Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
41
26
Giải bảy
342
972
Giải sáu
8396
8448
5256
7566
7218
7762
Giải năm
8337
7029
Giải tư
62587
72784
01996
26892
58500
18842
91731
37461
92219
39624
34496
20507
27249
01724
Giải ba
04671
78374
94000
17104
Giải nhì
20975
35039
Giải nhất
63556
04446
Đặc biệt
323372
113570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 00; 04; 07
Đầu 1 18; 19
Đầu 2 24(2); 26; 29
Đầu 3 31; 37 39
Đầu 4 41; 42(2); 48 46; 49
Đầu 5 56(2)
Đầu 6 61; 62; 66
Đầu 7 71; 72; 74; 75 70; 72
Đầu 8 84; 87
Đầu 9 92; 96(2) 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/04/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
80
16
45
Giải bảy
095
636
643
Giải sáu
0871
0525
2136
3866
9450
3826
6874
9660
0456
Giải năm
2299
3099
4131
Giải tư
41206
58629
27215
85273
08404
72954
29843
40080
57312
11318
66523
88806
61655
59803
40309
70787
43997
99707
76218
78446
01214
Giải ba
38132
31947
62177
80192
12530
67417
Giải nhì
07174
52396
83893
Giải nhất
70899
20779
63591
Đặc biệt
206364
825922
312551
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 06 03; 06 07; 09
Đầu 1 15 12; 16; 18 14; 17; 18
Đầu 2 25; 29 22; 23; 26
Đầu 3 32; 36 36 30; 31
Đầu 4 43; 47 43; 45; 46
Đầu 5 54 50; 55 51; 56
Đầu 6 64 66 60
Đầu 7 71; 73; 74 77; 79 74
Đầu 8 80 80 87
Đầu 9 95; 99(2) 92; 96; 99 91; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/04/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
27
60
Giải bảy
623
818
446
Giải sáu
1551
5813
4829
4756
6612
2610
6512
8154
4283
Giải năm
1613
7255
2113
Giải tư
50072
95028
27970
28616
86206
24425
44988
46661
60679
83580
81196
83677
07081
85125
48701
93039
70325
67834
80971
08529
07821
Giải ba
76055
96248
25926
41932
01208
66032
Giải nhì
08077
41430
95953
Giải nhất
60215
27125
11088
Đặc biệt
805386
614810
006925
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05; 06 01; 08
Đầu 1 13(2); 15; 16 10(2); 12; 18 12; 13
Đầu 2 23; 25; 28; 29 25(2); 26; 27 21; 25(2); 29
Đầu 3 30; 32 32; 34; 39
Đầu 4 48 46
Đầu 5 51; 55 55; 56 53; 54
Đầu 6 61 60
Đầu 7 70; 72; 77 77; 79 71
Đầu 8 86; 88 80; 81 83; 88
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/03/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
57
59
40
Giải bảy
873
126
475
Giải sáu
6155
5745
0603
6074
3253
8598
5253
0543
6695
Giải năm
1803
9042
7223
Giải tư
19685
04064
93605
74914
93487
53212
58146
83744
64644
88851
47892
78414
64774
67326
28996
71842
83000
49786
57307
39966
04685
Giải ba
54330
11247
18664
07345
76439
03756
Giải nhì
24531
44351
70724
Giải nhất
66189
28228
79068
Đặc biệt
32561
37413
38568
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03(2); 05 00; 07
Đầu 1 12; 14 13; 14
Đầu 2 26(2); 28 23; 24
Đầu 3 30; 31 39
Đầu 4 45; 46; 47 42; 44(2); 45 40; 42; 43
Đầu 5 55; 57 51(2); 53; 59 53; 56
Đầu 6 61; 64 64 66; 68(2)
Đầu 7 73 74(2) 75
Đầu 8 85; 87; 89 85; 86
Đầu 9 92; 98 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/03/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
33
52
75
Giải bảy
941
325
148
Giải sáu
0251
9822
3546
6874
9758
0346
2607
9992
6597
Giải năm
1982
0862
2076
Giải tư
43966
06392
95752
68328
11000
99130
94443
29545
57210
01518
11219
74907
09880
96166
42530
73270
28864
34771
78460
88964
24991
Giải ba
86005
43339
90465
31912
99194
93825
Giải nhì
41360
54073
41158
Giải nhất
27235
42333
98652
Đặc biệt
63145
09688
85604
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05 07 04; 07
Đầu 1 10; 12; 18; 19
Đầu 2 22; 28 25 25
Đầu 3 30; 33; 35; 39 33 30
Đầu 4 41; 43; 45; 46 45; 46 48
Đầu 5 51; 52 52; 58 52; 58
Đầu 6 60; 66 62; 65; 66 60; 64(2)
Đầu 7 73; 74 70; 71; 75; 76
Đầu 8 82 80; 88
Đầu 9 92 91; 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/03/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
17
Giải bảy
420
Giải sáu
9224
4636
4174
Giải năm
8929
Giải tư
72834
65854
16856
00615
24958
36127
61547
Giải ba
98804
95378
Giải nhì
28713
Giải nhất
22467
Đặc biệt
04211
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 04
Đầu 1 11; 13; 15; 17
Đầu 2 20; 24; 27; 29
Đầu 3 34; 36
Đầu 4 47
Đầu 5 54; 56; 58
Đầu 6 67
Đầu 7 74; 78
Đầu 8
Đầu 9