Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
10
06
Giải bảy
606
492
672
Giải sáu
5548
5513
0156
2552
9590
2691
5759
5032
4756
Giải năm
6574
9448
8783
Giải tư
45080
22130
11742
01513
06477
22557
01767
20798
36561
24272
59110
28142
95259
02470
44356
90109
74770
37603
34928
54835
09171
Giải ba
85670
29122
79336
40936
18121
28646
Giải nhì
48352
68389
34056
Giải nhất
40534
46160
93081
Đặc biệt
176017
371512
788416
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 03; 06; 09
Đầu 1 13(2); 17 10(2); 12 16
Đầu 2 22 21; 28
Đầu 3 30; 34 36(2) 32; 35
Đầu 4 42; 48 42; 48 46
Đầu 5 52; 56; 57 52; 59 56(3); 59
Đầu 6 67 60; 61
Đầu 7 70; 74; 77 70; 72 70; 71; 72
Đầu 8 80; 85 89 81; 83
Đầu 9 90; 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
30
44
63
Giải bảy
972
895
452
Giải sáu
5746
4096
0180
4905
9093
3175
2228
2571
3017
Giải năm
4710
3938
0997
Giải tư
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
Giải ba
89055
05033
37739
58717
78492
81672
Giải nhì
55627
91044
63609
Giải nhất
00549
74091
74948
Đặc biệt
844899
412319
035235
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 04; 05(2) 00; 09
Đầu 1 10; 13 17; 19 12; 16; 17
Đầu 2 27 28
Đầu 3 30; 33 32; 38; 39 30; 35
Đầu 4 45; 46; 49 44(2) 48
Đầu 5 55 51 52
Đầu 6 61; 69 63(2)
Đầu 7 72; 74 74; 75 71; 72
Đầu 8 80 86; 89
Đầu 9 96(2); 99 91; 93(3); 95 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/10/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
63
49
87
Giải bảy
654
535
479
Giải sáu
8607
0955
7731
0058
4463
4160
9656
7249
9913
Giải năm
3851
2243
4764
Giải tư
76259
65551
75213
68658
88779
46225
14531
61580
28263
32058
53248
59987
57283
00063
93292
41978
42118
58862
44046
04539
69956
Giải ba
96387
84766
26650
42617
81076
30213
Giải nhì
61212
34556
21006
Giải nhất
65592
93594
24706
Đặc biệt
330390
112973
418962
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 06(2)
Đầu 1 12; 13 17 13(2); 18
Đầu 2 25
Đầu 3 31(2) 35 39
Đầu 4 43; 48; 49 46; 49
Đầu 5 51(2); 54; 55; 58; 59 50; 56; 58(2) 56(2)
Đầu 6 63; 66 60; 63(3) 62(2); 64
Đầu 7 79 73 76; 78; 79
Đầu 8 87 80; 83; 87 87
Đầu 9 90; 92 94 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/10/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
42
09
13
Giải bảy
902
006
021
Giải sáu
0411
5055
7141
2381
2195
8098
8888
3191
2176
Giải năm
1802
5276
4591
Giải tư
65017
70030
47478
31329
11034
21577
30808
83718
90125
59524
93037
06391
22280
73580
57058
12396
23923
64642
10229
13690
99005
Giải ba
13996
03666
68195
34823
60466
18808
Giải nhì
32249
73615
92806
Giải nhất
87363
10624
94442
Đặc biệt
737996
129573
336153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 08 06; 09 05; 06; 08
Đầu 1 11; 17 15; 18 13
Đầu 2 29 23; 24(2); 25 21; 23; 29
Đầu 3 30; 34 37
Đầu 4 41; 42; 49 42(2)
Đầu 5 55 53; 58
Đầu 6 63; 66 66
Đầu 7 77; 78 73; 76 76
Đầu 8 80(2); 81 88
Đầu 9 96(2) 91; 95(2); 98 90; 91(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/10/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
85
16
Giải bảy
491
055
342
Giải sáu
7044
4736
5335
0361
8065
2250
8348
5485
0703
Giải năm
3343
5734
1365
Giải tư
22999
94054
62804
88238
84834
40472
43469
08991
81383
18420
00551
50898
10448
70094
84439
33079
09818
43467
01218
93700
22580
Giải ba
97195
01584
68339
73157
62113
89110
Giải nhì
13646
49688
60014
Giải nhất
69239
96987
92390
Đặc biệt
367115
759583
452595
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 00; 03
Đầu 1 15 10; 13; 14; 16; 18(2)
Đầu 2 20
Đầu 3 34; 35; 36; 38; 39 34; 39 39
Đầu 4 43; 44; 46 48 42; 48
Đầu 5 54 50; 51; 55; 57
Đầu 6 61; 69 61; 65 65; 67
Đầu 7 72 79
Đầu 8 84 83(2); 85; 87; 88 80; 85
Đầu 9 91; 95; 99 91; 94; 98 90; 95