Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
77
49
75
Giải bảy
808
440
599
Giải sáu
6528
5822
4379
5582
6757
2584
7926
8700
4443
Giải năm
0802
6313
1187
Giải tư
90769
12447
43555
42710
79650
90952
71558
94655
93698
76009
79244
32846
90805
37962
38656
64161
11665
21595
33939
94595
24130
Giải ba
98820
73484
18719
99193
04906
94415
Giải nhì
39292
08617
77822
Giải nhất
19225
67708
26843
Đặc biệt
238948
980015
050387
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08 05; 08; 09 00; 06
Đầu 1 10 13; 15; 17; 19 15
Đầu 2 20; 22; 25; 28 22; 26
Đầu 3 30; 39
Đầu 4 47; 48 40; 44; 46; 49 43(2)
Đầu 5 50; 52; 55; 58 55; 57 56
Đầu 6 69 62 61; 65
Đầu 7 77; 79 75
Đầu 8 84 82; 84 87(2)
Đầu 9 92 93; 98 95(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
42
47
27
Giải bảy
438
651
376
Giải sáu
3903
9711
4527
4447
0257
7800
5434
3704
4245
Giải năm
6918
4836
9465
Giải tư
70658
21748
98210
67051
40787
09353
41966
65636
87376
03516
45129
53808
04442
44882
92127
21526
19502
52998
69798
98647
10305
Giải ba
28496
07226
19995
62682
45298
87087
Giải nhì
52874
48163
75283
Giải nhất
32518
52710
03812
Đặc biệt
457308
317407
486937
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 00; 07; 08 02; 04; 05
Đầu 1 10; 11; 18(2) 10; 16 12
Đầu 2 26; 27 29 26; 27(2)
Đầu 3 38 36(2) 34; 37
Đầu 4 42; 48 42; 47(2) 45; 47
Đầu 5 51; 53; 58 51; 57
Đầu 6 66 63 65
Đầu 7 74 76 76
Đầu 8 87 82(2) 83; 87
Đầu 9 96 95 98(3)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/07/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
47
70
32
Giải bảy
254
836
014
Giải sáu
4572
2919
4036
0728
5137
3980
1369
4770
8958
Giải năm
6622
6750
5833
Giải tư
16259
55053
71698
09443
13400
56647
91613
06043
86688
99980
48290
81131
56579
23486
62228
31031
16171
73422
86776
48002
34779
Giải ba
33871
27711
32123
86668
38172
09559
Giải nhì
86481
31937
98627
Giải nhất
51336
32660
08312
Đặc biệt
445413
895314
446919
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 02
Đầu 1 11; 13(2); 19 14 12; 14; 19
Đầu 2 22 23; 28 22; 27; 28
Đầu 3 36(2) 31; 36; 37(2) 31; 32; 33
Đầu 4 43; 47(2) 43
Đầu 5 53; 54; 59 50 58; 59
Đầu 6 60; 68 69
Đầu 7 71; 72 70; 79 70; 71; 72; 76; 79
Đầu 8 81 80(2); 86; 88
Đầu 9 98 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/07/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
30
59
72
Giải bảy
273
000
939
Giải sáu
8649
1556
6505
8287
0543
4000
1511
2472
5980
Giải năm
7063
8041
0072
Giải tư
24563
86300
59559
39414
18135
66876
73841
10959
13961
21983
31539
49031
92582
69810
36554
36568
63712
37560
32203
48577
52716
Giải ba
79518
23882
04664
22338
48114
17648
Giải nhì
75491
92804
21575
Giải nhất
18106
92043
12511
Đặc biệt
585709
108870
203788
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05; 06; 09 00(2); 04 03
Đầu 1 14; 18 10 11(2); 12; 14; 16
Đầu 2
Đầu 3 30; 35 31; 38; 39 39
Đầu 4 41; 49 41; 43(2) 48
Đầu 5 56; 59 59(2) 54
Đầu 6 63(2) 61; 64 60; 68
Đầu 7 73; 76 70 72(3); 75; 77
Đầu 8 82 82; 83; 87 80; 88
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/07/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
48
17
44
Giải bảy
260
564
086
Giải sáu
7819
8324
1773
0920
0897
1320
6188
9253
6832
Giải năm
3997
0535
5475
Giải tư
96965
95758
71478
79470
36242
94796
25070
03135
87441
89927
97573
31377
48685
87000
84727
53212
37677
33719
11947
33166
27984
Giải ba
90981
60187
44100
61529
43262
72888
Giải nhì
33934
21669
82094
Giải nhất
11457
76710
27828
Đặc biệt
299197
955637
384857
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00(2)
Đầu 1 19 10; 17 12; 19
Đầu 2 24 20(2); 27; 29 27; 28
Đầu 3 34 35(2); 37 32
Đầu 4 42; 48 41 44; 47
Đầu 5 57; 58 53; 57
Đầu 6 60; 65 64; 69 62; 66
Đầu 7 70(2); 73; 78 73; 77 75; 77
Đầu 8 81; 87 85 84; 86; 88(2)
Đầu 9 96; 97(2) 97 94