Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
28
19
Giải bảy
317
372
Giải sáu
7752
5846
9295
9512
5426
1146
Giải năm
5022
1390
Giải tư
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
61591
59183
83850
49465
14626
80733
08903
Giải ba
35940
20916
01354
71444
Giải nhì
69083
31396
Giải nhất
84780
30742
Đặc biệt
443127
649481
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01; 04 03
Đầu 1 16; 17 12; 19
Đầu 2 22; 27; 28 26(2)
Đầu 3 33; 38 33
Đầu 4 40; 42; 46 42; 44; 46
Đầu 5 52 50; 54
Đầu 6 65
Đầu 7 78 72
Đầu 8 80; 83 81; 83
Đầu 9 95; 99 90; 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/02/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
53
48
Giải bảy
058
971
Giải sáu
6810
4423
3899
3802
2258
3101
Giải năm
6280
8809
Giải tư
82828
58345
47271
21628
91933
79230
46993
18364
02274
35225
36451
51819
85691
40616
Giải ba
36569
74478
06848
46242
Giải nhì
69732
44877
Giải nhất
12979
76645
Đặc biệt
837119
736456
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 02; 09
Đầu 1 10; 19 16; 19
Đầu 2 23; 28(2) 25
Đầu 3 30; 32; 33
Đầu 4 45 42; 45; 48(2)
Đầu 5 53; 58 51; 56; 58
Đầu 6 69 64
Đầu 7 71; 78; 79 71; 74; 77
Đầu 8 80
Đầu 9 93; 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/02/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
69
90
Giải bảy
907
393
Giải sáu
8376
9115
6304
2117
2547
1256
Giải năm
2865
1230
Giải tư
52024
95090
85162
93927
52834
81563
13084
50823
66645
22686
76570
37565
74138
98718
Giải ba
99031
48794
64583
69142
Giải nhì
26464
00528
Giải nhất
88029
04973
Đặc biệt
318937
233776
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 07
Đầu 1 15 17; 18
Đầu 2 24; 27; 29 23; 28
Đầu 3 31; 34; 37 30; 38
Đầu 4 42; 45; 47
Đầu 5 56
Đầu 6 62; 63; 64; 65; 69 65
Đầu 7 76 70; 73; 76
Đầu 8 84 83; 86
Đầu 9 90; 94 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 25/02/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
00
27
Giải bảy
915
279
Giải sáu
3178
4758
1343
9804
3922
5264
Giải năm
9692
9132
Giải tư
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
Giải ba
37864
89773
08817
41780
Giải nhì
56941
24842
Giải nhất
67464
43842
Đặc biệt
713451
495127
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 04 04; 07
Đầu 1 15(2) 15; 17
Đầu 2 22 22; 23; 26; 27(2)
Đầu 3 31 32
Đầu 4 41; 43(2) 40; 42(2)
Đầu 5 51; 58 58
Đầu 6 64(2); 66 64
Đầu 7 71; 73; 78 79
Đầu 8 80(2)
Đầu 9 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
44
16
61
Giải bảy
002
109
442
Giải sáu
7521
3053
7002
4395
1250
3754
4741
8047
0920
Giải năm
4159
6728
5638
Giải tư
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
Giải ba
04253
94356
16615
05124
93905
59181
Giải nhì
24426
97355
24794
Giải nhất
86318
53008
85000
Đặc biệt
121750
857871
004902
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02(2) 08; 09 00(2); 02; 05
Đầu 1 12; 18 15; 16; 18 13
Đầu 2 21; 26; 28 24; 28 20
Đầu 3 31(2); 39 31; 38
Đầu 4 44; 45 41; 42; 47
Đầu 5 50; 53(2); 56; 59 50; 54; 55
Đầu 6 69 61
Đầu 7 71; 77 76; 79
Đầu 8 80; 85 85 81; 89
Đầu 9 92; 94 95 94(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/02/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
94
63
Giải bảy
642
240
Giải sáu
8393
4293
8955
9218
0997
2262
Giải năm
2529
3469
Giải tư
92086
25257
74120
40291
92349
53814
53407
52692
88187
64544
42868
08939
56724
86384
Giải ba
01627
58595
90719
90370
Giải nhì
49020
11001
Giải nhất
52781
12987
Đặc biệt
414815
538778
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07 01
Đầu 1 14; 15 18; 19
Đầu 2 20(2); 27; 29 24
Đầu 3 39
Đầu 4 42; 49 40; 44
