Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/10/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
72
Giải bảy
264
Giải sáu
0312
1311
6396
Giải năm
9473
Giải tư
40529
62590
98689
88040
94787
03052
79743
Giải ba
16962
35170
Giải nhì
45912
Giải nhất
44151
Đặc biệt
228284
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0
Đầu 1 11; 12(2)
Đầu 2 29
Đầu 3
Đầu 4 40; 43
Đầu 5 51; 52
Đầu 6 62; 64
Đầu 7 70; 72; 73
Đầu 8 84; 87; 89
Đầu 9 90; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/10/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
65
57
74
Giải bảy
028
167
153
Giải sáu
4377
3155
2326
6388
9056
5875
3788
0453
7674
Giải năm
7504
3955
8437
Giải tư
26474
37368
11218
14200
61401
22180
76203
90400
94363
90170
46016
35673
27943
39766
99247
68845
84737
16665
44801
44998
91824
Giải ba
66180
80741
17241
10177
58937
96024
Giải nhì
39748
48456
03560
Giải nhất
37706
80272
12054
Đặc biệt
582334
657719
293469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01; 03; 04; 06 00 01
Đầu 1 18 16; 19
Đầu 2 26; 28 24(2)
Đầu 3 34 37(3)
Đầu 4 41; 48 41; 43 45; 47
Đầu 5 55 55; 56(2); 57 53(2); 54
Đầu 6 65; 68 63; 66; 67 60; 65; 69
Đầu 7 74; 77 70; 72; 73; 75; 77 74(2)
Đầu 8 80(2) 88 88
Đầu 9 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 24/09/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
66
65
66
Giải bảy
669
972
872
Giải sáu
7488
5936
2866
3369
8168
9001
2986
9405
8107
Giải năm
5909
6122
4346
Giải tư
65803
29021
93316
31276
81353
33964
71363
47739
74835
74778
58026
24686
51800
50830
19210
03370
13016
81432
25914
10287
78997
Giải ba
69598
83113
37371
55130
19149
57733
Giải nhì
07424
84144
58150
Giải nhất
54276
24439
34913
Đặc biệt
996914
844717
197614
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 00; 01 05; 07
Đầu 1 13; 14; 16 17 10; 13; 14(2); 16
Đầu 2 21; 24 22; 26
Đầu 3 36 30(2); 35; 39(2) 32; 33
Đầu 4 44 46; 49
Đầu 5 53 50
Đầu 6 63; 64; 66(2); 69 65; 68; 69 66
Đầu 7 76(2) 71; 72; 78 70; 72
Đầu 8 88 86 86; 87
Đầu 9 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 17/09/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
63
18
46
Giải bảy
237
717
493
Giải sáu
6301
1319
3945
0890
1791
8956
4082
9637
3568
Giải năm
8396
2579
9488
Giải tư
83243
35697
60733
49408
85140
78546
97496
25892
22316
93479
64900
33628
98491
39681
06672
01857
47408
50199
98500
08103
20249
Giải ba
85636
63582
65066
43882
05310
92085
Giải nhì
07058
95755
47595
Giải nhất
90026
60126
52990
Đặc biệt
548206
852732
108296
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 06; 08 00 00; 03; 08
Đầu 1 19 16; 17; 18 10
Đầu 2 26 26; 28
Đầu 3 33; 36; 37 32 37
Đầu 4 40; 43; 45; 46 46; 49
Đầu 5 58 55; 56 57
Đầu 6 63 66 68
Đầu 7 79(2) 72
Đầu 8 82 81; 82 82; 85; 88
Đầu 9 96(2); 97 90; 91(2); 92 90; 93; 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 10/09/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
29
33
Giải bảy
773
628
256
Giải sáu
2100
7700
0982
5464
1280
3915
8058
1522
9632
Giải năm
2517
2637
2369
Giải tư
29086
60871
05182
66071
48852
24895
72075
93983
00232
37812
35594
16660
55745
68631
42650
82651
30627
35205
23202
60302
76002
Giải ba
04595
63852
90992
67244
78905
83365
Giải nhì
91948
49419
20440
Giải nhất
94521
84011
24978
Đặc biệt
931988
194029
601243
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00(2) 02(3); 05(2)
Đầu 1 12; 17 11; 12; 15; 19
Đầu 2 21 28; 29(2) 22; 27
Đầu 3 31; 32; 37 32; 33
Đầu 4 48 44; 45 40; 43
Đầu 5 52(2) 50; 51; 56; 58
Đầu 6 60; 64 65; 69
Đầu 7 71(2); 73; 75 78
Đầu 8 82(2); 86; 88 80; 83
Đầu 9 95(2) 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 03/09/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
08
32
Giải bảy
911
285
Giải sáu
3716
3519
2298
6397
8659
5180
Giải năm
4606
4487
Giải tư
75061
89723
08598
15923
84944
41978
72155
58112
65072
01610
11664
75332
43676
63963
Giải ba
89631
77507
94040
34516
Giải nhì
00087
03847
Giải nhất
65672
52641
Đặc biệt
515503
222874
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 03; 06; 07; 08
Đầu 1 11; 16; 19 10; 12; 16
Đầu 2 23(2)
Đầu 3 31 32(2)
Đầu 4 44 40; 41; 47
Đầu 5 55 59
Đầu 6 61 63; 64
Đầu 7 72; 78 72; 74; 76
Đầu 8 87 80; 85; 87
Đầu 9 98(2) 97