Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
99
24
Giải bảy
072
941
055
Giải sáu
4709
6923
5886
3100
9719
7127
0994
2741
7207
Giải năm
6820
2799
1246
Giải tư
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
53673
08999
60310
08303
75583
12313
71643
18685
77230
12204
29054
18261
87549
76470
Giải ba
15860
35795
70902
36201
02267
20900
Giải nhì
32130
96133
96953
Giải nhất
44029
38386
02215
Đặc biệt
791803
700010
810157
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03; 09 00; 01; 02; 03 00; 04; 07
Đầu 1 18 10(2); 13; 19 15
Đầu 2 20; 23; 29 27 24
Đầu 3 30 33 30
Đầu 4 41; 43 41; 46; 49
Đầu 5 54; 55 53; 54; 55; 57
Đầu 6 60 61; 67
Đầu 7 72 73 70
Đầu 8 81; 86; 89(2) 83; 86 85
Đầu 9 90; 95 99(3) 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
82
92
Giải bảy
410
445
323
Giải sáu
2948
3850
7055
0531
5920
2031
1714
6279
5463
Giải năm
6786
6040
0537
Giải tư
73601
27561
12013
95092
12417
33005
14616
86561
32032
66094
02922
43708
01275
72891
50158
94582
86729
69032
53058
51730
88417
Giải ba
88007
48481
57563
58501
68456
60390
Giải nhì
59824
37462
28266
Giải nhất
31537
87619
67496
Đặc biệt
813869
451558
903024
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 07 01; 08
Đầu 1 10; 13; 16; 17 19 14; 17
Đầu 2 24 20; 22 23; 24; 29
Đầu 3 37 31(2); 32 30; 32; 37
Đầu 4 48 40; 45
Đầu 5 50; 55 58 56; 58(2)
Đầu 6 61; 69 61; 62; 63 63; 66
Đầu 7 75 79
Đầu 8 81; 86 82 82
Đầu 9 92(2) 91; 94 90; 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 31/07/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
61
59
98
Giải bảy
281
432
873
Giải sáu
6796
5352
3785
9126
9489
1497
0070
6925
8498
Giải năm
7176
8246
8128
Giải tư
77219
87589
05934
10561
95015
55014
77730
71588
95188
38451
34146
29178
03294
49332
49584
04514
99112
98705
89721
05140
23599
Giải ba
15605
45450
45897
03424
69103
15042
Giải nhì
07824
69680
04096
Giải nhất
53736
50755
65135
Đặc biệt
607905
075218
310966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05(2) 03; 05
Đầu 1 14; 15; 19 18 12; 14
Đầu 2 24 24; 26 21; 25; 28
Đầu 3 30; 34; 36 32(2) 35
Đầu 4 46(2) 40; 42
Đầu 5 50; 52 51; 55; 59
Đầu 6 61(2) 66
Đầu 7 76 78 70; 73
Đầu 8 81; 85; 89 80; 88(2); 89 84
Đầu 9 96 94; 97(2) 96; 98(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/07/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
54
10
97
Giải bảy
972
880
585
Giải sáu
7010
6298
5394
4788
5347
5584
9936
6114
9643
Giải năm
5980
3288
4882
Giải tư
96716
29837
77860
19025
99694
29446
54951
58704
08691
26172
33267
31881
40386
50040
37173
66912
98624
58272
63872
26914
70865
Giải ba
71848
37779
52091
20367
70467
69339
Giải nhì
01064
89347
13529
Giải nhất
52543
24371
08083
Đặc biệt
320356
715270
552845
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 16 10 12; 14(2)
Đầu 2 25 24; 29
Đầu 3 37 36; 39
Đầu 4 43; 46; 48 40; 47(2) 43; 45
Đầu 5 51; 54; 56
Đầu 6 60; 64 67(2) 65; 67
Đầu 7 72; 79 70; 71; 72 72(2); 73
Đầu 8 80 80; 81; 84; 86; 88(2) 82; 83; 85
Đầu 9 94(2); 98 91(2) 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/07/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
31
53
35
Giải bảy
522
211
112
Giải sáu
6355
9089
7310
4740
4788
5500
6047
3173
1332
Giải năm
9560
1814
4804
Giải tư
18567
45367
70182
94642
66740
76711
12618
48301
82170
73425
49927
56268
10392
41561
53952
62403
16612
23744
61591
81168
10262
Giải ba
96262
17447
82529
28349
59381
40830
Giải nhì
82245
47006
49076
Giải nhất
44247
89015
28848
Đặc biệt
758190
139332
498688
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01; 06 03; 04
Đầu 1 10; 11; 18 11; 14; 15 12(2)
Đầu 2 22 25; 27; 29
Đầu 3 31 32 30; 32; 35
Đầu 4 40; 42; 45; 47(2) 40; 49 44; 47; 48
Đầu 5 55 53 52
Đầu 6 60; 62; 67(2) 61; 68 62; 68
Đầu 7 70 73; 76
Đầu 8 82; 89 88 81; 88
Đầu 9 90 92 91