Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
14
00
47
Giải bảy
226
774
627
Giải sáu
5247
7422
6189
3348
0298
1687
3223
1628
3242
Giải năm
7748
4169
1941
Giải tư
11682
73687
40509
35213
86306
51849
62384
99167
37577
40484
60252
82337
51202
89218
35244
58241
15135
93451
72916
60246
38675
Giải ba
04202
97884
58045
89706
14504
33789
Giải nhì
62225
79582
04632
Giải nhất
27299
48332
36261
Đặc biệt
913807
439206
608022
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 06; 07; 09 00; 02; 06(2) 04
Đầu 1 13; 14 18 16
Đầu 2 22; 25; 26 22; 23; 27; 28
Đầu 3 32; 37 32; 35
Đầu 4 47; 48; 49 45; 48 41(2); 42; 44; 46; 47
Đầu 5 52 51
Đầu 6 67; 69 61
Đầu 7 74; 77 75
Đầu 8 82; 84(2); 87; 89 82; 84; 87 89
Đầu 9 99 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
23
24
27
Giải bảy
181
934
438
Giải sáu
8063
0031
0298
4910
6137
2731
9966
3822
8512
Giải năm
2323
0478
4437
Giải tư
84015
25828
14007
22676
40899
51535
98221
67971
97005
72771
98608
54395
88903
29158
69497
04744
14743
87309
36870
76772
76338
Giải ba
78629
61968
48594
61258
64870
48814
Giải nhì
85073
70545
84127
Giải nhất
32612
49987
40410
Đặc biệt
133670
088112
803401
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 03; 05; 08 01; 09
Đầu 1 12; 15 10; 12 10; 12; 14
Đầu 2 21; 23(2); 28; 29 24 22; 27(2)
Đầu 3 31; 35 31; 34; 37 37; 38(2)
Đầu 4 45 43; 44
Đầu 5 58(2)
Đầu 6 63; 68 66
Đầu 7 70; 73; 76 71(2); 78 70(2); 72
Đầu 8 81 87
Đầu 9 98; 99 94; 95 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
74
49
64
Giải bảy
454
292
039
Giải sáu
2359
1607
9353
1702
1645
9876
7656
0987
5196
Giải năm
2610
7736
6282
Giải tư
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
99521
35990
03730
43491
44210
05791
13431
33146
10707
20003
37926
59584
31448
52095
Giải ba
39830
61203
90213
82336
56224
64736
Giải nhì
34925
69655
47680
Giải nhất
93583
51917
20309
Đặc biệt
877903
299397
366831
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 03(2); 07 02 03; 07; 09
Đầu 1 10; 11; 17 10; 13; 17
Đầu 2 25; 26 21 24; 26
Đầu 3 30; 39 30; 31; 36(2) 31; 36; 39
Đầu 4 45; 49 46; 48
Đầu 5 53(2); 54; 59 55 56
Đầu 6 66 64
Đầu 7 74 76
Đầu 8 83 80; 82; 84; 87
Đầu 9 90; 91(2); 92; 97 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
10
06
Giải bảy
606
492
672
Giải sáu
5548
5513
0156
2552
9590
2691
5759
5032
4756
Giải năm
6574
9448
8783
Giải tư
45080
22130
11742
01513
06477
22557
01767
20798
36561
24272
59110
28142
95259
02470
44356
90109
74770
37603
34928
54835
09171
Giải ba
85670
29122
79336
40936
18121
28646
Giải nhì
48352
68389
34056
Giải nhất
40534
46160
93081
Đặc biệt
176017
371512
788416
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 03; 06; 09
Đầu 1 13(2); 17 10(2); 12 16
Đầu 2 22 21; 28
Đầu 3 30; 34 36(2) 32; 35
Đầu 4 42; 48 42; 48 46
Đầu 5 52; 56; 57 52; 59 56(3); 59
Đầu 6 67 60; 61
Đầu 7 70; 74; 77 70; 72 70; 71; 72
Đầu 8 80; 85 89 81; 83
Đầu 9 90; 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/11/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
30
44
63
Giải bảy
972
895
452
Giải sáu
5746
4096
0180
4905
9093
3175
2228
2571
3017
Giải năm
4710
3938
0997
Giải tư
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
19204
43951
83174
53193
82605
58393
78232
50086
57089
52930
38163
99000
88012
33116
Giải ba
89055
05033
37739
58717
78492
81672
Giải nhì
55627
91044
63609
Giải nhất
00549
74091
74948
Đặc biệt
844899
412319
035235
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 04; 05(2) 00; 09
Đầu 1 10; 13 17; 19 12; 16; 17
Đầu 2 27 28
Đầu 3 30; 33 32; 38; 39 30; 35
Đầu 4 45; 46; 49 44(2) 48
Đầu 5 55 51 52
Đầu 6 61; 69 63(2)
Đầu 7 72; 74 74; 75 71; 72
Đầu 8 80 86; 89
Đầu 9 96(2); 99 91; 93(3); 95 92; 97