Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
09
57
23
Giải bảy
772
796
889
Giải sáu
7646
1897
8481
0644
2868
1710
2767
4369
3170
Giải năm
5996
9142
7476
Giải tư
26546
81184
05246
07945
48966
03485
08240
35941
72229
69899
25685
69962
18356
64407
30002
63585
05250
74938
82927
17910
68890
Giải ba
48118
85862
77097
36235
64491
53285
Giải nhì
40546
95313
70305
Giải nhất
84245
08147
47033
Đặc biệt
883267
896123
738139
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 07 02; 05
Đầu 1 18 10; 13 10
Đầu 2 23; 29 23; 27
Đầu 3 35 33; 38; 39
Đầu 4 40; 45(2); 46(4) 41; 42; 44; 47
Đầu 5 56; 57 50
Đầu 6 62; 66; 67 62; 68 67; 69
Đầu 7 72 70; 76
Đầu 8 81; 84; 85 85 85(2); 89
Đầu 9 96; 97 96; 97; 99 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/09/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
52
95
18
Giải bảy
340
741
731
Giải sáu
7009
0323
6150
4133
2871
8232
0142
6622
5646
Giải năm
3735
9395
9778
Giải tư
13472
72637
62395
34955
21882
23880
93890
60281
38003
98003
46815
04064
83054
19663
50210
85490
77608
95425
42950
48618
93541
Giải ba
88891
59075
13277
64173
83407
84563
Giải nhì
69487
31534
57953
Giải nhất
25481
05150
83752
Đặc biệt
997490
952057
708817
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 03(2) 07; 08
Đầu 1 15 10; 17; 18(2)
Đầu 2 23 22; 25
Đầu 3 35; 37 32; 33; 34 31
Đầu 4 40 41 41; 42; 46
Đầu 5 50; 52; 55 50; 54; 57 50; 52; 53
Đầu 6 63; 64 63
Đầu 7 72; 75 71; 73; 77 78
Đầu 8 80; 81; 82; 87 81
Đầu 9 90(2); 91; 95 95(2) 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/08/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
76
74
27
Giải bảy
668
334
250
Giải sáu
9571
1229
0006
3605
9513
5670
4382
7123
3582
Giải năm
9170
1268
3235
Giải tư
00665
05366
00122
24783
74062
87938
57823
97276
41034
85575
63616
42558
56771
12562
44175
70963
22756
55098
11021
11304
57010
Giải ba
03620
28710
97070
10108
50100
35376
Giải nhì
56384
58913
78623
Giải nhất
71154
87289
88985
Đặc biệt
420700
702212
729738
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 06 05; 08 00; 04
Đầu 1 10 12; 13(2); 16 10
Đầu 2 20; 22; 23; 29 21; 23(2); 27
Đầu 3 38 34(2) 35; 38
Đầu 4
Đầu 5 54 58 50; 56
Đầu 6 62; 65; 66; 68 62; 68 63
Đầu 7 70; 71; 76 70(2); 71; 74; 75; 76 75; 76
Đầu 8 83; 84 89 82(2); 85
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/08/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
37
95
36
Giải bảy
891
123
767
Giải sáu
0464
7725
2520
8385
0156
3754
5699
2061
9586
Giải năm
8127
1933
7033
Giải tư
21891
41168
52237
73704
46641
56508
87620
15358
86997
94486
41296
59128
11311
08539
30329
20963
80374
80577
78001
79163
51043
Giải ba
24328
47366
27162
82620
99243
79230
Giải nhì
09166
44329
18318
Giải nhất
02262
78998
44226
Đặc biệt
077010
374123
484021
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 08 01
Đầu 1 10 11 18
Đầu 2 20(2); 25; 27; 28 20; 23(2); 28; 29 21; 26; 29
Đầu 3 37(2) 33; 39 30; 33; 36
Đầu 4 41 43(2)
Đầu 5 54; 56; 58
Đầu 6 62; 64; 66(2); 68 62 61; 63(2); 67
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 85; 86 86
Đầu 9 91(2) 95; 96; 97; 98 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/08/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
52
92
11
Giải bảy
703
541
865
Giải sáu
1053
8385
8394
7739
5236
2389
7934
3914
8861
Giải năm
9636
3247
5007
Giải tư
31805
07248
09330
31810
17625
87604
00636
75744
72425
66074
00830
80189
94761
90921
65198
06491
54825
93739
98171
59644
97363
Giải ba
67668
37079
34965
96620
42646
06356
Giải nhì
44094
00514
44975
Giải nhất
64334
70745
47077
Đặc biệt
530867
073408
684454
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 04; 05 08 07
Đầu 1 10 14 11; 14
Đầu 2 25 20; 21; 25 25
Đầu 3 30; 34; 36(2) 30; 36; 39 34; 39
Đầu 4 48 41; 44; 45; 47 44; 46
Đầu 5 52; 53 54; 56
Đầu 6 67; 68 61; 65 61; 63; 65
Đầu 7 79 74 71; 75; 77
Đầu 8 85 89(2)
Đầu 9 94(2) 92 91; 98