Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 31/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
28
92
14
Giải bảy
873
467
687
Giải sáu
5825
6650
3648
0125
0933
5943
5530
5370
3406
Giải năm
9085
0185
7642
Giải tư
31517
61559
01188
64497
88270
80541
02465
60849
51849
91296
68226
29226
42521
45248
50763
08203
07066
38652
70414
19998
73533
Giải ba
66992
41927
77656
81034
76701
10700
Giải nhì
77727
90086
01901
Giải nhất
21076
61288
01303
Đặc biệt
499150
195781
356510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 01(2); 03(2); 06
Đầu 1 17 10; 14(2)
Đầu 2 25; 27(2); 28 21; 25; 26(2)
Đầu 3 33; 34 30; 33
Đầu 4 41; 48 43; 48; 49(2) 42
Đầu 5 50(2); 59 56 52
Đầu 6 65 67 63; 66
Đầu 7 70; 73; 76 70
Đầu 8 85; 88 81; 85; 86; 88 87
Đầu 9 92; 97 92; 96 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
77
76
88
Giải bảy
729
270
368
Giải sáu
6726
0227
9731
4923
2754
1845
5415
0378
1405
Giải năm
9108
9018
7699
Giải tư
53702
66344
90985
57723
83662
24220
85813
17384
77712
62195
23354
86475
07703
99978
40967
00640
65621
54371
86413
11017
50914
Giải ba
43225
95807
35350
82302
01993
85330
Giải nhì
64898
35677
66753
Giải nhất
48130
27281
49614
Đặc biệt
652148
618919
175619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 07; 08 02; 03 05
Đầu 1 13 12; 18; 19 13; 14(2); 15; 17; 19
Đầu 2 20; 23; 25; 26; 27; 29 23 21
Đầu 3 30; 31 30
Đầu 4 44; 48 45 40
Đầu 5 50; 54(2) 53
Đầu 6 62 67; 68
Đầu 7 77 70; 75; 76; 77; 78 71; 78
Đầu 8 85 81; 84 88
Đầu 9 98 95 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
22
77
61
Giải bảy
942
540
240
Giải sáu
9808
5243
5706
4915
0161
3882
9983
7263
3691
Giải năm
3587
6205
7909
Giải tư
46983
89132
19864
64271
82876
05340
07665
61215
10057
00301
71370
15604
32233
32984
61807
52056
52207
08961
42363
71819
70561
Giải ba
31481
53840
18005
69672
31489
69108
Giải nhì
02385
30545
13593
Giải nhất
63777
12336
30815
Đặc biệt
074210
004235
416625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06; 08 01; 04; 05(2) 07(2); 08; 09
Đầu 1 10 15(2) 15; 19
Đầu 2 22 25
Đầu 3 32 33; 35; 36
Đầu 4 40(2); 42; 43 40; 45 40
Đầu 5 57 56
Đầu 6 64; 65 61 61(3); 63(2)
Đầu 7 71; 76; 77 70; 72; 77
Đầu 8 81; 83; 85; 87 82; 84 83; 89
Đầu 9 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
03
77
95
Giải bảy
737
629
048
Giải sáu
8737
1505
7962
9316
5163
3252
3715
0879
7665
Giải năm
2382
0982
9814
Giải tư
62120
21085
92628
05266
47913
64061
87321
54889
44030
33980
98679
22514
03045
37974
15117
35306
04091
78333
40674
25157
49520
Giải ba
89181
85415
70638
48103
77425
31010
Giải nhì
39199
35936
50900
Giải nhất
02652
14231
19110
Đặc biệt
687524
555165
226487
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 05 03 00; 06
Đầu 1 13; 15 14; 16 10(2); 14; 15; 17
Đầu 2 20; 21; 24; 28 29 20; 25
Đầu 3 37(2) 30; 31; 36; 38 33
Đầu 4 45 48
Đầu 5 52 52 57
Đầu 6 61; 62; 66 63; 65 65
Đầu 7 74; 77; 79 74; 79
Đầu 8 81; 82; 85 80; 82; 89 87
Đầu 9 99 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
56
57
13
Giải bảy
590
813
647
Giải sáu
9115
6251
2579
3471
0388
5278
7329
3324
7564
Giải năm
0520
9013
1110
Giải tư
95279
20722
41017
78312
83131
03195
09094
69203
82881
23840
50845
01058
70769
84866
23949
09215
42048
96052
78459
74720
23078
Giải ba
48539
14253
69218
63864
96786
98852
Giải nhì
64068
57664
37622
Giải nhất
13544
87761
17450
Đặc biệt
645245
819845
222011
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03
Đầu 1 12; 15; 17 13(2); 18 10; 11; 13; 15
Đầu 2 20; 22 20; 22; 24; 29
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 44; 45 40; 45(2) 47; 48; 49
Đầu 5 51; 53; 56 57; 58 50; 52(2); 59
Đầu 6 68 61; 64(2); 66; 69 64
Đầu 7 79(2) 71; 78 78
Đầu 8 81; 88 86
Đầu 9 90; 94; 95