Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
75
76
38
Giải bảy
016
391
758
Giải sáu
5258
2342
0994
2666
9819
8932
5948
8651
6337
Giải năm
2533
4455
8177
Giải tư
06733
10120
79251
50234
45980
16642
19984
46365
98631
92976
59517
24852
71531
92981
21490
87467
61810
45758
72217
66962
02722
Giải ba
22763
73921
96367
36599
61909
68014
Giải nhì
22457
20999
00079
Giải nhất
87551
62918
74416
Đặc biệt
481504
163869
789835
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 09
Đầu 1 16 17; 18; 19 10; 14; 16; 17
Đầu 2 20; 21 22
Đầu 3 33(2); 34 31(2); 32 35; 37; 38
Đầu 4 42(2) 48
Đầu 5 51(2); 57; 58 52; 55 51; 58(2)
Đầu 6 63 65; 66; 67; 69 62; 67
Đầu 7 75 76(2) 77; 79
Đầu 8 80; 84 81
Đầu 9 94 91; 99(2) 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
16
59
33
Giải bảy
400
279
527
Giải sáu
4326
2316
9265
1627
2614
1861
2155
0448
4836
Giải năm
2999
8131
0769
Giải tư
71472
95850
88041
27239
96242
01711
36384
66923
28391
29348
95094
02543
72881
54166
18963
38996
53367
35765
12104
59896
09042
Giải ba
60472
86469
55545
15751
71760
33469
Giải nhì
95481
64222
55532
Giải nhất
83544
73695
61245
Đặc biệt
761053
852574
572037
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 04
Đầu 1 11; 16(2) 14
Đầu 2 26 22; 23; 27 27
Đầu 3 39 31 32; 33; 36; 37
Đầu 4 41; 42; 44 43; 45; 48 42; 45; 48
Đầu 5 50; 53 51; 59 55
Đầu 6 65; 69 61; 66 60; 63; 65; 67; 69(2)
Đầu 7 72(2) 74; 79
Đầu 8 81; 84 81
Đầu 9 99 91; 94; 95 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
32
03
73
Giải bảy
716
121
758
Giải sáu
4999
7180
5900
5806
1091
6700
7557
5151
7457
Giải năm
4819
7480
6217
Giải tư
15979
75388
86192
82742
33930
33507
82585
60667
53705
12148
90436
98337
49687
08238
90143
69088
73509
51136
95251
84195
30667
Giải ba
81670
96342
58828
32344
23761
54176
Giải nhì
80792
15170
52012
Giải nhất
82981
44697
48696
Đặc biệt
040507
801205
394554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 07(2) 00; 03; 05(2); 06 09
Đầu 1 16; 19 12; 17
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 30; 32 36; 37; 38 36
Đầu 4 42(2) 44; 48 43
Đầu 5 51(2); 54; 57(2); 58
Đầu 6 67 61; 67
Đầu 7 70; 79 70 73; 76
Đầu 8 80; 81; 85; 88 80; 87 88
Đầu 9 92(2); 99 91; 97 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
41
14
Giải bảy
987
151
398
Giải sáu
1478
4595
6974
3790
2319
7753
4272
8617
0194
Giải năm
2029
2610
2949
Giải tư
57602
59626
82088
29806
71986
15018
59654
33081
93544
94754
95061
74175
92723
21482
16634
07855
90324
29126
50725
40679
54030
Giải ba
20757
50517
24422
69811
04153
60975
Giải nhì
12465
24578
66768
Giải nhất
82549
35510
34111
Đặc biệt
555665
338146
585249
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 02; 06
Đầu 1 17; 18 10(2); 11; 19 11; 14; 17
Đầu 2 26; 29 22; 23 24; 25; 26
Đầu 3 30; 34
Đầu 4 49 41; 44; 46 49(2)
Đầu 5 54; 57 51; 53; 54 53; 55
Đầu 6 65(2) 61 68
Đầu 7 74; 78 75; 78 72; 75; 79
Đầu 8 86; 87; 88 81; 82
Đầu 9 95 90 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
39
14
11
Giải bảy
892
604
402
Giải sáu
0412
6463
2730
0839
9757
0270
2516
6724
8886
Giải năm
3202
7507
8767
Giải tư
49351
12610
82829
13145
23902
17093
70231
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
67970
91615
92090
01050
52881
37295
99972
Giải ba
37855
95329
21925
32107
38538
37909
Giải nhì
83862
43048
11760
Giải nhất
09552
56622
77450
Đặc biệt
581447
947679
479517
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2) 00; 04; 07(3) 02; 09
Đầu 1 10; 12 14; 15 11; 15; 16; 17
Đầu 2 29(2) 20; 22; 25 24
Đầu 3 30; 31; 39 39 38
Đầu 4 45; 47 48
Đầu 5 51; 52; 55 57 50(2)
Đầu 6 62; 63 66 60; 67
Đầu 7 70; 79 70; 72
Đầu 8 81; 86
Đầu 9 92; 93 94; 99 90; 95