Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
30
21
18
Giải bảy
800
580
082
Giải sáu
4848
0930
5878
3553
4007
8999
9743
3628
1500
Giải năm
6976
2566
1304
Giải tư
62926
54548
24189
60625
90909
08282
37914
40251
92896
38861
54705
28068
68634
34138
11724
10893
73375
01325
38315
94572
52387
Giải ba
08133
60164
78879
68109
38063
23857
Giải nhì
68143
08901
94159
Giải nhất
27969
19030
01774
Đặc biệt
326565
255468
046992
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 09 01; 05; 07; 09 00; 04
Đầu 1 14 15; 18
Đầu 2 25; 26 21 24; 25; 28
Đầu 3 30(2); 33 30; 34; 38
Đầu 4 43; 48(2) 43
Đầu 5 51; 53 57; 59
Đầu 6 64; 65; 69 61; 66; 68(2) 63
Đầu 7 76; 78 79 72; 74; 75
Đầu 8 82; 89 80 82; 87
Đầu 9 96; 99 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
87
43
71
Giải bảy
051
753
563
Giải sáu
1042
0652
0922
8985
9131
3305
9864
0184
5588
Giải năm
1518
8502
3900
Giải tư
10534
77492
43895
45030
09313
01641
17344
96028
66422
33161
51860
94886
83492
87250
80662
65147
22439
21079
03431
68682
16304
Giải ba
98997
77740
64424
35496
22177
09721
Giải nhì
96764
65872
35797
Giải nhất
51505
24334
47918
Đặc biệt
344180
974218
173595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 02; 05 00; 04
Đầu 1 13; 18 18 18
Đầu 2 22 22; 24; 28 21
Đầu 3 30; 34 31; 34 31; 39
Đầu 4 40; 41; 42; 44 43 47
Đầu 5 51; 52 50; 53
Đầu 6 64 60; 61 62; 63; 64
Đầu 7 72 71; 77; 79
Đầu 8 80; 87 85; 86 82; 84; 88
Đầu 9 92; 95; 97 92; 96 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
07
45
88
Giải bảy
313
622
501
Giải sáu
8926
5350
5280
4076
8475
8584
1392
0678
5936
Giải năm
2262
1920
7807
Giải tư
10777
84973
30907
31198
62035
20521
31495
05236
79052
20497
94235
92162
46213
29033
60645
55048
39965
84987
87481
81894
28538
Giải ba
35807
53129
15161
70156
42384
09700
Giải nhì
87564
85614
81392
Giải nhất
79161
07984
27711
Đặc biệt
637685
312948
774041
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07(3) 00; 01; 07
Đầu 1 13 13; 14 11
Đầu 2 21; 26; 29 20; 22
Đầu 3 35 33; 35; 36 36; 38
Đầu 4 45; 48 41; 45; 48
Đầu 5 50 52; 56
Đầu 6 61; 62; 64 61; 62 65
Đầu 7 73; 77 75; 76 78
Đầu 8 80; 85 84(2) 81; 84; 87; 88
Đầu 9 95; 98 97 92(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/10/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
29
90
10
Giải bảy
400
151
307
Giải sáu
6970
0679
7603
5580
7883
8938
1296
9358
3287
Giải năm
4733
6224
6986
Giải tư
72899
39691
18921
52975
36246
03419
47494
58349
70929
53921
88997
22790
12443
48447
20050
83823
38385
11530
98454
01930
25115
Giải ba
63523
97332
94081
41817
25621
70992
Giải nhì
76298
28996
39262
Giải nhất
00355
70844
06925
Đặc biệt
008026
406093
146408
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 03 07; 08
Đầu 1 19 17 10; 15
Đầu 2 21; 23; 26; 29 21; 24; 29 21; 23; 25
Đầu 3 32; 33 38 30(2)
Đầu 4 46 43; 44; 47; 49
Đầu 5 55 51 50; 54; 58
Đầu 6 62
Đầu 7 70; 75; 79
Đầu 8 80; 81; 83 85; 86; 87
Đầu 9 91; 94; 98; 99 90(2); 93; 96; 97 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
79
48
09
Giải bảy
400
169
853
Giải sáu
6862
9214
7838
8410
9161
9727
3337
1802
8861
Giải năm
6183
1855
7623
Giải tư
73695
56718
81496
06645
00029
09328
44109
45998
09245
23404
68722
22300
43586
56612
20920
15338
35543
48050
91566
18687
47615
Giải ba
93374
81024
34356
47970
23564
25906
Giải nhì
48407
11661
75597
Giải nhất
34723
89786
45699
Đặc biệt
906503
321896
492996
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 03; 07; 09 00; 04 02; 06; 09
Đầu 1 14; 18 10; 12 15
Đầu 2 23; 24; 28; 29 22; 27 20; 23
Đầu 3 38 37; 38
Đầu 4 45 45; 48 43
Đầu 5 55; 56 50; 53
Đầu 6 62 61(2); 69 61; 64; 66
Đầu 7 74; 79 70
Đầu 8 83 86(2) 87
Đầu 9 95; 96 96; 98 96; 97; 99