Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/09/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
76
88
34
Giải bảy
067
064
510
Giải sáu
0226
7929
3707
3017
0369
9293
6728
2660
8431
Giải năm
9276
5013
6179
Giải tư
33372
17152
57092
51892
27505
50482
82872
32639
75645
73666
29562
62041
88791
96357
11445
77462
89639
21712
24563
47222
22023
Giải ba
47025
44961
43873
76446
90314
37466
Giải nhì
91022
05641
51173
Giải nhất
52611
45670
94178
Đặc biệt
749651
453517
893618
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07
Đầu 1 11 13; 17(2) 10; 12; 14; 18
Đầu 2 22; 25; 26; 29 22; 23; 28
Đầu 3 39 31; 34; 39
Đầu 4 41(2); 45; 46 45
Đầu 5 51; 52 57
Đầu 6 61; 67 62; 64; 66; 69 60; 62; 63; 66
Đầu 7 72(2); 76(2) 70; 73 73; 78; 79
Đầu 8 82 88
Đầu 9 92(2) 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
04
36
64
Giải bảy
492
125
730
Giải sáu
6938
3062
2991
7745
2895
4429
7645
5674
3534
Giải năm
5355
7399
2656
Giải tư
24954
82370
10722
09114
86077
34982
06990
94827
55149
51962
24888
12000
83825
83525
47564
52025
63417
60720
34279
77059
98490
Giải ba
52384
54426
95862
13162
75971
20548
Giải nhì
99127
53861
87735
Giải nhất
10315
76575
85479
Đặc biệt
654465
547915
613443
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 00
Đầu 1 14; 15 15 17
Đầu 2 22; 26; 27 25(3); 27; 29 20; 25
Đầu 3 38 36 30; 34; 35
Đầu 4 45; 49 43; 45; 48
Đầu 5 54; 55 56; 59
Đầu 6 62; 65 61; 62(3) 64(2)
Đầu 7 70; 77 75 71; 74; 79(2)
Đầu 8 82; 84 88
Đầu 9 90; 91; 92 95; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
92
96
25
Giải bảy
009
910
483
Giải sáu
5694
5972
8864
3968
1535
5531
2621
8993
1384
Giải năm
8225
6842
6418
Giải tư
59919
63677
25683
39311
14399
19273
05564
94024
19990
49818
15332
22165
26009
95020
00255
69291
43093
75106
63705
91908
42539
Giải ba
15743
45712
14342
09365
77805
07888
Giải nhì
23098
17778
26860
Giải nhất
20693
62283
92037
Đặc biệt
582584
254201
265399
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 09 01; 09 05(2); 06; 08
Đầu 1 11; 12; 19 10; 18 18
Đầu 2 25 20; 24 21; 25
Đầu 3 31; 32; 35 37; 39
Đầu 4 43 42(2)
Đầu 5 55
Đầu 6 64(2) 65(2); 68 60
Đầu 7 72; 73; 77 78
Đầu 8 83; 84 83 83; 84; 88
Đầu 9 92; 93; 94; 98; 99 90; 96 91; 93(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
95
08
11
Giải bảy
209
789
621
Giải sáu
9749
4983
1708
4151
2174
7604
3012
7854
4798
Giải năm
3158
5987
3424
Giải tư
13000
46713
64657
98452
72445
16621
92080
18695
06849
55345
96871
28571
09539
62905
73241
83412
08177
89791
24354
44566
34528
Giải ba
75497
60546
75711
68592
81784
11814
Giải nhì
41587
45935
01806
Giải nhất
52002
78741
24193
Đặc biệt
633314
058341
580991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 08; 09 04; 05; 08 06
Đầu 1 13; 14 11 11; 12(2); 14
Đầu 2 21 21; 24; 28
Đầu 3 35; 39
Đầu 4 45; 46; 49 41(2); 45; 49 41
Đầu 5 52; 57; 58 51 54(2)
Đầu 6 66
Đầu 7 71(2); 74 77
Đầu 8 80; 83; 87 87; 89 84
Đầu 9 95; 97 92; 95 91(2); 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
65
08
97
Giải bảy
028
806
183
Giải sáu
9594
0077
4143
2645
8448
1052
4147
1727
0431
Giải năm
9364
0057
8433
Giải tư
15083
74970
79973
21360
78526
56432
80628
40220
33047
29806
00265
49310
04388
40706
05359
82221
92511
12453
99939
80861
89641
Giải ba
35903
70030
48420
10738
36029
56537
Giải nhì
08293
04982
75066
Giải nhất
88215
88342
05905
Đặc biệt
656726
102842
358173
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03 06(3); 08 05
Đầu 1 15 10 11
Đầu 2 26(2); 28(2) 20(2) 21; 27; 29
Đầu 3 30; 32 38 31; 33; 37; 39
Đầu 4 43 42(2); 45; 47; 48 41; 47
Đầu 5 52; 57 53; 59
Đầu 6 60; 64; 65 65 61; 66
Đầu 7 70; 73; 77 73
Đầu 8 83 82; 88 83
Đầu 9 93; 94 97