Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 31/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
67
59
67
Giải bảy
968
226
202
Giải sáu
1747
7843
2595
8771
3140
1516
5891
4168
9558
Giải năm
1780
3548
4108
Giải tư
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
21301
53869
01191
56841
80294
24288
59056
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
Giải ba
80225
84615
59103
37624
71548
63345
Giải nhì
74353
09151
67332
Giải nhất
99035
90852
12100
Đặc biệt
384244
456458
689165
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08 01; 03 00; 02(2); 08
Đầu 1 15; 18 16 17
Đầu 2 25 24; 26 27
Đầu 3 33; 35 32; 35; 38
Đầu 4 43; 44; 47 40; 41; 48 45; 48
Đầu 5 53 51; 52; 56; 58; 59 58
Đầu 6 67; 68(2) 69 60; 65; 67; 68
Đầu 7 76 71
Đầu 8 80 88
Đầu 9 93; 95 91; 94 91(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 30/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
06
77
Giải bảy
211
574
Giải sáu
9201
1519
2392
5560
3992
0188
Giải năm
4125
8525
Giải tư
53828
26466
88778
00490
56077
76429
35928
19163
91551
00484
38775
03900
85311
73584
Giải ba
88483
24417
10634
45896
Giải nhì
38239
84216
Giải nhất
14787
25677
Đặc biệt
483857
949509
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 06 00; 09
Đầu 1 11; 17; 19 11; 16
Đầu 2 25; 28(2); 29 25
Đầu 3 39 34
Đầu 4
Đầu 5 57 51
Đầu 6 66 60; 63
Đầu 7 77; 78 74; 75; 77(2)
Đầu 8 83; 87 84(2); 88
Đầu 9 90; 92 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 29/01/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
64
95
Giải bảy
484
656
Giải sáu
9212
6304
9184
9023
6567
6946
Giải năm
7369
3654
Giải tư
38821
21987
00826
04423
51272
25515
61363
35333
58888
34311
38348
28363
02326
35188
Giải ba
74883
69349
36337
28715
Giải nhì
73577
03482
Giải nhất
64096
18038
Đặc biệt
213606
189247
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 06
Đầu 1 12; 15 11; 15
Đầu 2 21; 23; 26 23; 26
Đầu 3 33; 37; 38
Đầu 4 49 46; 47; 48
Đầu 5 54; 56
Đầu 6 63; 64; 69 63; 67
Đầu 7 72; 77
Đầu 8 83; 84(2); 87 82; 88(2)
Đầu 9 96 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 28/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
07
48
Giải bảy
266
742
Giải sáu
1878
5065
5651
2145
6522
0057
Giải năm
5710
1200
Giải tư
77798
74602
71143
96615
99040
96800
59887
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
Giải ba
13883
30724
56671
52038
Giải nhì
42391
84584
Giải nhất
84080
14997
Đặc biệt
262598
941612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 02; 07 00; 08
Đầu 1 10; 15 12
Đầu 2 24 22
Đầu 3 30; 38
Đầu 4 40; 43 42; 45; 46; 47; 48
Đầu 5 51 57
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 78 71; 74
Đầu 8 80; 83; 87 82; 84
Đầu 9 91; 98(2) 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 27/01/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
26
07
Giải bảy
908
695
Giải sáu
0021
7629
3195
3166
9507
9181
Giải năm
7609
8912
Giải tư
71594
73516
34391
26126
36227
53791
55279
41333
03252
83700
73576
96505
69857
17667
Giải ba
06422
57351
67771
95718
Giải nhì
85886
68702
Giải nhất
42968
17232
Đặc biệt
705970
885995
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08; 09 00; 02; 05; 07(2)
Đầu 1 16 12; 18
Đầu 2 21; 22; 26(2); 27; 29
Đầu 3 32; 33
Đầu 4
Đầu 5 51 52; 57
Đầu 6 68 66; 67
Đầu 7 70; 79 71; 76
Đầu 8 86 81
Đầu 9 91(2); 94; 95 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 26/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
98
34
90
Giải bảy
