Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/06/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
92
25
Giải bảy
854
766
Giải sáu
5033
9461
2641
1854
6061
8101
Giải năm
2520
5314
Giải tư
92342
64870
66075
45522
10708
41936
07144
66479
69085
17271
71574
53363
47562
63610
Giải ba
82170
62968
07311
35553
Giải nhì
57813
51205
Giải nhất
95840
06690
Đặc biệt
767311
054825
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 01; 05
Đầu 1 11; 13 10; 11; 14
Đầu 2 20; 22 25(2)
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 40; 41; 42; 44
Đầu 5 54 53; 54
Đầu 6 61; 68 61; 62; 63; 66
Đầu 7 70(2); 75 71; 74; 79
Đầu 8 85
Đầu 9 92 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
56
18
06
Giải bảy
394
853
770
Giải sáu
8162
4247
8647
3887
5301
5432
0661
2391
3428
Giải năm
7953
2673
7662
Giải tư
95890
00650
02279
09113
18018
91490
68911
17892
85439
33417
06579
09475
64726
10841
23683
20374
45553
37618
98439
67822
73161
Giải ba
31595
72291
11653
61762
52208
76436
Giải nhì
00228
60928
98599
Giải nhất
88480
01365
29831
Đặc biệt
255481
830241
793464
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 06; 08
Đầu 1 11; 13; 18 17; 18 18
Đầu 2 28 26; 28 22; 28
Đầu 3 32; 39 31; 36; 39
Đầu 4 47(2) 41(2)
Đầu 5 50; 53; 56 53(2) 53
Đầu 6 62 62; 65 61(2); 62; 64
Đầu 7 79 73; 75; 79 70; 74
Đầu 8 80; 81 87 83
Đầu 9 90(2); 91; 94; 95 92 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
89
10
Giải bảy
239
099
Giải sáu
3752
6242
1100
0975
0703
3816
Giải năm
3195
0783
Giải tư
77900
20731
23625
63513
48220
99814
26160
16017
15263
21325
89021
61306
23205
48784
Giải ba
45172
99689
85541
29643
Giải nhì
58256
37084
Giải nhất
08514
80002
Đặc biệt
003809
609220
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00(2); 09 02; 03; 05; 06
Đầu 1 13; 14(2) 10; 16; 17
Đầu 2 20; 25 20; 21; 25
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 42 41; 43
Đầu 5 52; 56
Đầu 6 60 63
Đầu 7 72 75
Đầu 8 89(2) 83; 84(2)
Đầu 9 95 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
33
72
Giải bảy
457
676
Giải sáu
8963
3866
3473
3606
2735
5127
Giải năm
3351
6915
Giải tư
96624
63647
23839
97302
46517
54188
23803
72581
11202
28218
47331
81024
36361
60920
Giải ba
81125
02484
24719
58240
Giải nhì
65050
90458
Giải nhất
18056
12725
Đặc biệt
719018
653939
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03 02; 06
Đầu 1 17; 18 15; 18; 19
Đầu 2 24; 25 20; 24; 25; 27
Đầu 3 33; 39 31; 35; 39
Đầu 4 47 40
Đầu 5 50; 51; 56; 57 58
Đầu 6 63; 66 61
Đầu 7 73 72; 76
Đầu 8 84; 88 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
68
45
Giải bảy
829
522
Giải sáu
6729
2681
7580
4632
9172
9110
Giải năm
4651
9929
Giải tư
42946
93349
14898
01143
68030
34896
31957
57575
82525
75620
65517
43904
83288
06209
Giải ba
45733
52383
99325
30004
Giải nhì
97779
52972
Giải nhất
01440
29936
Đặc biệt
470129
782546
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04(2); 09
Đầu 1 10; 17
Đầu 2 29(3) 20; 22; 25(2); 29
Đầu 3 30; 33 32; 36
Đầu 4 40; 43; 46; 49 45; 46
Đầu 5 51; 57
Đầu 6 68
Đầu 7 79 72(2); 75
Đầu 8 80; 81; 83 88
Đầu 9 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 25/06/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
