Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/02/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
60
94
69
Giải bảy
371
726
442
Giải sáu
4033
5719
4299
9862
1142
0400
9527
2386
8771
Giải năm
7190
4636
3642
Giải tư
53556
38867
74359
13699
24315
30242
51510
44767
39743
97215
20453
51818
87975
26390
66010
30182
49627
12209
07976
21778
76173
Giải ba
09080
36434
90467
78815
09069
78020
Giải nhì
72466
98745
78310
Giải nhất
11887
82825
89510
Đặc biệt
262598
129277
191556
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 09
Đầu 1 10; 15; 19 15(2); 18 10(3)
Đầu 2 25; 26 20; 27(2)
Đầu 3 33; 34 36
Đầu 4 42 42; 43; 45 42(2)
Đầu 5 56; 59 53 56
Đầu 6 60; 66; 67 62; 67(2) 69(2)
Đầu 7 71 75; 77 71; 73; 76; 78
Đầu 8 80; 87 82; 86
Đầu 9 90; 98; 99(2) 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/02/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
95
07
55
Giải bảy
832
647
124
Giải sáu
2440
1481
9000
5943
9325
1785
5485
1561
4020
Giải năm
7384
9100
0605
Giải tư
50495
98030
74813
69795
02290
82972
75246
97085
60827
30931
83076
81265
90671
93598
60698
14703
40563
57806
18092
25372
78757
Giải ba
01881
98800
24454
95477
84691
16686
Giải nhì
84314
02697
77461
Giải nhất
45290
81027
43907
Đặc biệt
343744
999138
408483
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00(2) 00; 07 03; 05; 06; 07
Đầu 1 13; 14
Đầu 2 25; 27(2) 20; 24
Đầu 3 30; 32 31; 38
Đầu 4 40; 44; 46 43; 47
Đầu 5 54 55; 57
Đầu 6 65 61(2); 63
Đầu 7 72 71; 76; 77 72
Đầu 8 81(2); 84 85(2) 83; 85; 86
Đầu 9 90(2); 95(3) 97; 98 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/02/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
78
90
23
Giải bảy
526
117
429
Giải sáu
3707
6472
8618
2219
2471
0131
6931
2223
1268
Giải năm
7912
1012
5927
Giải tư
91177
34709
99534
24575
28201
61128
08352
57581
15065
69663
21056
83275
75222
59694
11830
42068
19490
78636
44579
22225
49803
Giải ba
06726
78541
48393
08019
37847
81446
Giải nhì
30973
59702
33154
Giải nhất
24265
07209
03831
Đặc biệt
374812
323775
805702
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 07; 09 02; 09 02; 03
Đầu 1 12(2); 18 12; 17; 19(2)
Đầu 2 26(2); 28 22 23(2); 25; 27; 29
Đầu 3 34 31 30; 31(2); 36
Đầu 4 41 46; 47
Đầu 5 52 56 54
Đầu 6 65 63; 65 68(2)
Đầu 7 72; 73; 75; 77; 78 71; 75(2) 79
Đầu 8 81
Đầu 9 90; 93; 94 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/02/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
14
13
83
Giải bảy
476
360
918
Giải sáu
3616
2747
0842
3701
1626
0198
9203
2921
1564
Giải năm
4837
7664
4079
Giải tư
68360
29764
13464
13848
91299
44264
60600
47965
83317
55230
77786
12491
75825
86487
11332
12169
25111
56218
96125
40811
95880
Giải ba
63338
76063
22516
14281
11573
56037
Giải nhì
30265
69144
53048
Giải nhất
19723
63902
86007
Đặc biệt
725864
460932
089148
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 01; 02 03; 07
Đầu 1 14; 16 13; 16; 17 11(2); 18(2)
Đầu 2 23 25; 26 21; 25
Đầu 3 37; 38 30; 32 32; 37
Đầu 4 42; 47; 48 44 48(2)
Đầu 5
Đầu 6 60; 63; 64(4); 65 60; 64; 65 64; 69
Đầu 7 76 73; 79
Đầu 8 81; 86; 87 80; 83
Đầu 9 99 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/01/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
59
09
45
Giải bảy
103
696
845
Giải sáu
9166
1282
4358
6752
5905
1873
0686
7453
4884
Giải năm
8612
5133
8582
Giải tư
54032
06244
42890
38540
59938
66825
07728
63623
00378
85145
33667
90121
64854
20711
82660
85510
32160
48292
72020
61565
26450
Giải ba
56548
16905
93331
93129
33857
24371
Giải nhì
72189
46024
73868
Giải nhất
30342
12996
76761
Đặc biệt
806483
619355
473768
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 05 05; 09
Đầu 1 12 11 10
Đầu 2 25; 28 21; 23; 24; 29 20
Đầu 3 32; 38 31; 33
Đầu 4 40; 42; 44; 48 45 45(2)
Đầu 5 58; 59 52; 54; 55 50; 53; 57
Đầu 6 66 67 60(2); 61; 65; 68(2)
Đầu 7 73; 78 71
Đầu 8 82; 83; 89 82; 84; 86
Đầu 9 90 96(2) 92