Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/08/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
77
Giải bảy
619
Giải sáu
2573
5542
6554
Giải năm
3053
Giải tư
58575
11702
72336
45110
38731
12031
05670
Giải ba
02298
80031
Giải nhì
89447
Giải nhất
10284
Đặc biệt
580116
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 02
Đầu 1 10; 16; 19
Đầu 2
Đầu 3 31(3); 36
Đầu 4 42; 47
Đầu 5 53; 54
Đầu 6
Đầu 7 70; 73; 75; 77
Đầu 8 84
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/08/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
22
36
07
Giải bảy
110
546
615
Giải sáu
0756
5530
8213
7995
9283
4267
2543
6874
5816
Giải năm
9885
6937
0053
Giải tư
13920
64592
95169
54742
24161
57296
59582
78794
66441
67781
13130
38522
27744
90575
15652
29238
53957
58247
25209
09420
38591
Giải ba
18024
44492
56581
58969
68700
29259
Giải nhì
01660
59791
77795
Giải nhất
12255
61992
92127
Đặc biệt
908214
277301
447660
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01 00; 07; 09
Đầu 1 10; 13; 14 15; 16
Đầu 2 2 ; 20; 22; 24 22 20; 27
Đầu 3 30 30; 36; 37 38
Đầu 4 42 41; 44; 46 43; 47
Đầu 5 55; 56 52; 53; 57; 59
Đầu 6 60; 61; 69 67; 69 60
Đầu 7 75 74
Đầu 8 82; 85 81(2); 83
Đầu 9 92; 96 91; 92; 94; 95 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/08/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
89
92
89
Giải bảy
493
722
853
Giải sáu
5610
0940
2653
2279
4617
3028
6077
7273
0122
Giải năm
4832
9339
0722
Giải tư
32182
12645
46120
67160
90751
19575
01293
68088
08000
72755
79275
03727
67320
32921
49559
96695
12086
64091
59722
06737
46933
Giải ba
78226
26532
49606
70511
43204
28484
Giải nhì
87618
11288
75590
Giải nhất
16676
32593
14992
Đặc biệt
038948
448767
071570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 06 04
Đầu 1 10; 18 11; 17
Đầu 2 20; 26 20; 21; 22; 27; 28 22(3)
Đầu 3 32(2) 39 33; 37
Đầu 4 40; 45; 48
Đầu 5 51; 53 55 53; 59
Đầu 6 60 67
Đầu 7 75; 76 75; 79 70; 73; 77
Đầu 8 82; 89 88(2) 84; 86; 89
Đầu 9 93(2) 92; 93 90; 91; 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 06/08/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
42
20
31
Giải bảy
681
446
167
Giải sáu
8274
3147
7547
5006
5101
1789
9539
4663
6264
Giải năm
2373
0368
8278
Giải tư
05292
37598
69253
38227
44932
61571
21324
13718
26620
87792
51818
91595
60464
65685
28534
04748
67307
06134
91115
85244
13234
Giải ba
76095
90520
85242
79560
71999
49141
Giải nhì
10650
76639
98329
Giải nhất
42544
86114
46564
Đặc biệt
461611
551225
248126
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 06 07
Đầu 1 11 14; 18(2) 15
Đầu 2 20; 24; 27 20(2); 25 26; 29
Đầu 3 32 39 31; 34(3); 39
Đầu 4 42; 44; 47(2) 42; 46 41; 44; 48
Đầu 5 50; 53
Đầu 6 60; 64; 68 63; 64(2); 67
Đầu 7 71; 73; 74 78
Đầu 8 81 85; 89
Đầu 9 92; 95; 98 92; 95 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 30/07/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
70
92
60
Giải bảy
554
961
269
Giải sáu
9406
0388
3064
7225
3521
6118
4195
8486
4995
Giải năm
2526
9608
8703
Giải tư
78139
41851
51285
39199
75101
52971
36813
49075
78682
91424
67951
63836
75686
05883
60686
56202
08205
20393
12568
45606
95974
Giải ba
91395
26895
35441
92650
51688
42370
Giải nhì
56362
59161
23369
Giải nhất
80792
06309
24416
Đặc biệt
347540
979187
600241
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 06 08; 09 02; 03; 05; 06
Đầu 1 13 18 16
Đầu 2 26 21; 24; 25
Đầu 3 39 36
Đầu 4 40 41 41
Đầu 5 51; 54 50; 51
Đầu 6 62; 64 61(2) 60; 68; 69(2)
Đầu 7 70; 71 75 70; 74
Đầu 8 85; 88 82; 83; 86; 87 86(2); 88
Đầu 9 92; 95(2); 99 92 93; 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/07/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
85
10
Giải bảy
709
911
Giải sáu
0627
4442
8102
8440
5994
7098
Giải năm
7175
4702
Giải tư
32302
09140
10026
56469
66599
78194
32551
15367
95205
10715
76608
27683
33208
84349
Giải ba
72335
71230
04087
53993
Giải nhì
24598
26765
Giải nhất
08336
68936
Đặc biệt
878420
094795
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 02(2); 09 02; 05; 08(2)
Đầu 1 10; 11; 15
Đầu 2 20; 26; 27
Đầu 3 30; 35; 36 36
Đầu 4 40; 42 40; 49
Đầu 5 51
Đầu 6 69 65; 67
Đầu 7 75
Đầu 8 85 83; 87
Đầu 9 94; 98; 99 93; 94; 95; 98