Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
29
20
00
Giải bảy
828
989
993
Giải sáu
7597
7523
8770
1709
6362
5333
4452
9470
9992
Giải năm
2260
9028
7152
Giải tư
16877
50881
26630
47963
53492
53841
70875
54553
43141
12833
66500
88859
98012
44475
48383
18992
81108
54718
95882
03571
74456
Giải ba
60208
24276
92548
13980
90734
74503
Giải nhì
53910
24824
97818
Giải nhất
88064
39808
48072
Đặc biệt
649307
393340
179810
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07; 08 00; 08; 09 00; 03; 08
Đầu 1 10 12 10; 18(2)
Đầu 2 23; 28; 29 20; 24; 28
Đầu 3 30 33(2) 34
Đầu 4 41 40; 41; 48
Đầu 5 53; 59 52(2); 56
Đầu 6 60; 63; 64 62
Đầu 7 70; 75; 76; 77 75 70; 71; 72
Đầu 8 81 80; 89 82; 83
Đầu 9 92; 97 92(2); 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
20
35
97
Giải bảy
941
058
760
Giải sáu
0019
4510
0806
7120
8850
2285
3734
4041
3019
Giải năm
5511
8022
2408
Giải tư
02914
36184
87115
46224
03690
30810
48849
63241
01423
23471
55166
57203
23791
81580
76793
53548
17920
40720
48871
59351
42009
Giải ba
34340
20720
84013
86209
96720
37708
Giải nhì
58564
94348
74978
Giải nhất
88841
31579
13306
Đặc biệt
194963
026677
779724
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06 03; 09 06; 08(2); 09
Đầu 1 10(2); 11; 14; 15; 19 13 19
Đầu 2 20(2); 24 20; 22; 23 20(3); 24
Đầu 3 35 34
Đầu 4 40; 41(2); 49 41; 48 41; 48
Đầu 5 50; 58 51
Đầu 6 63; 64 66 60
Đầu 7 71; 77; 79 71; 78
Đầu 8 84 80; 85
Đầu 9 90 91 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
46
02
27
Giải bảy
532
217
479
Giải sáu
5121
0527
2969
2466
6184
1716
4517
6886
2524
Giải năm
2496
1221
8526
Giải tư
13009
14277
77656
83096
99027
58173
36635
56389
00623
05912
29743
88418
62514
27731
48449
06088
59450
39373
37988
84521
52813
Giải ba
16474
49612
27071
75603
97962
13990
Giải nhì
35083
58204
43851
Giải nhất
45382
30251
75634
Đặc biệt
021420
760561
017718
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 02; 03; 04
Đầu 1 12 12; 14; 16; 17; 18 13; 17; 18
Đầu 2 20; 21; 27(2) 21; 23 21; 24; 26; 27
Đầu 3 32; 35 31 34
Đầu 4 46 43 49
Đầu 5 56 51 50; 51
Đầu 6 69 61; 66 62
Đầu 7 73; 74; 77 71 73; 79
Đầu 8 82; 83 84; 89 86; 88(2)
Đầu 9 96(2) 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/01/2019

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
35
06
95
Giải bảy
348
545
801
Giải sáu
4170
0225
3220
4913
7032
6191
1239
2634
2427
Giải năm
2864
3189
2888
Giải tư
40420
47523
78432
51433
54494
62332
69853
39858
81254
56843
28817
26488
84476
89251
20849
87857
36603
16627
65973
34288
53037
Giải ba
49979
02545
02900
84542
54337
92019
Giải nhì
32444
89636
87633
Giải nhất
56715
98651
49812
Đặc biệt
334781
442676
561843
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 06 01; 03
Đầu 1 15 13; 17 12; 19
Đầu 2 20(2); 23; 25 27(2)
Đầu 3 32(2); 33; 35 32; 36 33; 34; 37(2); 39
Đầu 4 44; 45; 48 42; 43; 45 43; 49
Đầu 5 53 51(2); 54; 58 57
Đầu 6 64
Đầu 7 70; 79 76(2) 73
Đầu 8 81 88; 89 88(2)
Đầu 9 94 91 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 31/12/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
26
05
57
Giải bảy
492
066
891
Giải sáu
0159
3595
3106
2207
9550
6674
7425
2630
7755
Giải năm
6296
5054
6101
Giải tư
72406
12356
11166
90235
21524
15039
81267
80112
29964
86466
64951
31915
02096
40748
32688
71379
75145
46679
20450
82525
88818
Giải ba
35442
74042
36448
72255
71685
41745
Giải nhì
73576
32014
59128
Giải nhất
29721
91217
38104
Đặc biệt
587766
120006
168260
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06(2) 05; 06; 07 01; 04
Đầu 1 12; 14; 15; 17 18
Đầu 2 21; 24; 26 25(2); 28
Đầu 3 35; 39 30
Đầu 4 42(2) 48(2) 45(2)
Đầu 5 56; 59 50; 51; 54; 55 50; 55; 57
Đầu 6 66(2); 67 64; 66(2) 60
Đầu 7 76 74 79(2)
Đầu 8 85; 88
Đầu 9 92; 95; 96 96 91