Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/02/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
73
45
Giải bảy
287
661
Giải sáu
3021
6904
8860
8661
6615
6981
Giải năm
7212
7806
Giải tư
45240
53054
11717
27642
56559
84173
18039
99524
26966
55544
75500
38704
58245
86620
Giải ba
94447
80139
88979
11367
Giải nhì
51540
22249
Giải nhất
52939
58385
Đặc biệt
61285
34510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04 00; 04; 06
Đầu 1 12; 17 10; 15
Đầu 2 21 20; 24
Đầu 3 39(3)
Đầu 4 40(2); 42; 47 44; 45(2); 49
Đầu 5 54; 59
Đầu 6 60 61(2); 66; 67
Đầu 7 73(2) 79
Đầu 8 85; 87 81; 85
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
61
94
Giải bảy
296
669
Giải sáu
1243
0100
1699
5282
0056
2098
Giải năm
8512
3392
Giải tư
66930
60265
88532
56666
14879
57517
34271
94926
67852
53795
73991
07320
01839
47035
Giải ba
46508
74093
32626
94104
Giải nhì
69229
70214
Giải nhất
96340
46603
Đặc biệt
83683
90466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08 03; 04
Đầu 1 12; 17 14
Đầu 2 29 20; 26(2)
Đầu 3 30; 32 35; 39
Đầu 4 40; 43
Đầu 5 52; 56
Đầu 6 61; 65; 66 66; 69
Đầu 7 71; 79
Đầu 8 83 82
Đầu 9 93; 96; 99 91; 92; 94; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
65
82
Giải bảy
629
874
Giải sáu
8608
6048
7312
2486
1913
6593
Giải năm
5617
3363
Giải tư
20179
20789
62207
71240
82588
36504
65820
62387
30959
69285
30910
22222
74248
89053
Giải ba
61582
67177
46519
91809
Giải nhì
29886
38094
Giải nhất
59972
95238
Đặc biệt
95507
41271
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 07(2); 08 09
Đầu 1 12; 17 10; 13; 19
Đầu 2 20; 29 22
Đầu 3 38
Đầu 4 40; 48 48
Đầu 5 53; 59
Đầu 6 65 63
Đầu 7 72; 77; 79 71; 74
Đầu 8 82; 86; 88; 89 82; 85; 86; 87
Đầu 9 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
57
00
Giải bảy
613
308
850
Giải sáu
1144
6770
7803
6448
4753
9931
7121
1405
2332
Giải năm
8716
5957
0931
Giải tư
27743
16866
31938
67374
40283
32730
97273
08572
57448
33179
72567
60425
02783
54662
20481
65923
19820
52393
66432
13270
34523
Giải ba
40150
66552
30931
14755
68302
85122
Giải nhì
61426
10194
13004
Giải nhất
66631
41791
48096
Đặc biệt
26302
61732
43071
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03(2) 08 00; 02; 04; 05
Đầu 1 13; 16
Đầu 2 26 25 20; 21; 22; 23(2)
Đầu 3 30; 31; 38 31(2); 32 31; 32(2)
Đầu 4 43; 44 48(2)
Đầu 5 50; 52 53; 55; 57(2) 50
Đầu 6 66 62; 67
Đầu 7 70; 73; 74 72; 79 70; 71
Đầu 8 83 83 81
Đầu 9 91; 94 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
40
36
Giải bảy
171
284
Giải sáu
0035
4526
8556
0849
2919
6207
Giải năm
4583
0404
Giải tư
86433
30947
49597
86062
60142
56156
38624
72998
29748
67334
13995
82309
51402
97678
Giải ba
12650
49803
61974
69450
Giải nhì
56840
87067
Giải nhất
32887
08166
Đặc biệt
43985
29824
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 02; 04; 07; 09
Đầu 1 19
Đầu 2 24; 26 24
Đầu 3 33; 35 34; 36
Đầu 4 40(2); 42; 47 48; 49
