Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/03/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
83
87
50
Giải bảy
995
110
622
Giải sáu
3949
4462
4139
8818
4173
1049
0366
2165
9608
Giải năm
8653
9525
3356
Giải tư
40919
96611
83009
81094
81425
77932
92835
45524
18610
12178
83517
56735
31506
53192
82168
54594
01918
53147
67162
53540
60375
Giải ba
29734
14679
74523
39370
62729
48677
Giải nhì
59004
52418
52641
Giải nhất
92517
00315
73260
Đặc biệt
412030
636091
562764
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 09 06 08
Đầu 1 11; 17; 19 10(2); 15; 17; 18(2) 18
Đầu 2 25 23; 24; 25 22; 29
Đầu 3 30; 32; 34; 35; 39 35
Đầu 4 49 49 40; 41; 47
Đầu 5 53 50; 56
Đầu 6 62 60; 62; 64; 65; 66; 68
Đầu 7 79 70; 73; 78 75; 77
Đầu 8 83 87
Đầu 9 94; 95 91; 92 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/02/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
87
25
61
Giải bảy
568
048
659
Giải sáu
1120
4018
9554
1144
4779
2423
4143
9312
4881
Giải năm
1800
6309
8887
Giải tư
01117
47610
90407
07167
25378
27073
11631
15813
96886
42279
02966
66284
06979
71653
79965
21581
63425
71017
68834
75500
10786
Giải ba
78393
93824
23191
37771
65677
60956
Giải nhì
39932
23293
91977
Giải nhất
51043
71800
85934
Đặc biệt
171518
396436
734357
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 07 00; 09 00
Đầu 1 10; 17; 18(2) 13 12; 17
Đầu 2 20; 24 23; 25 25
Đầu 3 31; 32 36 34(2)
Đầu 4 43 44; 48 43
Đầu 5 54 53 56; 57; 59
Đầu 6 67; 68 66 61; 65
Đầu 7 73; 78 71; 79(3) 77(2)
Đầu 8 87 84; 86 81(2); 86; 87
Đầu 9 93 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/02/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
38
03
Giải bảy
939
501
778
Giải sáu
9531
4601
5340
4260
2239
3676
3824
4045
3555
Giải năm
5163
4077
9894
Giải tư
84118
94850
82784
51933
62082
03514
49681
92243
56858
92920
35748
56061
27380
02604
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
Giải ba
80616
24167
34098
52855
69305
23957
Giải nhì
59725
57255
14352
Giải nhất
41052
46058
39674
Đặc biệt
081967
945454
045213
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 01; 04 03; 05
Đầu 1 14; 16; 18 12; 13
Đầu 2 25 20 20; 24; 27; 29
Đầu 3 31; 33; 39 38; 39
Đầu 4 40; 44 43; 48 45
Đầu 5 50; 52 54; 55(2); 58(2) 52; 55; 57
Đầu 6 63; 67(2) 60; 61
Đầu 7 76; 77 71; 74; 78
Đầu 8 81; 82; 84 80 88
Đầu 9 98 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/02/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
88
25
Giải bảy
232
537
040
Giải sáu
1509
0898
5240
7579
7463
8033
5821
1778
0436
Giải năm
3533
6569
5238
Giải tư
69898
10330
27779
00511
63734
58351
81333
32686
04626
05297
60218
31471
72515
73556
76666
33450
10238
53767
37566
10181
56836
Giải ba
84031
86210
80477
22768
18313
41939
Giải nhì
88061
50003
47579
Giải nhất
48185
40825
48162
Đặc biệt
417404
736968
575885
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 09 03
Đầu 1 10; 11 15; 18 13
Đầu 2 25; 26 21; 25
Đầu 3 30; 31; 32; 33(2); 34 33; 37 36(2); 38(2); 39
Đầu 4 40 40
Đầu 5 51 56 50
Đầu 6 61 63; 68(2); 69 62; 66(2); 67
Đầu 7 79 71; 77; 79 78; 79
Đầu 8 85(2) 86; 88 81; 85
Đầu 9 98(2) 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/02/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
97
80
35
Giải bảy
951
390
055
Giải sáu
5295
7667
3508
8785
3246
7122
1406
8353
5487
Giải năm
5397
7536
0005
Giải tư
31406
45941
77425
39297
89054
71142
37862
65559
37044
06309
42944
00256
11072
17120
84428
39578
75566
26251
51694
37019
04249
Giải ba
48956
56138
59907
03501
79330
45696
Giải nhì
99867
72320
25394
Giải nhất
62448
46229
03094
Đặc biệt
994537
105313
784141
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06; 08 01; 07; 09 05; 06
Đầu 1 13 19
Đầu 2 25 20(2); 22; 29 28
Đầu 3 37; 38 36 30; 35
Đầu 4 41; 42; 48 44(2); 46 41; 49
Đầu 5 51; 54; 56 56; 59 51; 53; 55
Đầu 6 62; 67(2) 66
Đầu 7 72 78
Đầu 8 80; 85 87
Đầu 9 95; 97(3) 90 94(3); 96