Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
64
87
Giải bảy
881
028
909
Giải sáu
7790
3455
4296
8793
2234
8237
1158
4448
7701
Giải năm
4196
1758
9398
Giải tư
73444
26336
55772
67074
59438
10251
26527
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
70293
41281
31930
37504
17881
36081
57155
Giải ba
03833
11880
19173
33254
61147
82525
Giải nhì
14740
93825
29089
Giải nhất
40132
25599
88137
Đặc biệt
833840
015308
505326
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 01; 04; 09
Đầu 1
Đầu 2 27 21; 25; 28 25; 26
Đầu 3 32; 33; 36; 38 34; 37 30; 37
Đầu 4 40(2); 44 47; 48
Đầu 5 51; 55 54; 55; 56; 58 55; 58
Đầu 6 61; 64; 65
Đầu 7 72; 74 73
Đầu 8 80; 81 81(3); 87; 89
Đầu 9 90; 96(2); 99 93; 97; 99 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
68
23
Giải bảy
136
796
961
Giải sáu
5800
8525
1415
5461
3578
4741
7321
8808
6985
Giải năm
7710
5306
0135
Giải tư
48799
31776
15523
86708
21826
93468
25049
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
06752
57604
33711
28047
66875
70058
50000
Giải ba
01485
05191
96009
66725
89675
26194
Giải nhì
73544
99599
49543
Giải nhất
96464
78524
92670
Đặc biệt
482041
992167
949987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05; 08 06; 09 00; 04; 08
Đầu 1 10; 15 11
Đầu 2 23; 25; 26 24; 25; 28 21; 23
Đầu 3 36 30 35
Đầu 4 41; 44; 49 41; 44; 48 43; 47
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 64; 68 61; 67; 68 61
Đầu 7 76 76; 77; 78 70; 75(2)
Đầu 8 85 87 85; 87
Đầu 9 91; 99 96; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
34
83
56
Giải bảy
824
142
246
Giải sáu
5364
6163
8101
7319
6832
7400
7632
8043
9871
Giải năm
1799
7628
9043
Giải tư
60645
68925
08504
28681
21702
73976
16363
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
59815
39663
80675
33774
12973
80245
89473
Giải ba
11855
09616
24311
06143
58580
71196
Giải nhì
58394
25684
09826
Giải nhất
35708
95453
22525
Đặc biệt
054618
800054
752532
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02; 04; 08 00
Đầu 1 16; 18 11; 19 15
Đầu 2 24; 25 25; 28 25; 26
Đầu 3 34 32 32(2)
Đầu 4 45 40; 42; 43(2) 43(2); 45; 46
Đầu 5 55 52; 53; 54 56
Đầu 6 63(2); 64 63
Đầu 7 76 71; 73(2); 74; 75
Đầu 8 81 82; 83; 84; 88; 89 80
Đầu 9 94; 99 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
18
40
43
Giải bảy
271
209
036
Giải sáu
7288
2544
0073
0138
9872
0131
3909
0384
4187
Giải năm
1581
6509
2928
Giải tư
76748
69649
66889
54312
66468
79660
38776
03181
28496
34976
41726
03208
55682
55858
96860
13468
60951
88120
28989
87769
09015
Giải ba
28980
95716
57099
62105
59469
38269
Giải nhì
83028
39485
03992
Giải nhất
94212
75786
48740
Đặc biệt
496894
775566
896759
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 08; 09(2) 09
Đầu 1 12(2); 16; 18 15
Đầu 2 28 26 20; 28
Đầu 3 31; 38 36
Đầu 4 44; 48; 49 40 40; 43
Đầu 5 58 51; 59
Đầu 6 60; 68 66 60; 68; 69(3)
Đầu 7 71; 73; 76 72; 76
Đầu 8 80; 81; 88; 89 81; 82; 85; 86 84; 87; 89
Đầu 9 94 96; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
54
70
22
Giải bảy
896
498
561
Giải sáu
6972
5735
0688
4299
7143
0882
2048
9879
9609
Giải năm
4604
8751
1771
Giải tư
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
Giải ba
94010
78596
80216
74772
94258
72577
Giải nhì
22700
74007
15353
Giải nhất
36762
98104
45102
Đặc biệt
742121
618333
442493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 06; 09 02; 04; 07 02; 09
Đầu 1 10; 14 16 16
Đầu 2 21 21; 22; 28
Đầu 3 35 32; 33; 39
Đầu 4 43 48
Đầu 5 54; 55 51; 52 52; 53; 57; 58; 59
Đầu 6 62; 64(2) 61; 63 61
Đầu 7 72 70; 72 71; 72; 77; 79
Đầu 8 88 82
Đầu 9 94; 96(2) 98; 99(2) 93