Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/08/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
04
84
62
Giải bảy
179
975
302
Giải sáu
6899
1824
9469
7350
8299
1002
4042
0101
7592
Giải năm
9527
3935
1278
Giải tư
61960
18461
19441
01665
64669
55031
26986
41571
93590
48666
72697
63547
61310
92207
23998
05181
27171
34825
74504
70581
92932
Giải ba
03213
85956
56745
40839
39233
02925
Giải nhì
93368
95557
82208
Giải nhất
73181
61634
78980
Đặc biệt
955959
626390
850482
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 02; 07 01; 02; 04; 08
Đầu 1 13 10
Đầu 2 24; 27 25(2)
Đầu 3 31 34; 35; 39 32; 33
Đầu 4 41 45; 47 42
Đầu 5 56; 59 50; 57
Đầu 6 60; 61; 65; 68; 69(2) 66 62
Đầu 7 79 71; 75 71; 78
Đầu 8 81; 86 84 80; 81(2); 82
Đầu 9 99 90(2); 97; 99 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/07/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
78
92
86
Giải bảy
230
103
348
Giải sáu
9457
0822
4918
7188
2822
5060
8033
6936
5751
Giải năm
3405
2411
3284
Giải tư
68570
10625
73425
64878
79767
90154
66854
00815
41529
90541
17081
17804
08825
88323
00823
96504
07031
98045
29971
96617
68138
Giải ba
50651
08347
86608
01270
40702
57290
Giải nhì
93802
45474
74599
Giải nhất
41384
17613
42496
Đặc biệt
679849
929814
253156
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 05 03; 04; 08 02; 04
Đầu 1 18 11; 13; 14; 15 17
Đầu 2 22; 25(2) 22; 23; 25; 29 23
Đầu 3 30 31; 33; 36; 38
Đầu 4 47; 49 41 45; 48
Đầu 5 51; 54(2); 57 51; 56
Đầu 6 67 60
Đầu 7 70; 78(2) 70; 74 71
Đầu 8 84 81; 88 84; 86
Đầu 9 92 90; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/07/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
16
09
14
Giải bảy
912
111
347
Giải sáu
0633
5628
0217
2383
2621
3103
1156
7679
6460
Giải năm
2366
2673
0876
Giải tư
63820
44591
84532
17478
49754
55785
08508
56728
51765
61907
45662
39498
73304
40652
04389
02060
40101
91347
99048
45269
35551
Giải ba
37396
85306
13253
68007
46038
76062
Giải nhì
89671
28990
00560
Giải nhất
09684
91278
05161
Đặc biệt
719794
019629
451979
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06; 08 03; 04; 07(2); 09 01
Đầu 1 12; 16; 17 11 14
Đầu 2 20; 28 21; 28; 29
Đầu 3 32; 33 38
Đầu 4 47(2); 48
Đầu 5 54 52; 53 51; 56
Đầu 6 66 62; 65 60(3); 61; 62; 69
Đầu 7 71; 78 73; 78 76; 79(2)
Đầu 8 84; 85 83 89
Đầu 9 91; 94; 96 90; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/07/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
41
44
64
Giải bảy
124
084
131
Giải sáu
0362
5624
3039
0802
6753
5156
3263
6105
4327
Giải năm
4326
2179
1751
Giải tư
50301
77684
04530
79201
07234
01492
82309
34691
80585
24786
69588
78722
40471
55065
05316
54886
34797
52146
25139
86016
09043
Giải ba
41941
24481
35486
50726
01728
59791
Giải nhì
82077
47776
62931
Giải nhất
01465
42216
65134
Đặc biệt
985502
930945
693029
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01(2); 02; 09 02 05
Đầu 1 16 16(2)
Đầu 2 24(2); 26 22; 26 27; 28; 29
Đầu 3 30; 34; 39 31(2); 34; 39
Đầu 4 41(2) 44; 45 43; 46
Đầu 5 53; 56 51
Đầu 6 62; 65 65 63; 64
Đầu 7 77 71; 76; 79
Đầu 8 81; 84 84; 85; 86(2); 88 86
Đầu 9 92 91 91; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/07/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
28
23
68
Giải bảy
495
490
829
Giải sáu
1397
0223
0368
8840
1991
9114
6391
6179
4477
Giải năm
5633
4288
3780
Giải tư
99932
97770
01631
58569
82815
15538
50136
62010
34983
39952
02996
11528
53051
40501
68438
05270
26699
19460
43516
64205
11177
Giải ba
03877
19789
37593
12812
76009
18428
Giải nhì
92188
49939
17974
Giải nhất
00778
49316
62662
Đặc biệt
868692
557238
185058
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01 05; 09
Đầu 1 15 10; 12; 14; 16 16
Đầu 2 23; 28 23; 28 28; 29
Đầu 3 31; 32; 33; 36; 38 38; 39 38
Đầu 4 40
Đầu 5 51; 52 58
Đầu 6 68; 69 60; 62; 68
Đầu 7 70; 77; 78 70; 74; 77(2); 79
Đầu 8 88; 89 83; 88 80
Đầu 9 92; 95; 97 90; 91; 93; 96 91; 99