Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 31/08/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
40
15
Giải bảy
986
248
Giải sáu
6293
3573
9905
6377
3203
3186
Giải năm
7971
9676
Giải tư
85662
74623
11912
54460
13823
18153
86069
41946
60806
93240
19810
97141
07265
08011
Giải ba
73777
46398
42321
69236
Giải nhì
05042
21711
Giải nhất
53821
52695
Đặc biệt
007720
429599
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 05 03; 06
Đầu 1 12 10; 11(2); 15
Đầu 2 20; 21; 23(2) 21
Đầu 3 36
Đầu 4 40; 42 40; 41; 46; 48
Đầu 5 53
Đầu 6 60; 62; 69 65
Đầu 7 71; 73; 77 76; 77
Đầu 8 86 86
Đầu 9 93; 98 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 30/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
54
46
31
Giải bảy
782
404
839
Giải sáu
7506
3929
9315
6055
7046
7167
5832
6905
4678
Giải năm
2225
5601
7361
Giải tư
29798
43075
30336
90708
14869
50586
55210
79157
23844
12025
73553
10091
53155
26692
05807
65203
47350
57914
90858
72732
04911
Giải ba
78071
15036
47816
07151
45577
70050
Giải nhì
00565
58091
15616
Giải nhất
07185
84518
03598
Đặc biệt
886017
447315
945066
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 06; 08 01; 04 03; 05; 07
Đầu 1 10; 15; 17 15; 16; 18 11; 14; 16
Đầu 2 25; 29 25
Đầu 3 36(2) 31; 32(2); 39
Đầu 4 44; 46(2)
Đầu 5 54 51; 53; 55(2); 57 50(2); 58
Đầu 6 65; 69 67 61; 66
Đầu 7 71; 75 77; 78
Đầu 8 82; 85; 86
Đầu 9 98 91(2); 92 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 29/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
17
41
Giải bảy
061
612
Giải sáu
2387
5330
0448
1617
6016
8876
Giải năm
7583
7654
Giải tư
65816
92085
55384
16831
34544
68898
90978
11395
48369
39246
47141
08642
68586
87659
Giải ba
99837
61544
69015
54131
Giải nhì
11023
37897
Giải nhất
02016
91876
Đặc biệt
190873
647409
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09
Đầu 1 16(2); 17 12; 15; 16; 17
Đầu 2 23
Đầu 3 30; 31; 37 31
Đầu 4 44(2); 48 41(2); 42; 46
Đầu 5 54; 59
Đầu 6 61 69
Đầu 7 73; 78 76(2)
Đầu 8 83; 84; 85; 87 86
Đầu 9 98 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/08/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
58
17
Giải bảy
940
070
Giải sáu
1610
2940
1093
2112
9636
4242
Giải năm
9308
1477
Giải tư
33931
82704
88481
46264
27842
77131
08609
53045
57165
37029
37668
24233
24598
89480
Giải ba
65415
73790
04740
65335
Giải nhì
25394
79769
Giải nhất
50668
54320
Đặc biệt
198536
889293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 08; 09
Đầu 1 10; 15 12; 17
Đầu 2 20; 29
Đầu 3 31(2); 36 33; 35; 36
Đầu 4 40(2); 42 40; 42; 45
Đầu 5 58
Đầu 6 64; 68 65; 68; 69
Đầu 7 70; 77
Đầu 8 81 80
Đầu 9 90; 93; 94 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 27/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
73
10
Giải bảy
073
021
Giải sáu
1524
8361
0036
8632
3266
5791
Giải năm
3977
4140
Giải tư
89662
60785
46930
91915
79934
24179
10027
64666
89010
04547
66087
74463
58369
02324
Giải ba
64661
08168
08286
76590
Giải nhì
93526
56443
Giải nhất
72116
57353
Đặc biệt
357965
476089
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0
Đầu 1 15; 16 10(2)
Đầu 2 24; 26; 27 21; 24
Đầu 3 30; 34; 36 32
Đầu 4 40; 43; 47
Đầu 5 53
Đầu 6 61(2); 62; 65; 68 63; 66(2); 69
Đầu 7 73(2); 77; 79
Đầu 8 85 86; 87; 89
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/08/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
92
89
Giải bảy
023
280
Giải sáu
2629
8677
1461
1860
4178
6008
Giải năm
7038
6958
Giải tư
03590
86598
80582
39027
38315
40369
68217
64631
24168
95578
26372
78163
37260
20138
Giải ba
95574
82894
00023
05820
Giải nhì
51739
62457
Giải nhất
18774
68324
Đặc biệt
500272
333258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08
Đầu 1 15; 17
Đầu 2 23; 27; 29 20; 23; 24
Đầu 3 38; 39 31; 38
Đầu 4
Đầu 5 57; 58(2)
Đầu 6 61; 69 60(2); 63; 68
Đầu 7 72; 74(2); 77 72; 78(2)
Đầu 8 82 80; 89
Đầu 9 90; 92; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 25/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
90
48
Giải bảy
393
958
874
Giải sáu
5804
9723
4514
4637
6253
8172
2954
4224
2262
Giải năm
3802
3889
5473
Giải tư
62287
66171
12616
