Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/09/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
02
32
86
Giải bảy
902
558
634
Giải sáu
5165
5667
2362
3074
2619
6031
6652
0124
5015
Giải năm
9744
0445
5643
Giải tư
34157
00395
28614
60051
43105
99168
45536
25333
88734
70293
90010
01562
99025
85530
85752
35932
01677
93014
87780
43342
77877
Giải ba
85724
96791
64547
86115
02771
57306
Giải nhì
31884
43915
25241
Giải nhất
94372
05288
69781
Đặc biệt
802767
003409
145591
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2); 05 09 06
Đầu 1 14 10; 15(2); 19 14; 15
Đầu 2 24 25 24
Đầu 3 36 30; 31; 32; 33; 34 32; 34
Đầu 4 44 45; 47 41; 42; 43
Đầu 5 51; 57 58 52(2)
Đầu 6 62; 65; 67(2); 68 62
Đầu 7 72 74 71; 77(2)
Đầu 8 84 88 80; 81; 86
Đầu 9 91; 95 93 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/09/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
87
61
85
Giải bảy
939
770
343
Giải sáu
2225
0467
9383
0759
3095
6694
0207
3601
5898
Giải năm
7007
3960
1343
Giải tư
03472
44258
39933
66091
55038
31637
69236
90508
66480
89748
52733
92739
33944
56566
06813
70145
99827
28063
19268
12782
94584
Giải ba
09781
18485
57426
83384
04582
40988
Giải nhì
78318
53188
31173
Giải nhất
75644
69969
66289
Đặc biệt
577698
703260
656025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 08 01; 07
Đầu 1 18 13
Đầu 2 25 26 25; 27
Đầu 3 33; 36; 37; 38; 39 33; 39
Đầu 4 44 44; 48 43(2); 45
Đầu 5 58 59
Đầu 6 67 60(2); 61; 66; 69 63; 68
Đầu 7 72 70 73
Đầu 8 81; 83; 85; 87 80; 84; 88 82(2); 84; 85; 88; 89
Đầu 9 91; 98 94; 95 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/09/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
23
63
43
Giải bảy
701
075
687
Giải sáu
6807
2581
0583
1160
1258
1607
0522
2947
1795
Giải năm
1180
3896
6790
Giải tư
87657
83021
25208
37197
58055
58032
07944
42439
04250
53884
91640
82082
63956
61993
53845
68015
80006
38172
50014
71843
58148
Giải ba
45764
03079
66717
64005
02059
56830
Giải nhì
54094
00534
80929
Giải nhất
37847
28325
35943
Đặc biệt
287229
439414
515193
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 07; 08 05; 07 06
Đầu 1 14; 17 14; 15
Đầu 2 21; 23; 29 25 22; 29
Đầu 3 32 34; 39 30
Đầu 4 44; 47 40 43(3); 45; 47; 48
Đầu 5 55; 57 50; 56; 58 59
Đầu 6 64 60; 63
Đầu 7 79 75 72
Đầu 8 80; 81; 83 82; 84 87
Đầu 9 94; 97 93; 96 90; 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 26/08/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
97
74
73
Giải bảy
634
225
292
Giải sáu
4014
5989
9939
7054
3591
0327
1447
1533
6269
Giải năm
0730
5617
5048
Giải tư
01307
01895
41355
77400
36642
87574
16649
66261
14486
80534
33150
50200
84104
48738
66979
61845
04968
39352
63395
99237
55004
Giải ba
59327
94570
58302
12627
22433
39452
Giải nhì
99109
61944
94608
Giải nhất
28863
44495
54073
Đặc biệt
401629
107504
365508
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 07; 09 00; 02; 04(2) 04; 08(2)
Đầu 1 14 17
Đầu 2 27; 29 25; 27(2)
Đầu 3 30; 34; 39 34; 38 33(2); 37
Đầu 4 42; 49 44 45; 47; 48
Đầu 5 55 50; 54 52(2)
Đầu 6 63 61 68; 69
Đầu 7 70; 74 74 73(2); 79
Đầu 8 89 86
Đầu 9 95; 97 91; 95 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/08/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
49
66
66
Giải bảy
252
916
078
Giải sáu
7468
5528
0885
3878
6138
2499
0920
3844
7806
Giải năm
5215
9424
5265
Giải tư
75216
51164
92774
05176
34327
96519
64346
04812
28044
88404
06987
23489
33427
44229
46837
56286
52236
12936
64686
43939
04434
Giải ba
31275
55368
32118
78938
11332
96982
Giải nhì
51992
56805
80715
Giải nhất
60219
48114
90047
Đặc biệt
679585
835809
985800
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 05; 09 00; 06
Đầu 1 15; 16; 19(2) 12; 14; 16; 18 15
Đầu 2 27; 28 24; 27; 29 20
Đầu 3 38(2) 32; 34; 36(2); 37; 39
Đầu 4 46; 49 44 44; 47
Đầu 5 52
Đầu 6 64; 68(2) 66 65; 66
Đầu 7 74; 75; 76 78 78
Đầu 8 85(2) 87; 89 82; 86(2)
Đầu 9 92 99