23
71
Giải bảy
111
284
Giải sáu
2961
5815
4938
7961
4006
7246
Giải năm
5578
8045
Giải tư
72699
61894
05059
74382
85538
39954
12676
15217
31613
99283
90218
62848
64403
75775
Giải ba
54638
21312
52012
82442
Giải nhì
82820
39073
Giải nhất
71912
12094
Đặc biệt
445710
508611
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 06
Đầu 1 10; 11; 12(2); 15 11; 12; 13; 17; 18
Đầu 2 20; 23
Đầu 3 38(3)
Đầu 4 42; 45; 46; 48
Đầu 5 54; 59
Đầu 6 61 61
Đầu 7 76; 78 71; 73; 75
Đầu 8 82 83; 84
Đầu 9 94; 99 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
32
85
32
Giải bảy
977
361
416
Giải sáu
1429
4403
2345
2688
9996
9167
2786
3473
6455
Giải năm
6053
3070
7634
Giải tư
03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
Giải ba
75247
82394
27351
42633
16750
00872
Giải nhì
79229
45360
38639
Giải nhất
11806
76857
55401
Đặc biệt
452332
532036
107095
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 06; 07; 08(2); 09 01(2)
Đầu 1 15 15; 16; 19
Đầu 2 29(2) 20 27
Đầu 3 32(2) 33; 36 31; 32; 34; 39
Đầu 4 45; 47 46
Đầu 5 53 51; 57 50; 55
Đầu 6 64 60(2); 61(2); 67
Đầu 7 75; 77 70 72; 73; 79
Đầu 8 85; 88 86
Đầu 9 94 90; 96(2) 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/06/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
49
85
Giải bảy
918
944
Giải sáu
1276
9150
6634
7645
3186
7665
Giải năm
7428
9666
Giải tư
84799
94280
30903
20498
30962
68066
84480
07103
03153
14615
42156
89090
84038
23769
Giải ba
67246
26537
31912
01308
Giải nhì
34697
07403
Giải nhất
08184
36863
Đặc biệt
091819
565488
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 03 03(2); 08
Đầu 1 18; 19 12; 15
Đầu 2 28
Đầu 3 34; 37 38
Đầu 4 46; 49 44; 45
Đầu 5 50 53; 56
Đầu 6 62; 66 63; 65; 66; 69
Đầu 7 76
Đầu 8 80(2); 84 85; 86; 88
Đầu 9 97; 98; 99 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
63
95
14
Giải bảy
423
115
867
Giải sáu
9226
2150
3082
8110
2215
6956
7368
1590
4164
Giải năm
9066
6903
7474
Giải tư
45776
88410
35317
54816
49926
37091
49176
17197
44395
88823
07242
82876
94345
94726
21153
68300
26502
34413
28181
93958
28849
Giải ba
95463
80109
83620
91066
95200
74425
Giải nhì
57325
65734
91299
Giải nhất
77298
40356
62958
Đặc biệt
602522
482498
241474
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09 03 00(2); 02
Đầu 1 10; 16; 17 10; 15(2) 13; 14
Đầu 2 22; 23; 25; 26(2) 20; 23; 26 25
Đầu 3 34
Đầu 4 42; 45 49
Đầu 5 50 56(2) 53; 58(2)
Đầu 6 63(2); 66 66 64; 67; 68
Đầu 7 76(2) 76 74(2)
Đầu 8 82 81
Đầu 9 91; 98 95(2); 97; 98 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
36
72
Giải bảy
719
356
Giải sáu
7228
3640
7406
9096
0035
8998
Giải năm
2495
8953
Giải tư
46187
10807
34356
18008
63683
78972
41324
73186
91788
04672
33966
06404
10625
24417
Giải ba
12258
01486
20682
62342
Giải nhì
23016
25765
Giải nhất
53763
90028
Đặc biệt
260828
010864
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 06; 07; 08 04
Đầu 1 16; 19 17
Đầu 2 24; 28(2) 25; 28
Đầu 3 36 35
Đầu 4 40 42
Đầu 5 56; 58 53; 56
Đầu 6 63 64; 65; 66
Đầu 7 72 72(2)
Đầu 8 83; 86; 87 82; 86; 88
Đầu 9 95 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
26
45
