Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
07
80
18
Giải bảy
721
095
991
Giải sáu
2209
7065
5560
2817
2895
7033
0627
3759
1987
Giải năm
8235
9848
1859
Giải tư
93166
07226
25098
85048
69793
46394
07052
90505
57351
05031
82188
29262
48644
95671
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
Giải ba
74716
73349
24860
09191
37836
45081
Giải nhì
48267
83598
80755
Giải nhất
78631
74309
44521
Đặc biệt
869077
867934
738231
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 05; 09
Đầu 1 16 17 18
Đầu 2 21; 26 21; 27
Đầu 3 31; 35 31; 33; 34 31; 36
Đầu 4 48; 49 44; 48 40; 46
Đầu 5 52 51 53; 55; 59(2)
Đầu 6 60; 65; 66; 67 60; 62 65
Đầu 7 77 71 72; 76
Đầu 8 80; 88 81; 87
Đầu 9 93; 94; 98 91; 95(2); 98 91(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
04
97
53
Giải bảy
871
871
388
Giải sáu
9032
9281
1272
0268
5899
9069
2717
2024
4603
Giải năm
3601
1470
9732
Giải tư
49726
53861
04327
99472
24413
53963
60629
87067
71092
78932
99036
42783
62282
02508
57622
57364
05023
80890
45075
42677
93046
Giải ba
55782
70953
41175
55835
06595
30820
Giải nhì
58744
56742
97186
Giải nhất
24425
05703
87419
Đặc biệt
354894
462687
221569
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04 03; 08 03
Đầu 1 13 17; 19
Đầu 2 25; 26; 27; 29 20; 22; 23; 24
Đầu 3 32 32; 35; 36 32
Đầu 4 44 42 46
Đầu 5 53 53
Đầu 6 61; 63 67; 68; 69 64; 69
Đầu 7 71; 72(2) 70; 71; 75 75; 77
Đầu 8 81; 82 82; 83; 87 86; 88
Đầu 9 94 92; 97; 99 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
76
88
34
Giải bảy
067
064
510
Giải sáu
0226
7929
3707
3017
0369
9293
6728
2660
8431
Giải năm
9276
5013
6179
Giải tư
33372
17152
57092
51892
27505
50482
82872
32639
75645
73666
29562
62041
88791
96357
11445
77462
89639
21712
24563
47222
22023
Giải ba
47025
44961
43873
76446
90314
37466
Giải nhì
91022
05641
51173
Giải nhất
52611
45670
94178
Đặc biệt
749651
453517
893618
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07
Đầu 1 11 13; 17(2) 10; 12; 14; 18
Đầu 2 22; 25; 26; 29 22; 23; 28
Đầu 3 39 31; 34; 39
Đầu 4 41(2); 45; 46 45
Đầu 5 51; 52 57
Đầu 6 61; 67 62; 64; 66; 69 60; 62; 63; 66
Đầu 7 72(2); 76(2) 70; 73 73; 78; 79
Đầu 8 82 88
Đầu 9 92(2) 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
04
36
64
Giải bảy
492
125
730
Giải sáu
6938
3062
2991
7745
2895
4429
7645
5674
3534
Giải năm
5355
7399
2656
Giải tư
24954
82370
10722
09114
86077
34982
06990
94827
55149
51962
24888
12000
83825
83525
47564
52025
63417
60720
34279
77059
98490
Giải ba
52384
54426
95862
13162
75971
20548
Giải nhì
99127
53861
87735
Giải nhất
10315
76575
85479
Đặc biệt
654465
547915
613443
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 00
Đầu 1 14; 15 15 17
Đầu 2 22; 26; 27 25(3); 27; 29 20; 25
Đầu 3 38 36 30; 34; 35
Đầu 4 45; 49 43; 45; 48
Đầu 5 54; 55 56; 59
Đầu 6 62; 65 61; 62(3) 64(2)
Đầu 7 70; 77 75 71; 74; 79(2)
Đầu 8 82; 84 88
Đầu 9 90; 91; 92 95; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
92
96
25
Giải bảy
009
910
483
Giải sáu
5694
5972
8864
3968
1535
5531
2621
8993
1384
Giải năm
8225
6842
6418
Giải tư
59919
63677
25683
39311
14399
19273
05564
94024
19990
49818
15332
22165
26009
95020
00255
69291
43093
75106
63705
91908
42539
Giải ba
15743
45712
14342
09365
77805
07888
Giải nhì
23098
17778
26860
Giải nhất
20693
62283
92037
Đặc biệt
582584
254201
265399
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 09 01; 09 05(2); 06; 08
Đầu 1 11; 12; 19 10; 18 18
Đầu 2 25 20; 24 21; 25
Đầu 3 31; 32; 35 37; 39
Đầu 4 43 42(2)
Đầu 5 55
Đầu 6 64(2) 65(2); 68 60
Đầu 7 72; 73; 77 78
Đầu 8 83; 84 83 83; 84; 88
Đầu 9 92; 93; 94; 98; 99 90; 96 91; 93(2); 99