Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
80
77
Giải bảy
454
576
923
Giải sáu
7711
0869
9020
4533
2726
8101
9640
8884
5969
Giải năm
7633
5003
2778
Giải tư
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
19235
17298
97599
83436
09793
70422
29854
26192
25700
15956
67842
10585
95607
35527
Giải ba
20964
78072
00547
71586
58481
76033
Giải nhì
66966
19426
83577
Giải nhất
66558
99962
94684
Đặc biệt
544323
906057
876958
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03 00; 07
Đầu 1 11; 18
Đầu 2 20; 23 22; 26(2) 23; 27
Đầu 3 31; 33 33; 35; 36 33
Đầu 4 40(2) 47 40; 42
Đầu 5 54; 56; 58 54; 57 56; 58
Đầu 6 63; 64; 66; 69 62 69
Đầu 7 72; 78 76 77(2); 78
Đầu 8 80; 86 81; 84(2); 85
Đầu 9 92 93; 98; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
21
48
97
Giải bảy
034
915
718
Giải sáu
0559
3776
2974
0282
5841
9605
3270
9152
9406
Giải năm
9906
5106
8772
Giải tư
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
23657
91909
46487
69988
36159
09196
04177
22362
30822
92335
38481
04390
11374
43813
Giải ba
00428
39371
55973
97508
69426
43788
Giải nhì
43361
18522
83123
Giải nhất
94720
58106
49209
Đặc biệt
064305
747960
698153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 05; 06 05; 06(2); 08; 09 06; 09
Đầu 1 11; 16 15 13; 18
Đầu 2 20; 21; 25; 28 22 22; 23; 26
Đầu 3 34 35
Đầu 4 43 41; 48
Đầu 5 59 57; 59 52; 53
Đầu 6 61 60 62
Đầu 7 71; 74(2); 76 73; 77 70; 72; 74
Đầu 8 88 82; 87; 88 81; 88
Đầu 9 96 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
13
95
88
Giải bảy
543
614
218
Giải sáu
1980
8976
8803
6850
1291
7627
7922
3163
6883
Giải năm
8419
6357
8501
Giải tư
46512
31329
96827
41235
24084
69946
54114
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
61634
69467
86047
17162
79294
87785
96499
Giải ba
94840
55085
87451
65233
28569
56247
Giải nhì
71731
88788
02531
Giải nhất
51728
59823
40277
Đặc biệt
623567
690079
949097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 05; 08 01
Đầu 1 12; 13; 14; 19 14 18
Đầu 2 27; 28; 29 23; 24; 27 22
Đầu 3 31; 35 33 31; 34
Đầu 4 40; 43; 46 41 47(2)
Đầu 5 50; 51; 55; 56; 57
Đầu 6 67 62; 63; 67; 69
Đầu 7 76 76; 79 77
Đầu 8 80; 84; 85 88 83; 85; 88
Đầu 9 91; 95 94; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
97
96
36
Giải bảy
200
952
608
Giải sáu
8618
1046
1412
9544
3126
4886
0495
6828
6938
Giải năm
8545
9821
2042
Giải tư
31103
29741
79753
85065
09792
85111
49355
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
26514
70713
75383
75794
51499
19322
31200
Giải ba
25837
57530
62226
52672
60493
72024
Giải nhì
41732
04171
75435
Giải nhất
92986
43714
19680
Đặc biệt
100897
166722
814147
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03 03; 09 00; 08
Đầu 1 11; 12; 18 14 13; 14
Đầu 2 21; 22; 23; 26(2) 22; 24; 28
Đầu 3 30; 32; 37 35; 36; 38
Đầu 4 41; 45; 46 40; 44 42; 47
Đầu 5 53; 55 52; 57
Đầu 6 65 68
Đầu 7 70; 71; 72
Đầu 8 86 86 80; 83
Đầu 9 92; 97(2) 96 93; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
11
96
96
Giải bảy
154
581
742
Giải sáu
7482
7315
9760
9735
7176
5827
6357
4089
3598
Giải năm
2774
4413
0902
Giải tư
08893
15485
08588
57813
04101
98669
21703
73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562
82944
34397
78445
37482
11607
08293
33780
Giải ba
16725
26681
79441
40245
67753
53404
Giải nhì
34995
78152
09597
Giải nhất
70922
82908
80352
Đặc biệt
167364
630901
610543
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03 01; 08 02; 04; 07
Đầu 1 11; 13; 15 13
Đầu 2 22; 25 24; 27
Đầu 3 34; 35
Đầu 4 40; 41; 45 42; 43; 44; 45
Đầu 5 54 52 52; 53; 57
Đầu 6 60; 64; 69 61(2); 62
Đầu 7 74 76
Đầu 8 81; 82; 85; 88 81; 87 80; 82; 89
Đầu 9 93; 95 96 93; 96; 97(2); 98