Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/11/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
22
53
Giải bảy
877
733
138
Giải sáu
7987
8502
1968
0233
1531
6814
7538
9022
6858
Giải năm
8543
8202
5050
Giải tư
88567
91653
22915
18829
63449
99822
41789
41467
31970
56177
79734
40263
24036
55068
55879
66695
09081
23407
89139
56224
38862
Giải ba
82568
37688
14069
16341
40337
02955
Giải nhì
33711
33139
96113
Giải nhất
96401
01326
55135
Đặc biệt
062470
053035
015409
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02 02 07; 09
Đầu 1 11; 15 14 13
Đầu 2 22; 29 22; 26 22; 24
Đầu 3 31; 33(2); 34; 35; 36; 39 35; 37; 38(2); 39
Đầu 4 43; 44; 49 41
Đầu 5 53 50; 53; 55; 58
Đầu 6 67; 68(2) 63; 67; 68; 69 62
Đầu 7 70; 77 70; 77 79
Đầu 8 87; 88; 89 81
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/11/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
91
16
09
Giải bảy
792
146
368
Giải sáu
0994
6014
2847
6129
2605
8511
0241
4478
4661
Giải năm
7059
9346
7056
Giải tư
79191
57150
76996
05296
82232
98137
83054
36915
32298
12056
82489
15944
77445
00549
50887
99772
55529
50799
93961
95026
81364
Giải ba
47331
40948
30972
70715
76169
30128
Giải nhì
15250
74917
14379
Giải nhất
10230
37053
58277
Đặc biệt
753838
908952
068146
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05 09
Đầu 1 14 11; 15(2); 16; 17
Đầu 2 29 26; 28; 29
Đầu 3 30; 31; 32; 37; 38
Đầu 4 47; 48 44; 45; 46(2); 49 41; 46
Đầu 5 50(2); 54; 59 52; 53; 56 56
Đầu 6 61(2); 64; 68; 69
Đầu 7 72 72; 77; 78; 79
Đầu 8 89 87
Đầu 9 91(2); 92; 94; 96(2) 98 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 31/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
59
75
35
Giải bảy
582
931
645
Giải sáu
2233
2142
7569
4807
3317
0729
8873
9362
0263
Giải năm
4284
3758
0862
Giải tư
47095
42027
79038
97501
40583
36031
53981
21941
74753
39520
76819
12167
71984
77213
48528
88389
91690
60030
21785
89766
05914
Giải ba
40400
65964
27753
37150
33375
71838
Giải nhì
92268
82725
49155
Giải nhất
38947
60124
57004
Đặc biệt
174366
267559
361451
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 01 07 04
Đầu 1 13; 17; 19 14
Đầu 2 27 20; 24; 25; 29 28
Đầu 3 31; 33; 38 31 30; 35; 38
Đầu 4 42; 47 41 45
Đầu 5 59 50; 53(2); 58; 59 51; 55
Đầu 6 64; 66; 68; 69 67 62(2); 63; 66
Đầu 7 75 73; 75
Đầu 8 81; 82; 83; 84 84 85; 89
Đầu 9 95 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
62
96
31
Giải bảy
454
982
796
Giải sáu
1678
9442
8800
7101
7510
2084
9039
3525
3059
Giải năm
9918
5615
3308
Giải tư
85664
67436
86655
22214
63510
72062
84657
83228
17125
63668
07581
68080
55950
38226
74121
14411
29355
87505
67822
90092
43227
Giải ba
92490
39253
34722
82160
42623
50025
Giải nhì
92553
50719
24542
Giải nhất
91497
81508
93048
Đặc biệt
902040
361983
144856
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 01; 08 05; 08
Đầu 1 10; 14; 18 10; 15; 19 11
Đầu 2 22; 25; 26; 28 21; 22; 23; 25(2); 27
Đầu 3 36 31; 39
Đầu 4 40; 42 42; 48
Đầu 5 53(2); 54; 55; 57 50 55; 56; 59
Đầu 6 62(2); 64 60; 68
Đầu 7 78
Đầu 8 80; 81; 82; 83; 84
Đầu 9 90; 97 96 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
83
20
81
Giải bảy
983
338
217
Giải sáu
4352
1881
6116
1847
7763
4973
7038
7194
2393
Giải năm
3412
3982
0383
Giải tư
71498
78985
23756
42509
22453
51142
17174
90489
94107
83977
61784
86264
02962
08847
95601
87435
06086
18765
09120
35500
77863
Giải ba
52826
02370
61046
80549
34133
80357
Giải nhì
11771
77279
15381
Giải nhất
56037
64707
04235
Đặc biệt
313048
649981
184789
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 09 07(2) 00; 01
Đầu 1 12; 16 17
Đầu 2 26 20 20
Đầu 3 37 38 33; 35(2); 38
Đầu 4 42; 48 46; 47(2); 49
Đầu 5 52; 53; 56 57
Đầu 6 62; 63; 64 63; 65
Đầu 7 70; 71; 74 73; 77; 79
Đầu 8 81; 83(2); 85 81; 82; 84; 89 81(2); 83; 86; 89
Đầu 9 98 93; 94