Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 08/11/2009

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Kon Tum
Giải tám
52
Giải bảy
445
Giải sáu
2269
1596
9809
Giải năm
7862
Giải tư
75112
62984
64186
22032
11424
32472
96091
Giải ba
14562
95683
Giải nhì
56083
Giải nhất
03263
Đặc biệt
51926
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Kon Tum
Đầu 0 09
Đầu 1 12
Đầu 2 24; 26
Đầu 3 32
Đầu 4 45
Đầu 5 52
Đầu 6 62(2); 63; 69
Đầu 7 72
Đầu 8 83(2); 84; 86
Đầu 9 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 01/11/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
77
02
Giải bảy
915
796
Giải sáu
1027
3094
6549
2771
1075
4066
Giải năm
3725
5159
Giải tư
26501
02769
58364
79479
90041
44255
07256
48573
93733
95683
94874
36472
41148
93276
Giải ba
97470
92766
20727
70618
Giải nhì
10652
12341
Giải nhất
31601
64539
Đặc biệt
49792
74055
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01(2) 02
Đầu 1 15 18
Đầu 2 25; 27 27
Đầu 3 33; 39
Đầu 4 41; 49 41; 48
Đầu 5 52; 55; 56 55; 59
Đầu 6 64; 66; 69 66
Đầu 7 70; 77; 79 71; 72; 73; 74; 75; 76
Đầu 8 83
Đầu 9 92; 94 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 25/10/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
18
95
Giải bảy
438
149
Giải sáu
7499
8990
9850
6112
9875
4240
Giải năm
6614
8597
Giải tư
44275
84809
19712
38840
02974
49221
24983
64446
51135
98742
49328
64562
91743
81042
Giải ba
20346
07571
59662
41690
Giải nhì
97167
05466
Giải nhất
94939
91074
Đặc biệt
20281
06576
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 09
Đầu 1 12; 14; 18 12
Đầu 2 21 28
Đầu 3 38; 39 35
Đầu 4 40; 46 40; 42(2); 43; 46; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 67 62(2); 66
Đầu 7 71; 74; 75 74; 75; 76
Đầu 8 81; 83
Đầu 9 90; 99 90; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/10/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
57
58
Giải bảy
587
079
Giải sáu
3406
2625
1160
3288
3378
2948
Giải năm
5559
1902
Giải tư
99387
97760
03826
05644
06751
47535
80997
87831
76683
08304
72721
00740
89661
65067
Giải ba
99279
48620
96659
24536
Giải nhì
97731
71660
Giải nhất
46561
96237
Đặc biệt
48644
89123
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06 02; 04
Đầu 1
Đầu 2 20; 25; 26 21; 23
Đầu 3 31; 35 31; 36; 37
Đầu 4 44(2) 40; 48
Đầu 5 51; 57; 59 58; 59
Đầu 6 60(2); 61 60; 61; 67
Đầu 7 79 78; 79
Đầu 8 87(2) 83; 88
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 11/10/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
95
10
Giải bảy
786
833
Giải sáu
1695
6072
1224
4620
6902
7521
Giải năm
5401
0613
Giải tư
33943
63643
78104
46826
97827
98939
82702
08507
23670
30635
55083
35943
33174
38194
Giải ba
43433
17508
16286
62583
Giải nhì
96869
51544
Giải nhất
81282
09425
Đặc biệt
32100
83447
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 01; 02; 04; 08 02; 07
Đầu 1 10; 13
Đầu 2 24; 26; 27 20; 21; 25
Đầu 3 33; 39 33; 35
Đầu 4 43(2) 43; 44; 47
Đầu 5
Đầu 6 69
Đầu 7 72 70; 74
Đầu 8 82; 86 83(2); 86
Đầu 9 95(2) 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/10/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa
Giải tám
93
Giải bảy
833
Giải sáu
0164
1922
3349
Giải năm
8236
Giải tư
27279
95944
97045
37028
59473
73688
62369
Giải ba
34374
16877
Giải nhì
30915
Giải nhất
75909
Đặc biệt
24295
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa
Đầu 0 09
Đầu 1 15
Đầu 2 22; 28
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 44; 45; 49
Đầu 5
Đầu 6 64; 69
Đầu 7 73; 74; 77; 79
Đầu 8 88
Đầu 9 93; 95