Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/09/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
50
66
Giải bảy
794
343
Giải sáu
0390
3341
1492
3572
4183
6992
Giải năm
5827
2776
Giải tư
42248
26106
45548
73632
84737
63388
82423
13540
36253
34155
65789
51380
80197
45184
Giải ba
26902
37481
09111
81004
Giải nhì
89447
97819
Giải nhất
76907
63949
Đặc biệt
463052
630137
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 06; 07 04
Đầu 1 11; 19
Đầu 2 23; 27
Đầu 3 32; 37 37
Đầu 4 41; 47; 48(2) 40; 43; 49
Đầu 5 50; 52 53; 55
Đầu 6 66
Đầu 7 72; 76
Đầu 8 81; 88 80; 83; 84; 89
Đầu 9 90; 92; 94 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 31/08/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
44
73
98
Giải bảy
455
799
647
Giải sáu
5377
9889
3383
5863
2232
9003
9030
8866
5617
Giải năm
1980
5426
1374
Giải tư
74610
58964
62311
10863
60371
61851
34169
61345
88759
03804
14515
60024
20715
44053
86615
10876
62080
57765
78360
89979
74191
Giải ba
03671
27768
64553
97212
72829
67601
Giải nhì
93464
56056
64357
Giải nhất
45302
24768
42659
Đặc biệt
941531
670670
004358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02 03; 04 01
Đầu 1 10; 11 12; 15(2) 15; 17
Đầu 2 24; 26 29
Đầu 3 31 32 30
Đầu 4 44 45 47
Đầu 5 51; 55 53(2); 56; 59 57; 58; 59
Đầu 6 63; 64(2); 68; 69 63; 68 60; 65; 66
Đầu 7 71(2); 77 70; 73 74; 76; 79
Đầu 8 80; 83; 89 80
Đầu 9 99 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/08/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
40
48
23
Giải bảy
476
832
015
Giải sáu
2536
4765
7027
8506
7367
7258
4176
3925
9638
Giải năm
0402
8556
5486
Giải tư
53467
33844
24690
46308
49323
09779
24094
09074
35170
16804
53020
22984
80043
65815
49114
90567
39067
42149
09091
00859
16585
Giải ba
06842
13716
30887
94641
42607
26566
Giải nhì
32498
65042
07004
Giải nhất
30294
65894
03800
Đặc biệt
591054
946758
560694
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 08 04; 06 00; 04; 07
Đầu 1 16 15 14; 15
Đầu 2 23; 27 20 23; 25
Đầu 3 36 32 38
Đầu 4 40; 42; 44 41; 42; 43; 48 49
Đầu 5 54 56; 58(2) 59
Đầu 6 65; 67 67 66; 67(2)
Đầu 7 76; 79 70; 74 76
Đầu 8 84; 87 85; 86
Đầu 9 90; 94(2); 98 94 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/08/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
16
47
78
Giải bảy
980
004
289
Giải sáu
8483
9420
0512
7015
2420
9392
9944
5716
6721
Giải năm
8334
7165
8161
Giải tư
74366
58572
33254
63927
20770
09833
90423
27878
27608
81717
03294
90876
03962
88965
32697
95401
69009
94271
14782
28390
16281
Giải ba
79261
41790
12117
99320
92265
75300
Giải nhì
02760
91257
45755
Giải nhất
89362
23484
58224
Đặc biệt
023473
223734
108821
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 08 00; 01; 09
Đầu 1 12; 16 15; 17(2) 16
Đầu 2 20; 23; 27 20(2) 21(2); 24
Đầu 3 33; 34 34
Đầu 4 47 44
Đầu 5 54 57 55
Đầu 6 60; 61; 62; 66 62; 65(2) 61; 65
Đầu 7 70; 72; 73 76; 78 71; 78
Đầu 8 80; 83 84 81; 82; 89
Đầu 9 90 92; 94 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/08/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
12
66
48
Giải bảy
319
620
107
Giải sáu
9432
7874
3918
8891
0951
6878
0048
8060
1388
Giải năm
2457
1930
7173
Giải tư
42380
87700
89147
87882
49008
31329
65716
88621
98762
40632
77894
83376
46997
40270
99687
99844
10984
71633
23127
20341
54692
Giải ba
64630
04293
81232
36558
61311
14656
Giải nhì
10259
81378
33561
Giải nhất
88984
25542
82812
Đặc biệt
251454
238919
233765
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 08 07
Đầu 1 12; 16; 18; 19 19 11; 12
Đầu 2 29 20; 21 27
Đầu 3 30; 32 30; 32(2) 33
Đầu 4 47 42 41; 44; 48(2)
Đầu 5 54; 57; 59 51; 58 56
Đầu 6 62; 66 60; 61; 65
Đầu 7 74 70; 76; 78(2) 73
Đầu 8 80; 82; 84 84; 87; 88
Đầu 9 93 91; 94; 97 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/08/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
52
Giải bảy
191
Giải sáu
3249
2729
7104
Giải năm
2546
Giải tư
11765
49987
87312
97677
76577
72505
16470
Giải ba
76044
56474
Giải nhì
37612
Giải nhất
42744
Đặc biệt
934591
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 12(2)
Đầu 2 29
Đầu 3
Đầu 4 44(2); 46; 49
Đầu 5 52
Đầu 6 65
Đầu 7 70; 74; 77(2)
Đầu 8 87
Đầu 9 91(2)