Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/04/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
58
32
60
Giải bảy
301
690
911
Giải sáu
9723
1569
9238
7473
8441
6469
9164
1174
9377
Giải năm
5088
1337
4854
Giải tư
78279
28220
66444
73633
80975
23512
90167
46907
38472
68891
90862
03389
62655
27181
20046
85456
20864
11498
53665
09797
89245
Giải ba
09767
02067
70499
91557
61621
96065
Giải nhì
07973
82369
41124
Giải nhất
75607
04842
72610
Đặc biệt
758459
295216
805535
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 07 07
Đầu 1 12 16 10; 11
Đầu 2 20; 23 21; 24
Đầu 3 33; 38 32; 37 35
Đầu 4 44 41; 42 45; 46
Đầu 5 58; 59 55; 57 54; 56
Đầu 6 67(3); 69 62; 69(2) 60; 64(2); 65(2)
Đầu 7 73; 75; 79 72; 73 74; 77
Đầu 8 88 81; 89
Đầu 9 90; 91; 99 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/04/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
15
05
34
Giải bảy
908
495
344
Giải sáu
8020
4074
1578
5716
1375
5018
4782
8879
9051
Giải năm
9332
7270
4125
Giải tư
14615
77311
38001
73507
89042
43293
42411
44849
97171
59993
66068
55232
72995
14910
25722
77621
82919
75270
96677
55070
64559
Giải ba
14436
52718
39505
69514
83381
56105
Giải nhì
99588
32539
81555
Giải nhất
64171
43161
09420
Đặc biệt
933420
856847
372154
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 07; 08 05(2) 05
Đầu 1 11(2); 15(2); 18 10; 14; 16; 18 19
Đầu 2 20(2) 20; 21; 22; 25
Đầu 3 32; 36 32; 39 34
Đầu 4 42 47; 49 44
Đầu 5 51; 54; 55; 59
Đầu 6 61; 68
Đầu 7 71; 74; 78 70; 71; 75 70(2); 77; 79
Đầu 8 88 81; 82
Đầu 9 93 93; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
76
09
81
Giải bảy
987
826
015
Giải sáu
1140
2522
8993
1503
1986
1075
2571
7675
6657
Giải năm
7536
0840
8711
Giải tư
35828
94218
62867
43882
35028
11591
29697
84474
27898
38454
41576
52324
97486
17958
53412
78600
28261
88113
06283
04831
29537
Giải ba
39936
35078
48978
50522
06919
25684
Giải nhì
26682
81699
63253
Giải nhất
32679
90468
71074
Đặc biệt
333702
932855
636659
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02 03; 09 00
Đầu 1 18 11; 12; 13; 15; 19
Đầu 2 22; 28(2) 22; 24; 26
Đầu 3 36(2) 31; 37
Đầu 4 40 40
Đầu 5 54; 55; 58 53; 57; 59
Đầu 6 67 68 61
Đầu 7 76; 78; 79 74; 75; 76; 78 71; 74; 75
Đầu 8 82(2); 87 86(2) 81; 83; 84
Đầu 9 91; 93; 97 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
95
10
31
Giải bảy
971
165
916
Giải sáu
9061
8719
2567
6075
9947
8232
2237
7863
9036
Giải năm
7970
2930
7061
Giải tư
81818
46099
82346
18573
60181
09502
09172
04625
17322
44479
23683
87093
23513
85680
21488
63722
46666
62809
05525
79855
55971
Giải ba
39747
87422
91762
48704
64940
01942
Giải nhì
16966
85153
67558
Giải nhất
93338
51215
75194
Đặc biệt
915471
818548
301299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02 04 09
Đầu 1 18; 19 10; 13; 15 16
Đầu 2 22 22; 25 22; 25
Đầu 3 38 30; 32 31; 36; 37
Đầu 4 46; 47 47; 48 40; 42
Đầu 5 53 55; 58
Đầu 6 61; 66; 67 62; 65 61; 63; 66
Đầu 7 70; 71(2); 72; 73 75; 79 71
Đầu 8 81 80; 83 88
Đầu 9 95; 99 93 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
79
18
78
Giải bảy
634
072
392
Giải sáu
3828
0163
8790
5191
0626
4945
6614
7982
1560
Giải năm
6484
1135
9889
Giải tư
47402
97591
93270
90325
63330
63533
59736
13799
36369
07570
49683
16954
80969
51214
46259
33714
10985
51424
79684
02185
64821
Giải ba
29968
94645
86388
87750
67933
11627
Giải nhì
73622
06636
46785
Giải nhất
80979
55937
09866
Đặc biệt
763487
434743
993561
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02
Đầu 1 14; 18 14(2)
Đầu 2 22; 25; 28 26 21; 24; 27
Đầu 3 30; 33; 34; 36 35; 36; 37 33
Đầu 4 45 43; 45
Đầu 5 50; 54 59
Đầu 6 63; 68 69(2) 60; 61; 66
Đầu 7 70; 79(2) 70; 72 78
Đầu 8 84; 87 83; 88 82; 84; 85(3); 89
Đầu 9 90; 91 91; 99 92