Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
68
98
19
Giải bảy
101
159
910
Giải sáu
9022
3897
3361
0631
8912
3242
4915
3023
1140
Giải năm
4605
0525
4570
Giải tư
20846
32821
13585
28067
95949
64912
00553
86606
56139
41393
16367
62385
06340
91425
63490
38558
24640
77174
96937
52261
91520
Giải ba
84375
84740
74139
29950
75959
16411
Giải nhì
35201
57264
77019
Giải nhất
07829
55069
46012
Đặc biệt
792529
834267
002540
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01(2); 05 06
Đầu 1 12 12 10; 11; 12; 15; 19(2)
Đầu 2 21; 22; 29(2) 25(2) 20; 23
Đầu 3 31; 39(2) 37
Đầu 4 40; 46; 49 40; 42 40(3)
Đầu 5 53 50; 59 58; 59
Đầu 6 61; 67; 68 64; 67(2); 69 61
Đầu 7 75 70; 74
Đầu 8 85 85
Đầu 9 97 93; 98 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 21/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
09
21
82
Giải bảy
193
216
291
Giải sáu
7103
9018
2933
2113
9906
8955
5194
2149
0586
Giải năm
6354
8192
6701
Giải tư
70772
59099
95412
57010
62464
05786
08498
22311
44352
37957
22300
55441
09036
36459
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
Giải ba
35918
51998
96666
06111
55897
01025
Giải nhì
88117
99613
08825
Giải nhất
39227
70428
66125
Đặc biệt
380453
128772
091186
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 00; 06 01
Đầu 1 10; 12; 17; 18(2) 11(2); 13(2); 16
Đầu 2 27 21; 28 22(2); 25(3)
Đầu 3 33 36 38
Đầu 4 41 49
Đầu 5 53; 54 52; 55; 57; 59 52
Đầu 6 64 66 63; 68; 69
Đầu 7 72 72
Đầu 8 86 82; 86(2)
Đầu 9 93; 98(2); 99 92 91; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
26
06
Giải bảy
079
503
337
Giải sáu
5478
8255
7655
6521
9566
2425
9097
4960
9378
Giải năm
0325
2908
2004
Giải tư
03738
95657
67471
54535
26443
46872
86008
04593
49681
13122
75265
47257
42886
08337
57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186
Giải ba
44660
86107
75213
43834
84621
79134
Giải nhì
72500
51328
47478
Giải nhất
56172
20581
01954
Đặc biệt
327266
160628
682341
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 07; 08 03; 08 04; 06
Đầu 1 17 13
Đầu 2 25 21; 22; 25; 26; 28(2) 21
Đầu 3 35; 38 34; 37 34; 37(2)
Đầu 4 43 41; 49
Đầu 5 55(2); 57 57 51; 54
Đầu 6 60; 66 65; 66 60; 68
Đầu 7 71; 72(2); 78; 79 78(2)
Đầu 8 81(2); 86 85; 86
Đầu 9 93 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/06/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
42
56
11
Giải bảy
479
173
356
Giải sáu
8633
3180
2675
4170
0819
6348
9620
8822
9658
Giải năm
8054
6117
1356
Giải tư
56329
82563
38265
76090
91496
65772
96384
32358
72143
47148
52704
21514
78632
81665
05640
79948
21824
14483
71873
56091
45672
Giải ba
79331
12264
62868
44444
22855
38398
Giải nhì
38647
83283
66226
Giải nhất
95488
99477
28353
Đặc biệt
805996
501566
893294
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04
Đầu 1 14; 17; 19 11
Đầu 2 29 20; 22; 24; 26
Đầu 3 31; 33 32
Đầu 4 42; 47 43; 44; 48(2) 40; 48
Đầu 5 54 56; 58 53; 55; 56(2); 58
Đầu 6 63; 64; 65 65; 66; 68
Đầu 7 72; 75; 79 70; 73; 77 72; 73
Đầu 8 80; 84; 88 83 83
Đầu 9 90; 96(2) 91; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 31/05/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
57
69
65
Giải bảy
624
181
067
Giải sáu
4455
2678
5538
6900
0917
3345
2690
5992
1214
Giải năm
0213
4906
4833
Giải tư
07407
18818
59298
51893
65671
83749
79326
14504
46474
09096
81406
60675
24380
46519
40555
73554
91653
78139
50607
07009
23969
Giải ba
40815
98590
03547
05164
12148
34056
Giải nhì
77840
02209
17371
Giải nhất
47166
41419
31340
Đặc biệt
251312
719267
362151
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07 00; 04; 06(2); 09 07; 09
Đầu 1 12; 13; 15; 18 17; 19(2) 14
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 38 33; 39
Đầu 4 40; 49 45; 47 40; 48
Đầu 5 55; 57 51; 53; 54; 55; 56
Đầu 6 66 64; 67; 69 65; 67; 69
Đầu 7 71; 78 74; 75 71
Đầu 8 80; 81
Đầu 9 90; 93; 98 96 90; 92