Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/08/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
00
26
38
Giải bảy
350
492
697
Giải sáu
9443
3669
6323
8091
2974
9981
0604
1976
3225
Giải năm
1877
4299
9322
Giải tư
06935
34347
74686
50437
37541
47691
71929
52740
10771
63586
58791
05631
59429
36545
03983
09049
11970
28582
15063
87495
29626
Giải ba
33367
34348
02228
18607
84485
78941
Giải nhì
84670
18634
62394
Giải nhất
05027
69467
80955
Đặc biệt
261679
392231
398216
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00 07 04
Đầu 1 16
Đầu 2 23; 27; 29 26; 28; 29 22; 25; 26
Đầu 3 35; 37 31(2); 34 38
Đầu 4 41; 43; 47; 48 40; 45 41; 49
Đầu 5 50 55
Đầu 6 67; 69 67 63
Đầu 7 70; 77; 79 71; 74 70; 76
Đầu 8 86 81; 86 82; 83; 85
Đầu 9 91 91(2); 92; 99 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
02
11
86
Giải bảy
800
772
982
Giải sáu
2140
3116
7626
8126
4503
3492
2860
1502
9652
Giải năm
4807
6938
8951
Giải tư
67395
53079
24672
91063
44650
78372
76752
96394
33402
18482
90912
17870
90460
36586
48626
54441
79508
50649
25637
57660
20169
Giải ba
27380
80710
70190
43536
82441
44035
Giải nhì
85567
17510
04080
Giải nhất
80459
77308
36540
Đặc biệt
818671
852467
309131
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 07 02; 03; 08 02; 08
Đầu 1 10; 16 10; 11; 12
Đầu 2 26 26 26
Đầu 3 36; 38 31; 35; 37
Đầu 4 40 40; 41(2); 49
Đầu 5 50; 52; 59 51; 52
Đầu 6 63; 67 60; 67 60(2); 69
Đầu 7 71; 72(2); 79 70; 72
Đầu 8 80 82; 86 80; 82; 86
Đầu 9 95 90; 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
64
87
Giải bảy
881
028
909
Giải sáu
7790
3455
4296
8793
2234
8237
1158
4448
7701
Giải năm
4196
1758
9398
Giải tư
73444
26336
55772
67074
59438
10251
26527
99097
68965
49104
44056
10421
54561
99455
70293
41281
31930
37504
17881
36081
57155
Giải ba
03833
11880
19173
33254
61147
82525
Giải nhì
14740
93825
29089
Giải nhất
40132
25599
88137
Đặc biệt
833840
015308
505326
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 01; 04; 09
Đầu 1
Đầu 2 27 21; 25; 28 25; 26
Đầu 3 32; 33; 36; 38 34; 37 30; 37
Đầu 4 40(2); 44 47; 48
Đầu 5 51; 55 54; 55; 56; 58 55; 58
Đầu 6 61; 64; 65
Đầu 7 72; 74 73
Đầu 8 80; 81 81(3); 87; 89
Đầu 9 90; 96(2); 99 93; 97; 99 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
68
23
Giải bảy
136
796
961
Giải sáu
5800
8525
1415
5461
3578
4741
7321
8808
6985
Giải năm
7710
5306
0135
Giải tư
48799
31776
15523
86708
21826
93468
25049
08744
55748
73087
88030
78276
01977
12428
06752
57604
33711
28047
66875
70058
50000
Giải ba
01485
05191
96009
66725
89675
26194
Giải nhì
73544
99599
49543
Giải nhất
96464
78524
92670
Đặc biệt
482041
992167
949987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05; 08 06; 09 00; 04; 08
Đầu 1 10; 15 11
Đầu 2 23; 25; 26 24; 25; 28 21; 23
Đầu 3 36 30 35
Đầu 4 41; 44; 49 41; 44; 48 43; 47
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 64; 68 61; 67; 68 61
Đầu 7 76 76; 77; 78 70; 75(2)
Đầu 8 85 87 85; 87
Đầu 9 91; 99 96; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/07/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
34
83
56
Giải bảy
824
142
246
Giải sáu
5364
6163
8101
7319
6832
7400
7632
8043
9871
Giải năm
1799
7628
9043
Giải tư
60645
68925
08504
28681
21702
73976
16363
34688
84589
65843
16282
01952
63025
73940
59815
39663
80675
33774
12973
80245
89473
Giải ba
11855
09616
24311
06143
58580
71196
Giải nhì
58394
25684
09826
Giải nhất
35708
95453
22525
Đặc biệt
054618
800054
752532
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 02; 04; 08 00
Đầu 1 16; 18 11; 19 15
Đầu 2 24; 25 25; 28 25; 26
Đầu 3 34 32 32(2)
Đầu 4 45 40; 42; 43(2) 43(2); 45; 46
Đầu 5 55 52; 53; 54 56
Đầu 6 63(2); 64 63
Đầu 7 76 71; 73(2); 74; 75
Đầu 8 81 82; 83; 84; 88; 89 80
Đầu 9 94; 99 96