Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/01/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
23
50
52
Giải bảy
199
643
469
Giải sáu
3504
3108
9173
6948
7463
7458
5913
4764
0946
Giải năm
6980
1982
7429
Giải tư
36498
85305
06181
96719
04602
63103
16825
42930
55103
27786
96363
44319
71739
76282
98517
84572
81284
25734
90229
54000
61120
Giải ba
31572
60157
98862
44453
09708
97243
Giải nhì
99223
65899
09944
Giải nhất
84262
56853
69990
Đặc biệt
895400
553682
710798
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 02; 03; 04; 05; 08 03 00; 08
Đầu 1 19 19 13; 17
Đầu 2 23(2); 25 20; 29(2)
Đầu 3 30; 39 34
Đầu 4 43; 48 43; 44; 46
Đầu 5 57 50; 53(2); 58 52
Đầu 6 62 62; 63(2) 64; 69
Đầu 7 72; 73 72
Đầu 8 80; 81 82(3); 86 84
Đầu 9 98; 99 99 90; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/12/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
08
79
92
Giải bảy
950
686
706
Giải sáu
7186
2020
7102
5679
8461
8121
7331
2077
7397
Giải năm
3792
1198
6993
Giải tư
73731
43632
25015
05480
89787
06263
12108
83538
11735
97037
03831
01308
63129
17339
63160
25774
15672
92556
27812
87993
91003
Giải ba
74710
01728
05547
90327
33331
11184
Giải nhì
37249
46094
09290
Giải nhất
46484
85984
41049
Đặc biệt
715963
710034
107879
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 08(2) 08 03; 06
Đầu 1 10; 15 12
Đầu 2 20; 28 21; 27; 29
Đầu 3 31; 32 31; 34; 35; 37; 38; 39 31(2)
Đầu 4 49 47 49
Đầu 5 50 56
Đầu 6 63(2) 61 60
Đầu 7 79(2) 72; 74; 77; 79
Đầu 8 80; 84; 86; 87 84; 86 84
Đầu 9 92 94; 98 90; 92; 93(2); 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/12/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
00
91
48
Giải bảy
097
503
014
Giải sáu
8259
6717
9689
1882
8232
0671
9712
3876
5753
Giải năm
0412
9384
9405
Giải tư
04530
03106
99099
64301
33556
63297
69746
35103
08018
35070
08009
91350
63044
65067
09687
79618
07189
40828
65703
25293
51515
Giải ba
41795
54934
94995
53531
69999
40355
Giải nhì
27289
51729
72360
Giải nhất
68433
57730
48429
Đặc biệt
851296
934664
177692
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01; 06 03(2); 09 03; 05
Đầu 1 12; 17 18 12; 14; 15; 18
Đầu 2 29 28; 29
Đầu 3 30; 33; 34 30; 31; 32
Đầu 4 46 44 48
Đầu 5 56; 59 50 53; 55
Đầu 6 64; 67 60
Đầu 7 70; 71 76
Đầu 8 89(2) 82; 84 87; 89
Đầu 9 95; 96; 97(2); 99 91; 95 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/12/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
84
96
31
Giải bảy
745
486
108
Giải sáu
0316
5522
3411
0719
3501
5453
1116
9605
1071
Giải năm
6982
7361
8870
Giải tư
62762
65271
53134
97419
00808
14562
59242
02868
96208
65924
91875
23524
26459
74771
30937
10993
60910
54076
10285
34215
84515
Giải ba
12565
10944
87690
13941
26475
26553
Giải nhì
37911
80958
04027
Giải nhất
00133
47765
45738
Đặc biệt
628023
053854
714452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 01; 08 05; 08
Đầu 1 11(2); 16; 19 19 10; 15(2); 16
Đầu 2 22; 23 24(2) 27
Đầu 3 33; 34 31; 37; 38
Đầu 4 42; 44; 45 41
Đầu 5 53; 54; 58; 59 52; 53
Đầu 6 62(2); 65 61; 65; 68
Đầu 7 71 71; 75 70; 71; 75; 76
Đầu 8 82; 84 86 85
Đầu 9 90; 96 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/12/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
03
98
19
Giải bảy
160
821
771
Giải sáu
4644
6563
2967
5788
7094
0824
6062
0644
2822
Giải năm
2946
2555
8956
Giải tư
27691
92459
12164
48576
65041
69494
85127
76556
78096
46603
44695
39843
38798
66369
41550
07332
42127
83335
03865
86576
60622
Giải ba
60862
19735
27459
91291
86323
10247
Giải nhì
44501
99444
64221
Giải nhất
16108
25913
97369
Đặc biệt
428713
312379
095880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 03; 08 03
Đầu 1 13 13 19
Đầu 2 27 21; 24 21; 22(2); 23; 27
Đầu 3 35 32; 35
Đầu 4 41; 44; 46 43; 44 44; 47
Đầu 5 59 55; 56; 59 50; 56
Đầu 6 60; 62; 63; 64; 67 69 62; 65; 69
Đầu 7 76 79 71; 76
Đầu 8 88 80
Đầu 9 91; 94 91; 94; 95; 96; 98(2)