Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/06/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
94
76
Giải bảy
943
866
Giải sáu
8515
5748
8776
2043
6505
7326
Giải năm
7185
2303
Giải tư
24247
20860
02290
13483
47172
64424
11103
75847
70846
49301
95728
41736
58291
93331
Giải ba
67997
60226
25613
56228
Giải nhì
63798
13088
Giải nhất
21929
43100
Đặc biệt
986698
619222
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03 00; 01; 03; 05
Đầu 1 15 13
Đầu 2 24; 26; 29 22; 26; 28(2)
Đầu 3 31; 36
Đầu 4 43; 47; 48 43; 46; 47
Đầu 5
Đầu 6 60 66
Đầu 7 72; 76 76
Đầu 8 83; 85 88
Đầu 9 90; 94; 97; 98(2) 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/06/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
91
80
44
Giải bảy
181
884
011
Giải sáu
7835
2998
5645
8481
8337
2987
3265
5712
7269
Giải năm
9855
4276
9341
Giải tư
83392
23010
47927
91230
18908
99404
90247
54110
36214
11512
81497
06093
28854
10808
11894
16925
51154
00671
73512
82390
13532
Giải ba
27333
44047
00287
06532
39968
34467
Giải nhì
49820
50745
93411
Giải nhất
10480
30419
15105
Đặc biệt
099256
328529
780549
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 08 05
Đầu 1 10 10; 12; 14; 19 11(2); 12(2)
Đầu 2 20; 27 29 25
Đầu 3 30; 33; 35 32; 37 32
Đầu 4 45; 47(2) 45 41; 44; 49
Đầu 5 55; 56 54 54
Đầu 6 65; 67; 68; 69
Đầu 7 76 71
Đầu 8 80; 81 80; 81; 84; 87(2)
Đầu 9 91; 92; 98 93; 97 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/06/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
12
62
95
Giải bảy
803
034
627
Giải sáu
7294
0171
9167
1619
8957
1279
0330
1240
3374
Giải năm
1923
6496
8976
Giải tư
17501
17195
69148
29993
47412
45992
24573
52938
44246
48368
29717
04357
92075
89598
35174
83550
77275
08621
73228
80402
81567
Giải ba
49559
28743
30123
40541
33549
69267
Giải nhì
25825
99748
48017
Giải nhất
41448
02708
67974
Đặc biệt
593387
799769
690190
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 03 08 02
Đầu 1 12(2) 17; 19 17
Đầu 2 23; 25 23 21; 27; 28
Đầu 3 34; 38 30
Đầu 4 43; 48(2) 41; 46; 48 40; 49
Đầu 5 59 57(2) 50
Đầu 6 67 62; 68; 69 67(2)
Đầu 7 71; 73 75; 79 74(3); 75; 76
Đầu 8 87
Đầu 9 92; 93; 94; 95 96; 98 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/06/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
66
07
41
Giải bảy
453
130
705
Giải sáu
3633
0270
7734
0738
0566
8350
1876
2748
5872
Giải năm
1621
7123
0724
Giải tư
49008
63243
87913
27843
27853
72448
35365
55865
60945
76237
17092
66143
57543
05376
76224
00309
90355
93778
07859
89524
68096
Giải ba
85042
69058
26998
97876
56204
21057
Giải nhì
90877
59357
73028
Giải nhất
67532
17830
50621
Đặc biệt
816885
787472
919835
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 07 04; 05; 09
Đầu 1 13
Đầu 2 21 23 21; 24(3); 28
Đầu 3 32; 33; 34 30(2); 37; 38 35
Đầu 4 42; 43(2); 48 43(2); 45 41; 48
Đầu 5 53(2); 58 50; 57 55; 57; 59
Đầu 6 65; 66 65; 66
Đầu 7 70; 77 72; 76(2) 72; 76; 78
Đầu 8 85
Đầu 9 92; 98 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 27/05/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
02
98
43
Giải bảy
137
755
103
Giải sáu
2131
6261
9571
1883
3725
6049
3030
6629
9702
Giải năm
8288
3484
5702
Giải tư
17572
05064
01917
82855
60715
10825
33918
84265
59482
51099
28063
32104
17981
08489
44243
29688
70549
23995
17311
38124
22559
Giải ba
42902
37486
91049
09923
75506
91537
Giải nhì
07975
57531
48274
Giải nhất
12793
16360
63865
Đặc biệt
846850
762045
631725
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02(2) 04 02(2); 03; 06
Đầu 1 15; 17; 18 11
Đầu 2 25 23; 25 24; 25; 29
Đầu 3 31; 37 31 30; 37
Đầu 4 45; 49(2) 43(2); 49
Đầu 5 50; 55 55 59
Đầu 6 61; 64 60; 63; 65 65
Đầu 7 71; 72; 75 74
Đầu 8 86; 88 81; 82; 83; 84; 89 88
Đầu 9 93 98; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/05/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
46
Giải bảy
541
Giải sáu
4899
0180
0941
Giải năm
0937
Giải tư
02736
88200
79799
65478
08604
42880
44628
Giải ba
57107
99952
Giải nhì
37345
Giải nhất
07478
Đặc biệt
695282
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 00; 04; 07
Đầu 1
Đầu 2 28
Đầu 3 36; 37
Đầu 4 41(2); 45; 46
Đầu 5 52
Đầu 6
Đầu 7 78(2)
Đầu 8 80(2); 82
Đầu 9 99(2)