Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/11/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
39
03
07
Giải bảy
643
208
176
Giải sáu
3646
5529
9653
5788
4075
0585
5127
2107
9147
Giải năm
4203
7214
0099
Giải tư
63618
47773
42214
69754
68774
63812
58544
27557
70702
39497
64686
10671
23098
63792
24000
44374
67620
07520
46911
25183
72423
Giải ba
02213
42598
27168
62843
66967
64739
Giải nhì
41245
01224
66055
Giải nhất
60120
10098
76899
Đặc biệt
567054
141230
273100
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 02; 03; 08 00(2); 07(2)
Đầu 1 12; 13; 14; 18 14 11
Đầu 2 20; 29 24 20(2); 23; 27
Đầu 3 39 30 39
Đầu 4 43; 44; 45; 46 43 47
Đầu 5 53; 54(2) 57 55
Đầu 6 68 67
Đầu 7 73; 74 71; 75 74; 76
Đầu 8 85; 86; 88 83
Đầu 9 98 92; 97; 98(2) 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/11/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
89
74
88
Giải bảy
681
134
231
Giải sáu
9093
3701
6167
6872
9944
2031
6622
5096
2080
Giải năm
9527
3650
2111
Giải tư
59466
70510
16898
61415
79862
30685
04451
93414
47970
92404
48119
86080
32321
11810
83554
65861
34009
46029
79932
18273
31250
Giải ba
05716
10506
08560
15418
48259
98511
Giải nhì
57842
08064
75512
Giải nhất
73915
70249
92974
Đặc biệt
693044
166440
116703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 06 04 03; 09
Đầu 1 10; 15(2); 16 10; 14; 18; 19 11(2); 12
Đầu 2 27 21 22; 29
Đầu 3 31; 34 31; 32
Đầu 4 42; 44 40; 44; 49
Đầu 5 51 50 50; 54; 59
Đầu 6 62; 66; 67 60; 64 61
Đầu 7 70; 72; 74 73; 74
Đầu 8 81; 85; 89 80 80; 88
Đầu 9 93; 98 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 29/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
08
60
Giải bảy
400
300
903
Giải sáu
7775
0088
2556
7606
3686
1276
9940
1654
0570
Giải năm
2730
1521
8959
Giải tư
26018
35134
03838
73528
29724
68013
85387
04605
68418
96088
14952
95846
52096
85780
27357
26524
14008
07124
17300
81412
98528
Giải ba
88650
56298
28814
10390
68672
22611
Giải nhì
52001
58997
05417
Giải nhất
13765
71503
82845
Đặc biệt
731877
074858
841526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01 00; 03; 05; 06; 08 00; 03; 08
Đầu 1 13; 18 14; 18 11; 12; 17
Đầu 2 24; 28 21 24(2); 26; 28
Đầu 3 30; 34; 38
Đầu 4 46 40; 45
Đầu 5 50; 56 52; 58 54; 57; 59
Đầu 6 65 60
Đầu 7 75; 77 76 70; 72
Đầu 8 87; 88 80; 86; 88
Đầu 9 92; 98 90; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 22/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
02
82
84
Giải bảy
912
845
651
Giải sáu
4507
8609
2279
8323
9147
9679
9742
7738
8213
Giải năm
2470
8385
1447
Giải tư
18031
65042
61861
21158
74031
22158
04180
22926
29092
21049
73661
12811
10290
59207
37580
55991
11420
81878
17814
20354
73488
Giải ba
37555
78972
49128
88349
49818
27712
Giải nhì
56277
52631
18727
Giải nhất
82171
11562
38470
Đặc biệt
278232
189826
787595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 07; 09 07
Đầu 1 12 11 12; 13; 14; 18
Đầu 2 23; 26(2); 28 20; 27
Đầu 3 31(2); 32 31 38
Đầu 4 42 45; 47; 49(2) 42; 47
Đầu 5 55; 58(2) 51; 54
Đầu 6 61 61; 62
Đầu 7 70; 71; 72; 77; 79 79 70; 78
Đầu 8 80 82; 85 80; 84; 88
Đầu 9 90; 92 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
75
76
38
Giải bảy
016
391
758
Giải sáu
5258
2342
0994
2666
9819
8932
5948
8651
6337
Giải năm
2533
4455
8177
Giải tư
06733
10120
79251
50234
45980
16642
19984
46365
98631
92976
59517
24852
71531
92981
21490
87467
61810
45758
72217
66962
02722
Giải ba
22763
73921
96367
36599
61909
68014
Giải nhì
22457
20999
00079
Giải nhất
87551
62918
74416
Đặc biệt
481504
163869
789835
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 09
Đầu 1 16 17; 18; 19 10; 14; 16; 17
Đầu 2 20; 21 22
Đầu 3 33(2); 34 31(2); 32 35; 37; 38
Đầu 4 42(2) 48
Đầu 5 51(2); 57; 58 52; 55 51; 58(2)
Đầu 6 63 65; 66; 67; 69 62; 67
Đầu 7 75 76(2) 77; 79
Đầu 8 80; 84 81
Đầu 9 94 91; 99(2) 90