Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/05/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
69
29
84
Giải bảy
741
415
654
Giải sáu
2933
4759
3205
4349
3660
7518
4998
3841
8098
Giải năm
0888
0664
9041
Giải tư
20376
44093
59339
48904
27532
63456
50913
57233
18537
63657
80663
98840
11854
96175
80284
15544
50263
16830
73421
28479
49643
Giải ba
58367
72465
52599
17432
67012
17594
Giải nhì
43852
60654
25363
Giải nhất
76663
65835
11726
Đặc biệt
533867
404049
920992
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05
Đầu 1 13 15; 18 12
Đầu 2 29 21; 26
Đầu 3 32; 33; 39 32; 33; 35; 37 30
Đầu 4 41 40; 49(2) 41(2); 43; 44
Đầu 5 52; 56; 59 54(2); 57 54
Đầu 6 63; 65; 67(2); 69 60; 63; 64 63(2)
Đầu 7 76 75 79
Đầu 8 88 84(2)
Đầu 9 93 99 92; 94; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
04
76
43
Giải bảy
814
365
315
Giải sáu
7194
8886
2840
8854
9575
9189
4605
4361
9654
Giải năm
6890
1079
7685
Giải tư
88603
63855
43062
42085
11140
45635
70557
17172
37851
80809
80429
31885
07206
97647
37058
29632
76981
67915
79266
89365
45826
Giải ba
16690
17684
83966
68582
61639
41223
Giải nhì
77575
99435
23470
Giải nhất
60295
00097
58335
Đặc biệt
252617
460986
785933
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04 06; 09 05
Đầu 1 14; 17 15(2)
Đầu 2 29 23; 26
Đầu 3 35 35 32; 33; 35; 39
Đầu 4 40(2) 47 43
Đầu 5 55; 57 51; 54 54; 58
Đầu 6 62 65; 66 61; 65; 66
Đầu 7 75 72; 75; 76; 79 70
Đầu 8 84; 85; 86 82; 85; 86; 89 81; 85
Đầu 9 90(2); 94; 95 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
84
21
22
Giải bảy
467
353
204
Giải sáu
0832
8733
8680
7651
4927
2977
7707
6149
0096
Giải năm
9882
9230
5431
Giải tư
49667
77259
11399
95155
02568
96887
16908
00155
63039
87860
96339
19907
68113
55114
07563
07780
63533
68095
96755
67372
28948
Giải ba
24249
52067
29559
53483
57816
91749
Giải nhì
31448
39599
14549
Giải nhất
61588
14863
65664
Đặc biệt
800383
221596
018989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 07 04; 07
Đầu 1 13; 14 16
Đầu 2 21; 27 22
Đầu 3 32; 33 30; 39(2) 31; 33
Đầu 4 48; 49 48; 49(3)
Đầu 5 55; 59 51; 53; 55; 59 55
Đầu 6 67(3); 68 60; 63 63; 64
Đầu 7 77 72
Đầu 8 80; 82; 83; 84; 87; 88 83 80; 89
Đầu 9 99 96; 99 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
48
18
81
Giải bảy
618
530
316
Giải sáu
4254
1080
1607
2486
7485
3143
9112
1386
0040
Giải năm
7234
8733
6681
Giải tư
95160
02738
11388
71984
35302
14588
05809
76648
36159
43917
97204
78271
74833
00465
38027
71535
87517
74582
69639
86225
76782
Giải ba
97846
77802
94871
16389
96958
72280
Giải nhì
47641
46228
64466
Giải nhất
73318
57976
06202
Đặc biệt
261943
068261
250109
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2); 07; 09 04 02; 09
Đầu 1 18(2) 17; 18 12; 16; 17
Đầu 2 28 25; 27
Đầu 3 34; 38 30; 33(2) 35; 39
Đầu 4 41; 43; 46; 48 43; 48 40
Đầu 5 54 59 58
Đầu 6 60 61; 65 66
Đầu 7 71(2); 76
Đầu 8 80; 84; 88(2) 85; 86; 89 80; 81(2); 82(2); 86
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/04/2018

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
78
96
53
Giải bảy
923
553
543
Giải sáu
4468
1694
2169
6827
4338
6093
8445
5884
6618
Giải năm
5359
3017
1653
Giải tư
67776
45407
83609
70222
02780
01243
96785
43099
67911
17385
77872
07369
03037
16890
38834
63932
75415
08608
69814
57620
10719
Giải ba
72352
32574
24716
11218
19074
70397
Giải nhì
53413
33258
88979
Giải nhất
16653
96610
63168
Đặc biệt
788151
551588
391989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07; 09 08
Đầu 1 13 10; 11; 16; 17; 18 14; 15; 18; 19
Đầu 2 22; 23 27 20
Đầu 3 37; 38 32; 34
Đầu 4 43 43; 45
Đầu 5 51; 52; 53; 59 53; 58 53(2)
Đầu 6 68; 69 69 68
Đầu 7 74; 76; 78 72 74; 79
Đầu 8 80; 85 85; 88 84; 89
Đầu 9 94 90; 93; 96; 99 97