Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/01/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
05
62
99
Giải bảy
003
456
039
Giải sáu
2996
2684
3954
8508
3345
1707
3843
4792
8737
Giải năm
9889
0732
4049
Giải tư
13836
21747
50020
69114
28488
15409
85302
91261
76694
64375
57378
17354
12630
87342
55620
48722
48213
73470
40033
88428
66684
Giải ba
16289
54020
76116
07153
85123
61446
Giải nhì
62605
52387
73341
Giải nhất
15001
83252
67192
Đặc biệt
162235
449784
604015
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 02; 03; 05(2); 09 07; 08
Đầu 1 14 16 13; 15
Đầu 2 20(2) 20; 22; 23; 28
Đầu 3 35; 36 30; 32 33; 37; 39
Đầu 4 47 42; 45 41; 43; 46; 49
Đầu 5 54 52; 53; 54; 56
Đầu 6 61; 62
Đầu 7 75; 78 70
Đầu 8 84; 88; 89(2) 84; 87 84
Đầu 9 96 94 92(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 18/01/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
80
40
02
Giải bảy
592
991
968
Giải sáu
9620
6208
2882
8853
7259
8196
6936
4260
3837
Giải năm
2592
2442
1475
Giải tư
91761
06520
37250
76593
49820
67107
92902
60394
32976
26028
95969
80454
86910
23571
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
Giải ba
71362
49602
35347
03590
61576
48622
Giải nhì
87371
84729
32421
Giải nhất
85027
98073
05466
Đặc biệt
284914
461407
320203
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02(2); 07; 08 07 02; 03
Đầu 1 14 10 11; 13
Đầu 2 20(3); 27 28; 29 21; 22
Đầu 3 36; 37; 39
Đầu 4 40; 42; 47
Đầu 5 50 53; 54; 59 54
Đầu 6 61; 62 69 60; 64; 66(2); 68
Đầu 7 71 71; 73; 76 75; 76
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 92(2); 93 90; 91; 94; 96 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 11/01/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
03
14
60
Giải bảy
554
979
952
Giải sáu
3609
5081
8282
9823
7385
7446
8314
0683
5841
Giải năm
1321
7697
5514
Giải tư
76213
70303
34851
45384
57641
85253
11738
89828
98052
14614
09123
51360
21399
77279
09959
30509
44502
44165
24051
62784
15508
Giải ba
80802
09423
51068
28584
43467
25467
Giải nhì
42427
03262
36799
Giải nhất
61128
34834
13463
Đặc biệt
420753
036299
095650
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 03(2); 09 02; 08; 09
Đầu 1 13 14(2) 14(2)
Đầu 2 21; 23; 27; 28 23(2); 28
Đầu 3 38 34
Đầu 4 41 46 41
Đầu 5 51; 53(2); 54 52 50; 51; 52; 59
Đầu 6 60; 62; 68 60; 63; 65; 67(2)
Đầu 7 79(2)
Đầu 8 81; 82; 84 84; 85 83; 84
Đầu 9 97; 99(2) 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 04/01/2019

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
94
68
32
Giải bảy
107
530
534
Giải sáu
4777
3041
7489
5197
1056
3154
7832
0735
9104
Giải năm
7267
8872
9449
Giải tư
72054
41370
75483
71262
80553
87675
84091
23778
75845
42188
20034
93557
35289
23721
62804
93043
12605
73035
13722
68716
32635
Giải ba
98871
38993
61670
90795
23750
81525
Giải nhì
99575
41001
89687
Giải nhất
76887
20308
13294
Đặc biệt
033002
459760
097547
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 07 01; 08 04(2); 05
Đầu 1 16
Đầu 2 21 22; 25
Đầu 3 30; 34 32(2); 34; 35(3)
Đầu 4 41 45 43; 47; 49
Đầu 5 53; 54 54; 56; 57 50
Đầu 6 62; 67 60; 68
Đầu 7 70; 71; 75(2); 77 70; 72; 78
Đầu 8 83; 87; 89 88; 89 87
Đầu 9 91; 93; 94 95; 97 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 28/12/2018

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
53
04
88
Giải bảy
755
482
162
Giải sáu
0438
6739
2438
0556
3199
4185
6893
8939
3437
Giải năm
7674
6941
4952
Giải tư
73221
71003
91739
12537
86060
77736
40405
83491
77438
49536
32896
67149
66105
17069
26100
77364
69919
75525
30352
48121
45804
Giải ba
22716
06272
97416
97890
20205
10749
Giải nhì
58112
89200
13654
Giải nhất
60135
87368
76653
Đặc biệt
884490
597303
614134
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 05 00; 03; 04; 05 00; 04; 05
Đầu 1 12; 16 16 19
Đầu 2 21 21; 25
Đầu 3 35; 36; 37; 38(2); 39(2) 36; 38 34; 37; 39
Đầu 4 41; 49 49
Đầu 5 53; 55 56 52(2); 53; 54
Đầu 6 60 68; 69 62; 64
Đầu 7 72; 74
Đầu 8 82; 85 88
Đầu 9 90 90; 91; 96; 99 93