Đầu 5 50; 56(2) 50
Đầu 6 62 66; 67
Đầu 7 71 74; 78
Đầu 8 83; 85; 87 84
Đầu 9 97 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
81
93
Giải bảy
459
579
331
Giải sáu
6526
3545
7784
2120
2369
7987
9892
6711
1296
Giải năm
0683
2035
9345
Giải tư
40832
95467
27255
88128
47021
60670
95607
02655
75272
19298
83866
80858
32404
22681
52280
01713
72494
33479
14100
81972
10196
Giải ba
10303
62935
03761
11509
26119
40732
Giải nhì
40050
62299
87368
Giải nhất
57788
13834
87725
Đặc biệt
91843
82705
02256
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 07 04; 05; 09 00
Đầu 1 11; 13; 19
Đầu 2 21; 26; 28 20 25
Đầu 3 32; 35 34; 35 31; 32
Đầu 4 43; 45 45
Đầu 5 50; 55; 59 55; 58 56
Đầu 6 67 61; 66; 69 68
Đầu 7 70; 73 72; 79 72; 79
Đầu 8 83; 84; 88 81(2); 87 80
Đầu 9 98; 99 92; 93; 94; 96(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
69
38
Giải bảy
551
622
Giải sáu
9378
3188
0042
2942
5844
5231
Giải năm
3181
1876
Giải tư
46291
57787
10848
98444
45502
81869
96604
62580
05993
19831
17382
82561
83671
33139
Giải ba
71294
52249
11395
66838
Giải nhì
24710
49998
Giải nhất
14411
13355
Đặc biệt
97625
45512
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 04
Đầu 1 10; 11 12
Đầu 2 25 22
Đầu 3 31(2); 38(2); 39
Đầu 4 42; 44; 48; 49 42; 44
Đầu 5 51 55
Đầu 6 69(2) 61
Đầu 7 78 71; 76
Đầu 8 81; 87; 88 80; 82
Đầu 9 91; 94 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/02/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
94
47
Giải bảy
041
047
Giải sáu
8425
8708
1732
1935
6040
1772
Giải năm
8329
5195
Giải tư
58747
93265
00155
18849
14715
34660
06270
77722
75674
92697
25672
77246
61688
11263
Giải ba
97660
79958
41345
30633
Giải nhì
80007
16737
Giải nhất
74338
28980
Đặc biệt
56509
60491
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07; 08; 09
Đầu 1 15
Đầu 2 25; 29 22
Đầu 3 32; 38 33; 35; 37
Đầu 4 41; 47; 49 40; 45; 46; 47(2)
Đầu 5 55; 58
Đầu 6 60(2); 65 63
Đầu 7 70 72(2); 74
Đầu 8 80; 88
Đầu 9 94 91; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
28
44
Giải bảy
794
653
Giải sáu
9358
1691
3791
6170
6579
4520
Giải năm
7705
7420
Giải tư
20889
11701
21710
35309
93692
18450
44330
38200
72435
28667
33729
77938
57628
80169
Giải ba
40342
10209
61224
86890
Giải nhì
23646
39239
Giải nhất
55765
57859
Đặc biệt
93460
40358
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05; 09(2) 00
Đầu 1 10
Đầu 2 28 20(2); 24; 28; 29
Đầu 3 30 35; 38; 39
Đầu 4 42; 46 44
Đầu 5 50; 58 53; 58; 59
Đầu 6 60; 65 67; 69
Đầu 7 70; 79
Đầu 8 89
Đầu 9 91(2); 92; 94 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
39
20
Giải bảy
986
048
Giải sáu
0983
0719
6831
2281
3176
5598
Giải năm
7945
9024
Giải tư
78538
33186
75291
96847
95029
60334
24508
56573
01543
50153
61092
35893
66045
74116
Giải ba
22147
43816
91163
02480
Giải nhì
12056
72343
Giải nhất
00630
66438
Đặc biệt
06682
13935
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08