552
138
865
Giải sáu
6655
6325
1530
9645
8972
5828
2247
3165
8522
Giải năm
1150
6310
1870
Giải tư
32447
36318
86344
94658
34129
03707
93335
04320
56300
64477
75651
80334
77624
22821
50379
63897
51520
46612
59364
54389
95969
Giải ba
01008
53693
49704
20176
26584
45334
Giải nhì
66189
40852
24457
Giải nhất
73358
42688
20069
Đặc biệt
074815
090534
330618
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07; 08 00; 04
Đầu 1 15; 18 10 12; 18
Đầu 2 25; 29 20; 21; 24; 28 20; 22
Đầu 3 30; 35 34(3); 38 34
Đầu 4 44; 47 45 47
Đầu 5 50; 52; 55; 58(2) 51; 52 57
Đầu 6 64; 65(2); 69(2)
Đầu 7 72; 76; 77 70; 79
Đầu 8 89 88 84; 89
Đầu 9 93; 98 90; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 25/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
27
09
Giải bảy
534
743
Giải sáu
1589
0372
6216
4762
5278
2999
Giải năm
7900
4053
Giải tư
65701
42319
14878
18525
77809
99689
99857
91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338
Giải ba
62281
29178
87642
36784
Giải nhì
92245
30807
Giải nhất
67947
22314
Đặc biệt
752565
565997
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 09 07; 09(2)
Đầu 1 16; 19 14
Đầu 2 25; 27 20; 22
Đầu 3 34 38
Đầu 4 45; 47 42; 43; 44
Đầu 5 57 53
Đầu 6 65 62
Đầu 7 72; 78(2) 78
Đầu 8 81; 89(2) 82; 84
Đầu 9 97; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 24/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
86
60
09
Giải bảy
486
126
605
Giải sáu
4706
3246
1805
2789
5161
6449
2339
8685
7596
Giải năm
5067
2608
2246
Giải tư
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
43243
17053
06360
84131
64754
32954
47592
16343
42142
60843
54946
46692
26036
29660
Giải ba
03162
24216
99883
72800
81718
25593
Giải nhì
88133
60650
22732
Giải nhất
59908
31895
69527
Đặc biệt
507274
248928
347463
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 05; 06; 08 00; 08 05; 09
Đầu 1 16; 19 18
Đầu 2 26 26; 28 27
Đầu 3 33 31 32; 36; 39
Đầu 4 40; 46 43; 49 42; 43(2); 46(2)
Đầu 5 57 50; 53; 54(2)
Đầu 6 62; 63; 67 60(2); 61 60; 63
Đầu 7 74
Đầu 8 81; 86(2) 83; 89 85
Đầu 9 92; 95 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 23/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
61
82
Giải bảy
950
876
Giải sáu
7664
2314
1168
8561
6565
7028
Giải năm
1298
6435
Giải tư
76198
58847
97335
67126
45018
00405
54069
31020
98112
85129
32669
18009
83615
90819
Giải ba
04423
87780
86561
90161
Giải nhì
06737
61831
Giải nhất
07503
58927
Đặc biệt
068543
058945
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 05 09
Đầu 1 14; 18 12; 15; 19
Đầu 2 23; 26 20; 27; 28; 29
Đầu 3 35; 37 31; 35
Đầu 4 43; 47 45
Đầu 5 50
Đầu 6 61; 64; 68; 69 61(3); 65; 69
Đầu 7 76
Đầu 8 80 82
Đầu 9 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 22/01/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
70
53
Giải bảy
021
654
Giải sáu
5999
6245
5288
4362
1870
4608
Giải năm
4678
6888
Giải tư
10141
54209
39657
04719
13467
08127
12218
67895
33930
11427
15708
72064
32943
05761
Giải ba
18916
11863
26822
36032
Giải nhì
55714
36478
Giải nhất
92450
39903
Đặc biệt
328155
171310
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 03; 08(2)
Đầu 1 14; 16; 18; 19 10
Đầu 2 21; 27 22; 27
Đầu 3 30; 32
Đầu 4 41; 45 43
Đầu 5 50; 55; 57 53; 54
Đầu 6 63; 67 61; 62; 64
Đầu 7 70; 78 70; 78
Đầu 8 88 88
Đầu 9 99 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 21/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
24
21
Giải bảy
457
517
Giải sáu
5087
0379
3685
5397
