Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/07/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
17
64
55
Giải bảy
088
807
211
Giải sáu
4781
8449
9803
0531
8575
4101
6451
0571
2317
Giải năm
8417
7649
2478
Giải tư
30556
40344
50480
31161
75533
19068
36881
09669
81627
86765
00020
36423
42412
23265
85190
23994
17047
16822
90468
44196
31280
Giải ba
45934
72523
32938
00439
70382
93630
Giải nhì
71162
76099
69319
Giải nhất
58502
54283
24902
Đặc biệt
762186
040626
418570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 03 01; 07 02
Đầu 1 17(2) 12 11; 17; 19
Đầu 2 23 20; 23; 26; 27 22
Đầu 3 33; 34 31; 38; 39 30
Đầu 4 44; 49 49 47
Đầu 5 56 51; 55
Đầu 6 61; 62; 68 64; 65(2); 69 68
Đầu 7 75 70; 71; 78
Đầu 8 80; 81(2); 86; 88 83 80; 82
Đầu 9 99 90; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/07/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
61
56
Giải bảy
776
485
249
Giải sáu
8274
0269
5095
7059
5601
4011
9447
9784
0927
Giải năm
8452
1992
8850
Giải tư
04693
34830
78457
14069
46115
55607
58003
59462
33980
72728
75348
49980
05659
01815
31643
42153
48190
30461
18688
34100
59597
Giải ba
53289
26393
09827
62784
11174
82806
Giải nhì
23558
15316
60687
Giải nhất
06839
10372
05611
Đặc biệt
983037
528947
699767
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 05; 07 01 00; 06
Đầu 1 15 11; 15; 16 11
Đầu 2 27; 28 27
Đầu 3 30; 37; 39
Đầu 4 47; 48 43; 47; 49
Đầu 5 52; 57; 58 59(2) 50; 53; 56
Đầu 6 69(2) 61; 62 61; 67
Đầu 7 74; 76 72 74
Đầu 8 89 80(2); 84; 85 84; 87; 88
Đầu 9 93(2); 95 92 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 26/06/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
33
80
33
Giải bảy
408
359
632
Giải sáu
5291
0841
6600
7514
6808
7934
0554
1056
5719
Giải năm
2273
6981
9976
Giải tư
28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290
01494
52031
48188
73604
31458
30088
98588
40452
08779
96090
71463
10320
55161
95658
Giải ba
19254
22492
39790
22078
03749
90585
Giải nhì
48628
82843
66480
Giải nhất
04624
81532
12369
Đặc biệt
370676
829500
490746
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 07; 08 00; 04; 08
Đầu 1 14 19
Đầu 2 24; 28 20
Đầu 3 30; 32; 33 31; 32; 34 32; 33
Đầu 4 41; 45 43 46; 49
Đầu 5 54 58; 59 52; 54; 56; 58
Đầu 6 61; 63; 69
Đầu 7 73; 76 78 76; 79
Đầu 8 80; 82 80; 81; 88(3) 80; 85
Đầu 9 90; 91; 92 90; 94 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/06/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
87
54
20
Giải bảy
929
370
778
Giải sáu
3647
1656
7045
8857
8685
0224
9697
0371
1937
Giải năm
2132
0681
3614
Giải tư
55801
48520
89233
30961
70525
69738
42989
52824
99963
41927
04801
53730
06798
23047
14773
49466
96992
63553
18749
76798
72637
Giải ba
60687
98694
99829
34683
30384
89567
Giải nhì
78764
91695
77274
Giải nhất
78377
88359
34175
Đặc biệt
283385
980281
597235
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 01
Đầu 1 14
Đầu 2 20; 25; 29 24(2); 27; 29 20
Đầu 3 32; 33; 38 30 35; 37(2)
Đầu 4 45; 47 47 49
Đầu 5 56 54; 57; 59 53
Đầu 6 61; 64 63 66; 67
Đầu 7 77 70 71; 73; 74; 75; 78
Đầu 8 85; 87(2); 89 81(2); 83; 85 84
Đầu 9 94 95; 98 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/06/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
19
25
75
Giải bảy
756
163
103
Giải sáu
1744
2716
6112
1194
2377
4004
7368
1761
6441
Giải năm
5174
2365
4707
Giải tư
97220
98478
71282
12891
64572
72589
07524
33413
77957
91770
80152
86835
18955
98916
11899
76843
89647
60034
68935
44952
58637
Giải ba
62862
91581
71021
95646
65296
24428
Giải nhì
15966
36146
29568
Giải nhất
74694
34577
95514
Đặc biệt
309272
991821
741842
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 03; 07
Đầu 1 12; 16; 19 13; 16 14
Đầu 2 20; 24 21(2); 25 28
Đầu 3 35 34; 35; 37
Đầu 4 44 46(2) 41; 42; 43; 47
Đầu 5 56 52; 55; 57 52
Đầu 6 62; 66 63; 65 61; 68(2)
Đầu 7 72(2); 74; 78 70; 77(2) 75
Đầu 8 81; 82; 89
Đầu 9 91; 94 94 96; 99