Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
43
88
94
Giải bảy
944
336
779
Giải sáu
8320
1432
3997
3550
7322
6301
6694
1465
7623
Giải năm
7682
1882
5675
Giải tư
95305
19432
78858
65981
48164
73164
69873
78952
64606
90816
62644
86392
35938
75490
64155
26840
52589
07278
45493
75433
77225
Giải ba
86257
77885
90433
53438
53727
52314
Giải nhì
17447
32930
82140
Giải nhất
61938
65601
51812
Đặc biệt
111968
804499
183778
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 01(2); 06
Đầu 1 16 12; 14
Đầu 2 20 22 23; 25; 27
Đầu 3 32(2); 38 30; 33; 36; 38(2) 33
Đầu 4 43; 44; 47 44 40(2)
Đầu 5 57; 58 50; 52 55
Đầu 6 64(2); 68 65
Đầu 7 73 75; 78(2); 79
Đầu 8 81; 82; 85 82; 88 89
Đầu 9 97 90; 92; 99 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
49
26
Giải bảy
054
585
311
Giải sáu
6281
8646
9141
1484
8051
1931
9595
3025
0555
Giải năm
8330
1045
8330
Giải tư
08442
43756
70610
66035
80631
06268
03694
53699
98768
75468
40047
81637
95015
56243
83310
47675
96668
23814
05893
35483
45940
Giải ba
97282
98493
14382
71983
57834
41889
Giải nhì
14490
79256
82272
Giải nhất
55825
01982
61170
Đặc biệt
836515
231665
164278
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1 10; 15 15 10; 11; 14
Đầu 2 25 25; 26
Đầu 3 30; 31; 35 31; 37 30; 34
Đầu 4 40; 41; 42; 46 43; 45; 47; 49 40
Đầu 5 54; 56 51; 56 55
Đầu 6 68 65; 68(2) 68
Đầu 7 70; 72; 75; 78
Đầu 8 81; 82 82(2); 83; 84; 85 83; 89
Đầu 9 90; 93; 94 99 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
02
86
23
Giải bảy
642
233
773
Giải sáu
1321
2690
1660
9995
7469
3750
6536
2135
5686
Giải năm
1870
7134
7808
Giải tư
53086
96273
13162
67721
61595
91677
48509
07290
85789
04257
46641
13489
61489
96424
81132
18779
10194
85881
39320
88767
90032
Giải ba
35230
39665
09789
20395
72391
97891
Giải nhì
85851
94065
47504
Giải nhất
03274
11550
94263
Đặc biệt
940137
753079
056837
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 09 04; 08
Đầu 1
Đầu 2 21(2) 24 20; 23
Đầu 3 30; 37 33; 34 32(2); 35; 36; 37
Đầu 4 42 41
Đầu 5 51 50(2); 57
Đầu 6 60; 62; 65 65; 69 63; 67
Đầu 7 70; 73; 74; 77 79 73; 79
Đầu 8 86 86; 89(4) 81; 86
Đầu 9 90; 95 90; 95(2) 91(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
86
91
57
Giải bảy
273
671
637
Giải sáu
8107
3580
6965
0476
3518
0260
9514
3522
0068
Giải năm
9603
8657
0474
Giải tư
79582
26145
65036
07283
26815
19680
19984
11363
97972
07527
80812
73380
16854
38485
97586
70710
90501
04258
43960
91126
03688
Giải ba
49773
08509
83720
94292
92271
10730
Giải nhì
60373
54899
59844
Giải nhất
18653
76361
06349
Đặc biệt
371406
806974
130963
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06; 07; 09 01
Đầu 1 15 12; 18 10; 14
Đầu 2 20; 27 22; 26
Đầu 3 36 30; 37
Đầu 4 45 44; 49
Đầu 5 53 54; 57 57; 58
Đầu 6 65 60; 61; 63 60; 63; 68
Đầu 7 73(3) 71; 72; 74; 76 71; 74
Đầu 8 80(2); 82; 83; 84; 86 80; 85 86; 88
Đầu 9 91; 92; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
99
24
Giải bảy
072
941
055
Giải sáu
4709
6923
5886
3100
9719
7127
0994
2741
7207
Giải năm
6820
2799
1246
Giải tư
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
53673
08999
60310
08303
75583
12313
71643
18685
77230
12204
29054
18261
87549
76470
Giải ba
15860
35795
70902
36201
02267
20900
Giải nhì
32130
96133
96953
Giải nhất
44029
38386
02215
Đặc biệt
791803
700010
810157
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03; 09 00; 01; 02; 03 00; 04; 07
Đầu 1 18 10(2); 13; 19 15
Đầu 2 20; 23; 29 27 24
Đầu 3 30 33 30
Đầu 4 41; 43 41; 46; 49
Đầu 5 54; 55 53; 54; 55; 57
Đầu 6 60 61; 67
Đầu 7 72 73 70
Đầu 8 81; 86; 89(2) 83; 86 85
Đầu 9 90; 95 99(3) 94