Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/10/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
37
65
Giải bảy
060
474
341
Giải sáu
3219
1051
9909
5288
7909
2375
9388
3353
2060
Giải năm
7573
2006
4520
Giải tư
75398
30027
98945
90883
07138
17040
00403
53614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
Giải ba
03299
37513
06497
68975
96331
29552
Giải nhì
79082
87952
51601
Giải nhất
44427
66005
79648
Đặc biệt
898178
935598
207987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 05; 06; 08; 09 01; 03; 04
Đầu 1 12; 13; 19 14; 17
Đầu 2 27(2) 20(2)
Đầu 3 38 31; 37(2) 31
Đầu 4 40; 45 41; 48
Đầu 5 51 52 52; 53; 54; 59
Đầu 6 60 60; 65
Đầu 7 73; 78 74; 75(3) 74
Đầu 8 82; 83 80; 88 87; 88(2)
Đầu 9 98; 99 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/10/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
49
02
07
Giải bảy
430
277
459
Giải sáu
6179
0705
5529
0632
7233
9318
3393
5968
3084
Giải năm
8282
0885
8940
Giải tư
74083
08380
34821
51456
87075
98647
34127
61074
00499
26414
23308
48935
64709
95235
66022
37660
80797
63625
31480
59263
16596
Giải ba
27747
71002
12422
08396
10668
19932
Giải nhì
16306
86472
24440
Giải nhất
73328
31979
54314
Đặc biệt
307490
794569
425960
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 05; 06 02; 08; 09 07
Đầu 1 14; 18 14
Đầu 2 21; 27; 28; 29 22 22; 25
Đầu 3 30 32; 33; 35(2) 32
Đầu 4 47(2); 49 40(2)
Đầu 5 56 59
Đầu 6 69 60(2); 63; 68(2)
Đầu 7 75; 79 72; 74; 77; 79
Đầu 8 80; 82; 83 85 80; 84
Đầu 9 90 96; 99 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/09/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
10
32
12
Giải bảy
780
518
209
Giải sáu
7705
1829
7011
9897
2637
8283
1880
6811
4334
Giải năm
0064
9687
4717
Giải tư
33322
37179
87367
52430
67652
63377
91952
17185
08808
50550
23849
55468
48292
70858
75014
07508
45523
46691
58729
42373
49240
Giải ba
43556
71837
52943
08621
99138
44941
Giải nhì
01404
96347
03529
Giải nhất
56783
59034
85598
Đặc biệt
989165
529751
986819
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05 08 08; 09
Đầu 1 10; 11 18 11; 12; 14; 17; 19
Đầu 2 22; 29 21 23; 29(2)
Đầu 3 30; 37 32; 34; 37 34; 38
Đầu 4 43; 47; 49 40; 41
Đầu 5 52(2); 56 50; 51; 58
Đầu 6 64; 65; 67 68
Đầu 7 77; 79 73
Đầu 8 80; 83 83; 85; 87 80
Đầu 9 92; 97 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/09/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
65
38
73
Giải bảy
566
830
836
Giải sáu
6346
3232
5504
0087
0589
4090
2371
7681
6796
Giải năm
9378
7087
7288
Giải tư
29715
41608
71113
93997
30421
33699
81467
82230
53395
64231
39582
55349
67443
50017
96965
82137
18919
79039
31669
95742
28753
Giải ba
45278
73729
11592
73324
42554
45988
Giải nhì
47584
45845
77096
Giải nhất
09360
94178
85333
Đặc biệt
163375
513479
908153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 13; 15 17 19
Đầu 2 21; 29 24
Đầu 3 32 30(2); 31; 38 33; 36; 37; 39
Đầu 4 46 43; 45; 49 42
Đầu 5 53(2); 54
Đầu 6 60; 65; 66; 67 65; 69
Đầu 7 75; 78(2) 78; 79 71; 73
Đầu 8 84 82; 87(2); 89 81; 88(2)
Đầu 9 97; 99 90; 92; 95 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/09/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
84
07
70
Giải bảy
625
752
629
Giải sáu
8660
7286
6899
6144
5013
3349
0253
8439
8532
Giải năm
6142
6651
2518
Giải tư
28481
65637
54687
57914
93516
57247
74912
21013
75438
09205
54884
95163
89617
24560
38653
94659
99863
14108
07297
23186
54834
Giải ba
79315
15356
44706
27353
51692
45367
Giải nhì
15982
59523
82310
Giải nhất
00644
99062
74453
Đặc biệt
655963
753080
466816
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05; 06; 07 08
Đầu 1 12; 14; 15; 16 13(2); 17 10; 16; 18
Đầu 2 25 23 29
Đầu 3 37 38 32; 34; 39
Đầu 4 42; 44; 47 44; 49
Đầu 5 56 51; 52; 53 53(3); 59
Đầu 6 60; 63 60; 62; 63 63; 67
Đầu 7 70
Đầu 8 81; 82; 84; 86; 87 80; 84 86
Đầu 9 99 92; 97