Giải bảy
145
102
Giải sáu
1389
3547
0635
8087
0299
5272
Giải năm
7750
0857
Giải tư
09881
38502
67774
03695
92025
72308
20283
36826
71419
38033
84970
13574
12833
48724
Giải ba
58946
34021
09449
82085
Giải nhì
87119
75225
Giải nhất
79515
20424
Đặc biệt
727183
585375
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 08 02
Đầu 1 15; 19 19
Đầu 2 21; 25; 26 24(2); 25; 26
Đầu 3 35 33(2)
Đầu 4 45; 46; 47 45; 49
Đầu 5 50 57
Đầu 6
Đầu 7 74 70; 72; 74; 75
Đầu 8 81; 83(2); 89 85; 87
Đầu 9 95 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
66
96
Giải bảy
464
263
Giải sáu
2770
6624
2673
3759
3442
3245
Giải năm
3815
3240
Giải tư
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
Giải ba
83918
38492
42288
67547
Giải nhì
28500
47877
Giải nhất
36177
46916
Đặc biệt
719790
804751
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 13; 15; 18 16
Đầu 2 24 23
Đầu 3 34; 37
Đầu 4 46 40; 41; 42; 45; 47(2)
Đầu 5 52 51; 53; 58; 59
Đầu 6 64; 66 63; 66
Đầu 7 70; 73; 77 77(2)
Đầu 8 88
Đầu 9 90; 92; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/06/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
43
49
Giải bảy
017
158
Giải sáu
9000
1608
6037
3387
5708
2872
Giải năm
9756
7194
Giải tư
04186
04420
47574
99392
37096
42106
36780
92569
82326
53235
34155
34267
79023
67742
Giải ba
48557
21504
15139
56703
Giải nhì
60762
19329
Giải nhất
15178
94309
Đặc biệt
957527
558168
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 04; 06; 08 03; 08; 09
Đầu 1 17
Đầu 2 20; 27 23; 26; 29
Đầu 3 37 35; 39
Đầu 4 43 42; 49
Đầu 5 56; 57 55; 58
Đầu 6 62 67; 68; 69
Đầu 7 74; 78 72
Đầu 8 80; 86 87
Đầu 9 92; 96 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
05
54
Giải bảy
752
036
765
Giải sáu
1028
7678
0498
9857
2466
4849
9988
4864
4632
Giải năm
7325
1003
3758
Giải tư
32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
00070
29012
01238
76159
55866
42552
09562
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
Giải ba
04705
58736
06043
34287
77833
88928
Giải nhì
95103
42891
53814
Giải nhất
16195
18915
95780
Đặc biệt
762037
846775
883580
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 03(2); 05; 08 03; 05
Đầu 1 10; 18 12; 15 11; 14
Đầu 2 25; 28 28
Đầu 3 30; 36; 37 36; 38 32; 33
Đầu 4 43; 49 40(2)
Đầu 5 52 52; 57; 59 54; 55; 58
Đầu 6 68(2) 62; 66(2) 61; 64; 65
Đầu 7 78 70; 75
Đầu 8 87 80(2); 81; 88
Đầu 9 95; 98 91 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/06/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
17
41
Giải bảy
347
356
Giải sáu
9380
6510
7519
0676
0127
2460
Giải năm
6726
3690
Giải tư
51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
Giải ba
96332
49310
01706
40820
Giải nhì
47987
04837
Giải nhất
48728
74214
Đặc biệt
750161
737983
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 06
Đầu 1 10(2); 17; 19 14; 15
Đầu 2 26; 28 20; 27
Đầu 3 32(2) 37; 38
Đầu 4 47 41
Đầu 5 52 56
Đầu 6 61 60(2)
Đầu 7 73 76
Đầu 8 80; 81; 87; 88(2) 80; 83; 89(2)
Đầu 9 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
02
43
20
Giải bảy
983
478
956
Giải sáu
1676
1808
3837
4580
9651
8922
0287
5217
3581
Giải năm
8710
0285
7797
Giải tư
58537
97391
81812
09577
