Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/04/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
93
00
Giải bảy
128
192
Giải sáu
8049
3189
0996
9519
1395
7110
Giải năm
1691
0990
Giải tư
64551
62363
70372
13142
84027
35533
70191
38491
01907
47894
50868
59983
86549
67478
Giải ba
58693
68309
34221
09210
Giải nhì
47481
32428
Giải nhất
01771
91914
Đặc biệt
560594
343164
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 09 00; 07
Đầu 1 10(2); 14; 19
Đầu 2 27; 28 21; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 42; 49 49
Đầu 5 51
Đầu 6 63 64; 68
Đầu 7 71; 72 78
Đầu 8 81; 89 83
Đầu 9 91(2); 93(2); 94; 96 90; 91; 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
89
29
90
Giải bảy
639
717
337
Giải sáu
2422
3211
9771
1411
8476
3167
5212
1947
0735
Giải năm
9494
9831
5507
Giải tư
38290
12945
59113
64656
57020
48319
44746
67011
67612
42763
52586
19658
65111
14563
93560
05077
12271
09232
52277
09148
61259
Giải ba
38596
14760
47311
39809
49118
59731
Giải nhì
95998
63501
40144
Giải nhất
17580
78370
97026
Đặc biệt
14882
985394
362311
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 09 07
Đầu 1 11; 13; 19 11(4); 12; 17 11; 12; 18
Đầu 2 20; 22 29 26
Đầu 3 39 31 31; 32; 35; 37
Đầu 4 45; 46 44; 47; 48
Đầu 5 56 58 59
Đầu 6 60 63(2); 67 60
Đầu 7 71 70; 76 71; 77(2)
Đầu 8 80; 82; 89 86
Đầu 9 90; 94; 96; 98 94 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
63
03
Giải bảy
503
312
165
Giải sáu
3487
6538
1584
4505
0175
1699
1254
6493
8434
Giải năm
1577
3319
0496
Giải tư
83986
27993
79774
03131
48528
24747
66054
10368
32187
94560
64268
52271
16666
59758
26365
27129
30164
49605
03782
76674
84257
Giải ba
40335
09343
65592
42065
45653
77268
Giải nhì
44908
63779
28227
Giải nhất
57324
10483
90827
Đặc biệt
95235
279642
239952
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 05 03; 05
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 24; 28 27(2); 29
Đầu 3 31; 35(2); 38 34
Đầu 4 43; 47 42
Đầu 5 54 58 52; 53; 54; 57
Đầu 6 61 60; 63; 65; 66; 68(2) 64; 65(2); 68
Đầu 7 74; 77 71; 75; 79 74
Đầu 8 84; 86; 87 83; 87 82
Đầu 9 93 92; 99 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
49
43
48
Giải bảy
149
316
668
Giải sáu
3762
7926
7866
9829
8488
8912
4080
6289
5632
Giải năm
7104
1008
1878
Giải tư
66472
76526
51410
14492
96867
42059
09347
78001
14164
48484
87669
52984
48723
85164
73589
12037
71427
50987
83932
09833
03601
Giải ba
14282
89804
79814
99294
32494
73150
Giải nhì
34381
62824
85193
Giải nhất
85124
17328
59497
Đặc biệt
94627
951254
769730
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04(2) 01; 08 01
Đầu 1 10 12; 14; 16
Đầu 2 24; 26(2); 27 23; 24; 28; 29 27
Đầu 3 30; 32(2); 33; 37
Đầu 4 47; 49(2) 43 48
Đầu 5 59 54 50
Đầu 6 62; 66; 67 64(2); 69 68
Đầu 7 72 78
Đầu 8 81; 82 84(2); 88 80; 87; 89(2)
Đầu 9 92 94 93; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/03/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
64
48
51
Giải bảy
468
526
209
Giải sáu
1138
6274
6393
4544
2412
6448
2566
9883
7777
Giải năm
5624
8683
3076
Giải tư
97296
92201
98374
75197
24615
52078
39009
53727
26953
77920
52635
20083
44661
77853
69622
84901
46743
57016
83712
89461
46916
Giải ba
37141
74716
39047
82553
23032
55316
Giải nhì
50309
84469
35024
Giải nhất
03285
06339
34167
Đặc biệt
72941
29512
82167
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 09(2) 01; 09
Đầu 1 15; 16 12(2) 12; 16(3)
Đầu 2 24 20; 26; 27 22; 24
Đầu 3 38 35; 39 32
Đầu 4 41(2) 44; 47; 48(2) 43
Đầu 5 53(3) 51
Đầu 6 64; 68 61; 69 61; 66; 67(2)
Đầu 7 74(2); 78 76; 77
Đầu 8 85 83(2) 83
Đầu 9 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/03/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
15
Giải bảy
538
Giải sáu
6845
8804
9078
Giải năm
0118
Giải tư
48503
11201
93429
35899
92817
02833
29683
Giải ba
85140
17611
Giải nhì
79134
Giải nhất
72841
Đặc biệt
11540
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 01; 03; 04
Đầu 1 11; 15; 17; 18
Đầu 2 29
Đầu 3 33; 34; 38
Đầu 4 40(2); 41; 45
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 78
Đầu 8 83
Đầu 9 99