Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
13
29
95
Giải bảy
770
482
480
Giải sáu
1227
5479
7059
9867
9416
2625
4678
1568
4840
Giải năm
0749
3654
8792
Giải tư
40644
78756
60762
34042
31113
72578
70204
88757
83187
37175
86074
76987
30384
07811
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
Giải ba
11922
40869
05749
97268
57902
66294
Giải nhì
29119
29494
32106
Giải nhất
89808
17878
65544
Đặc biệt
895992
811998
010629
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 02; 06
Đầu 1 13(2); 19 11; 16
Đầu 2 22; 27 25; 29 29
Đầu 3 30; 35
Đầu 4 42; 44; 49 49 40; 42; 44
Đầu 5 56; 59 54; 57 53; 58
Đầu 6 62; 69 67; 68 61; 68
Đầu 7 70; 78; 79 74; 75; 78 78
Đầu 8 82; 84; 87(2) 80; 87
Đầu 9 92 94; 98 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
40
65
Giải bảy
467
544
792
Giải sáu
3413
0425
7125
1768
2173
2902
2213
7877
9988
Giải năm
3939
5969
5595
Giải tư
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
Giải ba
74485
78765
06110
91619
46641
37440
Giải nhì
79011
06506
58106
Giải nhất
30890
29596
80428
Đặc biệt
719280
815161
588943
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 03; 06 00; 06
Đầu 1 11; 13; 14 10; 19 13
Đầu 2 25(2); 28 28
Đầu 3 39 35; 38 36
Đầu 4 42; 49 40; 44 40; 41; 43
Đầu 5 50; 52
Đầu 6 65; 66; 67; 69 61; 68; 69 65
Đầu 7 72; 73; 78 77
Đầu 8 80; 85(2); 87 83; 84 88
Đầu 9 90 96 92(2); 95(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
67
45
54
Giải bảy
229
253
737
Giải sáu
9260
3845
0656
7628
0655
1867
3803
9258
3378
Giải năm
3110
0402
1140
Giải tư
57003
21560
69204
16299
81227
22750
29958
42042
68498
76740
60583
12670
69441
88093
43962
63920
56236
30869
84934
02737
39897
Giải ba
24528
54608
42119
11879
20610
39201
Giải nhì
65860
72047
66032
Giải nhất
95524
41128
19002
Đặc biệt
754411
978810
887709
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04; 08 02 01; 02; 03; 09
Đầu 1 10; 11 10; 19 10
Đầu 2 24; 27; 28; 29 28(2) 20
Đầu 3 32; 34; 36; 37(2)
Đầu 4 45 40; 41; 42; 45; 47 40
Đầu 5 50; 56; 58 53; 55 54; 58
Đầu 6 60(3); 67 67 62; 69
Đầu 7 70; 79 78
Đầu 8 83
Đầu 9 99 93; 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
69
29
84
Giải bảy
741
415
654
Giải sáu
2933
4759
3205
4349
3660
7518
4998
3841
8098
Giải năm
0888
0664
9041
Giải tư
20376
44093
59339
48904
27532
63456
50913
57233
18537
63657
80663
98840
11854
96175
80284
15544
50263
16830
73421
28479
49643
Giải ba
58367
72465
52599
17432
67012
17594
Giải nhì
43852
60654
25363
Giải nhất
76663
65835
11726
Đặc biệt
533867
404049
920992
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 13 15; 18 12
Đầu 2 29 21; 26
Đầu 3 32; 33; 39 32; 33; 35; 37 30
Đầu 4 41 40; 49(2) 41(2); 43; 44
Đầu 5 52; 56; 59 54(2); 57 54
Đầu 6 63; 65; 67(2); 69 60; 63; 64 63(2)
Đầu 7 76 75 79
Đầu 8 88 84(2)
Đầu 9 93 99 92; 94; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
04
76
43
Giải bảy
814
365
315
Giải sáu
7194
8886
2840
8854
9575
9189
4605
4361
9654
Giải năm
6890
1079
7685
Giải tư
88603
63855
43062
42085
11140
45635
70557
17172
37851
80809
80429
31885
07206
97647
37058
29632
76981
67915
79266
89365
45826
Giải ba
16690
17684
83966
68582
61639
41223
Giải nhì
77575
99435
23470
Giải nhất
60295
00097
58335
Đặc biệt
252617
460986
785933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04 06; 09 05
Đầu 1 14; 17 15(2)
Đầu 2 29 23; 26
Đầu 3 35 35 32; 33; 35; 39
Đầu 4 40(2) 47 43
Đầu 5 55; 57 51; 54 54; 58
Đầu 6 62 65; 66 61; 65; 66
Đầu 7 75 72; 75; 76; 79 70
Đầu 8 84; 85; 86 82; 85; 86; 89 81; 85
Đầu 9 90(2); 94; 95 97