Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 28/08/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
82
88
90
Giải bảy
082
768
456
Giải sáu
4236
9625
1935
6849
9472
2448
0732
4705
7628
Giải năm
7254
8341
9535
Giải tư
50735
00489
39687
45411
04795
42039
19870
48935
94347
46117
17487
85963
20219
05699
03865
63842
51650
17533
64863
54685
68400
Giải ba
37368
40065
02485
97143
81713
29592
Giải nhì
12769
67342
18234
Giải nhất
05500
44235
27038
Đặc biệt
907197
774026
555061
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 00; 05
Đầu 1 11 17; 19 13
Đầu 2 25 26 28
Đầu 3 35(2); 36; 39 35(2) 32; 33; 34; 35; 38
Đầu 4 41; 42; 43; 47; 48; 49 42
Đầu 5 54 50; 56
Đầu 6 65; 68; 69 63; 68 61; 63; 65
Đầu 7 70 72
Đầu 8 82(2); 87; 89 85; 87; 88 85
Đầu 9 95; 97 99 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 21/08/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
62
46
73
Giải bảy
743
555
184
Giải sáu
4903
6448
1882
5417
2626
9471
7958
1785
8221
Giải năm
9332
5178
2335
Giải tư
48432
13476
19561
23952
93947
97648
56591
20090
44366
07333
63691
39011
26712
73880
64269
48526
86995
44931
90036
84052
41008
Giải ba
73138
76293
89613
39632
42033
97887
Giải nhì
58531
35544
01682
Giải nhất
94042
91806
77299
Đặc biệt
029875
435561
251108
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 06 08(2)
Đầu 1 11; 12; 13; 17
Đầu 2 26 21; 26
Đầu 3 31; 32(2); 38 32; 33 31; 33; 35; 36
Đầu 4 42; 43; 47; 48(2) 44; 46
Đầu 5 52 55 52; 58
Đầu 6 61; 62 61; 66 69
Đầu 7 75; 76 71; 78 73
Đầu 8 82 80 82; 84; 85; 87
Đầu 9 91; 93 90; 91 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 14/08/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
39
63
71
Giải bảy
393
312
469
Giải sáu
8833
6480
9854
5061
4676
5980
9042
9804
8156
Giải năm
1514
6244
8091
Giải tư
57078
70850
26985
07228
70035
39101
03000
23095
22830
07741
63064
50529
02972
24462
53851
30886
43190
12536
92520
91136
84599
Giải ba
51871
93514
25756
03079
13457
03193
Giải nhì
85157
40562
56798
Giải nhất
85104
49155
64148
Đặc biệt
233140
479411
106444
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 01; 04 04
Đầu 1 14(2) 11; 12
Đầu 2 28 29 20
Đầu 3 33; 35; 39 30 36(2)
Đầu 4 40 41; 44 42; 44; 48
Đầu 5 50; 54; 57 55; 56 51; 56; 57
Đầu 6 61; 62(2); 63; 64 69
Đầu 7 71; 78 72; 76; 79 71
Đầu 8 80; 85 80 86
Đầu 9 93 95 90; 91; 93; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/08/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
61
82
35
Giải bảy
618
514
092
Giải sáu
4871
9802
4069
6456
7161
3720
4911
9816
6652
Giải năm
7239
1438
4453
Giải tư
11699
98470
60444
29181
16716
83816
92619
61854
56240
37969
42391
70749
68358
01794
82465
20386
23765
47129
17874
78948
50220
Giải ba
92900
76317
01360
13179
66512
77945
Giải nhì
66883
98171
36156
Giải nhất
42259
77702
36156
Đặc biệt
73659 -173659
615996
646741
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02 02
Đầu 1 16(2); 17; 18; 19 14 11; 12; 16
Đầu 2 20 20; 29
Đầu 3 39 38 35
Đầu 4 44 40; 49 41; 45; 48
Đầu 5 59(2) 54; 56; 58 52; 53; 56(2)
Đầu 6 61; 69 60; 61; 69 65(2)
Đầu 7 70; 71 71; 79 74
Đầu 8 81; 83 82 86
Đầu 9 9 ; 99 91; 94; 96 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 31/07/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
40
02
88
Giải bảy
865
851
315
Giải sáu
0795
5428
0791
8818
0786
9282
4652
8669
3745
Giải năm
1862
4678
8171
Giải tư
16224
32706
61002
16653
61878
15461
85958
24558
08085
69831
50913
74317
84347
37811
74506
75790
73672
53440
84532
61980
54769
Giải ba
46635
07597
72142
23215
16317
42352
Giải nhì
63483
00512
29278
Giải nhất
54631
96931
78412
Đặc biệt
990022
068521
448054
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 06 02 06
Đầu 1 11; 12; 13; 15; 17; 18 12; 15; 17
Đầu 2 22; 24; 28 21
Đầu 3 31; 35 31(2) 32
Đầu 4 40 42; 47 40; 45
Đầu 5 53; 58 51; 58 52(2); 54
Đầu 6 61; 62; 65 69(2)
Đầu 7 78 78 71; 72; 78
Đầu 8 83 82; 85; 86 80; 88
Đầu 9 91; 95; 97 90