Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 18/01/2010

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
06
73
Giải bảy
364
340
Giải sáu
7856
8161
5742
3965
8865
8823
Giải năm
1403
4011
Giải tư
57078
71211
04839
18982
01150
93549
49895
68080
85536
69584
10444
97470
69538
86461
Giải ba
51933
86471
90415
83597
Giải nhì
60096
78447
Giải nhất
67050
17453
Đặc biệt
859748
104145
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 06
Đầu 1 11 11; 15
Đầu 2 23
Đầu 3 33; 39 36; 38
Đầu 4 42; 48; 49 40; 44; 45; 47
Đầu 5 50(2); 56 53
Đầu 6 61; 64 61; 65(2)
Đầu 7 71; 78 70; 73
Đầu 8 82 80; 84
Đầu 9 95; 96 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 11/01/2010

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
56
03
69
Giải bảy
660
576
544
Giải sáu
8362
8684
4373
2605
1704
4960
2263
8944
0979
Giải năm
7416
4365
0091
Giải tư
75531
47486
33315
07469
49503
28215
70476
08450
34261
48424
11324
59580
63701
03839
21996
56738
31237
22777
52889
86402
65786
Giải ba
66095
56529
05503
76320
56489
36749
Giải nhì
49267
80337
91257
Giải nhất
07990
49903
69399
Đặc biệt
744945
158578
271434
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 01; 03(3); 04; 05 02
Đầu 1 15(2); 16
Đầu 2 29 20; 24(2)
Đầu 3 31 37; 39 34; 37; 38
Đầu 4 45 44(2); 49
Đầu 5 56 50 57
Đầu 6 60; 62; 67; 69 60; 61; 65 63; 69
Đầu 7 73; 76 76; 78 77; 79
Đầu 8 84; 86 80 86; 89(2)
Đầu 9 90; 95 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/01/2010

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
22
39
99
Giải bảy
340
807
325
Giải sáu
1815
6379
1941
8355
4552
7521
8794
6543
5666
Giải năm
0004
9300
7145
Giải tư
18695
93394
62311
35807
39343
91923
58709
65911
96314
78640
10106
49868
54984
45384
38264
13340
79037
63461
52542
65873
00085
Giải ba
44791
35349
96192
03761
25276
41301
Giải nhì
64194
43727
11925
Giải nhất
26748
12977
78488
Đặc biệt
590424
9925-29925
445673
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 07; 09 00; 06; 07 01
Đầu 1 11; 15 11; 14
Đầu 2 22; 23; 24 21; 25(2); 27 25(2)
Đầu 3 39 37
Đầu 4 40; 41; 43; 48; 49 40 40; 42; 43; 45
Đầu 5 52; 55
Đầu 6 61; 68 61; 64; 66
Đầu 7 79 77 73(2); 76
Đầu 8 84(2) 85; 88
Đầu 9 91; 94(2); 95 92 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/12/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
60
64
68
Giải bảy
545
746
896
Giải sáu
3976
6861
1952
1186
9648
0774
4261
4042
8655
Giải năm
8370
9758
9301
Giải tư
25943
39077
04006
98659
83452
66893
90122
57255
54547
65914
58465
44984
43583
56454
40886
46160
22899
72268
89005
93175
57988
Giải ba
40131
05047
09824
54663
91832
05343
Giải nhì
80971
52916
38464
Giải nhất
51207
15218
62840
Đặc biệt
004690
715392
222670
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06; 07 01; 05
Đầu 1 14; 16; 18
Đầu 2 22 24
Đầu 3 31 32
Đầu 4 43; 45; 47 46; 47; 48 40; 42; 43
Đầu 5 52(2); 59 54; 55; 58 55
Đầu 6 60; 61 63; 64; 65 60; 61; 64; 68(2)
Đầu 7 70; 71; 76; 77 74 70; 75
Đầu 8 83; 84; 86 86; 88
Đầu 9 90; 93 92 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/12/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
14
35
60
Giải bảy
555
347
960
Giải sáu
7538
4644
5486
2046
6903
8391
0350
4399
5886
Giải năm
3860
0913
7711
Giải tư
11444
86832
49360
58003
85794
20148
32640
23819
11135
31782
79750
91906
74915
65795
50034
79286
10086
98614
04560
20523
75835
Giải ba
69217
04151
53542
83538
70088
62679
Giải nhì
89533
94997
27013
Giải nhất
24308
14167
13787
Đặc biệt
724986
222962
961824
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03; 08 03; 06
Đầu 1 14; 17 13; 15; 19 11; 13; 14
Đầu 2 23; 24
Đầu 3 32; 33; 38 35(2); 38 34; 35
Đầu 4 40; 44(2); 48 42; 46; 47
Đầu 5 51; 55 50 50
Đầu 6 60(2) 62; 67 60(3)
Đầu 7 79
Đầu 8 86(2) 82 86(3); 87; 88
Đầu 9 94 91; 95; 97 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/12/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
60
Giải bảy
261
Giải sáu
8540
4245
8944
Giải năm
0928
Giải tư
47051
59792
17428
44415
57880
32889
24469
Giải ba
18174
55455
Giải nhì
55052
Giải nhất
18209
Đặc biệt
885977
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 09
Đầu 1 15
Đầu 2 28(2)
Đầu 3
Đầu 4 40; 44; 45
Đầu 5 51; 52; 55
Đầu 6 60; 61; 69
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 80; 89
Đầu 9 92