Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
95
08
11
Giải bảy
209
789
621
Giải sáu
9749
4983
1708
4151
2174
7604
3012
7854
4798
Giải năm
3158
5987
3424
Giải tư
13000
46713
64657
98452
72445
16621
92080
18695
06849
55345
96871
28571
09539
62905
73241
83412
08177
89791
24354
44566
34528
Giải ba
75497
60546
75711
68592
81784
11814
Giải nhì
41587
45935
01806
Giải nhất
52002
78741
24193
Đặc biệt
633314
058341
580991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 08; 09 04; 05; 08 06
Đầu 1 13; 14 11 11; 12(2); 14
Đầu 2 21 21; 24; 28
Đầu 3 35; 39
Đầu 4 45; 46; 49 41(2); 45; 49 41
Đầu 5 52; 57; 58 51 54(2)
Đầu 6 66
Đầu 7 71(2); 74 77
Đầu 8 80; 83; 87 87; 89 84
Đầu 9 95; 97 92; 95 91(2); 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
65
08
97
Giải bảy
028
806
183
Giải sáu
9594
0077
4143
2645
8448
1052
4147
1727
0431
Giải năm
9364
0057
8433
Giải tư
15083
74970
79973
21360
78526
56432
80628
40220
33047
29806
00265
49310
04388
40706
05359
82221
92511
12453
99939
80861
89641
Giải ba
35903
70030
48420
10738
36029
56537
Giải nhì
08293
04982
75066
Giải nhất
88215
88342
05905
Đặc biệt
656726
102842
358173
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03 06(3); 08 05
Đầu 1 15 10 11
Đầu 2 26(2); 28(2) 20(2) 21; 27; 29
Đầu 3 30; 32 38 31; 33; 37; 39
Đầu 4 43 42(2); 45; 47; 48 41; 47
Đầu 5 52; 57 53; 59
Đầu 6 60; 64; 65 65 61; 66
Đầu 7 70; 73; 77 73
Đầu 8 83 82; 88 83
Đầu 9 93; 94 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
00
26
38
Giải bảy
350
492
697
Giải sáu
9443
3669
6323
8091
2974
9981
0604
1976
3225
Giải năm
1877
4299
9322
Giải tư
06935
34347
74686
50437
37541
47691
71929
52740
10771
63586
58791
05631
59429
36545
03983
09049
11970
28582
15063
87495
29626
Giải ba
33367
34348
02228
18607
84485
78941
Giải nhì
84670
18634
62394
Giải nhất
05027
69467
80955
Đặc biệt
261679
392231
398216
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 07 04
Đầu 1 16
Đầu 2 23; 27; 29 26; 28; 29 22; 25; 26
Đầu 3 35; 37 31(2); 34 38
Đầu 4 41; 43; 47; 48 40; 45 41; 49
Đầu 5 50 55
Đầu 6 67; 69 67 63
Đầu 7 70; 77; 79 71; 74 70; 76
Đầu 8 86 81; 86 82; 83; 85
Đầu 9 91 91(2); 92; 99 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
02
11
86
Giải bảy
800
772
982
Giải sáu
2140
3116
7626
8126
4503
3492
2860
1502
9652
Giải năm
4807
6938
8951
Giải tư
67395
53079
24672
91063
44650
78372
76752
96394
33402
18482
90912
17870
90460
36586
48626
54441
79508
50649
25637
57660
20169
Giải ba
27380
80710
70190
43536
82441
44035
Giải nhì
85567
17510
04080
Giải nhất
80459
77308
36540
Đặc biệt
818671
852467
309131
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 07 02; 03; 08 02; 08
Đầu 1 10; 16 10; 11; 12
Đầu 2 26 26 26
Đầu 3 36; 38 31; 35; 37
Đầu 4 40 40; 41(2); 49
Đầu 5 50; 52; 59 51; 52
Đầu 6 63; 67 60; 67 60(2); 69
Đầu 7 71; 72(2); 79 70; 72
Đầu 8 80 82; 86 80; 82; 86
Đầu 9 95 90; 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
64
87
Giải bảy
881
028
909
Giải sáu
7790
3455
4296
8793
2234
8237
1158
4448
7701
Giải năm
4196
1758
9398
Giải tư
73444
26336
55772
67074
59438
10251
26527
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
70293
41281
31930
37504
17881
36081
57155
Giải ba
03833
11880
19173
33254
61147
82525
Giải nhì
14740
93825
29089
Giải nhất
40132
25599
88137
Đặc biệt
833840
015308
505326
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 01; 04; 09
Đầu 1
Đầu 2 27 21; 25; 28 25; 26
Đầu 3 32; 33; 36; 38 34; 37 30; 37
Đầu 4 40(2); 44 47; 48
Đầu 5 51; 55 54; 55; 56; 58 55; 58
Đầu 6 61; 64; 65
Đầu 7 72; 74 73
Đầu 8 80; 81 81(3); 87; 89
Đầu 9 90; 96(2); 99 93; 97; 99 93; 98