Đầu 5 55; 57
Đầu 6 62; 63; 68; 69
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 81; 86 84; 87(2)
Đầu 9 91; 93(2); 94; 95 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
35
15
83
Giải bảy
581
650
476
Giải sáu
6115
1304
3278
5086
2647
4004
1940
6400
0160
Giải năm
7876
2545
7736
Giải tư
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
90887
76500
79907
87473
40865
26944
94433
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
Giải ba
49665
65803
80269
01649
59424
50932
Giải nhì
19208
98225
58220
Giải nhất
83225
46296
66623
Đặc biệt
480829
544684
939882
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04; 08 00; 04; 07 00; 04; 09
Đầu 1 13; 15 15
Đầu 2 24; 25; 29 25 20; 23; 24
Đầu 3 35 33 32; 36
Đầu 4 41; 44 44; 45; 47; 49 40; 49
Đầu 5 50
Đầu 6 65; 67 65; 69 60; 61
Đầu 7 76; 78 73 71; 76
Đầu 8 81; 86 84; 86; 87 82; 83
Đầu 9 92 96 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
36
Giải bảy
539
201
Giải sáu
4600
5242
9564
0754
2833
7800
Giải năm
9449
8775
Giải tư
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
Giải ba
02725
47515
51997
61075
Giải nhì
17995
04602
Giải nhất
88901
44931
Đặc biệt
668378
095086
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 01; 08 00; 01; 02
Đầu 1 15; 17
Đầu 2 25; 28 20; 25
Đầu 3 39 31; 33; 36; 37
Đầu 4 42; 49 43
Đầu 5 53 54
Đầu 6 64 64; 65
Đầu 7 77; 78(2) 75(2)
Đầu 8 85; 89 85; 86
Đầu 9 95 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/02/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
92
47
Giải bảy
056
601
Giải sáu
2401
2157
3711
7513
5159
6513
Giải năm
4432
1062
Giải tư
85304
11005
68778
91430
85072
54869
56074
54085
45043
34435
88757
68861
94019
51838
Giải ba
60370
67534
59505
42239
Giải nhì
58837
08208
Giải nhất
26898
60629
Đặc biệt
292309
600274
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04; 05; 09 01; 05; 08
Đầu 1 11 13(2); 19
Đầu 2 29
Đầu 3 30; 32; 34; 37 35; 38; 39
Đầu 4 43; 47
Đầu 5 56; 57 57; 59
Đầu 6 69 61; 62
Đầu 7 70; 72; 74; 78 74
Đầu 8 85
Đầu 9 92; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/02/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
86
15
Giải bảy
212
782
Giải sáu
3724
8244
9067
2160
4552
8972
Giải năm
3779
8554
Giải tư
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
Giải ba
37680
04407
01677
33199
Giải nhì
14576
16652
Giải nhất
05750
86429
Đặc biệt
564934
450730
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 07 01
Đầu 1 11; 12 15
Đầu 2 24; 28 29
Đầu 3 32(2); 34; 37 30; 36
Đầu 4 44; 48
Đầu 5 50 52(2); 54; 56
Đầu 6 67 60
Đầu 7 76; 79 72; 77
Đầu 8 80; 86 82; 89
Đầu 9 91 90; 96(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/02/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
55
62
Giải bảy
418
279
Giải sáu
8036
3061
5398
5652
0007
3764
Giải năm
2283
4622
Giải tư
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
Giải ba
55845
71990
34054
26179
Giải nhì
51667
12189
Giải nhất
60653
50666
Đặc biệt
025384
471914
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08 07
Đầu 1 18 14
Đầu 2 21 20; 22; 29
Đầu 3 30; 36 37
Đầu 4 40(2); 45; 47 42
Đầu 5 53; 55 52; 54
Đầu 6 61; 67; 69 62; 64; 66
Đầu 7 77; 79(2)
Đầu 8 83; 84 83; 87; 89
Đầu 9 90; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
09
96
32
Giải bảy
044
671
181
Giải sáu
0150
2641
3890
6652
3980
2650
9964
7647
0613
Giải năm
4549
5621
9101
Giải tư
70894
87374
13131
61623
44335
89181
36873
07450
22667
65316
57264
44515
66888
19265
52522
24294
45611
03200
16139
26637
92080
Giải ba
54719
94260
52718
80248
57796
60704
Giải nhì
58229
04021
