Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
67
04
36
Giải bảy
681
919
759
Giải sáu
8465
7091
5032
2265
8000
2095
9940
3566
1586
Giải năm
6329
5631
7621
Giải tư
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
41671
47806
76284
88755
96178
80638
37923
Giải ba
79670
00612
60252
26651
67670
49788
Giải nhì
00903
80621
98617
Giải nhất
96365
79590
85543
Đặc biệt
058352
955252
496531
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 00; 04 06
Đầu 1 12; 15; 19 18; 19 17
Đầu 2 24; 26; 29 21(2) 21; 23
Đầu 3 32 31; 35; 39 31; 36; 38
Đầu 4 49 40; 43
Đầu 5 52 50; 51; 52(2) 55; 59
Đầu 6 65(2); 67 65; 68 66
Đầu 7 70; 72 70; 71; 78
Đầu 8 81 84; 86; 88
Đầu 9 91; 98 90; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
91
83
50
Giải bảy
832
687
062
Giải sáu
5246
0202
1223
8322
7707
0439
7829
7241
2292
Giải năm
6334
4953
2879
Giải tư
86302
45657
46403
30653
58588
61869
58876
56354
90245
87152
08383
70004
21246
44655
71148
83336
85846
33476
78844
09520
96175
Giải ba
77792
29748
90339
33914
68542
98264
Giải nhì
63626
63369
51031
Giải nhất
57976
20810
44839
Đặc biệt
891481
681146
886930
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2); 03 04; 07
Đầu 1 10; 14
Đầu 2 23; 26 22 20; 29
Đầu 3 32; 34 39(2) 30; 31; 36; 39
Đầu 4 46; 48 45; 46(2) 41; 42; 44; 46; 48
Đầu 5 53; 57 52; 53; 54; 55 50
Đầu 6 69 69 62; 64
Đầu 7 76(2) 75; 76; 79
Đầu 8 81; 88 83(2); 87
Đầu 9 91; 92 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
62
80
94
Giải bảy
251
504
652
Giải sáu
4067
4810
7087
5777
8074
8228
2907
2337
5948
Giải năm
3912
0699
8170
Giải tư
86233
53989
93622
34544
23840
18770
70994
29682
28851
07260
91185
51636
94494
65145
13885
56888
58359
89414
98428
00378
53725
Giải ba
33598
09021
28169
32168
08025
47033
Giải nhì
14893
55596
69301
Giải nhất
12096
05483
46213
Đặc biệt
236959
493447
895478
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 01; 07
Đầu 1 10; 12 13; 14
Đầu 2 21; 22 28 25(2); 28
Đầu 3 33 36 33; 37
Đầu 4 40; 44 45; 47 48
Đầu 5 51; 59 51 52; 59
Đầu 6 62; 67 60; 68; 69
Đầu 7 70 74; 77 70; 78(2)
Đầu 8 87; 89 80; 82; 83; 85 85; 88
Đầu 9 93; 94; 96; 98 94; 96; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
07
86
Giải bảy
802
904
516
Giải sáu
5778
6233
7862
4730
2703
6319
8813
9256
2593
Giải năm
0512
8905
6180
Giải tư
80811
18878
07652
02371
30452
56884
59027
62900
81514
08630
26947
37090
36085
77034
21367
57694
50474
09725
11869
52323
64169
Giải ba
94898
26216
05000
87609
85743
63641
Giải nhì
13767
16723
57324
Giải nhất
34543
75014
73838
Đặc biệt
210468
322525
576041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 05 00(2); 03; 04; 05; 07; 09
Đầu 1 11; 12; 16 14(2); 19 13; 16
Đầu 2 27 23; 25 23; 24; 25
Đầu 3 33 30(2); 34 38
Đầu 4 43 47 41(2); 43
Đầu 5 52(2) 56
Đầu 6 62; 67; 68 67; 69(2)
Đầu 7 71; 78(2) 74
Đầu 8 84 85 80; 86
Đầu 9 98 90 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
69
81
20
Giải bảy
954
196
311
Giải sáu
8267
1234
8827
1399
9941
5771
5790
1965
7391
Giải năm
4172
7339
7943
Giải tư
74902
44218
02895
80558
31378
80607
83433
13248
85552
83093
81356
31271
89570
74626
90500
58971
69613
46061
05424
48493
64102
Giải ba
89025
89279
69757
69744
71978
03502
Giải nhì
99523
12676
97767
Giải nhất
10864
46464
87839
Đặc biệt
890464
139707
917904
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 07 07 00; 02(2); 04
Đầu 1 18 11; 13
Đầu 2 23; 25; 27 26 20; 24
Đầu 3 33; 34 39 39
Đầu 4 41; 44; 48 43
Đầu 5 54; 58 52; 56; 57
Đầu 6 64(2); 67; 69 64 61; 65; 67
Đầu 7 72; 78; 79 70; 71(2); 76 71; 78
Đầu 8 81
Đầu 9 95 93; 96; 99 90; 91; 93