Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/08/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
90
11
12
Giải bảy
641
216
068
Giải sáu
6417
1892
0482
9072
0756
4044
3734
9552
6939
Giải năm
9362
9064
8925
Giải tư
61886
46696
22855
23147
66499
05117
03827
34125
20178
14930
01886
24429
12121
11213
08814
21253
01265
55845
44337
25202
13045
Giải ba
26506
03162
70602
71377
99421
33701
Giải nhì
90365
23192
18931
Giải nhất
34872
57613
30153
Đặc biệt
836164
569548
419572
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06 02 01; 02
Đầu 1 17(2) 11; 13(2); 16 12; 14
Đầu 2 27 21; 25; 29 21; 25
Đầu 3 30 31; 34; 37; 39
Đầu 4 41; 47 44; 48 45(2)
Đầu 5 55 56 52; 53(2)
Đầu 6 62(2); 64; 65 64 65; 68
Đầu 7 72 72; 77; 78 72
Đầu 8 82; 86 86
Đầu 9 90; 92; 96; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/07/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
41
90
97
Giải bảy
451
388
842
Giải sáu
4965
6770
3456
1202
9727
0834
4432
9629
2139
Giải năm
9075
1985
2131
Giải tư
95452
79877
00707
53852
33179
69169
90255
04002
15226
23721
34060
16876
67057
92264
67641
96132
44619
58939
12049
45359
29727
Giải ba
27749
75085
24224
63652
24757
94601
Giải nhì
80745
03700
24313
Giải nhất
80935
01068
36157
Đặc biệt
060340
517112
207640
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 00; 02(2) 01
Đầu 1 12 13; 19
Đầu 2 21; 24; 26; 27 27; 29
Đầu 3 35 34 31; 32(2); 39(2)
Đầu 4 40; 41; 45; 49 40; 41; 42; 49
Đầu 5 51; 52(2); 55; 56 52; 57 57(2); 59
Đầu 6 65; 69 60; 64; 68
Đầu 7 70; 75; 77; 79 76
Đầu 8 85 85; 88
Đầu 9 90 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/07/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
32
46
80
Giải bảy
531
476
410
Giải sáu
2870
9104
7761
0002
1122
2942
1085
6927
8667
Giải năm
0747
9463
5381
Giải tư
19795
41583
91295
98474
18905
31922
31481
20999
41113
15436
69178
19739
22708
76701
93780
35776
92042
93268
77092
46722
87871
Giải ba
57862
46692
29065
77513
39329
88176
Giải nhì
75226
59648
38853
Giải nhất
39112
30789
71564
Đặc biệt
104948
708670
572636
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 05 01; 02; 08
Đầu 1 12 13(2) 10
Đầu 2 22; 26 22 22; 27; 29
Đầu 3 31; 32 36; 39 36
Đầu 4 47; 48 42; 46; 48 42
Đầu 5 53
Đầu 6 61; 62 63; 65 64; 67; 68
Đầu 7 70; 74 70; 76; 78 71; 76(2)
Đầu 8 81; 83 89 80(2); 81; 85
Đầu 9 92; 95(2) 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/07/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
79
09
65
Giải bảy
228
276
528
Giải sáu
7714
9562
0305
9853
8868
2508
5752
2609
9449
Giải năm
1255
5298
0363
Giải tư
92602
29906
23753
32162
93562
78401
32494
83945
03472
11694
75272
75468
72160
76442
07616
58862
35160
69499
47651
12326
28824
Giải ba
98412
06354
41841
22050
24744
85268
Giải nhì
00334
32092
81989
Giải nhất
02247
60052
44829
Đặc biệt
722812
460725
312271
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 02; 05; 06 08; 09 09
Đầu 1 12(2); 14 16
Đầu 2 28 25 24; 26; 28; 29
Đầu 3 34
Đầu 4 47 41; 42; 45 44; 49
Đầu 5 53; 54; 55 50; 52; 53 51; 52
Đầu 6 62(3) 60; 68(2) 60; 62; 63; 65; 68
Đầu 7 79 72(2); 76 71
Đầu 8 89
Đầu 9 94 92; 94; 98 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/07/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
78
88
09
Giải bảy
665
135
111
Giải sáu
2590
6522
4459
3829
0974
0207
7416
1395
7871
Giải năm
0264
5181
6279
Giải tư
62190
05006
84667
03219
90577
27244
76232
67520
41036
26744
36851
45601
57791
48853
81994
02598
13272
08670
79249
17906
86073
Giải ba
52104
85925
29338
54881
35952
82254
Giải nhì
35311
06271
87568
Giải nhất
65289
09300
26601
Đặc biệt
401224
589902
331611
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 06 00; 01; 02; 07 01; 06; 09
Đầu 1 11; 19 11(2); 16
Đầu 2 22; 24; 25 20; 29
Đầu 3 32 35; 36; 38
Đầu 4 44 44 49
Đầu 5 59 51; 53 52; 54
Đầu 6 64; 65; 67 68
Đầu 7 77; 78 71; 74 70; 71; 72; 73; 79
Đầu 8 89 81(2); 88
Đầu 9 90(2) 91 94; 95; 98