43992
Giải nhất
06968
62379
92197
Đặc biệt
426603
620285
655790
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 09 00; 01; 04
Đầu 1 19 15; 16; 18 11; 13
Đầu 2 23; 29 21(2) 22
Đầu 3 31; 35 32; 37; 39
Đầu 4 41; 44; 49 48 47
Đầu 5 50 50(2); 52
Đầu 6 60; 68 64; 65; 67 64
Đầu 7 73; 74 71; 79
Đầu 8 81 80; 85; 88 80; 81
Đầu 9 90; 94 96 90; 92; 94; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/02/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
44
55
Giải bảy
298
678
Giải sáu
0535
4289
8667
1728
8816
7669
Giải năm
7254
1009
Giải tư
53629
58917
16614
26298
32417
40624
20617
05385
87444
47831
02880
96785
79099
43567
Giải ba
14795
89692
29282
76864
Giải nhì
13455
52366
Giải nhất
95597
65263
Đặc biệt
737179
406386
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09
Đầu 1 14; 17(3) 16
Đầu 2 24; 29 28
Đầu 3 35 31
Đầu 4 44 44
Đầu 5 54; 55 55
Đầu 6 67 63; 64; 66; 67; 69
Đầu 7 79 78
Đầu 8 89 80; 82; 85(2); 86
Đầu 9 92; 95; 97; 98(2) 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
78
97
43
Giải bảy
627
843
986
Giải sáu
4072
0246
6892
1009
6074
5410
4272
9330
4593
Giải năm
5070
0452
1249
Giải tư
17553
90118
03957
06611
61742
04272
51433
16843
78429
89371
65754
91361
66820
10990
78792
51292
47706
33236
32117
28741
45451
Giải ba
97244
50965
18539
37106
35425
96881
Giải nhì
98931
69028
12951
Giải nhất
90476
84389
96290
Đặc biệt
668303
290528
542849
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03 06; 09 06
Đầu 1 11; 18 10 17
Đầu 2 27 20; 28(2); 29 25
Đầu 3 31; 33 39 30; 36
Đầu 4 42; 44; 46 43(2) 41; 43; 49(2)
Đầu 5 53; 57 52; 54 51(2)
Đầu 6 65 61
Đầu 7 70; 72(2); 76; 78 71; 74 72
Đầu 8 89 81; 86
Đầu 9 92 90; 97 90; 92(2); 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
96
72
Giải bảy
125
787
Giải sáu
8646
2579
7028
2295
3578
7606
Giải năm
0214
0709
Giải tư
49193
84992
65539
25923
16520
37220
37828
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
Giải ba
27010
83393
48717
23612
Giải nhì
54263
91971
Giải nhất
40010
06141
Đặc biệt
285929
015898
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 06(2); 09
Đầu 1 10(2); 14 12; 17; 19
Đầu 2 20(2); 23; 25; 28(2); 29 27
Đầu 3 39
Đầu 4 46 41
Đầu 5 53
Đầu 6 63 69
Đầu 7 79 71; 72(2); 78
Đầu 8 87
Đầu 9 92; 93(2); 96 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/02/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
90
73
Giải bảy
807
413
Giải sáu
9704
2556
3011
4507
7118
0241
Giải năm
1426
7396
Giải tư
95616
89923
96351
40953
12669
57509
56344
89176
76788
29993
76174
28913
85855
37554
Giải ba
02034
89847
37327
20867
Giải nhì
22193
30075
Giải nhất
49668
37088
Đặc biệt
908555
725046
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 07; 09 07
Đầu 1 11; 16 13(2); 18
Đầu 2 23; 26 27
Đầu 3 34
Đầu 4 44; 47 41; 46
Đầu 5 51; 53; 55; 56 54; 55
Đầu 6 68; 69 67
Đầu 7 73; 74; 75; 76
Đầu 8 88(2)
Đầu 9 90; 93 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/02/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
74
32
Giải bảy
115
101
Giải sáu
3784
0334
2071
8117
2308
3593
Giải năm
4526
4648
Giải tư
43635
93027
53891
35394
88135
33653
20871
53731
15790
04949
73431
32078
23245
46865
Giải ba
34800
40931
93758
79275
Giải nhì
33086
01678
Giải nhất
89462
07844
Đặc biệt
264621
548775
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00 01; 08
Đầu 1 15 17
Đầu 2 21; 26; 27
Đầu 3 31; 34; 35(2) 31(2); 32
Đầu 4 44; 45; 48; 49
Đầu 5 53 58
Đầu 6 62 65
Đầu 7 71(2); 74 75(2); 78(2)
Đầu 8 84; 86
Đầu 9 91; 94 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 11/02/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
