Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/10/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
14
85
Giải bảy
836
510
Giải sáu
7226
8801
3476
4733
0831
1995
Giải năm
8807
4008
Giải tư
97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
Giải ba
65984
61365
39390
14198
Giải nhì
90663
39750
Giải nhất
44985
41447
Đặc biệt
848248
456577
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 07 07; 08
Đầu 1 14; 15 10
Đầu 2 20; 26
Đầu 3 36 31; 33
Đầu 4 48 40; 47
Đầu 5 56 50; 54
Đầu 6 63; 65
Đầu 7 70; 76 72; 77(2); 78
Đầu 8 84; 85 85
Đầu 9 90; 92; 94 90(2); 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/10/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
41
29
Giải bảy
282
622
Giải sáu
7128
8475
3809
0104
2152
0985
Giải năm
9862
5180
Giải tư
21186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
20034
28620
82377
20737
91197
34999
92610
Giải ba
23372
79235
09730
66518
Giải nhì
33714
47000
Giải nhất
99019
05480
Đặc biệt
513166
769954
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 09 00; 04
Đầu 1 14; 19 10; 18
Đầu 2 24; 25; 28(2) 20; 22; 29
Đầu 3 35; 37 30; 34; 37
Đầu 4 41; 44
Đầu 5 52; 54
Đầu 6 62; 66
Đầu 7 72; 75 77
Đầu 8 82; 86 80(2); 85
Đầu 9 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 30/09/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
47
69
Giải bảy
206
985
Giải sáu
7772
7273
7834
4105
0258
8623
Giải năm
5344
8965
Giải tư
67225
61651
19062
22422
90207
19769
86780
03787
86098
30499
90886
13416
97389
99013
Giải ba
67632
57686
44991
62416
Giải nhì
81847
23244
Giải nhất
51958
76373
Đặc biệt
687546
085172
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06; 07 05
Đầu 1 13; 16(2)
Đầu 2 22; 25 23
Đầu 3 32; 34
Đầu 4 44; 46; 47(2) 44
Đầu 5 51; 58 58
Đầu 6 62; 69 65; 69
Đầu 7 72; 73 72; 73
Đầu 8 80; 86 85; 86; 87; 89
Đầu 9 91; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 23/09/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
34
14
Giải bảy
842
000
Giải sáu
4935
7068
5043
1315
4797
3324
Giải năm
4503
4756
Giải tư
60046
53232
26563
83810
31322
22099
75701
19028
95784
49069
49330
51454
26553
43570
Giải ba
22016
60821
01442
27732
Giải nhì
78815
15041
Giải nhất
84275
87606
Đặc biệt
111447
245066
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 03 00; 06
Đầu 1 10; 15; 16 14; 15
Đầu 2 21; 22 24; 28
Đầu 3 32; 34; 35 30; 32
Đầu 4 42; 43; 46; 47 41; 42
Đầu 5 53; 54; 56
Đầu 6 63; 68 66; 69
Đầu 7 75 70
Đầu 8 84
Đầu 9 99 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 16/09/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
80
78
Giải bảy
337
980
Giải sáu
9246
9602
5138
4532
3534
5800
Giải năm
4766
9102
Giải tư
54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
64385
32924
50410
63546
40010
70031
60235
Giải ba
19511
72536
05012
97087
Giải nhì
88354
50508
Giải nhất
30554
92314
Đặc biệt
763043
292140
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02 00; 02; 08
Đầu 1 11(2) 10(2); 12; 14
Đầu 2 24
Đầu 3 36(2); 37; 38 31; 32; 34; 35
Đầu 4 43; 46; 47 40; 46
Đầu 5 54(2)
Đầu 6 60; 66
Đầu 7 75 78
Đầu 8 80; 83; 89 80; 85; 87
Đầu 9