Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
07
45
88
Giải bảy
313
622
501
Giải sáu
8926
5350
5280
4076
8475
8584
1392
0678
5936
Giải năm
2262
1920
7807
Giải tư
10777
84973
30907
31198
62035
20521
31495
05236
79052
20497
94235
92162
46213
29033
60645
55048
39965
84987
87481
81894
28538
Giải ba
35807
53129
15161
70156
42384
09700
Giải nhì
87564
85614
81392
Giải nhất
79161
07984
27711
Đặc biệt
637685
312948
774041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07(3) 00; 01; 07
Đầu 1 13 13; 14 11
Đầu 2 21; 26; 29 20; 22
Đầu 3 35 33; 35; 36 36; 38
Đầu 4 45; 48 41; 45; 48
Đầu 5 50 52; 56
Đầu 6 61; 62; 64 61; 62 65
Đầu 7 73; 77 75; 76 78
Đầu 8 80; 85 84(2) 81; 84; 87; 88
Đầu 9 95; 98 97 92(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
29
90
10
Giải bảy
400
151
307
Giải sáu
6970
0679
7603
5580
7883
8938
1296
9358
3287
Giải năm
4733
6224
6986
Giải tư
72899
39691
18921
52975
36246
03419
47494
58349
70929
53921
88997
22790
12443
48447
20050
83823
38385
11530
98454
01930
25115
Giải ba
63523
97332
94081
41817
25621
70992
Giải nhì
76298
28996
39262
Giải nhất
00355
70844
06925
Đặc biệt
008026
406093
146408
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 03 07; 08
Đầu 1 19 17 10; 15
Đầu 2 21; 23; 26; 29 21; 24; 29 21; 23; 25
Đầu 3 32; 33 38 30(2)
Đầu 4 46 43; 44; 47; 49
Đầu 5 55 51 50; 54; 58
Đầu 6 62
Đầu 7 70; 75; 79
Đầu 8 80; 81; 83 85; 86; 87
Đầu 9 91; 94; 98; 99 90(2); 93; 96; 97 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
79
48
09
Giải bảy
400
169
853
Giải sáu
6862
9214
7838
8410
9161
9727
3337
1802
8861
Giải năm
6183
1855
7623
Giải tư
73695
56718
81496
06645
00029
09328
44109
45998
09245
23404
68722
22300
43586
56612
20920
15338
35543
48050
91566
18687
47615
Giải ba
93374
81024
34356
47970
23564
25906
Giải nhì
48407
11661
75597
Giải nhất
34723
89786
45699
Đặc biệt
906503
321896
492996
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 03; 07; 09 00; 04 02; 06; 09
Đầu 1 14; 18 10; 12 15
Đầu 2 23; 24; 28; 29 22; 27 20; 23
Đầu 3 38 37; 38
Đầu 4 45 45; 48 43
Đầu 5 55; 56 50; 53
Đầu 6 62 61(2); 69 61; 64; 66
Đầu 7 74; 79 70
Đầu 8 83 86(2) 87
Đầu 9 95; 96 96; 98 96; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
99
60
59
Giải bảy
922
913
915
Giải sáu
4545
7941
8998
3652
9099
6821
1463
3830
6146
Giải năm
5765
5481
9225
Giải tư
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
Giải ba
74035
04728
37302
99287
49178
69140
Giải nhì
95380
02857
77138
Giải nhất
01196
86704
56991
Đặc biệt
207155
263285
757816
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00 02; 04; 06
Đầu 1 15 12; 13(2) 15; 16
Đầu 2 22; 24; 28 21; 29 23; 25; 29
Đầu 3 35 34 30; 31; 38
Đầu 4 41; 45; 48 40; 41(2); 45; 46
Đầu 5 53; 55 52; 57; 59 59
Đầu 6 65 60 63
Đầu 7 79 78
Đầu 8 80 81; 85; 87
Đầu 9 93; 96; 98; 99 93; 99 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
36
26
88
Giải bảy
092
148
177
Giải sáu
6162
1341
1399
3031
1459
5802
9947
9573
6653
Giải năm
3819
2710
7073
Giải tư
80824
34338
58504
36619
63980
30427
42623
01015
32474
09401
64818
24664
61599
06742
93584
90469
67821
95224
66139
79706
68410
Giải ba
04344
16742
53151
16152
99772
94662
Giải nhì
26746
66581
28054
Giải nhất
58147
27647
60225
Đặc biệt
449972
234699
778797
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 01; 02 06
Đầu 1 19(2) 10; 15; 18 10
Đầu 2 23; 24; 27 26 21; 24; 25
Đầu 3 36; 38 31 39
Đầu 4 41; 42; 44; 46; 47 42; 47; 48 47
Đầu 5 51; 52; 59 53; 54
Đầu 6 62 64 62; 69
Đầu 7 72 74 72; 73(2); 77
Đầu 8 80 81 84; 88
Đầu 9 92; 99 99(2) 97