Đầu 1 16; 19 16
Đầu 2 29 20; 24
Đầu 3 30; 31; 34; 38; 39 35; 38
Đầu 4 45; 47(2) 43(2); 45; 48
Đầu 5 56 53
Đầu 6 63
Đầu 7 73; 76
Đầu 8 82; 83; 86(2) 80; 81
Đầu 9 91 92; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
16
18
Giải bảy
539
394
779
Giải sáu
6051
4532
2731
7492
3003
3186
7740
7365
1123
Giải năm
2602
5689
0705
Giải tư
67855
51665
12288
42243
26974
76014
32785
50688
03906
75089
04767
91839
50435
69304
75039
64366
32501
18750
70775
98108
51905
Giải ba
68878
15803
87527
28424
50537
29954
Giải nhì
46383
31393
78813
Giải nhất
43733
35523
73057
Đặc biệt
38740
04023
67850
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 03 03; 04; 06 01; 05(2); 08
Đầu 1 14 16 13; 18
Đầu 2 23(2); 24; 27 23
Đầu 3 31; 32; 33; 38; 39 35; 39 37; 39
Đầu 4 40; 43 40
Đầu 5 51; 55 50(2); 54; 57
Đầu 6 65 67 65; 66
Đầu 7 74; 78 75; 79
Đầu 8 83; 85; 88 86; 88; 89(2)
Đầu 9 92; 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
43
18
Giải bảy
237
389
Giải sáu
0812
9945
5956
6531
9965
9406
Giải năm
5513
1598
Giải tư
64135
68172
96698
19896
31591
25260
01051
07174
03081
11037
81204
62897
37572
97084
Giải ba
17175
17469
48944
23281
Giải nhì
20333
56587
Giải nhất
33042
35536
Đặc biệt
14514
86895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 06
Đầu 1 12; 13; 14 18
Đầu 2
Đầu 3 33; 35; 37 31; 36; 37
Đầu 4 42; 43; 45 44
Đầu 5 51; 56
Đầu 6 60; 69 65
Đầu 7 72; 75 72; 74
Đầu 8 81(2); 84; 87; 89
Đầu 9 91; 96; 98 95; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
51
54
14
Giải bảy
591
311
154
Giải sáu
1723
2794
7271
9231
4078
1927
8172
4939
9177
Giải năm
9221
7546
4219
Giải tư
29837
27192
92332
54635
62752
65113
42163
15594
23243
72320
61838
12551
21886
91373
26467
02810
88253
59943
19935
54920
46745
Giải ba
45570
57104
52916
71225
25913
82319
Giải nhì
28606
35454
06748
Giải nhất
54073
07217
01105
Đặc biệt
70564
54765
03734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 06 05
Đầu 1 13 11; 16; 17 10; 13; 14; 19(2)
Đầu 2 21; 23 20; 25; 27 20
Đầu 3 32; 35; 37 31; 38 34; 35; 39
Đầu 4 43; 46 43; 45; 48
Đầu 5 51; 52 51; 54(2) 53; 54
Đầu 6 63; 64 65 67
Đầu 7 70; 71; 73 73; 78 72; 77
Đầu 8 86
Đầu 9 91; 92; 94 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
73
53
Giải bảy
384
682
Giải sáu
2458
1662
9657
2824
4952
6656
Giải năm
9269
1675
Giải tư
89103
04672
14223
86419
98935
94026
18104
36782
49160
00568
60754
34616
44923
35122
Giải ba
08714
81308
93990
73386
Giải nhì
24306
91251
Giải nhất
82382
30560
Đặc biệt
47136
89316
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03; 04; 06; 08
Đầu 1 14; 19 16(2)
Đầu 2 23; 26 22; 23; 24
Đầu 3 35; 36
Đầu 4
Đầu 5 57; 58 51; 52; 53; 54; 56
Đầu 6 62; 69 60(2); 68
Đầu 7 72; 73 75
Đầu 8 82; 84 82(2); 86
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/02/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
18
59
Giải bảy
838
791
Giải sáu
2813
