Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
59
25
17
Giải bảy
757
861
126
Giải sáu
6756
6745
3307
8628
7998
9632
2906
8878
7676
Giải năm
1904
6895
0837
Giải tư
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
98592
20732
47741
93273
84596
94895
37808
08050
25823
08199
97984
99805
38476
78141
Giải ba
82634
35362
31204
88865
51223
07596
Giải nhì
56168
66516
04611
Giải nhất
53257
86851
00135
Đặc biệt
044977
978077
743586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 07 04; 08 05; 06
Đầu 1 10; 14 16 11; 17
Đầu 2 25; 28 23(2); 26
Đầu 3 34 32(2) 35; 37
Đầu 4 45 41 41
Đầu 5 54; 56(2); 57(2); 59 51 50
Đầu 6 62; 68 61; 65
Đầu 7 77 73; 77 76(2); 78
Đầu 8 87 84; 86
Đầu 9 94 92; 95(2); 96; 98 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
02
51
Giải bảy
995
663
250
Giải sáu
7827
1962
8411
7673
4292
3026
1789
5596
3115
Giải năm
0813
8217
6474
Giải tư
54904
21696
69341
35581
75336
55442
72711
06045
81871
28422
96183
94120
57381
78553
38995
18380
34951
83752
63779
00491
28269
Giải ba
66445
77339
47003
09709
62599
23341
Giải nhì
29622
99222
21265
Giải nhất
21700
39888
16749
Đặc biệt
577594
800865
026246
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04 02; 03; 09
Đầu 1 11(2); 13 17 15
Đầu 2 22; 27 20; 22(2); 26
Đầu 3 36; 39
Đầu 4 41; 42; 45 45 41; 46; 49
Đầu 5 53 50; 51(2); 52
Đầu 6 62 63; 65 65; 69
Đầu 7 71; 73 74; 79
Đầu 8 81 81; 83; 88 80; 89
Đầu 9 94; 95; 96; 99 92 91; 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
22
18
Giải bảy
524
164
659
Giải sáu
7114
6137
0705
7025
3776
5215
1697
3315
5441
Giải năm
0863
8390
2768
Giải tư
78648
33521
76879
03434
29848
28187
72813
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
53486
03441
55292
03857
49699
92894
32982
Giải ba
28304
69324
94383
93883
35837
27202
Giải nhì
68000
54192
65943
Giải nhất
91692
43699
94562
Đặc biệt
275319
576674
985427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 05 07; 08 02
Đầu 1 13; 14; 19 13; 15 15; 18
Đầu 2 21; 24(2) 22; 25 27
Đầu 3 34; 37 33 37
Đầu 4 48(2) 45 41(2); 43
Đầu 5 51; 57 57; 59
Đầu 6 63 64 62; 68
Đầu 7 75; 79 74; 76
Đầu 8 87 83(2) 82; 86
Đầu 9 92 90; 92; 99 92; 94; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/02/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
30
61
Giải bảy
914
164
308
Giải sáu
6054
8824
1612
8921
1688
5206
9525
0291
3881
Giải năm
5320
4787
5716
Giải tư
00602
48298
13402
21941
07063
78905
52391
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
98072
64723
34917
88583
92206
84152
85218
Giải ba
94596
29574
95246
35253
13661
21661
Giải nhì
31907
32201
03242
Giải nhất
72587
12777
10073
Đặc biệt
381211
555999
137269
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 05; 07 01; 04; 06 06; 08
Đầu 1 11; 12; 14 14 16; 17; 18
Đầu 2 20; 24 21 23; 25
Đầu 3 30
Đầu 4 41 46 42
Đầu 5 54 53; 59 52
Đầu 6 63 61; 64; 69 61(3); 69
Đầu 7 74 74; 77 72; 73
Đầu 8 80; 87 87; 88 81; 83
Đầu 9 91; 96; 98 93; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 31/01/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
53
19
43
Giải bảy
728
716
888
Giải sáu
6824
8721
4710
2640
7150
5773
8972
8081
9701
Giải năm
1105
1552
0987
Giải tư
10823
70053
48737
69204
87100
53659
13006
51922
83778
13864
27791
00200
95211
06364
61948
64717
12970
47549
39149
44605
10549
Giải ba
19660
34161
41021
16147
40973
85079
Giải nhì
51172
50842
39126
Giải nhất
14383
92733
58423
Đặc biệt
218878
455735
031138
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04; 05; 06 00 01; 05
Đầu 1 10 11; 16; 19 17
Đầu 2 21; 23; 24; 28 21; 22 23; 26
Đầu 3 37 33; 35 38
Đầu 4 40; 42; 47 43; 48; 49(3)
Đầu 5 53(2); 59 50; 52
Đầu 6 60; 61 64(2)
Đầu 7 72; 78 73; 78 70; 72; 73; 79
Đầu 8 83 81; 87; 88
Đầu 9 91