Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/10/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
96
34
Giải bảy
615
912
Giải sáu
2650
7786
6423
1780
9487
6431
Giải năm
6104
4967
Giải tư
85912
11948
18887
64659
53072
63893
44462
06924
59280
52077
27371
87006
22657
62148
Giải ba
10053
67851
24470
78101
Giải nhì
99121
81246
Giải nhất
42311
66411
Đặc biệt
185844
434589
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 01; 06
Đầu 1 11; 12; 15 11; 12
Đầu 2 21; 23 24
Đầu 3 31; 34
Đầu 4 44; 48 46; 48
Đầu 5 50; 51; 53; 59 57
Đầu 6 62 67
Đầu 7 72 70; 71; 77
Đầu 8 86; 87 80(2); 87; 89
Đầu 9 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/10/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
72
11
50
Giải bảy
092
262
474
Giải sáu
8063
5359
9326
6379
0312
4033
0145
8604
1129
Giải năm
1380
1026
2517
Giải tư
38843
18479
83033
79699
56725
93424
02265
66353
17106
99003
79814
56219
70596
18074
82112
75187
07630
25657
04966
94538
12320
Giải ba
01059
98695
17780
17530
76986
11875
Giải nhì
02963
81804
43370
Giải nhất
14065
13871
11191
Đặc biệt
928366
275403
289673
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03(2); 04; 06 04
Đầu 1 11; 12; 14; 19 12; 17
Đầu 2 24; 25; 26 26 20; 29
Đầu 3 33 30; 33 30; 38
Đầu 4 43 45
Đầu 5 59(2) 53 50; 57
Đầu 6 63(2); 65(2); 66 62 66
Đầu 7 72; 79 71; 74; 79 70; 73; 74; 75
Đầu 8 80 80 86; 87
Đầu 9 92; 95; 99 96 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/10/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
56
34
24
Giải bảy
775
144
005
Giải sáu
6583
1827
8142
2629
2666
3485
0239
0357
0357
Giải năm
7631
9232
2375
Giải tư
67715
92615
28814
26291
53419
47427
60158
33651
57795
69743
95358
49317
80125
39750
30070
33350
96324
29120
60339
63950
47178
Giải ba
34655
46386
22159
35746
92225
98900
Giải nhì
12832
76785
66841
Giải nhất
38152
75327
48763
Đặc biệt
442569
629688
398493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05
Đầu 1 14; 15(2); 19 17
Đầu 2 27(2) 25; 27; 29 20; 24(2); 25
Đầu 3 31; 32 32; 34 39(2)
Đầu 4 42 43; 44; 46 41
Đầu 5 52; 55; 56; 58 50; 51; 58; 59 50(2); 57(2)
Đầu 6 69 66 63
Đầu 7 75 70; 75; 78
Đầu 8 83; 86 85(2); 88
Đầu 9 91 95 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/09/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
14
16
58
Giải bảy
389
480
990
Giải sáu
6731
2761
6518
1285
5926
5010
6019
6573
7096
Giải năm
1750
8977
5850
Giải tư
57851
32293
85762
24054
56577
67208
10771
16004
15446
47519
28150
33814
78659
17873
63042
08990
58911
23687
31115
51352
96354
Giải ba
21299
98053
09708
52550
72484
92672
Giải nhì
76971
14393
41617
Giải nhất
69108
59578
37105
Đặc biệt
008880
726264
805475
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 08(2) 04; 08 05
Đầu 1 14; 18 10; 14; 16; 19 11; 15; 17; 19
Đầu 2 26
Đầu 3 31
Đầu 4 46 42
Đầu 5 50; 51; 53; 54 50(2); 59 50; 52; 54; 58
Đầu 6 61; 62 64
Đầu 7 71(2); 77 73; 77; 78 72; 73; 75
Đầu 8 80; 89 80; 85 84; 87
Đầu 9 93; 99 93 90(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/09/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
96
56
35
Giải bảy
538
001
660
Giải sáu
9160
6562
1836
9676
2778
3834
5399
6512
8018
Giải năm
0501
0012
6196
Giải tư
89533
18663
15268
35539
61571
68103
42129
32005
70651
56509
93046
21712
38447
05544
82536
39134
52099
21497
26809
14461
79311
Giải ba
24141
08626
09854
77602
45796
20922
Giải nhì
21861
25726
38672
Giải nhất
70554
53889
27537
Đặc biệt
995891
395858
804725
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03 01; 02; 05; 09 09
Đầu 1 12(2) 11; 12; 18
Đầu 2 26; 29 26 22; 25
Đầu 3 33; 36; 38; 39 34 34; 35; 36; 37
Đầu 4 41 44; 46; 47
Đầu 5 54 51; 54; 56; 58
Đầu 6 60; 61; 62; 63; 68 60; 61
Đầu 7 71 76; 78 72
Đầu 8 89
Đầu 9 91; 96 96(2); 97; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/09/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
98
Giải bảy
376
Giải sáu
9196
5266
7279
Giải năm
5724
Giải tư
83563
46660
46958
35462
69831
79812
97730
Giải ba
15475
20274
Giải nhì
18378
Giải nhất
39472
Đặc biệt
920071
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0
Đầu 1 12
Đầu 2 24
Đầu 3 30; 31
Đầu 4
Đầu 5 58
Đầu 6 60; 62; 63; 66
Đầu 7 71; 72; 74; 75; 76; 78; 79
Đầu 8
Đầu 9 96; 98