Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 14/01/2010

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
57
Giải bảy
003
Giải sáu
9883
3725
7480
Giải năm
1815
Giải tư
36152
23370
67945
83236
58490
75842
70195
Giải ba
85719
34682
Giải nhì
39052
Giải nhất
97660
Đặc biệt
267530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 03
Đầu 1 15; 19
Đầu 2 25
Đầu 3 30; 36
Đầu 4 42; 45
Đầu 5 52(2); 57
Đầu 6 60
Đầu 7 70
Đầu 8 80; 82; 83
Đầu 9 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 07/01/2010

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
71
66
74
Giải bảy
139
526
432
Giải sáu
6634
6628
4778
2762
3475
1383
5509
2051
8810
Giải năm
9136
9993
6771
Giải tư
27592
21113
99058
87765
82199
28205
01268
02717
90506
27483
60589
87242
46798
04351
15495
65252
05252
32984
56247
66045
20757
Giải ba
41939
70577
24542
64158
06136
48203
Giải nhì
26946
73557
66725
Giải nhất
81515
46460
95955
Đặc biệt
766647
4531-64531
035243
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 06 03; 09
Đầu 1 13; 15 17 10
Đầu 2 28 26 25
Đầu 3 34; 36; 39(2) 31(2) 32; 36
Đầu 4 46; 47 42(2) 43; 45; 47
Đầu 5 58 51; 57; 58 51; 52(2); 55; 57
Đầu 6 65; 68 60; 62; 66
Đầu 7 71; 77; 78 75 71; 74
Đầu 8 83(2); 89 84
Đầu 9 92; 99 93; 98 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 31/12/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
78
08
98
Giải bảy
276
222
782
Giải sáu
3940
3764
2321
1688
9551
7033
7311
2586
4971
Giải năm
2449
4826
0785
Giải tư
66599
91357
99803
05753
72150
42055
41682
74470
32456
41688
37425
08058
68994
78096
16528
69245
73067
19254
74987
67980
93754
Giải ba
69001
39021
78232
70250
27101
08088
Giải nhì
17109
09082
95240
Giải nhất
65107
03134
14168
Đặc biệt
1798-61798
0911-20911
039144
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 03; 07; 09 08 01
Đầu 1 11(2) 11
Đầu 2 21(2) 22; 25; 26 28
Đầu 3 32; 33; 34
Đầu 4 40; 49 40; 44; 45
Đầu 5 50; 53; 55; 57 50; 51; 56; 58 54(2)
Đầu 6 64 67; 68
Đầu 7 76; 78 70 71
Đầu 8 82 82; 88(2) 80; 82; 85; 86; 87; 88
Đầu 9 98(2); 99 94; 96 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 24/12/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
96
40
23
Giải bảy
199
587
753
Giải sáu
5534
6951
0986
9930
4389
8653
9427
4889
9068
Giải năm
5626
9076
0418
Giải tư
51088
42690
14960
29346
92760
66446
10638
27508
89714
25935
37077
46956
94171
87539
49556
98244
40427
40539
79577
85782
22470
Giải ba
02309
85468
92398
45766
91083
19205
Giải nhì
78597
46909
24947
Giải nhất
60455
99573
42469
Đặc biệt
699433
643162
039045
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 09 08; 09 05
Đầu 1 14 18
Đầu 2 26 23; 27(2)
Đầu 3 33; 34; 38 30; 35; 39 39
Đầu 4 46(2) 40 44; 45; 47
Đầu 5 51; 55 53; 56 53; 56
Đầu 6 60(2); 68 62; 66 68; 69
Đầu 7 71; 73; 76; 77 70; 77
Đầu 8 86; 88 87; 89 82; 83; 89
Đầu 9 90; 96; 97; 99 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 17/12/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
14
74
44
Giải bảy
384
066
088
Giải sáu
4144
8831
9664
1048
9449
6992
8083
9007
7916
Giải năm
2570
5376
2099
Giải tư
06906
16989
12389
78561
59256
39227
08126
73590
97304
14982
23898
71393
40125
18892
89253
93793
27609
89347
84068
30632
46710
Giải ba
65510
15272
13005
00600
27062
77325
Giải nhì
87633
08739
58106
Giải nhất
67030
26762
94022
Đặc biệt
144851
830193
567373
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06 00; 04; 05 06; 07; 09
Đầu 1 10; 14 10; 16
Đầu 2 26; 27 25 22; 25
Đầu 3 30; 31; 33 39 32
Đầu 4 44 48; 49 44; 47
Đầu 5 51; 56 53
Đầu 6 61; 64 62; 66 62; 68
Đầu 7 70; 72 74; 76 73
Đầu 8 84; 89(2) 82 83; 88
Đầu 9 90; 92(2); 93(2); 98 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 10/12/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
17
14
Giải bảy
613
304
Giải sáu
4262
5448
9502
0526
0848
3714
Giải năm
5849
6294
Giải tư
15397
89037
02801
73534
67725
67219
34210
37922
84811
49628
67274
89093
22020
32844
Giải ba
35126
06605
16697
12827
Giải nhì
69391
75454
Giải nhất
79710
42376
Đặc biệt
880736
426666
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 01; 02; 05 04
Đầu 1 10(2); 13; 17; 19 11; 14(2)
Đầu 2 25; 26 20; 22; 26; 27; 28
Đầu 3 34; 36; 37
Đầu 4 48; 49 44; 48
Đầu 5 54
Đầu 6 62 66
Đầu 7 74; 76
Đầu 8
Đầu 9 91; 97 93; 94; 97