3183
2849
Giải năm
2525
9641
Giải tư
53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
Giải ba
10304
95842
86649
51545
Giải nhì
73219
09612
Giải nhất
95038
29697
Đặc biệt
773108
967790
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 04; 07; 08 04
Đầu 1 19 11; 12; 17
Đầu 2 24; 25 21
Đầu 3 38 38
Đầu 4 42; 45 41; 45; 49(2)
Đầu 5 57
Đầu 6
Đầu 7 72; 77; 78(2); 79 76; 79
Đầu 8 85; 87 81; 83
Đầu 9 90; 97(3)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 20/01/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
30
50
Giải bảy
845
244
Giải sáu
4244
6546
0422
5590
0650
9631
Giải năm
7981
4299
Giải tư
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
Giải ba
29303
98496
54998
36670
Giải nhì
90890
13055
Giải nhất
03511
18025
Đặc biệt
766453
558476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 07 04
Đầu 1 11 13; 15
Đầu 2 22; 25 25; 29
Đầu 3 30; 35 31; 34
Đầu 4 40; 44; 45; 46 44(2)
Đầu 5 53; 56 50(2); 53; 55
Đầu 6 61
Đầu 7 70; 76
Đầu 8 81; 82
Đầu 9 90; 96 90; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 19/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
99
39
81
Giải bảy
875
039
912
Giải sáu
7552
1603
9784
1303
1848
9464
2825
2243
0428
Giải năm
4856
5323
4779
Giải tư
33941
56766
81711
66884
01014
48079
24589
42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
Giải ba
65472
68530
50033
64462
75835
46785
Giải nhì
50841
37005
26911
Giải nhất
63309
16954
26987
Đặc biệt
630115
289856
990500
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 09 03; 05; 08 00
Đầu 1 11; 14; 15 11; 12
Đầu 2 23 25; 28
Đầu 3 30 33(2); 35; 39(2) 35
Đầu 4 41(2) 45; 48(2) 43
Đầu 5 52; 56 54; 56 55
Đầu 6 66 62; 64 61; 66(2); 67
Đầu 7 72; 75; 79 79
Đầu 8 84(2); 89 81; 89 81; 85; 87(2); 88
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 18/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
78
47
Giải bảy
195
683
Giải sáu
5617
3947
4158
9651
1751
3911
Giải năm
3186
8715
Giải tư
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
Giải ba
36038
71098
93594
99915
Giải nhì
30107
15864
Giải nhất
31768
45225
Đặc biệt
761415
732584
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07
Đầu 1 15; 17 11; 14; 15(2)
Đầu 2 23; 28 25
Đầu 3 35; 38 33
Đầu 4 47(2); 49 47
Đầu 5 55; 58 51(2)
Đầu 6 68; 69 64(2)
Đầu 7 78 75; 77
Đầu 8 86 83; 84; 86
Đầu 9 95; 98 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 17/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
04
76
72
Giải bảy
296
996
908
Giải sáu
8078
2526
0449
1388
3086
5403
5918
1131
8032
Giải năm
9070
9948
2168
Giải tư
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
71647
58271
79693
97054
10485
85068
38971
52828
45843
14125
77716
20694
12877
79288
Giải ba
28981
21143
84692
12374
43214
98059
Giải nhì
06286
16649
98408
Giải nhất
18435
24811
47295
Đặc biệt
369671
327706
483645
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 05; 08; 09 03; 06 08(2)
Đầu 1 13; 15 11 14; 16; 18
Đầu 2 26 25; 28
Đầu 3 35(2); 39 31; 32
Đầu 4 43; 49 47; 48; 49 43; 45
Đầu 5 54 59
Đầu 6 68 68
Đầu 7 70; 71; 78 71(2); 74; 76 72; 77
Đầu 8 81; 86 85; 86; 88 88
Đầu 9 96 92; 93; 96 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 16/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
52
68
Giải bảy
236
199
Giải sáu
6712
0166
5135
5875
7288
5958
Giải năm
9329
7596
Giải tư
04453
18857
85226
24659
01275
39620
79053
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
Giải ba
36413
71060
19921
