Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/07/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
71
95
Giải bảy
904
249
573
Giải sáu
7787
7161
3909
5498
9918
3404
9008
3725
6503
Giải năm
9083
1564
4786
Giải tư
16365
61061
04436
07136
34407
46926
45270
72296
61974
11757
83263
04494
25977
06351
81027
99801
71372
97896
87307
47730
48889
Giải ba
48702
91142
92288
09230
18197
08891
Giải nhì
47429
55973
70483
Giải nhất
05116
26567
42946
Đặc biệt
185957
865377
480468
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 04; 07; 09 04 01; 03; 07; 08
Đầu 1 16 18
Đầu 2 26; 29 25; 27
Đầu 3 36(2) 30 30
Đầu 4 42 49 46
Đầu 5 57 51; 57
Đầu 6 61(2); 65 63; 64; 67 68
Đầu 7 70 71; 73; 74; 77(2) 72; 73
Đầu 8 80; 83; 87 88 83; 86; 89
Đầu 9 94; 96; 98 91; 95; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/07/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
47
14
Giải bảy
937
052
479
Giải sáu
0241
9619
6207
4407
6801
9522
1639
1725
8907
Giải năm
1841
2036
9415
Giải tư
37679
80465
97185
76990
13822
54513
75271
23028
72480
80536
20411
26469
54321
27767
75453
00103
16443
98568
48837
83969
58240
Giải ba
17744
99583
73334
92396
27800
27027
Giải nhì
16723
34723
00812
Giải nhất
70715
69105
39345
Đặc biệt
976905
969920
931077
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07 01; 05; 07 00; 03; 07
Đầu 1 13; 15; 19 11 12; 14; 15
Đầu 2 22; 23 20; 21; 22; 23; 28 25; 27
Đầu 3 37 34; 36(2) 37; 39
Đầu 4 41(2); 44 47 40; 43; 45
Đầu 5 52 53
Đầu 6 65 67; 69 68; 69
Đầu 7 71; 75; 79 77; 79
Đầu 8 83; 85 80
Đầu 9 90 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/07/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
73
99
56
Giải bảy
327
316
313
Giải sáu
4129
8821
1215
7856
9168
2001
5068
3935
0777
Giải năm
2947
9907
7665
Giải tư
55180
31061
81024
89586
48964
53266
08217
10678
96744
28423
05755
25489
97504
68505
94004
95317
02177
65073
06275
46584
70683
Giải ba
18870
06362
17628
14026
20873
46500
Giải nhì
86670
61705
64161
Giải nhất
46145
94338
21963
Đặc biệt
614336
861681
998621
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04; 05(2); 07 00; 04
Đầu 1 15; 17 16 13; 17
Đầu 2 21; 24; 27; 29 23; 26; 28 21
Đầu 3 36 38 35
Đầu 4 45; 47 44
Đầu 5 55; 56 56
Đầu 6 61; 62; 64; 66 68 61; 63; 65; 68
Đầu 7 70(2); 73 78 73(2); 75; 77(2)
Đầu 8 80; 86 81; 89 83; 84
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/06/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
32
47
28
Giải bảy
080
818
850
Giải sáu
5243
3482
9426
2286
6833
7362
4709
8392
7768
Giải năm
5938
7120
8423
Giải tư
04201
31597
92308
17073
89381
57532
08452
87499
85216
03648
67989
26230
43365
31033
63139
60423
09532
35079
13533
08710
57187
Giải ba
90046
10951
59577
90051
46244
22843
Giải nhì
92915
87709
23720
Giải nhất
16652
56752
65666
Đặc biệt
573204
848867
926818
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04; 08 09 09
Đầu 1 15 16; 18 10; 18
Đầu 2 26 20 20; 23(2); 28
Đầu 3 32(2); 38 30; 33(2) 32; 33; 39
Đầu 4 43; 46 47; 48 43; 44
Đầu 5 51; 52(2) 51; 52 50
Đầu 6 62; 65; 67 66; 68
Đầu 7 73 77 79
Đầu 8 80; 81; 82 86; 89 87
Đầu 9 97 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/06/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
77
93
61
Giải bảy
019
721
792
Giải sáu
8303
0129
3831
7414
4128
2148
6832
1961
4885
Giải năm
5508
2551
5711
Giải tư
32582
74182
42040
81389
54457
91881
37434
24287
10085
50910
92520
35888
78335
07968
78903
95133
10443
75954
48229
88852
44800
Giải ba
68026
14520
60224
40916
24467
98096
Giải nhì
17339
62335
94851
Giải nhất
82671
88807
32299
Đặc biệt
525906
022979
609496
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 06; 08 07 00; 03
Đầu 1 19 10; 14; 16 11
Đầu 2 20; 26; 29 20; 21; 24; 28 29
Đầu 3 31; 34; 39 35(2) 32; 33
Đầu 4 40 48 43
Đầu 5 57 51 51; 52; 54
Đầu 6 68 61(2); 67
Đầu 7 71; 77 79
Đầu 8 81; 82(2); 89 85; 87; 88 85
Đầu 9 93 92; 96(2); 99