Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 13/08/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
70
39
Giải bảy
428
925
Giải sáu
6605
9576
3881
7917
9681
1061
Giải năm
0932
7379
Giải tư
10866
07052
07676
79105
11837
37410
76222
41583
39750
71759
26411
39129
27071
72064
Giải ba
78656
18157
42135
41490
Giải nhì
13408
74787
Giải nhất
42169
13729
Đặc biệt
499443
679058
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05(2); 08
Đầu 1 10 11; 17
Đầu 2 22; 28 25; 29(2)
Đầu 3 32; 37 35; 39
Đầu 4 43
Đầu 5 52; 56; 57 50; 58; 59
Đầu 6 66; 69 61; 64
Đầu 7 70; 76(2) 71; 79
Đầu 8 81 81; 83; 87
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 06/08/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
85
62
Giải bảy
932
595
Giải sáu
4073
3954
1042
5824
1710
1240
Giải năm
7119
9520
Giải tư
07437
17528
40984
23600
52719
53975
40852
51976
40121
30482
75514
03388
20283
67019
Giải ba
43932
87261
28620
84439
Giải nhì
29881
79226
Giải nhất
20763
51543
Đặc biệt
385965
655708
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00 08
Đầu 1 19(2) 10; 14; 19
Đầu 2 28 20(2); 21; 24; 26
Đầu 3 32(2); 37 39
Đầu 4 42 40; 43
Đầu 5 52; 54
Đầu 6 61; 63; 65 62
Đầu 7 73; 75 76
Đầu 8 81; 84; 85 82; 83; 88
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 30/07/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
86
59
Giải bảy
593
548
Giải sáu
7762
0752
0511
1982
1686
1325
Giải năm
4499
2616
Giải tư
02078
64140
83805
83388
66896
08636
81154
96722
52840
90713
20860
70950
97649
57229
Giải ba
81322
87659
97961
24270
Giải nhì
59282
49486
Giải nhất
64573
00259
Đặc biệt
729127
076273
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05
Đầu 1 11 13; 16
Đầu 2 22; 27 22; 25; 29
Đầu 3 36
Đầu 4 40 40; 48; 49
Đầu 5 52; 54; 59 50; 59(2)
Đầu 6 62 60; 61
Đầu 7 73; 78 70; 73
Đầu 8 82; 86; 88 82; 86(2)
Đầu 9 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 23/07/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
80
16
Giải bảy
907
326
Giải sáu
0150
9548
8559
2011
8337
2288
Giải năm
8709
7513
Giải tư
22389
57496
17067
56768
43941
39181
30492
33527
74273
62727
72229
76091
56107
49667
Giải ba
47039
14437
50258
53998
Giải nhì
63745
87771
Giải nhất
35929
04491
Đặc biệt
627922
648834
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07; 09 07
Đầu 1 11; 13; 16
Đầu 2 22; 29 26; 27(2); 29
Đầu 3 37; 39 34; 37
Đầu 4 41; 45; 48
Đầu 5 50; 59 58
Đầu 6 67; 68 67
Đầu 7 71; 73
Đầu 8 80; 81; 89 88
Đầu 9 92; 96 91(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 16/07/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
26
18
Giải bảy
328
521
Giải sáu
5246
9030
6575
5349
0667
7589
Giải năm
1112
7278
Giải tư
14707
00460
47297
44212
14685
20884
43227
57234
31422
72585
75395
27793
21524
48591
Giải ba
96939
26417
61304
68297
Giải nhì
81557
28985
Giải nhất
59692
77271
Đặc biệt
080868
284295
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07 04
Đầu 1 12(2); 17 18
Đầu 2 26; 27; 28 21; 22; 24
Đầu 3 30; 39 34
Đầu 4 46 49
Đầu 5 57
Đầu 6 60; 68 67
Đầu 7 75 71; 78
Đầu 8 84; 85 85(2); 89
Đầu 9 92; 97 91; 93; 95(2); 97