Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/12/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
70
68
93
Giải bảy
728
117
272
Giải sáu
7627
7560
1050
0464
6282
0461
4776
6757
0928
Giải năm
3930
2095
1851
Giải tư
96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009
70240
19306
91261
34335
63549
02870
30156
86269
43036
14789
92033
81054
22709
34984
Giải ba
92957
09681
08235
53341
07262
49779
Giải nhì
39905
12948
36340
Giải nhất
74487
53857
45655
Đặc biệt
824610
331302
410380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 02; 06 09
Đầu 1 10 17
Đầu 2 20; 25; 27; 28 28
Đầu 3 30; 35 35(2) 33; 36
Đầu 4 49 40; 41; 48; 49 40
Đầu 5 50; 53; 57 56; 57 51; 54; 55; 57
Đầu 6 60; 66 61(2); 64; 68 62; 69
Đầu 7 70 70 72; 76; 79
Đầu 8 81; 87 82 80; 84; 89
Đầu 9 95 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/12/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
77
97
Giải bảy
970
461
361
Giải sáu
1981
5148
6088
3098
9167
1188
9740
8788
5099
Giải năm
5766
3103
7755
Giải tư
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
30267
34784
17203
84709
69947
15698
32525
06151
17356
86309
02009
62822
06345
06939
Giải ba
11614
64569
45631
49027
59740
63747
Giải nhì
61302
71258
49773
Giải nhất
62561
10587
42252
Đặc biệt
897448
425665
535171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02 03(2); 09 09(2)
Đầu 1 12; 14
Đầu 2 25; 27 22
Đầu 3 38 31 39
Đầu 4 41; 48(2) 47 40(2); 45; 47
Đầu 5 57 58 51; 52; 55; 56
Đầu 6 61(2); 66(2); 67; 69 61; 65; 67(2) 61
Đầu 7 70 77 71; 73
Đầu 8 81; 88 84; 87; 88 88
Đầu 9 92 98(2) 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
14
00
47
Giải bảy
226
774
627
Giải sáu
5247
7422
6189
3348
0298
1687
3223
1628
3242
Giải năm
7748
4169
1941
Giải tư
11682
73687
40509
35213
86306
51849
62384
99167
37577
40484
60252
82337
51202
89218
35244
58241
15135
93451
72916
60246
38675
Giải ba
04202
97884
58045
89706
14504
33789
Giải nhì
62225
79582
04632
Giải nhất
27299
48332
36261
Đặc biệt
913807
439206
608022
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 06; 07; 09 00; 02; 06(2) 04
Đầu 1 13; 14 18 16
Đầu 2 22; 25; 26 22; 23; 27; 28
Đầu 3 32; 37 32; 35
Đầu 4 47; 48; 49 45; 48 41(2); 42; 44; 46; 47
Đầu 5 52 51
Đầu 6 67; 69 61
Đầu 7 74; 77 75
Đầu 8 82; 84(2); 87; 89 82; 84; 87 89
Đầu 9 99 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
23
24
27
Giải bảy
181
934
438
Giải sáu
8063
0031
0298
4910
6137
2731
9966
3822
8512
Giải năm
2323
0478
4437
Giải tư
84015
25828
14007
22676
40899
51535
98221
67971
97005
72771
98608
54395
88903
29158
69497
04744
14743
87309
36870
76772
76338
Giải ba
78629
61968
48594
61258
64870
48814
Giải nhì
85073
70545
84127
Giải nhất
32612
49987
40410
Đặc biệt
133670
088112
803401
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 03; 05; 08 01; 09
Đầu 1 12; 15 10; 12 10; 12; 14
Đầu 2 21; 23(2); 28; 29 24 22; 27(2)
Đầu 3 31; 35 31; 34; 37 37; 38(2)
Đầu 4 45 43; 44
Đầu 5 58(2)
Đầu 6 63; 68 66
Đầu 7 70; 73; 76 71(2); 78 70(2); 72
Đầu 8 81 87
Đầu 9 98; 99 94; 95 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
74
49
64
Giải bảy
454
292
039
Giải sáu
2359
1607
9353
1702
1645
9876
7656
0987
5196
Giải năm
2610
7736
6282
Giải tư
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
99521
35990
03730
43491
44210
05791
13431
33146
10707
20003
37926
59584
31448
52095
Giải ba
39830
61203
90213
82336
56224
64736
Giải nhì
34925
69655
47680
Giải nhất
93583
51917
20309
Đặc biệt
877903
299397
366831
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 03(2); 07 02 03; 07; 09
Đầu 1 10; 11; 17 10; 13; 17
Đầu 2 25; 26 21 24; 26
Đầu 3 30; 39 30; 31; 36(2) 31; 36; 39
Đầu 4 45; 49 46; 48
Đầu 5 53(2); 54; 59 55 56
Đầu 6 66 64
Đầu 7 74 76
Đầu 8 83 80; 82; 84; 87
Đầu 9 90; 91(2); 92; 97 95; 96