Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
77
17
Giải bảy
580
627
105
Giải sáu
4381
2207
9778
2471
0488
8050
5356
6005
1413
Giải năm
4804
3990
4617
Giải tư
08995
32692
42776
80170
30485
39189
27782
21686
44559
87284
51498
12270
33801
90045
94305
04432
03090
41999
63959
96611
50218
Giải ba
61517
56902
85087
60332
96218
19808
Giải nhì
27044
45227
61440
Giải nhất
77569
98177
76890
Đặc biệt
471051
985881
654075
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 04; 07 01 05(3); 08
Đầu 1 17 11; 13; 17(2); 18(2)
Đầu 2 27(2)
Đầu 3 32 32
Đầu 4 44(2) 45 40
Đầu 5 51 50; 59 56; 59
Đầu 6 69
Đầu 7 70; 76; 78 70; 71; 77(2) 75
Đầu 8 80; 81; 82; 85; 89 81; 84; 86; 87; 88
Đầu 9 92; 95 90; 98 90(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
29
48
96
Giải bảy
610
189
778
Giải sáu
7745
4831
8092
8914
0342
0021
1748
8961
6245
Giải năm
7996
1694
4769
Giải tư
72307
39124
11965
51637
41211
41740
72503
04776
10001
74798
91544
68617
52458
48585
41400
53363
09236
84686
18061
75036
09006
Giải ba
85578
01177
07883
80922
38501
48730
Giải nhì
58284
49285
44042
Giải nhất
71795
01467
04797
Đặc biệt
503463
475568
038046
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 07 01 00; 01; 06
Đầu 1 10; 11 14; 17
Đầu 2 24; 29 21; 22
Đầu 3 31; 37 30; 36(2)
Đầu 4 40; 45 42; 44; 48 42; 45; 46; 48
Đầu 5 58
Đầu 6 63; 65 67; 68 61(2); 63; 69
Đầu 7 77; 78 76 78
Đầu 8 84 83; 85(2); 89 86
Đầu 9 92; 95; 96 94; 98 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/12/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
71
79
15
Giải bảy
229
173
524
Giải sáu
1266
9448
5915
7559
9275
8516
7907
4511
5373
Giải năm
4889
9193
4421
Giải tư
51686
09238
75591
09313
11861
37182
95264
95055
54473
09978
08709
07586
58424
54021
35445
20942
27905
26937
15449
14796
77507
Giải ba
10360
93415
85897
71612
52565
13826
Giải nhì
76868
34268
34339
Giải nhất
87102
86827
21529
Đặc biệt
207127
025825
848305
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02 09 05(2); 07(2)
Đầu 1 13; 15(2) 12; 16 11; 15
Đầu 2 27; 29 21; 24; 25; 27 21; 24; 26; 29
Đầu 3 38 37; 39
Đầu 4 48 42; 45; 49
Đầu 5 55; 59
Đầu 6 60; 61; 64; 66; 68 68 65
Đầu 7 71 73(2); 75; 78; 79 73
Đầu 8 82; 86; 89 86
Đầu 9 91 93; 97 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/12/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
64
00
78
Giải bảy
521
179
424
Giải sáu
6771
4309
5838
9806
2761
3364
6985
7926
1739
Giải năm
9460
1913
3699
Giải tư
05024
92081
51661
16850
66282
33343
70868
49130
16173
80766
92233
36964
20771
92074
42284
28598
20367
33048
23578
72474
91214
Giải ba
56403
44571
73667
41183
51970
25434
Giải nhì
88604
08344
48337
Giải nhất
15448
40523
58262
Đặc biệt
057496
327386
827779
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04; 09 00; 06
Đầu 1 13 14
Đầu 2 21; 24 23 24; 26
Đầu 3 38 30; 33 34; 37; 39
Đầu 4 43; 48 44 48
Đầu 5 50
Đầu 6 60; 61; 64; 68 61; 64(2); 66; 67 62; 67
Đầu 7 71(2) 71; 73; 74; 79 70; 74; 78(2); 79
Đầu 8 81; 82 83; 86 84; 85
Đầu 9 96 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/12/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
49
91
97
Giải bảy
943
550
647
Giải sáu
8911
2423
2504
7961
8295
3001
8941
7554
0169
Giải năm
4610
3106
6885
Giải tư
10427
94023
26641
45446
56352
84498
51783
35258
25776
83816
08324
80015
74926
23885
46521
77447
00732
06487
69112
22336
13971
Giải ba
12620
87853
03601
96752
89320
72494
Giải nhì
35842
09502
17585
Giải nhất
83742
21765
84743
Đặc biệt
267464
655939
098005
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 01(2); 02; 06 05
Đầu 1 10; 11 15; 16 12
Đầu 2 20; 23(2); 27 24; 26 20; 21
Đầu 3 39 32; 36
Đầu 4 41; 42(2); 43; 46; 49 41; 43; 47(2)
Đầu 5 52; 53 50; 52; 58 54
Đầu 6 64 61; 65 69
Đầu 7 76 71
Đầu 8 83 85 85(2); 87
Đầu 9 98 91; 95 94; 97