Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/01/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
71
83
18
Giải bảy
330
039
594
Giải sáu
4384
8272
1288
1940
5552
3781
8779
3985
7406
Giải năm
5126
6343
8493
Giải tư
67846
85717
27998
13455
81350
88325
01283
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
90427
03507
70994
16976
59243
25948
02082
Giải ba
32515
19286
91125
82677
86937
65404
Giải nhì
81513
68951
90943
Giải nhất
04723
66656
03451
Đặc biệt
309086
385965
752123
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 06; 07
Đầu 1 13; 15; 17 10; 14 18
Đầu 2 23; 25; 26 25 23; 27
Đầu 3 30 39 37
Đầu 4 46 40; 43; 44 43(2); 48
Đầu 5 50; 55 51; 52; 55; 56 51
Đầu 6 65
Đầu 7 71; 72 77; 78 76; 79
Đầu 8 83; 84; 86(2); 88 81; 83 82; 85
Đầu 9 98 94; 96 93; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/12/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
62
24
67
Giải bảy
179
383
187
Giải sáu
5554
0942
0115
0203
9196
2198
0144
9417
2295
Giải năm
7730
9582
7414
Giải tư
64865
07135
07460
35177
51420
43419
65837
93300
84705
07534
70534
36160
23367
60432
16618
39168
49717
11685
02463
28549
14115
Giải ba
45114
60260
71387
06093
72140
85394
Giải nhì
19261
13266
06747
Giải nhất
95585
53518
18152
Đặc biệt
408049
081208
598103
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 03; 05; 08 03
Đầu 1 14; 15; 19 18 14; 15; 17(2); 18
Đầu 2 20 24
Đầu 3 30; 35; 37 32; 34(2)
Đầu 4 42; 49 40; 44; 47; 49
Đầu 5 54 52
Đầu 6 60(2); 61; 62; 65 60; 66; 67 63; 67; 68
Đầu 7 77; 79
Đầu 8 85 82; 83; 87 85; 87
Đầu 9 93; 96; 98 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/12/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
37
90
41
Giải bảy
205
170
017
Giải sáu
3842
3609
2081
1500
8158
3742
8345
4458
3376
Giải năm
5035
3621
2568
Giải tư
36185
77734
05362
31673
04789
23487
48183
79065
39177
43144
89424
45292
76388
34605
63937
54850
49067
90410
82981
89084
03412
Giải ba
17044
46443
44958
96348
95314
47845
Giải nhì
94346
42062
68593
Giải nhất
99269
54827
68594
Đặc biệt
616794
946709
603098
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 00; 05; 09
Đầu 1 10; 12; 14; 17
Đầu 2 21; 24; 27
Đầu 3 34; 35; 37 37
Đầu 4 42; 43; 44; 46 42; 44; 48 41; 45(2)
Đầu 5 58(2) 50; 58
Đầu 6 62; 69 62; 65 67; 68
Đầu 7 73 70; 77 76
Đầu 8 81; 83; 85; 87; 89 88 81; 84
Đầu 9 94 90; 92 93; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/12/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
70
68
93
Giải bảy
728
117
272
Giải sáu
7627
7560
1050
0464
6282
0461
4776
6757
0928
Giải năm
3930
2095
1851
Giải tư
96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009
70240
19306
91261
34335
63549
02870
30156
86269
43036
14789
92033
81054
22709
34984
Giải ba
92957
09681
08235
53341
07262
49779
Giải nhì
39905
12948
36340
Giải nhất
74487
53857
45655
Đặc biệt
824610
331302
410380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 02; 06 09
Đầu 1 10 17
Đầu 2 20; 25; 27; 28 28
Đầu 3 30; 35 35(2) 33; 36
Đầu 4 49 40; 41; 48; 49 40
Đầu 5 50; 53; 57 56; 57 51; 54; 55; 57
Đầu 6 60; 66 61(2); 64; 68 62; 69
Đầu 7 70 70 72; 76; 79
Đầu 8 81; 87 82 80; 84; 89
Đầu 9 95 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/12/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
77
97
Giải bảy
970
461
361
Giải sáu
1981
5148
6088
3098
9167
1188
9740
8788
5099
Giải năm
5766
3103
7755
Giải tư
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
30267
34784
17203
84709
69947
15698
32525
06151
17356
86309
02009
62822
06345
06939
Giải ba
11614
64569
45631
49027
59740
63747
Giải nhì
61302
71258
49773
Giải nhất
62561
10587
42252
Đặc biệt
897448
425665
535171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02 03(2); 09 09(2)
Đầu 1 12; 14
Đầu 2 25; 27 22
Đầu 3 38 31 39
Đầu 4 41; 48(2) 47 40(2); 45; 47
Đầu 5 57 58 51; 52; 55; 56
Đầu 6 61(2); 66(2); 67; 69 61; 65; 67(2) 61
Đầu 7 70 77 71; 73
Đầu 8 81; 88 84; 87; 88 88
Đầu 9 92 98(2) 97; 99