Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/07/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
41
44
64
Giải bảy
124
084
131
Giải sáu
0362
5624
3039
0802
6753
5156
3263
6105
4327
Giải năm
4326
2179
1751
Giải tư
50301
77684
04530
79201
07234
01492
82309
34691
80585
24786
69588
78722
40471
55065
05316
54886
34797
52146
25139
86016
09043
Giải ba
41941
24481
35486
50726
01728
59791
Giải nhì
82077
47776
62931
Giải nhất
01465
42216
65134
Đặc biệt
985502
930945
693029
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01(2); 02; 09 02 05
Đầu 1 16 16(2)
Đầu 2 24(2); 26 22; 26 27; 28; 29
Đầu 3 30; 34; 39 31(2); 34; 39
Đầu 4 41(2) 44; 45 43; 46
Đầu 5 53; 56 51
Đầu 6 62; 65 65 63; 64
Đầu 7 77 71; 76; 79
Đầu 8 81; 84 84; 85; 86(2); 88 86
Đầu 9 92 91 91; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/07/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
28
23
68
Giải bảy
495
490
829
Giải sáu
1397
0223
0368
8840
1991
9114
6391
6179
4477
Giải năm
5633
4288
3780
Giải tư
99932
97770
01631
58569
82815
15538
50136
62010
34983
39952
02996
11528
53051
40501
68438
05270
26699
19460
43516
64205
11177
Giải ba
03877
19789
37593
12812
76009
18428
Giải nhì
92188
49939
17974
Giải nhất
00778
49316
62662
Đặc biệt
868692
557238
185058
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01 05; 09
Đầu 1 15 10; 12; 14; 16 16
Đầu 2 23; 28 23; 28 28; 29
Đầu 3 31; 32; 33; 36; 38 38; 39 38
Đầu 4 40
Đầu 5 51; 52 58
Đầu 6 68; 69 60; 62; 68
Đầu 7 70; 77; 78 70; 74; 77(2); 79
Đầu 8 88; 89 83; 88 80
Đầu 9 92; 95; 97 90; 91; 93; 96 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
68
98
19
Giải bảy
101
159
910
Giải sáu
9022
3897
3361
0631
8912
3242
4915
3023
1140
Giải năm
4605
0525
4570
Giải tư
20846
32821
13585
28067
95949
64912
00553
86606
56139
41393
16367
62385
06340
91425
63490
38558
24640
77174
96937
52261
91520
Giải ba
84375
84740
74139
29950
75959
16411
Giải nhì
35201
57264
77019
Giải nhất
07829
55069
46012
Đặc biệt
792529
834267
002540
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01(2); 05 06
Đầu 1 12 12 10; 11; 12; 15; 19(2)
Đầu 2 21; 22; 29(2) 25(2) 20; 23
Đầu 3 31; 39(2) 37
Đầu 4 40; 46; 49 40; 42 40(3)
Đầu 5 53 50; 59 58; 59
Đầu 6 61; 67; 68 64; 67(2); 69 61
Đầu 7 75 70; 74
Đầu 8 85 85
Đầu 9 97 93; 98 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
09
21
82
Giải bảy
193
216
291
Giải sáu
7103
9018
2933
2113
9906
8955
5194
2149
0586
Giải năm
6354
8192
6701
Giải tư
70772
59099
95412
57010
62464
05786
08498
22311
44352
37957
22300
55441
09036
36459
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
Giải ba
35918
51998
96666
06111
55897
01025
Giải nhì
88117
99613
08825
Giải nhất
39227
70428
66125
Đặc biệt
380453
128772
091186
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 00; 06 01
Đầu 1 10; 12; 17; 18(2) 11(2); 13(2); 16
Đầu 2 27 21; 28 22(2); 25(3)
Đầu 3 33 36 38
Đầu 4 41 49
Đầu 5 53; 54 52; 55; 57; 59 52
Đầu 6 64 66 63; 68; 69
Đầu 7 72 72
Đầu 8 86 82; 86(2)
Đầu 9 93; 98(2); 99 92 91; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
26
06
Giải bảy
079
503
337
Giải sáu
5478
8255
7655
6521
9566
2425
9097
4960
9378
Giải năm
0325
2908
2004
Giải tư
03738
95657
67471
54535
26443
46872
86008
04593
49681
13122
75265
47257
42886
08337
57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186
Giải ba
44660
86107
75213
43834
84621
79134
Giải nhì
72500
51328
47478
Giải nhất
56172
20581
01954
Đặc biệt
327266
160628
682341
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 07; 08 03; 08 04; 06
Đầu 1 17 13
Đầu 2 25 21; 22; 25; 26; 28(2) 21
Đầu 3 35; 38 34; 37 34; 37(2)
Đầu 4 43 41; 49
Đầu 5 55(2); 57 57 51; 54
Đầu 6 60; 66 65; 66 60; 68
Đầu 7 71; 72(2); 78; 79 78(2)
Đầu 8 81(2); 86 85; 86
Đầu 9 93 97(2)