Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/11/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
85
07
83
Giải bảy
453
585
372
Giải sáu
7888
6774
9062
9880
5654
7106
7628
4958
5978
Giải năm
0447
8143
1722
Giải tư
42923
66533
54323
01749
44161
47580
20624
14046
31746
71662
42823
06365
31595
78475
75777
96080
75615
80150
92430
11054
46050
Giải ba
79637
09358
21131
29126
55526
90916
Giải nhì
66155
60822
51149
Giải nhất
07665
44057
16695
Đặc biệt
502706
875036
993181
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06 06; 07
Đầu 1 15; 16
Đầu 2 23(2); 24 22; 23; 26 22; 26; 28
Đầu 3 33; 37 31; 36 30
Đầu 4 47; 49 43; 46(2) 49
Đầu 5 53; 55; 58 54; 57 50(2); 54; 58
Đầu 6 61; 62; 65 62; 65
Đầu 7 74 75 72; 77; 78
Đầu 8 80; 85; 88 80; 85 80; 81; 83
Đầu 9 95 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/11/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
89
85
31
Giải bảy
809
210
740
Giải sáu
7636
1149
7972
3594
0597
9552
7374
2739
3462
Giải năm
3770
7335
1153
Giải tư
87655
20608
42517
86204
56616
99775
72923
31189
00756
89247
20144
31225
33710
64385
35518
41238
43937
04890
04657
79658
63285
Giải ba
76915
57930
82375
86616
12879
93870
Giải nhì
53288
25844
75123
Giải nhất
10335
57038
52152
Đặc biệt
894975
368960
878406
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 08; 09 06
Đầu 1 15; 16; 17 10(2); 16 18
Đầu 2 23 25 23
Đầu 3 30; 35; 36 35; 38 31; 37; 38; 39
Đầu 4 49 44(2); 47 40
Đầu 5 55 52; 56 52; 53; 57; 58
Đầu 6 60 62
Đầu 7 70; 72; 75(2) 75 70; 74; 79
Đầu 8 88; 89 85(2); 89 85
Đầu 9 94; 97 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/11/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
04
93
41
Giải bảy
952
730
330
Giải sáu
0410
6846
2030
5833
5477
5726
2131
4835
0806
Giải năm
0966
0246
6515
Giải tư
85433
97382
00806
06207
82828
71772
44661
30159
03267
53464
75022
38192
99305
17636
52892
41806
46207
15860
82378
01759
51125
Giải ba
95731
06614
98808
77068
91502
57134
Giải nhì
75993
20412
20377
Giải nhất
02316
32728
23714
Đặc biệt
010026
250018
300625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 06; 07 05; 08 02; 06(2); 07
Đầu 1 10; 14; 16 12; 18 14; 15
Đầu 2 26; 28 22; 26; 28 25(2)
Đầu 3 30; 31; 33 30; 33; 36 30; 31; 34; 35
Đầu 4 46 46 41
Đầu 5 52 59 59
Đầu 6 61; 66 64; 67; 68 60
Đầu 7 72 77 77; 78
Đầu 8 82
Đầu 9 93 92; 93 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/10/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
44
77
48
Giải bảy
423
299
674
Giải sáu
2732
6545
5059
9432
2295
9915
3963
0317
3140
Giải năm
3401
5545
1663
Giải tư
25954
62905
45544
48224
25260
42009
64874
95659
31944
17822
83142
11872
71504
01797
16196
53203
07002
08918
97311
66338
41767
Giải ba
47409
53229
01246
66100
20800
91327
Giải nhì
80828
87657
37872
Giải nhất
65886
02654
51706
Đặc biệt
919902
596020
804126
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 02; 05; 09(2) 00; 04 00; 02; 03; 06
Đầu 1 15 11; 17; 18
Đầu 2 23; 24; 28; 29 20; 22 26; 27
Đầu 3 32 32 38
Đầu 4 44(2); 45 42; 44; 45; 46 40; 48
Đầu 5 54; 59 54; 57; 59
Đầu 6 60 63(2); 67
Đầu 7 74 72; 77 72; 74
Đầu 8 86
Đầu 9 95; 97; 99 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 19/10/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
38
72
76
Giải bảy
093
159
747
Giải sáu
2669
1387
2841
2266
9219
6318
3441
2146
2529
Giải năm
6998
6188
1805
Giải tư
20777
36871
69365
72070
73168
15604
70633
47467
05644
44164
84656
49661
49121
53912
06583
98023
44395
04566
86233
35604
63180
Giải ba
69499
62505
17486
25292
09474
24005
Giải nhì
89007
78922
18450
Giải nhất
21386
63116
07392
Đặc biệt
795155
956962
218373
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 05; 07 04; 05(2)
Đầu 1 12; 16; 18; 19
Đầu 2 21; 22 23; 29
Đầu 3 33; 38 33
Đầu 4 41 44 41; 46; 47
Đầu 5 55 56; 59 50
Đầu 6 65; 68; 69 61; 62; 64; 66; 67 66
Đầu 7 70; 71; 77 72 73; 74; 76
Đầu 8 86; 87 86; 88 80; 83
Đầu 9 93; 98; 99 92 92; 95