Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/10/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
86
20
83
Giải bảy
994
304
177
Giải sáu
2807
4510
3248
0741
1675
0737
8487
2850
7619
Giải năm
6432
5866
0866
Giải tư
20735
40455
73953
78225
91492
38240
53717
60033
72701
90163
23508
76101
50867
16678
86927
30007
77042
75620
74423
76772
84294
Giải ba
32657
11786
06124
34130
92801
11447
Giải nhì
98049
19147
75018
Giải nhất
23071
44356
70336
Đặc biệt
031990
918707
056923
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 07 01(2); 04; 07; 08 01; 07
Đầu 1 10; 17 18; 19
Đầu 2 25 20; 24 20; 23(2); 27
Đầu 3 32; 35 30; 33; 37 36
Đầu 4 40; 48; 49 41; 47 42; 47
Đầu 5 53; 55; 57 56 50
Đầu 6 63; 66; 67 66
Đầu 7 71 75; 78 72; 77
Đầu 8 86(2) 83; 87
Đầu 9 90; 92; 94 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/10/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
89
28
35
Giải bảy
985
211
218
Giải sáu
1506
4069
3539
5092
2502
2494
0961
5393
5650
Giải năm
5352
1485
8915
Giải tư
68279
01767
60750
45460
51869
70323
66162
60315
15398
09189
99296
60258
77502
82846
28037
83156
47218
54282
14088
34923
29920
Giải ba
90923
61980
30854
13210
54313
69711
Giải nhì
53333
64133
83665
Giải nhất
33217
29665
95963
Đặc biệt
255278
416418
850666
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06 02(2)
Đầu 1 17 10; 11; 15; 18 11; 13; 15; 18(2)
Đầu 2 23(2) 28 20; 23
Đầu 3 33; 39 33 35; 37
Đầu 4 46
Đầu 5 50; 52 54; 58 50; 56
Đầu 6 60; 62; 67; 69(2) 65 61; 63; 65; 66
Đầu 7 78; 79
Đầu 8 80; 85; 89 85; 89 82; 88
Đầu 9 92; 94; 96; 98 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/09/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
75
42
46
Giải bảy
063
022
296
Giải sáu
2366
5210
5670
1353
6449
7299
6051
7243
4854
Giải năm
3116
5403
9885
Giải tư
72673
09302
48706
15893
81672
60075
26236
72239
94271
49764
24627
07435
10432
65110
41097
91328
73125
49297
89365
88024
47674
Giải ba
09882
94682
99782
92283
77760
77365
Giải nhì
62261
82032
97347
Giải nhất
38645
46896
55873
Đặc biệt
636686
602260
808013
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 06 03
Đầu 1 10; 16 10 13
Đầu 2 22; 27 24; 25; 28
Đầu 3 36 32(2); 35; 39
Đầu 4 45 42; 49 43; 46; 47
Đầu 5 53 51; 54
Đầu 6 61; 63; 66 60; 64 60; 65(2)
Đầu 7 70; 72; 73; 75(2) 71 73; 74
Đầu 8 82(2); 86 82; 83 85
Đầu 9 93 96; 99 96; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 18/09/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
54
91
54
Giải bảy
178
465
676
Giải sáu
8912
6723
5497
5125
8970
9150
9473
9871
2335
Giải năm
5701
1545
9203
Giải tư
31899
84423
34360
49252
85446
99437
99611
37309
12912
20330
38394
18715
36876
39027
13175
53628
47595
31782
75984
74491
81908
Giải ba
76350
10703
28664
98790
74534
94782
Giải nhì
46205
87765
33057
Giải nhất
87939
67673
49193
Đặc biệt
627123
068495
740628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 03; 05 09 03; 08
Đầu 1 11; 12 12; 15
Đầu 2 23(3) 25; 27 28(2)
Đầu 3 37; 39 30 34; 35
Đầu 4 46 45
Đầu 5 50; 52; 54 50 54; 57
Đầu 6 60 64; 65(2)
Đầu 7 78 70; 73; 76 71; 73; 75; 76
Đầu 8 82(2); 84
Đầu 9 97; 99 90; 91; 94; 95 91; 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 11/09/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
68
21
89
Giải bảy
614
550
654
Giải sáu
6401
6674
4974
4804
3757
0296
4061
0209
6214
Giải năm
9377
4744
6341
Giải tư
47146
47043
16876
88438
49319
06379
39104
55910
16110
86472
70057
81156
20320
24962
01722
99257
46393
56399
93842
81113
69404
Giải ba
74619
26535
24775
76490
26290
17322
Giải nhì
33795
67416
41396
Giải nhất
80394
48706
14100
Đặc biệt
194843
312120
170549
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 04 04; 06 00; 04; 09
Đầu 1 14; 19(2) 10(2); 16 13; 14
Đầu 2 20(2); 21 22(2)
Đầu 3 35; 38
Đầu 4 43(2); 46 44 41; 42; 49
Đầu 5 50; 56; 57(2) 54; 57
Đầu 6 68 62 61
Đầu 7 74(2); 76; 77; 79 72; 75
Đầu 8 89
Đầu 9 94; 95 90; 96 90; 93; 96; 99