Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
30
61
Giải bảy
914
164
308
Giải sáu
6054
8824
1612
8921
1688
5206
9525
0291
3881
Giải năm
5320
4787
5716
Giải tư
00602
48298
13402
21941
07063
78905
52391
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
98072
64723
34917
88583
92206
84152
85218
Giải ba
94596
29574
95246
35253
13661
21661
Giải nhì
31907
32201
03242
Giải nhất
72587
12777
10073
Đặc biệt
381211
555999
137269
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 05; 07 01; 04; 06 06; 08
Đầu 1 11; 12; 14 14 16; 17; 18
Đầu 2 20; 24 21 23; 25
Đầu 3 30
Đầu 4 41 46 42
Đầu 5 54 53; 59 52
Đầu 6 63 61; 64; 69 61(3); 69
Đầu 7 74 74; 77 72; 73
Đầu 8 80; 87 87; 88 81; 83
Đầu 9 91; 96; 98 93; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 31/01/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
53
19
43
Giải bảy
728
716
888
Giải sáu
6824
8721
4710
2640
7150
5773
8972
8081
9701
Giải năm
1105
1552
0987
Giải tư
10823
70053
48737
69204
87100
53659
13006
51922
83778
13864
27791
00200
95211
06364
61948
64717
12970
47549
39149
44605
10549
Giải ba
19660
34161
41021
16147
40973
85079
Giải nhì
51172
50842
39126
Giải nhất
14383
92733
58423
Đặc biệt
218878
455735
031138
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 05; 06 00 01; 05
Đầu 1 10 11; 16; 19 17
Đầu 2 21; 23; 24; 28 21; 22 23; 26
Đầu 3 37 33; 35 38
Đầu 4 40; 42; 47 43; 48; 49(3)
Đầu 5 53(2); 59 50; 52
Đầu 6 60; 61 64(2)
Đầu 7 72; 78 73; 78 70; 72; 73; 79
Đầu 8 83 81; 87; 88
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/01/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
08
99
67
Giải bảy
593
332
427
Giải sáu
5249
9880
8772
0033
0358
1977
9652
9829
0937
Giải năm
4023
8221
0726
Giải tư
30679
79842
21602
90509
12091
50997
74637
33304
53943
81441
99090
03843
69799
10318
72564
81080
47049
71921
84205
60739
41022
Giải ba
42675
19017
40210
94956
85960
68321
Giải nhì
79836
60969
23486
Giải nhất
54121
63285
05949
Đặc biệt
508957
225907
917264
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08; 09 04; 07 05
Đầu 1 17 10; 18
Đầu 2 21; 23 21 21(2); 22; 26; 27; 29
Đầu 3 36; 37 32; 33 37; 39
Đầu 4 42; 49 41; 43(2) 49(2)
Đầu 5 57 56; 58 52
Đầu 6 69 60; 64(2); 67
Đầu 7 72; 75; 79 77
Đầu 8 80 85 80; 86
Đầu 9 91; 93; 97 90; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/01/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
11
45
Giải bảy
156
167
542
Giải sáu
7176
0347
1695
6523
0613
0598
3133
8797
1788
Giải năm
5595
1906
9215
Giải tư
44541
73867
58034
86002
27224
58794
37568
07647
51406
76004
11323
58570
85218
72463
57699
17077
40551
87722
52994
05577
12427
Giải ba
89373
09634
91311
06066
35784
01349
Giải nhì
23316
49462
16030
Giải nhất
14637
08048
26988
Đặc biệt
630253
750107
907234
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02 04; 06(2); 07
Đầu 1 16 11(2); 13; 18 15
Đầu 2 24 23(2) 22; 27
Đầu 3 34(2); 37 30; 33; 34
Đầu 4 41; 47 47; 48 42; 45; 49
Đầu 5 53; 56 51
Đầu 6 67; 68 62; 63; 66; 67
Đầu 7 73; 76 70 77(2)
Đầu 8 80 84; 88(2)
Đầu 9 94; 95(2) 98 94; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/01/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
79
76
92
Giải bảy
742
978
395
Giải sáu
0825
4897
3688
3375
6241
5472
6016
6567
5373
Giải năm
5319
3208
5610
Giải tư
93180
98671
93281
39685
08130
58587
15696
68408
15827
32672
68540
72606
47452
29489
12076
68197
26219
11949
90294
28987
41411
Giải ba
65495
08939
92539
71408
52383
53296
Giải nhì
10456
53787
84090
Giải nhất
14430
49499
64936
Đặc biệt
593276
734863
900774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06; 08(3)
Đầu 1 19 10; 11; 16; 19
Đầu 2 25 27
Đầu 3 30(2); 39 39 36
Đầu 4 42 40; 41 49
Đầu 5 56 52
Đầu 6 63 67
Đầu 7 71; 76; 79 72(2); 75; 76; 78 73; 74; 76
Đầu 8 80; 81; 85; 87; 88 87; 89 83; 87
Đầu 9 95; 96; 97 99 90; 92; 94; 95; 96; 97