Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
77
38
Giải bảy
255
254
550
Giải sáu
2166
5841
6938
4200
0951
2068
6730
6099
0866
Giải năm
7685
1086
6536
Giải tư
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
Giải ba
77282
56873
60718
34281
37944
56089
Giải nhì
16247
61284
48098
Giải nhất
64375
20684
67650
Đặc biệt
333193
728327
705456
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05; 09
Đầu 1 18 18
Đầu 2 25 27; 29(2)
Đầu 3 38 39 30; 33; 36; 38
Đầu 4 41(3); 44; 47 49 44; 47; 49
Đầu 5 53; 55 51; 54 50(2); 56
Đầu 6 66 68 66
Đầu 7 73; 75 77 72; 77; 78
Đầu 8 82; 85 81; 84(2); 86 89
Đầu 9 93(2); 99 97 96; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
66
61
73
Giải bảy
736
731
146
Giải sáu
7376
9036
6428
2802
8932
2568
8310
9640
0370
Giải năm
9892
3148
1042
Giải tư
17239
32541
28656
28064
29877
20856
69389
64985
99425
64451
90550
04687
42214
45029
83644
46190
12535
86338
15532
35224
22763
Giải ba
38387
25253
91434
86200
77985
27552
Giải nhì
17700
97155
51047
Giải nhất
39491
13041
97430
Đặc biệt
820234
101428
064680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 00; 02
Đầu 1 14 10
Đầu 2 28 25; 28; 29 24
Đầu 3 34; 36(2); 39 31; 32; 34 30; 32; 35; 38
Đầu 4 41 41; 48 40; 42; 44; 46; 47
Đầu 5 53; 56(2) 50; 51; 55 52
Đầu 6 64; 66 61; 68 63
Đầu 7 76; 77 70; 73
Đầu 8 87; 89 85; 87 80; 85
Đầu 9 91; 92 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
83
87
50
Giải bảy
995
110
622
Giải sáu
3949
4462
4139
8818
4173
1049
0366
2165
9608
Giải năm
8653
9525
3356
Giải tư
40919
96611
83009
81094
81425
77932
92835
45524
18610
12178
83517
56735
31506
53192
82168
54594
01918
53147
67162
53540
60375
Giải ba
29734
14679
74523
39370
62729
48677
Giải nhì
59004
52418
52641
Giải nhất
92517
00315
73260
Đặc biệt
412030
636091
562764
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 09 06 08
Đầu 1 11; 17; 19 10(2); 15; 17; 18(2) 18
Đầu 2 25 23; 24; 25 22; 29
Đầu 3 30; 32; 34; 35; 39 35
Đầu 4 49 49 40; 41; 47
Đầu 5 53 50; 56
Đầu 6 62 60; 62; 64; 65; 66; 68
Đầu 7 79 70; 73; 78 75; 77
Đầu 8 83 87
Đầu 9 94; 95 91; 92 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/02/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
87
25
61
Giải bảy
568
048
659
Giải sáu
1120
4018
9554
1144
4779
2423
4143
9312
4881
Giải năm
1800
6309
8887
Giải tư
01117
47610
90407
07167
25378
27073
11631
15813
96886
42279
02966
66284
06979
71653
79965
21581
63425
71017
68834
75500
10786
Giải ba
78393
93824
23191
37771
65677
60956
Giải nhì
39932
23293
91977
Giải nhất
51043
71800
85934
Đặc biệt
171518
396436
734357
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 07 00; 09 00
Đầu 1 10; 17; 18(2) 13 12; 17
Đầu 2 20; 24 23; 25 25
Đầu 3 31; 32 36 34(2)
Đầu 4 43 44; 48 43
Đầu 5 54 53 56; 57; 59
Đầu 6 67; 68 66 61; 65
Đầu 7 73; 78 71; 79(3) 77(2)
Đầu 8 87 84; 86 81(2); 86; 87
Đầu 9 93 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/02/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
38
03
Giải bảy
939
501
778
Giải sáu
9531
4601
5340
4260
2239
3676
3824
4045
3555
Giải năm
5163
4077
9894
Giải tư
84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681
92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
Giải ba
80616
24167
34098
52855
69305
23957
Giải nhì
59725
57255
14352
Giải nhất
41052
46058
39674
Đặc biệt
081967
945454
045213
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 01; 04 03; 05
Đầu 1 14; 16; 18 12; 13
Đầu 2 25 20 20; 24; 27; 29
Đầu 3 31; 33; 39 38; 39
Đầu 4 40; 44 43; 48 45
Đầu 5 50; 52 54; 55(2); 58(2) 52; 55; 57
Đầu 6 63; 67(2) 60; 61
Đầu 7 76; 77 71; 74; 78
Đầu 8 81; 82; 84 80 88
Đầu 9 98 94; 98