28969
77571
62351
10653
92018
23236
20498
04569
57890
47268
05944
13235
83696
22244
24281
63613
80726
Giải ba
21063
03821
00379
30082
50615
77101
Giải nhì
30379
43511
68733
Giải nhất
29749
13139
41814
Đặc biệt
514158
539147
123979
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 02; 08 01
Đầu 1 10; 12 11; 18 13; 14; 15; 17
Đầu 2 21 22 20; 26
Đầu 3 37(2) 36; 39 33; 35
Đầu 4 49 43; 47 44(2)
Đầu 5 51; 58 51; 53 56
Đầu 6 63; 69 68; 69
Đầu 7 71; 76; 77; 79 78; 79 79
Đầu 8 83 80; 82; 85 81(2); 87
Đầu 9 91 90; 98 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
62
36
Giải bảy
144
945
Giải sáu
1404
3795
5988
5723
3053
3309
Giải năm
7613
8183
Giải tư
15797
01934
30640
04665
14100
75617
12112
78416
43580
67610
08238
53580
27383
88697
Giải ba
19682
58134
06500
26531
Giải nhì
58315
71791
Giải nhất
37463
32855
Đặc biệt
029707
258096
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 04; 07 00; 09
Đầu 1 12; 13; 15; 17 10; 16
Đầu 2 23
Đầu 3 34(2) 31; 36; 38
Đầu 4 40; 44 45
Đầu 5 53; 55
Đầu 6 62; 63; 65
Đầu 7
Đầu 8 82; 88 80(2); 83(2)
Đầu 9 95; 97 91; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
45
55
Giải bảy
532
855
Giải sáu
1515
8344
5775
2402
9131
8957
Giải năm
6417
3208
Giải tư
68247
85804
10384
49603
26635
28143
75552
46399
98751
31463
62992
75608
12920
13900
Giải ba
45451
98693
62262
86606
Giải nhì
29855
51129
Giải nhất
24516
39189
Đặc biệt
022010
408965
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04 00; 02; 06; 08(2)
Đầu 1 10; 15; 16; 17
Đầu 2 20; 29
Đầu 3 32; 35 31
Đầu 4 43; 44; 45; 47
Đầu 5 51; 52; 55 51; 55(2); 57
Đầu 6 62; 63; 65
Đầu 7 75
Đầu 8 84 89
Đầu 9 93 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
37
45
Giải bảy
005
311
Giải sáu
5996
0328
0610
1428
9852
0880
Giải năm
6263
8554
Giải tư
74587
36282
73064
05422
04676
16084
13470
69056
52183
97019
41035
38990
85173
30806
Giải ba
12102
44825
88444
67575
Giải nhì
96650
91709
Giải nhất
19215
75716
Đặc biệt
769569
313528
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02; 05 06; 09
Đầu 1 10; 15 11; 16; 19
Đầu 2 22; 25; 28 28(2)
Đầu 3 37 35
Đầu 4 44; 45
Đầu 5 50 52; 54; 56
Đầu 6 63; 64; 69
Đầu 7 70; 76 73; 75
Đầu 8 82; 84; 87 80; 83
Đầu 9 96 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 11/06/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
39
67
Giải bảy
711
041
Giải sáu
9690
1297
9215
6308
1941
7515
Giải năm
8554
5086
Giải tư
11456
88979
78143
44507
48467
88014
10906
30096
92582
06591
71315
46420
81087
33668
Giải ba
08059
21629
93774
47651
Giải nhì
43911
93112
Giải nhất
37453
66387
Đặc biệt
807704
882075
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 06; 07 08
Đầu 1 11(2); 14; 15 12; 15(2)
Đầu 2 29 20
Đầu 3 39
Đầu 4 43 41(2)
Đầu 5 53; 54; 56; 59 51
Đầu 6 67 67; 68
Đầu 7 79 74; 75
Đầu 8 82; 86; 87(2)
Đầu 9 90; 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
43
21
61
Giải bảy
748
119
241
Giải sáu
1596
0213
1766
2003
5262
1287
8712
9902
0887
Giải năm
7134
5413
7845
Giải tư
73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
18271
07941
72458
55577
91733
03734
01837
11473
73961
11140
87091
69400
24528
02641
Giải ba
65740
82603
