Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 17/12/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
62
14
Giải bảy
531
920
Giải sáu
4217
1592
1331
8062
3271
2769
Giải năm
0507
1410
Giải tư
14651
18945
84582
68529
01305
71320
39193
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
Giải ba
50571
47987
93588
32623
Giải nhì
40018
93698
Giải nhất
66422
25345
Đặc biệt
062302
868187
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 05; 07
Đầu 1 17; 18 10; 11; 14
Đầu 2 20; 22; 29 20; 23; 26; 27
Đầu 3 31(2)
Đầu 4 45 45
Đầu 5 51
Đầu 6 62 60; 62; 69
Đầu 7 71 71
Đầu 8 82; 87 86; 87(2); 88
Đầu 9 92; 93 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 10/12/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
91
16
Giải bảy
337
920
Giải sáu
5692
9900
9598
0730
4722
1258
Giải năm
8976
9487
Giải tư
31172
63860
61465
61390
62358
89411
02210
80375
17419
08272
37784
78249
13848
88835
Giải ba
67335
66179
92098
11850
Giải nhì
14380
77574
Giải nhất
99749
35871
Đặc biệt
855795
186256
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00
Đầu 1 10; 11 16; 19
Đầu 2 20; 22
Đầu 3 35; 37 30; 35
Đầu 4 49 48; 49
Đầu 5 58 50; 56; 58
Đầu 6 60; 65
Đầu 7 72; 76; 79 71; 72; 74; 75
Đầu 8 80 84; 87
Đầu 9 90; 91; 92; 95; 98 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 03/12/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
59
86
Giải bảy
798
731
Giải sáu
2210
2072
2551
0334
3024
3373
Giải năm
9558
7740
Giải tư
35567
88413
34724
20057
04371
20210
82973
27477
21060
25765
39780
77181
03287
59743
Giải ba
51660
65058
19498
63467
Giải nhì
39286
13299
Giải nhất
27862
00861
Đặc biệt
339589
347324
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0
Đầu 1 10(2); 13
Đầu 2 24 24(2)
Đầu 3 31; 34
Đầu 4 40; 43
Đầu 5 51; 57; 58(2); 59
Đầu 6 60; 62; 67 60; 61; 65; 67
Đầu 7 71; 72; 73 73; 77
Đầu 8 86; 89 80; 81; 86; 87
Đầu 9 98 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/11/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
88
99
Giải bảy
717
240
Giải sáu
0323
8216
3531
7698
9614
3149
Giải năm
5593
7243
Giải tư
53674
50382
03599
10751
44953
45809
19500
12764
70887
87286
66337
14241
20133
11933
Giải ba
40897
24223
78538
69178
Giải nhì
16322
72299
Giải nhất
27511
92890
Đặc biệt
222279
860513
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 09
Đầu 1 11; 16; 17 13; 14
Đầu 2 22; 23(2)
Đầu 3 31 33(2); 37; 38
Đầu 4 40; 41; 43; 49
Đầu 5 51; 53
Đầu 6 64
Đầu 7 74; 79 78
Đầu 8 82; 88 86; 87
Đầu 9 93; 97; 99 90; 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/11/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
11
85
Giải bảy
466
503
Giải sáu
3096
1605
3078
5276
5594
7194
Giải năm
6372
3069
Giải tư
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
97861
36371
58448
38183
14342
61485
19808
Giải ba
48792
48378
91776
53812
Giải nhì
37615
70984
Giải nhất
64445
17444
Đặc biệt
557848
471495
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05 03; 08
Đầu 1 11; 12; 15 12
Đầu 2 25
Đầu 3
Đầu 4 45(2); 48 42; 44; 48
Đầu 5 50
Đầu 6 66(2) 61; 69
Đầu 7 72; 75; 78(2) 71; 76(2)
Đầu 8 83; 84; 85(2)
Đầu 9 92; 95; 96 94(2); 95