Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
97
96
36
Giải bảy
200
952
608
Giải sáu
8618
1046
1412
9544
3126
4886
0495
6828
6938
Giải năm
8545
9821
2042
Giải tư
31103
29741
79753
85065
09792
85111
49355
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
26514
70713
75383
75794
51499
19322
31200
Giải ba
25837
57530
62226
52672
60493
72024
Giải nhì
41732
04171
75435
Giải nhất
92986
43714
19680
Đặc biệt
100897
166722
814147
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03 03; 09 00; 08
Đầu 1 11; 12; 18 14 13; 14
Đầu 2 21; 22; 23; 26(2) 22; 24; 28
Đầu 3 30; 32; 37 35; 36; 38
Đầu 4 41; 45; 46 40; 44 42; 47
Đầu 5 53; 55 52; 57
Đầu 6 65 68
Đầu 7 70; 71; 72
Đầu 8 86 86 80; 83
Đầu 9 92; 97(2) 96 93; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
11
96
96
Giải bảy
154
581
742
Giải sáu
7482
7315
9760
9735
7176
5827
6357
4089
3598
Giải năm
2774
4413
0902
Giải tư
08893
15485
08588
57813
04101
98669
21703
73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562
82944
34397
78445
37482
11607
08293
33780
Giải ba
16725
26681
79441
40245
67753
53404
Giải nhì
34995
78152
09597
Giải nhất
70922
82908
80352
Đặc biệt
167364
630901
610543
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03 01; 08 02; 04; 07
Đầu 1 11; 13; 15 13
Đầu 2 22; 25 24; 27
Đầu 3 34; 35
Đầu 4 40; 41; 45 42; 43; 44; 45
Đầu 5 54 52 52; 53; 57
Đầu 6 60; 64; 69 61(2); 62
Đầu 7 74 76
Đầu 8 81; 82; 85; 88 81; 87 80; 82; 89
Đầu 9 93; 95 96 93; 96; 97(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
56
51
13
Giải bảy
390
409
646
Giải sáu
1559
0158
0642
6809
8454
0220
1942
7066
0636
Giải năm
9569
3829
5361
Giải tư
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
26540
32379
00426
01230
37887
42930
00423
27611
58919
54210
18194
28259
23986
20765
Giải ba
83360
75630
19164
62005
23773
87733
Giải nhì
95496
46631
04565
Giải nhất
90296
46300
28792
Đặc biệt
530320
578837
802502
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 00; 05; 09(2) 02
Đầu 1 12 10; 11; 13; 19
Đầu 2 20; 26 20; 23; 26; 29
Đầu 3 30; 37 30(2); 31; 37 33; 36
Đầu 4 40; 42 40 42; 46
Đầu 5 56; 58; 59 51; 54 59
Đầu 6 60; 69 64 61; 65(2); 66
Đầu 7 79 73
Đầu 8 85 87 86
Đầu 9 90; 96(2); 98 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
64
98
55
Giải bảy
764
491
532
Giải sáu
8695
2256
3893
1802
8629
4769
7890
0910
7352
Giải năm
9103
7123
6962
Giải tư
62906
64675
07516
33964
52557
02635
70198
99299
64604
75722
35781
62114
59177
50750
65485
82779
19184
50911
80032
99433
25352
Giải ba
18611
29161
37905
52557
03459
28180
Giải nhì
05151
69056
74083
Giải nhất
74361
75772
36452
Đặc biệt
275533
889068
932143
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06 02; 04; 05
Đầu 1 11; 16 14 10; 11
Đầu 2 22; 23; 29
Đầu 3 33; 35 32(2); 33
Đầu 4 43
Đầu 5 51; 56; 57 50; 56; 57 52(3); 55; 59
Đầu 6 61(2); 64(3) 68; 69 62
Đầu 7 75 72; 77 79
Đầu 8 81 80; 83; 84; 85
Đầu 9 93; 95; 98 91; 98; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
70
02
23
Giải bảy
560
446
066
Giải sáu
4059
2702
4577
7759
3103
4056
8470
1058
2393
Giải năm
5205
2434
6409
Giải tư
74125
64981
50599
67656
11343
92258
22115
61997
65564
63681
64650
40699
51692
72644
34937
14278
25089
28475
35065
02955
89901
Giải ba
63302
59748
28597
88926
39664
52847
Giải nhì
09577
37999
74794
Giải nhất
08235
12510
64032
Đặc biệt
471616
880715
416861
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2); 05 02; 03 01; 09
Đầu 1 15; 16 10; 15
Đầu 2 25 26 23
Đầu 3 35 34 32; 37
Đầu 4 43; 48 44; 46 47
Đầu 5 56; 58; 59 50; 56; 59 55; 58
Đầu 6 60 64 61; 64; 65; 66
Đầu 7 70; 77(2) 70; 75; 78
Đầu 8 81 81 89
Đầu 9 99 92; 97(2); 99(2) 93; 94