Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/07/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
89
41
Giải bảy
056
438
Giải sáu
4263 8472 0467
7964
5023
4809
Giải năm
5997
2763
Giải tư
38416
32878
02822
05205
61307
04780
45828
75810
55641
04849
83161
33892
25084
36017
Giải ba
75215
93201
74406
89776
Giải nhì
07049
40800
Giải nhất
65950
78038
Đặc biệt
861857
301942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 05; 07 00; 06; 09
Đầu 1 15; 16 10; 17
Đầu 2 22; 28 23
Đầu 3 38(2)
Đầu 4 49 41(2); 42; 49
Đầu 5 50; 56; 57
Đầu 6 67 61; 63; 64
Đầu 7 78 76
Đầu 8 80; 89 84
Đầu 9 97 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/07/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
67
51
40
Giải bảy
444
996
705
Giải sáu
7812
8485
7894
3479
0572
6675
7523
2800
6279
Giải năm
6230
0588
8249
Giải tư
83197
83953
83571
60069
81445
34304
97576
60649
85993
01627
20765
12252
13229
03953
25347
72452
03711
66724
14970
44854
65177
Giải ba
70466
84282
86707
13969
55476
34324
Giải nhì
59647
36399
68767
Giải nhất
66347
22922
95384
Đặc biệt
815170
984934
072416
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 07 00; 05
Đầu 1 12 11; 16
Đầu 2 22; 27; 29 23; 24(2)
Đầu 3 30 34
Đầu 4 44; 45; 47(2) 49 40; 47; 49
Đầu 5 53 51; 52; 53 52; 54
Đầu 6 66; 67; 69 65; 69 67
Đầu 7 70; 71; 76 72; 75; 79 70; 76; 77; 79
Đầu 8 82; 85 88 84
Đầu 9 94; 97 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/07/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
86
73
22
Giải bảy
752
683
955
Giải sáu
2415
9555
9579
4659
9520
3133
0023
0560
1098
Giải năm
0467
0311
8609
Giải tư
35975
05949
25518
18237
94465
83962
51239
70821
97493
45735
50320
82167
67377
88058
51843
90793
69584
97317
07021
43161
48699
Giải ba
66836
10499
55560
03103
36712
47674
Giải nhì
82205
37376
89108
Giải nhất
78555
06302
38805
Đặc biệt
658150
332475
972187
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 02; 03 05; 08; 09
Đầu 1 15; 18 11 12; 17
Đầu 2 20(2); 21 21; 22; 23
Đầu 3 36; 37; 39 33; 35
Đầu 4 49 43
Đầu 5 50; 52; 55(2) 58; 59 55
Đầu 6 62; 65; 67 60; 67 60; 61
Đầu 7 75; 79 73; 75; 76; 77 74
Đầu 8 86 83 84; 87
Đầu 9 99 93 93; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 29/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
19
50
Giải bảy
853
488
976
Giải sáu
3622
9541
7022
9995
6262
3728
1058
8449
2077
Giải năm
4897
3619
6981
Giải tư
76375
11218
20457
27434
23373
68893
24554
29017
09887
45546
76268
92294
42918
80511
79874
60773
05732
84444
78764
04637
45189
Giải ba
58071
61981
78251
86800
18041
02907
Giải nhì
59699
63269
18179
Giải nhất
82398
29852
33086
Đặc biệt
091305
185841
268356
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 00 07
Đầu 1 18 11; 17; 18; 19(2)
Đầu 2 22(2) 28
Đầu 3 34 32; 37
Đầu 4 41 41; 46 41; 44; 49
Đầu 5 53; 54; 57 51; 52 50; 56; 58
Đầu 6 62; 68; 69 64
Đầu 7 71; 73; 75 73; 74; 76; 77; 79
Đầu 8 81; 88 87; 88 81; 86; 89
Đầu 9 93; 97; 98; 99 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 22/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
99
82
97
Giải bảy
356
496
042
Giải sáu
6247
1707
0472
4020
1683
3603
2480
6145
6822
Giải năm
8566
2775
1237
Giải tư
43938
16972
08874
48192
15501
47178
84016
29098
19376
15113
87234
44003
94455
20501
19714
17108
18132
11440
33465
28440
28985
Giải ba
79622
63261
66148
54295
00670
83161
Giải nhì
17607
95622
33045
Giải nhất
50892
24355
17655
Đặc biệt
668294
746622
508578
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 07(2) 01; 03(2) 08
Đầu 1 16 13 14
Đầu 2 22 20; 22(2) 22
Đầu 3 38 34 32; 37
Đầu 4 47 48 40(2); 42; 45(2)
Đầu 5 56 55(2) 55
Đầu 6 61; 66 61; 65
Đầu 7 72(2); 74; 78 75; 76 70; 78
Đầu 8 82; 83 80; 85
Đầu 9 92(2); 94; 99 95; 96; 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
79
Giải bảy
296
Giải sáu
8195
5321
6595
Giải năm
1374
Giải tư
51738
04253
14906
93273
45491
22684
96918
Giải ba
59177
28660
Giải nhì
04183
Giải nhất
90000
Đặc biệt
793469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 00; 06
Đầu 1 18
Đầu 2 21
Đầu 3 38
Đầu 4
Đầu 5 53
Đầu 6 60; 69
Đầu 7 73; 74; 77; 79
Đầu 8 83; 84
Đầu 9 91; 95(2); 96