Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
95
10
31
Giải bảy
971
165
916
Giải sáu
9061
8719
2567
6075
9947
8232
2237
7863
9036
Giải năm
7970
2930
7061
Giải tư
81818
46099
82346
18573
60181
09502
09172
04625
17322
44479
23683
87093
23513
85680
21488
63722
46666
62809
05525
79855
55971
Giải ba
39747
87422
91762
48704
64940
01942
Giải nhì
16966
85153
67558
Giải nhất
93338
51215
75194
Đặc biệt
915471
818548
301299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02 04 09
Đầu 1 18; 19 10; 13; 15 16
Đầu 2 22 22; 25 22; 25
Đầu 3 38 30; 32 31; 36; 37
Đầu 4 46; 47 47; 48 40; 42
Đầu 5 53 55; 58
Đầu 6 61; 66; 67 62; 65 61; 63; 66
Đầu 7 70; 71(2); 72; 73 75; 79 71
Đầu 8 81 80; 83 88
Đầu 9 95; 99 93 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
79
18
78
Giải bảy
634
072
392
Giải sáu
3828
0163
8790
5191
0626
4945
6614
7982
1560
Giải năm
6484
1135
9889
Giải tư
47402
97591
93270
90325
63330
63533
59736
13799
36369
07570
49683
16954
80969
51214
46259
33714
10985
51424
79684
02185
64821
Giải ba
29968
94645
86388
87750
67933
11627
Giải nhì
73622
06636
46785
Giải nhất
80979
55937
09866
Đặc biệt
763487
434743
993561
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02
Đầu 1 14; 18 14(2)
Đầu 2 22; 25; 28 26 21; 24; 27
Đầu 3 30; 33; 34; 36 35; 36; 37 33
Đầu 4 45 43; 45
Đầu 5 50; 54 59
Đầu 6 63; 68 69(2) 60; 61; 66
Đầu 7 70; 79(2) 70; 72 78
Đầu 8 84; 87 83; 88 82; 84; 85(3); 89
Đầu 9 90; 91 91; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
87
08
36
Giải bảy
887
509
912
Giải sáu
0799
8295
9594
1611
5281
7564
9279
3198
3312
Giải năm
1677
2422
4181
Giải tư
80052
76726
75413
56945
89514
30566
16494
58607
95075
18326
98121
04331
92235
49397
05605
27679
28662
27923
17015
13564
84333
Giải ba
72630
11019
48155
53496
54105
68703
Giải nhì
50730
84053
88549
Giải nhất
37741
02759
39502
Đặc biệt
148835
797741
278929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07; 08; 09 02; 03; 05(2)
Đầu 1 13; 14; 19 11 12(2); 15
Đầu 2 26 21; 22; 26 23; 29
Đầu 3 30(2); 35 31; 35 33; 36
Đầu 4 41; 45 41 49
Đầu 5 52 53; 55; 59
Đầu 6 66 64 62; 64
Đầu 7 77 75 79(2)
Đầu 8 87(2) 81 81
Đầu 9 94(2); 95; 99 96; 97 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/02/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
30
16
Giải bảy
624
653
296
Giải sáu
0870
1611
7896
4239
9052
3751
1693
8987
2997
Giải năm
1370
8596
5885
Giải tư
00438
79269
30969
09126
58706
82551
03535
17912
66450
97353
35818
51989
36048
82665
05637
20718
87625
46928
16222
62628
90240
Giải ba
70842
49460
68953
24003
89984
86992
Giải nhì
96218
24221
42709
Giải nhất
68277
67151
94270
Đặc biệt
476211
362211
259641
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06 03 09
Đầu 1 11(2); 18 11; 12; 18 16; 18
Đầu 2 24; 26 21 22; 25; 28(2)
Đầu 3 35; 38 30; 39 37
Đầu 4 42 48 40; 41
Đầu 5 51; 59 50; 51(2); 52; 53(3)
Đầu 6 60; 69(2) 65
Đầu 7 70(2); 77 70
Đầu 8 89 84; 85; 87
Đầu 9 96 96 92; 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/02/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
92
96
36
Giải bảy
711
897
815
Giải sáu
5786
8077
4908
0344
4751
4671
5551
3771
8584
Giải năm
9985
2057
5368
Giải tư
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
54372
95207
16517
19540
16193
16115
78251
Giải ba
33173
76660
64651
50244
40825
36028
Giải nhì
79173
59856
56217
Giải nhất
39756
40091
70688
Đặc biệt
662427
705826
769718
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 07
Đầu 1 11; 19 15(2); 17(2); 18
Đầu 2 27 23; 26 25; 28
Đầu 3 39 36
Đầu 4 44(2) 40
Đầu 5 53; 56 51(2); 52; 56(2); 57 51(2)
Đầu 6 60; 67 61 68
Đầu 7 73(2); 77 71 71; 72
Đầu 8 83; 85; 86(2); 87 85 84; 88
Đầu 9 92; 96 91; 96; 97; 98 93