Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 14/09/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
59
35
03
Giải bảy
070
443
858
Giải sáu
9313
5116
5292
4191
6540
0589
9470
8159
3465
Giải năm
6875
3689
0265
Giải tư
35506
66024
65901
00987
48482
13491
93366
77392
93101
64078
58357
84013
54408
36642
63891
36508
27415
76499
00164
48207
54500
Giải ba
13075
33056
87576
92175
52762
34663
Giải nhì
54144
50143
25276
Giải nhất
23767
92163
32951
Đặc biệt
624212
142833
603052
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 06 01; 08 00; 03; 07; 08
Đầu 1 12; 13; 16 13 15
Đầu 2 24
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 44 40; 42; 43(2)
Đầu 5 56; 59 57 51; 52; 58; 59
Đầu 6 66; 67 63 62; 63; 64; 65(2)
Đầu 7 70; 75(2) 75; 76; 78 70; 76
Đầu 8 82; 87 89(2)
Đầu 9 91; 92 91; 92 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/09/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
19
30
62
Giải bảy
022
620
111
Giải sáu
2327
7952
8955
5352
9905
5539
4625
7365
8070
Giải năm
6910
6736
0783
Giải tư
80001
44662
98310
58517
93549
64912
86886
84433
76467
61282
00631
04322
49666
63039
67101
92128
26627
30765
29454
75342
12499
Giải ba
25993
06045
89137
09402
98591
98480
Giải nhì
06801
47155
88271
Giải nhất
00001
04489
96613
Đặc biệt
816525
122703
489358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01(3) 02; 03; 05 01
Đầu 1 10(2); 12; 17; 19 11; 13
Đầu 2 22; 25; 27 20; 22 25; 27; 28
Đầu 3 30; 31; 33; 36; 37; 39(2)
Đầu 4 45; 49 42
Đầu 5 52; 55 52; 55 54; 58
Đầu 6 62 66; 67 62; 65(2)
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 86 82; 89 80; 83
Đầu 9 93 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 31/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
63
99
86
Giải bảy
373
730
303
Giải sáu
7447
2527
2680
1693
4873
5202
2927
3457
9931
Giải năm
9891
3358
6590
Giải tư
90778
94230
40404
35786
09889
14034
58543
78151
76443
80787
21488
10549
40890
82375
86675
40062
45449
38809
86286
86740
77621
Giải ba
82235
28795
66642
97752
46880
03147
Giải nhì
77787
72504
94738
Giải nhất
46902
54306
47328
Đặc biệt
214535
912154
406276
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 04 02; 04; 06 03; 09
Đầu 1
Đầu 2 27 21; 27; 28
Đầu 3 30; 34; 35(2) 30 31; 38
Đầu 4 43; 47 42; 43; 49 40; 47; 49
Đầu 5 51; 52; 54; 58 57
Đầu 6 63 62
Đầu 7 73; 78 73; 75 75; 76
Đầu 8 80; 86; 87; 89 87; 88 80; 86(2)
Đầu 9 91; 95 90; 93; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
52
95
53
Giải bảy
709
392
191
Giải sáu
1513
2102
1825
2553
7119
1249
7950
0791
8947
Giải năm
8443
4808
7400
Giải tư
05629
59582
02394
02524
17423
40894
37578
69190
25469
65342
93640
11727
42111
33529
74544
24581
75558
83059
21182
98586
07310
Giải ba
74939
22795
89019
51310
26516
12434
Giải nhì
37364
08936
33781
Giải nhất
69121
73851
89011
Đặc biệt
594837
020057
562660
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 09 08 00
Đầu 1 13 10; 11; 19(2) 10; 11; 16
Đầu 2 21; 23; 24; 25; 29 27; 29
Đầu 3 37; 39 36 34
Đầu 4 43 40; 42; 49 44; 47
Đầu 5 52 51; 53; 57 50; 53; 58; 59
Đầu 6 64 69 60
Đầu 7 78
Đầu 8 82 81(2); 82; 86
Đầu 9 94(2); 95 90; 92; 95 91(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
30
70
24
Giải bảy
298
676
882
Giải sáu
7826
2307
4211
6653
9445
0762
4359
3702
6401
Giải năm
7429
8251
8916
Giải tư
64145
35441
66686
20764
70972
45123
87910
58262
37206
02232
29875
00727
54923
90462
55651
03929
51487
87087
07207
30928
04935
Giải ba
03914
10589
16996
20608
52855
26468
Giải nhì
35130
27515
64595
Giải nhất
88774
44576
45359
Đặc biệt
945075
619953
994356
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 07 06; 08 01; 02; 07
Đầu 1 10; 11; 14 15 16
Đầu 2 23; 26; 29 23; 27 24; 28; 29
Đầu 3 30(2) 32 35
Đầu 4 41; 45 45
Đầu 5 51; 53(2) 51; 55; 56; 59(2)
Đầu 6 64 62(3) 68
Đầu 7 72; 74; 75 70; 75; 76(2)
Đầu 8 86; 89 82; 87(2)
Đầu 9 98 96 95