Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/10/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
04
29
36
Giải bảy
553
395
604
Giải sáu
5894
5387
7133
5330
8627
6066
6899
3804
6992
Giải năm
4014
6078
7355
Giải tư
73097
37470
47509
33581
08623
41308
79568
74129
75277
34580
18980
95576
62056
70349
08359
18533
11648
92702
75561
53278
37891
Giải ba
58394
40161
81184
66753
85620
11392
Giải nhì
11194
56236
93417
Giải nhất
05883
38378
67869
Đặc biệt
179670
791587
728073
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 08; 09 02; 04(2)
Đầu 1 14 17
Đầu 2 23 27; 29(2) 20
Đầu 3 33 30; 36 33; 36
Đầu 4 49 48
Đầu 5 53 53; 56 55; 59
Đầu 6 61; 68 66 61; 69
Đầu 7 70(2) 76; 77; 78(2) 73; 78
Đầu 8 81; 83; 87 80(2); 84; 87
Đầu 9 94(3); 97 95 91; 92(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 29/09/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
78
77
28
Giải bảy
335
886
550
Giải sáu
2034
0521
5634
7041
0635
6561
3519
4839
7910
Giải năm
1979
8537
0402
Giải tư
86672
56839
41874
32440
92014
48966
57241
20066
88344
07820
34919
45362
61718
93024
27679
11588
59858
97814
39441
22635
20438
Giải ba
93538
45170
12195
48629
79112
94035
Giải nhì
47244
23766
06132
Giải nhất
34512
68694
46023
Đặc biệt
674915
275720
346008
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 08
Đầu 1 12; 14; 15 18; 19 10; 12; 14; 19
Đầu 2 21 20(2); 24; 29 23; 28
Đầu 3 34(2); 35; 38; 39 35; 37 32; 35(2); 38; 39
Đầu 4 40; 41; 44 41; 44 41
Đầu 5 50; 58
Đầu 6 66 61; 62; 66(2)
Đầu 7 70; 72; 74; 78; 79 77 79
Đầu 8 86 88
Đầu 9 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 22/09/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
24
48
01
Giải bảy
750
864
836
Giải sáu
8698
1868
5348
6073
7845
5388
4217
6925
0622
Giải năm
5141
4233
8543
Giải tư
73837
19107
84527
80490
07493
27813
04001
60817
76497
30544
83279
61425
01911
91570
06969
88882
28013
60657
83365
34554
84773
Giải ba
43596
67251
26656
40690
06221
06379
Giải nhì
19268
20644
89078
Giải nhất
95222
38556
17840
Đặc biệt
492714
450536
872271
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 07 01
Đầu 1 13; 14 11; 17 13; 17
Đầu 2 22; 24; 27 25 21; 22; 25
Đầu 3 37 33; 36 36
Đầu 4 41; 48 44(2); 45; 48 40; 43
Đầu 5 50; 51 56(2) 54; 57
Đầu 6 68(2) 64 65; 69
Đầu 7 70; 73; 79 71; 73; 78; 79
Đầu 8 88 82
Đầu 9 90; 93; 96; 98 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 15/09/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
49
92
99
Giải bảy
364
300
616
Giải sáu
2182
0358
6270
1054
8192
6908
8935
4562
3739
Giải năm
1350
5076
7150
Giải tư
11262
22697
08073
71353
89702
04888
40793
67317
47916
34213
17791
49476
56807
81773
77600
25987
82179
23629
61979
60946
46024
Giải ba
41931
16256
96417
96283
45123
44904
Giải nhì
05119
52232
57039
Giải nhất
46026
07345
46386
Đặc biệt
474533
623442
114678
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 00; 07; 08 00; 04
Đầu 1 19 13; 16; 17(2) 16
Đầu 2 26 23; 24; 29
Đầu 3 31; 33 32 35; 39(2)
Đầu 4 49 42; 45 46
Đầu 5 50; 53; 56; 58 54 50
Đầu 6 62; 64 62
Đầu 7 70; 73 73; 76(2) 78; 79(2)
Đầu 8 82; 88 83 86; 87
Đầu 9 93; 97 91; 92(2) 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 08/09/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
69
41
17
Giải bảy
634
217
842
Giải sáu
6925
5500
0752
2972
3326
3067
9619
7539
4587
Giải năm
5993
8549
6657
Giải tư
30348
28944
89729
14663
85619
49674
81955
83377
49777
54951
68511
83047
12847
80169
98121
12807
38310
33278
46717
24887
58811
Giải ba
17958
33211
45966
42585
68074
66865
Giải nhì
64539
80427
39299
Giải nhất
92183
52910
09475
Đặc biệt
775673
128793
190631
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 07
Đầu 1 11; 19 10; 11; 17 10; 11; 17(2); 19
Đầu 2 25; 29 26; 27 21
Đầu 3 34; 39 31; 39
Đầu 4 44; 48 41; 47(2); 49 42
Đầu 5 52; 55; 58 51 57
Đầu 6 63; 69 66; 67; 69 65
Đầu 7 73; 74 72; 77(2) 74; 75; 78
Đầu 8 83 85 87(2)
Đầu 9 93 93 99