Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 03/01/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
76
85
62
Giải bảy
126
393
131
Giải sáu
0681
3838
5855
5480
4377
7793
5375
8738
3002
Giải năm
9989
1602
5591
Giải tư
43530
33026
20702
39008
36039
65148
60164
22800
94542
19334
87907
73971
43915
23519
40180
58798
83766
84081
58418
94589
71057
Giải ba
74543
44667
22822
30797
41205
31698
Giải nhì
84993
76132
76768
Giải nhất
72993
89485
95753
Đặc biệt
162804
603818
879353
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 04; 08 00; 02; 07 02; 05
Đầu 1 15; 18; 19 18
Đầu 2 26(2) 22
Đầu 3 30; 38; 39 32; 34 31; 38
Đầu 4 43; 48 42
Đầu 5 55 53(2); 57
Đầu 6 64; 67 62; 66; 68
Đầu 7 76 71; 77 75
Đầu 8 81; 89 80; 85(2) 80; 81; 89
Đầu 9 93(2) 93(2); 97 91; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/12/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
26
56
00
Giải bảy
872
190
315
Giải sáu
6489
0556
4358
0117
8709
1856
8078
6744
8633
Giải năm
5202
4201
1465
Giải tư
35601
99626
14816
50600
99682
93914
09146
66202
73361
40363
60360
78178
55342
62684
48119
20661
44694
90720
12560
83193
32195
Giải ba
03591
88697
37292
73702
94945
66862
Giải nhì
88833
20364
54542
Giải nhất
27626
88290
40038
Đặc biệt
977829
106156
403834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01; 02 01; 02(2); 09 00
Đầu 1 14; 16 17 15; 19
Đầu 2 26(3); 29 20
Đầu 3 33 33; 34; 38
Đầu 4 46 42 42; 44; 45
Đầu 5 56; 58 56(3)
Đầu 6 60; 61; 63; 64 60; 61; 62; 65
Đầu 7 72 78 78
Đầu 8 82; 89 84
Đầu 9 91; 97 90(2); 92 93; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/12/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
99
76
Giải bảy
522
112
067
Giải sáu
5999
0262
9703
9806
7717
9260
0821
1400
6907
Giải năm
5449
6542
3938
Giải tư
04410
33013
53699
44688
38579
27281
19101
58325
32983
18781
20629
79326
89621
42600
32339
06647
64332
42756
76506
63497
24500
Giải ba
79492
33437
05929
75054
92600
90374
Giải nhì
42091
21515
01753
Giải nhất
36781
84743
16542
Đặc biệt
461949
348118
615780
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 03 00; 06 00(3); 06; 07
Đầu 1 10; 13; 17 12; 15; 17; 18
Đầu 2 22 21; 25; 26; 29(2) 21
Đầu 3 37 32; 38; 39
Đầu 4 49(2) 42; 43 42; 47
Đầu 5 54 53; 56
Đầu 6 62 60 67
Đầu 7 79 74; 76
Đầu 8 81(2); 88 81; 83 80
Đầu 9 91; 92; 99(2) 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/12/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
90
34
97
Giải bảy
475
783
872
Giải sáu
2895
7399
0796
7930
5287
1904
8676
9392
1167
Giải năm
1443
1610
1581
Giải tư
56066
88723
52167
15443
11693
80897
52945
24786
80887
95701
52901
87027
94625
71399
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
Giải ba
18787
34325
48727
51997
25083
70121
Giải nhì
21840
03262
45317
Giải nhất
86762
65135
27973
Đặc biệt
103246
256128
402839
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01(2); 04 00
Đầu 1 10 17
Đầu 2 23; 25 25; 27(2); 28 20; 21
Đầu 3 30; 34; 35 37; 39
Đầu 4 40; 43(2); 45; 46
Đầu 5 53
Đầu 6 62; 66; 67 62 61; 67
Đầu 7 75 72; 73; 76; 79
Đầu 8 87 83; 86; 87(2) 81; 83
Đầu 9 90; 93; 95; 96; 97; 99 97; 99 91; 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 06/12/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
32
54
Giải bảy
283
196
397
Giải sáu
4703
6040
0399
7242
7853
4630
5556
0496
9145
Giải năm
4724
2474
3294
Giải tư
79794
10500
38790
13275
12495
05314
82788
27815
84968
29465
53138
58145
31500
68985
74848
34461
27036
81169
34325
89667
65505
Giải ba
01205
35081
30607
54126
84640
48570
Giải nhì
09629
70138
38456
Giải nhất
65114
39802
79294
Đặc biệt
991602
156638
875712
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 02; 03; 05 00; 02; 07 05
Đầu 1 14(2) 15 12
Đầu 2 24; 29 26 25
Đầu 3 30; 32; 38(3) 36
Đầu 4 40 42; 45 40; 45; 48
Đầu 5 59 53 54; 56(2)
Đầu 6 65; 68 61; 67; 69
Đầu 7 75 74 70
Đầu 8 81; 83; 88 85
Đầu 9 90; 94; 95; 99 96 94(2); 96; 97