Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
07
86
Giải bảy
802
904
516
Giải sáu
5778
6233
7862
4730
2703
6319
8813
9256
2593
Giải năm
0512
8905
6180
Giải tư
80811
18878
07652
02371
30452
56884
59027
62900
81514
08630
26947
37090
36085
77034
21367
57694
50474
09725
11869
52323
64169
Giải ba
94898
26216
05000
87609
85743
63641
Giải nhì
13767
16723
57324
Giải nhất
34543
75014
73838
Đặc biệt
210468
322525
576041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 05 00(2); 03; 04; 05; 07; 09
Đầu 1 11; 12; 16 14(2); 19 13; 16
Đầu 2 27 23; 25 23; 24; 25
Đầu 3 33 30(2); 34 38
Đầu 4 43 47 41(2); 43
Đầu 5 52(2) 56
Đầu 6 62; 67; 68 67; 69(2)
Đầu 7 71; 78(2) 74
Đầu 8 84 85 80; 86
Đầu 9 98 90 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
69
81
20
Giải bảy
954
196
311
Giải sáu
8267
1234
8827
1399
9941
5771
5790
1965
7391
Giải năm
4172
7339
7943
Giải tư
74902
44218
02895
80558
31378
80607
83433
13248
85552
83093
81356
31271
89570
74626
90500
58971
69613
46061
05424
48493
64102
Giải ba
89025
89279
69757
69744
71978
03502
Giải nhì
99523
12676
97767
Giải nhất
10864
46464
87839
Đặc biệt
890464
139707
917904
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 07 07 00; 02(2); 04
Đầu 1 18 11; 13
Đầu 2 23; 25; 27 26 20; 24
Đầu 3 33; 34 39 39
Đầu 4 41; 44; 48 43
Đầu 5 54; 58 52; 56; 57
Đầu 6 64(2); 67; 69 64 61; 65; 67
Đầu 7 72; 78; 79 70; 71(2); 76 71; 78
Đầu 8 81
Đầu 9 95 93; 96; 99 90; 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
32
16
70
Giải bảy
605
375
561
Giải sáu
7001
5748
2417
5836
4139
4431
0893
0233
2545
Giải năm
9790
4532
1314
Giải tư
96421
52738
73646
58446
46715
69734
96451
75170
85851
16391
77568
53529
60461
41354
53625
11834
89187
73106
82632
77394
22807
Giải ba
04694
42930
76758
33284
48750
90340
Giải nhì
77907
93373
92658
Giải nhất
87908
44404
44590
Đặc biệt
739383
832831
646100
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 07; 08 04 00; 06; 07
Đầu 1 15; 17 16 14
Đầu 2 21 29 25
Đầu 3 30; 32; 34; 38 31(2); 32; 36; 39 32; 33; 34
Đầu 4 46(2); 48 40; 45
Đầu 5 51 51; 54; 58 50; 58
Đầu 6 61; 68 61
Đầu 7 70; 73; 75 70
Đầu 8 83 84 87
Đầu 9 90; 94 91 90; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
35
80
14
Giải bảy
639
972
183
Giải sáu
8083
7227
8646
3644
8154
5085
7496
8998
5894
Giải năm
0558
0912
5031
Giải tư
34800
31847
78550
25905
56036
36984
72641
33989
61126
26162
01315
64388
72114
58347
53330
66571
16295
03634
80229
42826
17374
Giải ba
66525
84597
15439
65168
72100
96508
Giải nhì
96952
02213
76302
Giải nhất
89547
45068
06136
Đặc biệt
740100
054169
206236
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00(2); 05 00; 02; 08
Đầu 1 12; 13; 14; 15 14
Đầu 2 25; 27 26 26; 29
Đầu 3 35; 36; 39 39 30; 31; 34; 36(2)
Đầu 4 41; 46; 47(2) 44; 47
Đầu 5 50; 52; 58 54
Đầu 6 62; 68(2); 69
Đầu 7 72 71; 74
Đầu 8 83; 84 80; 85; 88; 89 83
Đầu 9 97 94; 95; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/04/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
60
47
91
Giải bảy
747
479
610
Giải sáu
6104
9708
9014
7477
1623
3693
6124
5106
0543
Giải năm
4012
2041
7922
Giải tư
35113
90059
04844
87548
45052
21749
29943
81324
01247
58789
70754
82888
60638
70348
61748
39374
70125
76114
81578
44702
48647
Giải ba
88219
48071
14378
63628
01437
13052
Giải nhì
99432
46111
57792
Giải nhất
13931
17938
30729
Đặc biệt
580916
267687
260325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 08 02; 06
Đầu 1 12; 13; 14; 16; 19 11 10; 14
Đầu 2 23; 24; 28 22; 24; 25(2); 29
Đầu 3 31; 32 38(2) 37
Đầu 4 43; 44; 47; 48; 49 41; 47(2); 48 43; 47; 48
Đầu 5 52; 59 54 52
Đầu 6 60
Đầu 7 71 77; 78; 79 74; 78
Đầu 8 87; 88; 89
Đầu 9 93 91; 92