Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/02/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
78
09
Giải bảy
910
295
Giải sáu
4616
3504
2858
3885
1431
7785
Giải năm
3733
3132
Giải tư
27386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
Giải ba
69469
63785
97346
46727
Giải nhì
41094
34357
Giải nhất
19678
66244
Đặc biệt
416009
243296
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 09 09
Đầu 1 10; 16 12
Đầu 2 25; 27
Đầu 3 33 31; 32
Đầu 4 46 40; 44; 46
Đầu 5 56(2); 57; 58 54; 57(2)
Đầu 6 69
Đầu 7 77; 78(2)
Đầu 8 85; 86 85(2); 89
Đầu 9 93; 94 95(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 28/01/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
06
91
Giải bảy
733
463
Giải sáu
6837
0710
5348
6447
9250
6111
Giải năm
6794
6436
Giải tư
76658
40216
83345
25265
66633
10545
74232
14111
82787
51212
30710
51903
73213
48805
Giải ba
58027
27670
54619
88455
Giải nhì
41224
19991
Giải nhất
77989
16126
Đặc biệt
309143
230779
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06 03; 05
Đầu 1 10; 16 10; 11(2); 12; 13; 19
Đầu 2 24; 27 26
Đầu 3 32; 33(2); 37 36
Đầu 4 43; 45(2); 48 47
Đầu 5 58 50; 55
Đầu 6 65 63
Đầu 7 70 79
Đầu 8 89 87
Đầu 9 94 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 21/01/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
32
71
Giải bảy
294
805
Giải sáu
2709
3862
3502
4771
1814
7519
Giải năm
2392
5734
Giải tư
97148
61978
48061
49981
51938
83193
43902
94670
29024
95696
04490
32559
51389
35611
Giải ba
66449
35382
45728
24464
Giải nhì
29983
86566
Giải nhất
63642
50220
Đặc biệt
817145
597318
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02(2); 09 05
Đầu 1 11; 14; 18; 19
Đầu 2 20; 24; 28
Đầu 3 32; 38 34
Đầu 4 42; 45; 48; 49
Đầu 5 59
Đầu 6 61; 62 64; 66
Đầu 7 78 70; 71(2)
Đầu 8 81; 82; 83 89
Đầu 9 92; 93; 94 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/01/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
77
28
Giải bảy
240
014
Giải sáu
3842
8558
0083
1440
7235
7096
Giải năm
1586
4023
Giải tư
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
Giải ba
38034
35750
99848
22751
Giải nhì
14555
06163
Giải nhất
75109
29647
Đặc biệt
795305
797199
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 09
Đầu 1 15; 19 14
Đầu 2 23 23; 28; 29
Đầu 3 34 35; 36; 37
Đầu 4 40; 42 40(3); 47; 48
Đầu 5 50; 55(2); 58; 59 51; 56
Đầu 6 63 63
Đầu 7 70; 77
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 96; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/01/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
60
74
Giải bảy
908
254
Giải sáu
4233
2385
4670
0914
2375
6873
Giải năm
1889
7550
Giải tư
81651
70456
66412
83895
56004
46331
92050
17794
68480
12889
94876
92960
70332
59170
Giải ba
15559
87726
64355
82757
Giải nhì
66724
82753
Giải nhất
76011
44134
Đặc biệt
633608
524659
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 08(2)
Đầu 1 11; 12 14
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 31; 33 32; 34
Đầu 4
Đầu 5 50; 51; 56; 59 50; 53; 54; 55; 57; 59
Đầu 6 60 60
Đầu 7 70 70; 73; 74; 75; 76
Đầu 8 85; 89 80; 89
Đầu 9 95 94