Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/03/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
68
70
07
Giải bảy
854
144
172
Giải sáu
6069
9658
5038
8158
9884
1178
8551
7827
3067
Giải năm
9041
9946
0089
Giải tư
15209
90014
37564
04277
10342
09611
55871
08277
36852
26134
02566
71546
48369
70410
91808
23838
40527
85668
93552
98557
78904
Giải ba
61244
40431
73780
71023
86327
32072
Giải nhì
52693
13158
54891
Giải nhất
81699
15140
67989
Đặc biệt
775310
798057
952170
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 04; 07; 08
Đầu 1 10; 11; 14 10
Đầu 2 23 27(3)
Đầu 3 31; 38 34 38
Đầu 4 41; 42; 44 40; 44; 46(2)
Đầu 5 54; 58 52; 57; 58(2) 51; 52; 57
Đầu 6 64; 68; 69 66; 69 67; 68
Đầu 7 71; 77 70; 77; 78 70; 72(2)
Đầu 8 80; 84 89(2)
Đầu 9 93; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
41
94
74
Giải bảy
079
438
603
Giải sáu
8046
8757
6509
0511
1964
2734
8504
1660
1089
Giải năm
4357
8776
6551
Giải tư
44480
60918
67905
23126
62707
37176
30486
94218
54630
50156
38099
14238
84236
46449
75426
76796
82528
99050
50096
05346
56413
Giải ba
91291
33043
04842
95861
96200
43319
Giải nhì
56987
16426
23204
Giải nhất
01053
63136
50962
Đặc biệt
432156
388512
616880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05; 07; 09 00; 03; 04(2)
Đầu 1 18 11; 12; 18 13; 19
Đầu 2 26 26 26; 28
Đầu 3 30; 34; 36(2); 38(2)
Đầu 4 41; 43; 46 42; 49 46
Đầu 5 53; 56; 57(2) 56 50; 51
Đầu 6 61; 64 60; 62
Đầu 7 76; 79 76 74
Đầu 8 80; 86; 87 80; 89
Đầu 9 91 94; 99 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
10
81
51
Giải bảy
876
130
575
Giải sáu
0597
6360
1844
9775
2793
1048
9086
9978
8539
Giải năm
2803
1493
7487
Giải tư
92514
04642
07702
46708
75338
56047
82232
34313
37285
88542
93028
69809
20821
58174
10243
89639
43276
24945
64387
59653
84130
Giải ba
09909
36859
86359
11612
73264
50951
Giải nhì
10362
96909
58943
Giải nhất
42940
65434
23411
Đặc biệt
999119
961353
448311
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 03; 08; 09 09(2)
Đầu 1 10; 14; 19 12; 13 11(2)
Đầu 2 21; 28
Đầu 3 32; 38 30; 34 30; 39(2)
Đầu 4 40; 42; 44; 47 42; 48 43(2); 45
Đầu 5 59 53; 59 51(2); 53
Đầu 6 60; 62 64
Đầu 7 76 74; 75 75; 76; 78
Đầu 8 81; 85 86; 87(2)
Đầu 9 97 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
38
97
67
Giải bảy
068
363
981
Giải sáu
7265
5907
4892
4878
3827
0572
5429
3894
8088
Giải năm
6652
3967
5391
Giải tư
08116
17283
27418
91206
73602
32273
69900
41201
64828
75019
31980
82906
66788
14116
90651
84493
69786
52526
78982
88334
78549
Giải ba
74031
77648
37822
60546
40828
82777
Giải nhì
58340
72521
87358
Giải nhất
31766
39979
74044
Đặc biệt
860245
638965
737911
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 02; 06; 07 01; 06
Đầu 1 16; 18 16; 19 11
Đầu 2 21; 22; 27; 28 26; 28; 29
Đầu 3 31; 38 34
Đầu 4 40; 45; 48 46 44; 49
Đầu 5 52 51; 58
Đầu 6 65; 66; 68 63; 65; 67 67
Đầu 7 73 72; 78; 79 77
Đầu 8 83 80; 88 81; 82; 86; 88
Đầu 9 92 97 91; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/02/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
47
67
51
Giải bảy
509
998
868
Giải sáu
5218
6461
0873
9742
6733
4039
3607
1700
6286
Giải năm
8820
6256
9249
Giải tư
46196
28018
32094
50761
25415
75259
70859
92240
29849
81775
95268
47000
71561
06434
66693
85416
66304
09093
13423
77119
28153
Giải ba
81541
48344
19789
75107
42428
12425
Giải nhì
87515
02495
79993
Giải nhất
88847
27071
14443
Đặc biệt
603918
673391
889834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 00; 07 00; 04; 07
Đầu 1 15(2); 18(3) 16; 19
Đầu 2 20 23; 25; 28
Đầu 3 33; 34; 39 34
Đầu 4 41; 44; 47(2) 40; 42; 49 43; 49
Đầu 5 59(2) 56 51; 53
Đầu 6 61(2) 61; 67; 68 68
Đầu 7 73 71; 75
Đầu 8 89 86
Đầu 9 94; 96 91; 95; 98 93(3)