Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/05/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
43
10
64
Giải bảy
217
721
266
Giải sáu
6899
4910
1487
6370
5001
3660
0243
9952
5748
Giải năm
5632
7359
9870
Giải tư
77371
41340
01901
40061
30258
05206
47495
05731
31304
47183
80054
47730
98057
57962
69835
58605
58910
88938
78928
42778
97458
Giải ba
32009
87105
57934
51927
83958
61077
Giải nhì
55457
47567
57532
Giải nhất
02106
69199
83017
Đặc biệt
144495
144369
904802
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 05; 06(2); 09 01; 04 02; 05
Đầu 1 10; 17 10 10; 17
Đầu 2 21; 27 28
Đầu 3 32 30; 31; 34 32; 35; 38
Đầu 4 40; 43 43; 48
Đầu 5 57; 58 54; 57; 59 52; 58(2)
Đầu 6 61 60; 62; 67; 69 64; 66
Đầu 7 71 70 70; 77; 78
Đầu 8 87 83
Đầu 9 95(2); 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/05/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
01
03
75
Giải bảy
259
682
231
Giải sáu
9785
7810
9522
9599
6393
0783
6791
4709
5064
Giải năm
6728
2428
5846
Giải tư
69462
73379
39819
48946
12765
66888
63463
37337
26727
94330
94547
59634
61602
01026
93515
02245
72615
81232
86087
12673
13447
Giải ba
27541
85586
48062
13555
91904
79268
Giải nhì
48117
65791
93414
Giải nhất
68079
10237
69300
Đặc biệt
672470
154469
191473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01 02; 03 00; 04; 09
Đầu 1 10; 17; 19 14; 15(2)
Đầu 2 22; 28 26; 27; 28
Đầu 3 30; 34; 37(2) 31; 32
Đầu 4 41; 46 47 45; 46; 47
Đầu 5 59 55
Đầu 6 62; 63; 65 62; 69 64; 68
Đầu 7 70; 79(2) 73(2); 75
Đầu 8 85; 86; 88 82; 83 87
Đầu 9 91; 93; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/05/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
37
73
08
Giải bảy
490
044
586
Giải sáu
5026
6078
9268
5873
8062
2096
8441
0948
1367
Giải năm
6911
1731
7473
Giải tư
68760
60424
19553
43040
07952
70767
79208
67280
45970
79386
28416
81340
17416
66451
10905
53398
50768
54546
25129
72288
93498
Giải ba
30780
25050
38583
89692
62449
82435
Giải nhì
53821
51103
68281
Giải nhất
55213
41870
04364
Đặc biệt
905336
555910
971592
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 03 05; 08
Đầu 1 11; 13 10; 16(2)
Đầu 2 21; 24; 26 29
Đầu 3 36; 37 31 35
Đầu 4 40 40; 44 41; 46; 48; 49
Đầu 5 50; 52; 53 51
Đầu 6 60; 67; 68 62 64; 67; 68
Đầu 7 78 70(2); 73(2) 73
Đầu 8 80 80; 83; 86 81; 86; 88
Đầu 9 90 92; 96 92; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/05/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
00
17
36
Giải bảy
445
788
278
Giải sáu
1261
7691
1108
5424
4990
2491
7752
7437
7124
Giải năm
1722
6905
2502
Giải tư
76118
92161
36943
29882
48262
36769
42435
12111
11970
45650
46953
12593
98927
17762
98101
28938
13819
39916
60230
83986
75894
Giải ba
16835
65141
48017
41403
37372
56318
Giải nhì
28484
88784
80791
Giải nhất
56132
69147
80780
Đặc biệt
674111
301703
002039
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 08 03(2); 05 01; 02
Đầu 1 11; 18 11; 17(2) 16; 18; 19
Đầu 2 22 24; 27 24
Đầu 3 32; 35(2) 30; 36; 37; 38; 39
Đầu 4 41; 43; 45 47
Đầu 5 50; 53 52
Đầu 6 61(2); 62; 69 62
Đầu 7 70 72; 78
Đầu 8 82; 84 84; 88 80; 86
Đầu 9 91 90; 91; 93 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/04/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
69
71
14
Giải bảy
391
784
683
Giải sáu
3360
9745
7279
1421
9674
8807
0052
1438
7449
Giải năm
3646
1155
5290
Giải tư
55539
25338
75580
18063
27464
01067
87272
67904
35895
94423
15208
56413
16702
55043
71873
88045
32357
03485
37527
63093
34178
Giải ba
04517
87564
20540
21375
83691
98567
Giải nhì
42135
49655
42488
Giải nhất
57209
91382
83770
Đặc biệt
176389
584482
674990
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 09 02; 04; 07; 08
Đầu 1 17 13 14
Đầu 2 21; 23 27
Đầu 3 35; 38; 39 38
Đầu 4 45; 46 40; 43 45; 49
Đầu 5 55(2) 52; 57
Đầu 6 60; 63; 64(2); 67; 69 67
Đầu 7 72; 79 71; 74; 75 70; 73; 78
Đầu 8 80; 89 82(2); 84 83; 85; 88
Đầu 9 91 95 90(2); 91; 93