Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/04/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
52
88
Giải bảy
464
688
847
Giải sáu
8507
5580
2342
2072
2702
4976
8454
2166
9038
Giải năm
7051
5570
0066
Giải tư
04771
59435
65863
51224
32969
66194
58977
13883
91239
14032
44059
72207
61524
32633
71769
24511
37505
73730
98366
61721
05914
Giải ba
22963
85289
99064
76035
88081
54182
Giải nhì
18709
14449
72891
Giải nhất
86985
78404
55499
Đặc biệt
628441
817084
760670
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 02; 04; 07 05
Đầu 1 11; 14
Đầu 2 24 24 21
Đầu 3 35 32; 33; 35; 39 30; 38
Đầu 4 41; 42 49 47
Đầu 5 51 52; 59 54
Đầu 6 61; 63(2); 64; 69 64 66(3); 69
Đầu 7 71; 77 70; 72; 76 70
Đầu 8 80; 85; 89 83; 84; 88 81; 82; 88
Đầu 9 94 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/04/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
89
28
Giải bảy
917
321
880
Giải sáu
0232
9635
9845
6848
5564
9587
6388
4799
2713
Giải năm
9157
2980
0821
Giải tư
05810
90404
72843
73835
15966
15567
22084
62675
63373
65955
19067
82364
76356
75892
99007
13955
66958
26128
00543
71249
93010
Giải ba
02772
48392
79098
23361
67070
62827
Giải nhì
65583
76003
39260
Giải nhất
76307
30865
94005
Đặc biệt
756311
411578
424325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 07 03 05; 07
Đầu 1 10; 11; 17 10; 13
Đầu 2 21 21; 25; 27; 28(2)
Đầu 3 32; 35(2)
Đầu 4 43; 45 48 43; 49
Đầu 5 57 55; 56 55; 58
Đầu 6 66; 67 61; 64(2); 65; 67 60
Đầu 7 72 73; 75; 78 70
Đầu 8 83; 84; 88 80; 87; 89 80; 88
Đầu 9 92 92; 98 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
65
20
16
Giải bảy
878
166
763
Giải sáu
8061
4068
6387
4026
5534
3649
1393
0862
6370
Giải năm
2403
7222
1479
Giải tư
87839
23881
77938
25958
74462
22339
67761
32297
94227
92015
12251
07203
07093
04138
88654
16161
28739
17725
64418
67367
26718
Giải ba
03566
37095
58948
78543
25099
55868
Giải nhì
67843
49954
44769
Giải nhất
41207
74805
07983
Đặc biệt
775825
786765
464780
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 07 03; 05
Đầu 1 15 16; 18(2)
Đầu 2 25 20; 22; 26; 27 25
Đầu 3 38; 39(2) 34; 38 39
Đầu 4 43 43; 48; 49
Đầu 5 58 51; 54 54
Đầu 6 61(2); 62; 65; 66; 68 65; 66 61; 62; 63; 67; 68; 69
Đầu 7 78 70; 79
Đầu 8 81; 87 80; 83
Đầu 9 95 93; 97 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
77
38
Giải bảy
255
254
550
Giải sáu
2166
5841
6938
4200
0951
2068
6730
6099
0866
Giải năm
7685
1086
6536
Giải tư
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
Giải ba
77282
56873
60718
34281
37944
56089
Giải nhì
16247
61284
48098
Giải nhất
64375
20684
67650
Đặc biệt
333193
728327
705456
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05; 09
Đầu 1 18 18
Đầu 2 25 27; 29(2)
Đầu 3 38 39 30; 33; 36; 38
Đầu 4 41(3); 44; 47 49 44; 47; 49
Đầu 5 53; 55 51; 54 50(2); 56
Đầu 6 66 68 66
Đầu 7 73; 75 77 72; 77; 78
Đầu 8 82; 85 81; 84(2); 86 89
Đầu 9 93(2); 99 97 96; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
66
61
73
Giải bảy
736
731
146
Giải sáu
7376
9036
6428
2802
8932
2568
8310
9640
0370
Giải năm
9892
3148
1042
Giải tư
17239
32541
28656
28064
29877
20856
69389
64985
99425
64451
90550
04687
42214
45029
83644
46190
12535
86338
15532
35224
22763
Giải ba
38387
25253
91434
86200
77985
27552
Giải nhì
17700
97155
51047
Giải nhất
39491
13041
97430
Đặc biệt
820234
101428
064680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 00; 02
Đầu 1 14 10
Đầu 2 28 25; 28; 29 24
Đầu 3 34; 36(2); 39 31; 32; 34 30; 32; 35; 38
Đầu 4 41 41; 48 40; 42; 44; 46; 47
Đầu 5 53; 56(2) 50; 51; 55 52
Đầu 6 64; 66 61; 68 63
Đầu 7 76; 77 70; 73
Đầu 8 87; 89 85; 87 80; 85
Đầu 9 91; 92 90