Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/05/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
42
17
51
Giải bảy
766
805
733
Giải sáu
7864
8308
1415
5266
1856
3746
7290
4080
0220
Giải năm
8026
4883
5191
Giải tư
97059
66582
83429
60463
52817
96013
91792
00879
67230
36713
36440
28055
76195
54087
42210
42653
51762
73219
30450
88753
38603
Giải ba
05881
82492
44427
87955
88622
16226
Giải nhì
78464
48504
90074
Giải nhất
52005
94644
27310
Đặc biệt
751246
111717
169976
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 08 04; 05 03
Đầu 1 13; 15; 17 13; 17(2) 10(2); 19
Đầu 2 26; 29 27 20; 22; 26
Đầu 3 30 33
Đầu 4 42; 46 40; 44; 46
Đầu 5 59 55(2); 56 50; 51; 53(2)
Đầu 6 63; 64(2); 66 66 62
Đầu 7 79 74; 76
Đầu 8 81; 82 83; 87 80
Đầu 9 92(2) 95 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/05/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
17
28
21
Giải bảy
637
327
525
Giải sáu
5877
5082
0407
0621
5835
9585
8392
8925
4243
Giải năm
0679
7922
0371
Giải tư
19804
39074
95605
16026
41952
28813
05882
88329
35921
52818
78085
33146
79060
84304
10477
65822
07563
99414
04077
49965
43935
Giải ba
49526
57614
82780
97294
23612
56247
Giải nhì
97232
10282
73452
Giải nhất
61550
70080
29258
Đặc biệt
315967
236858
924653
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 05; 07 04
Đầu 1 13; 14; 17 18 12; 14
Đầu 2 26(2) 21(2); 22; 27; 28; 29 21; 22; 25(2)
Đầu 3 32; 37 35 35
Đầu 4 46 43; 47
Đầu 5 50; 52 58 52; 53; 58
Đầu 6 67 60 63; 65
Đầu 7 74; 77; 79 71; 77(2)
Đầu 8 82(2) 80(2); 82; 85(2)
Đầu 9 94 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/05/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
32
57
Giải bảy
919
225
809
Giải sáu
7134
2425
4310
9948
5692
4380
7444
2006
9975
Giải năm
6067
3036
4103
Giải tư
03950
13897
70109
66442
53320
90615
14081
02339
38104
40500
12036
51345
60818
38611
95688
06571
75057
15824
72601
89340
26736
Giải ba
95466
47029
98864
08465
12368
23351
Giải nhì
71180
35483
36250
Giải nhất
00380
29299
29326
Đặc biệt
448568
364685
438613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 00; 04 01; 03; 06; 09
Đầu 1 10; 15; 19 11; 18 13
Đầu 2 20; 25; 29 25 24; 26
Đầu 3 34 32; 36(2); 39 36
Đầu 4 42 45; 48 40; 44
Đầu 5 50 50; 51; 57(2)
Đầu 6 66; 67; 68 64; 65 68
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 80(2); 81; 88 80; 83; 85 88
Đầu 9 97 92; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/05/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
54
43
47
Giải bảy
351
446
513
Giải sáu
2362
0076
7023
3509
5994
8144
4918
4461
5549
Giải năm
4315
5686
2170
Giải tư
95371
60048
39636
37360
26078
00654
63027
37025
44305
04741
02677
83613
12083
12991
40711
17366
68504
76353
36778
92745
34322
Giải ba
95927
47822
10662
27942
61752
74611
Giải nhì
72373
49868
89743
Giải nhất
85573
48293
78694
Đặc biệt
638896
902341
263732
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 09 04
Đầu 1 15 13 11(2); 13; 18
Đầu 2 22; 23; 27(2) 25 22
Đầu 3 36 32
Đầu 4 48 41(2); 42; 43; 44; 46 43; 45; 47; 49
Đầu 5 51; 54(2) 52; 53
Đầu 6 60; 62 62; 68 61; 66
Đầu 7 71; 73(2); 76; 78 77 70; 78
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 96 91; 93; 94 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/04/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
20
61
66
Giải bảy
401
387
410
Giải sáu
9467
3034
6692
1803
8470
0581
8655
0260
3710
Giải năm
0878
0203
4327
Giải tư
32637
01052
91778
27920
48907
15194
47802
40181
69122
43118
27814
56691
17066
60892
63917
82748
73470
56612
47902
45635
78985
Giải ba
57887
87503
24746
05667
67653
62103
Giải nhì
39053
81124
47801
Giải nhất
13610
15487
44316
Đặc biệt
105201
458108
359857
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01(2); 02; 03; 07 03(2); 08 01; 02; 03
Đầu 1 10 14; 18 10(2); 12; 16; 17
Đầu 2 20(2) 22; 24 27
Đầu 3 34; 37 35
Đầu 4 46 48
Đầu 5 52; 53 53; 55; 57
Đầu 6 67 61; 66; 67 60; 66
Đầu 7 78(2) 70 70
Đầu 8 87 81(2); 87(2) 85
Đầu 9 92; 94 91; 92