1746
9052
0726
6012
5622
Giải năm
5831
2952
Giải tư
06053
14116
08840
22187
09789
18183
44479
53339
37434
04617
74558
05799
14484
86826
Giải ba
98070
65618
04752
72360
Giải nhì
71376
15209
Giải nhất
40982
21859
Đặc biệt
93618
80409
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09(2)
Đầu 1 13; 16; 18(3) 12; 17
Đầu 2 22; 26(2)
Đầu 3 31; 38 34; 39
Đầu 4 40; 46
Đầu 5 52; 53 52(2); 58; 59(2)
Đầu 6 60
Đầu 7 70; 76; 79
Đầu 8 82; 83; 87; 89 84
Đầu 9 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
10
10
Giải bảy
231
489
Giải sáu
1310
1033
5946
9175
6804
7451
Giải năm
0866
8682
Giải tư
16697
86604
34567
20904
35478
62003
10091
17977
19430
39779
07994
73445
34709
69907
Giải ba
55205
77657
53494
75531
Giải nhì
75044
79160
Giải nhất
32487
92808
Đặc biệt
61311
48397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03; 04(2); 05 04; 07; 08; 09
Đầu 1 10(2); 11 10
Đầu 2
Đầu 3 31; 33 30; 31
Đầu 4 44; 46 45
Đầu 5 57 51
Đầu 6 66; 67 60
Đầu 7 78 75; 77; 79
Đầu 8 87 82; 89
Đầu 9 91; 97 94(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 12/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
99
36
Giải bảy
967
118
Giải sáu
7857
0103
5994
0473
6636
5899
Giải năm
9661
4381
Giải tư
67943
03770
28677
76178
11524
93491
21124
66201
34321
40575
12229
14878
79110
98013
Giải ba
67054
22046
21081
41027
Giải nhì
70822
76963
Giải nhất
10574
68736
Đặc biệt
17866
92680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03 01
Đầu 1 10; 13; 18
Đầu 2 22; 24(2) 21; 27; 29
Đầu 3 36(3)
Đầu 4 43; 46
Đầu 5 54; 57
Đầu 6 61; 66; 67 63
Đầu 7 70; 74; 77; 78 73; 75; 78
Đầu 8 80; 81(2)
Đầu 9 91; 94; 99 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
11
51
69
Giải bảy
665
117
027
Giải sáu
4836
1732
5212
8109
7155
4966
6511
8284
7671
Giải năm
2287
1487
9719
Giải tư
30961
81372
01569
34193
64726
29818
37663
32585
88203
17040
65845
25604
65278
91401
81582
32413
90966
20421
47813
26989
64588
Giải ba
83087
23870
76354
51941
05147
00052
Giải nhì
52783
00130
80660
Giải nhất
67507
77862
32198
Đặc biệt
30204
85444
05404
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 04; 07 01; 03; 04; 09 04
Đầu 1 11; 12; 18 17 11; 13(2); 19
Đầu 2 26 21; 27
Đầu 3 32; 36 30
Đầu 4 40; 41; 44; 45 47
Đầu 5 51; 54; 55 52
Đầu 6 61; 63; 65; 69 62; 66 60; 66; 69
Đầu 7 70; 72 78 71
Đầu 8 83; 87(2) 85; 87 82; 84; 88; 89
Đầu 9 93 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
04
44
Giải bảy
887
648
Giải sáu
4339
2331
7338
8751
3290
0989
Giải năm
7703
6118
Giải tư
53509
71189
24352
16732
17773
78958
73742
85717
59747
80931
44008
62086
79682
16823
Giải ba
31776
90084
55163
32815
Giải nhì
64663
26026
Giải nhất
24485
88407
Đặc biệt
51635
71819
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 04; 09 07; 08
Đầu 1 15; 17; 18; 19
Đầu 2 23; 26
Đầu 3 31; 32; 35; 38; 39 31
Đầu 4 42 44; 47; 48
Đầu 5 52; 58 51
Đầu 6 63 63
Đầu 7 73; 76
