Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 19/01/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
70
97
Giải bảy
532
447
Giải sáu
2707
6458
3815
9951
0645
1718
Giải năm
9139
2277
Giải tư
59472
30805
46157
41640
16600
79544
68531
69245
75767
52836
33816
97000
45688
30073
Giải ba
90595
17000
23482
56146
Giải nhì
04811
28402
Giải nhất
63340
84040
Đặc biệt
089372
126294
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00(2); 05; 07 00; 02
Đầu 1 11; 15 16; 18
Đầu 2
Đầu 3 31; 32; 39 36
Đầu 4 40(2); 44 40; 45(2); 46; 47
Đầu 5 57; 58 51
Đầu 6 67
Đầu 7 70; 72(2) 73; 77
Đầu 8 82; 88
Đầu 9 95 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/01/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
45
72
62
Giải bảy
581
897
517
Giải sáu
1589
3575
9330
2715
0927
7241
9977
3431
3540
Giải năm
9643
8350
9718
Giải tư
70393
43893
00048
63796
24204
37907
06320
36013
48565
39963
83956
79918
72853
15505
19748
00126
51335
78124
87494
45021
68202
Giải ba
76530
30351
93432
75726
80237
55754
Giải nhì
08758
10792
89058
Giải nhất
35627
78578
02605
Đặc biệt
42193
932156
625609
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 07 05 02; 05; 09
Đầu 1 13; 15; 18 17; 18
Đầu 2 20; 27 26; 27 21; 24; 26
Đầu 3 30(2) 32 31; 35; 37
Đầu 4 43; 45; 48 41 40; 48
Đầu 5 51; 58 50; 53; 56(2) 54; 58
Đầu 6 63; 65 62
Đầu 7 75 72; 78 77
Đầu 8 81; 89
Đầu 9 93(3); 96 92; 97 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/01/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
80
89
22
Giải bảy
743
531
676
Giải sáu
2379
5914
4756
5109
0086
6641
2510
7338
9065
Giải năm
8768
2997
9615
Giải tư
16282
30979
39148
18545
16109
12637
87149
91086
66301
30321
93217
54528
69787
85263
08911
93006
16779
02120
87888
89372
44535
Giải ba
27390
52022
66203
71261
52879
91150
Giải nhì
60058
81015
57502
Giải nhất
03556
01241
92043
Đặc biệt
87597
06374
10130
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 01; 03; 09 02; 06
Đầu 1 14 15; 17 10; 11; 15
Đầu 2 22 21; 28 20; 22
Đầu 3 37 31 30; 35; 38
Đầu 4 43; 45; 48; 49 41(2) 43
Đầu 5 56(2); 58 50
Đầu 6 68 61; 63 65
Đầu 7 79(2) 74 72; 76; 79(2)
Đầu 8 80; 82 86(2); 87; 89 88
Đầu 9 90; 97 97