Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
02
05
Giải bảy
197
786
782
Giải sáu
0573
2414
4014
1296
7907
9093
9881
3145
1038
Giải năm
3348
0926
7234
Giải tư
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
95100
12903
53220
01855
80317
43663
48073
Giải ba
13251
31378
45153
12737
80066
32238
Giải nhì
82940
82615
31488
Giải nhất
86278
87403
28984
Đặc biệt
353726
450684
763628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 02; 03; 07 00; 03; 05
Đầu 1 14(2) 15 17
Đầu 2 25; 26 26; 28 20; 28
Đầu 3 30 31; 34; 37 34; 38(2)
Đầu 4 40; 45; 48 45
Đầu 5 51; 55 50; 53; 56 55
Đầu 6 60; 63 63; 66
Đầu 7 73; 78(2) 73
Đầu 8 81 82; 84; 85; 86 81; 82; 84; 88
Đầu 9 97 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
30
03
42
Giải bảy
394
663
284
Giải sáu
8709
5983
2408
4190
7125
0183
6390
3237
4327
Giải năm
8241
4351
2335
Giải tư
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
06993
81891
58163
15801
39808
89940
53569
20144
67995
75027
42571
92710
03303
28418
Giải ba
60185
64996
43717
75640
30234
60941
Giải nhì
13620
24432
75278
Giải nhất
01766
34399
32814
Đặc biệt
620242
771324
702647
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06; 08; 09 01; 03; 08 03
Đầu 1 17 10; 14; 18
Đầu 2 20 24; 25 27(2)
Đầu 3 30; 39 32 34; 35; 37
Đầu 4 41; 42; 46 40(2) 41; 42; 44; 47
Đầu 5 52 51
Đầu 6 66 63(2); 69
Đầu 7 79 71; 78
Đầu 8 80; 83; 85 83 84
Đầu 9 92; 94; 96 90; 91; 93; 99 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
33
15
Giải bảy
376
683
002
Giải sáu
1970
0946
5821
8252
9994
6937
1507
9699
7916
Giải năm
7955
3398
2272
Giải tư
89158
44943
29039
90390
46571
90316
47203
15707
62791
24266
21924
96961
67463
68322
84530
66296
38416
44853
95120
35627
36377
Giải ba
32882
31279
19523
49442
97202
33966
Giải nhì
23319
39378
18553
Giải nhất
60726
48510
53123
Đặc biệt
168554
712654
197406
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 07 02(2); 06; 07
Đầu 1 16; 19 10 15; 16(2)
Đầu 2 21; 26 22; 23; 24 20; 23; 27
Đầu 3 39 33; 37 30
Đầu 4 43; 45; 46 42
Đầu 5 54; 55; 58 52; 54 53(2)
Đầu 6 61; 63; 66 66
Đầu 7 70; 71; 76; 79 78 72; 77
Đầu 8 82 83
Đầu 9 90 91; 94; 98 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/02/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
60
94
69
Giải bảy
371
726
442
Giải sáu
4033
5719
4299
9862
1142
0400
9527
2386
8771
Giải năm
7190
4636
3642
Giải tư
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
66010
30182
49627
12209
07976
21778
76173
Giải ba
09080
36434
90467
78815
09069
78020
Giải nhì
72466
98745
78310
Giải nhất
11887
82825
89510
Đặc biệt
262598
129277
191556
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 09
Đầu 1 10; 15; 19 15(2); 18 10(3)
Đầu 2 25; 26 20; 27(2)
Đầu 3 33; 34 36
Đầu 4 42 42; 43; 45 42(2)
Đầu 5 56; 59 53 56
Đầu 6 60; 66; 67 62; 67(2) 69(2)
Đầu 7 71 75; 77 71; 73; 76; 78
Đầu 8 80; 87 82; 86
Đầu 9 90; 98; 99(2) 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/02/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
95
07
55
Giải bảy
832
647
124
Giải sáu
2440
1481
9000
5943
9325
1785
5485
1561
4020
Giải năm
7384
9100
0605
Giải tư
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
60698
14703
40563
57806
18092
25372
78757
Giải ba
01881
98800
24454
95477
84691
16686
Giải nhì
84314
02697
77461
Giải nhất
45290
81027
43907
Đặc biệt
343744
999138
408483
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00(2) 00; 07 03; 05; 06; 07
Đầu 1 13; 14
Đầu 2 25; 27(2) 20; 24
Đầu 3 30; 32 31; 38
Đầu 4 40; 44; 46 43; 47
Đầu 5 54 55; 57
Đầu 6 65 61(2); 63
Đầu 7 72 71; 76; 77 72
Đầu 8 81(2); 84 85(2) 83; 85; 86
Đầu 9 90(2); 95(3) 97; 98 91; 92; 98