Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 13/09/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
92
10
Giải bảy
121
951
Giải sáu
7253
1165
4240
3305
6954
9033
Giải năm
8313
2646
Giải tư
45010
70723
83277
29110
19302
60601
64454
60202
12231
31992
37490
27417
10629
31022
Giải ba
78828
92773
95375
40001
Giải nhì
66082
76406
Giải nhất
98043
16315
Đặc biệt
70674
98043
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 02 01; 02; 05; 06
Đầu 1 10(2); 13 10; 15; 17
Đầu 2 21; 23; 28 22; 29
Đầu 3 31; 33
Đầu 4 40; 43 43; 46
Đầu 5 53; 54 51; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 73; 74; 77 75
Đầu 8 82
Đầu 9 92 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 06/09/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
64
26
Giải bảy
644
625
Giải sáu
7294
6919
8396
7176
3290
1501
Giải năm
5844
8517
Giải tư
18348
79751
30281
34901
87233
13477
58400
49232
73708
44063
78640
07689
42097
71069
Giải ba
85934
32740
31899
05413
Giải nhì
13712
28025
Giải nhất
57959
57482
Đặc biệt
09962
41738
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 01 01; 08
Đầu 1 12; 19 13; 17
Đầu 2 25(2); 26
Đầu 3 33; 34 32; 38
Đầu 4 40; 44(2); 48 40
Đầu 5 51; 59
Đầu 6 62; 64 63; 69
Đầu 7 77 76
Đầu 8 81 82; 89
Đầu 9 94; 96 90; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 30/08/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
80
94
Giải bảy
865
766
Giải sáu
7090
4879
2017
8143
7968
6364
Giải năm
4533
9657
Giải tư
58089
67092
08723
96551
01274
24996
37903
82687
47147
97199
39902
29155
96299
07911
Giải ba
85319
29916
63648
15706
Giải nhì
27372
01286
Giải nhất
04719
80599
Đặc biệt
63401
25299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 03 02; 06
Đầu 1 16; 17; 19(2) 11
Đầu 2 23
Đầu 3 33
Đầu 4 43; 47; 48
Đầu 5 51 55; 57
Đầu 6 65 64; 66; 68
Đầu 7 72; 74; 79
Đầu 8 80; 89 86; 87
Đầu 9 90; 92; 96 94; 99(4)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 23/08/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
05
79
Giải bảy
262
404
Giải sáu
1790
4842
1614
1290
6549
8363
Giải năm
9245
1740
Giải tư
26723
02635
02338
08681
43383
18903
77958
88521
09007
62739
05289
13506
40009
09825
Giải ba
71718
71427
79385
47452
Giải nhì
80330
60748
Giải nhất
12556
00610
Đặc biệt
18963
18175
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 05 04; 06; 07; 09
Đầu 1 14; 18 10
Đầu 2 23; 27 21; 25
Đầu 3 30; 35; 38 39
Đầu 4 42; 45 40; 48; 49
Đầu 5 56; 58 52
Đầu 6 62; 63 63
Đầu 7 75; 79
Đầu 8 81; 83 85; 89
Đầu 9 90 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 16/08/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
75
80
Giải bảy
103
645
Giải sáu
4190
9075
1241
6590
7530
7268
Giải năm
7943
0296
Giải tư
08415
36055
59095
84016
73278
64023
05164
69864
08499
17198
65632
24698
42867
15720
Giải ba
36757
35313
83551
66484
Giải nhì
02200
99568
Giải nhất
42551
43916
Đặc biệt
57911
56092
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 03
Đầu 1 11; 13; 15; 16 16
Đầu 2 23 20
Đầu 3 30; 32
Đầu 4 41; 43 45
Đầu 5 51; 55; 57 51
Đầu 6 64 64; 67; 68(2)
Đầu 7 75(2); 78
Đầu 8 80; 84
Đầu 9 90; 95 90; 92; 96; 98(2); 99