Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/06/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
59
17
Giải bảy
038
854
Giải sáu
5024
3814
2492
4411
3177
5938
Giải năm
9913
0187
Giải tư
42795
11393
40397
10640
50893
26278
03264
92947
18848
49784
85755
01120
69867
42364
Giải ba
73788
24095
41516
59017
Giải nhì
62324
10255
Giải nhất
97849
24671
Đặc biệt
594781
589204
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04
Đầu 1 13; 14 11; 16; 17(2)
Đầu 2 24(2) 20
Đầu 3 38 38
Đầu 4 40; 49 47; 48
Đầu 5 59 54; 55(2)
Đầu 6 64 64; 67
Đầu 7 78 71; 77
Đầu 8 81; 88 84; 87
Đầu 9 92; 93(2); 95(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 28/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
41
31
Giải bảy
090
454
Giải sáu
6932
2403
8778
9786
4910
6920
Giải năm
8204
7405
Giải tư
74535
12909
50772
69566
99048
52269
43704
57670
87198
00391
25417
28139
80260
07726
Giải ba
17995
89461
79076
62092
Giải nhì
32637
93646
Giải nhất
02131
75732
Đặc biệt
802856
201337
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 04(2); 09 05
Đầu 1 10; 17
Đầu 2 20; 26
Đầu 3 31; 32; 35; 37 31; 32; 37; 39
Đầu 4 41; 48 46
Đầu 5 56 54
Đầu 6 61; 66; 69 60
Đầu 7 72; 78 70; 76
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 95 91; 92; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 21/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
97
44
Giải bảy
553
565
Giải sáu
4248
4530
3968
2844
2113
7674
Giải năm
7432
7056
Giải tư
38114
15513
22873
14353
10429
63929
95712
16987
46154
43102
62286
09119
32174
32184
Giải ba
73545
46385
33836
51120
Giải nhì
63480
04005
Giải nhất
14523
79172
Đặc biệt
969479
992097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 05
Đầu 1 12; 13; 14 13; 19
Đầu 2 23; 29(2) 20
Đầu 3 30; 32 36
Đầu 4 45; 48 44(2)
Đầu 5 53(2) 54; 56
Đầu 6 68 65
Đầu 7 73; 79 72; 74(2)
Đầu 8 80; 85 84; 86; 87
Đầu 9 97 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
20
99
Giải bảy
998
663
Giải sáu
6133
3769
8361
9358
9571
0471
Giải năm
0710
9467
Giải tư
71328
34337
35189
48145
89783
75176
34977
11053
51382
00617
01351
12451
98013
04784
Giải ba
40271
05468
12611
82045
Giải nhì
69503
17139
Giải nhất
85632
23351
Đặc biệt
381776
134328
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03
Đầu 1 10 11; 13; 17
Đầu 2 20; 28 28
Đầu 3 32; 33; 37 39
Đầu 4 45 45
Đầu 5 51(3); 53; 58
Đầu 6 61; 68; 69 63; 67
Đầu 7 71; 76(2); 77 71(2)
Đầu 8 83; 89 82; 84
Đầu 9 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
53
70
Giải bảy
736
305
Giải sáu
3572
1578
9037
5595
6760
4807
Giải năm
8179
0108
Giải tư
81120
02314
64662
24874
26023
62831
06640
67589
14643
53460
00747
05393
68789
01243
Giải ba
91471
71466
49827
38008
Giải nhì
67929
14141
Giải nhất
17056
64975
Đặc biệt
193540
090989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 07; 08(2)
Đầu 1 14
Đầu 2 20; 23; 29 27
Đầu 3 31; 36; 37
Đầu 4 40(2) 41; 43(2); 47
Đầu 5 53; 56
Đầu 6 62; 66 60(2)
Đầu 7 71; 72; 74; 78; 79 70; 75
Đầu 8 89(3)
Đầu 9 93; 95