Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/03/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
62
57
91
Giải bảy
791
327
572
Giải sáu
0950
4355
9056
4088
2005
9804
5627
0291
5463
Giải năm
0450
4535
1458
Giải tư
45407
73482
06923
89414
44705
74187
38247
81552
05893
25773
96905
04975
00495
46004
31238
52164
69391
11296
41779
47756
48363
Giải ba
86211
98059
26043
29880
09976
66600
Giải nhì
10518
55480
10962
Giải nhất
83483
09288
35151
Đặc biệt
881680
685957
298139
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 04(2); 05(2) 00
Đầu 1 11; 14; 18
Đầu 2 23 27 27
Đầu 3 35 38; 39
Đầu 4 47 43
Đầu 5 50(2); 55; 56; 59 52; 57(2) 51; 56; 58
Đầu 6 62 62; 63(2); 64
Đầu 7 73; 75 72; 76; 79
Đầu 8 80; 82; 83; 87 80(2); 88(2)
Đầu 9 91 93; 95 91(3); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 22/02/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
56
09
88
Giải bảy
584
718
613
Giải sáu
6333
3906
6025
6498
2500
4291
8729
5780
9506
Giải năm
6820
1761
3301
Giải tư
68082
67836
74093
57869
60247
83659
49272
39088
22198
43814
30400
64856
88438
23331
16920
34445
35567
73769
77544
29311
45795
Giải ba
41612
31187
43668
12263
48367
52674
Giải nhì
01343
11478
65440
Giải nhất
92523
03106
55195
Đặc biệt
072923
453099
216780
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06 00(2); 06; 09 01; 06
Đầu 1 12 14; 18 11; 13
Đầu 2 20; 23(2); 25 20; 29
Đầu 3 33; 36 31; 38
Đầu 4 43; 47 40; 44; 45
Đầu 5 56; 59 56
Đầu 6 69 61; 63; 68 67(2); 69
Đầu 7 72 78 74
Đầu 8 82; 84; 87 88 80(2); 88
Đầu 9 93 91; 98(2); 99 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 15/02/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
53
63
22
Giải bảy
194
259
668
Giải sáu
5385
7231
1515
9968
2846
8957
5964
8694
8685
Giải năm
3551
4072
3771
Giải tư
24809
25061
94352
37426
65496
61382
09445
27286
86180
82195
82326
39215
96960
62156
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
Giải ba
05174
52391
65741
52480
00460
26994
Giải nhì
74512
86910
00890
Giải nhất
04594
21841
00353
Đặc biệt
695082
375067
198849
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 07
Đầu 1 12; 15 10; 15 15
Đầu 2 26 26 22
Đầu 3 31
Đầu 4 45 41(2); 46 49
Đầu 5 51; 52; 53 56; 57; 59 52; 53; 55
Đầu 6 61 60; 63; 67; 68 60; 64(3); 68
Đầu 7 74 72 71
Đầu 8 82(2); 85 80(2); 86 85
Đầu 9 91; 94(2); 96 95 90; 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 08/02/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
22
74
08
Giải bảy
935
098
416
Giải sáu
3659
6530
1850
4284
4072
9060
5127
0530
8913
Giải năm
1140
1072
8212
Giải tư
60028
97043
62376
51712
23585
52482
52899
36933
80249
90413
97193
62718
91987
64387
63600
40846
45194
28308
54607
92788
11642
Giải ba
03781
80464
33488
63999
14073
59586
Giải nhì
99742
88406
17949
Giải nhất
78796
39840
22255
Đặc biệt
345023
014332
755121
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06 00; 07; 08(2)
Đầu 1 12 13; 18 12; 13; 16
Đầu 2 22; 23; 28 21; 27
Đầu 3 30; 35 32; 33 30
Đầu 4 40; 42; 43 40; 49 42; 46; 49
Đầu 5 50; 59 55
Đầu 6 64 60
Đầu 7 76 72(2); 74 73
Đầu 8 81; 82; 85 84; 87(2); 88 86; 88
Đầu 9 96; 99 93; 98; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/02/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
17
26
78
Giải bảy
887
226
941
Giải sáu
9248
2529
4163
1624
5144
7792
2583
5077
1682
Giải năm
7685
4617
7098
Giải tư
72414
23556
03660
04590
23230
72712
68633
75266
21853
77640
78668
69227
72480
04207
79224
63060
46888
05564
05232
95693
93560
Giải ba
71925
31255
05505
34332
76538
81309
Giải nhì
64512
13163
45062
Giải nhất
39919
57066
66696
Đặc biệt
023311
958648
871027
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 09
Đầu 1 11; 12(2); 14; 17; 19 17
Đầu 2 25; 29 24; 26(2); 27 24; 27
Đầu 3 30; 33 32 32; 38
Đầu 4 48 40; 44; 48 41
Đầu 5 55; 56 53
Đầu 6 60; 63 63; 66(2); 68 60(2); 62; 64
Đầu 7 77; 78
Đầu 8 85; 87 80 82; 83; 88
Đầu 9 90 92 93; 96; 98