Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
65
36
81
Giải bảy
501
119
154
Giải sáu
5773
3578
4920
3684
1296
3758
4687
7684
2121
Giải năm
3205
7084
8360
Giải tư
47618
25508
38659
11211
06853
50461
68563
88635
10734
36293
56278
71105
87299
46800
06419
38264
66358
68093
84673
62620
05501
Giải ba
23671
30502
98551
62795
35699
96768
Giải nhì
52529
63691
21050
Giải nhất
77560
85811
75385
Đặc biệt
300559
490060
635612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 02; 05; 08 00; 05 01
Đầu 1 11; 18 11; 19 12; 19
Đầu 2 20; 29 20; 21
Đầu 3 34; 35; 36
Đầu 4
Đầu 5 53; 59(2) 51; 58 50; 54; 58
Đầu 6 60; 61; 63; 65 60 60; 64; 68
Đầu 7 71; 73; 78 78 73
Đầu 8 84(2) 81; 84; 85; 87
Đầu 9 91; 93; 95; 96; 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
73
32
59
Giải bảy
642
516
693
Giải sáu
1887
0861
9299
0549
0205
0279
0126
6451
2178
Giải năm
4734
0875
8165
Giải tư
13015
10784
44670
45871
45271
28977
74678
22579
03590
30896
15181
12842
13824
13612
29461
81838
65192
03421
47388
08654
96282
Giải ba
80240
45914
12463
77381
21532
74581
Giải nhì
85566
61779
06096
Giải nhất
87681
13267
39624
Đặc biệt
159569
773627
264350
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05
Đầu 1 14; 15 12; 16
Đầu 2 24; 27 21; 24; 26
Đầu 3 34 32 32; 38
Đầu 4 40; 42 42; 49
Đầu 5 50; 51; 54; 59
Đầu 6 61; 66; 69 63; 67 61; 65
Đầu 7 70; 71(2); 73; 77; 78 75; 79(3) 78
Đầu 8 81; 84; 87 81(2) 81; 82; 88
Đầu 9 99 90; 96 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
55
75
39
Giải bảy
214
245
857
Giải sáu
9195
4089
3438
4467
5866
9571
0344
9998
1169
Giải năm
7605
8195
9786
Giải tư
82755
17864
69559
89484
79566
04154
83689
47949
05834
09645
91256
04434
28444
72282
12823
88288
77505
13196
29059
15421
73002
Giải ba
60295
63377
93966
08440
57276
04776
Giải nhì
17644
89859
39278
Giải nhất
38658
82657
45293
Đặc biệt
645969
575548
706616
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05 02; 05
Đầu 1 14 16
Đầu 2 21; 23
Đầu 3 38 34(2) 39
Đầu 4 44 40; 44; 45(2); 48; 49 44
Đầu 5 54; 55(2); 58; 59 56; 57; 59 57; 59
Đầu 6 64; 66; 69 66(2); 67 69
Đầu 7 77 71; 75 76(2); 78
Đầu 8 84; 89(2) 82 86; 88
Đầu 9 95(2) 95 93; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/03/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
67
31
98
Giải bảy
957
881
100
Giải sáu
1621
2278
2252
8004
5093
0643
0469
6283
7012
Giải năm
4184
1679
9598
Giải tư
16728
84669
61873
63252
42309
71614
29271
80127
34170
80263
60535
88208
40146
53550
05794
63082
53121
88866
87203
53633
53711
Giải ba
56280
05048
68809
23947
76271
01945
Giải nhì
95929
09035
81620
Giải nhất
50490
79939
18573
Đặc biệt
73424
69192
93985
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 0 ; 09 04; 08; 09 00; 03
Đầu 1 14 11; 12
Đầu 2 21; 24; 28; 29 27 20; 21
Đầu 3 31; 35(2); 39 33
Đầu 4 48 43; 46; 47 45
Đầu 5 52(2); 57 50
Đầu 6 67; 69 63 66; 69
Đầu 7 71; 73; 78 70; 79 71; 73
Đầu 8 84 81 82; 83; 85
Đầu 9 90 92; 93 94; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/03/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
50
21
28
Giải bảy
275
098
449
Giải sáu
5858
0534
5657
6058
6166
6912
2395
9031
2647
Giải năm
2698
5528
9086
Giải tư
20299
74868
93410
48118
13254
35772
58246
50826
60378
77504
84039
54227
31110
99184
18136
08539
43450
59326
63518
78195
92532
Giải ba
72698
35022
24645
15469
53728
18847
Giải nhì
73563
02086
83050
Giải nhất
38325
72471
82821
Đặc biệt
42065
19048
52519
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 18 10; 12 18; 19
Đầu 2 22; 25 21; 26; 27; 28 21; 26; 28(2)
Đầu 3 34 39 31; 32; 36; 39
Đầu 4 46 45; 48 47(2); 49
Đầu 5 50; 54; 57; 58 58 50(2)
Đầu 6 63; 65; 68 66; 69
Đầu 7 72; 75 71; 78
Đầu 8 84; 86 86
Đầu 9 98(2); 99 98 95(2)