Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/10/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
91
56
Giải bảy
558
954
Giải sáu
6674
1204
0553
4524
3981
8025
Giải năm
6114
8320
Giải tư
53159
19187
79831
77996
56547
33558
25025
82568
85842
12310
89590
03321
24677
97704
Giải ba
19037
25722
15991
24522
Giải nhì
23910
95994
Giải nhất
55591
44815
Đặc biệt
484183
030672
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 04
Đầu 1 10; 14 10; 15
Đầu 2 22; 25 20; 21; 22; 24; 25
Đầu 3 31; 37
Đầu 4 47 42
Đầu 5 53; 58(2); 59 54; 56
Đầu 6 68
Đầu 7 74 72; 77
Đầu 8 83; 87 81
Đầu 9 91(2); 96 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/10/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
41
94
79
Giải bảy
350
438
267
Giải sáu
2316
1660
6835
7170
1901
5912
4431
7170
9860
Giải năm
8312
9581
0561
Giải tư
25271
51939
48008
80530
33391
70431
85454
12236
21199
26059
16575
73881
95571
08205
01819
03788
55164
82986
87651
20807
09646
Giải ba
65559
74540
80505
26509
18197
62633
Giải nhì
16964
23254
36852
Giải nhất
79766
35468
71458
Đặc biệt
670856
397468
575206
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 01; 05(2); 09 06; 07
Đầu 1 12; 16 12 19
Đầu 2
Đầu 3 30; 31; 35; 39 36; 38 31; 33
Đầu 4 40; 41 46
Đầu 5 50; 54; 56; 59 54; 59 51; 52; 58
Đầu 6 60; 64; 66 68(2) 60; 61; 64; 67
Đầu 7 71 70; 71; 75 70; 79
Đầu 8 81(2) 86; 88
Đầu 9 91 94; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/09/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
07
34
36
Giải bảy
798
682
015
Giải sáu
9568
3348
4276
3498
6262
5874
2688
9625
1378
Giải năm
4455
3264
2504
Giải tư
43268
73859
30178
09074
98757
43182
06463
11115
90530
95185
64022
27025
49421
09466
57917
98319
79540
58313
04732
31769
51184
Giải ba
48932
16753
42900
47199
11174
73232
Giải nhì
09775
07347
67824
Giải nhất
08425
63544
21761
Đặc biệt
960197
671667
334123
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 00 04
Đầu 1 15 13; 15; 17; 19
Đầu 2 25 21; 22; 25 23; 24; 25
Đầu 3 32 30; 34 32(2); 36
Đầu 4 48 44; 47 40
Đầu 5 53; 55; 57; 59
Đầu 6 63; 68(2) 62; 64; 66; 67 61; 69
Đầu 7 74; 75; 76; 78 74 74; 78
Đầu 8 82 82; 85 84; 88
Đầu 9 97; 98 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/09/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
43
46
28
Giải bảy
839
812
366
Giải sáu
5335
2711
5235
2023
0369
4146
7971
2527
3341
Giải năm
3942
2843
9733
Giải tư
31610
59296
20067
42735
16619
18588
04628
26227
96685
09679
90149
92399
65699
20493
24370
13186
48668
87233
24489
05503
56282
Giải ba
64080
81016
53784
92647
01715
57590
Giải nhì
99452
89926
49690
Giải nhất
62723
25599
50793
Đặc biệt
227144
721933
685205
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 05
Đầu 1 10; 11; 16; 19 12 15
Đầu 2 23; 28 23; 26; 27 27; 28
Đầu 3 35(3); 39 33 33(2)
Đầu 4 42; 43; 44 43; 46(2); 47; 49 41
Đầu 5 52
Đầu 6 67 69 66; 68
Đầu 7 79 70; 71
Đầu 8 80; 88 84; 85 82; 86; 89
Đầu 9 96 93; 99(3) 90(2); 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/09/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
26
55
97
Giải bảy
922
899
828
Giải sáu
4588
6300
4315
1519
6070
2878
1370
3164
2928
Giải năm
3590
1159
1441
Giải tư
58495
94035
33705
41321
26437
08549
39686
01335
72778
47804
90597
40161
22643
38172
10560
49190
09038
17593
32425
66002
70251
Giải ba
71766
53965
07578
91048
22735
33635
Giải nhì
28366
15923
15409
Giải nhất
03242
96940
15210
Đặc biệt
935545
703967
107482
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05 04 02; 09
Đầu 1 15 19 10
Đầu 2 21; 22; 26 23 25; 28(2)
Đầu 3 35; 37 35 35(2); 38
Đầu 4 42; 45; 49 40; 43; 48 41
Đầu 5 55; 59 51
Đầu 6 65; 66(2) 61; 67 60; 64
Đầu 7 70; 72; 78(3) 70
Đầu 8 86; 88 82
Đầu 9 90; 95 97; 99 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/09/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
34
Giải bảy
662
Giải sáu
3316
0593
6547
Giải năm
2133
Giải tư
13702
05047
20823
86858
28634
29852
84550
Giải ba
51613
61390
Giải nhì
47973
Giải nhất
53392
Đặc biệt
612188
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 02
Đầu 1 13; 16
Đầu 2 23
Đầu 3 33; 34(2)
Đầu 4 47(2)
Đầu 5 50; 52; 58
Đầu 6 62
Đầu 7 73
Đầu 8 88
Đầu 9 90; 92; 93