Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
23
19
59
Giải bảy
520
103
805
Giải sáu
0917
0828
0653
2703
0823
5959
1038
0039
5475
Giải năm
1902
4325
6042
Giải tư
69387
64401
86310
98478
14287
43974
76789
97479
79073
45129
17250
93807
96340
98512
28329
26604
28244
84567
63016
82533
13147
Giải ba
32676
64074
65048
65443
72884
29992
Giải nhì
17964
12122
81445
Giải nhất
35707
91159
87224
Đặc biệt
782645
234390
328901
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02; 07 03(2); 07 01; 04; 05
Đầu 1 10; 17 12; 19 16
Đầu 2 20; 23; 28 22; 23; 25; 29 24; 29
Đầu 3 33; 38; 39
Đầu 4 45 40; 43; 48 42; 44; 45; 47
Đầu 5 53 50; 59(2) 59
Đầu 6 64 67
Đầu 7 74(2); 76; 78 73; 79 75
Đầu 8 87(2); 89 84
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
94
96
03
Giải bảy
575
466
948
Giải sáu
8674
5562
2955
6155
9581
9104
8461
1333
9620
Giải năm
1814
9684
8847
Giải tư
05021
14497
11075
59747
74521
25159
43872
61653
31313
55067
87182
75263
95961
50610
89059
12190
41464
64973
01957
72404
31885
Giải ba
48232
35058
36025
39443
76359
53186
Giải nhì
74001
11829
50712
Giải nhất
20715
12749
82770
Đặc biệt
936833
806904
357490
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 04(2) 03; 04
Đầu 1 14; 15 10; 13 12
Đầu 2 21(2) 25; 29 20
Đầu 3 32; 33 33
Đầu 4 47 43; 49 47; 48
Đầu 5 55; 58; 59 53; 55 57; 59(2)
Đầu 6 62 61; 63; 66; 67 61; 64
Đầu 7 72; 74; 75(2) 70; 73
Đầu 8 81; 82; 84 85; 86
Đầu 9 94; 97 96 90(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
10
27
44
Giải bảy
999
291
740
Giải sáu
4551
4822
1925
5326
8698
0394
5253
2129
5848
Giải năm
3278
3323
9576
Giải tư
47381
02237
57161
46189
51298
84065
76671
44259
45364
05216
32098
90738
02331
97886
86083
37651
68564
33088
35886
18897
92703
Giải ba
79620
03639
31072
68974
85498
10263
Giải nhì
33233
01029
74488
Giải nhất
60303
51529
78975
Đặc biệt
302200
724764
651191
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 03 03
Đầu 1 10 16
Đầu 2 20; 22; 25 23; 26; 27; 29(2) 29
Đầu 3 33; 37; 39 31; 38
Đầu 4 40; 44; 48
Đầu 5 51 59 51; 53
Đầu 6 61; 65 64(2) 63; 64
Đầu 7 71; 78 72; 74 75; 76
Đầu 8 81; 89 86 83; 86; 88(2)
Đầu 9 98; 99 91; 94; 98(2) 91; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
07
80
18
Giải bảy
721
095
991
Giải sáu
2209
7065
5560
2817
2895
7033
0627
3759
1987
Giải năm
8235
9848
1859
Giải tư
93166
07226
25098
85048
69793
46394
07052
90505
57351
05031
82188
29262
48644
95671
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
Giải ba
74716
73349
24860
09191
37836
45081
Giải nhì
48267
83598
80755
Giải nhất
78631
74309
44521
Đặc biệt
869077
867934
738231
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 05; 09
Đầu 1 16 17 18
Đầu 2 21; 26 21; 27
Đầu 3 31; 35 31; 33; 34 31; 36
Đầu 4 48; 49 44; 48 40; 46
Đầu 5 52 51 53; 55; 59(2)
Đầu 6 60; 65; 66; 67 60; 62 65
Đầu 7 77 71 72; 76
Đầu 8 80; 88 81; 87
Đầu 9 93; 94; 98 91; 95(2); 98 91(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
04
97
53
Giải bảy
871
871
388
Giải sáu
9032
9281
1272
0268
5899
9069
2717
2024
4603
Giải năm
3601
1470
9732
Giải tư
49726
53861
04327
99472
24413
53963
60629
87067
71092
78932
99036
42783
62282
02508
57622
57364
05023
80890
45075
42677
93046
Giải ba
55782
70953
41175
55835
06595
30820
Giải nhì
58744
56742
97186
Giải nhất
24425
05703
87419
Đặc biệt
354894
462687
221569
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04 03; 08 03
Đầu 1 13 17; 19
Đầu 2 25; 26; 27; 29 20; 22; 23; 24
Đầu 3 32 32; 35; 36 32
Đầu 4 44 42 46
Đầu 5 53 53
Đầu 6 61; 63 67; 68; 69 64; 69
Đầu 7 71; 72(2) 70; 71; 75 75; 77
Đầu 8 81; 82 82; 83; 87 86; 88
Đầu 9 94 92; 97; 99 90; 95