Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
66
76
Giải bảy
567
468
687
Giải sáu
6627
9523
8499
5504
8948
2224
5087
0015
2478
Giải năm
6431
2806
9477
Giải tư
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
Giải ba
12217
36815
72700
83178
75120
25549
Giải nhì
95862
20619
57574
Giải nhất
24408
48018
09852
Đặc biệt
266049
086155
549799
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 00; 04; 06; 07; 09
Đầu 1 13; 15; 17(2) 18; 19 13; 15
Đầu 2 23; 27 24; 28 20; 24; 26; 28
Đầu 3 31; 35; 38 38 31; 35
Đầu 4 49 48; 49 40; 49
Đầu 5 53 55 52
Đầu 6 62; 67 66; 68
Đầu 7 70; 73 70; 78 74; 76; 77; 78
Đầu 8 84 87(2)
Đầu 9 99 97 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
38
78
Giải bảy
778
884
097
Giải sáu
4015
0029
4515
5375
5252
4726
9179
8036
9520
Giải năm
6430
0977
4514
Giải tư
30350
43991
24749
91889
12101
96340
28169
89089
97555
34720
64725
07058
26904
72902
45674
84356
72066
12457
90569
86839
64798
Giải ba
79092
04104
33969
13816
92588
55321
Giải nhì
28454
94606
36288
Giải nhất
53633
24628
82260
Đặc biệt
408498
975427
278636
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 04 02; 04; 06
Đầu 1 15(2) 16 14
Đầu 2 29 20; 25; 26; 27; 28 20; 21
Đầu 3 30; 33 38 36(2); 39
Đầu 4 40; 49
Đầu 5 50; 54; 59 52; 55; 58 56; 57
Đầu 6 69 69 60; 66; 69
Đầu 7 78 75; 77 74; 78; 79
Đầu 8 89 84; 89 88(2)
Đầu 9 91; 92; 98 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/10/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
37
06
14
Giải bảy
673
612
013
Giải sáu
5491
8546
2691
6850
5406
6084
4623
0512
0893
Giải năm
7338
8398
9900
Giải tư
69154
71647
66069
28183
99026
05914
83920
54710
48092
87701
02882
82529
54412
03485
70754
86901
27960
44206
54969
95473
74160
Giải ba
82042
60545
23768
98569
54553
53928
Giải nhì
31344
77737
30757
Giải nhất
97856
49631
43627
Đặc biệt
706759
834019
030918
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 06(2) 00; 01; 06
Đầu 1 14 10; 12(2); 19 12; 13; 14; 18
Đầu 2 20; 26 29 23; 27; 28
Đầu 3 37; 38 31; 37
Đầu 4 42; 44; 45; 46; 47
Đầu 5 54; 56; 59 50 53; 54; 57
Đầu 6 69 68; 69 60(2); 69
Đầu 7 73 73
Đầu 8 83 82; 84; 85
Đầu 9 91(2) 92; 98 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/10/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
58
48
72
Giải bảy
380
023
692
Giải sáu
8936
4049
3881
2516
2358
0710
7761
1113
6303
Giải năm
5239
9116
9382
Giải tư
66907
03228
67626
56637
20353
13628
34879
34960
78834
95441
85266
20985
84915
73247
43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940
Giải ba
89115
08946
03846
17519
96337
03482
Giải nhì
48925
10575
31873
Giải nhất
91895
65194
95958
Đặc biệt
064481
421040
152041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07 03(2)
Đầu 1 15 10; 15; 16(2); 19 13; 15
Đầu 2 25; 26; 28(2) 23 27
Đầu 3 36; 37; 39 34 30; 31; 37
Đầu 4 46; 49 40; 41; 46; 47; 48 40; 41; 48
Đầu 5 53; 58 58 58
Đầu 6 60; 66 61
Đầu 7 79 75 72; 73
Đầu 8 80; 81(2) 85 82(2)
Đầu 9 95 94 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/10/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
37
65
Giải bảy
060
474
341
Giải sáu
3219
1051
9909
5288
7909
2375
9388
3353
2060
Giải năm
7573
2006
4520
Giải tư
75398
30027
98945
90883
07138
17040
00403
53614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
Giải ba
03299
37513
06497
68975
96331
29552
Giải nhì
79082
87952
51601
Giải nhất
44427
66005
79648
Đặc biệt
898178
935598
207987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 05; 06; 08; 09 01; 03; 04
Đầu 1 12; 13; 19 14; 17
Đầu 2 27(2) 20(2)
Đầu 3 38 31; 37(2) 31
Đầu 4 40; 45 41; 48
Đầu 5 51 52 52; 53; 54; 59
Đầu 6 60 60; 65
Đầu 7 73; 78 74; 75(3) 74
Đầu 8 82; 83 80; 88 87; 88(2)
Đầu 9 98; 99 97; 98