Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/06/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
34
38
Giải bảy
255
994
Giải sáu
7976
6837
4317
2614
8833
3803
Giải năm
7833
6840
Giải tư
52073
85181
44799
29866
90422
37311
45012
89818
64328
58122
59362
24873
38859
87022
Giải ba
71604
23476
74815
41553
Giải nhì
62192
16681
Giải nhất
51024
16896
Đặc biệt
10296
02069
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04 03
Đầu 1 11; 12; 17 14; 15; 18
Đầu 2 22; 24 22(2); 28
Đầu 3 33; 34; 37 33; 38
Đầu 4 40
Đầu 5 55 53; 59
Đầu 6 66 62; 69
Đầu 7 73; 76(2) 73
Đầu 8 81 81
Đầu 9 92; 96; 99 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/06/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
46
12
Giải bảy
995
125
Giải sáu
3579
3531
7448
5169
4228
5457
Giải năm
7008
5180
Giải tư
37097
17446
20400
07970
42363
25067
06183
90812
73587
26854
06101
18251
24716
14804
Giải ba
42831
27667
48857
74910
Giải nhì
77341
81542
Giải nhất
63415
52576
Đặc biệt
14177
03034
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 08 01; 04
Đầu 1 15 10; 12(2); 16
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 31(2) 34
Đầu 4 41; 46(2); 48 42
Đầu 5 51; 54; 57(2)
Đầu 6 63; 67(2) 69
Đầu 7 70; 77; 79 76
Đầu 8 83 80; 87
Đầu 9 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 31/05/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
01
25
Giải bảy
556
470
Giải sáu
9681
4575
4404
2904
4226
8943
Giải năm
2571
9845
Giải tư
94557
81974
41817
93349
77716
53136
73864
86299
59002
61503
90095
92156
61306
15514
Giải ba
30638
77582
40897
89893
Giải nhì
90834
45094
Giải nhất
07302
50610
Đặc biệt
75129
43987
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 02; 04 02; 03; 04; 06
Đầu 1 16; 17 10; 14
Đầu 2 29 25; 26
Đầu 3 34; 36; 38
Đầu 4 49 43; 45
Đầu 5 56; 57 56
Đầu 6 64
Đầu 7 71; 74; 75 70
Đầu 8 81; 82 87
Đầu 9 93; 94; 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 24/05/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
16
44
Giải bảy
310
229
Giải sáu
0219
6481
6195
0976
4751
4111
Giải năm
1304
8710
Giải tư
11367
79323
23155
72560
02797
26587
01094
03381
90600
46976
62001
11831
25430
04023
Giải ba
73573
09539
73658
27774
Giải nhì
94839
66082
Giải nhất
53607
09707
Đặc biệt
70883
90782
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 07 00; 01; 07
Đầu 1 10; 16; 19 10; 11
Đầu 2 23 23; 29
Đầu 3 39(2) 30; 31
Đầu 4 44
Đầu 5 55 51; 58
Đầu 6 60; 67
Đầu 7 73 74; 76(2)
Đầu 8 81; 83; 87 81; 82(2)
Đầu 9 94; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 17/05/2009

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
45
21
Giải bảy
657
559
Giải sáu
2738
5820
5969
7375
5760
7659
Giải năm
3655
4599
Giải tư
49176
18594
66718
83357
31208
51721
30383
41981
38783
34661
06221
53861
05345
00866
Giải ba
17858
84296
19056
52127
Giải nhì
74652
01289
Giải nhất
98353
72840
Đặc biệt
99864
13362
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08
Đầu 1 18
Đầu 2 20; 21 21(2); 27
Đầu 3 38
Đầu 4 45 40; 45
Đầu 5 52; 53; 55; 57(2); 58 56; 59(2)
Đầu 6 64; 69 60; 61(2); 62; 66
Đầu 7 76 75
Đầu 8 83 81; 83; 89
Đầu 9 94; 96 99