Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 20/01/2010

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
83
34
Giải bảy
692
170
Giải sáu
1332
0946
5446
3867
7695
7648
Giải năm
1182
9885
Giải tư
82360
14969
04367
98002
50124
48313
21296
56029
33723
62523
19154
16307
37033
86485
Giải ba
77622
14000
38070
98961
Giải nhì
88629
21180
Giải nhất
79064
72665
Đặc biệt
915554
403191
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02 07
Đầu 1 13
Đầu 2 22; 24; 29 23(2); 29
Đầu 3 32 33; 34
Đầu 4 46(2) 48
Đầu 5 54 54
Đầu 6 60; 64; 67; 69 61; 65; 67
Đầu 7 70(2)
Đầu 8 82; 83 80; 85(2)
Đầu 9 92; 96 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 13/01/2010

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
19
32
21
Giải bảy
918
714
021
Giải sáu
6033
7594
9331
8535
9805
7401
6823
9485
7540
Giải năm
8897
1345
5062
Giải tư
04310
42920
97373
28841
47652
08737
19006
06229
45924
92348
75951
96090
80861
70776
36120
41739
35441
72876
71233
17899
65494
Giải ba
31502
96847
03124
76319
68663
69065
Giải nhì
58222
70596
03666
Giải nhất
92021
67459
87684
Đặc biệt
839141
351301
423282
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 06 01(2); 05
Đầu 1 10; 18; 19 14; 19
Đầu 2 20; 21; 22 24(2); 29 20; 21(2); 23
Đầu 3 31; 33; 37 32; 35 33; 39
Đầu 4 41(2); 47 45; 48 40; 41
Đầu 5 52 51; 59
Đầu 6 61 62; 63; 65; 66
Đầu 7 73 76 76
Đầu 8 82; 84; 85
Đầu 9 94; 97 90; 96 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/01/2010

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
93
71
89
Giải bảy
484
386
626
Giải sáu
3303
8359
1055
4229
2351
2023
4731
6250
3137
Giải năm
4628
6929
5518
Giải tư
56363
17863
64525
03369
06603
85383
54736
31474
64726
00241
58257
16615
13319
23469
93827
48203
08406
22271
47914
13511
38679
Giải ba
44071
81103
90931
50028
67118
29020
Giải nhì
71206
78786
94799
Giải nhất
52825
01618
12653
Đặc biệt
500125
350303
572200
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03(3); 06 03 00; 03; 06
Đầu 1 15; 18; 19 11; 14; 18(2)
Đầu 2 25(3); 28 23; 26; 28; 29(2) 20; 26; 27
Đầu 3 36 31 31; 37
Đầu 4 41
Đầu 5 55; 59 51; 57 50; 53
Đầu 6 63(2); 69 69
Đầu 7 71 71; 74 71; 79
Đầu 8 83; 84 86(2) 89
Đầu 9 93 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/12/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
07
63
75
Giải bảy
977
867
208
Giải sáu
0419
2656
1539
3358
3965
8345
6264
1795
2347
Giải năm
7225
7404
8401
Giải tư
67015
02628
63119
80966
58950
33721
36604
68885
03712
07322
14975
18371
09253
12538
01935
63445
33367
24081
69781
07979
30903
Giải ba
82981
87652
29636
89356
60299
52520
Giải nhì
94134
11470
60780
Giải nhất
50342
69838
88156
Đặc biệt
074340
820471
964575
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 07 04 01; 03; 08
Đầu 1 15; 19(2) 12
Đầu 2 21; 25; 28 22 20
Đầu 3 34; 39 36; 38(2) 35
Đầu 4 40; 42 45 45; 47
Đầu 5 50; 52; 56 53; 56; 58 56
Đầu 6 66 63; 65; 67 64; 67
Đầu 7 77 70; 71(2); 75 75(2); 79
Đầu 8 81 85 80; 81(2)
Đầu 9 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/12/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
60
27
08
Giải bảy
965
463
352
Giải sáu
6280
6063
2396
2522
1468
7842
8874
5268
4343
Giải năm
2605
2084
6322
Giải tư
28814
21586
05536
83629
02031
85058
09778
00415
91763
44946
30418
76678
43006
87544
35337
84894
35143
89112
32845
96934
31733
Giải ba
93498
52606
47205
02530
33310
71094
Giải nhì
61017
57047
71637
Giải nhất
47594
35921
72887
Đặc biệt
416476
953553
810956
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 06 05; 06 08
Đầu 1 14; 17 15; 18 10; 12
Đầu 2 29 21; 22; 27 22
Đầu 3 31; 36 30 33; 34; 37(2)
Đầu 4 42; 44; 46; 47 43(2); 45
Đầu 5 58 53 52; 56
Đầu 6 60; 63; 65 63(2); 68 68
Đầu 7 76; 78 78 74
Đầu 8 80; 86 84 87
Đầu 9 94; 96; 98 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/12/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
03
Giải bảy
296
Giải sáu
3948
6281
5389
Giải năm
8457
Giải tư
81179
68383
70220
25280
51437
52244
70975
Giải ba
63648
03955
Giải nhì
85445
Giải nhất
41641
Đặc biệt
744652
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 03
Đầu 1
Đầu 2 20
Đầu 3 37
Đầu 4 41; 44; 45; 48(2)
Đầu 5 52; 55; 57
Đầu 6
Đầu 7 75; 79
Đầu 8 80; 81; 83; 89
Đầu 9 96