Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 30/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
41
53
37
Giải bảy
729
304
450
Giải sáu
7231
5474
3402
9028
3816
0464
9808
6454
4433
Giải năm
5822
4313
2094
Giải tư
13415
92998
56020
91922
87500
31495
78535
75297
13993
78212
61974
47791
12232
59195
57176
56549
78316
12167
43054
04870
10401
Giải ba
40328
76940
35336
35129
89478
79685
Giải nhì
56897
84970
78718
Giải nhất
29781
84259
40318
Đặc biệt
869341
741047
653002
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02 04 01; 02; 08
Đầu 1 15 12; 13; 16 16; 18(2)
Đầu 2 20; 22(2); 28; 29 28; 29
Đầu 3 31; 35 32; 36 33; 37
Đầu 4 40; 41(2) 47 49
Đầu 5 53; 59 50; 54(2)
Đầu 6 64 67
Đầu 7 74 70; 74 70; 76; 78
Đầu 8 81 85
Đầu 9 95; 97; 98 91; 93; 95; 97 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
33
94
81
Giải bảy
674
602
529
Giải sáu
1529
3939
0617
1353
6983
3264
7608
4750
8340
Giải năm
4989
9537
1999
Giải tư
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
Giải ba
30882
34478
85041
91359
11324
26754
Giải nhì
37160
17429
81377
Giải nhất
40661
20166
68630
Đặc biệt
528996
107495
857364
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 02 06; 08
Đầu 1 16; 17
Đầu 2 25; 29(2) 29(2) 21; 24; 29
Đầu 3 30; 33; 39 37 30; 31; 34
Đầu 4 41 40
Đầu 5 55 53; 54; 59 50; 54; 55
Đầu 6 60; 61; 69 64; 66 61(2); 64
Đầu 7 74; 78 72; 78 77
Đầu 8 82; 89 83(3) 81
Đầu 9 96 94; 95; 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
02
05
Giải bảy
197
786
782
Giải sáu
0573
2414
4014
1296
7907
9093
9881
3145
1038
Giải năm
3348
0926
7234
Giải tư
82730
08400
98760
81463
47155
73325
89481
30756
13228
71531
11385
71282
96750
35534
95100
12903
53220
01855
80317
43663
48073
Giải ba
13251
31378
45153
12737
80066
32238
Giải nhì
82940
82615
31488
Giải nhất
86278
87403
28984
Đặc biệt
353726
450684
763628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 02; 03; 07 00; 03; 05
Đầu 1 14(2) 15 17
Đầu 2 25; 26 26; 28 20; 28
Đầu 3 30 31; 34; 37 34; 38(2)
Đầu 4 40; 45; 48 45
Đầu 5 51; 55 50; 53; 56 55
Đầu 6 60; 63 63; 66
Đầu 7 73; 78(2) 73
Đầu 8 81 82; 84; 85; 86 81; 82; 84; 88
Đầu 9 97 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
30
03
42
Giải bảy
394
663
284
Giải sáu
8709
5983
2408
4190
7125
0183
6390
3237
4327
Giải năm
8241
4351
2335
Giải tư
92139
50952
14192
38946
36506
68980
51679
06993
81891
58163
15801
39808
89940
53569
20144
67995
75027
42571
92710
03303
28418
Giải ba
60185
64996
43717
75640
30234
60941
Giải nhì
13620
24432
75278
Giải nhất
01766
34399
32814
Đặc biệt
620242
771324
702647
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06; 08; 09 01; 03; 08 03
Đầu 1 17 10; 14; 18
Đầu 2 20 24; 25 27(2)
Đầu 3 30; 39 32 34; 35; 37
Đầu 4 41; 42; 46 40(2) 41; 42; 44; 47
Đầu 5 52 51
Đầu 6 66 63(2); 69
Đầu 7 79 71; 78
Đầu 8 80; 83; 85 83 84
Đầu 9 92; 94; 96 90; 91; 93; 99 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/03/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
45
33
15
Giải bảy
376
683
002
Giải sáu
1970
0946
5821
8252
9994
6937
1507
9699
7916
Giải năm
7955
3398
2272
Giải tư
89158
44943
29039
90390
46571
90316
47203
15707
62791
24266
21924
96961
67463
68322
84530
66296
38416
44853
95120
35627
36377
Giải ba
32882
31279
19523
49442
97202
33966
Giải nhì
23319
39378
18553
Giải nhất
60726
48510
53123
Đặc biệt
168554
712654
197406
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 07 02(2); 06; 07
Đầu 1 16; 19 10 15; 16(2)
Đầu 2 21; 26 22; 23; 24 20; 23; 27
Đầu 3 39 33; 37 30
Đầu 4 43; 45; 46 42
Đầu 5 54; 55; 58 52; 54 53(2)
Đầu 6 61; 63; 66 66
Đầu 7 70; 71; 76; 79 78 72; 77
Đầu 8 82 83
Đầu 9 90 91; 94; 98 96; 99