Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 17/01/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
38
45
24
Giải bảy
824
513
061
Giải sáu
1167
0847
9257
6573
5126
3235
2742
6546
0694
Giải năm
9661
4127
7063
Giải tư
27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023
46418
48237
01405
21957
97761
24124
16187
18353
91282
16142
32860
08853
67217
37591
Giải ba
65828
43967
49358
71977
52365
93537
Giải nhì
21220
54570
19776
Giải nhất
72262
94405
49448
Đặc biệt
465444
371926
826694
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05(2)
Đầu 1 11 13; 18 17
Đầu 2 20; 23; 24; 26; 28 24; 26(2); 27 24
Đầu 3 38(2); 39 35; 37 37
Đầu 4 44; 47 45 42(2); 46; 48
Đầu 5 57 57; 58 53(2)
Đầu 6 61; 62; 63; 67(2) 61 60; 61; 63; 65
Đầu 7 70; 73; 77 76
Đầu 8 85 87 82
Đầu 9 91; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 10/01/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
91
90
85
Giải bảy
599
363
009
Giải sáu
0419
0048
5986
6370
3350
3044
5571
4682
2405
Giải năm
8506
5281
9819
Giải tư
68481
12107
89905
72158
92327
44091
95988
16268
69528
32064
31075
89251
43627
86648
99481
92893
31405
25745
95881
49216
66346
Giải ba
17584
45595
01114
79034
26221
21319
Giải nhì
76099
59673
71737
Giải nhất
37276
36292
44930
Đặc biệt
439242
238938
855373
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05; 06; 07 05(2); 09
Đầu 1 19 14 16; 19(2)
Đầu 2 27 27; 28 21
Đầu 3 34; 38 30; 37
Đầu 4 42; 48 44; 48 45; 46
Đầu 5 58 50; 51
Đầu 6 63; 64; 68
Đầu 7 76 70; 73; 75 71; 73
Đầu 8 81; 84; 86; 88 81 81(2); 82; 85
Đầu 9 91(2); 95; 99(2) 90; 92 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 03/01/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
76
85
62
Giải bảy
126
393
131
Giải sáu
0681
3838
5855
5480
4377
7793
5375
8738
3002
Giải năm
9989
1602
5591
Giải tư
43530
33026
20702
39008
36039
65148
60164
22800
94542
19334
87907
73971
43915
23519
40180
58798
83766
84081
58418
94589
71057
Giải ba
74543
44667
22822
30797
41205
31698
Giải nhì
84993
76132
76768
Giải nhất
72993
89485
95753
Đặc biệt
162804
603818
879353
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 04; 08 00; 02; 07 02; 05
Đầu 1 15; 18; 19 18
Đầu 2 26(2) 22
Đầu 3 30; 38; 39 32; 34 31; 38
Đầu 4 43; 48 42
Đầu 5 55 53(2); 57
Đầu 6 64; 67 62; 66; 68
Đầu 7 76 71; 77 75
Đầu 8 81; 89 80; 85(2) 80; 81; 89
Đầu 9 93(2) 93(2); 97 91; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/12/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
26
56
00
Giải bảy
872
190
315
Giải sáu
6489
0556
4358
0117
8709
1856
8078
6744
8633
Giải năm
5202
4201
1465
Giải tư
35601
99626
14816
50600
99682
93914
09146
66202
73361
40363
60360
78178
55342
62684
48119
20661
44694
90720
12560
83193
32195
Giải ba
03591
88697
37292
73702
94945
66862
Giải nhì
88833
20364
54542
Giải nhất
27626
88290
40038
Đặc biệt
977829
106156
403834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01; 02 01; 02(2); 09 00
Đầu 1 14; 16 17 15; 19
Đầu 2 26(3); 29 20
Đầu 3 33 33; 34; 38
Đầu 4 46 42 42; 44; 45
Đầu 5 56; 58 56(3)
Đầu 6 60; 61; 63; 64 60; 61; 62; 65
Đầu 7 72 78 78
Đầu 8 82; 89 84
Đầu 9 91; 97 90(2); 92 93; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/12/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
99
76
Giải bảy
522
112
067
Giải sáu
5999
0262
9703
9806
7717
9260
0821
1400
6907
Giải năm
5449
6542
3938
Giải tư
04410
33013
53699
44688
38579
27281
19101
58325
32983
18781
20629
79326
89621
42600
32339
06647
64332
42756
76506
63497
24500
Giải ba
79492
33437
05929
75054
92600
90374
Giải nhì
42091
21515
01753
Giải nhất
36781
84743
16542
Đặc biệt
461949
348118
615780
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 03 00; 06 00(3); 06; 07
Đầu 1 10; 13; 17 12; 15; 17; 18
Đầu 2 22 21; 25; 26; 29(2) 21
Đầu 3 37 32; 38; 39
Đầu 4 49(2) 42; 43 42; 47
Đầu 5 54 53; 56
Đầu 6 62 60 67
Đầu 7 79 74; 76
Đầu 8 81(2); 88 81; 83 80
Đầu 9 91; 92; 99(2) 99 97