Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/07/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
73
09
76
Giải bảy
820
540
263
Giải sáu
3320
3838
1319
7723
0943
1791
6683
6689
4658
Giải năm
7886
2214
9783
Giải tư
24598
99390
32271
23405
13820
93205
92403
89263
06080
87897
89396
13494
05916
34204
78519
89810
49788
12842
83762
44795
54039
Giải ba
23293
19532
86710
35309
92924
15109
Giải nhì
10353
17020
59411
Giải nhất
34797
98197
68169
Đặc biệt
534691
155832
517418
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 05(2) 04; 09(2) 09
Đầu 1 19 10; 14; 16 10; 11; 18; 19
Đầu 2 20(3) 20; 23 24
Đầu 3 32; 38 32 39
Đầu 4 40; 43 42
Đầu 5 53 58
Đầu 6 63 62; 63; 69
Đầu 7 71; 73 76
Đầu 8 86 80 83(2); 88; 89
Đầu 9 90; 91; 93; 97; 98 91; 94; 96; 97(2) 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/07/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
39
49
71
Giải bảy
255
606
136
Giải sáu
0677
7999
5681
0168
8915
1645
6074
9329
9103
Giải năm
5978
8141
2784
Giải tư
59118
71548
22681
58554
85274
22488
52057
24963
01856
80109
08562
64883
85350
73233
79046
10859
70502
85022
40168
72138
12606
Giải ba
39273
79315
44000
41402
67133
33403
Giải nhì
65040
84907
74810
Giải nhất
26820
16226
28092
Đặc biệt
130862
416616
779579
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 02; 06; 07; 09 02; 03(2); 06
Đầu 1 15; 18 15; 16 10
Đầu 2 20 26 22; 29
Đầu 3 39 33 33; 36; 38
Đầu 4 40; 48 41; 45; 49 46
Đầu 5 54; 55; 57 50; 56 59
Đầu 6 62 62; 63; 68 68
Đầu 7 73; 74; 77; 78 71; 74; 79
Đầu 8 81(2); 88 83 84
Đầu 9 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/06/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
13
35
72
Giải bảy
256
386
261
Giải sáu
0110
7577
6650
6805
7897
5143
0684
0136
8479
Giải năm
6127
3592
3794
Giải tư
23404
07289
52183
27470
17938
66124
74065
62337
70931
62665
92864
94884
42972
44440
21023
32181
41148
89792
35578
90193
50672
Giải ba
43473
37766
64591
41880
38906
60541
Giải nhì
58594
67196
95147
Giải nhất
54096
76649
54728
Đặc biệt
127572
740467
269873
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 05 06
Đầu 1 10; 13
Đầu 2 24; 27 23; 28
Đầu 3 38 31; 35; 37 36
Đầu 4 40; 43; 49 41; 47; 48
Đầu 5 50; 56
Đầu 6 65; 66 64; 65; 67 61
Đầu 7 70; 72; 73; 77 72 72(2); 73; 78; 79
Đầu 8 83; 89 80; 84; 86 81; 84
Đầu 9 94; 96 91; 92; 96; 97 92; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/06/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
31
93
53
Giải bảy
992
978
744
Giải sáu
9822
4979
1880
5576
5060
8423
3850
8628
7123
Giải năm
5568
9054
1461
Giải tư
11841
27292
07987
52484
36125
27446
88026
50275
57169
94151
00061
32089
81995
93194
91389
96443
29357
86661
91015
12484
64095
Giải ba
78484
59807
06924
36553
19412
83273
Giải nhì
74954
86372
28545
Giải nhất
29347
96312
87865
Đặc biệt
712517
634882
090052
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07
Đầu 1 17 12 12; 15
Đầu 2 22; 25; 26 23; 24 23; 28
Đầu 3 31
Đầu 4 41; 46; 47 43; 44; 45
Đầu 5 54 51; 53; 54 50; 52; 53; 57
Đầu 6 68 60; 61; 69 61(2); 65
Đầu 7 79 72; 75; 76; 78 73
Đầu 8 80; 84(2); 87 82; 89 84; 89
Đầu 9 92(2) 93; 94; 95 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/06/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
34
54
95
Giải bảy
140
576
409
Giải sáu
5469
2822
8441
7075
1708
1460
6501
7550
6713
Giải năm
0241
0756
1776
Giải tư
54173
81371
73015
06981
86445
65891
64035
73969
65685
09552
19102
10280
61079
95817
11239
88446
61936
60999
63190
08841
63054
Giải ba
70226
11947
97982
98770
58665
91961
Giải nhì
46792
29476
42657
Giải nhất
04297
15548
81140
Đặc biệt
273879
746188
380259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 08 01; 09
Đầu 1 15 17 13
Đầu 2 22; 26
Đầu 3 34; 35 36; 39
Đầu 4 40; 41(2); 45; 47 48 40; 41; 46
Đầu 5 52; 54; 56 50; 54; 57; 59
Đầu 6 69 60; 69 61; 65
Đầu 7 71; 73; 79 70; 75; 76(2); 79 76
Đầu 8 81 80; 82; 85; 88
Đầu 9 91; 92; 97 90; 95; 99