94774
17699
34823
25335
Giải nhì
30873
56066
62589
Giải nhất
41134
57425
65051
Đặc biệt
546068
999738
681110
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03 03 00; 02
Đầu 1 13 13; 19 10; 12
Đầu 2 22 21; 25 23; 28
Đầu 3 34(2) 33; 34; 37; 38 35
Đầu 4 40; 41; 43; 48 41 40; 41(2); 45
Đầu 5 54; 58(2) 58 51
Đầu 6 66; 68 62; 66 61(2)
Đầu 7 73 71; 74; 77 73
Đầu 8 83; 85 87 87; 89
Đầu 9 96 99 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/06/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
81
03
Giải bảy
030
928
Giải sáu
6777
1083
0780
8630
3631
2315
Giải năm
1668
5436
Giải tư
29959
84278
05435
91338
84536
45753
85168
80325
46350
21032
92900
89019
46272
88845
Giải ba
08049
65375
55744
60921
Giải nhì
38124
52640
Giải nhất
49982
20644
Đặc biệt
607072
754769
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 03
Đầu 1 15; 19
Đầu 2 24 21; 25; 28
Đầu 3 30; 35; 36; 38 30; 31; 32; 36
Đầu 4 49 40; 44(2); 45
Đầu 5 53; 59 50
Đầu 6 68(2) 69
Đầu 7 72; 75; 77; 78 72
Đầu 8 80; 81; 82; 83
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
24
68
47
Giải bảy
076
559
347
Giải sáu
1413
4503
1609
1633
3648
3492
6895
9029
7268
Giải năm
4204
4475
1318
Giải tư
73668
50216
68835
17099
96682
63960
17099
43445
61377
34572
43769
22717
68199
67053
59784
94625
48593
29604
51198
84839
50663
Giải ba
81257
17140
66455
60023
78407
50223
Giải nhì
37429
94652
17124
Giải nhất
43404
80189
62403
Đặc biệt
661911
431221
201587
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 03; 04(2); 09 03; 04; 07
Đầu 1 11; 13; 16 17 18
Đầu 2 24; 29 21; 23 23; 24; 25; 29
Đầu 3 35 33 39
Đầu 4 40 45; 48 47(2)
Đầu 5 57 52; 53; 55; 59
Đầu 6 60; 68 68; 69 63; 68
Đầu 7 76 72; 75; 77
Đầu 8 82 89 84; 87
Đầu 9 99(2) 92; 99 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
31
42
Giải bảy
371
267
Giải sáu
7663
4242
3949
3564
4385
1405
Giải năm
3563
5837
Giải tư
30053
89135
43227
59833
45918
21520
16520
27353
52099
61397
21079
25910
27578
08870
Giải ba
47289
45610
89635
73848
Giải nhì
48063
81293
Giải nhất
10531
46523
Đặc biệt
598642
432312
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05
Đầu 1 10; 18 10; 12
Đầu 2 20(2); 27 23
Đầu 3 31(2); 33; 35 35; 37
Đầu 4 42(2); 49 42; 48
Đầu 5 53 53
Đầu 6 63(3) 64; 67
Đầu 7 71 70; 78; 79
Đầu 8 89 85
Đầu 9 93; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
06
41
Giải bảy
952
449
Giải sáu
8460
5820
5999
1630
4055
0963
Giải năm
2820
8218
Giải tư
31617
26286
64919
31700
39977
21578
46716
61209
31235
25793
19931
62803
19905
23690
Giải ba
60144
24691
89414
21103
Giải nhì
38047
12155
Giải nhất
45811
49844
Đặc biệt
437377
454188
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 06 03(2); 05; 09
Đầu 1 11; 16; 17; 19 14; 18
Đầu 2 20(2)
Đầu 3 30; 31; 35
Đầu 4 44; 47 41; 44; 49
Đầu 5 52 55(2)
Đầu 6 60 63
Đầu 7 77(2); 78
Đầu 8 86 88
Đầu 9 91; 99 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/06/2017

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
54
43
Giải bảy
993
254
Giải sáu
7666
1563
1389
7277
5853
8328
Giải năm
9333
7954
Giải tư
36122
97892
55111
08375
83466
37810
65043
47723
03024
75567
65300
72013
51653
39214
Giải ba
07578
