Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
99
60
59
Giải bảy
922
913
915
Giải sáu
4545
7941
8998
3652
9099
6821
1463
3830
6146
Giải năm
5765
5481
9225
Giải tư
75500
82453
73579
80148
84315
56393
72124
24293
46559
99712
03529
06113
15606
89134
87192
53245
40123
10631
60441
23929
65041
Giải ba
74035
04728
37302
99287
49178
69140
Giải nhì
95380
02857
77138
Giải nhất
01196
86704
56991
Đặc biệt
207155
263285
757816
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00 02; 04; 06
Đầu 1 15 12; 13(2) 15; 16
Đầu 2 22; 24; 28 21; 29 23; 25; 29
Đầu 3 35 34 30; 31; 38
Đầu 4 41; 45; 48 40; 41(2); 45; 46
Đầu 5 53; 55 52; 57; 59 59
Đầu 6 65 60 63
Đầu 7 79 78
Đầu 8 80 81; 85; 87
Đầu 9 93; 96; 98; 99 93; 99 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
36
26
88
Giải bảy
092
148
177
Giải sáu
6162
1341
1399
3031
1459
5802
9947
9573
6653
Giải năm
3819
2710
7073
Giải tư
80824
34338
58504
36619
63980
30427
42623
01015
32474
09401
64818
24664
61599
06742
93584
90469
67821
95224
66139
79706
68410
Giải ba
04344
16742
53151
16152
99772
94662
Giải nhì
26746
66581
28054
Giải nhất
58147
27647
60225
Đặc biệt
449972
234699
778797
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 01; 02 06
Đầu 1 19(2) 10; 15; 18 10
Đầu 2 23; 24; 27 26 21; 24; 25
Đầu 3 36; 38 31 39
Đầu 4 41; 42; 44; 46; 47 42; 47; 48 47
Đầu 5 51; 52; 59 53; 54
Đầu 6 62 64 62; 69
Đầu 7 72 74 72; 73(2); 77
Đầu 8 80 81 84; 88
Đầu 9 92; 99 99(2) 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 06/09/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
81
68
58
Giải bảy
518
441
706
Giải sáu
2976
1265
8442
1560
5003
1740
5772
1881
1478
Giải năm
4024
5395
9835
Giải tư
01302
99232
89791
78908
87369
37647
55760
59313
36777
27077
89346
55456
46651
18819
35003
31806
54506
99249
27724
21940
38844
Giải ba
49597
50068
23794
84022
51605
64867
Giải nhì
24966
79441
70745
Giải nhất
05364
73290
93792
Đặc biệt
765853
863216
885660
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 08 03 03; 05; 06(3)
Đầu 1 18 13; 16; 19
Đầu 2 24 22 24
Đầu 3 32 35
Đầu 4 42; 47 40; 41(2); 46 40; 44; 45; 49
Đầu 5 53 51; 56 58
Đầu 6 60; 64; 65; 66; 68; 69 60; 68 60; 67
Đầu 7 76 77(2) 72; 78
Đầu 8 81 81
Đầu 9 91; 97 90; 94; 95 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 30/08/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
23
70
92
Giải bảy
037
430
129
Giải sáu
9421
4505
7742
8837
9534
9446
7647
6605
5132
Giải năm
3899
7428
2258
Giải tư
11917
62435
29551
24560
28827
51452
95245
81465
21634
80481
64475
47847
67182
12140
61724
35877
39084
48454
87509
03968
67525
Giải ba
28033
34549
76524
60854
43803
68216
Giải nhì
50315
25812
78859
Giải nhất
43845
45431
52693
Đặc biệt
624962
311623
562625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 03; 05; 09
Đầu 1 15; 17 12 16
Đầu 2 21; 23; 27 23; 24; 28 24; 25(2); 29
Đầu 3 33; 35; 37 30; 31; 34(2); 37 32
Đầu 4 42; 45(2); 49 40; 46; 47 47
Đầu 5 51; 52 54 54; 58; 59
Đầu 6 60; 62 65 68
Đầu 7 70; 75 77
Đầu 8 81; 82 84
Đầu 9 99 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/08/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
24
60
54
Giải bảy
552
732
603
Giải sáu
9611
8793
5832
3144
7399
7808
4653
4606
8167
Giải năm
2530
1610
0871
Giải tư
80022
44976
17383
00106
42505
20807
76134
17865
01451
66363
35265
85703
12596
74133
10590
52463
78656
71199
06475
51218
22172
Giải ba
56504
35512
36102
05394
05284
28547
Giải nhì
23928
21565
97995
Giải nhất
18220
46370
58398
Đặc biệt
820274
939863
312238
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05; 06; 07 02; 03; 08 03; 06
Đầu 1 11; 12 10 18
Đầu 2 20; 22; 24; 28
Đầu 3 30; 32; 34 32; 33 38
Đầu 4 44 47
Đầu 5 52 51 53; 54; 56
Đầu 6 60; 63(2); 65(3) 63; 67
Đầu 7 74; 76 70 71; 72; 75
Đầu 8 83 84
Đầu 9 93 94; 96; 99 90; 95; 98; 99