Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/04/2009

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
08
07
Giải bảy
884
945
Giải sáu
7606
0590
6001
3080
6217
3839
Giải năm
4115
8022
Giải tư
57215
30906
10946
39520
62251
01398
20305
22088
81621
76977
20884
53691
60678
86180
Giải ba
55333
44303
15964
20730
Giải nhì
59652
83222
Giải nhất
91263
76964
Đặc biệt
60763
393164
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 03; 05; 06(2); 08 07
Đầu 1 15(2) 17
Đầu 2 20 21; 22(2)
Đầu 3 33 30; 39
Đầu 4 46 45
Đầu 5 51; 52
Đầu 6 63(2) 64(3)
Đầu 7 77; 78
Đầu 8 84 80(2); 84; 88
Đầu 9 90; 98 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/04/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
63
52
67
Giải bảy
947
061
928
Giải sáu
6295
5395
2573
6618
7836
9181
1572
3062
1895
Giải năm
3130
2063
8721
Giải tư
62424
78769
01294
91543
55721
14742
41296
81722
05315
84390
93502
12232
91376
80567
62496
79315
45428
02530
68713
36218
79033
Giải ba
68363
91678
45834
59264
53342
23973
Giải nhì
47318
33558
36869
Giải nhất
83049
41401
36349
Đặc biệt
880986
14863
693411
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 18 15; 18 11; 13; 15; 18
Đầu 2 21; 24 22 21; 28(2)
Đầu 3 30 32; 34; 36 30; 33
Đầu 4 42; 43; 47; 49 42; 49
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 63(2); 69 61; 63(2); 64; 67 62; 67; 69
Đầu 7 73; 78 76 72; 73
Đầu 8 86 81
Đầu 9 94; 95(2); 96 90 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 31/03/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
85
98
76
Giải bảy
085
668
392
Giải sáu
8298
7328
3638
4625
3411
6114
7026
9311
7334
Giải năm
0406
1788
1116
Giải tư
40325
43694
80077
42889
13972
50424
82371
69995
36831
14404
15797
39125
11619
96192
78261
15511
06440
36787
77371
87011
60396
Giải ba
23602
09261
60592
40117
65225
39055
Giải nhì
72391
35877
45130
Giải nhất
19937
08675
53576
Đặc biệt
69745
59839
18116
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06 04
Đầu 1 11; 14; 17; 19 11(3); 16(2)
Đầu 2 2 ; 24; 25; 28 2 ; 25(2) 26
Đầu 3 37; 38 31; 39 30; 34
Đầu 4 45 40
Đầu 5 5 ; 55
Đầu 6 61 68 61
Đầu 7 71; 72; 77 75; 77 71; 76(2)
Đầu 8 85(2); 89 88 87
Đầu 9 91; 94; 98 92; 95; 97; 98 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 24/03/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
42
29
42
Giải bảy
958
248
552
Giải sáu
2565
0448
0651
6523
2618
2694
4728
3046
3774
Giải năm
5860
2237
2704
Giải tư
74272
04052
84977
04370
12242
38114
06865
67173
22037
00307
18054
85214
06212
57210
39250
85975
54813
95221
45702
80428
31033
Giải ba
54168
83076
63917
40470
03465
38554
Giải nhì
84803
95587
17641
Giải nhất
18560
62715
84553
Đặc biệt
75237
39526
83129
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03 07 02; 04
Đầu 1 14 10; 12; 14; 15; 17; 18 13
Đầu 2 23; 26; 29 21; 28(2); 29
Đầu 3 37 37(2) 33
Đầu 4 42(2); 48 48 41; 42; 46
Đầu 5 51; 52; 58 54 50; 52; 53; 54
Đầu 6 60(2); 65(2); 68 65
Đầu 7 70; 72; 76; 77 70; 73 74; 75
Đầu 8 87
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 17/03/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
46
23
69
Giải bảy
056
062
323
Giải sáu
6361
1154
2803
7393
0620
2249
0673
8829
5312
Giải năm
6464
7838
7800
Giải tư
46065
79797
62308
07567
14948
70070
07737
05345
12063
01478
93393
53762
26954
41847
69576
89272
68923
10044
79537
18990
70033
Giải ba
02046
58774
90210
78103
42744
89871
Giải nhì
80125
12084
54801
Giải nhất
73201
61732
44168
Đặc biệt
28619
95333
83105
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 03; 08 03 00; 01; 05
Đầu 1 19 10 12
Đầu 2 25 20; 23 23(2); 29
Đầu 3 37 32; 33; 38 33; 37
Đầu 4 46(2); 48 45; 47; 49 44(2)
Đầu 5 54; 56 54
Đầu 6 61; 64; 65; 67 62(2); 63 68; 69
Đầu 7 70; 74 78 71; 72; 73; 76
Đầu 8 84
Đầu 9 97 93(2) 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/03/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre
Giải tám
19
Giải bảy
588
Giải sáu
2414
2192
4232
Giải năm
1248
Giải tư
33815
98354
03024
14294
33263
64715
91423
Giải ba
31731
53108
Giải nhì
24592
Giải nhất
83779
Đặc biệt
85513
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre
Đầu 0 08
Đầu 1 13; 14; 15(2); 19
Đầu 2 23; 24
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 48
Đầu 5 54
Đầu 6 63
Đầu 7 79
Đầu 8 88
Đầu 9 92(2); 94