13642
70162
14908
Giải nhì
16993
03278
Giải nhất
66871
19343
Đặc biệt
592253
696153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 10; 11 13; 14
Đầu 2 22 23; 24; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 42; 43 43(2)
Đầu 5 53; 54 53(3); 54(2)
Đầu 6 63; 66(2) 62; 67
Đầu 7 71; 75; 78 77; 78
Đầu 8 89
Đầu 9 92; 93(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/06/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
59
17
Giải bảy
038
854
Giải sáu
5024
3814
2492
4411
3177
5938
Giải năm
9913
0187
Giải tư
42795
11393
40397
10640
50893
26278
03264
92947
18848
49784
85755
01120
69867
42364
Giải ba
73788
24095
41516
59017
Giải nhì
62324
10255
Giải nhất
97849
24671
Đặc biệt
594781
589204
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04
Đầu 1 13; 14 11; 16; 17(2)
Đầu 2 24(2) 20
Đầu 3 38 38
Đầu 4 40; 49 47; 48
Đầu 5 59 54; 55(2)
Đầu 6 64 64; 67
Đầu 7 78 71; 77
Đầu 8 81; 88 84; 87
Đầu 9 92; 93(2); 95(2); 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/06/2017

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
68
00
45
Giải bảy
728
687
502
Giải sáu
3871
5522
8623
5073
4091
9169
7252
2399
1584
Giải năm
1867
9644
5274
Giải tư
54992
66041
76637
64875
20693
04174
77036
96951
70243
68342
93363
43636
20045
95671
88484
12007
45298
89275
55014
30752
60603
Giải ba
65998
98499
25135
52338
83715
15199
Giải nhì
29807
03871
93332
Giải nhất
33677
60096
27110
Đặc biệt
843564
815146
120484
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 00 02; 03; 07
Đầu 1 10; 14; 15
Đầu 2 22; 23; 28
Đầu 3 36; 37 35; 36; 38 32
Đầu 4 41 42; 43; 44; 45; 46 45
Đầu 5 51 52(2)
Đầu 6 64; 67; 68 63; 69
Đầu 7 71; 74; 75; 77 71(2); 73 74; 75
Đầu 8 87 84(3)
Đầu 9 92; 93; 98; 99 91; 96 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/06/2017

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
98
85
Giải bảy
339
403
Giải sáu
0795
8873
6708
8603
4472
4746
Giải năm
2350
1962
Giải tư
02068
08652
03517
68563
48555
08369
58534
69886
76981
26633
18517
55748
23868
19033
Giải ba
10567
82521
12264
73887
Giải nhì
05581
76054
Giải nhất
31681
82031
Đặc biệt
649061
213839
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 08 03(2)
Đầu 1 17 17
Đầu 2 21
Đầu 3 34; 39 31; 33(2); 39
Đầu 4 46; 48
Đầu 5 50; 52; 55 54
Đầu 6 61; 63; 67; 68; 69 62; 64; 68
Đầu 7 73 72
Đầu 8 81(2) 81; 85; 86; 87
Đầu 9 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/06/2017

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
41
98
89
Giải bảy
277
101
029
Giải sáu
6257
3288
6547
9555
2724
6094
4498
8614
1557
Giải năm
3589
8110
6409
Giải tư
24192
93892
68906
16490
75460
35138
99118
60619
53844
44216
29993
82467
75113
57973
88492
19887
52799
30317
07478
21158
49669
Giải ba
93388
89731
69885
79627
08668
16217
Giải nhì
01700
17525
54725
Giải nhất
61211
30688
64545
Đặc biệt
358684
658194
077977
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 00; 06 01 09
Đầu 1 11; 18 10; 13; 16; 19 14; 17(2)
Đầu 2 24; 25; 27 25; 29
Đầu 3 31; 38
Đầu 4 41; 47 44 45
Đầu 5 57 55 57; 58
Đầu 6 60 67 68; 69
Đầu 7 77 73 77; 78
Đầu 8 84; 88(2); 89 85; 88 87; 89
Đầu 9 90; 92(2) 93; 94(2); 98 92; 98; 99