Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 29/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
15
11
33
Giải bảy
927
627
247
Giải sáu
6394
2955
8366
5432
4442
1032
7436
7788
7991
Giải năm
5610
0660
7746
Giải tư
42807
58298
12181
81290
77342
33076
83997
12461
43545
18817
97714
64098
07052
19123
52199
25107
85110
45464
25206
51234
41104
Giải ba
63362
03614
55918
80228
11391
85183
Giải nhì
13741
47341
66063
Giải nhất
98104
79329
28896
Đặc biệt
887564
091415
800146
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 07 04; 06; 07
Đầu 1 10; 14; 15 11; 14; 15; 17; 18 10
Đầu 2 27 23; 27; 28; 29
Đầu 3 32(2) 33; 34; 36
Đầu 4 41; 42 41; 42; 45 46(2); 47
Đầu 5 55 52
Đầu 6 62; 64; 66 60; 61 63; 64
Đầu 7 76
Đầu 8 81 83; 88
Đầu 9 90; 94; 97; 98 98 91(2); 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 22/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
80
37
61
Giải bảy
569
521
972
Giải sáu
6504
3426
1265
6536
8425
3963
8135
2564
2627
Giải năm
3581
0915
0601
Giải tư
83341
79918
00025
08353
63055
60309
33276
58750
88089
91348
10801
12585
28574
10744
97253
92573
97980
78750
69332
67115
35467
Giải ba
26874
23372
34079
15324
46892
69380
Giải nhì
87942
48958
32171
Giải nhất
97557
14703
48487
Đặc biệt
703352
469617
960415
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 09 01; 03 01
Đầu 1 18 15; 17 15(2)
Đầu 2 25; 26 21; 24; 25 27
Đầu 3 36; 37 32; 35
Đầu 4 41; 42 44; 48
Đầu 5 52; 53; 55; 57 50; 58 50; 53
Đầu 6 65; 69 63 61; 64; 67
Đầu 7 72; 74; 76 74; 79 71; 72; 73
Đầu 8 80; 81 85; 89 80(2); 87
Đầu 9 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
94
00
Giải bảy
833
460
096
Giải sáu
4176
0191
1172
4945
1597
3615
3003
4568
3670
Giải năm
0800
4823
8535
Giải tư
63038
78176
68106
57714
01702
91872
23892
14274
32545
48822
82768
27250
12756
93946
05087
22395
36105
04726
85980
28621
00287
Giải ba
30529
66313
40714
53259
68396
09510
Giải nhì
43856
97189
07239
Giải nhất
36606
91030
83019
Đặc biệt
569889
476705
576466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 02; 06(2) 05 00; 03; 05
Đầu 1 13; 14; 17 14; 15 10; 19
Đầu 2 29 22; 23 21; 26
Đầu 3 33; 38 30 35; 39
Đầu 4 45(2); 46
Đầu 5 56 50; 56; 59
Đầu 6 60; 68 66; 68
Đầu 7 72(2); 76(2) 74 70
Đầu 8 89 89 80; 87(2)
Đầu 9 91; 92 94; 97 95; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
19
54
59
Giải bảy
685
583
381
Giải sáu
1307
4428
5408
8884
3052
7592
1013
5141
3718
Giải năm
4639
6498
7406
Giải tư
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
Giải ba
49911
51426
92162
36018
31797
24492
Giải nhì
49932
80503
27966
Giải nhất
98778
10993
51107
Đặc biệt
941262
590147
539054
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07; 08 03 06; 07; 08
Đầu 1 11; 17; 19 18 13; 18
Đầu 2 23; 26; 28 28
Đầu 3 30; 32; 36; 39 34
Đầu 4 44; 47 41(2)
Đầu 5 52; 54; 55; 59 50; 54; 59
Đầu 6 62; 68 62(2); 63 66
Đầu 7 78 74; 78
Đầu 8 81; 85; 86 83; 84 81; 89
Đầu 9 92; 93; 95; 98 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/03/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
35
74
68
Giải bảy
860
323
989
Giải sáu
3547
1661
9607
1656
9627
6144
2847
2379
4852
Giải năm
2088
6166
8579
Giải tư
51003
20208
63317
68023
16797
08779
62163
00969
02855
89632
83603
96766
69650
38313
48236
20814
26116
54698
86810
86735
80393
Giải ba
11203
31226
92331
66891
08002
17993
Giải nhì
06686
93283
75140
Giải nhất
47595
87606
80070
Đặc biệt
091919
134302
998577
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03(2); 07; 08 02; 03; 06 02
Đầu 1 17; 19 13 10; 14; 16
Đầu 2 23; 26 23; 27
Đầu 3 35 31; 32 35; 36
Đầu 4 47 44 40; 47
Đầu 5 50; 55; 56 52
Đầu 6 60; 61; 63 66(2); 69 68
Đầu 7 79 74 70; 77; 79(2)
Đầu 8 86; 88 83 89
Đầu 9 95; 97 91 93(2); 98