Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/05/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
32
57
Giải bảy
919
225
809
Giải sáu
7134
2425
4310
9948
5692
4380
7444
2006
9975
Giải năm
6067
3036
4103
Giải tư
03950
13897
70109
66442
53320
90615
14081
02339
38104
40500
12036
51345
60818
38611
95688
06571
75057
15824
72601
89340
26736
Giải ba
95466
47029
98864
08465
12368
23351
Giải nhì
71180
35483
36250
Giải nhất
00380
29299
29326
Đặc biệt
448568
364685
438613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 00; 04 01; 03; 06; 09
Đầu 1 10; 15; 19 11; 18 13
Đầu 2 20; 25; 29 25 24; 26
Đầu 3 34 32; 36(2); 39 36
Đầu 4 42 45; 48 40; 44
Đầu 5 50 50; 51; 57(2)
Đầu 6 66; 67; 68 64; 65 68
Đầu 7 71; 75
Đầu 8 80(2); 81; 88 80; 83; 85 88
Đầu 9 97 92; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/05/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
54
43
47
Giải bảy
351
446
513
Giải sáu
2362
0076
7023
3509
5994
8144
4918
4461
5549
Giải năm
4315
5686
2170
Giải tư
95371
60048
39636
37360
26078
00654
63027
37025
44305
04741
02677
83613
12083
12991
40711
17366
68504
76353
36778
92745
34322
Giải ba
95927
47822
10662
27942
61752
74611
Giải nhì
72373
49868
89743
Giải nhất
85573
48293
78694
Đặc biệt
638896
902341
263732
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 09 04
Đầu 1 15 13 11(2); 13; 18
Đầu 2 22; 23; 27(2) 25 22
Đầu 3 36 32
Đầu 4 48 41(2); 42; 43; 44; 46 43; 45; 47; 49
Đầu 5 51; 54(2) 52; 53
Đầu 6 60; 62 62; 68 61; 66
Đầu 7 71; 73(2); 76; 78 77 70; 78
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 96 91; 93; 94 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/04/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
20
61
66
Giải bảy
401
387
410
Giải sáu
9467
3034
6692
1803
8470
0581
8655
0260
3710
Giải năm
0878
0203
4327
Giải tư
32637
01052
91778
27920
48907
15194
47802
40181
69122
43118
27814
56691
17066
60892
63917
82748
73470
56612
47902
45635
78985
Giải ba
57887
87503
24746
05667
67653
62103
Giải nhì
39053
81124
47801
Giải nhất
13610
15487
44316
Đặc biệt
105201
458108
359857
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01(2); 02; 03; 07 03(2); 08 01; 02; 03
Đầu 1 10 14; 18 10(2); 12; 16; 17
Đầu 2 20(2) 22; 24 27
Đầu 3 34; 37 35
Đầu 4 46 48
Đầu 5 52; 53 53; 55; 57
Đầu 6 67 61; 66; 67 60; 66
Đầu 7 78(2) 70 70
Đầu 8 87 81(2); 87(2) 85
Đầu 9 92; 94 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 19/04/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
58
91
75
Giải bảy
240
974
860
Giải sáu
8555
5362
3076
9356
7710
4447
5263
3782
6659
Giải năm
0603
6410
4447
Giải tư
86596
76951
76080
96697
51575
80725
82965
59565
90053
28399
36131
48254
66806
78681
08857
50380
04905
67393
38158
89003
21907
Giải ba
98084
81386
78186
09188
37439
30784
Giải nhì
48084
86082
97729
Giải nhất
21697
37599
81059
Đặc biệt
731826
546447
165040
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 06 03; 05; 07
Đầu 1 10(2)
Đầu 2 25; 26 29
Đầu 3 31 39
Đầu 4 40 47(2) 40; 47
Đầu 5 51; 55; 58 53; 54; 56 57; 58; 59(2)
Đầu 6 62; 65 65 60; 63
Đầu 7 75; 76 74 75
Đầu 8 80; 84(2); 86 81; 82; 86; 88 80; 82; 84
Đầu 9 96; 97(2) 91; 99(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 12/04/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
29
07
94
Giải bảy
435
664
371
Giải sáu
2050
5488
0477
3890
0818
2081
4866
9537
2850
Giải năm
3857
4666
0274
Giải tư
30973
62629
82780
66874
68901
54255
45303
16721
29060
98502
77933
65665
83608
43322
14666
63590
96925
03124
63883
50377
38245
Giải ba
85532
51281
57391
81105
39621
36480
Giải nhì
82064
66286
14265
Giải nhất
87594
24739
35693
Đặc biệt
370652
809019
914200
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 03 02; 05; 07; 08 00
Đầu 1 18; 19
Đầu 2 29(2) 21; 22 21; 24; 25
Đầu 3 32; 35 33; 39 37
Đầu 4 45
Đầu 5 50; 52; 55; 57 50
Đầu 6 64 60; 64; 65; 66 65; 66(2)
Đầu 7 73; 74; 77 71; 74; 77
Đầu 8 80; 81; 88 81; 86 80; 83
Đầu 9 94 90; 91 90; 93; 94