Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 28/09/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
36
01
20
Giải bảy
077
065
771
Giải sáu
7439
1435
4170
4012
2663
7206
6451
6430
4063
Giải năm
7276
2855
5733
Giải tư
47460
87508
99287
95427
64620
53850
88618
67383
08023
71324
92682
12897
45745
77377
12221
27284
19772
05216
07177
82539
99306
Giải ba
69693
45325
27181
19864
58323
54218
Giải nhì
94241
19782
23778
Giải nhất
50887
50103
81512
Đặc biệt
394472
753395
634573
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 08 01; 03; 06 06
Đầu 1 18 12 12; 16; 18
Đầu 2 20; 25; 27 23; 24 20; 21; 23
Đầu 3 35; 36; 39 30; 33; 39
Đầu 4 41 45
Đầu 5 50 55 51
Đầu 6 60 63; 64; 65 63
Đầu 7 70; 72; 76; 77 77 71; 72; 73; 77; 78
Đầu 8 87(2) 81; 82(2); 83 84
Đầu 9 93 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 21/09/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
16
17
26
Giải bảy
205
531
960
Giải sáu
9694
0041
2590
5366
8580
1660
0226
5850
6574
Giải năm
3624
8399
5049
Giải tư
72802
08692
88003
74853
20581
57649
98507
82276
68229
41760
08007
69453
85128
80562
02859
28707
26705
87476
31296
20564
69361
Giải ba
61564
18995
81411
34572
52481
67180
Giải nhì
48144
10406
48214
Giải nhất
73367
25911
08243
Đặc biệt
688313
277895
543794
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 03; 05; 07 06; 07 05; 07
Đầu 1 13; 16 11(2); 17 14
Đầu 2 24 28; 29 26(2)
Đầu 3 31
Đầu 4 41; 44; 49 43; 49
Đầu 5 53 53 50; 59
Đầu 6 64; 67 60(2); 62; 66 60; 61; 64
Đầu 7 72; 76 74; 76
Đầu 8 81 80 80; 81
Đầu 9 90; 92; 94; 95 95; 99 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 14/09/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
59
35
03
Giải bảy
070
443
858
Giải sáu
9313
5116
5292
4191
6540
0589
9470
8159
3465
Giải năm
6875
3689
0265
Giải tư
35506
66024
65901
00987
48482
13491
93366
77392
93101
64078
58357
84013
54408
36642
63891
36508
27415
76499
00164
48207
54500
Giải ba
13075
33056
87576
92175
52762
34663
Giải nhì
54144
50143
25276
Giải nhất
23767
92163
32951
Đặc biệt
624212
142833
603052
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 06 01; 08 00; 03; 07; 08
Đầu 1 12; 13; 16 13 15
Đầu 2 24
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 44 40; 42; 43(2)
Đầu 5 56; 59 57 51; 52; 58; 59
Đầu 6 66; 67 63 62; 63; 64; 65(2)
Đầu 7 70; 75(2) 75; 76; 78 70; 76
Đầu 8 82; 87 89(2)
Đầu 9 91; 92 91; 92 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/09/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
19
30
62
Giải bảy
022
620
111
Giải sáu
2327
7952
8955
5352
9905
5539
4625
7365
8070
Giải năm
6910
6736
0783
Giải tư
80001
44662
98310
58517
93549
64912
86886
84433
76467
61282
00631
04322
49666
63039
67101
92128
26627
30765
29454
75342
12499
Giải ba
25993
06045
89137
09402
98591
98480
Giải nhì
06801
47155
88271
Giải nhất
00001
04489
96613
Đặc biệt
816525
122703
489358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01(3) 02; 03; 05 01
Đầu 1 10(2); 12; 17; 19 11; 13
Đầu 2 22; 25; 27 20; 22 25; 27; 28
Đầu 3 30; 31; 33; 36; 37; 39(2)
Đầu 4 45; 49 42
Đầu 5 52; 55 52; 55 54; 58
Đầu 6 62 66; 67 62; 65(2)
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 86 82; 89 80; 83
Đầu 9 93 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 31/08/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
63
99
86
Giải bảy
373
730
303
Giải sáu
7447
2527
2680
1693
4873
5202
2927
3457
9931
Giải năm
9891
3358
6590
Giải tư
90778
94230
40404
35786
09889
14034
58543
78151
76443
80787
21488
10549
40890
82375
86675
40062
45449
38809
86286
86740
77621
Giải ba
82235
28795
66642
97752
46880
03147
Giải nhì
77787
72504
94738
Giải nhất
46902
54306
47328
Đặc biệt
214535
912154
406276
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 04 02; 04; 06 03; 09
Đầu 1
Đầu 2 27 21; 27; 28
Đầu 3 30; 34; 35(2) 30 31; 38
Đầu 4 43; 47 42; 43; 49 40; 47; 49
Đầu 5 51; 52; 54; 58 57
Đầu 6 63 62
Đầu 7 73; 78 73; 75 75; 76
Đầu 8 80; 86; 87; 89 87; 88 80; 86(2)
Đầu 9 91; 95 90; 93; 99 90