33
56
Giải bảy
497
860
Giải sáu
5611
9534
8529
2629
8308
4315
Giải năm
6844
2222
Giải tư
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
Giải ba
19884
00678
37065
55151
Giải nhì
95959
44330
Giải nhất
05305
28328
Đặc biệt
562258
618268
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 08 08
Đầu 1 11 12; 15; 16
Đầu 2 27; 29 22(2); 28; 29
Đầu 3 33(2); 34 30
Đầu 4 44
Đầu 5 55; 58; 59 51; 56
Đầu 6 61 60; 65; 68
Đầu 7 75; 78 72; 76
Đầu 8 84; 87 82; 87
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
33
06
04
Giải bảy
709
408
583
Giải sáu
1821
2909
5068
3665
2728
0846
4871
6672
0394
Giải năm
5197
0774
3055
Giải tư
52387
18576
09978
26648
07422
49314
91234
96602
41675
54993
33111
03632
13852
66972
18144
47998
88840
40246
80997
90562
55490
Giải ba
76090
32319
39637
46287
35250
69893
Giải nhì
94474
56267
45561
Giải nhất
54142
56838
50571
Đặc biệt
246367
371139
015943
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 09(2) 02; 06; 08 04
Đầu 1 14; 19 11
Đầu 2 21; 22 28
Đầu 3 33; 34 32; 37; 38; 39
Đầu 4 42; 48 46 40; 43; 44; 46
Đầu 5 52 50; 55
Đầu 6 67; 68 65; 67 61; 62
Đầu 7 74; 76; 78 72; 74; 75 71(2); 72
Đầu 8 87 87 83
Đầu 9 90; 97 93 90; 93; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/02/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
45
51
Giải bảy
322
788
Giải sáu
1840
1420
7720
1579
3297
9948
Giải năm
6168
1420
Giải tư
83752
44284
66746
68270
62859
06256
96213
35938
61582
09771
80339
85621
30725
94943
Giải ba
70542
38673
09209
80924
Giải nhì
49382
13612
Giải nhất
36591
61581
Đặc biệt
193228
123210
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09
Đầu 1 13 10; 12
Đầu 2 20(2); 22; 28 20; 21; 24; 25
Đầu 3 38; 39
Đầu 4 40; 42; 45; 46 43; 48
Đầu 5 52; 56; 59 51
Đầu 6 68
Đầu 7 70; 73 71; 79
Đầu 8 82; 84 81; 82; 88
Đầu 9 91 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
43
35
19
Giải bảy
173
361
461
Giải sáu
9399
3467
1386
2932
2236
3363
8060
7094
4360
Giải năm
2361
3173
6320
Giải tư
42172
38595
08877
67427
56841
08100
16238
64488
07742
95016
82379
54196
15110
43480
06117
70500
41111
88541
39796
48172
54013
Giải ba
72226
37756
41137
90247
19041
08305
Giải nhì
57713
16495
27547
Giải nhất
66877
36900
38141
Đặc biệt
450787
316232
576171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00 00 00; 05
Đầu 1 13 10; 16 11; 13; 17; 19
Đầu 2 26; 27 20
Đầu 3 38 32(2); 35; 36; 37
Đầu 4 41; 43 42; 47 41(3); 47
Đầu 5 56
Đầu 6 61; 67 61; 63 60(2); 61
Đầu 7 72; 73; 77(2) 73; 79 71; 72
Đầu 8 86; 87 80; 88
Đầu 9 95; 99 95; 96 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
30
39
Giải bảy
564
321
Giải sáu
1673
8516
7496
8068
1610
8710
Giải năm
6239
0921
Giải tư
75131
52066
74567
56139
77866
18752
70536
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
Giải ba
04048
18206
19561
50246
Giải nhì
44136
59801
Giải nhất
21660
29159
Đặc biệt
714038
308474
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06 01; 06
Đầu 1 16 10(3)
Đầu 2 21(2); 27
Đầu 3 30; 31; 36(2); 38; 39(2) 39(2)
Đầu 4 48 46
Đầu 5 52 52; 59
Đầu 6 60; 64; 66(2); 67 61; 68
Đầu 7 73 74; 79
Đầu 8 82
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/02/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
68
22
Giải bảy
081
229
Giải sáu
5309
5861
0526
6713
7891
0972
Giải năm
8165
7631
Giải tư
67030
52981
55892
37091
29540
53385
29300
08692
69406
34695
90671
36320
67596
94974
Giải ba
73511
75202
16007
39606
Giải nhì
96093
64363
Giải nhất
28377
36012
Đặc biệt
893484
944235
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 02; 09 06(2); 07
