Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/05/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
37
73
08
Giải bảy
490
044
586
Giải sáu
5026
6078
9268
5873
8062
2096
8441
0948
1367
Giải năm
6911
1731
7473
Giải tư
68760
60424
19553
43040
07952
70767
79208
67280
45970
79386
28416
81340
17416
66451
10905
53398
50768
54546
25129
72288
93498
Giải ba
30780
25050
38583
89692
62449
82435
Giải nhì
53821
51103
68281
Giải nhất
55213
41870
04364
Đặc biệt
905336
555910
971592
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 03 05; 08
Đầu 1 11; 13 10; 16(2)
Đầu 2 21; 24; 26 29
Đầu 3 36; 37 31 35
Đầu 4 40 40; 44 41; 46; 48; 49
Đầu 5 50; 52; 53 51
Đầu 6 60; 67; 68 62 64; 67; 68
Đầu 7 78 70(2); 73(2) 73
Đầu 8 80 80; 83; 86 81; 86; 88
Đầu 9 90 92; 96 92; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/05/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
00
17
36
Giải bảy
445
788
278
Giải sáu
1261
7691
1108
5424
4990
2491
7752
7437
7124
Giải năm
1722
6905
2502
Giải tư
76118
92161
36943
29882
48262
36769
42435
12111
11970
45650
46953
12593
98927
17762
98101
28938
13819
39916
60230
83986
75894
Giải ba
16835
65141
48017
41403
37372
56318
Giải nhì
28484
88784
80791
Giải nhất
56132
69147
80780
Đặc biệt
674111
301703
002039
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 08 03(2); 05 01; 02
Đầu 1 11; 18 11; 17(2) 16; 18; 19
Đầu 2 22 24; 27 24
Đầu 3 32; 35(2) 30; 36; 37; 38; 39
Đầu 4 41; 43; 45 47
Đầu 5 50; 53 52
Đầu 6 61(2); 62; 69 62
Đầu 7 70 72; 78
Đầu 8 82; 84 84; 88 80; 86
Đầu 9 91 90; 91; 93 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/04/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
69
71
14
Giải bảy
391
784
683
Giải sáu
3360
9745
7279
1421
9674
8807
0052
1438
7449
Giải năm
3646
1155
5290
Giải tư
55539
25338
75580
18063
27464
01067
87272
67904
35895
94423
15208
56413
16702
55043
71873
88045
32357
03485
37527
63093
34178
Giải ba
04517
87564
20540
21375
83691
98567
Giải nhì
42135
49655
42488
Giải nhất
57209
91382
83770
Đặc biệt
176389
584482
674990
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 09 02; 04; 07; 08
Đầu 1 17 13 14
Đầu 2 21; 23 27
Đầu 3 35; 38; 39 38
Đầu 4 45; 46 40; 43 45; 49
Đầu 5 55(2) 52; 57
Đầu 6 60; 63; 64(2); 67; 69 67
Đầu 7 72; 79 71; 74; 75 70; 73; 78
Đầu 8 80; 89 82(2); 84 83; 85; 88
Đầu 9 91 95 90(2); 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/04/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
38
23
16
Giải bảy
273
084
902
Giải sáu
2273
4075
6968
9017
6910
9760
6387
9044
8662
Giải năm
2806
7578
4110
Giải tư
67294
08250
01142
34308
12030
00638
67512
71679
01094
25035
88696
97314
47577
56824
67182
77446
12536
06884
21329
01389
18423
Giải ba
89581
44490
82103
15396
30528
79376
Giải nhì
52591
45677
32118
Giải nhất
96684
99217
22354
Đặc biệt
403055
433425
548238
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06; 08 03 02
Đầu 1 12 10; 14; 17(2) 10; 16; 18
Đầu 2 23; 24; 25 23; 28; 29
Đầu 3 30; 38(2) 35 36; 38
Đầu 4 42 44; 46
Đầu 5 50; 55 54
Đầu 6 68 60 62
Đầu 7 73(2); 75 77(2); 78; 79 76
Đầu 8 81; 84 84 82; 84; 87; 89
Đầu 9 90; 91; 94 94; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/04/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
58
32
60
Giải bảy
301
690
911
Giải sáu
9723
1569
9238
7473
8441
6469
9164
1174
9377
Giải năm
5088
1337
4854
Giải tư
78279
28220
66444
73633
80975
23512
90167
46907
38472
68891
90862
03389
62655
27181
20046
85456
20864
11498
53665
09797
89245
Giải ba
09767
02067
70499
91557
61621
96065
Giải nhì
07973
82369
41124
Giải nhất
75607
04842
72610
Đặc biệt
758459
295216
805535
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 07 07
Đầu 1 12 16 10; 11
Đầu 2 20; 23 21; 24
Đầu 3 33; 38 32; 37 35
Đầu 4 44 41; 42 45; 46
Đầu 5 58; 59 55; 57 54; 56
Đầu 6 67(3); 69 62; 69(2) 60; 64(2); 65(2)
Đầu 7 73; 75; 79 72; 73 74; 77
Đầu 8 88 81; 89
Đầu 9 90; 91; 99 97; 98