Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
60
47
91
Giải bảy
747
479
610
Giải sáu
6104
9708
9014
7477
1623
3693
6124
5106
0543
Giải năm
4012
2041
7922
Giải tư
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
Giải ba
88219
48071
14378
63628
01437
13052
Giải nhì
99432
46111
57792
Giải nhất
13931
17938
30729
Đặc biệt
580916
267687
260325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 08 02; 06
Đầu 1 12; 13; 14; 16; 19 11 10; 14
Đầu 2 23; 24; 28 22; 24; 25(2); 29
Đầu 3 31; 32 38(2) 37
Đầu 4 43; 44; 47; 48; 49 41; 47(2); 48 43; 47; 48
Đầu 5 52; 59 54 52
Đầu 6 60
Đầu 7 71 77; 78; 79 74; 78
Đầu 8 87; 88; 89
Đầu 9 93 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 26/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
69
80
29
Giải bảy
343
667
335
Giải sáu
1219
4944
6284
7646
2104
4874
1412
0632
2651
Giải năm
5254
3854
1997
Giải tư
09766
60268
68468
96626
73880
92284
31888
45778
93812
04493
46235
64928
49966
96386
48476
20644
66041
48522
31379
71156
01588
Giải ba
85129
21043
41793
42370
92511
90830
Giải nhì
33932
31605
18044
Giải nhất
91711
54044
03387
Đặc biệt
022213
003530
556917
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 11; 13; 19 12 11; 12; 17
Đầu 2 26; 29 28 22; 29
Đầu 3 32 30; 35 30; 32; 35
Đầu 4 43(2); 44 44; 46 41; 44(2)
Đầu 5 54 54 51; 56
Đầu 6 66; 68(2); 69 66; 67
Đầu 7 70; 74; 78 76; 79
Đầu 8 80; 84(2); 88 80; 86 87; 88
Đầu 9 93(2) 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
24
93
Giải bảy
675
802
651
Giải sáu
5969
1615
5493
3268
7378
1607
7054
3101
0645
Giải năm
3910
7552
6343
Giải tư
69186
19444
07960
01205
09613
12010
12287
45116
43378
38556
13142
69751
39046
51220
91553
89452
04775
38084
47087
00179
66180
Giải ba
05277
72915
67444
39044
04639
62993
Giải nhì
23191
29922
15380
Giải nhất
41936
08802
18553
Đặc biệt
692967
759671
969376
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 02(2); 07 01
Đầu 1 10(2); 13; 15(2) 16
Đầu 2 20; 22; 24
Đầu 3 36 39
Đầu 4 40; 44 42; 44(2); 46 43; 45
Đầu 5 51; 52; 56 51; 52; 53(2); 54
Đầu 6 60; 67; 69 68
Đầu 7 75; 77 71; 78(2) 75; 76; 79
Đầu 8 86; 87 80(2); 84; 87
Đầu 9 91; 93 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
57
75
38
Giải bảy
782
174
280
Giải sáu
0404
3221
9101
1179
8908
9822
2081
3857
8019
Giải năm
1652
4249
0509
Giải tư
77356
44439
53614
38141
57392
85713
17214
25124
22704
24040
77765
49836
37546
39907
25390
37770
74372
10624
47449
49192
91679
Giải ba
52669
09219
49390
53936
15212
14686
Giải nhì
07416
23505
60452
Giải nhất
07021
30361
62496
Đặc biệt
354108
223515
474495
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 04; 08 04; 05; 07; 08 09
Đầu 1 13; 14(2); 16; 19 15 12; 19
Đầu 2 21(2) 22; 24 24
Đầu 3 39 36(2) 38
Đầu 4 41 40; 46; 49 49
Đầu 5 52; 56; 57 52; 57
Đầu 6 69 61; 65
Đầu 7 74; 75; 79 70; 72; 79
Đầu 8 82 80; 81; 86
Đầu 9 92 90 90; 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/03/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
63
37
99
Giải bảy
106
796
252
Giải sáu
4598
6296
0635
6294
1312
5991
4628
9477
9472
Giải năm
2023
1980
9742
Giải tư
43188
34281
61617
85051
22058
89612
19836
34134
04933
88498
62055
67751
29666
24151
82365
91673
21892
66380
71082
71493
04012
Giải ba
25170
55826
42417
89518
26341
97061
Giải nhì
68653
78844
52816
Giải nhất
91016
21380
28804
Đặc biệt
526176
751065
961929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06 04
Đầu 1 12; 16; 17 12; 17; 18 12; 16
Đầu 2 23; 26 28; 29
Đầu 3 35; 36 33; 34; 37
Đầu 4 44 41; 42
Đầu 5 51; 53; 58 51(2); 55 52
Đầu 6 63 65; 66 61; 65
Đầu 7 70; 76 72; 73; 77
Đầu 8 81; 88 80(2) 80; 82
Đầu 9 96; 98 91; 94; 96; 98 92; 93; 99