Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
02
86
23
Giải bảy
642
233
773
Giải sáu
1321
2690
1660
9995
7469
3750
6536
2135
5686
Giải năm
1870
7134
7808
Giải tư
53086
96273
13162
67721
61595
91677
48509
07290
85789
04257
46641
13489
61489
96424
81132
18779
10194
85881
39320
88767
90032
Giải ba
35230
39665
09789
20395
72391
97891
Giải nhì
85851
94065
47504
Giải nhất
03274
11550
94263
Đặc biệt
940137
753079
056837
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 09 04; 08
Đầu 1
Đầu 2 21(2) 24 20; 23
Đầu 3 30; 37 33; 34 32(2); 35; 36; 37
Đầu 4 42 41
Đầu 5 51 50(2); 57
Đầu 6 60; 62; 65 65; 69 63; 67
Đầu 7 70; 73; 74; 77 79 73; 79
Đầu 8 86 86; 89(4) 81; 86
Đầu 9 90; 95 90; 95(2) 91(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
86
91
57
Giải bảy
273
671
637
Giải sáu
8107
3580
6965
0476
3518
0260
9514
3522
0068
Giải năm
9603
8657
0474
Giải tư
79582
26145
65036
07283
26815
19680
19984
11363
97972
07527
80812
73380
16854
38485
97586
70710
90501
04258
43960
91126
03688
Giải ba
49773
08509
83720
94292
92271
10730
Giải nhì
60373
54899
59844
Giải nhất
18653
76361
06349
Đặc biệt
371406
806974
130963
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06; 07; 09 01
Đầu 1 15 12; 18 10; 14
Đầu 2 20; 27 22; 26
Đầu 3 36 30; 37
Đầu 4 45 44; 49
Đầu 5 53 54; 57 57; 58
Đầu 6 65 60; 61; 63 60; 63; 68
Đầu 7 73(3) 71; 72; 74; 76 71; 74
Đầu 8 80(2); 82; 83; 84; 86 80; 85 86; 88
Đầu 9 91; 92; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
99
24
Giải bảy
072
941
055
Giải sáu
4709
6923
5886
3100
9719
7127
0994
2741
7207
Giải năm
6820
2799
1246
Giải tư
56789
89390
76481
06655
69154
58689
76018
53673
08999
60310
08303
75583
12313
71643
18685
77230
12204
29054
18261
87549
76470
Giải ba
15860
35795
70902
36201
02267
20900
Giải nhì
32130
96133
96953
Giải nhất
44029
38386
02215
Đặc biệt
791803
700010
810157
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03; 09 00; 01; 02; 03 00; 04; 07
Đầu 1 18 10(2); 13; 19 15
Đầu 2 20; 23; 29 27 24
Đầu 3 30 33 30
Đầu 4 41; 43 41; 46; 49
Đầu 5 54; 55 53; 54; 55; 57
Đầu 6 60 61; 67
Đầu 7 72 73 70
Đầu 8 81; 86; 89(2) 83; 86 85
Đầu 9 90; 95 99(3) 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/08/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
82
92
Giải bảy
410
445
323
Giải sáu
2948
3850
7055
0531
5920
2031
1714
6279
5463
Giải năm
6786
6040
0537
Giải tư
73601
27561
12013
95092
12417
33005
14616
86561
32032
66094
02922
43708
01275
72891
50158
94582
86729
69032
53058
51730
88417
Giải ba
88007
48481
57563
58501
68456
60390
Giải nhì
59824
37462
28266
Giải nhất
31537
87619
67496
Đặc biệt
813869
451558
903024
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 07 01; 08
Đầu 1 10; 13; 16; 17 19 14; 17
Đầu 2 24 20; 22 23; 24; 29
Đầu 3 37 31(2); 32 30; 32; 37
Đầu 4 48 40; 45
Đầu 5 50; 55 58 56; 58(2)
Đầu 6 61; 69 61; 62; 63 63; 66
Đầu 7 75 79
Đầu 8 81; 86 82 82
Đầu 9 92(2) 91; 94 90; 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 31/07/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
61
59
98
Giải bảy
281
432
873
Giải sáu
6796
5352
3785
9126
9489
1497
0070
6925
8498
Giải năm
7176
8246
8128
Giải tư
77219
87589
05934
10561
95015
55014
77730
71588
95188
38451
34146
29178
03294
49332
49584
04514
99112
98705
89721
05140
23599
Giải ba
15605
45450
45897
03424
69103
15042
Giải nhì
07824
69680
04096
Giải nhất
53736
50755
65135
Đặc biệt
607905
075218
310966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05(2) 03; 05
Đầu 1 14; 15; 19 18 12; 14
Đầu 2 24 24; 26 21; 25; 28
Đầu 3 30; 34; 36 32(2) 35
Đầu 4 46(2) 40; 42
Đầu 5 50; 52 51; 55; 59
Đầu 6 61(2) 66
Đầu 7 76 78 70; 73
Đầu 8 81; 85; 89 80; 88(2); 89 84
Đầu 9 96 94; 97(2) 96; 98(2); 99