Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/09/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
42
Giải bảy
977
698
Giải sáu
7969
4194
2318
4259
9195
8503
Giải năm
7521
9804
Giải tư
30133
35344
21050
06691
08281
61180
12126
79202
32083
64130
51104
33158
38644
33772
Giải ba
63963
65840
82683
18527
Giải nhì
57035
44850
Giải nhất
01371
84118
Đặc biệt
936460
616481
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 03; 04(2)
Đầu 1 18 18
Đầu 2 21; 26 27
Đầu 3 33; 35 30
Đầu 4 40; 44 42; 44
Đầu 5 50 50; 58; 59
Đầu 6 60; 63; 69
Đầu 7 71; 77 72
Đầu 8 80; 81 81; 83(2)
Đầu 9 91; 94; 99 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/08/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
67
07
40
Giải bảy
133
714
210
Giải sáu
0343
2754
8807
0071
1747
1652
8726
3150
1556
Giải năm
8791
6239
3277
Giải tư
74469
54025
09422
92872
77514
72736
24883
82354
82472
57678
85203
10529
46105
77075
38861
07289
64652
12065
25051
47025
03151
Giải ba
98293
03432
63238
67867
21577
82216
Giải nhì
46718
23910
67669
Giải nhất
85801
82394
01801
Đặc biệt
893938
954633
924517
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 07 03; 05; 07 01
Đầu 1 14; 18 10; 14 10; 16; 17
Đầu 2 22; 25 29 25; 26
Đầu 3 32; 33; 36; 38 33; 38; 39
Đầu 4 43 47 40
Đầu 5 54 52; 54 50; 51(2); 52; 56
Đầu 6 67; 69 67 61; 65; 69
Đầu 7 72 71; 72; 75; 78 77(2)
Đầu 8 83 89
Đầu 9 91; 93 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/08/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
54
73
Giải bảy
742
601
431
Giải sáu
3211
9196
3379
2470
3188
8258
3256
8140
0071
Giải năm
5244
5981
0423
Giải tư
62103
42174
86726
89840
11057
02908
68748
17866
02484
64787
19990
96090
43851
24795
20556
63439
69679
20584
41637
34670
97276
Giải ba
07573
09133
84944
83432
37701
12397
Giải nhì
48918
09916
62485
Giải nhất
78081
26479
97182
Đặc biệt
819378
497867
184518
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 01 01
Đầu 1 11; 18 16 18
Đầu 2 26 23
Đầu 3 33 32 31; 37; 39
Đầu 4 40; 42; 44; 48 44 40
Đầu 5 57 51; 54; 58 56(2)
Đầu 6 66; 67
Đầu 7 73; 74; 78; 79 70; 79 70; 71; 73; 76; 79
Đầu 8 81 81; 84; 87; 88 82; 84; 85
Đầu 9 96; 99 90(2); 95 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/08/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
11
36
12
Giải bảy
590
384
420
Giải sáu
4297
6304
1074
1086
6690
5320
2694
9374
3332
Giải năm
6070
1739
9799
Giải tư
26466
63327
99106
99221
86949
47799
64211
52164
00257
01722
10108
04721
62026
00428
49284
12947
86302
37465
31873
22732
22052
Giải ba
47985
77615
20879
66876
18629
36485
Giải nhì
40890
93157
99997
Giải nhất
95178
04421
17203
Đặc biệt
185982
375289
291918
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 06 08 02; 03
Đầu 1 11(2); 15 12; 18
Đầu 2 21; 27 20; 21(2); 22; 26; 28 20; 29
Đầu 3 36; 39 32(2)
Đầu 4 49 47
Đầu 5 57(2) 52
Đầu 6 66 64 65
Đầu 7 70; 74; 78 76; 79 73; 74
Đầu 8 82; 85 84; 86; 89 84; 85
Đầu 9 90(2); 97; 99 90 94; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/08/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
89
03
85
Giải bảy
474
827
687
Giải sáu
4906
8962
9157
8995
8710
5479
0448
9256
3323
Giải năm
4642
0622
7988
Giải tư
86584
64489
66166
49744
47666
22958
78364
43330
87699
29322
22328
06029
43343
06237
87419
31223
30934
93582
36155
55049
24266
Giải ba
89476
94969
61588
31730
68490
54619
Giải nhì
94933
91917
85061
Giải nhất
14501
38198
18868
Đặc biệt
442436
518756
282059
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 06 03
Đầu 1 10; 17 19(2)
Đầu 2 22(2); 27; 28; 29 23(2)
Đầu 3 33; 36 30(2); 37 34
Đầu 4 42; 44 43 48; 49
Đầu 5 57; 58 56 55; 56; 59
Đầu 6 62; 64; 66(2); 69 61; 66; 68
Đầu 7 74; 76 79
Đầu 8 84; 89(2) 88 82; 85; 87; 88
Đầu 9 95; 98; 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/07/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
95
Giải bảy
172
Giải sáu
7530
9468
4700
Giải năm
9332
Giải tư
28159
14605
75995
22167
50129
64069
17851
Giải ba
32037
57959
Giải nhì
53982
Giải nhất
38822
Đặc biệt
273086
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 00; 05
Đầu 1
Đầu 2 22; 29
Đầu 3 30; 32; 37
Đầu 4
Đầu 5 51; 59(2)
Đầu 6 67; 68; 69
Đầu 7 72
Đầu 8 82; 86
Đầu 9 95(2)