Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
75
89
13
Giải bảy
185
958
903
Giải sáu
3341
4315
0909
7982
6083
0233
3088
5715
2448
Giải năm
2661
7340
3954
Giải tư
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
70705
57190
13732
98541
19933
97450
32403
45277
19630
38675
51985
77427
17790
42666
Giải ba
01890
55440
62157
42599
44032
95211
Giải nhì
05432
45221
02362
Giải nhất
60963
21290
14143
Đặc biệt
734935
185451
211892
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 09 03; 05 03
Đầu 1 15; 17 11; 13; 15
Đầu 2 22; 25 21 27
Đầu 3 32; 35 32; 33(2) 30; 32
Đầu 4 40; 41 40; 41 43; 48
Đầu 5 50; 51; 57; 58 54
Đầu 6 61(2); 63 62; 66
Đầu 7 75; 77 75; 77
Đầu 8 85 82; 83; 89 85; 88
Đầu 9 90; 93 90(2); 99 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
30
99
94
Giải bảy
442
006
191
Giải sáu
3092
9098
7545
7078
6889
6010
8744
4810
7922
Giải năm
4943
6900
0701
Giải tư
11547
84639
48025
63040
99819
36118
37396
15591
54880
18879
90310
80263
91073
51748
06863
51768
70183
68962
81431
49189
63425
Giải ba
62230
53187
91348
03565
06978
88740
Giải nhì
71049
27679
99213
Giải nhất
37276
62980
44025
Đặc biệt
162649
022682
524046
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 06 01
Đầu 1 18; 19 10(2) 10; 13
Đầu 2 25 22; 25(2)
Đầu 3 30(2); 39 31
Đầu 4 40; 42; 43; 45; 47; 49(2) 48(2) 40; 44; 46
Đầu 5
Đầu 6 63; 65 62; 63; 68
Đầu 7 76 73; 78; 79(2) 78
Đầu 8 87 80(2); 82; 89 83; 89
Đầu 9 92; 96; 98 91; 99 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 29/06/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
36
71
35
Giải bảy
652
796
264
Giải sáu
9621
3209
6503
5147
6168
5675
0518
2478
4866
Giải năm
8392
6232
0202
Giải tư
62707
52227
32006
48332
62886
58178
07324
90577
11646
96791
70865
90734
03743
37877
94135
92199
76771
24611
80609
78794
77205
Giải ba
26364
19092
38581
14515
42120
87157
Giải nhì
66478
27054
75712
Giải nhất
25034
28164
73593
Đặc biệt
059557
851690
000066
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 06; 07; 09 02; 05; 09
Đầu 1 15 11; 12; 18
Đầu 2 21; 24; 27 20
Đầu 3 32; 34; 36 32; 34 35(2)
Đầu 4 43; 46; 47
Đầu 5 52; 57 54 57
Đầu 6 64 64; 65; 68 64; 66(2)
Đầu 7 78(2) 71; 75; 77(2) 71; 78
Đầu 8 86 81
Đầu 9 92(2) 90; 91; 96 93; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 22/06/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
07
76
63
Giải bảy
113
667
638
Giải sáu
1430
6522
6861
5516
7834
8476
4316
2759
7737
Giải năm
8598
9064
2963
Giải tư
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
Giải ba
17205
06974
42466
69814
32568
66031
Giải nhì
02581
40802
09589
Giải nhất
13040
68337
44515
Đặc biệt
610812
064887
976508
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 02 08
Đầu 1 10; 12(2); 13 14; 15; 16 15; 16
Đầu 2 22; 25 20 24; 29
Đầu 3 30; 32 30; 34; 37 31; 37; 38
Đầu 4 40 49 43; 48
Đầu 5 58 59
Đầu 6 61; 66; 68 64; 66; 67 63(2); 68
Đầu 7 74 70; 76(2) 76
Đầu 8 81; 87 87 88; 89
Đầu 9 98 97 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 15/06/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
13
70
51
Giải bảy
367
951
593
Giải sáu
7798
3919
3947
0757
0976
7786
1394
4109
4831
Giải năm
4378
8855
9686
Giải tư
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
59259
75208
88320
06184
56449
76490
44700
51469
91170
22198
61333
93361
26267
06092
Giải ba
28154
68480
38789
57594
61096
22467
Giải nhì
13648
55479
88409
Giải nhất
13988
78281
89222
Đặc biệt
805380
274750
134177
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 00; 08 09(2)
Đầu 1 13; 19
Đầu 2 21 20 22
Đầu 3 37 31; 33
Đầu 4 45; 47; 48; 49 49
Đầu 5 54 50; 51; 55; 57; 59 51
Đầu 6 60; 67 61; 67(2); 69
Đầu 7 78 70; 76; 79 70; 77
Đầu 8 80(2); 88 81; 84; 86; 89 86
Đầu 9 92; 98 90; 94 92; 93; 94; 96; 98