Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 15/12/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
85
10
01
Giải bảy
678
189
764
Giải sáu
0721
7044
8538
2216
3691
7741
7587
1928
3822
Giải năm
2616
1447
9552
Giải tư
98503
19192
72063
45097
84926
48670
98187
92761
99367
73833
97709
97141
59701
87824
47893
57187
24526
74928
61512
00176
53458
Giải ba
45995
45910
92487
30961
65797
17996
Giải nhì
98237
42094
35677
Giải nhất
30915
47519
99652
Đặc biệt
458231
849517
431586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 01; 09 01
Đầu 1 10; 15; 16 10; 16; 17; 19 12
Đầu 2 21; 26 24 22; 26; 28(2)
Đầu 3 31; 37; 38 33
Đầu 4 44 41(2); 47
Đầu 5 52(2); 58
Đầu 6 63 61(2); 67 64
Đầu 7 70; 78 76; 77
Đầu 8 85; 87 87; 89 86; 87(2)
Đầu 9 92; 95; 97 91; 94 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 08/12/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
12
08
40
Giải bảy
953
138
357
Giải sáu
9199
1822
9878
6509
4135
8610
6522
1900
6596
Giải năm
7640
6097
8056
Giải tư
20694
25401
48379
54574
23829
90762
62438
06514
71954
29319
60552
96023
10800
64957
34506
93001
00987
09190
47181
96824
47153
Giải ba
60689
56051
85346
99076
31949
26494
Giải nhì
63168
50764
65935
Giải nhất
28910
55960
22338
Đặc biệt
143019
856288
241971
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01 00; 08; 09 00; 01; 06
Đầu 1 10; 12; 19 10; 14; 19
Đầu 2 22; 29 23 22; 24
Đầu 3 38 35; 38 35; 38
Đầu 4 40 46 40; 49
Đầu 5 51; 53 52; 54; 57 53; 56; 57
Đầu 6 62; 68 60; 64
Đầu 7 74; 78; 79 76 71
Đầu 8 89 88 81; 87
Đầu 9 94; 99 97 90; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/12/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
48
73
69
Giải bảy
447
764
184
Giải sáu
7607
2394
2337
4244
1205
2099
3044
7167
8728
Giải năm
0882
8198
0078
Giải tư
96050
51933
81946
67049
57729
79894
85733
72084
20342
33964
13077
98049
14096
24397
31530
88277
70124
15718
06363
51983
63671
Giải ba
93922
32557
19587
00755
35321
31155
Giải nhì
62465
69965
36485
Giải nhất
79751
83664
69427
Đặc biệt
533129
215595
655544
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 07 05
Đầu 1 18
Đầu 2 22; 29(2) 21; 24; 27; 28
Đầu 3 33(2); 37 30
Đầu 4 46; 47; 48; 49 42; 44; 49 44(2)
Đầu 5 50; 51; 57 55 55
Đầu 6 65 64(3); 65 63; 67; 69
Đầu 7 73; 77 71; 77; 78
Đầu 8 82 84; 87 83; 84; 85
Đầu 9 94(2) 95; 96; 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
18
29
54
Giải bảy
848
984
127
Giải sáu
7169
7740
1344
2162
8168
4779
5272
9623
4829
Giải năm
6459
3918
4598
Giải tư
69220
43705
48228
23648
89207
88067
00490
61365
77030
56295
89691
80853
60730
71876
11857
01604
04390
71793
04507
29585
65070
Giải ba
78811
82573
98290
29466
60964
56988
Giải nhì
54429
54794
97779
Giải nhất
48737
47433
77551
Đặc biệt
383812
911717
930125
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 04; 07
Đầu 1 11; 12; 18 17; 18
Đầu 2 20; 28; 29 29 23; 25; 27; 29
Đầu 3 37 30(2); 33
Đầu 4 40; 44; 48(2)
Đầu 5 59 53 51; 54; 57
Đầu 6 67; 69 62; 65; 66; 68 64
Đầu 7 73 76; 79 70; 72; 79
Đầu 8 84 85; 88
Đầu 9 90 90; 91; 94; 95 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
21
02
72
Giải bảy
657
284
438
Giải sáu
6043
2699
0496
3086
7582
2760
1054
7254
8096
Giải năm
6649
6245
4065
Giải tư
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
Giải ba
79053
90687
21279
09990
09631
98950
Giải nhì
14383
94737
34878
Giải nhất
43440
28411
62673
Đặc biệt
239059
646735
943050
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 08 02 07
Đầu 1 11; 14 18
Đầu 2 21 22 29
Đầu 3 31; 35; 37 31; 38
Đầu 4 40; 43; 49 45
Đầu 5 53; 54; 57; 59 56 50(2); 54(2)
Đầu 6 60; 61 60; 65
Đầu 7 78 71; 79 72; 73; 75; 76; 78
Đầu 8 82; 83(2); 87 82; 84; 86
Đầu 9 93; 96; 99 90; 93 96; 98