Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
01
07
15
Giải bảy
968
750
024
Giải sáu
7425
2535
0782
3780
7858
3640
6133
9816
4274
Giải năm
6232
5939
8228
Giải tư
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
Giải ba
71574
29344
11263
58077
03808
43454
Giải nhì
20571
10917
54319
Giải nhất
03635
94594
27914
Đặc biệt
610660
934328
277784
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 01; 02; 05 07 05; 07; 08
Đầu 1 17 14; 15; 16; 19
Đầu 2 25 28 21; 24; 25; 28(2)
Đầu 3 32; 35(2) 39 33; 37
Đầu 4 40; 44 40(2)
Đầu 5 50(2); 58 54
Đầu 6 60(2); 68 63(2)
Đầu 7 71; 74; 76 72; 74; 77 74; 79
Đầu 8 82; 86 80 84
Đầu 9 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 18/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
36
59
Giải bảy
454
165
965
Giải sáu
9434
5294
7199
4776
4761
1075
3226
3244
3813
Giải năm
6113
8955
5866
Giải tư
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
33667
88817
12891
10869
53596
73419
43164
42235
40800
96581
15130
46169
44271
26175
Giải ba
37186
13053
70861
88032
89387
72525
Giải nhì
97007
94950
11408
Giải nhất
15801
37427
20797
Đặc biệt
338337
014217
829545
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 07(2) 00; 08
Đầu 1 13 17(2); 19 13
Đầu 2 24 27 25; 26
Đầu 3 30; 31; 34; 37 32; 36 30; 35
Đầu 4 45; 48 44; 45
Đầu 5 53; 54 50; 55 59
Đầu 6 61(2); 64; 65; 67; 69 65; 66; 69
Đầu 7 77; 79 75; 76 71; 75
Đầu 8 86 81; 87
Đầu 9 94; 99 91; 96 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 11/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
00
85
56
Giải bảy
581
033
409
Giải sáu
9814
2826
3228
3620
1082
1862
2533
5208
0365
Giải năm
1346
3696
0001
Giải tư
55991
73399
79308
32271
61524
13497
99399
26075
88528
64495
11137
64648
67412
46023
16617
64534
30356
46688
17038
75826
08697
Giải ba
52502
05619
12039
44360
68794
07939
Giải nhì
84193
46047
23420
Giải nhất
79797
81352
78858
Đặc biệt
027386
895054
822105
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02; 08 01; 05; 08; 09
Đầu 1 14; 19 12 17
Đầu 2 24; 26; 28 20; 23; 28 20; 26
Đầu 3 33; 37; 39 33; 34; 38; 39
Đầu 4 46 47; 48
Đầu 5 52; 54 56(2); 58
Đầu 6 60; 62 65
Đầu 7 71 75
Đầu 8 81; 86 82; 85 88
Đầu 9 91; 93; 97(2); 99(2) 95; 96 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 04/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
60
84
38
Giải bảy
452
713
816
Giải sáu
9257
7863
0383
8785
3400
0110
4893
4984
5266
Giải năm
5972
9740
5251
Giải tư
59619
27706
50746
14303
91998
28277
49387
82151
99334
34642
61157
96000
11589
23801
16058
86081
49414
36669
85123
24924
33079
Giải ba
20633
33908
81525
22977
51178
49533
Giải nhì
79568
69329
42977
Giải nhất
90491
25485
67217
Đặc biệt
885468
344846
923726
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 06; 08 00(2); 01
Đầu 1 19 10; 13 14; 16; 17
Đầu 2 25; 29 23; 24; 26
Đầu 3 33 34 33; 38
Đầu 4 46 40; 42; 46
Đầu 5 52; 57 51; 57 51; 58
Đầu 6 60; 63; 68(2) 66; 69
Đầu 7 72; 77 77 77; 78; 79
Đầu 8 83; 87 84; 85(2); 89 81; 84
Đầu 9 91; 98 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/04/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
44
82
27
Giải bảy
904
156
778
Giải sáu
8927
7361
6145
5426
1172
2413
5543
2674
6127
Giải năm
9081
2045
3912
Giải tư
09913
74040
92287
65119
88533
09976
69518
50502
97572
22202
35480
36306
06364
56239
52980
22781
20584
72627
95549
30350
57112
Giải ba
52232
69620
23956
61105
58742
37753
Giải nhì
88170
72178
57401
Giải nhất
20229
56744
81081
Đặc biệt
583511
809812
516432
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04 02(2); 05; 06 01
Đầu 1 11; 13; 18; 19 12; 13 12(2)
Đầu 2 20; 27; 29 26 27(3)
Đầu 3 32; 33 39 32
Đầu 4 40; 44; 45 44; 45 42; 43; 49
Đầu 5 56(2) 50; 53
Đầu 6 61 64
Đầu 7 70; 76 72(2); 78 74; 78
Đầu 8 81; 87 80; 82 80; 81(2); 84
Đầu 9