Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 08/02/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
21
64
Giải bảy
737
750
Giải sáu
9516
7674
5127
4841
8760
6400
Giải năm
1851
4883
Giải tư
56774
52219
03811
79331
15590
04976
66639
57741
44903
85915
55797
73206
78214
07097
Giải ba
47977
39118
91986
39960
Giải nhì
45779
40693
Giải nhất
31903
06521
Đặc biệt
57493
23345
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03 00; 03; 06
Đầu 1 11; 16; 18; 19 14; 15
Đầu 2 21; 27 21
Đầu 3 31; 37; 39
Đầu 4 41(2); 45
Đầu 5 51 50
Đầu 6 60(2); 64
Đầu 7 74(2); 76; 77; 79
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 90; 93 93; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 01/02/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
67
23
Giải bảy
908
241
Giải sáu
0311
4795
9900
2153
9436
9953
Giải năm
7695
9850
Giải tư
82245
28915
62687
61981
84015
82607
04387
51370
49125
26688
06756
66350
37584
46571
Giải ba
16232
46524
70868
37796
Giải nhì
81792
75969
Giải nhất
15750
66721
Đặc biệt
11629
30223
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 07; 08
Đầu 1 11; 15(2)
Đầu 2 24; 29 21; 23(2); 25
Đầu 3 32 36
Đầu 4 45 41
Đầu 5 50 50(2); 53(2); 56
Đầu 6 67 68; 69
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 81; 87(2) 84; 88
Đầu 9 92; 95(2) 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/01/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
27
44
Giải bảy
990
480
Giải sáu
5650
0063
7278
0140
3408
4562
Giải năm
2454
8561
Giải tư
64326
10847
23610
64281
70028
82948
52465
16444
48862
05757
02703
91348
90031
55281
Giải ba
04684
14378
60732
15653
Giải nhì
02311
01601
Giải nhất
27648
10814
Đặc biệt
96104
56181
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04 01; 03; 08
Đầu 1 10; 11 14
Đầu 2 26; 27; 28
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 47; 48(2) 40; 44(2); 48
Đầu 5 50; 54 53; 57
Đầu 6 63; 65 61; 62(2)
Đầu 7 78(2)
Đầu 8 81; 84 80; 81(2)
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 11/01/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
15
65
Giải bảy
638
782
Giải sáu
0482
6353
3022
0140
3408
4562
Giải năm
5451
8561
Giải tư
37834
04958
81822
03404
20950
46037
05369
16444
68810
66667
16209
09192
71606
09170
Giải ba
48771
43804
25917
74916
Giải nhì
08561
53157
Giải nhất
10331
89162
Đặc biệt
05290
00914
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04(2) 06; 08; 09
Đầu 1 15 10; 14; 16; 17
Đầu 2 22(2)
Đầu 3 31; 34; 37; 38
Đầu 4 40; 44
Đầu 5 50; 51; 53; 58 57
Đầu 6 61; 69 61; 62(2); 65; 67
Đầu 7 71 70
Đầu 8 82 82
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/01/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
38
95
Giải bảy
940
000
Giải sáu
6115
1872
5907
9903
5891
1755
Giải năm
6526
5603
Giải tư
05351
68483
05316
68656
34267
56775
93398
78124
48862
05757
02703
91348
90031
55281
Giải ba
58116
22762
60732
15653
Giải nhì
73958
01601
Giải nhất
26066
10814
Đặc biệt
89271
56181
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07 00; 01; 03(3)
Đầu 1 15; 16(2) 14
Đầu 2 26 24
Đầu 3 38 31; 32
Đầu 4 40 48
Đầu 5 51; 56; 58 53; 55; 57
Đầu 6 62; 66; 67 62
Đầu 7 71; 72; 75
Đầu 8 83 81(2)
Đầu 9 98 91; 95