Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 31/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
59
75
35
Giải bảy
582
931
645
Giải sáu
2233
2142
7569
4807
3317
0729
8873
9362
0263
Giải năm
4284
3758
0862
Giải tư
47095
42027
79038
97501
40583
36031
53981
21941
74753
39520
76819
12167
71984
77213
48528
88389
91690
60030
21785
89766
05914
Giải ba
40400
65964
27753
37150
33375
71838
Giải nhì
92268
82725
49155
Giải nhất
38947
60124
57004
Đặc biệt
174366
267559
361451
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 01 07 04
Đầu 1 13; 17; 19 14
Đầu 2 27 20; 24; 25; 29 28
Đầu 3 31; 33; 38 31 30; 35; 38
Đầu 4 42; 47 41 45
Đầu 5 59 50; 53(2); 58; 59 51; 55
Đầu 6 64; 66; 68; 69 67 62(2); 63; 66
Đầu 7 75 73; 75
Đầu 8 81; 82; 83; 84 84 85; 89
Đầu 9 95 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
62
96
31
Giải bảy
454
982
796
Giải sáu
1678
9442
8800
7101
7510
2084
9039
3525
3059
Giải năm
9918
5615
3308
Giải tư
85664
67436
86655
22214
63510
72062
84657
83228
17125
63668
07581
68080
55950
38226
74121
14411
29355
87505
67822
90092
43227
Giải ba
92490
39253
34722
82160
42623
50025
Giải nhì
92553
50719
24542
Giải nhất
91497
81508
93048
Đặc biệt
902040
361983
144856
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 01; 08 05; 08
Đầu 1 10; 14; 18 10; 15; 19 11
Đầu 2 22; 25; 26; 28 21; 22; 23; 25(2); 27
Đầu 3 36 31; 39
Đầu 4 40; 42 42; 48
Đầu 5 53(2); 54; 55; 57 50 55; 56; 59
Đầu 6 62(2); 64 60; 68
Đầu 7 78
Đầu 8 80; 81; 82; 83; 84
Đầu 9 90; 97 96 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
83
20
81
Giải bảy
983
338
217
Giải sáu
4352
1881
6116
1847
7763
4973
7038
7194
2393
Giải năm
3412
3982
0383
Giải tư
71498
78985
23756
42509
22453
51142
17174
90489
94107
83977
61784
86264
02962
08847
95601
87435
06086
18765
09120
35500
77863
Giải ba
52826
02370
61046
80549
34133
80357
Giải nhì
11771
77279
15381
Giải nhất
56037
64707
04235
Đặc biệt
313048
649981
184789
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 09 07(2) 00; 01
Đầu 1 12; 16 17
Đầu 2 26 20 20
Đầu 3 37 38 33; 35(2); 38
Đầu 4 42; 48 46; 47(2); 49
Đầu 5 52; 53; 56 57
Đầu 6 62; 63; 64 63; 65
Đầu 7 70; 71; 74 73; 77; 79
Đầu 8 81; 83(2); 85 81; 82; 84; 89 81(2); 83; 86; 89
Đầu 9 98 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
23
19
59
Giải bảy
520
103
805
Giải sáu
0917
0828
0653
2703
0823
5959
1038
0039
5475
Giải năm
1902
4325
6042
Giải tư
69387
64401
86310
98478
14287
43974
76789
97479
79073
45129
17250
93807
96340
98512
28329
26604
28244
84567
63016
82533
13147
Giải ba
32676
64074
65048
65443
72884
29992
Giải nhì
17964
12122
81445
Giải nhất
35707
91159
87224
Đặc biệt
782645
234390
328901
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02; 07 03(2); 07 01; 04; 05
Đầu 1 10; 17 12; 19 16
Đầu 2 20; 23; 28 22; 23; 25; 29 24; 29
Đầu 3 33; 38; 39
Đầu 4 45 40; 43; 48 42; 44; 45; 47
Đầu 5 53 50; 59(2) 59
Đầu 6 64 67
Đầu 7 74(2); 76; 78 73; 79 75
Đầu 8 87(2); 89 84
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/10/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
94
96
03
Giải bảy
575
466
948
Giải sáu
8674
5562
2955
6155
9581
9104
8461
1333
9620
Giải năm
1814
9684
8847
Giải tư
05021
14497
11075
59747
74521
25159
43872
61653
31313
55067
87182
75263
95961
50610
89059
12190
41464
64973
01957
72404
31885
Giải ba
48232
35058
36025
39443
76359
53186
Giải nhì
74001
11829
50712
Giải nhất
20715
12749
82770
Đặc biệt
936833
806904
357490
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 04(2) 03; 04
Đầu 1 14; 15 10; 13 12
Đầu 2 21(2) 25; 29 20
Đầu 3 32; 33 33
Đầu 4 47 43; 49 47; 48
Đầu 5 55; 58; 59 53; 55 57; 59(2)
Đầu 6 62 61; 63; 66; 67 61; 64
Đầu 7 72; 74; 75(2) 70; 73
Đầu 8 81; 82; 84 85; 86
Đầu 9 94; 97 96 90(2)