Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/05/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
56
91
Giải bảy
758
816
516
Giải sáu
5104
6037
4248
8254
7078
7105
5716
4846
6399
Giải năm
0325
8903
8187
Giải tư
41705
64458
52075
70837
64004
95160
78432
59433
03364
64231
34870
28638
32937
15171
93764
76634
78339
76918
04932
90554
71357
Giải ba
27428
44473
77228
82301
07448
22989
Giải nhì
03198
62429
85239
Giải nhất
77097
25514
58359
Đặc biệt
893235
467245
390536
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04(2); 05 01; 03; 05
Đầu 1 14; 16 16(2); 18
Đầu 2 25; 28 28; 29
Đầu 3 32; 35; 37(2) 31; 33; 37; 38 32; 34; 36; 39(2)
Đầu 4 48 45 46; 48
Đầu 5 58(2) 54; 56 54; 57; 59
Đầu 6 60 64 64
Đầu 7 73; 75 70; 71; 78
Đầu 8 88 87; 89
Đầu 9 97; 98 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/05/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
65
86
51
Giải bảy
451
649
190
Giải sáu
3141
5081
8119
9777
7678
3197
4222
6680
4793
Giải năm
7573
7306
0966
Giải tư
78271
60538
56267
01900
47692
97931
26677
31315
99001
14938
29107
97485
35514
64050
71870
94269
05481
43992
71285
35067
37621
Giải ba
96075
11586
42964
18024
14583
49801
Giải nhì
50782
03550
13162
Giải nhất
66047
42676
04808
Đặc biệt
127570
797311
139695
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 01; 06; 07 01; 08
Đầu 1 19 11; 14; 15
Đầu 2 24 21; 22
Đầu 3 31; 38 38
Đầu 4 41; 47 49
Đầu 5 51 50(2) 51
Đầu 6 65; 67 64 62; 66; 67; 69
Đầu 7 70; 71; 73; 75; 77 76; 77; 78 70
Đầu 8 81; 82; 86 85; 86 80; 81; 83; 85
Đầu 9 92 97 90; 92; 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/05/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
63
49
19
Giải bảy
922
347
565
Giải sáu
5208
6814
5401
4447
5646
2719
9910
3966
1983
Giải năm
9118
9989
9736
Giải tư
23752
76342
28481
02994
19027
97730
85885
32571
65903
42559
49432
54815
46226
48937
01844
68262
75993
08295
43453
45737
30618
Giải ba
77281
67463
81697
06942
71423
38712
Giải nhì
34282
90125
46709
Giải nhất
88887
80453
53175
Đặc biệt
043270
585515
583930
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 08 03 09
Đầu 1 14; 18 15(2); 19 10; 12; 18; 19
Đầu 2 22; 27 25; 26 23
Đầu 3 30 32; 37 30; 36; 37
Đầu 4 42 42; 46; 47(2); 49 44
Đầu 5 52 53; 59 53
Đầu 6 63(2) 62; 65; 66
Đầu 7 70 71 75
Đầu 8 81(2); 82; 85; 87 89 83
Đầu 9 94 97 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/05/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
66
93
Giải bảy
287
490
710
Giải sáu
9890
5535
8799
9424
5790
6143
4392
8705
1982
Giải năm
8685
6202
8640
Giải tư
51609
92714
90787
96073
29087
42861
06967
38661
40416
41273
96769
79477
44004
86736
87192
40315
46585
14369
36109
49137
80717
Giải ba
13132
60394
81060
01378
31671
73048
Giải nhì
38622
98817
49718
Giải nhất
19561
02275
73614
Đặc biệt
153038
970586
385120
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 02; 04 05; 09
Đầu 1 14 16; 17 10; 14; 15; 17; 18
Đầu 2 22 24 20
Đầu 3 32; 35; 38 36 37
Đầu 4 43 40; 48
Đầu 5
Đầu 6 61(2); 67 60; 61; 66; 69 69
Đầu 7 73 73; 75; 77; 78 71
Đầu 8 85; 87(3) 86 82; 85
Đầu 9 90; 94; 99 90(2) 92(2); 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/04/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
46
14
82
Giải bảy
903
837
339
Giải sáu
9539
0532
6533
5728
0145
5220
6616
3708
9129
Giải năm
6546
4556
7250
Giải tư
53988
12097
15236
88119
59915
91113
95458
41948
86194
93597
78619
30585
61554
99842
75412
08765
17132
22388
20153
54528
06449
Giải ba
19765
38130
60083
76588
60672
97276
Giải nhì
48908
19440
84364
Giải nhất
33276
94803
62542
Đặc biệt
329830
775183
556300
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 03 00; 08
Đầu 1 13; 15; 19 14; 19 12; 16
Đầu 2 20; 28 28; 29
Đầu 3 30(2); 32; 33; 36; 39 37 32; 39
Đầu 4 46(2) 40; 42; 45; 48 42; 49
Đầu 5 58 54; 56 50; 53
Đầu 6 65 64; 65
Đầu 7 76 72; 76
Đầu 8 88 83(2); 85; 88 82; 88
Đầu 9 97 94; 97