Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
94
00
Giải bảy
833
460
096
Giải sáu
4176
0191
1172
4945
1597
3615
3003
4568
3670
Giải năm
0800
4823
8535
Giải tư
63038
78176
68106
57714
01702
91872
23892
14274
32545
48822
82768
27250
12756
93946
05087
22395
36105
04726
85980
28621
00287
Giải ba
30529
66313
40714
53259
68396
09510
Giải nhì
43856
97189
07239
Giải nhất
36606
91030
83019
Đặc biệt
569889
476705
576466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 02; 06(2) 05 00; 03; 05
Đầu 1 13; 14; 17 14; 15 10; 19
Đầu 2 29 22; 23 21; 26
Đầu 3 33; 38 30 35; 39
Đầu 4 45(2); 46
Đầu 5 56 50; 56; 59
Đầu 6 60; 68 66; 68
Đầu 7 72(2); 76(2) 74 70
Đầu 8 89 89 80; 87(2)
Đầu 9 91; 92 94; 97 95; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
19
54
59
Giải bảy
685
583
381
Giải sáu
1307
4428
5408
8884
3052
7592
1013
5141
3718
Giải năm
4639
6498
7406
Giải tư
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
Giải ba
49911
51426
92162
36018
31797
24492
Giải nhì
49932
80503
27966
Giải nhất
98778
10993
51107
Đặc biệt
941262
590147
539054
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07; 08 03 06; 07; 08
Đầu 1 11; 17; 19 18 13; 18
Đầu 2 23; 26; 28 28
Đầu 3 30; 32; 36; 39 34
Đầu 4 44; 47 41(2)
Đầu 5 52; 54; 55; 59 50; 54; 59
Đầu 6 62; 68 62(2); 63 66
Đầu 7 78 74; 78
Đầu 8 81; 85; 86 83; 84 81; 89
Đầu 9 92; 93; 95; 98 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
35
74
68
Giải bảy
860
323
989
Giải sáu
3547
1661
9607
1656
9627
6144
2847
2379
4852
Giải năm
2088
6166
8579
Giải tư
51003
20208
63317
68023
16797
08779
62163
00969
02855
89632
83603
96766
69650
38313
48236
20814
26116
54698
86810
86735
80393
Giải ba
11203
31226
92331
66891
08002
17993
Giải nhì
06686
93283
75140
Giải nhất
47595
87606
80070
Đặc biệt
091919
134302
998577
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03(2); 07; 08 02; 03; 06 02
Đầu 1 17; 19 13 10; 14; 16
Đầu 2 23; 26 23; 27
Đầu 3 35 31; 32 35; 36
Đầu 4 47 44 40; 47
Đầu 5 50; 55; 56 52
Đầu 6 60; 61; 63 66(2); 69 68
Đầu 7 79 74 70; 77; 79(2)
Đầu 8 86; 88 83 89
Đầu 9 95; 97 91 93(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 22/02/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
69
73
Giải bảy
691
028
382
Giải sáu
9543
0067
4757
6188
1213
0004
2453
7696
5159
Giải năm
9770
6322
1708
Giải tư
71923
39288
76720
30111
25736
62090
11602
76849
00605
59073
01629
46468
41436
22713
15210
59600
37528
94612
13150
10647
35175
Giải ba
08538
17022
75931
55425
52127
52991
Giải nhì
92004
99418
26523
Giải nhất
02510
78825
61899
Đặc biệt
878112
317773
918800
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 04 04; 05 00(2); 08
Đầu 1 10; 11; 12 13(2); 18 10; 12
Đầu 2 20; 22; 23 22; 25(2); 28; 29 23; 27; 28
Đầu 3 36; 38 31; 36
Đầu 4 43 49 47
Đầu 5 53; 57 50; 53; 59
Đầu 6 67 68; 69
Đầu 7 70 73(2) 73; 75
Đầu 8 88 88 82
Đầu 9 90; 91 91; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/02/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
33
58
Giải bảy
890
510
059
Giải sáu
8905
5501
4923
6868
1549
8170
0458
5329
6816
Giải năm
7109
3395
4290
Giải tư
71096
00705
92598
83742
34502
71962
81046
93831
57150
95981
35128
04088
05344
62766
02551
58886
67680
13515
11885
82516
06026
Giải ba
60598
47362
74983
21502
28624
99843
Giải nhì
53183
87471
38374
Giải nhất
67038
13846
78689
Đặc biệt
472855
009059
351215
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 02; 05(2); 09 02
Đầu 1 12 10 15(2); 16(2)
Đầu 2 23 28 24; 26; 29
Đầu 3 38 31; 33
Đầu 4 42; 46 44; 46; 49 43
Đầu 5 55 50; 59 51; 58(2); 59
Đầu 6 62(2) 66; 68
Đầu 7 70; 71 74
Đầu 8 83 81; 83; 88 80; 85; 86; 89
Đầu 9 90; 96; 98(2) 95 90