Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 30/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
65
68
83
Giải bảy
083
957
430
Giải sáu
0175
4975
0085
1889
6495
7158
2284
2179
7857
Giải năm
9682
0426
5116
Giải tư
01499
84986
72890
07677
78876
16527
60956
69004
03705
13116
79419
16729
04008
53123
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
Giải ba
53782
55408
69724
79867
47921
48163
Giải nhì
89994
51966
23870
Giải nhất
68000
13749
33508
Đặc biệt
088050
369910
246669
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 08 04; 05; 08 02; 08
Đầu 1 10; 16; 19 16; 17
Đầu 2 27 23; 24; 26; 29 21
Đầu 3 30; 35
Đầu 4 49
Đầu 5 50; 56 57; 58 50; 57
Đầu 6 65 66; 67; 68 63(2); 69
Đầu 7 75(2); 76; 77 70; 73; 79
Đầu 8 82(2); 83; 85; 86 89 83; 84; 86
Đầu 9 90; 94; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
42
83
95
Giải bảy
183
652
190
Giải sáu
7532
5469
1880
3761
1475
2040
5448
0964
7808
Giải năm
5564
1017
0384
Giải tư
37362
35068
95715
75410
47614
88261
61138
89811
94456
57540
59265
48611
37667
33422
10899
05699
89856
53608
41995
90459
18629
Giải ba
41544
74050
91701
89427
76722
16664
Giải nhì
30687
15729
26549
Giải nhất
13538
13177
06806
Đặc biệt
173113
289742
061074
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01 06; 08(2)
Đầu 1 10; 13; 14; 15 11(2); 17
Đầu 2 22; 27; 29 22; 29
Đầu 3 32; 38(2)
Đầu 4 42; 44 40(2); 42 48; 49
Đầu 5 50 52; 56 56; 59
Đầu 6 61; 62; 64; 68; 69 61; 65; 67 64(2)
Đầu 7 75; 77 74
Đầu 8 80; 83; 87 83 84
Đầu 9 90; 95(2); 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
89
48
92
Giải bảy
534
419
166
Giải sáu
4528
0335
6520
9521
3436
6822
9958
1373
3775
Giải năm
4269
4435
1674
Giải tư
16038
57258
68053
72039
79898
97432
29382
18164
61208
26975
48840
05709
21946
46629
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
Giải ba
38279
55520
21371
08044
10380
76434
Giải nhì
13079
22476
16805
Giải nhất
31710
79195
02407
Đặc biệt
153860
497822
500382
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08; 09 05; 07
Đầu 1 10 19
Đầu 2 20(2); 28 21; 22(2); 29
Đầu 3 32; 34; 35; 38; 39 35; 36 31; 34
Đầu 4 40; 44; 46; 48 48
Đầu 5 53; 58 50; 55; 56; 58
Đầu 6 60; 69 64 66; 68
Đầu 7 79(2) 71; 75; 76 73; 74; 75
Đầu 8 82; 89 80; 82; 88
Đầu 9 98 95 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
66
76
Giải bảy
567
468
687
Giải sáu
6627
9523
8499
5504
8948
2224
5087
0015
2478
Giải năm
6431
2806
9477
Giải tư
28284
49873
08670
53417
19235
17538
64113
40638
13270
77109
32149
77197
69507
89428
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
Giải ba
12217
36815
72700
83178
75120
25549
Giải nhì
95862
20619
57574
Giải nhất
24408
48018
09852
Đặc biệt
266049
086155
549799
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 08 00; 04; 06; 07; 09
Đầu 1 13; 15; 17(2) 18; 19 13; 15
Đầu 2 23; 27 24; 28 20; 24; 26; 28
Đầu 3 31; 35; 38 38 31; 35
Đầu 4 49 48; 49 40; 49
Đầu 5 53 55 52
Đầu 6 62; 67 66; 68
Đầu 7 70; 73 70; 78 74; 76; 77; 78
Đầu 8 84 87(2)
Đầu 9 99 97 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/11/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
38
78
Giải bảy
778
884
097
Giải sáu
4015
0029
4515
5375
5252
4726
9179
8036
9520
Giải năm
6430
0977
4514
Giải tư
30350
43991
24749
91889
12101
96340
28169
89089
97555
34720
64725
07058
26904
72902
45674
84356
72066
12457
90569
86839
64798
Giải ba
79092
04104
33969
13816
92588
55321
Giải nhì
28454
94606
36288
Giải nhất
53633
24628
82260
Đặc biệt
408498
975427
278636
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 04 02; 04; 06
Đầu 1 15(2) 16 14
Đầu 2 29 20; 25; 26; 27; 28 20; 21
Đầu 3 30; 33 38 36(2); 39
Đầu 4 40; 49
Đầu 5 50; 54; 59 52; 55; 58 56; 57
Đầu 6 69 69 60; 66; 69
Đầu 7 78 75; 77 74; 78; 79
Đầu 8 89 84; 89 88(2)
Đầu 9 91; 92; 98 97; 98