Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
39
84
30
Giải bảy
804
633
206
Giải sáu
2845
1924
0855
2603
0509
1714
4344
9394
3737
Giải năm
8832
1895
3401
Giải tư
27355
38306
27772
00474
94826
09372
89309
99533
33074
86394
20257
08079
29977
11310
73147
21563
50854
34818
02179
58005
65800
Giải ba
46137
74430
96518
03599
04217
64188
Giải nhì
42870
34136
76819
Giải nhất
02105
03336
93957
Đặc biệt
219990
479819
183554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05; 06; 09 03; 09 00; 01; 05; 06
Đầu 1 10; 14; 18; 19 17; 18; 19
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 30; 32; 37; 39 33(2); 36(2) 30; 37
Đầu 4 45 44; 47
Đầu 5 55(2) 57 54(2); 57
Đầu 6 63
Đầu 7 70; 72(2); 74 74; 77; 79 79
Đầu 8 84 88
Đầu 9 90 94; 95; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
12
52
24
Giải bảy
704
073
372
Giải sáu
3230
8814
7945
9283
4707
2455
8342
5089
4544
Giải năm
2064
7167
9279
Giải tư
58498
54040
22392
68462
57823
46812
15355
68801
56299
61873
28255
01395
70964
99843
82370
46587
21618
66870
50145
88570
00416
Giải ba
54834
80079
49625
71112
67739
50434
Giải nhì
37413
71598
76014
Giải nhất
47439
48391
17712
Đặc biệt
463726
968627
990639
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 01; 07
Đầu 1 12(2); 13; 14 12 12; 14; 16; 18
Đầu 2 23; 26 25; 27 24
Đầu 3 30; 34; 39 34; 39(2)
Đầu 4 40; 45 43 42; 44; 45
Đầu 5 55 52; 55(2)
Đầu 6 62; 64 64; 67
Đầu 7 79 73(2) 70(3); 72; 79
Đầu 8 83 87; 89
Đầu 9 92; 98 91; 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
29
26
45
Giải bảy
741
564
167
Giải sáu
1664
8741
8982
4038
2387
4112
0375
3420
5142
Giải năm
4961
6043
8657
Giải tư
61621
19635
31485
32879
38840
72163
54711
48436
30034
23439
87801
06256
09042
04821
07072
82232
20303
01532
12137
67536
27330
Giải ba
93420
86302
52873
15124
67013
10638
Giải nhì
24149
18465
32881
Giải nhất
93828
71442
37224
Đặc biệt
358938
529535
806443
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02 01 03
Đầu 1 11 12 13
Đầu 2 20; 21; 28; 29 21; 24; 26 20; 24
Đầu 3 35; 38 34; 35; 36; 38; 39 30; 32(2); 36; 37; 38
Đầu 4 40; 41(2); 49 42(2); 43 42; 43; 45
Đầu 5 56 57
Đầu 6 61; 63; 64 64; 65 67
Đầu 7 79 73 72; 75
Đầu 8 82; 85 87 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
77
49
75
Giải bảy
808
440
599
Giải sáu
6528
5822
4379
5582
6757
2584
7926
8700
4443
Giải năm
0802
6313
1187
Giải tư
90769
12447
43555
42710
79650
90952
71558
94655
93698
76009
79244
32846
90805
37962
38656
64161
11665
21595
33939
94595
24130
Giải ba
98820
73484
18719
99193
04906
94415
Giải nhì
39292
08617
77822
Giải nhất
19225
67708
26843
Đặc biệt
238948
980015
050387
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08 05; 08; 09 00; 06
Đầu 1 10 13; 15; 17; 19 15
Đầu 2 20; 22; 25; 28 22; 26
Đầu 3 30; 39
Đầu 4 47; 48 40; 44; 46; 49 43(2)
Đầu 5 50; 52; 55; 58 55; 57 56
Đầu 6 69 62 61; 65
Đầu 7 77; 79 75
Đầu 8 84 82; 84 87(2)
Đầu 9 92 93; 98 95(2); 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/08/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
42
47
27
Giải bảy
438
651
376
Giải sáu
3903
9711
4527
4447
0257
7800
5434
3704
4245
Giải năm
6918
4836
9465
Giải tư
70658
21748
98210
67051
40787
09353
41966
65636
87376
03516
45129
53808
04442
44882
92127
21526
19502
52998
69798
98647
10305
Giải ba
28496
07226
19995
62682
45298
87087
Giải nhì
52874
48163
75283
Giải nhất
32518
52710
03812
Đặc biệt
457308
317407
486937
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 00; 07; 08 02; 04; 05
Đầu 1 10; 11; 18(2) 10; 16 12
Đầu 2 26; 27 29 26; 27(2)
Đầu 3 38 36(2) 34; 37
Đầu 4 42; 48 42; 47(2) 45; 47
Đầu 5 51; 53; 58 51; 57
Đầu 6 66 63 65
Đầu 7 74 76 76
Đầu 8 87 82(2) 83; 87
Đầu 9 96 95 98(3)