Đầu 8 84; 85; 87; 89 82; 86; 89
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
45
11
05
Giải bảy
110
003
792
Giải sáu
7660
8694
8850
0667
2357
5816
0899
1373
2112
Giải năm
2073
1628
9157
Giải tư
74668
06550
78784
11220
99803
46795
46408
46521
94898
87905
79421
89811
50772
39554
44070
95992
94846
43136
35811
05351
99369
Giải ba
06782
53127
10178
42108
06397
38318
Giải nhì
63214
55272
00998
Giải nhất
22202
17638
10898
Đặc biệt
10691
46666
48991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 03; 08 03; 05; 08 05
Đầu 1 10; 14 11(2); 16 11; 12; 18
Đầu 2 20; 27 21(2); 28
Đầu 3 38 36
Đầu 4 45 46
Đầu 5 50(2) 54; 57 51; 57
Đầu 6 60; 68 66; 67 69
Đầu 7 73 72(2); 78 70; 73
Đầu 8 82; 84
Đầu 9 91; 94; 95 98 91; 92(2); 97; 98(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
72
72
Giải bảy
602
769
Giải sáu
2600
7940
6314
6540
9216
3711
Giải năm
7241
6540
Giải tư
42368
47693
91776
58319
78662
07386
94089
18241
75925
42461
99756
94037
38045
80118
Giải ba
86380
95248
58523
71431
Giải nhì
22803
27430
Giải nhất
93321
92747
Đặc biệt
35473
09028
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 02; 03
Đầu 1 14; 19 11; 16; 18
Đầu 2 21 23; 25; 28
Đầu 3 30; 31; 37
Đầu 4 40; 41; 48 40(2); 41; 45; 47
Đầu 5 56
Đầu 6 62; 68 61; 69
Đầu 7 72; 73; 76 72
Đầu 8 80; 86; 89
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/02/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
01
86
Giải bảy
398
089
Giải sáu
2445
8362
6372
2057
3990
4227
Giải năm
2111
2063
Giải tư
62044
96762
72783
70696
15314
78002
74819
61110
90746
94923
01703
47330
18356
72065
Giải ba
35259
99727
15278
37517
Giải nhì
51289
68829
Giải nhất
92721
51536
Đặc biệt
88951
53638
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 02 03
Đầu 1 11; 14; 19 10; 17
Đầu 2 21; 27 23; 27; 29
Đầu 3 30; 36; 38
Đầu 4 44; 45 46
Đầu 5 51; 59 56; 57
Đầu 6 62(2) 63; 65
Đầu 7 72 78
Đầu 8 83; 89 86; 89
Đầu 9 96; 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/02/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
27
18
Giải bảy
952
249
Giải sáu
4317
4586
3155
8239
9130
2023
Giải năm
1238
6854
Giải tư
61274
99062
74394
86637
96464
74676
97789
98622
63052
18917
34537
85605
30183
09834
Giải ba
55632
72997
09265
23515
Giải nhì
82615
90679
Giải nhất
65041
91646
Đặc biệt
40470
81227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05
Đầu 1 15; 17 15; 17; 18
Đầu 2 27 22; 23; 27
Đầu 3 32; 37; 38 30; 34; 37; 39
Đầu 4 41 46; 49
Đầu 5 52; 55 52; 54
Đầu 6 62; 64 65
Đầu 7 70; 74; 76 79
Đầu 8 86; 89 83
Đầu 9 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
12
76
Giải bảy
035
838
Giải sáu
4987
6814
0884
0318
0748
5825
Giải năm
3972
5669
Giải tư
63915
61481
09251
63381
89303
36871
26539
37840
79492
38287
83329
14330
89940
48688
Giải ba
57757
08689
26840
24530
Giải nhì
39055
71892
Giải nhất
89780
44939
Đặc biệt
06287
86757
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03
