Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 15/01/2010

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
75
49
42
Giải bảy
686
602
894
Giải sáu
1004
9939
0224
7468
2254
2405
4381
3241
6013
Giải năm
7047
1577
6890
Giải tư
10168
38910
92802
63464
69558
24555
50659
60569
69443
82195
26717
73306
48169
13274
38223
32022
63572
67727
29246
77123
93941
Giải ba
24735
55800
83539
34569
26631
16268
Giải nhì
29620
57989
87476
Giải nhất
23650
08606
15969
Đặc biệt
707275
7080-37080
153195
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02; 04 02; 05; 06(2)
Đầu 1 10 17 13
Đầu 2 20; 24 22; 23(2); 27
Đầu 3 35; 39 39 31
Đầu 4 47 43; 49 41(2); 42; 46
Đầu 5 50; 55; 58; 59 54
Đầu 6 64; 68 68; 69(3) 68; 69
Đầu 7 75(2) 74; 77 72; 76
Đầu 8 86 80(2); 89 81
Đầu 9 95 90; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 08/01/2010

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
64
05
90
Giải bảy
204
779
020
Giải sáu
1321
2125
2702
2423
6282
9514
1274
8108
7195
Giải năm
7816
9882
0880
Giải tư
98817
17287
06920
53995
90060
67229
19171
41294
20421
11208
31601
76201
98009
15930
39027
86836
88872
79872
19907
86173
13530
Giải ba
02473
78401
90930
73033
44263
34465
Giải nhì
36749
51149
21687
Giải nhất
32612
32163
80409
Đặc biệt
723025
353207
522609
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 02; 04 01(2); 05; 07; 08; 09 07; 08; 09(2)
Đầu 1 12; 16; 17 14
Đầu 2 20; 21; 25(2); 29 21; 23 20; 27
Đầu 3 30(2); 33 30; 36
Đầu 4 49 49
Đầu 5
Đầu 6 60; 64 63 63; 65
Đầu 7 71; 73 79 72(2); 73; 74
Đầu 8 87 82(2) 80; 87
Đầu 9 95 94 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/01/2010

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
92
89
62
Giải bảy
176
004
068
Giải sáu
4747
6483
7112
1330
2866
8073
1710
3949
0644
Giải năm
6685
8872
4268
Giải tư
84213
78321
73636
24025
31610
57616
35396
81710
92431
56780
57672
90443
21192
56029
68223
47957
00171
50655
28123
85373
86004
Giải ba
16584
65715
63123
23192
20918
72267
Giải nhì
71398
12801
39183
Giải nhất
40070
52125
22656
Đặc biệt
167098
175762
173508
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 04 04; 08
Đầu 1 10; 12; 13; 15; 16 10 10; 18
Đầu 2 21; 25 23; 25; 29 23(2)
Đầu 3 36 30; 31
Đầu 4 47 43 44; 49
Đầu 5 55; 56; 57
Đầu 6 62; 66 62; 67; 68(2)
Đầu 7 70; 76 72(2); 73 71; 73
Đầu 8 83; 84; 85 80; 89 83
Đầu 9 92; 96; 98(2) 92(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/12/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
90
20
13
Giải bảy
598
659
571
Giải sáu
7471
3410
7049
8280
1481
7476
2967
2443
7131
Giải năm
3984
9500
5389
Giải tư
78106
57376
34052
43748
76120
96727
54732
12587
99012
45658
11386
50636
04619
78372
84450
94303
83269
25340
92207
90736
00216
Giải ba
17703
58710
70857
18583
40550
61630
Giải nhì
21235
72481
51749
Giải nhất
94163
28806
38704
Đặc biệt
346410
293861
270766
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 06 00; 06 03; 04; 07
Đầu 1 10(3) 12; 19 13; 16
Đầu 2 20; 27 20
Đầu 3 32; 35 36 30; 31; 36
Đầu 4 48; 49 40; 43; 49
Đầu 5 52 57; 58; 59 50(2)
Đầu 6 63 61 66; 67; 69
Đầu 7 71; 76 72; 76 71
Đầu 8 84 80; 81(2); 83; 86; 87 89
Đầu 9 90; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 18/12/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
26
23
91
Giải bảy
827
799
994
Giải sáu
6019
0327
6249
8298
1520
8305
3937
7110
6433
Giải năm
2054
4404
7727
Giải tư
02176
76968
07641
57411
52194
61729
39272
99757
70525
04213
66795
28078
54537
62772
16728
25126
26952
45551
64506
92364
70911
Giải ba
91620
78452
16850
95441
45371
89498
Giải nhì
33296
20074
72509
Giải nhất
70752
30730
25478
Đặc biệt
209665
264386
324094
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 05 06; 09
Đầu 1 11; 19 13 10; 11
Đầu 2 20; 26; 27(2); 29 20; 23; 25 26; 27; 28
Đầu 3 30; 37 33; 37
Đầu 4 41; 49 41
Đầu 5 52(2); 54 50; 57 51; 52
Đầu 6 65; 68 64
Đầu 7 72; 76 72; 74; 78 71; 78
Đầu 8 86
Đầu 9 94; 96 95; 98; 99 91; 94(2); 98