Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 12/04/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
08
68
Giải bảy
677
155
Giải sáu
5124
7005
6286
9357
0668
3037
Giải năm
7927
2062
Giải tư
70053
86080
78029
90434
67127
51641
41518
71198
29068
34123
42836
86173
90450
24130
Giải ba
38319
64162
76813
47874
Giải nhì
16696
73233
Giải nhất
07596
08667
Đặc biệt
95179
80825
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 08
Đầu 1 18; 19 13
Đầu 2 24; 27(2); 29 23; 25
Đầu 3 34 30; 33; 36; 37
Đầu 4 41
Đầu 5 53 50; 55; 57
Đầu 6 62 62; 67; 68(3)
Đầu 7 77; 79 73; 74
Đầu 8 80; 86
Đầu 9 96(2) 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/04/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
89
57
Giải bảy
226
643
Giải sáu
2533
7533
8290
9042
2366
1002
Giải năm
2021
7736
Giải tư
82055
23948
48140
90312
12688
27330
01330
72550
57979
96100
51551
12761
84622
02960
Giải ba
43559
82604
63176
92734
Giải nhì
93177
82480
Giải nhất
45696
60349
Đặc biệt
38371
61800
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04 00(2); 02
Đầu 1 12
Đầu 2 21; 26 22
Đầu 3 30(2); 33(2) 34; 36
Đầu 4 40; 48 42; 43; 49
Đầu 5 55; 59 50; 51; 57
Đầu 6 60; 61; 66
Đầu 7 71; 77 76; 79
Đầu 8 88; 89 80
Đầu 9 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 29/03/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
09
66
Giải bảy
276
345
Giải sáu
3854
4174
4944
1684
5283
6986
Giải năm
0623
9584
Giải tư
83018
86412
87942
05234
48437
38570
12546
09828
79295
65436
07436
15186
55202
07577
Giải ba
43863
30427
44151
29426
Giải nhì
96916
44032
Giải nhất
47207
48243
Đặc biệt
90634
47709
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07; 09 02; 09
Đầu 1 12; 16; 18
Đầu 2 23; 27 26; 28
Đầu 3 34(2); 37 32; 36(2)
Đầu 4 42; 44; 46 43; 45
Đầu 5 54 51
Đầu 6 63 66
Đầu 7 70; 74; 76 77
Đầu 8 83; 84(2); 86(2)
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 22/03/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
50
66
Giải bảy
513
887
Giải sáu
8758
6787
8958
6165
8016
4252
Giải năm
4910
1565
Giải tư
61581
81881
59706
43121
66137
09663
81518
40939
52357
04066
75423
49260
49496
27665
Giải ba
29510
27825
77357
85637
Giải nhì
72109
12869
Giải nhất
63786
27735
Đặc biệt
89934
02402
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06; 09 02
Đầu 1 10(2); 13; 18 16
Đầu 2 21; 25 23
Đầu 3 34; 37 35; 37; 39
Đầu 4
Đầu 5 50; 58(2) 52; 57(2)
Đầu 6 63 60; 65(3); 66(2); 69
Đầu 7
Đầu 8 81(2); 86; 87 87
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 15/03/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
10
87
Giải bảy
537
158
Giải sáu
3441
4124
1608
1929
4812
0965
Giải năm
5336
2927
Giải tư
41629
63972
64034
19320
06660
01910
29148
65124
08434
59729
05004
11648
63498
45943
Giải ba
34478
54743
94757
37938
Giải nhì
41095
92719
Giải nhất
92330
78896
Đặc biệt
20216
34493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08 04
Đầu 1 10(2); 16 12; 19
Đầu 2 20; 24; 29 24; 27; 29(2)
Đầu 3 30; 34; 36; 37 34; 38
Đầu 4 41; 43; 48 43; 48
Đầu 5 57; 58
Đầu 6 60 65
Đầu 7 72; 78
Đầu 8 87
Đầu 9 95 93; 96; 98