Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
42
56
11
Giải bảy
479
173
356
Giải sáu
8633
3180
2675
4170
0819
6348
9620
8822
9658
Giải năm
8054
6117
1356
Giải tư
56329
82563
38265
76090
91496
65772
96384
32358
72143
47148
52704
21514
78632
81665
05640
79948
21824
14483
71873
56091
45672
Giải ba
79331
12264
62868
44444
22855
38398
Giải nhì
38647
83283
66226
Giải nhất
95488
99477
28353
Đặc biệt
805996
501566
893294
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04
Đầu 1 14; 17; 19 11
Đầu 2 29 20; 22; 24; 26
Đầu 3 31; 33 32
Đầu 4 42; 47 43; 44; 48(2) 40; 48
Đầu 5 54 56; 58 53; 55; 56(2); 58
Đầu 6 63; 64; 65 65; 66; 68
Đầu 7 72; 75; 79 70; 73; 77 72; 73
Đầu 8 80; 84; 88 83 83
Đầu 9 90; 96(2) 91; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 31/05/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
57
69
65
Giải bảy
624
181
067
Giải sáu
4455
2678
5538
6900
0917
3345
2690
5992
1214
Giải năm
0213
4906
4833
Giải tư
07407
18818
59298
51893
65671
83749
79326
14504
46474
09096
81406
60675
24380
46519
40555
73554
91653
78139
50607
07009
23969
Giải ba
40815
98590
03547
05164
12148
34056
Giải nhì
77840
02209
17371
Giải nhất
47166
41419
31340
Đặc biệt
251312
719267
362151
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07 00; 04; 06(2); 09 07; 09
Đầu 1 12; 13; 15; 18 17; 19(2) 14
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 38 33; 39
Đầu 4 40; 49 45; 47 40; 48
Đầu 5 55; 57 51; 53; 54; 55; 56
Đầu 6 66 64; 67; 69 65; 67; 69
Đầu 7 71; 78 74; 75 71
Đầu 8 80; 81
Đầu 9 90; 93; 98 96 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 24/05/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
71
60
69
Giải bảy
100
586
665
Giải sáu
4348
9392
3964
8908
6583
8954
5140
3308
1360
Giải năm
6157
3702
0271
Giải tư
88682
49218
45941
16929
34583
57601
15960
15934
29619
04654
96746
41170
98994
89288
27734
70204
36634
24802
69670
29777
57372
Giải ba
85513
05662
38847
18065
27754
02149
Giải nhì
72926
47429
93033
Giải nhất
35416
85282
43389
Đặc biệt
158020
598291
245787
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01 02; 08 02; 04; 08
Đầu 1 13; 16; 18 19
Đầu 2 20; 26; 29 29
Đầu 3 34 33; 34(2)
Đầu 4 41; 48 46; 47 40; 49
Đầu 5 57 54(2) 54
Đầu 6 60; 62; 64 60; 65 60; 65; 69
Đầu 7 71 70 70; 71; 72; 77
Đầu 8 82; 83 82; 83; 86; 88 87; 89
Đầu 9 92 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 17/05/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
57
88
74
Giải bảy
153
967
869
Giải sáu
2010
6583
1173
3518
0591
6093
1044
7984
2942
Giải năm
0059
3379
7802
Giải tư
49118
93962
39111
43927
64837
42950
92552
69375
10092
59277
86682
56008
38743
96116
47435
82120
74793
58931
38300
68963
42988
Giải ba
33427
15263
23103
72148
91186
99520
Giải nhì
11703
31074
32990
Giải nhất
39283
27535
04955
Đặc biệt
641919
268378
046984
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 03; 08 00; 02
Đầu 1 10; 11; 18; 19 16; 18
Đầu 2 27(2) 20(2)
Đầu 3 37 35 31; 35
Đầu 4 43; 48 42; 44
Đầu 5 50; 52; 53; 57; 59 55
Đầu 6 62; 63 67 63; 69
Đầu 7 73 74; 75; 77; 78; 79 74
Đầu 8 83(2) 82; 88 84(2); 86; 88
Đầu 9 91; 92; 93 90; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 10/05/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
65
64
52
Giải bảy
418
688
932
Giải sáu
0312
9128
3209
6407
3101
6357
3623
4593
4384
Giải năm
1971
2315
2262
Giải tư
47031
34801
63126
75945
39134
06160
57141
92331
12204
09469
18618
41193
16730
75205
45457
15597
79475
32808
44451
07640
06155
Giải ba
75258
12882
10671
61843
09383
08366
Giải nhì
38951
90852
31879
Giải nhất
29188
79720
23741
Đặc biệt
172096
535419
450580
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 09 01; 04; 05; 07 08
Đầu 1 12; 18 15; 18; 19
Đầu 2 26; 28 20 23
Đầu 3 31; 34 30; 31 32
Đầu 4 41; 45 43 40; 41
Đầu 5 51; 58 52; 57 51; 52; 55; 57
Đầu 6 60; 65 64; 69 62; 66
Đầu 7 71 71 75; 79
Đầu 8 82; 88 88 80; 83; 84
Đầu 9 96 93 93; 97