Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 19/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
69
29
08
38
Giải bảy
887
609
461
661
Giải sáu
0775
8459
4102
5397
2357
6295
2882
1551
5909
1137
7029
5754
Giải năm
7169
8060
7832
1049
Giải tư
93447
83466
32212
56248
12299
07371
50394
64485
29179
92495
53201
75001
29650
37016
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
Giải ba
60767
76286
56452
41362
28758
26604
66282
72876
Giải nhì
15198
61703
68417
42568
Giải nhất
76692
59762
44533
07590
Đặc biệt
068479
033769
303014
265867
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 02 01(2); 03; 09 02; 03; 04; 06; 08; 09
Đầu 1 12 16 14; 17
Đầu 2 29 29
Đầu 3 32; 33 30; 32; 37; 38; 39
Đầu 4 47; 48 44; 47; 49
Đầu 5 59 50; 52; 57 51(2); 58 54
Đầu 6 66; 67; 69(2) 60; 62(2); 69 61; 68 61; 67; 68
Đầu 7 71; 75; 79 79 76
Đầu 8 86; 87 85 82 82
Đầu 9 92; 94; 98; 99 95(2); 97 90; 97 90; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 12/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
35
89
31
74
Giải bảy
930
341
299
444
Giải sáu
2440
7905
3287
7840
9617
3138
9100
4008
9316
3218
5048
1319
Giải năm
5411
6073
2293
7936
Giải tư
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
78496
16324
92989
96661
87839
35232
68266
94787
14368
27501
08558
17958
31222
52535
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
Giải ba
74759
04850
15478
41043
78142
01668
33678
32517
Giải nhì
71711
19108
25854
38697
Giải nhất
81209
44916
88328
04620
Đặc biệt
643358
332059
967531
207190
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 05; 09 08 00; 01; 08 08
Đầu 1 11(2) 16; 17 16 17; 18; 19
Đầu 2 21 24 22; 28 20
Đầu 3 30; 35; 37 32; 38; 39 31(2); 35 36
Đầu 4 40 40; 41; 43 42 40; 44(2); 48(2)
Đầu 5 50; 51; 58; 59 59 54; 58(2)
Đầu 6 61; 66 68(2) 63; 68
Đầu 7 73 73; 78 74; 78
Đầu 8 86; 87; 89 89(2) 87
Đầu 9 96 96 93; 99 90; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 05/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
57
24
76
24
Giải bảy
032
594
472
357
Giải sáu
7359
5035
4147
8238
7607
9278
3054
9640
6565
5704
2640
4469
Giải năm
8311
6644
9377
0851
Giải tư
53647
42641
08070
63654
12274
40335
59934
70887
13543
74457
72215
44202
98713
64537
77311
25498
85372
05502
03512
32297
86562
84078
32738
46599
20898
47429
89895
42884
Giải ba
94549
73854
38047
23453
74198
89901
06050
03836
Giải nhì
20547
53656
98844
72007
Giải nhất
73155
33080
57760
34868
Đặc biệt
972507
232195
406311
347523
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 07 02; 07 01; 02 04; 07
Đầu 1 11 13; 15 11(2); 12
Đầu 2 24 23; 24; 29
Đầu 3 32; 34; 35(2) 37; 38 36; 38
Đầu 4 41; 47(3); 49 43; 44; 47 40; 44 40
Đầu 5 54(2); 55; 57; 59 53; 56; 57 54 50; 51; 57
Đầu 6 60; 62; 65 68; 69
Đầu 7 70; 74 78 72(2); 76; 77 78
Đầu 8 80; 87 84
Đầu 9 94; 95 97; 98(2) 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 29/12/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
54
48
98
07
Giải bảy
346
463
186
371
Giải sáu
7277
7931
0402
3400
5786
1036
7801
6683
7667
4202
4693
9298
Giải năm
5312
0296
0811
8047
Giải tư
53658
92917
62324
25950
04145
18800
23408
75247
67892
65349
51936
73691
85393
25288
65935
79352
77526
05298
24540
28019
71493
13085
13250
65412
15903
86385
19960
67672
Giải ba
84727
48419
48236
85227
88273
36387
10271
35898
Giải nhì
13059
47251
10507
27366
Giải nhất
88555
71772
09168
82460
Đặc biệt
530596
571982
576831
736775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 00; 02; 08 00 01; 07 02; 03; 07
Đầu 1 12; 17; 19 11; 19 12
Đầu 2 24; 27 27 26
Đầu 3 31 36(3) 31; 35
Đầu 4 45; 46 47; 48; 49 40 47
Đầu 5 50; 54; 55; 58; 59 51 52 50
Đầu 6 63 67; 68 60(2); 66
Đầu 7 77 72 73 71(2); 72; 75
Đầu 8 82; 86; 88 83; 86; 87 85(2)
Đầu 9 96 91; 92; 93; 96 93; 98(2) 93; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 7 ngày 22/12/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Bình Phước : Soạn KQBP Gửi 8185

- Nhận KQXS Hậu Giang : Soạn KQHG Gửi 8185

- Nhận KQXS Long An : Soạn KQLA Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Giải tám
68
24
10
32
Giải bảy
798
321
541
223
Giải sáu
4380
8321
9505
8657
6256
2483
9323
3051
4490
9899
4374
1385
Giải năm
4193
1429
2506
9444
Giải tư
84941
25884
68817
86147
06804
82278
96067
30647
92214
17249
19236
07919
74350
67269
60670
85883
60827
18556
61435
00553
92779
01186
44285
96004
13847
89084
36209
95774
Giải ba
97330
56601
84428
72576
98155
69705
67683
40981
Giải nhì
55477
54171
27401
52007
Giải nhất
31382
97592
12215
44089
Đặc biệt
145169
330561
345768
501714
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Đầu 0 01; 04; 05 01; 05; 06 04; 07; 09
Đầu 1 17 14; 19 10; 15 14
Đầu 2 21 21; 24; 28; 29 23; 27 23
Đầu 3 30 36 35 32
Đầu 4 41; 47 47; 49 41 44; 47
Đầu 5 50; 56; 57 51; 53; 55; 56
Đầu 6 67; 68; 69 61; 69 68
Đầu 7 77; 78 71; 76 70; 79 74(2)
Đầu 8 80; 82; 84 83 83 81; 83; 84; 85(2); 86; 89
Đầu 9 93; 98 92 90 99