Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/11/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
24
64
49
Giải bảy
035
802
662
Giải sáu
9729
3074
0316
0366
8695
0850
8413
8935
4796
Giải năm
4561
1538
8326
Giải tư
45842
80373
17412
88313
76671
48329
68996
17884
86662
45889
47424
05366
95426
47791
50200
56432
50821
95592
33020
67472
42373
Giải ba
53124
76641
48003
71640
52145
76040
Giải nhì
19930
61906
24510
Giải nhất
53085
86181
81177
Đặc biệt
237384
323923
155541
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 03; 06 00
Đầu 1 12; 13; 16 10; 13
Đầu 2 24(2); 29(2) 23; 24; 26 20; 21; 26
Đầu 3 30; 35 38 32; 35
Đầu 4 41; 42 40 40; 41; 45; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 61 62; 64; 66(2) 62
Đầu 7 71; 73; 74 72; 73; 77
Đầu 8 84; 85 81; 84; 89
Đầu 9 96 91; 95 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/11/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
41
07
Giải bảy
036
711
591
Giải sáu
4346
5304
5968
7919
0312
0463
8170
1176
6736
Giải năm
3249
1920
3202
Giải tư
25952
32701
74370
32213
93878
19359
37310
84262
21789
33490
90890
19367
87264
38477
48299
08377
19755
40268
57422
05862
65735
Giải ba
07878
90745
31682
09486
34683
30110
Giải nhì
49367
38864
74962
Giải nhất
81204
65736
24062
Đặc biệt
984756
528319
241771
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 04(2) 02; 07
Đầu 1 10; 12; 13 11; 12; 19(2) 10
Đầu 2 20 22
Đầu 3 36 36 35; 36
Đầu 4 45; 46; 49 41
Đầu 5 52; 56; 59 55
Đầu 6 67; 68 62; 63; 64(2); 67 62(3); 68
Đầu 7 70; 78(2) 77 70; 71; 76; 77
Đầu 8 82; 86; 89 83
Đầu 9 90(2) 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/11/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
25
62
32
Giải bảy
320
179
012
Giải sáu
1484
7062
0051
7184
9256
0027
9977
1787
5118
Giải năm
5534
7589
5470
Giải tư
38834
27565
23104
67263
50904
05797
46917
40758
79704
41401
43125
82779
60426
55935
46033
99179
11087
59699
69282
76374
51792
Giải ba
34391
26046
92459
54261
04626
34638
Giải nhì
78028
51161
26212
Giải nhất
74496
67408
65816
Đặc biệt
573333
975018
112018
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04(2) 01; 04; 08
Đầu 1 17 18 12(2); 16; 18(2)
Đầu 2 20; 25; 28 25; 26; 27 26
Đầu 3 33; 34(2) 35 32; 33; 38
Đầu 4 46
Đầu 5 51 56; 58; 59
Đầu 6 62; 63; 65 61(2); 62
Đầu 7 79(2) 70; 74; 77; 79
Đầu 8 84 84; 89 82; 87(2)
Đầu 9 91; 96; 97 92; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 31/10/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
31
80
49
Giải bảy
515
678
530
Giải sáu
9467
2309
8045
9704
8239
6683
6783
3357
5324
Giải năm
1116
7590
7802
Giải tư
14591
21702
80618
90097
99672
85776
46346
04891
89829
34217
12789
00565
43465
26033
97593
09647
72380
56083
52339
36621
16553
Giải ba
72400
21360
80859
40710
07672
59059
Giải nhì
75359
06273
45035
Giải nhất
59772
74725
62793
Đặc biệt
145074
687274
015644
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 02; 09 04 02
Đầu 1 15; 16; 18 10; 17
Đầu 2 25; 29 21; 24
Đầu 3 31 33; 39 30; 35; 39
Đầu 4 45; 46 44; 47; 49
Đầu 5 59 59 53; 57; 59
Đầu 6 60; 67 65(2)
Đầu 7 72(2); 74; 76 73; 74; 78 72
Đầu 8 80; 83; 89 80; 83(2)
Đầu 9 91; 97 90; 91 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 24/10/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
43
92
84
Giải bảy
200
707
457
Giải sáu
5593
1540
3199
9443
7536
6562
7613
2128
2428
Giải năm
6063
8157
8511
Giải tư
64042
87760
60714
56698
96740
77306
49146
40986
48909
80573
75979
94498
02520
39099
43840
92467
72717
60175
21517
65257
42103
Giải ba
66327
85356
18869
26404
29482
87645
Giải nhì
34268
29597
27369
Giải nhất
09556
62079
46449
Đặc biệt
055259
164082
442099
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 06 04; 07; 09 03
Đầu 1 14 11; 13; 17(2)
Đầu 2 27 20 28(2)
Đầu 3 36
Đầu 4 40(2); 42; 43; 46 43 40; 45; 49
Đầu 5 56(2); 59 57 57(2)
Đầu 6 60; 63; 68 62; 69 67; 69
Đầu 7 73; 79(2) 75
Đầu 8 82; 86 82; 84
Đầu 9 93; 98; 99 92; 97; 98; 99 99