Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
30
17
39
Giải bảy
452
044
924
Giải sáu
8960
1517
0511
4182
3178
2689
7216
1250
1799
Giải năm
3772
0908
6658
Giải tư
63130
75722
15543
32979
56230
25679
80464
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
05342
62237
87309
82434
52938
20244
12339
Giải ba
31743
67775
44886
57692
56975
46575
Giải nhì
28340
82613
39947
Giải nhất
92728
16313
60112
Đặc biệt
143719
848879
983519
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07; 08 09
Đầu 1 11; 17; 19 13(2); 17(2) 12; 16; 19
Đầu 2 22; 28 24
Đầu 3 30(3) 34; 37; 38; 39(2)
Đầu 4 40; 43(2) 43; 44 42; 44; 47
Đầu 5 52 50; 58
Đầu 6 60; 64 62; 63
Đầu 7 72; 75; 79(2) 78; 79 75(2)
Đầu 8 82; 84; 86; 89
Đầu 9 92; 94 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
50
06
79
Giải bảy
905
010
835
Giải sáu
4999
9326
9817
8554
4610
1248
0438
3009
8918
Giải năm
1979
5738
7953
Giải tư
55149
71630
97176
83557
67089
25762
94356
24533
91760
24754
00018
67076
21264
50605
10995
40665
82264
00227
62928
09622
54900
Giải ba
90810
19303
70136
66315
91411
36362
Giải nhì
17533
76430
79883
Giải nhất
79448
59646
00720
Đặc biệt
502731
344338
038623
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 05 05; 06 00; 09
Đầu 1 10; 17 10(2); 15; 18 11; 18
Đầu 2 26 20; 22; 23; 27; 28
Đầu 3 30; 31; 33 30; 33; 36; 38(2) 35; 38
Đầu 4 48; 49 46; 48
Đầu 5 50; 56; 57 54(2) 53
Đầu 6 62 60; 64 62; 64; 65
Đầu 7 76; 79 76 79
Đầu 8 89 83
Đầu 9 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
67
04
36
Giải bảy
681
919
759
Giải sáu
8465
7091
5032
2265
8000
2095
9940
3566
1586
Giải năm
6329
5631
7621
Giải tư
84819
58924
38198
63449
26315
75972
30626
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
41671
47806
76284
88755
96178
80638
37923
Giải ba
79670
00612
60252
26651
67670
49788
Giải nhì
00903
80621
98617
Giải nhất
96365
79590
85543
Đặc biệt
058352
955252
496531
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 00; 04 06
Đầu 1 12; 15; 19 18; 19 17
Đầu 2 24; 26; 29 21(2) 21; 23
Đầu 3 32 31; 35; 39 31; 36; 38
Đầu 4 49 40; 43
Đầu 5 52 50; 51; 52(2) 55; 59
Đầu 6 65(2); 67 65; 68 66
Đầu 7 70; 72 70; 71; 78
Đầu 8 81 84; 86; 88
Đầu 9 91; 98 90; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
91
83
50
Giải bảy
832
687
062
Giải sáu
5246
0202
1223
8322
7707
0439
7829
7241
2292
Giải năm
6334
4953
2879
Giải tư
86302
45657
46403
30653
58588
61869
58876
56354
90245
87152
08383
70004
21246
44655
71148
83336
85846
33476
78844
09520
96175
Giải ba
77792
29748
90339
33914
68542
98264
Giải nhì
63626
63369
51031
Giải nhất
57976
20810
44839
Đặc biệt
891481
681146
886930
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02(2); 03 04; 07
Đầu 1 10; 14
Đầu 2 23; 26 22 20; 29
Đầu 3 32; 34 39(2) 30; 31; 36; 39
Đầu 4 46; 48 45; 46(2) 41; 42; 44; 46; 48
Đầu 5 53; 57 52; 53; 54; 55 50
Đầu 6 69 69 62; 64
Đầu 7 76(2) 75; 76; 79
Đầu 8 81; 88 83(2); 87
Đầu 9 91; 92 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/05/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
62
80
94
Giải bảy
251
504
652
Giải sáu
4067
4810
7087
5777
8074
8228
2907
2337
5948
Giải năm
3912
0699
8170
Giải tư
86233
53989
93622
34544
23840
18770
70994
29682
28851
07260
91185
51636
94494
65145
13885
56888
58359
89414
98428
00378
53725
Giải ba
33598
09021
28169
32168
08025
47033
Giải nhì
14893
55596
69301
Giải nhất
12096
05483
46213
Đặc biệt
236959
493447
895478
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 01; 07
Đầu 1 10; 12 13; 14
Đầu 2 21; 22 28 25(2); 28
Đầu 3 33 36 33; 37
Đầu 4 40; 44 45; 47 48
Đầu 5 51; 59 51 52; 59
Đầu 6 62; 67 60; 68; 69
Đầu 7 70 74; 77 70; 78(2)
Đầu 8 87; 89 80; 82; 83; 85 85; 88
Đầu 9 93; 94; 96; 98 94; 96; 99 94