Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/07/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
70
24
Giải bảy
563
989
Giải sáu
7335
1187
6298
8925
4685
5791
Giải năm
5008
0123
Giải tư
21639
52417
07244
78403
19379
52425
50223
44125
08662
27599
34235
79183
04569
80585
Giải ba
92730
27793
22869
49420
Giải nhì
04277
82097
Giải nhất
87262
44422
Đặc biệt
802845
779763
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 08
Đầu 1 17
Đầu 2 23; 25 20; 22; 23; 24; 25(2)
Đầu 3 30; 35; 39 35
Đầu 4 44; 45
Đầu 5
Đầu 6 62; 63 62; 63; 69(2)
Đầu 7 70; 77; 79
Đầu 8 87 83; 85(2); 89
Đầu 9 93; 98 91; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/07/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
30
91
Giải bảy
971
909
Giải sáu
3135
9160
5036
2614
2761
0988
Giải năm
9859
5415
Giải tư
74848
69183
64845
47023
86191
41820
47882
54090
76362
62214
25244
81939
49656
28635
Giải ba
98879
55036
71711
62849
Giải nhì
53127
90744
Giải nhất
62398
19042
Đặc biệt
159494
689188
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 09
Đầu 1 11; 14(2); 15
Đầu 2 20; 23; 27
Đầu 3 30; 35; 36(2) 35; 39
Đầu 4 45; 48 42; 44(2); 49
Đầu 5 59 56
Đầu 6 60 61; 62
Đầu 7 71; 79
Đầu 8 82; 83 88(2)
Đầu 9 91; 94; 98 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 30/06/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
93
90
Giải bảy
562
583
Giải sáu
3076
1218
3904
3210
4165
0651
Giải năm
7901
1482
Giải tư
82074
37312
81083
90311
37165
63860
53930
15040
05235
65501
13307
99072
03526
83555
Giải ba
96382
37540
92422
01418
Giải nhì
65258
42481
Giải nhất
57858
09013
Đặc biệt
488029
145988
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 04 01; 07
Đầu 1 11; 12; 18 10; 13; 18
Đầu 2 29 22; 26
Đầu 3 30 35
Đầu 4 40 40
Đầu 5 58(2) 51; 55
Đầu 6 60; 62; 65 65
Đầu 7 74; 76 72
Đầu 8 82; 83 81; 82; 83; 88
Đầu 9 93 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 23/06/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
42
04
Giải bảy
681
766
Giải sáu
8587
8788
4317
3813
7760
1926
Giải năm
8613
0490
Giải tư
51130
35801
91680
76861
08142
38177
14252
81204
38678
18926
65128
16309
88036
05054
Giải ba
13871
11227
69662
64464
Giải nhì
06352
26919
Giải nhất
15883
31637
Đặc biệt
305017
492283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01 04(2); 09
Đầu 1 13; 17(2) 13; 19
Đầu 2 27 26(2); 28
Đầu 3 30 36; 37
Đầu 4 42(2)
Đầu 5 52(2) 54
Đầu 6 61 60; 62; 64; 66
Đầu 7 71; 77 78
Đầu 8 80; 81; 83; 87; 88 83
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 16/06/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
06
87
Giải bảy
521
381
Giải sáu
5947
2236
8571
9687
2174
4208
Giải năm
0668
6773
Giải tư
71044
90708
86756
74500
13231
12374
64231
27600
98708
07766
91117
16555
34527
25674
Giải ba
54841
61937
12699
08742
Giải nhì
64212
68814
Giải nhất
07925
53341
Đặc biệt
791395
888640
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 06; 08 00; 08(2)
Đầu 1 12 14; 17
Đầu 2 21; 25 27
Đầu 3 31(2); 36; 37
Đầu 4 41; 44; 47 40; 41; 42
Đầu 5 56 55
Đầu 6 68 66
Đầu 7 71; 74 73; 74(2)
Đầu 8 81; 87(2)
Đầu 9 95 99