Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/11/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
94
72
98
Giải bảy
366
082
509
Giải sáu
5324
0186
2832
9796
8974
2075
0232
2456
1797
Giải năm
2595
7115
9101
Giải tư
43569
52436
49727
96124
43935
11382
60590
49488
44469
41200
42167
50395
27720
84388
54057
07512
99920
10516
03653
38095
30851
Giải ba
47153
28257
71490
96061
28316
81159
Giải nhì
17525
20310
56027
Giải nhất
37731
55463
87460
Đặc biệt
647718
282969
765280
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00 01; 09
Đầu 1 18 10; 15 12; 16(2)
Đầu 2 24(2); 25; 27 20 20; 27
Đầu 3 31; 32; 35; 36 32
Đầu 4
Đầu 5 53; 57 51; 53; 56; 57; 59
Đầu 6 66; 69 61; 63; 67; 69(2) 60
Đầu 7 72; 74; 75
Đầu 8 82; 86 82; 88(2) 80
Đầu 9 90; 94; 95 90; 95; 96 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/11/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
73
30
97
Giải bảy
451
748
292
Giải sáu
0891
3093
2572
2380
2111
0304
2369
2016
7648
Giải năm
3304
5703
2390
Giải tư
94492
80541
01292
75051
05087
29603
14843
07562
76236
66278
18382
60699
89496
09038
79185
94938
06481
00861
66948
30156
96298
Giải ba
91746
61265
89561
14175
70983
31832
Giải nhì
58846
63108
71926
Giải nhất
94317
81900
19314
Đặc biệt
663615
050701
350128
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 04 00; 01; 03; 04; 08
Đầu 1 15; 17 11 14; 16
Đầu 2 26; 28
Đầu 3 30; 36; 38 32; 38
Đầu 4 41; 43; 46(2) 48 48(2)
Đầu 5 51(2) 56
Đầu 6 65 61; 62 61; 69
Đầu 7 72; 73 75; 78
Đầu 8 87 80; 82 81; 83; 85
Đầu 9 91; 92(2); 93 96; 99 90; 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/11/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
62
86
89
Giải bảy
570
752
456
Giải sáu
0757
7114
0676
2182
0366
9020
4401
8017
0828
Giải năm
5622
1835
4303
Giải tư
62232
74048
15151
48817
85718
92903
01471
61436
62414
04692
19546
06797
52652
94347
35772
20565
55380
10921
79205
68790
30879
Giải ba
54203
26276
04548
01912
97373
08224
Giải nhì
66029
25284
30759
Giải nhất
07547
71453
31647
Đặc biệt
690575
795008
041260
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03(2) 08 01; 03; 05
Đầu 1 14; 17; 18 12; 14 17
Đầu 2 22; 29 20 21; 24; 28
Đầu 3 32 35; 36
Đầu 4 47; 48 46; 47; 48 47
Đầu 5 51; 57 52(2); 53 56; 59
Đầu 6 62 66 60; 65
Đầu 7 70; 71; 75; 76(2) 72; 73; 79
Đầu 8 82; 84; 86 80; 89
Đầu 9 92; 97 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
30
21
18
Giải bảy
800
580
082
Giải sáu
4848
0930
5878
3553
4007
8999
9743
3628
1500
Giải năm
6976
2566
1304
Giải tư
62926
54548
24189
60625
90909
08282
37914
40251
92896
38861
54705
28068
68634
34138
11724
10893
73375
01325
38315
94572
52387
Giải ba
08133
60164
78879
68109
38063
23857
Giải nhì
68143
08901
94159
Giải nhất
27969
19030
01774
Đặc biệt
326565
255468
046992
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 09 01; 05; 07; 09 00; 04
Đầu 1 14 15; 18
Đầu 2 25; 26 21 24; 25; 28
Đầu 3 30(2); 33 30; 34; 38
Đầu 4 43; 48(2) 43
Đầu 5 51; 53 57; 59
Đầu 6 64; 65; 69 61; 66; 68(2) 63
Đầu 7 76; 78 79 72; 74; 75
Đầu 8 82; 89 80 82; 87
Đầu 9 96; 99 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
87
43
71
Giải bảy
051
753
563
Giải sáu
1042
0652
0922
8985
9131
3305
9864
0184
5588
Giải năm
1518
8502
3900
Giải tư
10534
77492
43895
45030
09313
01641
17344
96028
66422
33161
51860
94886
83492
87250
80662
65147
22439
21079
03431
68682
16304
Giải ba
98997
77740
64424
35496
22177
09721
Giải nhì
96764
65872
35797
Giải nhất
51505
24334
47918
Đặc biệt
344180
974218
173595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 02; 05 00; 04
Đầu 1 13; 18 18 18
Đầu 2 22 22; 24; 28 21
Đầu 3 30; 34 31; 34 31; 39
Đầu 4 40; 41; 42; 44 43 47
Đầu 5 51; 52 50; 53
Đầu 6 64 60; 61 62; 63; 64
Đầu 7 72 71; 77; 79
Đầu 8 80; 87 85; 86 82; 84; 88
Đầu 9 92; 95; 97 92; 96 95; 97