Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 22/11/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
93
05
17
Giải bảy
912
587
466
Giải sáu
0924
9487
4318
6838
5587
8491
4179
3307
1380
Giải năm
0954
6480
5347
Giải tư
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
Giải ba
12672
72534
11739
89119
92752
76263
Giải nhì
50027
95825
72980
Giải nhất
10977
49662
84830
Đặc biệt
299651
501300
205366
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02; 05 07; 08
Đầu 1 12; 18 19 17
Đầu 2 24; 27 25; 28
Đầu 3 34; 37 38; 39 30
Đầu 4 44 47(2)
Đầu 5 50; 51(2); 54; 58 52; 59
Đầu 6 60; 62; 64 63; 66(3)
Đầu 7 72; 73; 77; 78 70; 75; 79
Đầu 8 80; 87 80; 85; 87(2) 80(2)
Đầu 9 93 91; 95 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 15/11/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
00
95
72
Giải bảy
278
240
664
Giải sáu
4755
3616
3366
3888
1075
1730
4472
1429
7212
Giải năm
3865
9420
7421
Giải tư
50625
07236
04800
12737
14827
51553
29076
29578
33454
74450
75761
98094
14431
25166
61766
24189
92594
95973
98527
71050
47250
Giải ba
28012
20512
32780
89430
16839
68278
Giải nhì
99833
66275
43013
Giải nhất
42627
40295
13474
Đặc biệt
721378
865438
942180
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00(2)
Đầu 1 12(2); 16 12; 13
Đầu 2 25; 27(2) 20 21; 27; 29
Đầu 3 33; 36; 37 30(2); 31; 38 39
Đầu 4 40
Đầu 5 53; 55 50; 54 50(2)
Đầu 6 65; 66 61; 66 64; 66
Đầu 7 76; 78(2) 75(2); 78 72(2); 73; 74; 78
Đầu 8 80; 88 80; 89
Đầu 9 94; 95(2) 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 08/11/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
82
96
56
Giải bảy
194
116
590
Giải sáu
6041
0210
7770
5993
9374
4284
6595
0240
0272
Giải năm
7311
9055
3907
Giải tư
56247
00829
15283
43019
17331
89422
26678
46505
45763
33850
13035
08698
82242
93503
92153
38986
11654
22504
69161
53631
51427
Giải ba
69962
63902
86591
79462
49841
81347
Giải nhì
07913
35167
40899
Giải nhất
28067
27038
09396
Đặc biệt
812160
999202
096230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 02; 03; 05 04; 07
Đầu 1 10; 11; 13; 19 16
Đầu 2 22; 29 27
Đầu 3 31 35; 38 30; 31
Đầu 4 41; 47 42 40; 41; 47
Đầu 5 50; 55 53; 54; 56
Đầu 6 60; 62; 67 62; 63; 67 61
Đầu 7 70; 78 74 72
Đầu 8 82; 83 84 86
Đầu 9 94 91; 93; 96; 98 90; 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/11/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
15
39
78
Giải bảy
341
871
460
Giải sáu
7627
3958
9014
1208
4070
1203
8719
3091
8296
Giải năm
1861
8897
9840
Giải tư
89956
72469
53510
21702
67080
11394
53259
23603
62624
25371
18931
89803
37515
87652
91611
30139
11174
31867
03465
63431
76497
Giải ba
84778
38292
74328
50372
62906
71008
Giải nhì
06719
18958
35335
Giải nhất
79582
75768
76308
Đặc biệt
171932
869780
490201
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 03(3); 08 01; 06; 08(2)
Đầu 1 10; 14; 15; 19 15 11; 19
Đầu 2 27 24; 28
Đầu 3 32 31; 39 31; 35; 39
Đầu 4 41 40
Đầu 5 56; 58; 59 52; 58
Đầu 6 61; 69 68 60; 65; 67
Đầu 7 78 70; 71(2); 72 74; 78
Đầu 8 80; 82 80
Đầu 9 92; 94 97 91; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/10/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
07
15
49
Giải bảy
119
685
744
Giải sáu
4169
6353
4465
2663
0758
4972
7739
8255
2283
Giải năm
8011
3360
0516
Giải tư
17002
48424
34537
84731
62521
16399
56018
90675
72693
83770
87065
01787
16969
40410
37570
70321
87158
37882
34697
98848
92190
Giải ba
61433
55850
61222
18434
31972
74224
Giải nhì
84247
93035
36084
Giải nhất
59766
97939
76069
Đặc biệt
914458
678798
290274
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 07
Đầu 1 11; 18; 19 10; 15 16
Đầu 2 21; 24 22 21; 24
Đầu 3 31; 33; 37 34; 35; 39 39
Đầu 4 47 44; 48; 49
Đầu 5 50; 53; 58 58 55; 58
Đầu 6 65; 66; 69 60; 63; 65; 69 69
Đầu 7 70; 72; 75 70; 72; 74
Đầu 8 85; 87 82; 83; 84
Đầu 9 99 93; 98 90; 97