Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/04/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
68
40
65
Giải bảy
313
601
730
Giải sáu
2150
0436
9922
7871
6382
8065
9295
3617
3490
Giải năm
6403
3862
8272
Giải tư
39440
63411
39313
67901
11229
36899
54189
05319
54813
86450
68298
08204
78213
08603
25007
15566
13024
95412
43629
69445
11763
Giải ba
72737
13959
85786
71995
60721
02706
Giải nhì
42614
94017
36960
Giải nhất
65293
16051
82822
Đặc biệt
439805
994908
936940
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03; 05 01; 03; 04; 08 06; 07
Đầu 1 11; 13(2); 14 13(2); 17; 19 12; 17
Đầu 2 22; 29 21; 22; 24; 29
Đầu 3 36; 37 30
Đầu 4 40 40 40; 45
Đầu 5 50; 59 50; 51
Đầu 6 68 62; 65 60; 63; 65; 66
Đầu 7 71 72
Đầu 8 89 82; 86
Đầu 9 93; 99 95; 98 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/04/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
67
18
35
Giải bảy
719
224
167
Giải sáu
3215
4728
4203
9419
2295
7409
4606
2464
4903
Giải năm
0663
9340
3525
Giải tư
68977
56695
47720
22574
58568
20953
25263
58651
26771
03809
12080
07874
74193
89057
93681
86800
13441
27002
25086
53945
10632
Giải ba
40807
16909
70733
18057
85845
07112
Giải nhì
07780
68017
37095
Giải nhất
87368
80152
97878
Đặc biệt
383803
399553
907719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03(2); 07; 09 09(2) 00; 02; 03; 06
Đầu 1 15; 19 17; 18; 19 12; 19
Đầu 2 20; 28 24 25
Đầu 3 33 32; 35
Đầu 4 40 41; 45(2)
Đầu 5 53 51; 52; 53; 57(2)
Đầu 6 63(2); 67; 68(2) 64; 67
Đầu 7 74; 77 71; 74 78
Đầu 8 80 80 81; 86
Đầu 9 95 93; 95 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
25
26
73
Giải bảy
324
586
808
Giải sáu
8132
0768
3566
2987
3619
4383
3880
5088
6516
Giải năm
2713
0155
0776
Giải tư
46351
50230
99076
65717
10451
46437
43222
87031
36937
08939
54808
28132
02434
36222
10772
71644
20134
23145
42726
08339
90266
Giải ba
82621
32166
60752
42671
57071
35699
Giải nhì
20949
09957
91774
Giải nhất
87096
17628
18682
Đặc biệt
241228
819623
242023
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 08 08
Đầu 1 13; 17 19 16
Đầu 2 21; 22; 24; 25; 28 22; 23; 26; 28 23; 26
Đầu 3 30; 32; 37 31; 32; 34; 37; 39 34; 39
Đầu 4 49 44; 45
Đầu 5 51(2) 52; 55; 57
Đầu 6 66(2); 68 66
Đầu 7 76 71 71; 72; 73; 74; 76
Đầu 8 83; 86; 87 80; 82; 88
Đầu 9 96 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
61
56
05
Giải bảy
823
185
418
Giải sáu
8292
7291
4693
8365
0990
5636
8124
3259
8078
Giải năm
6563
7106
7112
Giải tư
71830
62887
97636
68648
05888
65372
44559
83438
61392
73738
24520
70452
33475
86884
97971
82094
41374
05787
81922
34624
73616
Giải ba
91097
56483
66001
41325
75709
56944
Giải nhì
11338
08714
82648
Giải nhất
12245
97931
06202
Đặc biệt
516760
397520
896810
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 06 02; 05; 09
Đầu 1 14 10; 12; 16; 18
Đầu 2 23 20(2); 25 22; 24(2)
Đầu 3 30; 36; 38 31; 36; 38(2)
Đầu 4 45; 48 44; 48
Đầu 5 59 52; 56 59
Đầu 6 60; 61; 63 65
Đầu 7 72 75 71; 74; 78
Đầu 8 83; 87; 88 84; 85 87
Đầu 9 91; 92; 93; 97 90; 92 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
87
62
45
Giải bảy
363
443
995
Giải sáu
4061
4779
5054
9551
7412
7660
1260
7900
1148
Giải năm
0528
2937
7293
Giải tư
73441
91515
67989
49943
20979
33800
47027
78169
16497
13672
08552
08783
48318
53557
39886
72300
32363
26307
16014
57168
61058
Giải ba
19642
84335
50531
49080
03329
25921
Giải nhì
11264
19018
61638
Giải nhất
10617
79414
59507
Đặc biệt
745185
242943
725232
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 00(2); 07(2)
Đầu 1 15; 17 12; 14; 18(2) 14
Đầu 2 27; 28 21; 29
Đầu 3 35 31; 37 32; 38
Đầu 4 41; 42; 43 43(2) 45; 48
Đầu 5 54 51; 52; 57 58
Đầu 6 61; 63; 64 60; 62; 69 60; 63; 68
Đầu 7 79(2) 72
Đầu 8 85; 87; 89 80; 83 86
Đầu 9 97 93; 95