Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 13/10/2009

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
08
36
Giải bảy
240
657
Giải sáu
0489
1781
7794
1170
9493
6070
Giải năm
1351
8359
Giải tư
13766
90119
69121
14102
29855
35024
44100
00575
07198
40564
06507
35986
65050
07462
Giải ba
99920
13772
33240
58208
Giải nhì
14939
38490
Giải nhất
48884
15030
Đặc biệt
017289
125227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 02; 08 07; 08
Đầu 1 19
Đầu 2 20; 21; 24 27
Đầu 3 39 30; 36
Đầu 4 40 40
Đầu 5 51; 55 50; 57; 59
Đầu 6 66 62; 64
Đầu 7 72 70(2); 75
Đầu 8 81; 84; 89(2) 86
Đầu 9 94 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 06/10/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
25
58
15
Giải bảy
884
205
511
Giải sáu
2570
8513
5503
1851
3997
1086
3327
0707
1119
Giải năm
0593
7858
6549
Giải tư
89049
48773
41890
43232
67521
10504
18910
11349
04163
51498
02428
37638
04823
03245
29743
91636
94549
62478
92828
77773
06345
Giải ba
49615
11968
61361
67398
00441
29195
Giải nhì
99867
16826
02638
Giải nhất
14783
38493
36960
Đặc biệt
151739
462111
034047
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 04 05 07
Đầu 1 10; 13; 15 11 11; 15; 19
Đầu 2 21; 25 23; 26; 28 27; 28
Đầu 3 32; 39 38 36; 38
Đầu 4 49 45; 49 41; 43; 45; 47; 49(2)
Đầu 5 51; 58(2)
Đầu 6 67; 68 61; 63 60
Đầu 7 70; 73 73; 78
Đầu 8 83; 84 86
Đầu 9 90; 93 93; 97; 98(2) 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 29/09/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
98
06
23
Giải bảy
891
027
204
Giải sáu
0666
3615
2391
0587
5721
4546
3734
4856
3293
Giải năm
5966
5473
7667
Giải tư
88838
18655
16056
57901
76119
88986
79948
77427
07100
48926
84339
20653
54215
70492
60236
00840
32709
34387
81539
60748
74689
Giải ba
86580
03377
99268
86912
99126
24102
Giải nhì
15898
52828
75202
Giải nhất
11180
75623
67317
Đặc biệt
306546
291087
968087
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 00; 06 02(2); 04; 09
Đầu 1 15; 19 12; 15 17
Đầu 2 21; 23; 26; 27(2); 28 23; 26
Đầu 3 38 39 34; 36; 39
Đầu 4 46; 48 46 40; 48
Đầu 5 55; 56 53 56
Đầu 6 66(2) 68 67
Đầu 7 77 73
Đầu 8 80(2); 86 87(2) 87(2); 89
Đầu 9 91(2); 98(2) 92 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 22/09/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
03
18
42
Giải bảy
855
234
824
Giải sáu
4566
1266
0659
7806
8313
9984
5415
4709
8515
Giải năm
9139
1486
6993
Giải tư
68037
94845
05423
79831
80973
04124
00784
81030
16796
96081
22675
56788
03929
60174
51145
07918
63293
21734
07913
20348
42642
Giải ba
39960
77219
17559
23621
88818
08102
Giải nhì
81987
20530
77105
Giải nhất
58027
03278
44615
Đặc biệt
822534
036049
982372
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03 06 02; 05; 09
Đầu 1 19 13; 18 13; 15(3); 18(2)
Đầu 2 23; 24; 27 21; 29 24
Đầu 3 31; 34; 37; 39 30(2); 34 34
Đầu 4 45 49 42(2); 45; 48
Đầu 5 55; 59 59
Đầu 6 60; 66(2)
Đầu 7 73 74; 75; 78 72
Đầu 8 84; 87 81; 84; 86; 88
Đầu 9 96 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 15/09/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
80
78
42
Giải bảy
699
773
064
Giải sáu
6905
1013
6613
5949
2726
1526
2355
3605
5453
Giải năm
2511
3701
9901
Giải tư
10467
17009
98794
64016
49107
14359
71393
06021
39865
77889
61210
13344
46186
05841
09533
61361
27381
34080
36972
91073
75273
Giải ba
65010
46925
84944
86090
19608
04459
Giải nhì
09173
83334
61825
Giải nhất
07754
04009
46354
Đặc biệt
835320
349671
000664
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 05; 07; 09 01; 09 01; 05; 08
Đầu 1 10; 11; 13(2); 16 10
Đầu 2 20; 25 21; 26(2) 25
Đầu 3 34 33
Đầu 4 41; 44(2); 49 42
Đầu 5 54; 59 53; 54; 55; 59
Đầu 6 67 65 61; 64(2)
Đầu 7 73 71; 73; 78 72; 73(2)
Đầu 8 80 86; 89 80; 81
Đầu 9 93; 94; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 08/09/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre
Giải tám
41
Giải bảy
214
Giải sáu
1119
4659
7308
Giải năm
8437
Giải tư
65042
34911
08637
49509
96069
10122
92834
Giải ba
25777
36055
Giải nhì
29335
Giải nhất
97145
Đặc biệt
432325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 11; 14; 19
Đầu 2 22; 25
Đầu 3 34; 35; 37(2)
Đầu 4 41; 42; 45
Đầu 5 55; 59
Đầu 6 69
Đầu 7 77
Đầu 8
Đầu 9