Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/03/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
87
08
36
Giải bảy
887
509
912
Giải sáu
0799
8295
9594
1611
5281
7564
9279
3198
3312
Giải năm
1677
2422
4181
Giải tư
80052
76726
75413
56945
89514
30566
16494
58607
95075
18326
98121
04331
92235
49397
05605
27679
28662
27923
17015
13564
84333
Giải ba
72630
11019
48155
53496
54105
68703
Giải nhì
50730
84053
88549
Giải nhất
37741
02759
39502
Đặc biệt
148835
797741
278929
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07; 08; 09 02; 03; 05(2)
Đầu 1 13; 14; 19 11 12(2); 15
Đầu 2 26 21; 22; 26 23; 29
Đầu 3 30(2); 35 31; 35 33; 36
Đầu 4 41; 45 41 49
Đầu 5 52 53; 55; 59
Đầu 6 66 64 62; 64
Đầu 7 77 75 79(2)
Đầu 8 87(2) 81 81
Đầu 9 94(2); 95; 99 96; 97 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/02/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
30
16
Giải bảy
624
653
296
Giải sáu
0870
1611
7896
4239
9052
3751
1693
8987
2997
Giải năm
1370
8596
5885
Giải tư
00438
79269
30969
09126
58706
82551
03535
17912
66450
97353
35818
51989
36048
82665
05637
20718
87625
46928
16222
62628
90240
Giải ba
70842
49460
68953
24003
89984
86992
Giải nhì
96218
24221
42709
Giải nhất
68277
67151
94270
Đặc biệt
476211
362211
259641
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06 03 09
Đầu 1 11(2); 18 11; 12; 18 16; 18
Đầu 2 24; 26 21 22; 25; 28(2)
Đầu 3 35; 38 30; 39 37
Đầu 4 42 48 40; 41
Đầu 5 51; 59 50; 51(2); 52; 53(3)
Đầu 6 60; 69(2) 65
Đầu 7 70(2); 77 70
Đầu 8 89 84; 85; 87
Đầu 9 96 96 92; 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/02/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
92
96
36
Giải bảy
711
897
815
Giải sáu
5786
8077
4908
0344
4751
4671
5551
3771
8584
Giải năm
9985
2057
5368
Giải tư
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
54372
95207
16517
19540
16193
16115
78251
Giải ba
33173
76660
64651
50244
40825
36028
Giải nhì
79173
59856
56217
Giải nhất
39756
40091
70688
Đặc biệt
662427
705826
769718
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 07
Đầu 1 11; 19 15(2); 17(2); 18
Đầu 2 27 23; 26 25; 28
Đầu 3 39 36
Đầu 4 44(2) 40
Đầu 5 53; 56 51(2); 52; 56(2); 57 51(2)
Đầu 6 60; 67 61 68
Đầu 7 73(2); 77 71 71; 72
Đầu 8 83; 85; 86(2); 87 85 84; 88
Đầu 9 92; 96 91; 96; 97; 98 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/02/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
37
15
Giải bảy
622
658
360
Giải sáu
2580
5066
8595
3018
8191
5012
2957
9688
1844
Giải năm
0114
7232
3735
Giải tư
49827
63077
28439
78280
98393
24908
55513
50756
01737
24724
25940
02450
93938
38215
52626
02493
35304
18143
86280
39725
99657
Giải ba
06635
99668
24266
20085
27287
89287
Giải nhì
69503
83625
65616
Giải nhất
17551
97656
30754
Đặc biệt
558314
061560
845513
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 08 04
Đầu 1 13; 14(2); 17 12; 15; 18 13; 15; 16
Đầu 2 22; 27 24; 25 25; 26
Đầu 3 35; 39 32; 37(2); 38 35
Đầu 4 40 43; 44
Đầu 5 51 50; 56(2); 58 54; 57(2)
Đầu 6 66; 68 60; 66 60
Đầu 7 77
Đầu 8 80(2) 85 80; 87(2); 88
Đầu 9 93; 95 91 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 31/01/2019

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
86
59
23
Giải bảy
272
952
882
Giải sáu
1795
8922
1337
0890
3967
6144
9896
5211
0011
Giải năm
2701
0228
0514
Giải tư
50072
77297
70117
68691
32423
33017
01515
29249
98416
41278
27342
21445
66635
88349
96895
22834
74625
75888
70856
21685
22506
Giải ba
14211
85695
20947
78146
25467
00991
Giải nhì
21500
19939
39833
Giải nhất
14895
81088
10134
Đặc biệt
166563
878544
871306
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01 06(2)
Đầu 1 11; 15; 17(2) 16 11(2); 14
Đầu 2 22; 23 28 23; 25
Đầu 3 37 35; 39 33; 34(2)
Đầu 4 42; 44(2); 45; 46; 47; 49(2)
Đầu 5 52; 59 56
Đầu 6 63 67 67
Đầu 7 72(2) 78
Đầu 8 86 88 82; 85; 88
Đầu 9 91; 95(3); 97 90 91; 95; 96