Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/11/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
72
99
71
Giải bảy
371
574
198
Giải sáu
8258
2917
6080
9754
7963
6890
5562
8167
6743
Giải năm
6556
9289
9580
Giải tư
75191
51051
17842
51858
83130
90296
14883
94523
91829
71498
59061
87130
72029
85024
27025
00168
36416
59213
06172
32639
14713
Giải ba
00037
65589
29194
33188
90351
07457
Giải nhì
68698
72022
97976
Giải nhất
96765
10308
28816
Đặc biệt
445200
251301
793278
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 01; 08
Đầu 1 17 13(2); 16(2)
Đầu 2 22; 23; 24; 29(2) 25
Đầu 3 30; 37 30 39
Đầu 4 42 43
Đầu 5 51; 56; 58(2) 54 51; 57
Đầu 6 65 61; 63 62; 67; 68
Đầu 7 71; 72 74 71; 72; 76; 78
Đầu 8 80; 83; 89 88; 89 80
Đầu 9 91; 96; 98 90; 94; 98; 99 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/11/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
56
47
56
Giải bảy
522
331
229
Giải sáu
6919
4952
8302
8505
3291
0760
4398
8733
4215
Giải năm
9445
1927
2900
Giải tư
32962
31637
49195
89512
85997
72470
79477
16686
24360
92058
18780
41565
62755
94491
48325
26035
09685
94595
21287
52965
04034
Giải ba
86698
94793
32386
44290
04726
04825
Giải nhì
85929
71366
24473
Giải nhất
25435
24360
13776
Đặc biệt
912389
165671
216826
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02 05 00
Đầu 1 12; 19 15
Đầu 2 22; 29 27 25(2); 26(2); 29
Đầu 3 35; 37 31 33; 34; 35
Đầu 4 45 47
Đầu 5 52; 56 55; 58 56
Đầu 6 62 60(3); 65; 66 65
Đầu 7 70; 77 71 73; 76
Đầu 8 89 80; 86(2) 85; 87
Đầu 9 93; 95; 97; 98 90; 91(2) 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/10/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
55
39
09
Giải bảy
723
653
650
Giải sáu
3851
5499
8598
7630
8718
1232
6070
0727
0738
Giải năm
6681
1330
4977
Giải tư
24264
61014
02851
83458
73042
72327
05840
88293
49016
51374
06403
53685
87450
66310
66300
73450
81794
98303
79519
71821
20963
Giải ba
55646
46325
24940
81171
99661
84084
Giải nhì
42099
44135
79920
Giải nhất
12052
40431
78400
Đặc biệt
985175
191045
990466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 00(2); 03; 09
Đầu 1 14 10; 16; 18 19
Đầu 2 23; 25; 27 20; 21; 27
Đầu 3 30(2); 31; 32; 35; 39 38
Đầu 4 40; 42; 46 40; 45
Đầu 5 51(2); 52; 55; 58 50; 53 50(2)
Đầu 6 64 61; 63; 66
Đầu 7 75 71; 74 70; 77
Đầu 8 81 85 84
Đầu 9 98; 99(2) 93 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/10/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
35
04
90
Giải bảy
115
605
894
Giải sáu
4657
9076
7844
0738
9029
1103
2748
7917
8708
Giải năm
5221
8658
4920
Giải tư
00709
54322
06310
52186
66742
71720
82120
12271
09101
99014
11453
87008
49948
27955
18765
70534
99011
80776
53750
01917
09154
Giải ba
40767
56534
29820
98705
78143
06973
Giải nhì
46775
91823
98559
Giải nhất
76612
67158
07912
Đặc biệt
323574
131796
371610
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 01; 03; 04; 05(2); 08 08
Đầu 1 10; 12; 15 14 10; 11; 12; 17(2)
Đầu 2 20(2); 21; 22 20; 23; 29 20
Đầu 3 34; 35 38 34
Đầu 4 42; 44 48 43; 48
Đầu 5 57 53; 55; 58(2) 50; 54; 59
Đầu 6 67 65
Đầu 7 74; 75; 76 71 73; 76
Đầu 8 86
Đầu 9 96 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/10/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
99
67
46
Giải bảy
152
172
673
Giải sáu
0705
0115
7204
7069
2974
6476
6569
5286
2862
Giải năm
4291
8153
9768
Giải tư
15526
42882
72995
51028
54877
23580
20002
47681
07784
81690
22994
18111
61685
17541
50457
75311
20285
53393
03638
83144
81905
Giải ba
69205
05899
63921
18895
48825
40930
Giải nhì
82752
26469
63799
Giải nhất
15877
00938
86459
Đặc biệt
016366
601993
513397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 04; 05(2) 05
Đầu 1 15 11 11
Đầu 2 26; 28 21 25
Đầu 3 38 30; 38
Đầu 4 41 44; 46
Đầu 5 52(2) 53 57; 59
Đầu 6 66 67; 69(2) 62; 68; 69
Đầu 7 77(2) 72; 74; 76 73
Đầu 8 80; 82 81; 84; 85 85; 86
Đầu 9 91; 95; 99(2) 90; 93; 94; 95 93; 97; 99