Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 21/07/2009

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
27
67
Giải bảy
053
545
Giải sáu
8973
0202
0960
2019
4095
1422
Giải năm
5657
5314
Giải tư
74795
36047
45056
24349
11976
10352
92569
99949
04340
24908
57414
06099
99734
89995
Giải ba
46485
77708
33622
90446
Giải nhì
04823
54051
Giải nhất
47112
80072
Đặc biệt
089262
689835
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 08 08
Đầu 1 12 14(2); 19
Đầu 2 23; 27 22(2)
Đầu 3 34; 35
Đầu 4 47; 49 40; 45; 46; 49
Đầu 5 52; 53; 56; 57 51
Đầu 6 60; 62; 69 67
Đầu 7 73; 76 72
Đầu 8 85
Đầu 9 95 95(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/07/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
36
82
47
Giải bảy
168
447
144
Giải sáu
4869
5156
7910
5864
5980
5625
7463
3561
8455
Giải năm
9926
8140
1037
Giải tư
24114
85417
50929
21305
88186
82750
93689
48622
86781
81078
14041
06094
17253
98212
02974
75256
20588
39123
47846
53893
19482
Giải ba
49173
23990
97639
21900
70064
73800
Giải nhì
71008
75676
63010
Giải nhất
99435
96545
37175
Đặc biệt
628585
120652
619991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 05; 08 00 00
Đầu 1 10; 14; 17 12 10
Đầu 2 26; 29 22; 25 23
Đầu 3 35; 36 39 37
Đầu 4 40; 41; 45; 47 44; 46; 47
Đầu 5 50; 56 52; 53 55; 56
Đầu 6 68; 69 64 61; 63; 64
Đầu 7 73 76; 78 74; 75
Đầu 8 85; 86; 89 80; 81; 82 82; 88
Đầu 9 90 94 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/07/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
67
23
84
Giải bảy
316
735
327
Giải sáu
3992
5638
4406
0164
2100
1250
7731
5932
9714
Giải năm
7093
0023
2165
Giải tư
66366
14151
81510
58229
27873
40246
94906
16836
90196
50041
98356
47882
57236
65386
83449
14797
74651
19927
90186
93596
53858
Giải ba
61586
69870
83440
17415
79244
71659
Giải nhì
47627
59567
87744
Giải nhất
57868
45169
44275
Đặc biệt
645721
169107
827709
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 06(2) 00; 07 09
Đầu 1 10; 16 15 14
Đầu 2 21; 27; 29 23(2) 27(2)
Đầu 3 38 35; 36(2) 31; 32
Đầu 4 46 40; 41 44(2); 49
Đầu 5 51 50; 56 51; 58; 59
Đầu 6 66; 67; 68 64; 67; 69 65
Đầu 7 70; 73 75
Đầu 8 86 82; 86 84; 86
Đầu 9 92; 93 96 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 30/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
78
36
75
Giải bảy
878
838
559
Giải sáu
1204
8562
0782
2142
4160
9563
8089
7489
3570
Giải năm
3403
3868
5636
Giải tư
73315
37400
64513
00163
41016
60221
74338
80150
35610
24633
24693
66252
89347
31133
03950
83346
85664
88252
62471
38058
52840
Giải ba
81484
66082
71247
53887
71701
65177
Giải nhì
74209
54339
89829
Giải nhất
24872
91033
34938
Đặc biệt
280472
343429
958932
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 03; 04; 09 01
Đầu 1 13; 15; 16 10
Đầu 2 21 29 29
Đầu 3 38 33(3); 36; 38; 39 32; 36; 38
Đầu 4 42; 47(2) 40; 46
Đầu 5 50; 52 50; 52; 58; 59
Đầu 6 62; 63 60; 63; 68 64
Đầu 7 72(2); 78(2) 70; 71; 75; 77
Đầu 8 82(2); 84 87 89(2)
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 23/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
09
29
45
Giải bảy
056
797
212
Giải sáu
5185
6854
4334
2845
8625
2408
6998
6347
9531
Giải năm
7996
1350
1081
Giải tư
73738
03691
37270
69768
88164
37702
00567
87064
94858
17057
71418
76133
16423
87466
26479
06212
00997
65631
86429
48179
24659
Giải ba
23247
70294
95793
56987
50029
22531
Giải nhì
81828
63443
98382
Giải nhất
14643
78145
63350
Đặc biệt
668422
147089
814604
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 09 08 04
Đầu 1 18 12(2)
Đầu 2 22; 28 23; 25; 29 29(2)
Đầu 3 34; 38 33 31(3)
Đầu 4 43; 47 43; 45(2) 45; 47
Đầu 5 54; 56 50; 57; 58 50; 59
Đầu 6 64; 67; 68 64; 66
Đầu 7 70 79(2)
Đầu 8 85 87; 89 81; 82
Đầu 9 91; 94; 96 93; 97 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 16/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre
Giải tám
26
Giải bảy
193
Giải sáu
2498
4927
2628
Giải năm
9633
Giải tư
71306
46605
82223
13450
05877
28712
63341
Giải ba
18799
63578
Giải nhì
02302
Giải nhất
36491
Đặc biệt
924506
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre
Đầu 0 02; 05; 06(2)
Đầu 1 12
Đầu 2 23; 26; 27; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 41
Đầu 5 50
Đầu 6
Đầu 7 77; 78
Đầu 8
Đầu 9 91; 93; 98; 99