Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/05/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
63
49
19
Giải bảy
922
347
565
Giải sáu
5208
6814
5401
4447
5646
2719
9910
3966
1983
Giải năm
9118
9989
9736
Giải tư
23752
76342
28481
02994
19027
97730
85885
32571
65903
42559
49432
54815
46226
48937
01844
68262
75993
08295
43453
45737
30618
Giải ba
77281
67463
81697
06942
71423
38712
Giải nhì
34282
90125
46709
Giải nhất
88887
80453
53175
Đặc biệt
043270
585515
583930
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 08 03 09
Đầu 1 14; 18 15(2); 19 10; 12; 18; 19
Đầu 2 22; 27 25; 26 23
Đầu 3 30 32; 37 30; 36; 37
Đầu 4 42 42; 46; 47(2); 49 44
Đầu 5 52 53; 59 53
Đầu 6 63(2) 62; 65; 66
Đầu 7 70 71 75
Đầu 8 81(2); 82; 85; 87 89 83
Đầu 9 94 97 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/05/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
66
93
Giải bảy
287
490
710
Giải sáu
9890
5535
8799
9424
5790
6143
4392
8705
1982
Giải năm
8685
6202
8640
Giải tư
51609
92714
90787
96073
29087
42861
06967
38661
40416
41273
96769
79477
44004
86736
87192
40315
46585
14369
36109
49137
80717
Giải ba
13132
60394
81060
01378
31671
73048
Giải nhì
38622
98817
49718
Giải nhất
19561
02275
73614
Đặc biệt
153038
970586
385120
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 02; 04 05; 09
Đầu 1 14 16; 17 10; 14; 15; 17; 18
Đầu 2 22 24 20
Đầu 3 32; 35; 38 36 37
Đầu 4 43 40; 48
Đầu 5
Đầu 6 61(2); 67 60; 61; 66; 69 69
Đầu 7 73 73; 75; 77; 78 71
Đầu 8 85; 87(3) 86 82; 85
Đầu 9 90; 94; 99 90(2) 92(2); 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/04/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
46
14
82
Giải bảy
903
837
339
Giải sáu
9539
0532
6533
5728
0145
5220
6616
3708
9129
Giải năm
6546
4556
7250
Giải tư
53988
12097
15236
88119
59915
91113
95458
41948
86194
93597
78619
30585
61554
99842
75412
08765
17132
22388
20153
54528
06449
Giải ba
19765
38130
60083
76588
60672
97276
Giải nhì
48908
19440
84364
Giải nhất
33276
94803
62542
Đặc biệt
329830
775183
556300
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 03 00; 08
Đầu 1 13; 15; 19 14; 19 12; 16
Đầu 2 20; 28 28; 29
Đầu 3 30(2); 32; 33; 36; 39 37 32; 39
Đầu 4 46(2) 40; 42; 45; 48 42; 49
Đầu 5 58 54; 56 50; 53
Đầu 6 65 64; 65
Đầu 7 76 72; 76
Đầu 8 88 83(2); 85; 88 82; 88
Đầu 9 97 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/04/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
37
56
Giải bảy
750
099
399
Giải sáu
6321
4672
6514
7978
9064
6521
6459
8374
5848
Giải năm
9442
6100
7422
Giải tư
46710
18828
04406
09621
07210
87070
78239
75915
87285
44785
58483
37658
88513
09743
05638
06811
36318
96740
61774
69176
23161
Giải ba
28723
26090
74944
12361
98977
18439
Giải nhì
70933
42198
47483
Giải nhất
96801
65675
23434
Đặc biệt
978726
140283
310067
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 06 00
Đầu 1 10(2); 14 13; 15 11; 18
Đầu 2 21(2); 23; 26; 28 21 22
Đầu 3 33; 39 37 34; 38; 39
Đầu 4 42 43; 44 40; 48
Đầu 5 50 58 56; 59
Đầu 6 61; 64 61; 67
Đầu 7 70; 72 75; 78 74(2); 76; 77
Đầu 8 80 83(2); 85(2) 83
Đầu 9 90 98; 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/04/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
52
88
Giải bảy
464
688
847
Giải sáu
8507
5580
2342
2072
2702
4976
8454
2166
9038
Giải năm
7051
5570
0066
Giải tư
04771
59435
65863
51224
32969
66194
58977
13883
91239
14032
44059
72207
61524
32633
71769
24511
37505
73730
98366
61721
05914
Giải ba
22963
85289
99064
76035
88081
54182
Giải nhì
18709
14449
72891
Giải nhất
86985
78404
55499
Đặc biệt
628441
817084
760670
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 02; 04; 07 05
Đầu 1 11; 14
Đầu 2 24 24 21
Đầu 3 35 32; 33; 35; 39 30; 38
Đầu 4 41; 42 49 47
Đầu 5 51 52; 59 54
Đầu 6 61; 63(2); 64; 69 64 66(3); 69
Đầu 7 71; 77 70; 72; 76 70
Đầu 8 80; 85; 89 83; 84; 88 81; 82; 88
Đầu 9 94 91; 99