Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/11/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
24
36
55
Giải bảy
342
183
399
Giải sáu
8016
5111
3740
2138
6831
3384
3044
6806
1796
Giải năm
0700
8937
9821
Giải tư
08868
37839
95549
32553
77777
29252
16286
42624
59864
90699
06074
32482
19913
92009
10551
26534
37927
33235
82693
45093
23885
Giải ba
30547
70514
62133
75407
66814
90924
Giải nhì
80275
91453
63193
Giải nhất
94435
64349
34577
Đặc biệt
498496
126367
129894
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 07; 09 06
Đầu 1 11; 14; 16 13 14
Đầu 2 24 24 21; 24; 27
Đầu 3 35; 39 31; 33; 36; 37; 38 34; 35
Đầu 4 40; 42; 47; 49 49 44
Đầu 5 52; 53 53 51; 55
Đầu 6 68 64; 67
Đầu 7 75; 77 74 77
Đầu 8 86 82; 83; 84 85
Đầu 9 96 99 93(3); 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/11/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
12
35
60
Giải bảy
751
516
420
Giải sáu
1184
7084
7220
4391
9419
6924
1467
1881
0213
Giải năm
0887
1096
2837
Giải tư
98106
19041
11920
15727
78387
49564
18015
30062
98091
02863
30952
38705
98494
83623
70199
82414
64394
13102
36036
02996
99641
Giải ba
29640
29065
73867
32659
56760
72839
Giải nhì
33750
43387
84290
Giải nhất
65793
60432
62888
Đặc biệt
558129
706399
307888
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 05 02
Đầu 1 12; 15 16; 19 13; 14
Đầu 2 20(2); 27; 29 23; 24 20
Đầu 3 32; 35 36; 37; 39
Đầu 4 40; 41 41
Đầu 5 50; 51 52; 59
Đầu 6 64; 65 62; 63; 67 60(2); 67
Đầu 7
Đầu 8 84(2); 87(2) 87 81; 88(2)
Đầu 9 93 91(2); 94; 96; 99 90; 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/10/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
07
61
55
Giải bảy
590
626
916
Giải sáu
8847
6563
5302
5615
9785
6118
2880
9729
7255
Giải năm
8790
7224
8711
Giải tư
99445
75629
74567
22108
40450
52534
18373
31789
57400
97137
51313
67170
55825
82353
59406
55691
90507
68208
69667
91943
06372
Giải ba
54441
39850
45706
84950
62155
89344
Giải nhì
75259
14804
94899
Giải nhất
37013
81762
43185
Đặc biệt
802925
882173
397354
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 07; 08 00; 04; 06 06; 07; 08
Đầu 1 13 13; 15; 18 11; 16
Đầu 2 25; 29 24; 25; 26 29
Đầu 3 34 37
Đầu 4 41; 45; 47 43; 44
Đầu 5 50(2); 59 50; 53 54; 55(3)
Đầu 6 63; 67 61; 62 67
Đầu 7 73 70; 73 72
Đầu 8 85; 89 80; 85
Đầu 9 90(2) 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/10/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
56
69
23
Giải bảy
596
466
340
Giải sáu
1559
9688
9273
1672
5375
6197
4243
7691
8935
Giải năm
8146
8568
0707
Giải tư
82968
79370
23967
53545
52778
45805
45886
53716
03152
74157
39596
18374
76448
03370
34244
79672
46079
68183
59917
39555
09763
Giải ba
01202
80515
00678
02311
47901
16585
Giải nhì
01247
73830
29033
Giải nhất
43170
82110
96744
Đặc biệt
224742
417610
555596
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 05 01; 07
Đầu 1 15 10(2); 11; 16 17
Đầu 2 23
Đầu 3 30 33; 35
Đầu 4 42; 45; 46; 47 48 40; 43; 44(2)
Đầu 5 56; 59 52; 57 55
Đầu 6 67; 68 66; 68; 69 63
Đầu 7 70(2); 73; 78 70; 72; 74; 75; 78 72; 79
Đầu 8 86; 88 83; 85
Đầu 9 96 96; 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/10/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
57
78
Giải bảy
967
909
814
Giải sáu
0300
4134
9324
9462
4787
9344
5456
5197
0363
Giải năm
5457
7842
4641
Giải tư
46271
65641
45421
94783
90773
46734
71101
05424
64929
21988
63568
90643
62690
57274
67802
34176
88326
55187
20879
93566
63344
Giải ba
69844
73971
70010
74450
18924
98502
Giải nhì
18060
69426
37107
Giải nhất
47929
00961
34397
Đặc biệt
639902
432911
145776
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 01; 02 09 02(2); 07
Đầu 1 10; 11 14
Đầu 2 21; 24; 29 24; 26; 29 24; 26
Đầu 3 34(2)
Đầu 4 41; 44 42; 43; 44 41; 44
Đầu 5 57 50; 57 56
Đầu 6 60; 67 61; 62; 68 63; 66
Đầu 7 71(2); 73 74 76(2); 78; 79
Đầu 8 83; 88 87; 88 87
Đầu 9 90 97(2)