Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/02/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
95
92
61
Giải bảy
882
931
669
Giải sáu
3668
2042
4531
5278
2450
6878
9416
3251
9769
Giải năm
2910
1234
7169
Giải tư
21014
06219
95925
71911
60447
62682
51608
32477
45734
37535
78903
71238
11106
91653
78480
28374
82998
27332
25608
03976
60376
Giải ba
20152
74711
91458
98261
52209
33356
Giải nhì
92818
01205
45590
Giải nhất
07704
25099
19428
Đặc biệt
786590
086030
041393
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 08 03; 05; 06 08; 09
Đầu 1 10; 11(2); 14; 18; 19 16
Đầu 2 25 28
Đầu 3 31 30; 31; 34(2); 35; 38 32
Đầu 4 42; 47
Đầu 5 52 50; 53; 58 51; 56
Đầu 6 68 61 61; 69(3)
Đầu 7 77; 78(2) 74; 76(2)
Đầu 8 82(2) 80
Đầu 9 90; 95 92; 99 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/02/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
54
94
17
Giải bảy
387
475
205
Giải sáu
9029
5579
5524
4342
8866
0035
7523
2119
2565
Giải năm
6680
2704
9509
Giải tư
39626
52908
52048
29044
17063
44924
34640
10935
61219
16775
05139
01768
90563
15279
30764
11178
01594
99181
56794
96601
25213
Giải ba
80238
02990
16847
38243
05200
23446
Giải nhì
87937
87024
61053
Giải nhất
29156
16241
26485
Đặc biệt
481619
968311
778211
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 04 00; 01; 05; 09
Đầu 1 19 11; 19 11; 13; 17; 19
Đầu 2 24(2); 26; 29 24 23
Đầu 3 37; 38 35(2); 39
Đầu 4 40; 44; 48 41; 42; 43; 47 46
Đầu 5 54; 56 53
Đầu 6 63 63; 66; 68 64; 65
Đầu 7 79 75(2); 79 78
Đầu 8 80; 87 81; 85
Đầu 9 90 94 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/01/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
16
89
83
Giải bảy
552
086
566
Giải sáu
1902
4677
9740
7175
3498
6675
7397
5140
9892
Giải năm
5105
7092
3956
Giải tư
84812
03276
34131
01198
16272
30533
65849
01008
61541
30201
68879
40047
08828
02831
35037
32436
23781
61577
26774
42712
53509
Giải ba
41978
93373
73189
31409
22298
20963
Giải nhì
82984
09487
30606
Giải nhất
56327
77145
89595
Đặc biệt
880399
535820
234226
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 05 01; 08; 09 06; 09
Đầu 1 12; 16 12
Đầu 2 27 20; 28 26
Đầu 3 31; 33 31 36; 37
Đầu 4 40; 49 41; 45; 47 40
Đầu 5 52 56
Đầu 6 63; 66
Đầu 7 72; 73; 76; 77; 78 75(2); 79 74; 77
Đầu 8 84 86; 87; 89(2) 81; 83
Đầu 9 98; 99 92; 98 92; 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/01/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
14
28
Giải bảy
199
822
276
Giải sáu
4418
3191
6283
0822
8463
7535
1138
3694
9085
Giải năm
7445
9155
6657
Giải tư
84808
94310
61935
65437
35742
44721
54742
61237
58967
91649
91324
83626
21901
69768
04185
21786
35553
00293
35503
01469
75950
Giải ba
29700
29813
02586
86411
37793
96682
Giải nhì
10756
79115
35365
Giải nhất
29632
31503
60312
Đặc biệt
738933
827733
517570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 08 01; 03 03
Đầu 1 10; 13; 17; 18 11; 14; 15 12
Đầu 2 21 22(2); 24; 26 28
Đầu 3 32; 33; 35; 37 33; 35; 37 38
Đầu 4 42(2); 45 49
Đầu 5 56 55 50; 53; 57
Đầu 6 63; 67; 68 65; 69
Đầu 7 70; 76
Đầu 8 83 86 82; 85(2); 86
Đầu 9 91; 99 93(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/01/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
31
32
86
Giải bảy
120
605
480
Giải sáu
6963
7946
9387
4510
3379
2610
6629
7227
2110
Giải năm
7670
6548
5342
Giải tư
76465
55661
20782
71150
82018
47333
77808
36533
74577
59041
55677
04579
16253
73577
56130
83369
74150
82556
49820
41003
19961
Giải ba
32863
20116
58444
93080
49498
58324
Giải nhì
73263
25914
92203
Giải nhất
45981
35909
56988
Đặc biệt
892087
534847
678619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 05; 09 03(2)
Đầu 1 16; 18 10(2); 14 10; 19
Đầu 2 20 20; 24; 27; 29
Đầu 3 31; 33 32; 33 30
Đầu 4 46 41; 44; 47; 48 42
Đầu 5 50 53 50; 56
Đầu 6 61; 63(3); 65 61; 69
Đầu 7 70 77(3); 79(2)
Đầu 8 81; 82; 87(2) 80 80; 86; 88
Đầu 9 98