Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/12/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
54
07
22
Giải bảy
571
391
113
Giải sáu
5960
7075
5723
2022
2214
4760
6458
0404
2517
Giải năm
9767
3468
6906
Giải tư
17930
87027
84440
67582
38368
05760
80655
70680
96175
38365
35115
72893
33868
70389
67856
43257
97697
10105
45351
20864
46233
Giải ba
50313
44997
69752
05470
52641
30379
Giải nhì
43684
55247
51108
Giải nhất
66773
08526
38506
Đặc biệt
717025
302135
844496
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 04; 05; 06(2); 08
Đầu 1 13 14; 15 13; 17
Đầu 2 23; 25; 27 22; 26 22
Đầu 3 30 35 33
Đầu 4 40 47 41
Đầu 5 54; 55 52 51; 56; 57; 58
Đầu 6 60(2); 67; 68 60; 65; 68(2) 64
Đầu 7 71; 73; 75 70; 75 79
Đầu 8 82; 84 80; 89
Đầu 9 97 91; 93 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/11/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
23
69
76
Giải bảy
951
374
381
Giải sáu
1140
4484
4807
5958
0430
1145
3147
0816
8084
Giải năm
6529
0453
2405
Giải tư
65193
20075
27810
35705
99360
89752
90315
60676
73128
74827
20785
20279
54832
28112
03513
48743
84925
47668
73710
16653
59341
Giải ba
76232
13575
90007
76957
50750
23843
Giải nhì
63923
69771
71993
Giải nhất
38072
61146
05792
Đặc biệt
964360
861736
677445
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07 07 05
Đầu 1 10; 15 12 10; 13; 16
Đầu 2 23(2); 29 27; 28 25
Đầu 3 32 30; 32; 36
Đầu 4 40 45; 46 41; 43(2); 45; 47
Đầu 5 51; 52 53; 57; 58 50; 53
Đầu 6 60(2) 69 68
Đầu 7 72; 75(2) 71; 74; 76; 79 76
Đầu 8 84 85 81; 84
Đầu 9 93 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/11/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
53
54
Giải bảy
220
158
470
Giải sáu
8966
4618
4695
2357
3046
8678
8931
7901
1949
Giải năm
8338
6698
0805
Giải tư
56776
27209
80704
98639
81734
09704
16724
14635
78909
05260
64284
11937
87775
32261
40400
07343
81807
03788
15903
77816
67978
Giải ba
16013
46379
34238
20354
47490
54277
Giải nhì
46578
54149
48337
Giải nhất
20823
57158
32700
Đặc biệt
601748
229349
457396
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04(2); 09 09 00(2); 01; 03; 05; 07
Đầu 1 13; 18 16
Đầu 2 20; 23; 24
Đầu 3 34; 38; 39 35; 37; 38 31; 37
Đầu 4 48 46; 49(2) 43; 49
Đầu 5 53; 54; 57; 58(2) 54
Đầu 6 66 60; 61
Đầu 7 75; 76; 78; 79 75; 78 70; 77; 78
Đầu 8 84 88
Đầu 9 95 98 90; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/11/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
22
53
Giải bảy
877
733
138
Giải sáu
7987
8502
1968
0233
1531
6814
7538
9022
6858
Giải năm
8543
8202
5050
Giải tư
88567
91653
22915
18829
63449
99822
41789
41467
31970
56177
79734
40263
24036
55068
55879
66695
09081
23407
89139
56224
38862
Giải ba
82568
37688
14069
16341
40337
02955
Giải nhì
33711
33139
96113
Giải nhất
96401
01326
55135
Đặc biệt
062470
053035
015409
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02 02 07; 09
Đầu 1 11; 15 14 13
Đầu 2 22; 29 22; 26 22; 24
Đầu 3 31; 33(2); 34; 35; 36; 39 35; 37; 38(2); 39
Đầu 4 43; 44; 49 41
Đầu 5 53 50; 53; 55; 58
Đầu 6 67; 68(2) 63; 67; 68; 69 62
Đầu 7 70; 77 70; 77 79
Đầu 8 87; 88; 89 81
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/11/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
91
16
09
Giải bảy
792
146
368
Giải sáu
0994
6014
2847
6129
2605
8511
0241
4478
4661
Giải năm
7059
9346
7056
Giải tư
79191
57150
76996
05296
82232
98137
83054
36915
32298
12056
82489
15944
77445
00549
50887
99772
55529
50799
93961
95026
81364
Giải ba
47331
40948
30972
70715
76169
30128
Giải nhì
15250
74917
14379
Giải nhất
10230
37053
58277
Đặc biệt
753838
908952
068146
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05 09
Đầu 1 14 11; 15(2); 16; 17
Đầu 2 29 26; 28; 29
Đầu 3 30; 31; 32; 37; 38
Đầu 4 47; 48 44; 45; 46(2); 49 41; 46
Đầu 5 50(2); 54; 59 52; 53; 56 56
Đầu 6 61(2); 64; 68; 69
Đầu 7 72 72; 77; 78; 79
Đầu 8 89 87
Đầu 9 91(2); 92; 94; 96(2) 98 99