Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
61
56
05
Giải bảy
823
185
418
Giải sáu
8292
7291
4693
8365
0990
5636
8124
3259
8078
Giải năm
6563
7106
7112
Giải tư
71830
62887
97636
68648
05888
65372
44559
83438
61392
73738
24520
70452
33475
86884
97971
82094
41374
05787
81922
34624
73616
Giải ba
91097
56483
66001
41325
75709
56944
Giải nhì
11338
08714
82648
Giải nhất
12245
97931
06202
Đặc biệt
516760
397520
896810
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 06 02; 05; 09
Đầu 1 14 10; 12; 16; 18
Đầu 2 23 20(2); 25 22; 24(2)
Đầu 3 30; 36; 38 31; 36; 38(2)
Đầu 4 45; 48 44; 48
Đầu 5 59 52; 56 59
Đầu 6 60; 61; 63 65
Đầu 7 72 75 71; 74; 78
Đầu 8 83; 87; 88 84; 85 87
Đầu 9 91; 92; 93; 97 90; 92 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
87
62
45
Giải bảy
363
443
995
Giải sáu
4061
4779
5054
9551
7412
7660
1260
7900
1148
Giải năm
0528
2937
7293
Giải tư
73441
91515
67989
49943
20979
33800
47027
78169
16497
13672
08552
08783
48318
53557
39886
72300
32363
26307
16014
57168
61058
Giải ba
19642
84335
50531
49080
03329
25921
Giải nhì
11264
19018
61638
Giải nhất
10617
79414
59507
Đặc biệt
745185
242943
725232
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 00(2); 07(2)
Đầu 1 15; 17 12; 14; 18(2) 14
Đầu 2 27; 28 21; 29
Đầu 3 35 31; 37 32; 38
Đầu 4 41; 42; 43 43(2) 45; 48
Đầu 5 54 51; 52; 57 58
Đầu 6 61; 63; 64 60; 62; 69 60; 63; 68
Đầu 7 79(2) 72
Đầu 8 85; 87; 89 80; 83 86
Đầu 9 97 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
68
70
07
Giải bảy
854
144
172
Giải sáu
6069
9658
5038
8158
9884
1178
8551
7827
3067
Giải năm
9041
9946
0089
Giải tư
15209
90014
37564
04277
10342
09611
55871
08277
36852
26134
02566
71546
48369
70410
91808
23838
40527
85668
93552
98557
78904
Giải ba
61244
40431
73780
71023
86327
32072
Giải nhì
52693
13158
54891
Giải nhất
81699
15140
67989
Đặc biệt
775310
798057
952170
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 04; 07; 08
Đầu 1 10; 11; 14 10
Đầu 2 23 27(3)
Đầu 3 31; 38 34 38
Đầu 4 41; 42; 44 40; 44; 46(2)
Đầu 5 54; 58 52; 57; 58(2) 51; 52; 57
Đầu 6 64; 68; 69 66; 69 67; 68
Đầu 7 71; 77 70; 77; 78 70; 72(2)
Đầu 8 80; 84 89(2)
Đầu 9 93; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
41
94
74
Giải bảy
079
438
603
Giải sáu
8046
8757
6509
0511
1964
2734
8504
1660
1089
Giải năm
4357
8776
6551
Giải tư
44480
60918
67905
23126
62707
37176
30486
94218
54630
50156
38099
14238
84236
46449
75426
76796
82528
99050
50096
05346
56413
Giải ba
91291
33043
04842
95861
96200
43319
Giải nhì
56987
16426
23204
Giải nhất
01053
63136
50962
Đặc biệt
432156
388512
616880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05; 07; 09 00; 03; 04(2)
Đầu 1 18 11; 12; 18 13; 19
Đầu 2 26 26 26; 28
Đầu 3 30; 34; 36(2); 38(2)
Đầu 4 41; 43; 46 42; 49 46
Đầu 5 53; 56; 57(2) 56 50; 51
Đầu 6 61; 64 60; 62
Đầu 7 76; 79 76 74
Đầu 8 80; 86; 87 80; 89
Đầu 9 91 94; 99 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
10
81
51
Giải bảy
876
130
575
Giải sáu
0597
6360
1844
9775
2793
1048
9086
9978
8539
Giải năm
2803
1493
7487
Giải tư
92514
04642
07702
46708
75338
56047
82232
34313
37285
88542
93028
69809
20821
58174
10243
89639
43276
24945
64387
59653
84130
Giải ba
09909
36859
86359
11612
73264
50951
Giải nhì
10362
96909
58943
Giải nhất
42940
65434
23411
Đặc biệt
999119
961353
448311
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 03; 08; 09 09(2)
Đầu 1 10; 14; 19 12; 13 11(2)
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 32; 38 30; 34 30; 39(2)
Đầu 4 40; 42; 44; 47 42; 48 43(2); 45
Đầu 5 59 53; 59 51(2); 53
Đầu 6 60; 62 64
Đầu 7 76 74; 75 75; 76; 78
Đầu 8 81; 85 86; 87(2)
Đầu 9 97 93(2)