Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 03/05/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
27
83
94
Giải bảy
663
767
794
Giải sáu
3645
3468
2176
4239
3652
9645
0187
4573
3878
Giải năm
7737
5423
3312
Giải tư
62771
04263
36750
69320
62382
73465
65376
31471
50394
77260
02009
22903
97308
89899
20138
93334
90095
35491
35696
02050
03079
Giải ba
59577
32743
32127
39143
34572
72987
Giải nhì
52100
82382
37368
Giải nhất
47715
23176
12953
Đặc biệt
824830
281533
005462
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00 03; 08; 09
Đầu 1 15 12
Đầu 2 20; 27 23; 27
Đầu 3 30; 37 33; 39 34; 38
Đầu 4 43; 45 43; 45
Đầu 5 50 52 50; 53
Đầu 6 63(2); 65; 68 60; 67 62; 68
Đầu 7 71; 76(2); 77 71; 76 72; 73; 78; 79
Đầu 8 82 82; 83 87(2)
Đầu 9 94; 99 91; 94(2); 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/04/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
94
46
09
Giải bảy
078
839
180
Giải sáu
5977
1401
4489
9432
4348
3548
3283
3367
2634
Giải năm
4981
0359
8556
Giải tư
48465
83764
26663
70622
24211
78567
24599
76444
11187
00395
22880
49301
04512
36088
15009
83493
56786
37546
36841
56478
21562
Giải ba
39659
95481
90649
15646
15280
64362
Giải nhì
62224
14690
93191
Giải nhất
61930
74949
31355
Đặc biệt
757007
434112
507492
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 07 01 09(2)
Đầu 1 11 12(2)
Đầu 2 22; 24
Đầu 3 30 32; 39 34
Đầu 4 44; 46(2); 48(2); 49(2) 41; 46
Đầu 5 59 59 55; 56
Đầu 6 63; 64; 65; 67 62(2); 67
Đầu 7 77; 78 78
Đầu 8 81(2); 89 80; 87; 88 80(2); 83; 86
Đầu 9 94; 99 90; 95 91; 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/04/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
09
53
68
Giải bảy
746
756
585
Giải sáu
3688
0204
4278
6096
4991
4444
9409
0260
0926
Giải năm
8433
5784
2591
Giải tư
19537
77608
43906
78858
18812
64146
77036
42256
53537
32806
51307
65810
82749
87994
32652
02215
34758
98637
22937
37082
03220
Giải ba
71749
40393
59611
07396
07050
49325
Giải nhì
73784
22834
89839
Giải nhất
62986
13376
95496
Đặc biệt
596705
039146
105489
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05; 06; 08; 09 06; 07 09
Đầu 1 12 10; 11 15
Đầu 2 20; 25; 26
Đầu 3 33; 36; 37 34; 37 37(2); 39
Đầu 4 46(2); 49 44; 46; 49
Đầu 5 58 53; 56(2) 50; 52; 58
Đầu 6 60; 68
Đầu 7 78 76
Đầu 8 84; 86; 88 84 82; 85; 89
Đầu 9 93 91; 94; 96(2) 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/04/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
25
20
86
Giải bảy
572
536
685
Giải sáu
2286
4433
9420
8364
6157
5122
7343
6928
7242
Giải năm
0869
0109
0346
Giải tư
13031
61545
88895
09911
14314
17457
11705
62583
90483
76630
43069
18671
40597
94890
31445
50309
88715
62779
34675
72351
28031
Giải ba
03995
98257
34368
29441
03291
22173
Giải nhì
78166
16732
08118
Giải nhất
61782
71253
57050
Đặc biệt
787835
756582
296175
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 09 09
Đầu 1 11; 14 15; 18
Đầu 2 20; 25 20; 22 28
Đầu 3 31; 33; 35 30; 32; 36 31
Đầu 4 45 41 42; 43; 45; 46
Đầu 5 57(2) 53; 57 50; 51
Đầu 6 66; 69 64; 68; 69
Đầu 7 72 71 73; 75(2); 79
Đầu 8 82; 86 82; 83(2) 85; 86
Đầu 9 95(2) 90; 97 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/04/2018

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
01
77
92
Giải bảy
733
862
758
Giải sáu
3105
8613
6625
4132
5905
1180
0007
6370
9824
Giải năm
7652
4692
2423
Giải tư
87054
85308
45081
55963
04596
77375
70630
91803
99711
16945
47932
18132
48189
80168
46575
68416
16494
83163
95891
93058
49552
Giải ba
97845
60306
87129
04415
37793
01968
Giải nhì
87148
04754
06706
Giải nhất
07587
35583
93542
Đặc biệt
659494
212706
611891
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 05; 06; 08 03; 05; 06 06; 07
Đầu 1 13 11; 15 16
Đầu 2 25 29 23; 24
Đầu 3 30; 33 32(3)
Đầu 4 45; 48 45 42
Đầu 5 52; 54 54 52; 58(2)
Đầu 6 63 62; 68 63; 68
Đầu 7 75 77 70; 75
Đầu 8 81; 87 80; 83; 89
Đầu 9 94; 96 92 91(2); 92; 93; 94