Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/10/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
85
16
Giải bảy
491
055
342
Giải sáu
7044
4736
5335
0361
8065
2250
8348
5485
0703
Giải năm
3343
5734
1365
Giải tư
22999
94054
62804
88238
84834
40472
43469
08991
81383
18420
00551
50898
10448
70094
84439
33079
09818
43467
01218
93700
22580
Giải ba
97195
01584
68339
73157
62113
89110
Giải nhì
13646
49688
60014
Giải nhất
69239
96987
92390
Đặc biệt
367115
759583
452595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 00; 03
Đầu 1 15 10; 13; 14; 16; 18(2)
Đầu 2 20
Đầu 3 34; 35; 36; 38; 39 34; 39 39
Đầu 4 43; 44; 46 48 42; 48
Đầu 5 54 50; 51; 55; 57
Đầu 6 61; 69 61; 65 65; 67
Đầu 7 72 79
Đầu 8 84 83(2); 85; 87; 88 80; 85
Đầu 9 91; 95; 99 91; 94; 98 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/10/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
18
27
Giải bảy
444
888
464
Giải sáu
6611
0145
6707
0474
2483
8602
3872
4272
4107
Giải năm
0317
6565
5397
Giải tư
44834
83589
15568
41323
74601
03449
97217
42225
39000
56274
94295
71598
03419
51388
20262
46785
02000
56134
04266
99033
53053
Giải ba
85151
22689
83797
75530
07340
87201
Giải nhì
73757
89049
05237
Giải nhất
49097
26265
31385
Đặc biệt
868713
948381
868007
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 07 00; 02 00; 01; 07(2)
Đầu 1 11; 13; 17(2) 18; 19
Đầu 2 23 25 27
Đầu 3 34 30 33; 34; 37
Đầu 4 44; 45; 49 49 40
Đầu 5 51; 57 53
Đầu 6 68 65(2) 62; 64; 66
Đầu 7 74(2) 72(2)
Đầu 8 88; 89(2) 81; 83; 88(2) 85(2)
Đầu 9 97 95; 97; 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/09/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
50
02
Giải bảy
133
714
916
Giải sáu
2797
5899
9323
6147
5775
6457
4443
7404
3994
Giải năm
2134
7328
5792
Giải tư
63524
45477
05672
05490
10507
81100
83519
96987
96374
25835
80663
78211
56431
41692
23614
27629
10067
33653
65001
34529
34320
Giải ba
65703
75634
10504
83578
10852
00567
Giải nhì
69240
96093
92995
Giải nhất
04300
25883
37685
Đặc biệt
858794
939624
211363
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00(2); 03; 07 04 01; 02; 04
Đầu 1 19 11; 14 14; 16
Đầu 2 23; 24 24; 28 20; 29(2)
Đầu 3 33; 34(2) 31; 35
Đầu 4 40 47 43
Đầu 5 50; 57 52; 53
Đầu 6 63 63; 67(2)
Đầu 7 72; 77 74; 75; 78
Đầu 8 88 83; 87 85
Đầu 9 90; 94; 97; 99 92; 93 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/09/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
09
44
00
Giải bảy
716
543
967
Giải sáu
1711
8473
9512
9328
0743
5494
1687
5652
6764
Giải năm
7658
1377
8758
Giải tư
71966
25005
71045
54324
29831
78704
43057
68622
05405
76316
50883
07482
02911
48178
16518
45115
10078
97257
43613
66993
26496
Giải ba
03414
48151
91685
34130
45882
51713
Giải nhì
73791
95393
46932
Giải nhất
17143
36669
16182
Đặc biệt
080875
542208
405380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05; 09 05; 08 00
Đầu 1 11; 12; 14; 16 11; 16 13(2); 15; 18
Đầu 2 24 22; 28
Đầu 3 31 30 32
Đầu 4 43; 45 43(2); 44
Đầu 5 51; 57; 58 52; 57; 58
Đầu 6 66 69 64; 67
Đầu 7 73; 75 77; 78 78
Đầu 8 82; 83; 85 80; 82(2); 87
Đầu 9 91 93; 94 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/09/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
60
31
36
Giải bảy
249
613
401
Giải sáu
7806
8875
8948
7674
5183
0738
5312
0888
3253
Giải năm
7831
2549
6171
Giải tư
03323
97521
62698
38158
99728
10276
45408
86287
17720
16444
21087
20299
87906
50031
89933
43086
90100
27817
19214
74269
58164
Giải ba
86078
29442
33953
69334
64244
83945
Giải nhì
20199
37559
19796
Giải nhất
94415
04435
96349
Đặc biệt
768580
004066
032148
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06; 08 06 00; 01
Đầu 1 15 13 12; 14; 17
Đầu 2 21; 23; 28 20
Đầu 3 31 31(2); 34; 35; 38 33; 36
Đầu 4 42; 48; 49 44; 49 44; 45; 48; 49
Đầu 5 58 53; 59 53
Đầu 6 60 66 64; 69
Đầu 7 75; 76; 78 74 71
Đầu 8 80 83; 87(2) 86; 88
Đầu 9 98; 99 99 96