Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
57
75
38
Giải bảy
782
174
280
Giải sáu
0404
3221
9101
1179
8908
9822
2081
3857
8019
Giải năm
1652
4249
0509
Giải tư
77356
44439
53614
38141
57392
85713
17214
25124
22704
24040
77765
49836
37546
39907
25390
37770
74372
10624
47449
49192
91679
Giải ba
52669
09219
49390
53936
15212
14686
Giải nhì
07416
23505
60452
Giải nhất
07021
30361
62496
Đặc biệt
354108
223515
474495
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 04; 08 04; 05; 07; 08 09
Đầu 1 13; 14(2); 16; 19 15 12; 19
Đầu 2 21(2) 22; 24 24
Đầu 3 39 36(2) 38
Đầu 4 41 40; 46; 49 49
Đầu 5 52; 56; 57 52; 57
Đầu 6 69 61; 65
Đầu 7 74; 75; 79 70; 72; 79
Đầu 8 82 80; 81; 86
Đầu 9 92 90 90; 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
63
37
99
Giải bảy
106
796
252
Giải sáu
4598
6296
0635
6294
1312
5991
4628
9477
9472
Giải năm
2023
1980
9742
Giải tư
43188
34281
61617
85051
22058
89612
19836
34134
04933
88498
62055
67751
29666
24151
82365
91673
21892
66380
71082
71493
04012
Giải ba
25170
55826
42417
89518
26341
97061
Giải nhì
68653
78844
52816
Giải nhất
91016
21380
28804
Đặc biệt
526176
751065
961929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06 04
Đầu 1 12; 16; 17 12; 17; 18 12; 16
Đầu 2 23; 26 28; 29
Đầu 3 35; 36 33; 34; 37
Đầu 4 44 41; 42
Đầu 5 51; 53; 58 51(2); 55 52
Đầu 6 63 65; 66 61; 65
Đầu 7 70; 76 72; 73; 77
Đầu 8 81; 88 80(2) 80; 82
Đầu 9 96; 98 91; 94; 96; 98 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 26/02/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
70
70
22
Giải bảy
070
012
014
Giải sáu
6184
4471
1613
8208
7482
3596
5348
4222
9935
Giải năm
7563
3009
4097
Giải tư
37847
30328
36968
28600
66352
50659
26470
91972
66352
09813
90112
80582
72209
66933
19907
01383
46283
01075
62342
05800
93297
Giải ba
76203
77410
09156
81056
14112
81434
Giải nhì
25290
00791
68436
Giải nhất
66469
92464
01054
Đặc biệt
663283
970448
039301
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03 08; 09(2) 00; 01; 07
Đầu 1 10; 13 12(2); 13 12; 14
Đầu 2 28 22(2)
Đầu 3 33 34; 35; 36
Đầu 4 47 48 42; 48
Đầu 5 52; 59 52; 56(2) 54
Đầu 6 63; 68; 69 64
Đầu 7 70(3); 71 70; 72 75
Đầu 8 83; 84 82(2) 83(2)
Đầu 9 90 91; 96 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/02/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
58
77
Giải bảy
930
752
378
Giải sáu
0527
2438
4989
3047
7366
3788
9986
9185
6238
Giải năm
1148
7557
8138
Giải tư
99127
95823
49193
56391
99619
79020
35376
53140
33465
75778
57134
05377
52631
09849
51043
80619
65851
81225
57807
81187
85857
Giải ba
52753
84295
28878
20594
76887
25544
Giải nhì
78123
96325
02592
Giải nhất
40884
67583
67170
Đặc biệt
067901
143530
626723
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 07
Đầu 1 19 19
Đầu 2 20; 23(2); 27(2) 25 23; 25
Đầu 3 30; 38 30; 31; 34 38(2)
Đầu 4 48 40; 47; 49 43; 44
Đầu 5 53 52; 57; 58 51; 57
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 76 77; 78(2) 70; 77; 78
Đầu 8 84; 89 83; 88 85; 86; 87(2)
Đầu 9 91; 92; 93; 95 94 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/02/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
90
62
01
Giải bảy
826
681
710
Giải sáu
1355
7991
4342
8551
3414
7185
9283
6789
5574
Giải năm
7357
3751
4220
Giải tư
54475
59225
12643
04273
15600
67089
36787
00424
94099
88342
99184
55870
79249
28962
67236
25956
41025
25102
84262
90812
02242
Giải ba
66205
36608
65616
15314
24560
17387
Giải nhì
04960
74614
69833
Giải nhất
89729
32142
05544
Đặc biệt
823058
640739
820927
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05; 08 01; 02
Đầu 1 14(3); 16 10; 12
Đầu 2 25; 26; 29 24 20; 25; 27
Đầu 3 39 33; 36
Đầu 4 42; 43 42(2); 49 42; 44
Đầu 5 55; 57; 58 51(2) 56
Đầu 6 60 62(2) 60; 62
Đầu 7 73; 75 70 74
Đầu 8 87; 89 81; 84; 85 83; 87; 89
Đầu 9 90; 91 99