Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
84
02
78
Giải bảy
567
481
108
Giải sáu
4343
7120
3937
7599
6907
0233
1860
6561
9115
Giải năm
3036
2937
6960
Giải tư
76953
53717
80934
21097
19711
69514
35099
03122
52725
65687
49119
03449
42474
06291
88996
25547
85480
33768
52077
11215
79085
Giải ba
09420
60399
54817
88699
01438
16904
Giải nhì
23268
44809
35031
Giải nhất
22378
41780
67862
Đặc biệt
361768
346643
438863
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 07; 09 04; 08
Đầu 1 11; 14; 17 17; 19 15(2)
Đầu 2 20(2) 22; 25
Đầu 3 34; 36; 37 33; 37 31; 38
Đầu 4 43 43; 49 47
Đầu 5 53
Đầu 6 67; 68(2) 60(2); 61; 62; 63; 68
Đầu 7 78 74 77; 78
Đầu 8 84 80; 81; 87 80; 85
Đầu 9 97; 99(2) 91; 99(2) 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
57
11
69
Giải bảy
659
208
414
Giải sáu
9959
5565
8832
7885
4139
2814
2729
4151
9040
Giải năm
3628
8675
5301
Giải tư
15823
03146
05730
06296
03438
37336
97860
79776
24780
71056
82415
15395
71662
23377
18308
57690
42397
87976
28514
32548
49793
Giải ba
01437
41373
61009
35753
53942
81449
Giải nhì
47602
94249
27550
Giải nhất
61708
71358
48230
Đặc biệt
324268
688037
567066
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08 08; 09 01; 08
Đầu 1 11; 14; 15 14(2)
Đầu 2 23; 28 29
Đầu 3 30; 32; 36; 37; 38 37; 39 30
Đầu 4 46 49 40; 42; 48; 49
Đầu 5 57; 59(2) 53; 56; 58 50; 51
Đầu 6 60; 65; 68 62 66; 69
Đầu 7 73 75; 76; 77 76
Đầu 8 80; 85
Đầu 9 96 95 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
21
50
85
Giải bảy
477
635
067
Giải sáu
6970
8124
7209
3308
4104
8547
6122
8459
4947
Giải năm
4434
8508
6975
Giải tư
70084
99124
95221
13223
61118
97727
92605
77241
87096
35660
56282
46180
10993
89505
21496
87516
50119
76209
41398
08051
28396
Giải ba
74824
77119
00854
77160
86928
53992
Giải nhì
56193
29027
72403
Giải nhất
81947
22615
11397
Đặc biệt
128282
105296
624713
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 04; 05; 08(2) 03; 09
Đầu 1 18; 19 15 13; 16; 19
Đầu 2 21(2); 23; 24(3); 27 27 22; 28
Đầu 3 34 35
Đầu 4 47 41; 47 47
Đầu 5 50; 54 51; 59
Đầu 6 60(2) 67
Đầu 7 70; 77 75
Đầu 8 82; 84 80; 82 85
Đầu 9 93 93; 96(2) 92; 96(2); 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
44
77
17
Giải bảy
580
627
105
Giải sáu
4381
2207
9778
2471
0488
8050
5356
6005
1413
Giải năm
4804
3990
4617
Giải tư
08995
32692
42776
80170
30485
39189
27782
21686
44559
87284
51498
12270
33801
90045
94305
04432
03090
41999
63959
96611
50218
Giải ba
61517
56902
85087
60332
96218
19808
Giải nhì
27044
45227
61440
Giải nhất
77569
98177
76890
Đặc biệt
471051
985881
654075
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 04; 07 01 05(3); 08
Đầu 1 17 11; 13; 17(2); 18(2)
Đầu 2 27(2)
Đầu 3 32 32
Đầu 4 44(2) 45 40
Đầu 5 51 50; 59 56; 59
Đầu 6 69
Đầu 7 70; 76; 78 70; 71; 77(2) 75
Đầu 8 80; 81; 82; 85; 89 81; 84; 86; 87; 88
Đầu 9 92; 95 90; 98 90(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/01/2019

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
29
48
96
Giải bảy
610
189
778
Giải sáu
7745
4831
8092
8914
0342
0021
1748
8961
6245
Giải năm
7996
1694
4769
Giải tư
72307
39124
11965
51637
41211
41740
72503
04776
10001
74798
91544
68617
52458
48585
41400
53363
09236
84686
18061
75036
09006
Giải ba
85578
01177
07883
80922
38501
48730
Giải nhì
58284
49285
44042
Giải nhất
71795
01467
04797
Đặc biệt
503463
475568
038046
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 07 01 00; 01; 06
Đầu 1 10; 11 14; 17
Đầu 2 24; 29 21; 22
Đầu 3 31; 37 30; 36(2)
Đầu 4 40; 45 42; 44; 48 42; 45; 46; 48
Đầu 5 58
Đầu 6 63; 65 67; 68 61(2); 63; 69
Đầu 7 77; 78 76 78
Đầu 8 84 83; 85(2); 89 86
Đầu 9 92; 95; 96 94; 98 96; 97