Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/07/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
34
37
52
Giải bảy
552
284
728
Giải sáu
5720
6216
4961
6829
2322
3726
0196
6405
3923
Giải năm
6050
6031
5405
Giải tư
35269
28404
31621
07913
56315
94051
86231
49047
92068
88324
05672
39651
98235
78626
93243
80982
11753
20523
98032
87349
64795
Giải ba
27041
94195
13058
62067
42901
11270
Giải nhì
88643
07920
92118
Giải nhất
54181
01972
05831
Đặc biệt
264871
113191
450384
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 01; 05(2)
Đầu 1 13; 15; 16 18
Đầu 2 20; 21 20; 22; 24; 26(2); 29 23(2); 28
Đầu 3 31; 34 31; 35; 37 31; 32
Đầu 4 41; 43 47 43; 49
Đầu 5 50; 51; 52 51; 58 52; 53
Đầu 6 61; 69 67; 68
Đầu 7 71 72(2) 70
Đầu 8 81 84 82; 84
Đầu 9 95 91 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/07/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
81
01
01
Giải bảy
044
570
917
Giải sáu
2917
3082
0602
7923
1208
6293
7021
9998
4674
Giải năm
4783
3875
2453
Giải tư
11247
36066
81045
99970
41288
39493
11563
05320
71165
11481
59872
28495
17277
25278
46452
86841
84745
08350
79137
75106
60237
Giải ba
70573
66278
90586
20194
37069
47419
Giải nhì
45360
26377
02014
Giải nhất
99057
24327
63801
Đặc biệt
251779
670458
273804
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02 01; 08 01(2); 04; 06
Đầu 1 17 14; 17; 19
Đầu 2 20; 23; 27 21
Đầu 3 37(2)
Đầu 4 44; 45; 47 41; 45
Đầu 5 57 58 50; 52; 53
Đầu 6 60; 63; 66 65 69
Đầu 7 70; 73; 78; 79 70; 72; 75; 77(2); 78 74
Đầu 8 81; 82; 83; 88 81; 86
Đầu 9 93 93; 94; 95 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/07/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
11
39
59
Giải bảy
396
062
021
Giải sáu
1105
2581
9003
1545
1168
1136
5107
3465
3052
Giải năm
2107
2779
2151
Giải tư
06743
38674
67448
66412
26389
56469
94193
24179
45582
60749
57849
84716
92641
94948
79490
84266
58361
08434
04123
15291
30691
Giải ba
43167
92039
61781
67972
71470
46997
Giải nhì
84862
14429
93979
Giải nhất
19495
17875
32339
Đặc biệt
015934
251305
374775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 05; 07 05 07
Đầu 1 11; 12 16
Đầu 2 29 21; 23
Đầu 3 34; 39 36; 39 34; 39
Đầu 4 43; 48 41; 45; 48; 49(2)
Đầu 5 51; 52; 59
Đầu 6 62; 67; 69 62; 68 61; 65; 66
Đầu 7 74 72; 75; 79(2) 70; 75; 79
Đầu 8 81; 89 81; 82
Đầu 9 93; 95; 96 90; 91(2); 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/06/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
77
20
95
Giải bảy
014
167
148
Giải sáu
7645
0540
7437
1682
7889
5488
4706
1347
6398
Giải năm
5149
6864
1379
Giải tư
23274
68293
23762
12501
95373
06453
19469
91601
41227
62297
18964
33287
86843
05391
60085
37813
27554
93822
26998
41713
22485
Giải ba
56787
17316
55540
38123
67306
12076
Giải nhì
39631
84172
40075
Giải nhất
22755
13603
83574
Đặc biệt
588490
266948
001693
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 01; 03 06(2)
Đầu 1 14; 16 13(2)
Đầu 2 20; 23; 27 22
Đầu 3 31; 37
Đầu 4 40; 45; 49 40; 43; 48 47; 48
Đầu 5 53; 55 54
Đầu 6 62; 69 64(2); 67
Đầu 7 73; 74; 77 72 74; 75; 76; 79
Đầu 8 87 82; 87; 88; 89 85(2)
Đầu 9 90; 93 91; 97 93; 95; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/06/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
05
38
Giải bảy
133
466
984
Giải sáu
2701
4910
2720
3101
8078
3010
4640
2761
8445
Giải năm
7486
6406
8812
Giải tư
35365
48525
01850
84848
21684
80328
91770
70469
32319
01109
48637
90197
93787
67776
23095
00107
71194
62885
81524
90198
66050
Giải ba
52448
60075
40255
75990
08504
26593
Giải nhì
82169
32023
04005
Giải nhất
25935
71098
96975
Đặc biệt
587786
917431
510585
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 01; 05; 06; 09 04; 05; 07
Đầu 1 10 10; 19 12
Đầu 2 20; 25; 28 23 24
Đầu 3 33; 35 31; 37 38
Đầu 4 48(2) 40; 45
Đầu 5 50 55 50
Đầu 6 65; 69 66; 69 61
Đầu 7 70; 75 76; 78 75
Đầu 8 84; 86(2); 88 87 84; 85(2)
Đầu 9 90; 97; 98 93; 94; 95; 98