Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
78
96
53
Giải bảy
923
553
543
Giải sáu
4468
1694
2169
6827
4338
6093
8445
5884
6618
Giải năm
5359
3017
1653
Giải tư
67776
45407
83609
70222
02780
01243
96785
43099
67911
17385
77872
07369
03037
16890
38834
63932
75415
08608
69814
57620
10719
Giải ba
72352
32574
24716
11218
19074
70397
Giải nhì
53413
33258
88979
Giải nhất
16653
96610
63168
Đặc biệt
788151
551588
391989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 08
Đầu 1 13 10; 11; 16; 17; 18 14; 15; 18; 19
Đầu 2 22; 23 27 20
Đầu 3 37; 38 32; 34
Đầu 4 43 43; 45
Đầu 5 51; 52; 53; 59 53; 58 53(2)
Đầu 6 68; 69 69 68
Đầu 7 74; 76; 78 72 74; 79
Đầu 8 80; 85 85; 88 84; 89
Đầu 9 94 90; 93; 96; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
57
37
69
Giải bảy
289
747
684
Giải sáu
3158
4830
8441
2772
8771
2104
2447
4680
9969
Giải năm
1928
7013
3091
Giải tư
20127
18058
15858
05930
39306
99910
30974
18275
93991
57365
88099
02076
92613
68492
41183
54523
86358
56085
36618
52657
19256
Giải ba
51468
03674
56048
60372
57131
46731
Giải nhì
96336
82647
85258
Giải nhất
48253
86378
84436
Đặc biệt
968477
044670
404486
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 04
Đầu 1 10 13(2) 18
Đầu 2 27; 28 23
Đầu 3 30(2); 36 37 31(2); 36
Đầu 4 41 47(2); 48 47
Đầu 5 53; 57; 58(3) 56; 57; 58(2)
Đầu 6 68 65 69(2)
Đầu 7 74(2); 77 70; 71; 72(2); 75; 76; 78
Đầu 8 89 80; 83; 84; 85; 86
Đầu 9 91; 92; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
48
76
54
Giải bảy
554
395
712
Giải sáu
2399
7795
6079
5451
4735
1590
2185
4331
6319
Giải năm
9932
0213
6657
Giải tư
84914
10303
22837
88836
17701
64731
83790
81619
92546
23435
42954
69689
07162
42232
54796
31959
52559
60433
90245
83437
74751
Giải ba
09074
80772
77846
57053
37483
86511
Giải nhì
80437
65508
53362
Giải nhất
84765
64038
55201
Đặc biệt
330285
901196
476514
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 03 08 01
Đầu 1 14 13; 19 11; 12; 14; 19
Đầu 2
Đầu 3 31; 32; 36; 37(2) 32; 35(2); 38 31; 33; 37
Đầu 4 48 46(2) 45
Đầu 5 54 51; 53; 54 51; 54; 57; 59(2)
Đầu 6 65 62 62
Đầu 7 72; 74; 79 76
Đầu 8 85 89 83; 85
Đầu 9 90; 95; 99 90; 95; 96 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
06
67
88
Giải bảy
898
477
785
Giải sáu
6687
0164
2642
3422
5413
3650
6667
5404
7581
Giải năm
8670
2915
6585
Giải tư
33663
55794
74003
33228
80105
60169
93233
20174
21038
86954
32999
15785
56775
55598
92585
50322
01645
80006
99776
16919
61000
Giải ba
84735
70784
57953
19687
45736
08530
Giải nhì
92328
76797
92450
Giải nhất
91142
85719
65523
Đặc biệt
768784
156960
776454
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 05; 06 00; 04; 06
Đầu 1 13; 15; 19 19
Đầu 2 28(2) 22 22; 23
Đầu 3 33; 35 38 30; 36
Đầu 4 42(2) 45
Đầu 5 50; 53; 54 50; 54
Đầu 6 63; 64; 69 60; 67 67
Đầu 7 70 74; 75; 77 76
Đầu 8 84(2); 87 85; 87 81; 85(3); 88
Đầu 9 94; 98 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/03/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
88
74
49
Giải bảy
998
927
010
Giải sáu
4158
9454
4246
5422
2798
5451
5478
6127
8478
Giải năm
0422
8345
6231
Giải tư
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
Giải ba
12317
30951
67099
16031
39893
14566
Giải nhì
43686
70310
47611
Giải nhất
36036
52185
76037
Đặc biệt
470295
258574
728469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0
Đầu 1 17 10 10; 11; 15; 17
Đầu 2 22; 24 22; 27 21; 27
Đầu 3 36 30; 31; 34; 37 31; 37
Đầu 4 46(2) 45; 47 43; 49
Đầu 5 51(2); 54; 58 51 56
Đầu 6 61 61; 66; 69
Đầu 7 76 74(2) 75; 78(2)
Đầu 8 83; 86; 87; 88 83; 85
Đầu 9 91; 95; 98 98; 99(2) 93