Đầu 1 12; 14; 15 18
Đầu 2 25; 29
Đầu 3 35; 39 30(2); 38; 39
Đầu 4 40(3); 48
Đầu 5 51; 55; 57 57
Đầu 6 69
Đầu 7 71; 72 76
Đầu 8 80; 81(2); 84; 87(2); 89 87; 88
Đầu 9 92(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
80
87
26
Giải bảy
993
533
222
Giải sáu
9363
5195
3424
4782
1815
9766
0967
0647
6553
Giải năm
0750
5505
0497
Giải tư
77730
03132
03012
87307
70395
32362
35664
58945
77549
89461
11486
09361
06666
07529
96392
31991
06882
65021
32951
90581
17699
Giải ba
89253
78664
80999
55376
04176
74525
Giải nhì
97416
52426
88682
Giải nhất
67224
49239
01649
Đặc biệt
01549
49991
12868
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 05
Đầu 1 12; 16 15
Đầu 2 24(2) 26; 29 21; 22; 25; 26
Đầu 3 30; 32 33; 39
Đầu 4 49 45; 49 47; 49
Đầu 5 50; 53 51; 53
Đầu 6 62; 63; 64(2) 61(2); 66(2) 67; 68
Đầu 7 76 76
Đầu 8 80 82; 86; 87 81; 82(2)
Đầu 9 93; 95(2) 91; 99 91; 92; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/02/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
29
36
Giải bảy
315
803
Giải sáu
4716
2679
7054
7207
3143
1936
Giải năm
5427
9659
Giải tư
53759
08887
28349
17029
52510
84750
53461
36356
99819
64416
51035
37727
03559
77768
Giải ba
84728
54537
87215
67385
Giải nhì
42148
05759
Giải nhất
94933
66494
Đặc biệt
29270
50530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03; 07
Đầu 1 10; 15; 16 15; 16; 19
Đầu 2 27; 28; 29(2) 27
Đầu 3 33; 37 30; 35; 36(2)
Đầu 4 48; 49 43
Đầu 5 50; 54; 59 56; 59(3)
Đầu 6 61 68
Đầu 7 70; 79
Đầu 8 87 85
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/02/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
33
37
47
Giải bảy
944
956
378
Giải sáu
6488
5410
7045
4577
1627
5462
0002
0124
4140
Giải năm
2066
8412
1119
Giải tư
61089
28863
48690
31788
33631
16494
41064
77834
87319
50285
37646
50965
47380
21643
83253
64499
39743
55661
36075
32701
53144
Giải ba
32638
70175
03856
08036
50848
11455
Giải nhì
48863
34662
52093
Giải nhất
64933
53399
05227
Đặc biệt
45381
77770
79412
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 10 12; 19 12; 19
Đầu 2 27 24; 27
Đầu 3 31; 33(2); 38 34; 36; 37
Đầu 4 44; 45 43; 46 40; 43; 44; 47; 48
Đầu 5 56(2) 53; 55
Đầu 6 63(2); 64; 66 62(2); 65 61
Đầu 7 75 70; 77 75; 78
Đầu 8 81; 88(2); 89 80; 85
Đầu 9 90; 94 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/02/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
70
66
Giải bảy
175
829
Giải sáu
2554
6121
6918
3451
6282
5042
Giải năm
9535
5003
Giải tư
81985
46952
12622
54016
18513
49971
52824
49145
78534
09888
38527
54438
31963
93017
Giải ba
00751
92057
10947
84613
Giải nhì
93921
32998
Giải nhất
31178
62146
Đặc biệt
94094
29599
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 03
Đầu 1 13; 16; 18 13; 17
Đầu 2 21(2); 22; 24 27; 29
Đầu 3 35 34; 38
Đầu 4 42; 45; 46; 47
Đầu 5 51; 52; 54; 57 51
Đầu 6 63; 66
Đầu 7 70; 71; 75; 78
Đầu 8 85 82; 88
Đầu 9 94 98; 99