Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
39
14
11
Giải bảy
892
604
402
Giải sáu
0412
6463
2730
0839
9757
0270
2516
6724
8886
Giải năm
3202
7507
8767
Giải tư
49351
12610
82829
13145
23902
17093
70231
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
67970
91615
92090
01050
52881
37295
99972
Giải ba
37855
95329
21925
32107
38538
37909
Giải nhì
83862
43048
11760
Giải nhất
09552
56622
77450
Đặc biệt
581447
947679
479517
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2) 00; 04; 07(3) 02; 09
Đầu 1 10; 12 14; 15 11; 15; 16; 17
Đầu 2 29(2) 20; 22; 25 24
Đầu 3 30; 31; 39 39 38
Đầu 4 45; 47 48
Đầu 5 51; 52; 55 57 50(2)
Đầu 6 62; 63 66 60; 67
Đầu 7 70; 79 70; 72
Đầu 8 81; 86
Đầu 9 92; 93 94; 99 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
09
57
23
Giải bảy
772
796
889
Giải sáu
7646
1897
8481
0644
2868
1710
2767
4369
3170
Giải năm
5996
9142
7476
Giải tư
26546
81184
05246
07945
48966
03485
08240
35941
72229
69899
25685
69962
18356
64407
30002
63585
05250
74938
82927
17910
68890
Giải ba
48118
85862
77097
36235
64491
53285
Giải nhì
40546
95313
70305
Giải nhất
84245
08147
47033
Đặc biệt
883267
896123
738139
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 07 02; 05
Đầu 1 18 10; 13 10
Đầu 2 23; 29 23; 27
Đầu 3 35 33; 38; 39
Đầu 4 40; 45(2); 46(4) 41; 42; 44; 47
Đầu 5 56; 57 50
Đầu 6 62; 66; 67 62; 68 67; 69
Đầu 7 72 70; 76
Đầu 8 81; 84; 85 85 85(2); 89
Đầu 9 96; 97 96; 97; 99 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
52
95
18
Giải bảy
340
741
731
Giải sáu
7009
0323
6150
4133
2871
8232
0142
6622
5646
Giải năm
3735
9395
9778
Giải tư
13472
72637
62395
34955
21882
23880
93890
60281
38003
98003
46815
04064
83054
19663
50210
85490
77608
95425
42950
48618
93541
Giải ba
88891
59075
13277
64173
83407
84563
Giải nhì
69487
31534
57953
Giải nhất
25481
05150
83752
Đặc biệt
997490
952057
708817
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 03(2) 07; 08
Đầu 1 15 10; 17; 18(2)
Đầu 2 23 22; 25
Đầu 3 35; 37 32; 33; 34 31
Đầu 4 40 41 41; 42; 46
Đầu 5 50; 52; 55 50; 54; 57 50; 52; 53
Đầu 6 63; 64 63
Đầu 7 72; 75 71; 73; 77 78
Đầu 8 80; 81; 82; 87 81
Đầu 9 90(2); 91; 95 95(2) 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/08/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
76
74
27
Giải bảy
668
334
250
Giải sáu
9571
1229
0006
3605
9513
5670
4382
7123
3582
Giải năm
9170
1268
3235
Giải tư
00665
05366
00122
24783
74062
87938
57823
97276
41034
85575
63616
42558
56771
12562
44175
70963
22756
55098
11021
11304
57010
Giải ba
03620
28710
97070
10108
50100
35376
Giải nhì
56384
58913
78623
Giải nhất
71154
87289
88985
Đặc biệt
420700
702212
729738
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 06 05; 08 00; 04
Đầu 1 10 12; 13(2); 16 10
Đầu 2 20; 22; 23; 29 21; 23(2); 27
Đầu 3 38 34(2) 35; 38
Đầu 4
Đầu 5 54 58 50; 56
Đầu 6 62; 65; 66; 68 62; 68 63
Đầu 7 70; 71; 76 70(2); 71; 74; 75; 76 75; 76
Đầu 8 83; 84 89 82(2); 85
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/08/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
37
95
36
Giải bảy
891
123
767
Giải sáu
0464
7725
2520
8385
0156
3754
5699
2061
9586
Giải năm
8127
1933
7033
Giải tư
21891
41168
52237
73704
46641
56508
87620
15358
86997
94486
41296
59128
11311
08539
30329
20963
80374
80577
78001
79163
51043
Giải ba
24328
47366
27162
82620
99243
79230
Giải nhì
09166
44329
18318
Giải nhất
02262
78998
44226
Đặc biệt
077010
374123
484021
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 08 01
Đầu 1 10 11 18
Đầu 2 20(2); 25; 27; 28 20; 23(2); 28; 29 21; 26; 29
Đầu 3 37(2) 33; 39 30; 33; 36
Đầu 4 41 43(2)
Đầu 5 54; 56; 58
Đầu 6 62; 64; 66(2); 68 62 61; 63(2); 67
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 85; 86 86
Đầu 9 91(2) 95; 96; 97; 98 99