Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 19/01/2010

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
83
90
Giải bảy
904
510
Giải sáu
6178
7574
0301
9810
7275
9479
Giải năm
6452
9442
Giải tư
53481
51884
99953
05644
42583
07975
23916
79775
49064
71500
40333
12433
08282
37101
Giải ba
37849
92834
49260
12694
Giải nhì
52812
24154
Giải nhất
63800
44737
Đặc biệt
879239
937138
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 01; 04 00; 01
Đầu 1 12; 16 10(2)
Đầu 2
Đầu 3 34; 39 33(2); 37; 38
Đầu 4 44; 49 42
Đầu 5 52; 53 54
Đầu 6 60; 64
Đầu 7 74; 75; 78 75(2); 79
Đầu 8 81; 83(2); 84 82
Đầu 9 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 12/01/2010

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
37
16
45
Giải bảy
210
464
994
Giải sáu
8158
4219
2195
7236
5470
3839
0830
0669
3783
Giải năm
0326
4723
5387
Giải tư
43639
60278
95472
68117
48343
79496
00851
11762
50226
59846
69040
99489
90903
73259
25228
86601
93542
45860
35444
56925
83495
Giải ba
18093
21667
66523
13680
60217
11086
Giải nhì
09873
35101
26897
Giải nhất
86857
49796
51965
Đặc biệt
381825
330016
747455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 03 01
Đầu 1 10; 17; 19 16(2) 17
Đầu 2 25; 26 23(2); 26 25; 28
Đầu 3 37; 39 36; 39 30
Đầu 4 43 40; 46 42; 44; 45
Đầu 5 51; 57; 58 59 55
Đầu 6 67 62; 64 60; 65; 69
Đầu 7 72; 73; 78 70
Đầu 8 80; 89 83; 86; 87
Đầu 9 93; 95; 96 96 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/01/2010

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
09
04
19
Giải bảy
074
181
156
Giải sáu
4647
7570
9953
3021
9739
8098
1326
5326
1499
Giải năm
7506
9841
6416
Giải tư
02698
26870
64002
26284
12919
77861
01814
92801
16946
96906
15763
05147
73403
03945
64558
79807
34148
10961
97184
31009
72652
Giải ba
56643
14758
75455
30201
39069
73035
Giải nhì
54997
98351
01077
Giải nhất
95789
90311
04622
Đặc biệt
362104
249338
049627
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 04; 06; 09 01(2); 03; 04; 06 07; 09
Đầu 1 14; 19 11 16; 19
Đầu 2 21 22; 26(2); 27
Đầu 3 38; 39 35
Đầu 4 43; 47 41; 45; 46; 47 48
Đầu 5 53; 58 51; 55 52; 56; 58
Đầu 6 61 63 61; 69
Đầu 7 70(2); 74 77
Đầu 8 84; 89 81 84
Đầu 9 97; 98 98 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 29/12/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
91
64
64
Giải bảy
520
803
951
Giải sáu
0735
4380
4560
2850
3195
2445
2242
6048
1214
Giải năm
0307
5384
3159
Giải tư
71309
74503
42472
80910
36188
62495
68211
21104
29344
17456
83355
40370
92817
44187
20149
74423
05092
33931
76481
88346
84842
Giải ba
33668
26937
75035
22532
91731
88773
Giải nhì
06812
44098
94664
Giải nhất
01506
79250
30036
Đặc biệt
664649
720836
590978
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 06; 07; 09 03; 04
Đầu 1 10; 11; 12 17 14
Đầu 2 20 23
Đầu 3 35; 37 32; 35; 36 31(2); 36
Đầu 4 49 44; 45 42(2); 46; 48; 49
Đầu 5 50(2); 55; 56 51; 59
Đầu 6 60; 68 64 64(2)
Đầu 7 72 70 73; 78
Đầu 8 80; 88 84; 87 81
Đầu 9 91; 95 95; 98 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 22/12/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
94
03
57
Giải bảy
293
879
054
Giải sáu
9394
1933
7804
1137
8808
1741
2642
3072
2727
Giải năm
8032
1043
1651
Giải tư
04331
18265
14941
98617
27439
37380
38358
02413
76396
40048
61143
51212
86355
32470
49638
64347
21855
24272
43208
87424
63069
Giải ba
26653
08105
46169
07169
14589
27907
Giải nhì
07947
54265
16048
Giải nhất
62039
38764
79463
Đặc biệt
611153
495648
394892
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 04; 05 03; 08 07; 08
Đầu 1 17 12; 13
Đầu 2 24; 27
Đầu 3 31; 32; 33; 39(2) 37 38
Đầu 4 41; 47 41; 43(2); 48(2) 42; 47; 48
Đầu 5 53(2); 58 55 51; 54; 55; 57
Đầu 6 65 64; 65; 69(2) 63; 69
Đầu 7 70; 79 72(2)
Đầu 8 80 89
Đầu 9 93; 94(2) 96 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 15/12/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre
Giải tám
06
Giải bảy
330
Giải sáu
0979
8143
8529
Giải năm
5928
Giải tư
97907
14000
54079
03243
55585
33129
53638
Giải ba
87763
19020
Giải nhì
97346
Giải nhất
54017
Đặc biệt
593290
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre
Đầu 0 00; 06; 07
Đầu 1 17
Đầu 2 20; 28; 29(2)
Đầu 3 30; 38
Đầu 4 43(2); 46
Đầu 5
Đầu 6 63
Đầu 7 79(2)
Đầu 8 85
Đầu 9 90