Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 16/09/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
80
78
Giải bảy
337
980
Giải sáu
9246
9602
5138
4532
3534
5800
Giải năm
4766
9102
Giải tư
54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
64385
32924
50410
63546
40010
70031
60235
Giải ba
19511
72536
05012
97087
Giải nhì
88354
50508
Giải nhất
30554
92314
Đặc biệt
763043
292140
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02 00; 02; 08
Đầu 1 11(2) 10(2); 12; 14
Đầu 2 24
Đầu 3 36(2); 37; 38 31; 32; 34; 35
Đầu 4 43; 46; 47 40; 46
Đầu 5 54(2)
Đầu 6 60; 66
Đầu 7 75 78
Đầu 8 80; 83; 89 80; 85; 87
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 09/09/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
38
50
Giải bảy
497
072
Giải sáu
3511
7459
9531
2847
1220
7474
Giải năm
6853
8574
Giải tư
08411
29621
97341
98393
20608
21255
13341
43362
30518
95793
93199
05503
87570
14318
Giải ba
67631
64544
48292
37966
Giải nhì
04854
67208
Giải nhất
48427
44927
Đặc biệt
717491
643723
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08 03; 08
Đầu 1 11(2) 18(2)
Đầu 2 21; 27 20; 23; 27
Đầu 3 31(2); 38
Đầu 4 41(2); 44 47
Đầu 5 53; 54; 55; 59 50
Đầu 6 62; 66
Đầu 7 70; 72; 74(2)
Đầu 8
Đầu 9 91; 93; 97 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 02/09/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
92
71
Giải bảy
808
295
Giải sáu
6710
8421
4003
2915
2411
1446
Giải năm
6083
8772
Giải tư
63447
25816
91256
22482
51693
00828
81959
52400
12647
89529
05690
30846
81242
92381
Giải ba
89159
35121
58048
66711
Giải nhì
14369
82049
Giải nhất
87892
05250
Đặc biệt
846482
245256
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 08 00
Đầu 1 10; 16 11(2); 15
Đầu 2 21(2); 28 29
Đầu 3
Đầu 4 47 42; 46(2); 47; 48; 49
Đầu 5 56; 59(2) 50; 56
Đầu 6 69
Đầu 7 71; 72
Đầu 8 82(2); 83 81
Đầu 9 92(2); 93 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/08/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
92
89
Giải bảy
023
280
Giải sáu
2629
8677
1461
1860
4178
6008
Giải năm
7038
6958
Giải tư
03590
86598
80582
39027
38315
40369
68217
64631
24168
95578
26372
78163
37260
20138
Giải ba
95574
82894
00023
05820
Giải nhì
51739
62457
Giải nhất
18774
68324
Đặc biệt
500272
333258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08
Đầu 1 15; 17
Đầu 2 23; 27; 29 20; 23; 24
Đầu 3 38; 39 31; 38
Đầu 4
Đầu 5 57; 58(2)
Đầu 6 61; 69 60(2); 63; 68
Đầu 7 72; 74(2); 77 72; 78(2)
Đầu 8 82 80; 89
Đầu 9 90; 92; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/08/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
69
24
Giải bảy
898
711
Giải sáu
7483
4252
1933
5658
0678
3248
Giải năm
4982
8986
Giải tư
48981
94582
34197
71502
69138
49315
68602
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
Giải ba
91428
15283
34614
61955
Giải nhì
32665
49537
Giải nhất
26370
26376
Đặc biệt
940187
527546
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02(2) 08
Đầu 1 15 11; 14; 18
Đầu 2 28 22; 24
Đầu 3 33; 38 35; 36; 37
Đầu 4 46; 48
Đầu 5 52 55; 58; 59
Đầu 6 65; 69
Đầu 7 70 76; 78
Đầu 8 81; 82(2); 83(2); 87 86
Đầu 9 97; 98 91