Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 08/06/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
76
35
53
Giải bảy
171
145
828
Giải sáu
9486
3480
8954
0137
7912
4821
2800
6838
4472
Giải năm
5692
3532
8891
Giải tư
67177
44872
46228
01303
30241
42158
75385
44818
16042
78759
54441
93566
13177
08548
32047
06563
48612
42505
96522
47863
52970
Giải ba
88232
16589
71029
96000
41549
83840
Giải nhì
92037
07512
60030
Giải nhất
85246
72821
31861
Đặc biệt
233040
352720
256912
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 00 00; 05
Đầu 1 12(2); 18 12(2)
Đầu 2 28 20; 21(2); 29 22; 28
Đầu 3 32; 37 32; 35; 37 30; 38
Đầu 4 40; 41; 46 41; 42; 45; 48 40; 47; 49
Đầu 5 54; 58 59 53
Đầu 6 66 61; 63(2)
Đầu 7 71; 72; 76; 77 77 70; 72
Đầu 8 80; 85; 86; 89
Đầu 9 92 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/06/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
54
78
76
Giải bảy
062
433
840
Giải sáu
9763
6327
6243
4396
6738
2011
4838
5243
4169
Giải năm
0439
0376
4760
Giải tư
46877
62831
70145
32833
13981
38257
63377
24710
04360
71091
40187
27942
04386
57998
97916
91029
08753
35279
17074
33611
38500
Giải ba
77611
73741
76521
22232
43711
46392
Giải nhì
68900
29790
82978
Giải nhất
98245
52978
18597
Đặc biệt
570454
964617
682264
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 00
Đầu 1 11 10; 11; 17 11(2); 16
Đầu 2 27 21 29
Đầu 3 31; 33; 39 32; 33; 38 38
Đầu 4 41; 43; 45(2) 42 40; 43
Đầu 5 54(2); 57 53
Đầu 6 62; 63 60 60; 64; 69
Đầu 7 77(2) 76; 78(2) 74; 76; 78; 79
Đầu 8 81 86; 87
Đầu 9 90; 91; 96; 98 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
01
07
15
Giải bảy
968
750
024
Giải sáu
7425
2535
0782
3780
7858
3640
6133
9816
4274
Giải năm
6232
5939
8228
Giải tư
69076
95402
96005
80486
54500
28140
65060
66763
80974
89550
80172
61695
95040
80192
15207
38079
95421
44928
39125
01437
74905
Giải ba
71574
29344
11263
58077
03808
43454
Giải nhì
20571
10917
54319
Giải nhất
03635
94594
27914
Đặc biệt
610660
934328
277784
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 01; 02; 05 07 05; 07; 08
Đầu 1 17 14; 15; 16; 19
Đầu 2 25 28 21; 24; 25; 28(2)
Đầu 3 32; 35(2) 39 33; 37
Đầu 4 40; 44 40(2)
Đầu 5 50(2); 58 54
Đầu 6 60(2); 68 63(2)
Đầu 7 71; 74; 76 72; 74; 77 74; 79
Đầu 8 82; 86 80 84
Đầu 9 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 18/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
36
59
Giải bảy
454
165
965
Giải sáu
9434
5294
7199
4776
4761
1075
3226
3244
3813
Giải năm
6113
8955
5866
Giải tư
76230
15907
91024
16331
20848
39279
43377
33667
88817
12891
10869
53596
73419
43164
42235
40800
96581
15130
46169
44271
26175
Giải ba
37186
13053
70861
88032
89387
72525
Giải nhì
97007
94950
11408
Giải nhất
15801
37427
20797
Đặc biệt
338337
014217
829545
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 07(2) 00; 08
Đầu 1 13 17(2); 19 13
Đầu 2 24 27 25; 26
Đầu 3 30; 31; 34; 37 32; 36 30; 35
Đầu 4 45; 48 44; 45
Đầu 5 53; 54 50; 55 59
Đầu 6 61(2); 64; 65; 67; 69 65; 66; 69
Đầu 7 77; 79 75; 76 71; 75
Đầu 8 86 81; 87
Đầu 9 94; 99 91; 96 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 11/05/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
00
85
56
Giải bảy
581
033
409
Giải sáu
9814
2826
3228
3620
1082
1862
2533
5208
0365
Giải năm
1346
3696
0001
Giải tư
55991
73399
79308
32271
61524
13497
99399
26075
88528
64495
11137
64648
67412
46023
16617
64534
30356
46688
17038
75826
08697
Giải ba
52502
05619
12039
44360
68794
07939
Giải nhì
84193
46047
23420
Giải nhất
79797
81352
78858
Đặc biệt
027386
895054
822105
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02; 08 01; 05; 08; 09
Đầu 1 14; 19 12 17
Đầu 2 24; 26; 28 20; 23; 28 20; 26
Đầu 3 33; 37; 39 33; 34; 38; 39
Đầu 4 46 47; 48
Đầu 5 52; 54 56(2); 58
Đầu 6 60; 62 65
Đầu 7 71 75
Đầu 8 81; 86 82; 85 88
Đầu 9 91; 93; 97(2); 99(2) 95; 96 94; 97