Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/01/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
81
58
02
Giải bảy
622
352
872
Giải sáu
6438
1991
6183
5212
8972
8762
1548
6035
3119
Giải năm
5065
8492
8605
Giải tư
12948
51769
86882
52940
67210
90391
48288
43924
34385
71978
35076
61670
39539
87208
84848
77224
28010
55204
83458
05889
95118
Giải ba
83991
77028
52136
72430
48366
82592
Giải nhì
49084
05610
27919
Giải nhất
73247
68606
70792
Đặc biệt
526989
622602
208635
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 06; 08 02; 04; 05
Đầu 1 10 10; 12 10; 18; 19(2)
Đầu 2 22; 28 24 24
Đầu 3 38 30; 36; 39 35(2)
Đầu 4 40; 47; 48 48(2)
Đầu 5 52; 58 58
Đầu 6 65; 69 62 66
Đầu 7 70; 72; 76; 78 72
Đầu 8 81; 82; 83; 84; 88; 89 85 89
Đầu 9 91(3) 92 92(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
22
54
28
Giải bảy
289
106
314
Giải sáu
5807
8962
0121
9821
1953
5621
6935
0272
4221
Giải năm
7861
5454
1123
Giải tư
00362
16046
77844
81673
54870
29001
41890
83353
90094
01340
11090
22161
64106
25654
55640
50108
24481
14484
07923
89329
93085
Giải ba
47246
68558
77899
87909
34489
05439
Giải nhì
96835
33390
09242
Giải nhất
82452
50730
13680
Đặc biệt
539548
113100
495853
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 07 00; 06(2); 09 08
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 22 21(2) 21; 23(2); 28; 29
Đầu 3 35 30 35; 39
Đầu 4 44; 46(2); 48 40 40; 42
Đầu 5 52; 58 53(2); 54(3) 53
Đầu 6 61; 62(2) 61
Đầu 7 70; 73 72
Đầu 8 89 80; 81; 84; 85; 89
Đầu 9 90 90(2); 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
39
26
Giải bảy
412
127
877
Giải sáu
8820
9048
3086
5893
7391
8734
6566
3560
1586
Giải năm
3857
5402
3633
Giải tư
75131
02216
88013
52599
86244
33855
80639
18566
14130
93210
38397
11570
24521
34576
00864
91638
10727
03442
77532
45395
61357
Giải ba
79408
40748
18609
56686
12312
14824
Giải nhì
97201
48893
38058
Giải nhất
64605
77260
84464
Đặc biệt
422870
479362
336323
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 08 02; 09
Đầu 1 12; 13; 16 10 12
Đầu 2 20 21; 27 23; 24; 26; 27
Đầu 3 31; 39 30; 34; 39 32; 33; 38
Đầu 4 44; 48(2) 42
Đầu 5 55; 57 57; 58
Đầu 6 60; 62; 66 60; 64(2); 66
Đầu 7 70 70; 76 77
Đầu 8 86; 88 86 86
Đầu 9 99 91; 93(2); 97 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
03
07
04
Giải bảy
803
879
952
Giải sáu
1347
4424
0774
0691
1864
0104
3326
5483
8537
Giải năm
0415
8302
4783
Giải tư
35598
36663
16690
66373
54787
67484
45422
41272
22195
58169
97521
13073
56281
41327
55804
12418
50325
74838
76376
62074
95379
Giải ba
64531
90469
82324
90041
38232
51578
Giải nhì
52768
96347
27685
Giải nhất
52715
33105
41404
Đặc biệt
807921
637973
339278
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03(2) 02; 04; 05; 07 04(3)
Đầu 1 15(2) 18
Đầu 2 21; 22; 24 21; 24; 27 25; 26
Đầu 3 31 32; 37; 38
Đầu 4 47 41; 47
Đầu 5 52
Đầu 6 63; 68; 69 64; 69
Đầu 7 73; 74 72; 73(2); 79 74; 76; 78(2); 79
Đầu 8 84; 87 81 83(2); 85
Đầu 9 90; 98 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/12/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
54
81
47
Giải bảy
919
177
748
Giải sáu
7582
3871
8700
5239
9498
1957
8122
3939
8654
Giải năm
5834
0159
9892
Giải tư
16281
21319
50390
97990
45914
81185
46493
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
75839
19101
33945
55211
90740
65222
22251
Giải ba
52965
80730
13315
34403
70487
44715
Giải nhì
64145
02781
06127
Giải nhất
34144
49902
09379
Đặc biệt
019127
380681
923318
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 02; 03; 08 01
Đầu 1 14; 19(2) 15; 16 11; 15; 18
Đầu 2 27 22 22(2); 27
Đầu 3 30; 34 39(2) 39(2)
Đầu 4 44; 45 40; 45; 47; 48
Đầu 5 54 50; 57; 59 51; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 71 77 79
Đầu 8 81; 82; 85 81(4); 86 87
Đầu 9 90(2); 93 98 92