Đầu 1 11 12; 13
Đầu 2 26 20; 22; 29
Đầu 3 30 31; 35
Đầu 4 40
Đầu 5
Đầu 6 61; 65; 68 63
Đầu 7 77 71; 72; 74
Đầu 8 81(2); 84; 85
Đầu 9 91; 92; 93 91; 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/02/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
04
66
Giải bảy
626
887
Giải sáu
0686
3256
6388
0804
7295
4439
Giải năm
5260
6467
Giải tư
30612
31951
90438
25976
71215
18881
72759
03635
30533
24125
01515
27873
51677
95758
Giải ba
23095
66211
41375
10995
Giải nhì
79684
68467
Giải nhất
78565
45582
Đặc biệt
603990
040132
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04 04
Đầu 1 11; 12; 15 15
Đầu 2 26 25
Đầu 3 38 32; 33; 35; 39
Đầu 4
Đầu 5 51; 56; 59 58
Đầu 6 60; 65 66; 67(2)
Đầu 7 76 73; 75; 77
Đầu 8 81; 84; 86; 88 82; 87
Đầu 9 90; 95 95(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/02/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
78
09
Giải bảy
910
295
Giải sáu
4616
3504
2858
3885
1431
7785
Giải năm
3733
3132
Giải tư
27386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
Giải ba
69469
63785
97346
46727
Giải nhì
41094
34357
Giải nhất
19678
66244
Đặc biệt
416009
243296
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 09 09
Đầu 1 10; 16 12
Đầu 2 25; 27
Đầu 3 33 31; 32
Đầu 4 46 40; 44; 46
Đầu 5 56(2); 57; 58 54; 57(2)
Đầu 6 69
Đầu 7 77; 78(2)
Đầu 8 85; 86 85(2); 89
Đầu 9 93; 94 95(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/02/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
16
59
09
Giải bảy
125
259
637
Giải sáu
5542
5811
6520
9510
4910
3293
3580
0100
0583
Giải năm
7780
6809
2145
Giải tư
00184
34981
03399
93926
35557
11011
56309
96163
37040
21819
76072
68700
63248
34239
43339
15712
58588
40291
82685
92746
38745
Giải ba
33674
24034
45289
60640
94703
80460
Giải nhì
73211
09131
95804
Giải nhất
48501
12764
88406
Đặc biệt
173622
647341
964081
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 01; 09 00; 09 00; 03; 04; 06; 09
Đầu 1 11(3); 16 10(2); 19 12
Đầu 2 20; 22; 25; 26
Đầu 3 34 31; 39 37; 39
Đầu 4 42 40(2); 41; 48 45(2); 46
Đầu 5 57 59(2)
Đầu 6 63; 64 60
Đầu 7 74 72
Đầu 8 80; 81; 84 89 80; 81; 83; 85; 88
Đầu 9 99 93 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/02/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
55
80
Giải bảy
926
791
Giải sáu
7784
8477
7417
0927
6949
7853
Giải năm
8123
6073
Giải tư
86878
27592
03985
25878
52546
02409
95832
53398
91372
72710
67977
23329
32090
98854
Giải ba
61084
20574
89521
35512
Giải nhì
73796
34799
Giải nhất
28607
86062
Đặc biệt
826248
206563
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 07; 09
Đầu 1 17 10; 12
Đầu 2 23; 26 21; 27; 29
Đầu 3 32
Đầu 4 46; 48 49
Đầu 5 55 53; 54
Đầu 6 62; 63
Đầu 7 74; 77; 78(2) 72; 73; 77
Đầu 8 84(2); 85 80
Đầu 9 92; 96 90; 91; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/02/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
81
31
10
Giải bảy
083
704
901
Giải sáu
7545
5673
3248
8713
4669
4547
9923
5335
7229
Giải năm
6488
9864
4546
Giải tư
68459
09139
76577
79704
05386
74817
39984
73243
62457
18704
92616
35275
53228
48991
46934
98596
21555
65599
79985
69552
05289
Giải ba
97670
37462
76772
69007
42867
49935
Giải nhì
18993
58335
13323
Giải nhất
15967
26717
91718
Đặc biệt
211667
269143
884210
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 04(2); 07 01
Đầu 1 17 13; 16; 17 10(2); 18
Đầu 2 28 23(2); 29
Đầu 3 39 31; 35 34; 35(2)
Đầu 4 45; 48 43(2); 47 46
Đầu 5 59 57 52; 55
Đầu 6 62; 67(2) 64; 69 67
Đầu 7 70; 73; 77 72; 75
Đầu 8 81; 83; 84; 86; 88 85; 89
Đầu 9 93 91 96; 99