Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 09/12/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
35
03
Giải bảy
429
905
Giải sáu
7470
1271
1431
6027
6591
0669
Giải năm
1650
4069
Giải tư
30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
17958
13816
44249
72575
92569
58491
05437
Giải ba
46818
84527
12156
17698
Giải nhì
83486
57937
Giải nhất
70687
07904
Đặc biệt
804898
809625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 04; 05
Đầu 1 11; 18; 19 16
Đầu 2 24; 27; 29 25; 27
Đầu 3 31; 34; 35 37(2)
Đầu 4 49
Đầu 5 50; 55 56; 58
Đầu 6 61 69(3)
Đầu 7 70; 71; 79 75
Đầu 8 86; 87
Đầu 9 98 91(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 02/12/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
14
74
Giải bảy
636
378
Giải sáu
8547
1863
8458
4227
3791
6662
Giải năm
2490
7110
Giải tư
01517
53058
64207
35885
79325
04750
50531
05712
63016
92046
77834
55399
40480
18430
Giải ba
07462
59260
00822
37290
Giải nhì
76209
87957
Giải nhất
96604
63010
Đặc biệt
164627
844004
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 07; 09 04
Đầu 1 14; 17 10(2); 12; 16
Đầu 2 25; 27 22; 27
Đầu 3 31; 36 30; 34
Đầu 4 47 46
Đầu 5 50; 58(2) 57
Đầu 6 60; 62; 63 62
Đầu 7 74; 78
Đầu 8 85 80
Đầu 9 90 90; 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 25/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
45
97
Giải bảy
652
758
Giải sáu
6612
9762
4938
4919
0694
2727
Giải năm
0496
0716
Giải tư
46111
74221
50812
97707
84844
80854
73243
18866
92171
79470
42801
79792
75120
71400
Giải ba
60317
19505
92928
44061
Giải nhì
04879
21163
Giải nhất
98424
95501
Đặc biệt
085124
760719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 07 00; 01(2)
Đầu 1 11; 12(2); 17 16; 19(2)
Đầu 2 21; 24(2) 20; 27; 28
Đầu 3 38
Đầu 4 43; 44; 45
Đầu 5 52; 54 58
Đầu 6 62 61; 63; 66
Đầu 7 79 70; 71
Đầu 8
Đầu 9 96 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
33
73
Giải bảy
171
460
Giải sáu
6308
6856
8206
6203
3609
7088
Giải năm
8504
0311
Giải tư
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
Giải ba
86528
60117
58218
01426
Giải nhì
06685
46190
Giải nhất
08339
46415
Đặc biệt
454464
732468
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 06; 08 03; 09
Đầu 1 15; 17 11; 15; 18
Đầu 2 26; 28 26
Đầu 3 33; 39 30; 31
Đầu 4 47
Đầu 5 56 50
Đầu 6 64 60(2); 68
Đầu 7 71; 78 70; 73
Đầu 8 84(2); 85; 86 83; 88
Đầu 9 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 11/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
87
98
Giải bảy
351
677
Giải sáu
0897
3144
4610
7025
0845
1175
Giải năm
1416
7015
Giải tư
92029
51235
49495
66784
22440
04600
54976
44721
05203
06577
15504
63057
74277
41539
Giải ba
74099
56445
04777
84855
Giải nhì
02898
52910
Giải nhất
40873
35480
Đặc biệt
399872
574513
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00 03; 04
Đầu 1 10; 16 10; 13; 15
Đầu 2 29 21; 25
Đầu 3 35 39
Đầu 4 40; 44; 45 45
Đầu 5 51 55; 57
Đầu 6
Đầu 7 72; 73; 76 75; 77(4)
Đầu 8 84; 87 80
Đầu 9 95; 97; 98; 99 98