17712
Giải nhì
46105
45887
Giải nhất
02845
35266
Đặc biệt
673475
600020
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05 06
Đầu 1 12; 13 12(2)
Đầu 2 20; 26; 29 20; 21
Đầu 3 35; 36
Đầu 4 45 42; 49
Đầu 5 52; 53(2); 57; 59 58; 59
Đầu 6 60; 66 66; 68
Đầu 7 75(2) 75; 77
Đầu 8 87; 88
Đầu 9 95; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 15/01/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
95
47
Giải bảy
476
531
Giải sáu
0009
4396
2123
1555
2808
9287
Giải năm
5158
1552
Giải tư
97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286
16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176
Giải ba
30850
14404
24438
08919
Giải nhì
61236
01438
Giải nhất
06299
05993
Đặc biệt
091261
266651
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 07; 09 08
Đầu 1 15 14; 19
Đầu 2 23 22
Đầu 3 36 31; 38(2)
Đầu 4 48 47
Đầu 5 50; 58(2) 51; 52; 55; 58
Đầu 6 61
Đầu 7 76 76
Đầu 8 81; 86; 88 86; 87
Đầu 9 95; 96; 99 93; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 14/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
19
54
Giải bảy
240
658
Giải sáu
5756
5061
5641
4682
4786
6085
Giải năm
5598
6966
Giải tư
36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684
40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250
Giải ba
40084
44599
95454
68273
Giải nhì
01593
01430
Giải nhất
86231
27684
Đặc biệt
528350
032094
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 03; 07 00; 08
Đầu 1 19
Đầu 2 20 21(2)
Đầu 3 31 30; 32
Đầu 4 40; 41
Đầu 5 50; 56 50; 54(2); 58; 59
Đầu 6 61(2) 66
Đầu 7 78 73
Đầu 8 84(2) 82; 84; 85; 86
Đầu 9 93; 98; 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 13/01/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
12
20
Giải bảy
151
092
Giải sáu
1469
2860
0071
4472
2275
1489
Giải năm
0070
8192
Giải tư
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
Giải ba
25651
59370
13411
68532
Giải nhì
35162
44322
Giải nhất
40480
03019
Đặc biệt
963722
294160
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07
Đầu 1 12 11; 13; 18; 19
Đầu 2 21; 22 20; 22
Đầu 3 32 32
Đầu 4
Đầu 5 51(2) 58(2)
Đầu 6 60; 62; 65; 69 60; 67
Đầu 7 70(2); 71; 75 72; 75; 79
Đầu 8 80 89
Đầu 9 93; 97 92(2); 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 12/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
16
93
Giải bảy
746
269
953
Giải sáu
5758
1549
4878
6170
5413
0075
1493
1343
7307
Giải năm
5034
3908
7745
Giải tư
38988
49471
59474
20689
65666
63386
65058
47739
08594
86770
29723
86947
92871
35632
75170
09965
75341
65965
69195
23462
20897
Giải ba
21765
05340
02708
16193
06874
17977
Giải nhì
59170
23808
59121
Giải nhất
34523
62819
26125
Đặc biệt
950224
865474
586721
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08(3) 07
Đầu 1 11 13; 16; 19
Đầu 2 23; 24 23 21(2); 25
Đầu 3 34 32; 39
Đầu 4 40; 46; 49 47 41; 43; 45
Đầu 5 58(2) 53
Đầu 6 65; 66 69 62; 65(2)
Đầu 7 70; 71; 74; 78 70(2); 71; 74; 75 70; 74; 77
Đầu 8 86; 88; 89
Đầu 9 93; 94 93(2); 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 11/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
50
50
Giải bảy
219
428
Giải sáu
0553
9138
0022
2532
8213
5956
Giải năm
8968
5179
Giải tư
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
11670
22810
46874
42407
49648
39301
54877
Giải ba
43516
18563
50225
39785
Giải nhì
58948
40770
Giải nhất
37172
75062
Đặc biệt
035115
721281
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 07 01; 07
Đầu 1 15; 16; 19 10; 13
