Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/06/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
03
47
83
Giải bảy
936
519
432
Giải sáu
4657
4814
6587
5185
0927
3883
7804
1608
7963
Giải năm
5594
5030
3096
Giải tư
43384
35243
01920
61092
87363
14743
83859
69170
75896
43992
40852
07264
55589
98025
06791
84435
64012
50120
57789
61700
34954
Giải ba
85539
40132
10978
71638
99322
57186
Giải nhì
67618
13149
07211
Giải nhất
20018
57142
74968
Đặc biệt
037142
030827
640286
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03 00; 04; 08
Đầu 1 14; 18(2) 19 11; 12
Đầu 2 20 25; 27(2) 20; 22
Đầu 3 32; 36; 39 30; 38 32; 35
Đầu 4 42; 43(2) 42; 47; 49
Đầu 5 57; 59 52 54
Đầu 6 63 64 63; 68
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 84; 87 83; 85; 89 83; 86(2); 89
Đầu 9 92; 94 92; 96 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
60
75
52
Giải bảy
278
039
715
Giải sáu
2268
8312
2377
7177
9837
3440
8793
8260
8794
Giải năm
1802
5498
1216
Giải tư
53848
56462
98202
57696
69935
87180
82637
20745
43337
83306
45019
25140
46648
81118
05305
57986
16308
23942
71828
95079
88159
Giải ba
59868
27844
61182
01711
79918
65304
Giải nhì
84448
35737
64523
Giải nhất
25309
93596
53567
Đặc biệt
580647
167473
761141
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 09 06 04; 05; 08
Đầu 1 12 11; 18; 19 15; 16; 18
Đầu 2 23; 28
Đầu 3 35; 37 37(3); 39
Đầu 4 44; 47; 48(2) 40(2); 45; 48 41; 42
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 60; 62; 68(2) 60; 67
Đầu 7 77; 78 73; 75; 77 79
Đầu 8 80 82 86
Đầu 9 96 96; 98 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
13
29
95
Giải bảy
770
482
480
Giải sáu
1227
5479
7059
9867
9416
2625
4678
1568
4840
Giải năm
0749
3654
8792
Giải tư
40644
78756
60762
34042
31113
72578
70204
88757
83187
37175
86074
76987
30384
07811
88753
41858
10187
63942
35530
04361
93835
Giải ba
11922
40869
05749
97268
57902
66294
Giải nhì
29119
29494
32106
Giải nhất
89808
17878
65544
Đặc biệt
895992
811998
010629
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 02; 06
Đầu 1 13(2); 19 11; 16
Đầu 2 22; 27 25; 29 29
Đầu 3 30; 35
Đầu 4 42; 44; 49 49 40; 42; 44
Đầu 5 56; 59 54; 57 53; 58
Đầu 6 62; 69 67; 68 61; 68
Đầu 7 70; 78; 79 74; 75; 78 78
Đầu 8 82; 84; 87(2) 80; 87
Đầu 9 92 94; 98 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
40
65
Giải bảy
467
544
792
Giải sáu
3413
0425
7125
1768
2173
2902
2213
7877
9988
Giải năm
3939
5969
5595
Giải tư
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
18672
39484
98138
31078
61683
76635
92603
50098
05036
29895
43900
72992
41950
69852
Giải ba
74485
78765
06110
91619
46641
37440
Giải nhì
79011
06506
58106
Giải nhất
30890
29596
80428
Đặc biệt
719280
815161
588943
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 03; 06 00; 06
Đầu 1 11; 13; 14 10; 19 13
Đầu 2 25(2); 28 28
Đầu 3 39 35; 38 36
Đầu 4 42; 49 40; 44 40; 41; 43
Đầu 5 50; 52
Đầu 6 65; 66; 67; 69 61; 68; 69 65
Đầu 7 72; 73; 78 77
Đầu 8 80; 85(2); 87 83; 84 88
Đầu 9 90 96 92(2); 95(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
67
45
54
Giải bảy
229
253
737
Giải sáu
9260
3845
0656
7628
0655
1867
3803
9258
3378
Giải năm
3110
0402
1140
Giải tư
57003
21560
69204
16299
81227
22750
29958
42042
68498
76740
60583
12670
69441
88093
43962
63920
56236
30869
84934
02737
39897
Giải ba
24528
54608
42119
11879
20610
39201
Giải nhì
65860
72047
66032
Giải nhất
95524
41128
19002
Đặc biệt
754411
978810
887709
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04; 08 02 01; 02; 03; 09
Đầu 1 10; 11 10; 19 10
Đầu 2 24; 27; 28; 29 28(2) 20
Đầu 3 32; 34; 36; 37(2)
Đầu 4 45 40; 41; 42; 45; 47 40
Đầu 5 50; 56; 58 53; 55 54; 58
Đầu 6 60(3); 67 67 62; 69
Đầu 7 70; 79 78
Đầu 8 83
Đầu 9 99 93; 98 97