Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
18
42
53
Giải bảy
204
466
538
Giải sáu
9839
8371
9512
1681
3062
6511
4203
7903
3234
Giải năm
4867
7077
6003
Giải tư
83440
53406
19539
85220
57906
24426
49768
78470
38605
66519
80728
72546
08144
21154
12995
12558
44969
21009
53295
69820
22503
Giải ba
00003
70604
12404
26421
45003
89453
Giải nhì
62093
41736
17106
Giải nhất
80797
53992
67592
Đặc biệt
921984
993018
234043
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 04(2); 06(2) 04; 05 03(5); 06; 09
Đầu 1 12; 18 11; 18; 19
Đầu 2 20; 26 21; 28 20
Đầu 3 39(2) 36 34; 38
Đầu 4 40 42; 44; 46 43
Đầu 5 54 53(2); 58
Đầu 6 67; 68 62; 66 69
Đầu 7 71 70; 77
Đầu 8 84 81
Đầu 9 93; 97 92 92; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
93
76
47
Giải bảy
585
525
639
Giải sáu
9466
3764
6674
4493
4679
8328
6568
2514
2011
Giải năm
3426
4064
5142
Giải tư
18079
76135
40643
82450
59658
11589
06150
41675
87894
46939
83751
72043
52938
11132
89935
21797
14976
72821
05574
23246
31649
Giải ba
31690
22363
16680
54462
78199
23125
Giải nhì
06903
80707
33357
Giải nhất
67578
35778
55937
Đặc biệt
862409
614158
654039
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 09 07
Đầu 1 11; 14
Đầu 2 26 25; 28 21; 25
Đầu 3 35 32; 38; 39 35; 37; 39(2)
Đầu 4 43 43 42; 46; 47; 49
Đầu 5 50(2); 58 51; 58 57
Đầu 6 63; 64; 66 62; 64 68
Đầu 7 74; 78; 79 75; 76; 78; 79 74; 76
Đầu 8 85; 89 80
Đầu 9 90; 93 93; 94 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
66
56
Giải bảy
137
406
937
Giải sáu
9704
4325
8939
7057
3866
2050
8252
6750
5640
Giải năm
9503
6336
1041
Giải tư
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
99972
42134
75298
62138
28036
47228
87802
99600
30715
71716
58242
89089
31092
51495
Giải ba
67001
96971
59220
80341
38769
22244
Giải nhì
22112
05705
50289
Giải nhất
37358
61083
76776
Đặc biệt
573879
213999
533864
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01; 03(2); 04; 05 02; 05; 06 00
Đầu 1 12; 17(2) 15; 16
Đầu 2 25; 26 20; 28
Đầu 3 37; 39 34; 36(2); 38 37
Đầu 4 41 40; 41; 42; 44
Đầu 5 58 50; 57 50; 52; 56
Đầu 6 66(2) 64; 69
Đầu 7 71; 79 72 76
Đầu 8 81; 87 83 89(2)
Đầu 9 98; 99 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/11/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
80
77
Giải bảy
454
576
923
Giải sáu
7711
0869
9020
4533
2726
8101
9640
8884
5969
Giải năm
7633
5003
2778
Giải tư
02456
16740
98531
98992
12063
70678
65418
19235
17298
97599
83436
09793
70422
29854
26192
25700
15956
67842
10585
95607
35527
Giải ba
20964
78072
00547
71586
58481
76033
Giải nhì
66966
19426
83577
Giải nhất
66558
99962
94684
Đặc biệt
544323
906057
876958
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03 00; 07
Đầu 1 11; 18
Đầu 2 20; 23 22; 26(2) 23; 27
Đầu 3 31; 33 33; 35; 36 33
Đầu 4 40(2) 47 40; 42
Đầu 5 54; 56; 58 54; 57 56; 58
Đầu 6 63; 64; 66; 69 62 69
Đầu 7 72; 78 76 77(2); 78
Đầu 8 80; 86 81; 84(2); 85
Đầu 9 92 93; 98; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/10/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
21
48
97
Giải bảy
034
915
718
Giải sáu
0559
3776
2974
0282
5841
9605
3270
9152
9406
Giải năm
9906
5106
8772
Giải tư
33811
68688
76074
62104
49425
24543
13916
23657
91909
46487
69988
36159
09196
04177
22362
30822
92335
38481
04390
11374
43813
Giải ba
00428
39371
55973
97508
69426
43788
Giải nhì
43361
18522
83123
Giải nhất
94720
58106
49209
Đặc biệt
064305
747960
698153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 05; 06 05; 06(2); 08; 09 06; 09
Đầu 1 11; 16 15 13; 18
Đầu 2 20; 21; 25; 28 22 22; 23; 26
Đầu 3 34 35
Đầu 4 43 41; 48
Đầu 5 59 57; 59 52; 53
Đầu 6 61 60 62
Đầu 7 71; 74(2); 76 73; 77 70; 72; 74
Đầu 8 88 82; 87; 88 81; 88
Đầu 9 96 90; 97