Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/07/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
56
64
16
Giải bảy
079
716
973
Giải sáu
7256
7049
3142
1328
2074
2084
4322
2589
0652
Giải năm
5382
8031
8862
Giải tư
89922
43500
37025
60169
85040
99170
47851
77611
47552
45678
80098
51197
10292
54870
77698
49581
37984
31004
80614
14530
04034
Giải ba
39674
76762
23805
80756
01098
11988
Giải nhì
97739
45358
37886
Giải nhất
20703
54675
82558
Đặc biệt
477638
801893
438931
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03 05 04
Đầu 1 11; 16 14; 16
Đầu 2 22; 25 28 22
Đầu 3 38; 39 31 30; 31; 34
Đầu 4 40; 42; 49
Đầu 5 51; 56(2) 52; 56; 58 52; 58
Đầu 6 62; 69 64 62
Đầu 7 70; 74; 79 70; 74; 75; 78 73
Đầu 8 82 84 81; 84; 86; 88; 89
Đầu 9 92; 93; 97; 98 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 25/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
78
82
33
Giải bảy
153
563
751
Giải sáu
6272
7152
0998
5908
9267
1839
8228
3496
6351
Giải năm
7814
8592
6693
Giải tư
43229
19858
76778
78421
14596
99749
65803
34057
62010
88955
40566
08341
69703
60280
52653
26878
68331
01779
49453
17412
76297
Giải ba
55146
99433
18317
35534
80827
43871
Giải nhì
95993
27363
28603
Giải nhất
32612
06873
10477
Đặc biệt
974389
582473
295446
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 03; 08 03
Đầu 1 12; 14 10; 17 12
Đầu 2 21; 29 27; 28
Đầu 3 33 34; 39 31; 33
Đầu 4 46; 49 41 46
Đầu 5 52; 53; 58 55; 57 51(2); 53(2)
Đầu 6 63(2); 66; 67
Đầu 7 72; 78(2) 73(2) 71; 77; 78; 79
Đầu 8 89 80; 82
Đầu 9 93; 96; 98 92 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
22
15
83
Giải bảy
037
703
405
Giải sáu
6937
8673
8229
1108
2189
3927
6110
3840
6148
Giải năm
5806
0238
1490
Giải tư
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
Giải ba
07337
13844
14720
33264
50167
82371
Giải nhì
19903
82606
32284
Giải nhất
46276
29928
01708
Đặc biệt
091893
391630
713530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06; 08 02; 03; 06; 08 04; 05; 08
Đầu 1 15 10
Đầu 2 21; 22; 25; 29 20; 27; 28 24
Đầu 3 35; 37(3) 30; 38 30
Đầu 4 44 46 40; 48
Đầu 5 51 52; 59 57
Đầu 6 64; 66 67
Đầu 7 70; 73; 76 71
Đầu 8 84 89 83; 84; 85(2); 89
Đầu 9 93 95; 97 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
79
51
06
Giải bảy
831
701
490
Giải sáu
5522
2690
8907
5735
5480
0562
0549
3252
9160
Giải năm
9824
3478
0016
Giải tư
44647
02377
70854
31565
94872
97949
20460
37352
19847
73440
55315
31242
93904
25892
79888
51121
28290
94877
01137
49345
97706
Giải ba
41057
75925
30227
41015
43579
50634
Giải nhì
19975
18922
08101
Giải nhất
59181
86473
41422
Đặc biệt
202575
936076
538464
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 01; 04 01; 06(2)
Đầu 1 15(2) 16
Đầu 2 22; 24; 25 22; 27 21; 22
Đầu 3 31 35 34; 37
Đầu 4 47; 49 40; 42; 47 45; 49
Đầu 5 54; 57 51; 52 52
Đầu 6 60; 65 62 60; 64
Đầu 7 72; 75(2); 77; 79 73; 76; 78 77; 79
Đầu 8 81 80 88
Đầu 9 90 92 90(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/06/2018

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
30
17
39
Giải bảy
452
044
924
Giải sáu
8960
1517
0511
4182
3178
2689
7216
1250
1799
Giải năm
3772
0908
6658
Giải tư
63130
75722
15543
32979
56230
25679
80464
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
05342
62237
87309
82434
52938
20244
12339
Giải ba
31743
67775
44886
57692
56975
46575
Giải nhì
28340
82613
39947
Giải nhất
92728
16313
60112
Đặc biệt
143719
848879
983519
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07; 08 09
Đầu 1 11; 17; 19 13(2); 17(2) 12; 16; 19
Đầu 2 22; 28 24
Đầu 3 30(3) 34; 37; 38; 39(2)
Đầu 4 40; 43(2) 43; 44 42; 44; 47
Đầu 5 52 50; 58
Đầu 6 60; 64 62; 63
Đầu 7 72; 75; 79(2) 78; 79 75(2)
Đầu 8 82; 84; 86; 89
Đầu 9 92; 94 99