Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/09/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
09
36
34
Giải bảy
353
872
790
Giải sáu
5472
7908
2033
5931
9233
7751
4688
4379
7015
Giải năm
5819
7692
7604
Giải tư
60982
39597
45103
90893
54863
07598
85361
25825
65217
87022
67821
13099
32214
43391
10482
30074
17652
34614
06214
31462
34715
Giải ba
31484
90779
22165
62160
95820
81497
Giải nhì
33784
65891
03130
Giải nhất
14714
81075
92064
Đặc biệt
584382
493568
135689
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 08; 09 04
Đầu 1 14; 19 14; 17 14(2); 15(2)
Đầu 2 21; 22; 25 20
Đầu 3 33 31; 33; 36 30; 34
Đầu 4
Đầu 5 53 51 52
Đầu 6 61; 63 60; 65; 68 62; 64
Đầu 7 72; 79 72; 75 74; 79
Đầu 8 82(2); 84(2) 82; 88; 89
Đầu 9 93; 97; 98 91(2); 92; 99 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/09/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
27
65
23
Giải bảy
892
029
816
Giải sáu
7943
8251
9886
3324
2481
8474
4818
4021
2797
Giải năm
8910
2528
0217
Giải tư
83179
23755
84158
09090
04415
13740
61019
89989
88883
63331
76080
18892
90312
09015
13202
01096
72228
11128
81152
45992
90815
Giải ba
23235
05204
24026
02101
03133
57061
Giải nhì
75295
89807
15987
Giải nhất
53443
33890
65545
Đặc biệt
990493
592397
708488
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 01; 07 02
Đầu 1 10; 15; 19 12; 15 15; 16; 17; 18
Đầu 2 27 24; 26; 28; 29 21; 23; 28(2)
Đầu 3 35 31 33
Đầu 4 40; 43(2) 45
Đầu 5 51; 55; 58 52
Đầu 6 65 61
Đầu 7 79 74
Đầu 8 86 80; 81; 83; 89 87; 88
Đầu 9 90; 92; 93; 95 90; 92; 97 92; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 29/08/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
96
13
44
Giải bảy
971
946
501
Giải sáu
1207
3708
8622
5637
1028
5059
3195
9413
5926
Giải năm
7258
8893
5433
Giải tư
86919
21489
37864
87898
85022
36747
87413
55588
24468
74010
72958
50733
37007
03499
46481
31918
76379
52372
24574
55920
74759
Giải ba
27990
03351
94194
84709
68079
19087
Giải nhì
24994
62669
24681
Giải nhất
22236
25232
04162
Đặc biệt
344962
376010
384532
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07; 08 07; 09 01
Đầu 1 13; 19 10(2); 13 13; 18
Đầu 2 22(2) 28 20; 26
Đầu 3 36 32; 33; 37 32; 33
Đầu 4 47 46 44
Đầu 5 51; 58 58; 59 59
Đầu 6 62; 64 68; 69 62
Đầu 7 71 72; 74; 79(2)
Đầu 8 89 88 81(2); 87
Đầu 9 90; 94; 96; 98 93; 94; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 22/08/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
94
44
Giải bảy
801
489
434
Giải sáu
1173
2786
5383
5797
0451
4076
1816
8271
5098
Giải năm
5867
5962
8208
Giải tư
92349
13092
32023
10992
27558
47987
17690
58561
51738
89669
81710
68949
26520
03739
68845
11746
98657
64515
94681
13101
59982
Giải ba
47748
57839
73661
08452
01513
76636
Giải nhì
59932
83508
77835
Giải nhất
91388
27729
70279
Đặc biệt
905905
568240
659869
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 05 08 01; 08
Đầu 1 17 10 13; 15; 16
Đầu 2 23 20; 29
Đầu 3 32; 39 38; 39 34; 35; 36
Đầu 4 48; 49 40; 49 44; 45; 46
Đầu 5 58 51; 52 57
Đầu 6 67 61(2); 62; 69 69
Đầu 7 73 76 71; 79
Đầu 8 83; 86; 87; 88 89 81; 82
Đầu 9 90; 92(2) 94; 97 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/08/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
92
00
52
Giải bảy
865
655
222
Giải sáu
2844
6745
1434
6155
2591
1571
8604
7637
7386
Giải năm
0474
3534
5595
Giải tư
76544
77627
29617
02294
02545
89124
74513
45880
41081
93636
80263
25627
62157
17754
33133
24898
80101
05999
47317
26680
22779
Giải ba
22444
48046
15523
02270
94546
35499
Giải nhì
94358
06319
49693
Giải nhất
94531
79837
08287
Đặc biệt
817779
902601
775609
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01 01; 04; 09
Đầu 1 13; 17 19 17
Đầu 2 24; 27 23; 27 22
Đầu 3 31; 34 34; 36; 37 33; 37
Đầu 4 44(3); 45(2); 46 46
Đầu 5 58 54; 55(2); 57 52
Đầu 6 65 63
Đầu 7 74; 79 70; 71 79
Đầu 8 80; 81 80; 86; 87
Đầu 9 92; 94 91 93; 95; 98; 99(2)