Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
06
67
88
Giải bảy
898
477
785
Giải sáu
6687
0164
2642
3422
5413
3650
6667
5404
7581
Giải năm
8670
2915
6585
Giải tư
33663
55794
74003
33228
80105
60169
93233
20174
21038
86954
32999
15785
56775
55598
92585
50322
01645
80006
99776
16919
61000
Giải ba
84735
70784
57953
19687
45736
08530
Giải nhì
92328
76797
92450
Giải nhất
91142
85719
65523
Đặc biệt
768784
156960
776454
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 05; 06 00; 04; 06
Đầu 1 13; 15; 19 19
Đầu 2 28(2) 22 22; 23
Đầu 3 33; 35 38 30; 36
Đầu 4 42(2) 45
Đầu 5 50; 53; 54 50; 54
Đầu 6 63; 64; 69 60; 67 67
Đầu 7 70 74; 75; 77 76
Đầu 8 84(2); 87 85; 87 81; 85(3); 88
Đầu 9 94; 98 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
74
49
Giải bảy
998
927
010
Giải sáu
4158
9454
4246
5422
2798
5451
5478
6127
8478
Giải năm
0422
8345
6231
Giải tư
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
Giải ba
12317
30951
67099
16031
39893
14566
Giải nhì
43686
70310
47611
Giải nhất
36036
52185
76037
Đặc biệt
470295
258574
728469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0
Đầu 1 17 10 10; 11; 15; 17
Đầu 2 22; 24 22; 27 21; 27
Đầu 3 36 30; 31; 34; 37 31; 37
Đầu 4 46(2) 45; 47 43; 49
Đầu 5 51(2); 54; 58 51 56
Đầu 6 61 61; 66; 69
Đầu 7 76 74(2) 75; 78(2)
Đầu 8 83; 86; 87; 88 83; 85
Đầu 9 91; 95; 98 98; 99(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
59
25
17
Giải bảy
757
861
126
Giải sáu
6756
6745
3307
8628
7998
9632
2906
8878
7676
Giải năm
1904
6895
0837
Giải tư
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
Giải ba
82634
35362
31204
88865
51223
07596
Giải nhì
56168
66516
04611
Giải nhất
53257
86851
00135
Đặc biệt
044977
978077
743586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 07 04; 08 05; 06
Đầu 1 10; 14 16 11; 17
Đầu 2 25; 28 23(2); 26
Đầu 3 34 32(2) 35; 37
Đầu 4 45 41 41
Đầu 5 54; 56(2); 57(2); 59 51 50
Đầu 6 62; 68 61; 65
Đầu 7 77 73; 77 76(2); 78
Đầu 8 87 84; 86
Đầu 9 94 92; 95(2); 96; 98 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
02
51
Giải bảy
995
663
250
Giải sáu
7827
1962
8411
7673
4292
3026
1789
5596
3115
Giải năm
0813
8217
6474
Giải tư
54904
21696
69341
35581
75336
55442
72711
06045
81871
28422
96183
94120
57381
78553
38995
18380
34951
83752
63779
00491
28269
Giải ba
66445
77339
47003
09709
62599
23341
Giải nhì
29622
99222
21265
Giải nhất
21700
39888
16749
Đặc biệt
577594
800865
026246
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04 02; 03; 09
Đầu 1 11(2); 13 17 15
Đầu 2 22; 27 20; 22(2); 26
Đầu 3 36; 39
Đầu 4 41; 42; 45 45 41; 46; 49
Đầu 5 53 50; 51(2); 52
Đầu 6 62 63; 65 65; 69
Đầu 7 71; 73 74; 79
Đầu 8 81 81; 83; 88 80; 89
Đầu 9 94; 95; 96; 99 92 91; 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
22
18
Giải bảy
524
164
659
Giải sáu
7114
6137
0705
7025
3776
5215
1697
3315
5441
Giải năm
0863
8390
2768
Giải tư
78648
33521
76879
03434
29848
28187
72813
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
53486
03441
55292
03857
49699
92894
32982
Giải ba
28304
69324
94383
93883
35837
27202
Giải nhì
68000
54192
65943
Giải nhất
91692
43699
94562
Đặc biệt
275319
576674
985427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 05 07; 08 02
Đầu 1 13; 14; 19 13; 15 15; 18
Đầu 2 21; 24(2) 22; 25 27
Đầu 3 34; 37 33 37
Đầu 4 48(2) 45 41(2); 43
Đầu 5 51; 57 57; 59
Đầu 6 63 64 62; 68
Đầu 7 75; 79 74; 76
Đầu 8 87 83(2) 82; 86
Đầu 9 92 90; 92; 99 92; 94; 97; 99