Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/09/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
59
13
42
Giải bảy
030
595
559
Giải sáu
5750
6495
5883
1185
3459
7262
8838
1684
2193
Giải năm
7741
7331
8288
Giải tư
95249
51164
86398
61443
62374
94633
55451
55066
80452
45537
66108
60810
98311
11772
45800
22337
80973
21382
06231
91232
70835
Giải ba
11044
96902
20170
27655
59121
21217
Giải nhì
21393
09199
86783
Giải nhất
27038
71620
50854
Đặc biệt
088408
247332
517283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08 08 00
Đầu 1 10; 11; 13 17
Đầu 2 20 21
Đầu 3 30; 33; 38 31; 32; 37 31; 32; 35; 37; 38
Đầu 4 41; 43; 44; 49 42
Đầu 5 50; 51; 59 52; 55; 59 54; 59
Đầu 6 64 62; 66
Đầu 7 74 70; 72 73
Đầu 8 83 85 82; 83(2); 84; 88
Đầu 9 93; 95; 98 95; 99 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/09/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
79
69
39
Giải bảy
967
864
005
Giải sáu
0462
9324
4272
6245
6371
4625
4725
6844
5938
Giải năm
2967
2253
1528
Giải tư
28260
83116
26788
42087
09410
17145
71013
49106
77747
22114
11823
63572
00828
34382
33359
26820
84827
16240
91921
51459
46002
Giải ba
92326
13039
01394
11149
71608
71497
Giải nhì
94857
83890
21745
Giải nhất
51270
63530
44837
Đặc biệt
470372
777220
917101
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 01; 02; 05; 08
Đầu 1 10; 13; 16 14
Đầu 2 24; 26 20; 23; 25; 28 20; 21; 25; 27; 28
Đầu 3 39 30 37; 38; 39
Đầu 4 45 45; 47; 49 40; 44; 45
Đầu 5 57 53 59(2)
Đầu 6 60; 62; 67(2) 64; 69
Đầu 7 70; 72(2); 79 71; 72
Đầu 8 87; 88 82
Đầu 9 90; 94 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/09/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
28
38
83
Giải bảy
238
487
075
Giải sáu
5481
8318
4593
4397
6423
0600
9984
0159
3444
Giải năm
0259
6982
2123
Giải tư
45568
11563
76690
22274
33441
51076
18534
86675
87833
10605
59839
60242
05996
32813
23678
20615
19295
87405
85869
46414
68009
Giải ba
49237
58307
94022
01995
19240
86315
Giải nhì
93645
01616
30326
Giải nhất
96548
39973
13549
Đặc biệt
070081
778697
940819
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 00; 05 05; 09
Đầu 1 18 13; 16 14; 15(2); 19
Đầu 2 28 22; 23 23; 26
Đầu 3 34; 37; 38 33; 38; 39
Đầu 4 41; 45; 48 42 40; 44; 49
Đầu 5 59 59
Đầu 6 63; 68 69
Đầu 7 74; 76 73; 75 75; 78
Đầu 8 81(2) 82; 87 83; 84
Đầu 9 90; 93 95; 96; 97(2) 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/08/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
57
08
Giải bảy
200
434
223
Giải sáu
6850
9751
2640
7025
9010
1956
7581
5008
6326
Giải năm
6712
1607
3352
Giải tư
02504
33830
09466
28387
24017
64476
33210
78789
00498
67124
82575
83268
54086
35577
94502
65396
91520
04152
26298
82372
93640
Giải ba
56651
31090
50822
26640
30899
59208
Giải nhì
12072
61804
98273
Giải nhất
18660
86369
10849
Đặc biệt
558579
422206
214212
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04 04; 06; 07 02; 08(3)
Đầu 1 10; 12; 17 10 12
Đầu 2 22; 24; 25 20; 23; 26
Đầu 3 30 34
Đầu 4 40 40 40; 49
Đầu 5 50; 51(2) 56; 57 52(2)
Đầu 6 60; 66 68; 69
Đầu 7 72; 76; 79 75; 77 72; 73
Đầu 8 80; 87 86; 89 81
Đầu 9 90 98 96; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/08/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
52
90
07
Giải bảy
315
658
608
Giải sáu
7065
8110
8424
0111
8675
3077
3141
6140
2437
Giải năm
2443
5704
0248
Giải tư
84093
99513
24637
48646
81174
26594
85786
76257
50172
01290
19489
55889
65908
97624
82952
19751
66634
81107
33276
70831
63560
Giải ba
34274
40574
05939
28457
25778
43247
Giải nhì
35110
31494
26054
Giải nhất
03444
52544
98835
Đặc biệt
577220
808106
667306
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 06; 08 06; 07(2); 08
Đầu 1 10(2); 13; 15 11
Đầu 2 20; 24 24
Đầu 3 37 39 31; 34; 35; 37
Đầu 4 43; 44; 46 44 40; 41; 47; 48
Đầu 5 52 57(2); 58 51; 52; 54
Đầu 6 65 60
Đầu 7 74(3) 72; 75; 77 76; 78
Đầu 8 86 89(2)
Đầu 9 93; 94 90(2); 94