Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/07/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
27
91
26
Giải bảy
426
876
483
Giải sáu
7430
5086
1730
0526
9478
3491
1076
0279
5906
Giải năm
3185
3987
5191
Giải tư
21548
17923
07039
58809
45161
64234
58379
62942
22483
17012
45042
15934
45688
68383
20921
61098
95249
03131
49982
37740
29659
Giải ba
58809
93999
88864
20402
66353
27477
Giải nhì
04387
62807
77833
Giải nhất
18054
72037
72238
Đặc biệt
284770
974193
258595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09(2) 02; 07 06
Đầu 1 12
Đầu 2 23; 26; 27 26 21; 26
Đầu 3 30(2); 34; 39 34; 37 31; 33; 38
Đầu 4 48 42(2) 40; 49
Đầu 5 54 53; 59
Đầu 6 61 64
Đầu 7 70; 79 76; 78 76; 77; 79
Đầu 8 85; 86; 87 83(2); 87; 88 82; 83
Đầu 9 99 91(2); 93 91; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 30/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
80
78
71
Giải bảy
037
800
976
Giải sáu
4508
7905
2236
1338
0463
4646
5530
3612
8071
Giải năm
3568
7935
4693
Giải tư
80582
29932
55026
02092
20279
35916
23648
19103
50080
33739
84402
16314
14772
08106
20938
09870
49444
73521
55528
24804
99785
Giải ba
61451
33462
27447
58355
22064
50606
Giải nhì
63085
17690
67504
Giải nhất
48964
47120
13817
Đặc biệt
807494
505417
522149
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 08 00; 02; 03; 06 04(2); 06
Đầu 1 16 14; 17 12; 17
Đầu 2 26 20 21; 28
Đầu 3 32; 36; 37 35; 38; 39 30; 38
Đầu 4 48 46; 47 44; 49
Đầu 5 51 55
Đầu 6 62; 64; 68 63 64
Đầu 7 79 72; 78 70; 71(2); 76
Đầu 8 80; 82; 85 80 85
Đầu 9 92; 94 90 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
56
93
17
Giải bảy
017
897
965
Giải sáu
1050
4525
7021
0867
4843
4484
5649
3727
0923
Giải năm
2284
1549
3629
Giải tư
99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900
Giải ba
18304
58641
50740
02940
23742
79439
Giải nhì
80304
80986
59331
Giải nhất
78395
19924
61980
Đặc biệt
358187
479128
664733
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04(2) 00
Đầu 1 13; 17 17
Đầu 2 21; 25 24; 28 23; 27; 29
Đầu 3 30; 32 31; 33; 39
Đầu 4 41 40(2); 43; 47; 49 42; 49
Đầu 5 50; 56 57 56
Đầu 6 64; 68; 69 64; 67(2) 65; 67(2)
Đầu 7
Đầu 8 84(2); 87(2) 84; 86 80(2); 83
Đầu 9 91; 95 93; 95; 97 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
67
09
26
Giải bảy
355
335
654
Giải sáu
5905
6408
4615
5967
4589
7691
8534
7765
7493
Giải năm
7590
6845
2992
Giải tư
11605
82198
56046
48843
81346
34278
38229
83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099
46009
03393
09757
08109
00084
63568
33897
Giải ba
59229
74262
34366
60856
72057
62377
Giải nhì
41975
77354
37748
Giải nhất
96141
44560
19386
Đặc biệt
152713
942906
953131
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05(2); 08 06; 09 09(2)
Đầu 1 13; 15
Đầu 2 29(2) 27 26
Đầu 3 35 31; 34
Đầu 4 41; 43; 46(2) 45 48
Đầu 5 55 52; 53; 54; 56 54; 57(2)
Đầu 6 62; 67 60(2); 66(2); 67; 68 65; 68
Đầu 7 75; 78 77
Đầu 8 89 84; 86
Đầu 9 90; 98 91; 99 92; 93(2); 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
41
44
22
Giải bảy
499
619
656
Giải sáu
4289
0825
7890
6542
2655
1549
1805
6682
8358
Giải năm
0300
6841
7604
Giải tư
08523
57345
95818
44298
62607
48016
91975
06674
89606
77592
88913
64461
98952
81794
97436
41740
29160
29374
28688
63046
75411
Giải ba
57489
12865
83151
67162
22946
48150
Giải nhì
98154
81382
42643
Giải nhất
12674
12620
54552
Đặc biệt
049924
534953
061067
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 07 06 04; 05
Đầu 1 16; 18 13; 19 11
Đầu 2 23; 24; 25 20 22
Đầu 3 36
Đầu 4 41; 45 41; 42; 44; 49 40; 43; 46(2)
Đầu 5 54 51; 52; 53; 55 50; 52; 56; 58
Đầu 6 65 61; 62 60; 67
Đầu 7 74; 75 74 74
Đầu 8 89(2) 82 82; 88
Đầu 9 90; 98; 99 92; 94