Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
63
85
27
Giải bảy
684
769
216
Giải sáu
0418
4738
0992
4558
1673
3210
9711
1903
4152
Giải năm
7543
3528
1826
Giải tư
25931
67482
82489
29996
68639
47976
78820
51016
64051
51227
78589
96625
00091
79510
08211
73131
14572
29944
99394
46796
29293
Giải ba
91608
31499
50906
37004
29576
86014
Giải nhì
72041
24235
22268
Giải nhất
82570
43348
25905
Đặc biệt
307872
379409
634919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 08 04; 06; 09 03; 05
Đầu 1 18 10(2); 16 11(2); 14; 16; 19
Đầu 2 20 25; 27; 28 26; 27
Đầu 3 31; 38; 39 35 31
Đầu 4 41; 43 48 44
Đầu 5 51; 58 52
Đầu 6 63 69 68
Đầu 7 70; 72; 76 73 72; 76
Đầu 8 82; 84; 89 85; 89
Đầu 9 92; 96; 99 91 93; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
38
61
95
Giải bảy
870
809
059
Giải sáu
4277
4217
2342
8666
5831
3743
3783
2403
7214
Giải năm
4163
3577
5885
Giải tư
07255
13105
04003
87556
88935
87578
15601
08324
51081
12546
19959
73650
57127
74934
33927
03540
88683
13884
31795
53540
50695
Giải ba
15805
59576
51453
57480
42333
23153
Giải nhì
26685
14228
18431
Giải nhất
28244
75906
17518
Đặc biệt
866710
748827
459985
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 03; 05(2) 06; 09 03
Đầu 1 10; 17 14; 18
Đầu 2 24; 27(2); 28 27
Đầu 3 35; 38 31; 34 31; 33
Đầu 4 42; 44 43; 46 40(2)
Đầu 5 55; 56 50; 53; 59 53; 59
Đầu 6 63 61; 66
Đầu 7 70; 76; 77; 78 77
Đầu 8 85 80; 81 83(2); 84; 85(2)
Đầu 9 95(3)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
67
54
23
Giải bảy
011
192
843
Giải sáu
5923
6953
4057
7235
6305
5637
8813
8011
6587
Giải năm
0809
6490
3705
Giải tư
53633
73233
70624
69998
64625
64294
09688
80781
75235
22842
37300
36541
71441
97095
41623
63562
77792
83613
17209
63835
31416
Giải ba
39191
28652
82387
86389
19593
27723
Giải nhì
73302
74609
06417
Giải nhất
37326
84709
14616
Đặc biệt
845276
177913
209884
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 09 00; 05; 09(2) 05; 09
Đầu 1 11 13 11; 13(2); 16(2); 17
Đầu 2 23; 24; 25; 26 23(3)
Đầu 3 33(2) 35(2); 37 35
Đầu 4 41(2); 42 43
Đầu 5 52; 53; 57 54
Đầu 6 67 62
Đầu 7 76
Đầu 8 88 81; 87; 89 84; 87
Đầu 9 91; 94; 98 90; 92; 95 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
65
79
Giải bảy
747
842
486
Giải sáu
1989
9696
8262
7389
9279
3663
7591
6008
5463
Giải năm
2372
0219
7262
Giải tư
06428
43979
84798
35769
21136
89558
56724
13871
60905
94876
12789
36566
84294
15474
62849
81096
61983
86887
80625
35633
62830
Giải ba
88415
72725
32569
65835
57203
13642
Giải nhì
15304
05284
16567
Giải nhất
09589
22729
14472
Đặc biệt
687541
963885
312417
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04 05 03; 08
Đầu 1 15 19 17
Đầu 2 24; 25; 28 29 25
Đầu 3 36 35 30; 33
Đầu 4 41; 47 42 42; 49
Đầu 5 58
Đầu 6 62; 69 63; 65; 66; 69 62; 63; 67
Đầu 7 72; 79 71; 74; 76; 79 72; 79
Đầu 8 88; 89(2) 84; 85; 89(2) 83; 86; 87
Đầu 9 96; 98 94 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
75
89
13
Giải bảy
185
958
903
Giải sáu
3341
4315
0909
7982
6083
0233
3088
5715
2448
Giải năm
2661
7340
3954
Giải tư
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
70705
57190
13732
98541
19933
97450
32403
45277
19630
38675
51985
77427
17790
42666
Giải ba
01890
55440
62157
42599
44032
95211
Giải nhì
05432
45221
02362
Giải nhất
60963
21290
14143
Đặc biệt
734935
185451
211892
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 09 03; 05 03
Đầu 1 15; 17 11; 13; 15
Đầu 2 22; 25 21 27
Đầu 3 32; 35 32; 33(2) 30; 32
Đầu 4 40; 41 40; 41 43; 48
Đầu 5 50; 51; 57; 58 54
Đầu 6 61(2); 63 62; 66
Đầu 7 75; 77 75; 77
Đầu 8 85 82; 83; 89 85; 88
Đầu 9 90; 93 90(2); 99 90; 92