Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/07/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
94
58
Giải bảy
105
353
Giải sáu
5558
5199
9555
4207
3527
3184
Giải năm
0854
0061
Giải tư
09465
31760
42866
55540
28365
94608
33240
27027
82168
81314
78971
65547
03151
22624
Giải ba
20779
31573
36206
74745
Giải nhì
69642
40204
Giải nhất
14466
65316
Đặc biệt
114039
769570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 08 04; 06; 07
Đầu 1 14; 16
Đầu 2 24; 27(2)
Đầu 3 39
Đầu 4 40(2); 42 45; 47
Đầu 5 54; 55; 58 51; 53; 58
Đầu 6 60; 65(2); 66(2) 61; 68
Đầu 7 73; 79 70; 71
Đầu 8 84
Đầu 9 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/07/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
06
23
49
Giải bảy
603
125
945
Giải sáu
6323
1203
2900
5545
8605
2812
0529
0932
4886
Giải năm
9075
8208
0900
Giải tư
46862
32073
06185
64562
90054
39403
65393
39075
99114
11300
64135
54070
85236
55603
55592
48535
97466
77309
73057
54746
21440
Giải ba
01529
27961
06103
26047
06442
94131
Giải nhì
36858
78606
66139
Giải nhất
08793
98766
00775
Đặc biệt
583599
907299
605465
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 03(3); 06 00; 03(2); 05; 06; 08 00; 09
Đầu 1 12; 14
Đầu 2 23; 29 23; 25 29
Đầu 3 35; 36 31; 32; 35; 39
Đầu 4 45; 47 40; 42; 45; 46; 49
Đầu 5 54; 58 57
Đầu 6 61; 62(2) 66 65; 66
Đầu 7 73; 75 70; 75 75
Đầu 8 85 86
Đầu 9 93(2); 99 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/07/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
51
81
11
Giải bảy
913
388
995
Giải sáu
9494
9954
9683
6706
0525
7282
5892
8929
1668
Giải năm
6954
6841
9709
Giải tư
75770
88322
43447
04540
44800
83026
11004
25098
59427
43573
68224
12288
67857
41898
06784
01706
34713
22034
20653
46706
13316
Giải ba
25056
51769
54226
70230
53713
55704
Giải nhì
00842
86982
99247
Giải nhất
12761
78035
95448
Đặc biệt
882474
170023
012052
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 04 06 04; 06(2); 09
Đầu 1 13 11; 13(2); 16
Đầu 2 22; 26 23; 24; 25; 26; 27 29
Đầu 3 30; 35 34
Đầu 4 40; 42; 47 41 47; 48
Đầu 5 51; 54(2); 56 57 52; 53
Đầu 6 61; 69 68
Đầu 7 70; 74 73
Đầu 8 83 81; 82(2); 88(2) 84
Đầu 9 94 98(2) 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/07/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
76
98
94
Giải bảy
142
653
867
Giải sáu
2407
6087
9326
0528
2519
5212
1301
4392
0854
Giải năm
6105
1662
2828
Giải tư
03661
33704
25982
81003
35319
87182
52840
22214
73007
72878
19274
31696
89438
12474
30900
83328
33405
40439
27510
84249
15598
Giải ba
84982
47377
31250
30098
86216
70842
Giải nhì
81019
21008
98965
Giải nhất
99938
91935
14544
Đặc biệt
660264
159124
138975
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04; 05; 07 07; 08 00; 01; 05
Đầu 1 19(2) 12; 14; 19 10; 16
Đầu 2 26 24; 28 28(2)
Đầu 3 38 35; 38 39
Đầu 4 40; 42 42; 44; 49
Đầu 5 50; 53 54
Đầu 6 61; 64 62 65; 67
Đầu 7 76; 77 74(2); 78 75
Đầu 8 82(3); 87
Đầu 9 96; 98(2) 92; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/06/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
98
94
76
Giải bảy
680
943
866
Giải sáu
7534
1396
2374
8515
5748
8776
2043
6505
7326
Giải năm
1587
7185
2303
Giải tư
75265
08687
27840
12801
12287
09475
78364
24247
20860
02290
13483
47172
64424
11103
75847
70846
49301
95728
41736
58291
93331
Giải ba
94805
97075
67997
60226
25613
56228
Giải nhì
10052
63798
13088
Giải nhất
09188
21929
43100
Đặc biệt
225096
986698
619222
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 05 03 00; 01; 03; 05
Đầu 1 15 13
Đầu 2 24; 26; 29 22; 26; 28(2)
Đầu 3 34 31; 36
Đầu 4 40 43; 47; 48 43; 46; 47
Đầu 5 52
Đầu 6 64; 65 60 66
Đầu 7 74; 75(2) 72; 76 76
Đầu 8 80; 87(3); 88 83; 85 88
Đầu 9 96(2); 98 90; 94; 97; 98(2) 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/06/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
91
Giải bảy
181
Giải sáu
7835
2998
5645
Giải năm
9855
Giải tư
83392
23010
47927
91230
18908
99404
90247
Giải ba
27333
44047
Giải nhì
49820
Giải nhất
10480
Đặc biệt
099256
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 04; 08
Đầu 1 10
Đầu 2 20; 27
Đầu 3 30; 33; 35
Đầu 4 45; 47(2)
Đầu 5 55; 56
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 80; 81
Đầu 9 91; 92; 98