Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 29/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
08
60
Giải bảy
400
300
903
Giải sáu
7775
0088
2556
7606
3686
1276
9940
1654
0570
Giải năm
2730
1521
8959
Giải tư
26018
35134
03838
73528
29724
68013
85387
04605
68418
96088
14952
95846
52096
85780
27357
26524
14008
07124
17300
81412
98528
Giải ba
88650
56298
28814
10390
68672
22611
Giải nhì
52001
58997
05417
Giải nhất
13765
71503
82845
Đặc biệt
731877
074858
841526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01 00; 03; 05; 06; 08 00; 03; 08
Đầu 1 13; 18 14; 18 11; 12; 17
Đầu 2 24; 28 21 24(2); 26; 28
Đầu 3 30; 34; 38
Đầu 4 46 40; 45
Đầu 5 50; 56 52; 58 54; 57; 59
Đầu 6 65 60
Đầu 7 75; 77 76 70; 72
Đầu 8 87; 88 80; 86; 88
Đầu 9 92; 98 90; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 22/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
02
82
84
Giải bảy
912
845
651
Giải sáu
4507
8609
2279
8323
9147
9679
9742
7738
8213
Giải năm
2470
8385
1447
Giải tư
18031
65042
61861
21158
74031
22158
04180
22926
29092
21049
73661
12811
10290
59207
37580
55991
11420
81878
17814
20354
73488
Giải ba
37555
78972
49128
88349
49818
27712
Giải nhì
56277
52631
18727
Giải nhất
82171
11562
38470
Đặc biệt
278232
189826
787595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 07; 09 07
Đầu 1 12 11 12; 13; 14; 18
Đầu 2 23; 26(2); 28 20; 27
Đầu 3 31(2); 32 31 38
Đầu 4 42 45; 47; 49(2) 42; 47
Đầu 5 55; 58(2) 51; 54
Đầu 6 61 61; 62
Đầu 7 70; 71; 72; 77; 79 79 70; 78
Đầu 8 80 82; 85 80; 84; 88
Đầu 9 90; 92 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
75
76
38
Giải bảy
016
391
758
Giải sáu
5258
2342
0994
2666
9819
8932
5948
8651
6337
Giải năm
2533
4455
8177
Giải tư
06733
10120
79251
50234
45980
16642
19984
46365
98631
92976
59517
24852
71531
92981
21490
87467
61810
45758
72217
66962
02722
Giải ba
22763
73921
96367
36599
61909
68014
Giải nhì
22457
20999
00079
Giải nhất
87551
62918
74416
Đặc biệt
481504
163869
789835
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 09
Đầu 1 16 17; 18; 19 10; 14; 16; 17
Đầu 2 20; 21 22
Đầu 3 33(2); 34 31(2); 32 35; 37; 38
Đầu 4 42(2) 48
Đầu 5 51(2); 57; 58 52; 55 51; 58(2)
Đầu 6 63 65; 66; 67; 69 62; 67
Đầu 7 75 76(2) 77; 79
Đầu 8 80; 84 81
Đầu 9 94 91; 99(2) 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
16
59
33
Giải bảy
400
279
527
Giải sáu
4326
2316
9265
1627
2614
1861
2155
0448
4836
Giải năm
2999
8131
0769
Giải tư
71472
95850
88041
27239
96242
01711
36384
66923
28391
29348
95094
02543
72881
54166
18963
38996
53367
35765
12104
59896
09042
Giải ba
60472
86469
55545
15751
71760
33469
Giải nhì
95481
64222
55532
Giải nhất
83544
73695
61245
Đặc biệt
761053
852574
572037
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 04
Đầu 1 11; 16(2) 14
Đầu 2 26 22; 23; 27 27
Đầu 3 39 31 32; 33; 36; 37
Đầu 4 41; 42; 44 43; 45; 48 42; 45; 48
Đầu 5 50; 53 51; 59 55
Đầu 6 65; 69 61; 66 60; 63; 65; 67; 69(2)
Đầu 7 72(2) 74; 79
Đầu 8 81; 84 81
Đầu 9 99 91; 94; 95 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/10/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
32
03
73
Giải bảy
716
121
758
Giải sáu
4999
7180
5900
5806
1091
6700
7557
5151
7457
Giải năm
4819
7480
6217
Giải tư
15979
75388
86192
82742
33930
33507
82585
60667
53705
12148
90436
98337
49687
08238
90143
69088
73509
51136
95251
84195
30667
Giải ba
81670
96342
58828
32344
23761
54176
Giải nhì
80792
15170
52012
Giải nhất
82981
44697
48696
Đặc biệt
040507
801205
394554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 07(2) 00; 03; 05(2); 06 09
Đầu 1 16; 19 12; 17
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 30; 32 36; 37; 38 36
Đầu 4 42(2) 44; 48 43
Đầu 5 51(2); 54; 57(2); 58
Đầu 6 67 61; 67
Đầu 7 70; 79 70 73; 76
Đầu 8 80; 81; 85; 88 80; 87 88
Đầu 9 92(2); 99 91; 97 95; 96