Đầu 2 22(2) 25; 28
Đầu 3 32; 38 32
Đầu 4 48 48
Đầu 5 50; 53 50; 56
Đầu 6 62; 63; 68 62
Đầu 7 72 70(2); 74; 77; 79
Đầu 8 80 81; 85
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 10/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
02
71
04
Giải bảy
045
510
161
Giải sáu
7216
4839
8630
8418
5875
3326
8762
2906
5177
Giải năm
1667
7690
1511
Giải tư
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
24170
32620
48314
70274
02343
54792
05364
84978
56995
35176
26986
19097
94415
88220
Giải ba
08863
33802
12317
61548
62153
27828
Giải nhì
05072
46959
66402
Giải nhất
52767
82352
12477
Đặc biệt
018863
206967
384058
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02(2) 02; 04; 06
Đầu 1 15; 16 10; 14; 17; 18 11; 15
Đầu 2 29 20; 26 20; 28
Đầu 3 30; 35; 39
Đầu 4 45 43; 48
Đầu 5 52; 59 53; 58
Đầu 6 63(2); 67(2); 68 64; 67 61; 62
Đầu 7 72; 73; 76 70; 71; 74; 75 76; 77(2); 78
Đầu 8 86
Đầu 9 98 90; 92 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 09/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
20
78
Giải bảy
909
808
Giải sáu
1721
7377
3556
6835
0518
4840
Giải năm
2635
9952
Giải tư
53250
69205
35123
82925
21998
81206
23326
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
Giải ba
93434
72090
69571
04365
Giải nhì
51059
58003
Giải nhất
30218
58506
Đặc biệt
660796
099654
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06; 09 03; 06; 08
Đầu 1 18 18
Đầu 2 20; 21; 23; 25; 26
Đầu 3 34; 35 35
Đầu 4 40
Đầu 5 50; 56; 59 52; 54; 59
Đầu 6 63; 65
Đầu 7 77 71; 77; 78(2)
Đầu 8 83; 88
Đầu 9 90; 96; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 08/01/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
38
37
Giải bảy
665
766
Giải sáu
3102
9822
0865
0696
9912
0206
Giải năm
0040
6510
Giải tư
06029
79520
04109
48845
89282
70762
34762
13663
77969
23846
09568
05605
25982
16054
Giải ba
08382
30052
08514
20384
Giải nhì
30977
44718
Giải nhất
67667
90320
Đặc biệt
960127
332369
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 09 05; 06
Đầu 1 10; 12; 14; 18
Đầu 2 20; 22; 27; 29 20
Đầu 3 38 37
Đầu 4 40; 45 46
Đầu 5 52 54
Đầu 6 62(2); 65(2); 67 63; 66; 68; 69(2)
Đầu 7 77
Đầu 8 82(2) 82; 84
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 07/01/2019

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
17
81
Giải bảy
638
469
Giải sáu
4566
7868
9604
8646
0132
4455
Giải năm
8260
5983
Giải tư
20795
81948
42148
64458
50249
86710
12927
32598
96383
33826
27619
62633
45469
83581
Giải ba
72982
37496
42729
72836
Giải nhì
86061
73298
Giải nhất
95559
64076
Đặc biệt
602237
087343
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04
Đầu 1 10; 17 19
Đầu 2 27 26; 29
Đầu 3 37; 38 32; 33; 36
Đầu 4 48(2); 49 43; 46
Đầu 5 58; 59 55
Đầu 6 60; 61; 66; 68 69(2)
Đầu 7 76
Đầu 8 82 81(2); 83(2)
Đầu 9 95; 96 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 06/01/2019

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
83
00
Giải bảy
107
823
Giải sáu
6820
6543
6016
9086
4592
5942
Giải năm
6307
0720
Giải tư
15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
Giải ba
00190
90536
19975
79461
Giải nhì
36627
26428
Giải nhất
87979
00710
Đặc biệt
260859
102544
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 07(2) 00; 03; 09
Đầu 1 16; 17 10; 19
Đầu 2 20; 27 20; 23; 28
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 43 42; 44
Đầu 5 51; 59 52
Đầu 6 60 60; 61; 65
Đầu 7 73; 79 75
Đầu 8 83 86
