Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
56
51
13
Giải bảy
390
409
646
Giải sáu
1559
0158
0642
6809
8454
0220
1942
7066
0636
Giải năm
9569
3829
5361
Giải tư
46304
57985
49998
15237
00226
53512
01040
26540
32379
00426
01230
37887
42930
00423
27611
58919
54210
18194
28259
23986
20765
Giải ba
83360
75630
19164
62005
23773
87733
Giải nhì
95496
46631
04565
Giải nhất
90296
46300
28792
Đặc biệt
530320
578837
802502
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 00; 05; 09(2) 02
Đầu 1 12 10; 11; 13; 19
Đầu 2 20; 26 20; 23; 26; 29
Đầu 3 30; 37 30(2); 31; 37 33; 36
Đầu 4 40; 42 40 42; 46
Đầu 5 56; 58; 59 51; 54 59
Đầu 6 60; 69 64 61; 65(2); 66
Đầu 7 79 73
Đầu 8 85 87 86
Đầu 9 90; 96(2); 98 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
64
98
55
Giải bảy
764
491
532
Giải sáu
8695
2256
3893
1802
8629
4769
7890
0910
7352
Giải năm
9103
7123
6962
Giải tư
62906
64675
07516
33964
52557
02635
70198
99299
64604
75722
35781
62114
59177
50750
65485
82779
19184
50911
80032
99433
25352
Giải ba
18611
29161
37905
52557
03459
28180
Giải nhì
05151
69056
74083
Giải nhất
74361
75772
36452
Đặc biệt
275533
889068
932143
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06 02; 04; 05
Đầu 1 11; 16 14 10; 11
Đầu 2 22; 23; 29
Đầu 3 33; 35 32(2); 33
Đầu 4 43
Đầu 5 51; 56; 57 50; 56; 57 52(3); 55; 59
Đầu 6 61(2); 64(3) 68; 69 62
Đầu 7 75 72; 77 79
Đầu 8 81 80; 83; 84; 85
Đầu 9 93; 95; 98 91; 98; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
70
02
23
Giải bảy
560
446
066
Giải sáu
4059
2702
4577
7759
3103
4056
8470
1058
2393
Giải năm
5205
2434
6409
Giải tư
74125
64981
50599
67656
11343
92258
22115
61997
65564
63681
64650
40699
51692
72644
34937
14278
25089
28475
35065
02955
89901
Giải ba
63302
59748
28597
88926
39664
52847
Giải nhì
09577
37999
74794
Giải nhất
08235
12510
64032
Đặc biệt
471616
880715
416861
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2); 05 02; 03 01; 09
Đầu 1 15; 16 10; 15
Đầu 2 25 26 23
Đầu 3 35 34 32; 37
Đầu 4 43; 48 44; 46 47
Đầu 5 56; 58; 59 50; 56; 59 55; 58
Đầu 6 60 64 61; 64; 65; 66
Đầu 7 70; 77(2) 70; 75; 78
Đầu 8 81 81 89
Đầu 9 99 92; 97(2); 99(2) 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
43
88
94
Giải bảy
944
336
779
Giải sáu
8320
1432
3997
3550
7322
6301
6694
1465
7623
Giải năm
7682
1882
5675
Giải tư
95305
19432
78858
65981
48164
73164
69873
78952
64606
90816
62644
86392
35938
75490
64155
26840
52589
07278
45493
75433
77225
Giải ba
86257
77885
90433
53438
53727
52314
Giải nhì
17447
32930
82140
Giải nhất
61938
65601
51812
Đặc biệt
111968
804499
183778
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 01(2); 06
Đầu 1 16 12; 14
Đầu 2 20 22 23; 25; 27
Đầu 3 32(2); 38 30; 33; 36; 38(2) 33
Đầu 4 43; 44; 47 44 40(2)
Đầu 5 57; 58 50; 52 55
Đầu 6 64(2); 68 65
Đầu 7 73 75; 78(2); 79
Đầu 8 81; 82; 85 82; 88 89
Đầu 9 97 90; 92; 99 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/09/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
49
26
Giải bảy
054
585
311
Giải sáu
6281
8646
9141
1484
8051
1931
9595
3025
0555
Giải năm
8330
1045
8330
Giải tư
08442
43756
70610
66035
80631
06268
03694
53699
98768
75468
40047
81637
95015
56243
83310
47675
96668
23814
05893
35483
45940
Giải ba
97282
98493
14382
71983
57834
41889
Giải nhì
14490
79256
82272
Giải nhất
55825
01982
61170
Đặc biệt
836515
231665
164278
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1 10; 15 15 10; 11; 14
Đầu 2 25 25; 26
Đầu 3 30; 31; 35 31; 37 30; 34
Đầu 4 40; 41; 42; 46 43; 45; 47; 49 40
Đầu 5 54; 56 51; 56 55
Đầu 6 68 65; 68(2) 68
Đầu 7 70; 72; 75; 78
Đầu 8 81; 82 82(2); 83; 84; 85 83; 89
Đầu 9 90; 93; 94 99 93; 95