Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
68
23
Giải bảy
136
796
961
Giải sáu
5800
8525
1415
5461
3578
4741
7321
8808
6985
Giải năm
7710
5306
0135
Giải tư
48799
31776
15523
86708
21826
93468
25049
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
06752
57604
33711
28047
66875
70058
50000
Giải ba
01485
05191
96009
66725
89675
26194
Giải nhì
73544
99599
49543
Giải nhất
96464
78524
92670
Đặc biệt
482041
992167
949987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05; 08 06; 09 00; 04; 08
Đầu 1 10; 15 11
Đầu 2 23; 25; 26 24; 25; 28 21; 23
Đầu 3 36 30 35
Đầu 4 41; 44; 49 41; 44; 48 43; 47
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 64; 68 61; 67; 68 61
Đầu 7 76 76; 77; 78 70; 75(2)
Đầu 8 85 87 85; 87
Đầu 9 91; 99 96; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
34
83
56
Giải bảy
824
142
246
Giải sáu
5364
6163
8101
7319
6832
7400
7632
8043
9871
Giải năm
1799
7628
9043
Giải tư
60645
68925
08504
28681
21702
73976
16363
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
59815
39663
80675
33774
12973
80245
89473
Giải ba
11855
09616
24311
06143
58580
71196
Giải nhì
58394
25684
09826
Giải nhất
35708
95453
22525
Đặc biệt
054618
800054
752532
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02; 04; 08 00
Đầu 1 16; 18 11; 19 15
Đầu 2 24; 25 25; 28 25; 26
Đầu 3 34 32 32(2)
Đầu 4 45 40; 42; 43(2) 43(2); 45; 46
Đầu 5 55 52; 53; 54 56
Đầu 6 63(2); 64 63
Đầu 7 76 71; 73(2); 74; 75
Đầu 8 81 82; 83; 84; 88; 89 80
Đầu 9 94; 99 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
18
40
43
Giải bảy
271
209
036
Giải sáu
7288
2544
0073
0138
9872
0131
3909
0384
4187
Giải năm
1581
6509
2928
Giải tư
76748
69649
66889
54312
66468
79660
38776
03181
28496
34976
41726
03208
55682
55858
96860
13468
60951
88120
28989
87769
09015
Giải ba
28980
95716
57099
62105
59469
38269
Giải nhì
83028
39485
03992
Giải nhất
94212
75786
48740
Đặc biệt
496894
775566
896759
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 08; 09(2) 09
Đầu 1 12(2); 16; 18 15
Đầu 2 28 26 20; 28
Đầu 3 31; 38 36
Đầu 4 44; 48; 49 40 40; 43
Đầu 5 58 51; 59
Đầu 6 60; 68 66 60; 68; 69(3)
Đầu 7 71; 73; 76 72; 76
Đầu 8 80; 81; 88; 89 81; 82; 85; 86 84; 87; 89
Đầu 9 94 96; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
54
70
22
Giải bảy
896
498
561
Giải sáu
6972
5735
0688
4299
7143
0882
2048
9879
9609
Giải năm
4604
8751
1771
Giải tư
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
Giải ba
94010
78596
80216
74772
94258
72577
Giải nhì
22700
74007
15353
Giải nhất
36762
98104
45102
Đặc biệt
742121
618333
442493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 06; 09 02; 04; 07 02; 09
Đầu 1 10; 14 16 16
Đầu 2 21 21; 22; 28
Đầu 3 35 32; 33; 39
Đầu 4 43 48
Đầu 5 54; 55 51; 52 52; 53; 57; 58; 59
Đầu 6 62; 64(2) 61; 63 61
Đầu 7 72 70; 72 71; 72; 77; 79
Đầu 8 88 82
Đầu 9 94; 96(2) 98; 99(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
14
46
36
Giải bảy
443
461
688
Giải sáu
0216
6784
4997
0069
3316
2475
8926
0846
5393
Giải năm
8330
4984
3240
Giải tư
76824
22532
96463
91098
91614
31197
51543
78510
74249
19683
62143
70875
12368
58422
83944
00316
76010
25829
48597
58283
72702
Giải ba
52949
99385
23581
67300
88167
47851
Giải nhì
36508
19440
24659
Giải nhất
66040
11129
81591
Đặc biệt
339249
822247
525697
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 00 02
Đầu 1 14(2); 16 10; 16 10; 16
Đầu 2 24 22; 29 26; 29
Đầu 3 30; 32 36
Đầu 4 40; 43(2); 49(2) 40; 43; 46; 47; 49 40; 44; 46
Đầu 5 51; 59
Đầu 6 63 61; 68; 69 67
Đầu 7 75(2)
Đầu 8 84; 85 81; 83; 84 83; 88
Đầu 9 97(2); 98 91; 93; 97(2)