Đầu 9 90; 97 92(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 05/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
79
84
27
Giải bảy
416
090
299
Giải sáu
4281
6105
5320
8606
2820
6187
2325
8894
4824
Giải năm
2246
6051
7647
Giải tư
93586
09174
25645
70133
56789
51819
16941
67327
06321
67770
37028
82142
05928
43654
49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
Giải ba
22854
90718
66995
35095
87264
30227
Giải nhì
11885
49204
22387
Giải nhất
41110
11230
44970
Đặc biệt
038004
509020
036550
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 05 04; 06
Đầu 1 10; 16; 18; 19
Đầu 2 20 20(2); 21; 27; 28(2) 24(2); 25(2); 27(2)
Đầu 3 33 30
Đầu 4 41; 45; 46 42 47
Đầu 5 54 51; 54 50
Đầu 6 62; 64; 69
Đầu 7 74; 79 70 70; 74; 79
Đầu 8 81; 85; 86; 89 84; 87 80; 87
Đầu 9 90; 95(2) 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 04/01/2019

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
06
02
Giải bảy
568
087
Giải sáu
0790
1631
8130
9668
7358
2640
Giải năm
9164
9136
Giải tư
51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
59375
97305
43792
72160
96604
35365
84733
Giải ba
77929
98870
45251
63130
Giải nhì
87564
87483
Giải nhất
22960
17822
Đặc biệt
503204
088363
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06 02; 04; 05
Đầu 1
Đầu 2 29(2) 22
Đầu 3 30; 31; 38 30; 33; 36
Đầu 4 40
Đầu 5 51; 52; 53; 55 51; 58
Đầu 6 60; 64(2); 68 60; 63; 65; 68
Đầu 7 70 75
Đầu 8 86 83; 87
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 03/01/2019

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
83
87
99
Giải bảy
897
548
288
Giải sáu
2931
0487
5951
7910
6497
1794
3050
2880
3872
Giải năm
9951
0235
6687
Giải tư
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
79152
19065
78069
38359
51472
57096
79343
37182
88146
06770
83465
47430
44273
90154
Giải ba
54264
86570
12895
00012
68067
32405
Giải nhì
40202
38050
13013
Giải nhất
58977
63224
91323
Đặc biệt
464474
587998
579665
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 08 05
Đầu 1 10; 12 13
Đầu 2 22 24 23
Đầu 3 31; 34 35 30
Đầu 4 41 43; 48 46
Đầu 5 50; 51(2); 58 50; 52; 59 50; 54
Đầu 6 64; 66 65; 69 65(2); 67
Đầu 7 70; 74; 77 72 70; 72; 73
Đầu 8 83; 87 87 80; 82; 87; 88
Đầu 9 97 94; 95; 96; 97; 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 02/01/2019

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
91
22
Giải bảy
663
188
Giải sáu
6860
4650
9523
2354
1697
7116
Giải năm
9479
6918
Giải tư
73894
15834
66389
04792
81947
36877
27734
56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
Giải ba
65281
08252
25769
58850
Giải nhì
53380
36578
Giải nhất
25573
25882
Đặc biệt
544025
494327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02
Đầu 1 16; 18
Đầu 2 23; 25 22; 27(2)
Đầu 3 34(2)
Đầu 4 47
Đầu 5 50; 52 50; 54; 56
Đầu 6 60; 63 69
Đầu 7 73; 77; 79 75; 78
Đầu 8 80; 81; 89 82; 88
Đầu 9 91; 92; 94 91; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 01/01/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
04
05
Giải bảy
616
469
Giải sáu
7173
6977
5603
1779
9608
7164
Giải năm
0000
2540
Giải tư
32016
50160
96612
02533
80327
47858
31964
54611
12794
30023
89145
42206
47587
90407
Giải ba
54996
11072
94126
42001
Giải nhì
35892
16923
Giải nhất
28447
21186
Đặc biệt
757696
852170
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 03; 04 01; 05; 06; 07; 08
Đầu 1 12; 16(2) 11
Đầu 2 27 23(2); 26
Đầu 3 33
Đầu 4 47 40; 45
Đầu 5 58
Đầu 6 60; 64 64; 69
Đầu 7 72; 73; 77 70; 79
Đầu 8 86; 87
Đầu 9 92; 96(2) 94