Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
39
26
Giải bảy
412
127
877
Giải sáu
8820
9048
3086
5893
7391
8734
6566
3560
1586
Giải năm
3857
5402
3633
Giải tư
75131
02216
88013
52599
86244
33855
80639
18566
14130
93210
38397
11570
24521
34576
00864
91638
10727
03442
77532
45395
61357
Giải ba
79408
40748
18609
56686
12312
14824
Giải nhì
97201
48893
38058
Giải nhất
64605
77260
84464
Đặc biệt
422870
479362
336323
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 08 02; 09
Đầu 1 12; 13; 16 10 12
Đầu 2 20 21; 27 23; 24; 26; 27
Đầu 3 31; 39 30; 34; 39 32; 33; 38
Đầu 4 44; 48(2) 42
Đầu 5 55; 57 57; 58
Đầu 6 60; 62; 66 60; 64(2); 66
Đầu 7 70 70; 76 77
Đầu 8 86; 88 86 86
Đầu 9 99 91; 93(2); 97 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
03
07
04
Giải bảy
803
879
952
Giải sáu
1347
4424
0774
0691
1864
0104
3326
5483
8537
Giải năm
0415
8302
4783
Giải tư
35598
36663
16690
66373
54787
67484
45422
41272
22195
58169
97521
13073
56281
41327
55804
12418
50325
74838
76376
62074
95379
Giải ba
64531
90469
82324
90041
38232
51578
Giải nhì
52768
96347
27685
Giải nhất
52715
33105
41404
Đặc biệt
807921
637973
339278
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03(2) 02; 04; 05; 07 04(3)
Đầu 1 15(2) 18
Đầu 2 21; 22; 24 21; 24; 27 25; 26
Đầu 3 31 32; 37; 38
Đầu 4 47 41; 47
Đầu 5 52
Đầu 6 63; 68; 69 64; 69
Đầu 7 73; 74 72; 73(2); 79 74; 76; 78(2); 79
Đầu 8 84; 87 81 83(2); 85
Đầu 9 90; 98 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
54
81
47
Giải bảy
919
177
748
Giải sáu
7582
3871
8700
5239
9498
1957
8122
3939
8654
Giải năm
5834
0159
9892
Giải tư
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
Giải ba
52965
80730
13315
34403
70487
44715
Giải nhì
64145
02781
06127
Giải nhất
34144
49902
09379
Đặc biệt
019127
380681
923318
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 02; 03; 08 01
Đầu 1 14; 19(2) 15; 16 11; 15; 18
Đầu 2 27 22 22(2); 27
Đầu 3 30; 34 39(2) 39(2)
Đầu 4 44; 45 40; 45; 47; 48
Đầu 5 54 50; 57; 59 51; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 71 77 79
Đầu 8 81; 82; 85 81(4); 86 87
Đầu 9 90(2); 93 98 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
18
42
53
Giải bảy
204
466
538
Giải sáu
9839
8371
9512
1681
3062
6511
4203
7903
3234
Giải năm
4867
7077
6003
Giải tư
83440
53406
19539
85220
57906
24426
49768
78470
38605
66519
80728
72546
08144
21154
12995
12558
44969
21009
53295
69820
22503
Giải ba
00003
70604
12404
26421
45003
89453
Giải nhì
62093
41736
17106
Giải nhất
80797
53992
67592
Đặc biệt
921984
993018
234043
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 04(2); 06(2) 04; 05 03(5); 06; 09
Đầu 1 12; 18 11; 18; 19
Đầu 2 20; 26 21; 28 20
Đầu 3 39(2) 36 34; 38
Đầu 4 40 42; 44; 46 43
Đầu 5 54 53(2); 58
Đầu 6 67; 68 62; 66 69
Đầu 7 71 70; 77
Đầu 8 84 81
Đầu 9 93; 97 92 92; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
93
76
47
Giải bảy
585
525
639
Giải sáu
9466
3764
6674
4493
4679
8328
6568
2514
2011
Giải năm
3426
4064
5142
Giải tư
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
41675
87894
46939
83751
72043
52938
11132
89935
21797
14976
72821
05574
23246
31649
Giải ba
31690
22363
16680
54462
78199
23125
Giải nhì
06903
80707
33357
Giải nhất
67578
35778
55937
Đặc biệt
862409
614158
654039
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 09 07
Đầu 1 11; 14
Đầu 2 26 25; 28 21; 25
Đầu 3 35 32; 38; 39 35; 37; 39(2)
Đầu 4 43 43 42; 46; 47; 49
Đầu 5 50(2); 58 51; 58 57
Đầu 6 63; 64; 66 62; 64 68
Đầu 7 74; 78; 79 75; 76; 78; 79 74; 76
Đầu 8 85; 89 80
Đầu 9 90; 93 93; 94 97; 99