Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
38
61
95
Giải bảy
870
809
059
Giải sáu
4277
4217
2342
8666
5831
3743
3783
2403
7214
Giải năm
4163
3577
5885
Giải tư
07255
13105
04003
87556
88935
87578
15601
08324
51081
12546
19959
73650
57127
74934
33927
03540
88683
13884
31795
53540
50695
Giải ba
15805
59576
51453
57480
42333
23153
Giải nhì
26685
14228
18431
Giải nhất
28244
75906
17518
Đặc biệt
866710
748827
459985
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 03; 05(2) 06; 09 03
Đầu 1 10; 17 14; 18
Đầu 2 24; 27(2); 28 27
Đầu 3 35; 38 31; 34 31; 33
Đầu 4 42; 44 43; 46 40(2)
Đầu 5 55; 56 50; 53; 59 53; 59
Đầu 6 63 61; 66
Đầu 7 70; 76; 77; 78 77
Đầu 8 85 80; 81 83(2); 84; 85(2)
Đầu 9 95(3)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
67
54
23
Giải bảy
011
192
843
Giải sáu
5923
6953
4057
7235
6305
5637
8813
8011
6587
Giải năm
0809
6490
3705
Giải tư
53633
73233
70624
69998
64625
64294
09688
80781
75235
22842
37300
36541
71441
97095
41623
63562
77792
83613
17209
63835
31416
Giải ba
39191
28652
82387
86389
19593
27723
Giải nhì
73302
74609
06417
Giải nhất
37326
84709
14616
Đặc biệt
845276
177913
209884
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 09 00; 05; 09(2) 05; 09
Đầu 1 11 13 11; 13(2); 16(2); 17
Đầu 2 23; 24; 25; 26 23(3)
Đầu 3 33(2) 35(2); 37 35
Đầu 4 41(2); 42 43
Đầu 5 52; 53; 57 54
Đầu 6 67 62
Đầu 7 76
Đầu 8 88 81; 87; 89 84; 87
Đầu 9 91; 94; 98 90; 92; 95 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
65
79
Giải bảy
747
842
486
Giải sáu
1989
9696
8262
7389
9279
3663
7591
6008
5463
Giải năm
2372
0219
7262
Giải tư
06428
43979
84798
35769
21136
89558
56724
13871
60905
94876
12789
36566
84294
15474
62849
81096
61983
86887
80625
35633
62830
Giải ba
88415
72725
32569
65835
57203
13642
Giải nhì
15304
05284
16567
Giải nhất
09589
22729
14472
Đặc biệt
687541
963885
312417
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04 05 03; 08
Đầu 1 15 19 17
Đầu 2 24; 25; 28 29 25
Đầu 3 36 35 30; 33
Đầu 4 41; 47 42 42; 49
Đầu 5 58
Đầu 6 62; 69 63; 65; 66; 69 62; 63; 67
Đầu 7 72; 79 71; 74; 76; 79 72; 79
Đầu 8 88; 89(2) 84; 85; 89(2) 83; 86; 87
Đầu 9 96; 98 94 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
75
89
13
Giải bảy
185
958
903
Giải sáu
3341
4315
0909
7982
6083
0233
3088
5715
2448
Giải năm
2661
7340
3954
Giải tư
83501
50625
33917
03861
29722
59777
65593
70705
57190
13732
98541
19933
97450
32403
45277
19630
38675
51985
77427
17790
42666
Giải ba
01890
55440
62157
42599
44032
95211
Giải nhì
05432
45221
02362
Giải nhất
60963
21290
14143
Đặc biệt
734935
185451
211892
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 09 03; 05 03
Đầu 1 15; 17 11; 13; 15
Đầu 2 22; 25 21 27
Đầu 3 32; 35 32; 33(2) 30; 32
Đầu 4 40; 41 40; 41 43; 48
Đầu 5 50; 51; 57; 58 54
Đầu 6 61(2); 63 62; 66
Đầu 7 75; 77 75; 77
Đầu 8 85 82; 83; 89 85; 88
Đầu 9 90; 93 90(2); 99 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/07/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
30
99
94
Giải bảy
442
006
191
Giải sáu
3092
9098
7545
7078
6889
6010
8744
4810
7922
Giải năm
4943
6900
0701
Giải tư
11547
84639
48025
63040
99819
36118
37396
15591
54880
18879
90310
80263
91073
51748
06863
51768
70183
68962
81431
49189
63425
Giải ba
62230
53187
91348
03565
06978
88740
Giải nhì
71049
27679
99213
Giải nhất
37276
62980
44025
Đặc biệt
162649
022682
524046
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 06 01
Đầu 1 18; 19 10(2) 10; 13
Đầu 2 25 22; 25(2)
Đầu 3 30(2); 39 31
Đầu 4 40; 42; 43; 45; 47; 49(2) 48(2) 40; 44; 46
Đầu 5
Đầu 6 63; 65 62; 63; 68
Đầu 7 76 73; 78; 79(2) 78
Đầu 8 87 80(2); 82; 89 83; 89
Đầu 9 92; 96; 98 91; 99 91; 94