Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/06/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
87
28
Giải bảy
822
488
475
Giải sáu
7183
0154
1619
9454
4837
2224
2870
9527
1783
Giải năm
8373
8403
4095
Giải tư
48857
36987
35419
75167
98668
52733
26461
74196
40135
41020
42167
31220
52287
87779
67269
85329
54891
12672
34930
81961
99858
Giải ba
50620
40190
74657
75069
66463
41208
Giải nhì
04047
64666
05661
Giải nhất
68060
91604
95670
Đặc biệt
511546
293158
907245
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 04 08
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 20; 22 20(2); 24 27; 28; 29
Đầu 3 33 35; 37 30
Đầu 4 46; 47 45
Đầu 5 54; 57; 59 54; 57; 58 58
Đầu 6 60; 61; 67; 68 66; 67; 69 61(2); 63; 69
Đầu 7 73 79 70(2); 72; 75
Đầu 8 83; 87 87(2); 88 83
Đầu 9 90 96 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
19
34
03
Giải bảy
588
910
371
Giải sáu
2897
9290
1780
3481
3053
7154
1971
7198
0197
Giải năm
1787
4592
7478
Giải tư
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
Giải ba
84224
99731
85859
29136
79307
63705
Giải nhì
55094
21505
43021
Giải nhất
76491
36750
19497
Đặc biệt
773559
420703
397608
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 05 03; 05; 07; 08(2)
Đầu 1 13; 15; 19 10; 15 12
Đầu 2 23; 24; 29 21
Đầu 3 31; 37 30; 31; 34; 36
Đầu 4 48 41; 47
Đầu 5 59 50; 53; 54; 57; 58; 59 52; 54
Đầu 6
Đầu 7 75 71(2); 78; 79
Đầu 8 80; 87; 88 81(2)
Đầu 9 90; 91; 94; 97 92; 95 97(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
85
97
39
Giải bảy
758
624
339
Giải sáu
6460
3102
7311
3771
0348
3094
7299
2964
8464
Giải năm
2990
6467
5279
Giải tư
24263
90408
56884
27389
83083
78369
25339
81382
50968
88342
53138
78265
96081
00895
50493
17959
04487
27954
93975
25540
18006
Giải ba
30297
12403
72282
73469
01453
00965
Giải nhì
30630
31465
36239
Giải nhất
68677
44737
32967
Đặc biệt
192257
691148
452424
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 03; 08 06
Đầu 1 11
Đầu 2 24 24
Đầu 3 30; 39 37; 38 39(3)
Đầu 4 42; 48(2) 40
Đầu 5 57; 58 53; 54; 59
Đầu 6 60; 63; 69 65(2); 67; 68; 69 64(2); 65; 67
Đầu 7 77 71 75; 79
Đầu 8 83; 84; 85; 89 81; 82(2) 87
Đầu 9 90; 97 94; 95; 97 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
32
24
70
Giải bảy
902
272
558
Giải sáu
3759
6628
1503
3806
8475
5115
9958
1382
5555
Giải năm
6990
1070
0047
Giải tư
31708
09190
44534
38905
79074
82053
27963
96360
95827
72245
23312
60513
49879
55160
25159
24313
38700
32543
96388
69893
88541
Giải ba
13562
67178
72281
91810
87485
77885
Giải nhì
23114
45328
81458
Giải nhất
99286
26299
31869
Đặc biệt
201278
250494
718022
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 03; 05; 08 06 00
Đầu 1 14 10; 12; 13; 15 13
Đầu 2 28 24; 27; 28 22
Đầu 3 32; 34
Đầu 4 45 41; 43; 47
Đầu 5 53; 59 55; 58(3); 59
Đầu 6 62; 63 60(2) 69
Đầu 7 74; 78(2) 70; 72; 75; 79 70
Đầu 8 86 81 82; 85(2); 88
Đầu 9 90(2) 94; 99 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
98
85
77
Giải bảy
516
001
423
Giải sáu
0192
7836
2582
5324
6533
3986
4627
7864
4744
Giải năm
9476
0296
4543
Giải tư
42710
27499
87386
51793
62855
89888
82902
41544
64413
72840
01165
24562
79247
94493
50138
24064
28499
23695
02953
29606
06557
Giải ba
67591
28810
12790
91225
82338
07497
Giải nhì
76335
75722
51770
Giải nhất
38844
29682
24684
Đặc biệt
312805
319548
520051
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 05 01 06
Đầu 1 10(2); 16 13
Đầu 2 22; 24; 25 23; 27
Đầu 3 35; 36 33 38(2)
Đầu 4 44 40; 44; 47; 48 43; 44
Đầu 5 55 51; 53; 57
Đầu 6 62; 65 64(2)
Đầu 7 76 70; 77
Đầu 8 82; 86; 88 82; 85; 86 84
Đầu 9 91; 92; 93; 98; 99 90; 93; 96 95; 97; 99