Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/07/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
20
Giải bảy
003
Giải sáu
2157
7838
1709
Giải năm
1775
Giải tư
68525
46170
09410
64851
23441
27828
93080
Giải ba
24020
84639
Giải nhì
62483
Giải nhất
23338
Đặc biệt
200283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 03; 09
Đầu 1 10
Đầu 2 20(2); 25; 28
Đầu 3 38(2); 39
Đầu 4 41
Đầu 5 51; 57
Đầu 6
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 80; 83(2)
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/07/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
52
33
58
Giải bảy
050
098
082
Giải sáu
7259
4301
7169
6850
9117
1911
2857
0823
4604
Giải năm
6736
3275
5631
Giải tư
98381
56368
68215
70282
72454
97313
74606
39746
34915
88592
65067
50839
39126
90254
28160
83113
86782
47258
12718
04213
31556
Giải ba
93905
33110
58876
65665
26218
21964
Giải nhì
89295
72994
30975
Giải nhất
59246
41072
25835
Đặc biệt
302151
170206
831460
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 05; 06 06 04
Đầu 1 10; 13; 15 11; 15; 17 13(2); 18(2)
Đầu 2 26 23
Đầu 3 36 33; 39 31; 35
Đầu 4 46 46
Đầu 5 50; 51; 52; 54; 59 50; 54 56; 57; 58(2)
Đầu 6 68; 69 65; 67 60(2); 64
Đầu 7 72; 75; 76 75
Đầu 8 81; 82 82(2)
Đầu 9 95 92; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/07/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
52
82
67
Giải bảy
843
135
950
Giải sáu
8393
2374
7157
9569
2617
8183
1523
8374
8518
Giải năm
2343
2499
7027
Giải tư
68224
72468
34157
97706
96598
71382
32170
29875
32448
48966
07222
42288
45799
83666
65299
78122
73125
79567
47240
91155
61554
Giải ba
63563
65374
14770
78588
75581
11563
Giải nhì
14784
56664
40297
Giải nhất
52542
72963
48436
Đặc biệt
422985
527020
267440
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06
Đầu 1 17 18
Đầu 2 24 20; 22 22; 23; 25; 27
Đầu 3 35 36
Đầu 4 42; 43(2) 48 40(2)
Đầu 5 52; 57(2) 50; 54; 55
Đầu 6 63; 68 63; 64; 66(2); 69 63; 67(2)
Đầu 7 70; 74(2) 70; 75 74
Đầu 8 82; 84; 85 82; 83; 88(2) 81
Đầu 9 93; 98 99(2) 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
47
45
55
Giải bảy
527
839
065
Giải sáu
7409
0713
9341
4954
3545
3860
0000
2024
2304
Giải năm
2673
4781
4582
Giải tư
23475
73498
01736
68961
66492
70693
65213
54982
24239
97925
72986
12994
59286
30995
22067
75990
70615
43332
16104
58087
34347
Giải ba
16668
29278
46797
96426
68591
47141
Giải nhì
44703
18422
38215
Giải nhất
41677
11452
44740
Đặc biệt
982018
722185
710453
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 00; 04(2)
Đầu 1 13(2); 18 15(2)
Đầu 2 27 22; 25; 26 24
Đầu 3 36 39(2) 32
Đầu 4 41; 47 45(2) 40; 41; 47
Đầu 5 52; 54 53; 55
Đầu 6 61; 68 60 65; 67
Đầu 7 73; 75; 77; 78
Đầu 8 81; 82; 85; 86(2) 82; 87
Đầu 9 92; 93; 98 94; 95; 97 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
13
89
Giải bảy
747
587
768
Giải sáu
3159
5703
7846
6268
2339
7140
4993
0889
9730
Giải năm
1713
8806
7087
Giải tư
55214
96552
43349
06447
29651
82578
40050
57650
32678
92278
48194
99679
01598
71849
63440
25263
02140
65571
06262
63127
69201
Giải ba
27372
84948
96931
63251
58593
87074
Giải nhì
97487
39958
56859
Giải nhất
68248
52169
34294
Đặc biệt
479528
755306
666606
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 06(2) 01; 06
Đầu 1 12; 13; 14 13
Đầu 2 28 27
Đầu 3 31; 39 30
Đầu 4 46; 47(2); 48(2); 49 40; 49 40(2)
Đầu 5 50; 51; 52; 59 50; 51; 58 59
Đầu 6 68; 69 62; 63; 68
Đầu 7 72; 78 78(2); 79 71; 74
Đầu 8 87 87 87; 89(2)
Đầu 9 94; 98 93(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
43
32
Giải bảy
804
062
Giải sáu
6847
8953
7371
5476
0933
1068
Giải năm
3290
3206
Giải tư
97486
45986
57897
05108
31475
29986
91503
33561
10812
10953
98425
43086
50363
70312
Giải ba
54171
18275
27435
53482
Giải nhì
09254
48631
Giải nhất
64958
46757
Đặc biệt
446932
300354
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 03; 04; 08 06
Đầu 1 12(2)
Đầu 2 25
Đầu 3 32 31; 32; 33; 35
Đầu 4 43; 47
Đầu 5 53; 54; 58 53; 54; 57
Đầu 6 61; 62; 63; 68
Đầu 7 71(2); 75(2) 76
Đầu 8 86(3) 82; 86
Đầu 9 90; 97