Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/12/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
38
58
68
Giải bảy
948
193
865
Giải sáu
4674
8699
3236
8692
6499
4085
3103
6434
6601
Giải năm
7082
8663
1627
Giải tư
74258
89601
46550
02661
93438
97670
62438
36390
98593
66287
15480
95018
90435
46364
75562
55927
21369
55384
56407
53341
50399
Giải ba
97258
27654
66833
31168
49078
67865
Giải nhì
76952
05644
87849
Giải nhất
32112
58893
61857
Đặc biệt
182450
327074
802613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 01; 03; 07
Đầu 1 12 18 13
Đầu 2 27(2)
Đầu 3 36; 38(3) 33; 35 34
Đầu 4 48 44 41; 49
Đầu 5 50(2); 52; 54; 58(2) 58 57
Đầu 6 61 63; 64; 68 62; 65(2); 68; 69
Đầu 7 70; 74 74 78
Đầu 8 82 80; 85; 87 84
Đầu 9 99 90; 92; 93(3); 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 26/11/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
03
48
02
Giải bảy
272
135
037
Giải sáu
0080
0658
2993
9549
0991
8148
1399
4577
3899
Giải năm
3232
6035
1613
Giải tư
68581
67089
82371
78251
66302
33465
12902
31243
15469
40058
90103
13116
10397
80995
45511
20220
77146
68311
99889
12654
24258
Giải ba
98233
49327
76024
19054
67178
09131
Giải nhì
08142
03347
35244
Giải nhất
50734
24717
19433
Đặc biệt
499324
669232
661375
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2); 03 03 02
Đầu 1 16; 17 11(2); 13
Đầu 2 24; 27 24 20
Đầu 3 32; 33; 34 32; 35(2) 31; 33; 37
Đầu 4 42 43; 47; 48(2); 49 44; 46
Đầu 5 51; 58 54; 58 54; 58
Đầu 6 65 69
Đầu 7 71; 72 75; 77; 78
Đầu 8 80; 81; 89 89
Đầu 9 93 91; 95; 97 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/11/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
46
86
94
Giải bảy
104
089
273
Giải sáu
5413
2098
9499
0588
9773
8464
8090
5891
3640
Giải năm
1942
2490
1218
Giải tư
66398
56338
98841
42607
18215
43365
93673
21591
08244
93337
60869
60787
48141
61314
32392
36514
87845
05396
44470
91556
32877
Giải ba
04855
14496
81108
34785
49468
10759
Giải nhì
63551
45465
05763
Giải nhất
55122
22999
86555
Đặc biệt
977803
908318
281344
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 04; 07 08
Đầu 1 13; 15 14; 18 14; 18
Đầu 2 22
Đầu 3 38 37
Đầu 4 41; 42; 46 41; 44 40; 44; 45
Đầu 5 51; 55 55; 56; 59
Đầu 6 65 64; 65; 69 63; 68
Đầu 7 73 73 70; 73; 77
Đầu 8 85; 86; 87; 88; 89
Đầu 9 96; 98(2); 99 90; 91; 99 90; 91; 92; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/11/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
39
03
07
Giải bảy
643
208
176
Giải sáu
3646
5529
9653
5788
4075
0585
5127
2107
9147
Giải năm
4203
7214
0099
Giải tư
63618
47773
42214
69754
68774
63812
58544
27557
70702
39497
64686
10671
23098
63792
24000
44374
67620
07520
46911
25183
72423
Giải ba
02213
42598
27168
62843
66967
64739
Giải nhì
41245
01224
66055
Giải nhất
60120
10098
76899
Đặc biệt
567054
141230
273100
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 02; 03; 08 00(2); 07(2)
Đầu 1 12; 13; 14; 18 14 11
Đầu 2 20; 29 24 20(2); 23; 27
Đầu 3 39 30 39
Đầu 4 43; 44; 45; 46 43 47
Đầu 5 53; 54(2) 57 55
Đầu 6 68 67
Đầu 7 73; 74 71; 75 74; 76
Đầu 8 85; 86; 88 83
Đầu 9 98 92; 97; 98(2) 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/11/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
89
74
88
Giải bảy
681
134
231
Giải sáu
9093
3701
6167
6872
9944
2031
6622
5096
2080
Giải năm
9527
3650
2111
Giải tư
59466
70510
16898
61415
79862
30685
04451
93414
47970
92404
48119
86080
32321
11810
83554
65861
34009
46029
79932
18273
31250
Giải ba
05716
10506
08560
15418
48259
98511
Giải nhì
57842
08064
75512
Giải nhất
73915
70249
92974
Đặc biệt
693044
166440
116703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 06 04 03; 09
Đầu 1 10; 15(2); 16 10; 14; 18; 19 11(2); 12
Đầu 2 27 21 22; 29
Đầu 3 31; 34 31; 32
Đầu 4 42; 44 40; 44; 49
Đầu 5 51 50 50; 54; 59
Đầu 6 62; 66; 67 60; 64 61
Đầu 7 70; 72; 74 73; 74
Đầu 8 81; 85; 89 80 80; 88
Đầu 9 93; 98 96