Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
60
33
73
Giải bảy
644
870
214
Giải sáu
3850
4339
7145
1946
7604
4143
1672
4989
2921
Giải năm
7715
7573
2644
Giải tư
62482
58759
53331
91533
26346
67758
20714
08529
42941
90097
27242
08551
01758
82994
53377
24716
08782
55299
09814
30886
93641
Giải ba
69875
83068
55346
54996
75481
09989
Giải nhì
66860
10252
69424
Giải nhất
00518
10684
68440
Đặc biệt
268879
365676
119024
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04
Đầu 1 14; 15; 18 14(2); 16
Đầu 2 29 21; 24(2)
Đầu 3 31; 33; 39 33
Đầu 4 44; 45; 46 41; 42; 43; 46(2) 40; 41; 44
Đầu 5 50; 58; 59 51; 52; 58
Đầu 6 60(2); 68
Đầu 7 75; 79 70; 73; 76 72; 73; 77
Đầu 8 82 84 81; 82; 86; 89(2)
Đầu 9 94; 96; 97 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/11/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
83
64
56
Giải bảy
381
132
924
Giải sáu
8845
8048
1418
3158
7312
1039
1601
6679
1427
Giải năm
6750
8435
7678
Giải tư
57439
27027
54409
22127
68437
85496
86942
70083
35311
65683
55675
17732
96967
58998
72405
50982
08161
21560
28859
83464
74077
Giải ba
11864
65696
50872
36333
12721
09862
Giải nhì
81314
02717
75276
Giải nhất
42271
44721
40548
Đặc biệt
737554
506266
340401
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 01(2); 05
Đầu 1 14; 18 11; 12; 17
Đầu 2 27(2) 21 21; 24; 27
Đầu 3 37; 39 32(2); 33; 35; 39
Đầu 4 42; 45; 48 48
Đầu 5 50; 54 58 56; 59
Đầu 6 64 64; 66; 67 60; 61; 62; 64
Đầu 7 71 72; 75 76; 77; 78; 79
Đầu 8 81; 83 83(2) 82
Đầu 9 96(2) 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/10/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
50
93
73
Giải bảy
705
338
494
Giải sáu
7626
5048
4505
6527
7930
5829
3783
3348
9664
Giải năm
9450
0216
5207
Giải tư
25982
44653
05535
41892
66655
45524
95767
84040
40961
32296
10612
23178
70809
66768
13839
16903
44599
45624
46487
23129
30775
Giải ba
27906
82540
91560
48423
12189
59925
Giải nhì
70984
58925
10293
Giải nhất
77721
11432
10447
Đặc biệt
229954
313530
116804
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05(2); 06 09 03; 04; 07
Đầu 1 12; 16
Đầu 2 21; 24; 26 23; 25; 27; 29 24; 25; 29
Đầu 3 35 30(2); 32; 38 39
Đầu 4 40; 48 40 47; 48
Đầu 5 50(2); 53; 54; 55
Đầu 6 67 60; 61; 68 64
Đầu 7 78 73; 75
Đầu 8 82; 84 83; 87; 89
Đầu 9 92 93; 96 93; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/10/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
61
55
08
Giải bảy
133
309
924
Giải sáu
7024
7140
5974
8918
3437
0144
9247
1618
9627
Giải năm
2774
1273
5205
Giải tư
68901
25183
72101
95575
75129
14353
73594
25287
64102
80505
41178
55658
33436
37722
94338
84945
58646
96453
38898
21965
69328
Giải ba
34177
19970
73535
04287
49097
42858
Giải nhì
88624
13000
11800
Giải nhất
52089
34659
41349
Đặc biệt
708182
937989
142177
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01(2) 00; 02; 05; 09 00; 05; 08
Đầu 1 18 18
Đầu 2 24(2); 29 22 24; 27; 28
Đầu 3 33 35; 36; 37 38
Đầu 4 40 44 45; 46; 47; 49
Đầu 5 53 55; 58; 59 53; 58
Đầu 6 61 65
Đầu 7 70; 74(2); 75; 77 73; 78 77
Đầu 8 82; 83; 89 87(2); 89
Đầu 9 94 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/10/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
66
65
60
Giải bảy
242
938
605
Giải sáu
9382
5794
6261
3889
9366
2312
8804
6373
3949
Giải năm
7893
2958
4415
Giải tư
16552
19703
31940
32053
35448
98925
75806
32497
62187
31428
65128
16957
91118
81427
70320
75946
60563
41530
22617
70337
64667
Giải ba
32053
64117
52013
72359
75382
58843
Giải nhì
11463
31485
27029
Giải nhất
94338
77507
89092
Đặc biệt
293086
701051
051890
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 06 07 04; 05
Đầu 1 17 12; 13; 18 15; 17
Đầu 2 25 27; 28(2) 20; 29
Đầu 3 38 38 30; 37
Đầu 4 40; 42; 48 43; 46; 49
Đầu 5 52; 53(2) 51; 57; 58; 59
Đầu 6 61; 63; 66 65; 66 60; 63; 67
Đầu 7 73
Đầu 8 82; 86 85; 87; 89 82
Đầu 9 93; 94 97 90; 92