Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/04/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
38
Giải bảy
535
Giải sáu
1710
6764
9734
Giải năm
4399
Giải tư
05406
23153
11149
71677
99465
70139
87634
Giải ba
63250
01286
Giải nhì
11168
Giải nhất
47825
Đặc biệt
462426
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 06
Đầu 1 10
Đầu 2 25; 26
Đầu 3 34(2); 35; 38; 39
Đầu 4 49
Đầu 5 50; 53
Đầu 6 64; 65; 68
Đầu 7 77
Đầu 8 86
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/04/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
56
42
94
Giải bảy
908
272
305
Giải sáu
6248
7808
9146
8141
1239
5649
6150
5136
9405
Giải năm
5205
4170
6162
Giải tư
42958
90387
62138
44473
05733
79609
40584
04291
81844
97374
15141
85040
34543
06574
68823
97479
99379
60690
49711
09018
32566
Giải ba
63637
87711
29468
28677
14254
24004
Giải nhì
53589
99730
67336
Giải nhất
33106
23513
76678
Đặc biệt
980125
921758
581670
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05; 06; 08(2); 09 04; 05(2)
Đầu 1 11 13 11; 18
Đầu 2 25 23
Đầu 3 33; 37; 38 30; 39 36(2)
Đầu 4 46; 48 40; 41(2); 42; 43; 44; 49
Đầu 5 56; 58 58 50; 54
Đầu 6 68 62; 66
Đầu 7 73 70; 72; 74(2); 77 70; 78; 79(2)
Đầu 8 84; 87; 89
Đầu 9 91 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/04/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
04
83
78
Giải bảy
468
576
891
Giải sáu
8216
4199
3417
5491
7485
8358
1546
0177
7340
Giải năm
6860
0078
7408
Giải tư
96873
54844
44345
82521
27490
17459
89622
61567
73899
17232
94634
84992
54468
14860
41735
82707
24433
47014
87959
40312
04528
Giải ba
96887
93896
16327
62584
19235
27610
Giải nhì
08242
96876
59502
Giải nhất
23011
84021
86934
Đặc biệt
037285
182489
046938
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 02; 07; 08
Đầu 1 11; 16; 17 10; 12; 14
Đầu 2 21; 22 21; 27 28
Đầu 3 32; 34 33; 34; 35(2); 38
Đầu 4 42; 44; 45 40; 46
Đầu 5 59 58 59
Đầu 6 60; 68 60; 67; 68
Đầu 7 73 76(2); 78 77; 78
Đầu 8 85; 87 83; 84; 85; 89
Đầu 9 90; 96; 99 91; 92; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/03/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
26
57
63
Giải bảy
484
702
392
Giải sáu
9265
5217
6133
2671
6418
5101
1646
7652
1593
Giải năm
0795
7056
2953
Giải tư
43558
52351
89346
18980
24057
11695
11172
50047
18580
26661
94843
04025
47420
57107
18784
89113
61454
06114
97789
48430
63319
Giải ba
94467
60537
75781
15586
91922
89401
Giải nhì
42550
00164
25112
Giải nhất
32710
38630
02902
Đặc biệt
31719
23369
00966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 02; 07 01; 02
Đầu 1 10; 17; 19 18 12; 13; 14; 19
Đầu 2 26 20; 25 22
Đầu 3 33; 37 30 30
Đầu 4 46 43; 47 46
Đầu 5 50; 51; 57; 58 56; 57 52; 53; 54
Đầu 6 65; 67 61; 64; 69 63; 66
Đầu 7 72 71
Đầu 8 80; 84 80; 81; 86 84; 89
Đầu 9 95(2) 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/03/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
52
59
44
Giải bảy
785
959
973
Giải sáu
0311
2471
5386
4192
6454
4942
4964
2810
9082
Giải năm
8271
9540
3921
Giải tư
84233
80280
58750
75827
09643
12868
77764
30126
46915
21489
21635
84175
04526
48886
13400
20421
96172
99008
02324
93617
74184
Giải ba
64745
40807
11299
28166
56021
70643
Giải nhì
11713
57293
12070
Giải nhất
86027
59680
77295
Đặc biệt
97465
08365
29615
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07 00; 08
Đầu 1 11; 13 15 10; 15; 17
Đầu 2 27(2) 26(2) 21(3); 24
Đầu 3 33 35
Đầu 4 43; 45 40; 42 43; 44
Đầu 5 50; 52 54; 59(2)
Đầu 6 64; 65; 68 65; 66 64
Đầu 7 71(2) 75 70; 72; 73
Đầu 8 80; 85; 86 80; 86; 89 82; 84
Đầu 9 92; 93; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/03/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
30
63
Giải bảy
926
903
Giải sáu
9015
4592
3591
5419
8893
8881
Giải năm
6965
9527
Giải tư
03272
49299
96400
62206
15174
18044
00275
07572
57822
56676
75526
31436
17804
73884
Giải ba
57864
71508
75883
65018
Giải nhì
05162
24271
Giải nhất
30464
88779
Đặc biệt
38671
42681
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 00; 06; 08 03; 04
Đầu 1 15 18; 19
Đầu 2 26 22; 26; 27
Đầu 3 30 36
Đầu 4 44
Đầu 5
Đầu 6 62; 64(2); 65 63
Đầu 7 71; 72; 74; 75 71; 72; 76; 79
Đầu 8 81(2); 83; 84
Đầu 9 91; 92; 99 93