62064
59853
99392
52857
38697
71677
41375
10397
05781
02995
87545
22603
25317
37337
33502
05428
75251
28654
Giải ba
91353
55711
87882
13422
25265
49432
Giải nhì
81696
56260
53999
Giải nhất
99043
56174
63492
Đặc biệt
094563
409353
777986
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 04 02; 03
Đầu 1 11; 14; 16 17
Đầu 2 23 22 24; 28
Đầu 3 38 37 32; 37
Đầu 4 43 45 48
Đầu 5 53(2); 57 53(2); 58 51; 54(2)
Đầu 6 63; 64 60 62; 65
Đầu 7 71 72; 74; 75; 77 73; 74
Đầu 8 87 81; 82; 89 86
Đầu 9 92; 93; 96 90; 95; 97(2) 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 24/08/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
47
27
Giải bảy
779
209
Giải sáu
0868
9320
3940
0407
9445
9620
Giải năm
5264
4620
Giải tư
53522
48899
50063
15768
08318
01231
21126
80782
27053
03567
37289
40209
47006
13506
Giải ba
49164
37889
03744
50980
Giải nhì
90729
94333
Giải nhất
65543
18539
Đặc biệt
237334
332632
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 06(2); 07; 09(2)
Đầu 1 18
Đầu 2 20; 22; 26; 29 20(2); 27
Đầu 3 31; 34 32; 33; 39
Đầu 4 40; 43; 47 44; 45
Đầu 5 53
Đầu 6 63; 64(2); 68(2) 67
Đầu 7 79
Đầu 8 89 80; 82; 89
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 23/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
28
31
35
Giải bảy
044
133
738
Giải sáu
1365
4069
1020
9755
5459
1431
9974
6543
3986
Giải năm
1243
5194
2967
Giải tư
30342
46604
28462
04985
87508
41405
54627
10009
65854
13513
41739
77772
01343
80578
97047
61835
73818
94117
21397
15678
00633
Giải ba
02144
39698
10938
36154
26960
35683
Giải nhì
23157
06103
76368
Giải nhất
55908
29168
68683
Đặc biệt
806833
063444
892753
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 05; 08(2) 03; 09
Đầu 1 13 17; 18
Đầu 2 20; 27; 28
Đầu 3 33 31(2); 33; 38; 39 33; 35(2); 38
Đầu 4 42; 43; 44(2) 43; 44 43; 47
Đầu 5 57 54(2); 55; 59 53
Đầu 6 62; 65; 69 68 60; 67; 68
Đầu 7 72; 78 74; 78
Đầu 8 85 83(2); 86
Đầu 9 98 94 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 22/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
05
27
Giải bảy
243
589
Giải sáu
6277
7004
1041
1088
5419
1045
Giải năm
5466
0863
Giải tư
15565
69492
31237
79453
62639
56592
59729
16780
22191
58414
48087
14847
65268
95517
Giải ba
82617
37839
62718
77841
Giải nhì
36730
34631
Giải nhất
30961
05205
Đặc biệt
914971
064524
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 04; 05 05
Đầu 1 17 14; 17; 18; 19
Đầu 2 29 24; 27
Đầu 3 30; 37; 39(2) 31
Đầu 4 41; 43 41; 45; 47
Đầu 5 53
Đầu 6 61; 65; 66 63; 68
Đầu 7 71; 77
Đầu 8 80; 87; 88; 89
Đầu 9 92(2) 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/08/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
65
09
Giải bảy
394
950
Giải sáu
6632
5244
0861
7509
3313
7038
Giải năm
8035
6501
Giải tư
34795
13806
97270
63538
86516
69532
12644
32948
98360
26406
19364
90633
41529
17324
Giải ba
84699
87745
85392
65006
Giải nhì
46463
82780
Giải nhất
25333
06983
Đặc biệt
118943
677442
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06 01; 06(2); 09(2)
Đầu 1 16 13
Đầu 2 24; 29
Đầu 3 32(2); 33; 35; 38 33; 38
Đầu 4 43; 44(2); 45 42; 48
Đầu 5 50
Đầu 6 61; 63; 65 60; 64
Đầu 7 70
Đầu 8 80; 83
Đầu 9 94; 95; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 20/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
11
99
Giải bảy
660
798
Giải sáu
7217
0666
3243
0175
0043
6624
Giải năm
6212
3504
Giải tư
94587
56679
22987
34266
19595
30988
99297
04301
53792
78709
06834
43572
47717
79281
Giải ba
78158
18041
73712
18092
Giải nhì
86378
08890
Giải nhất
27205
73595
Đặc biệt
207209
778369
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05; 09 01; 04; 09
Đầu 1 11; 12; 17 12; 17
Đầu 2 24
Đầu 3 34
Đầu 4 41; 43 43
Đầu 5 58
Đầu 6 60; 66(2) 69
Đầu 7 78; 79 72; 75
Đầu 8 87(2); 88 81
Đầu 9 95; 97 90; 92(2); 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/08/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
69
24
Giải bảy
898
711
Giải sáu
7483
4252
1933
5658
0678
3248
Giải năm
4982
8986
Giải tư
48981
94582
34197
71502
69138
49315
68602
11336
33608
38318
56035
93391
59459
08822
Giải ba
91428
15283
34614
61955
Giải nhì
32665
49537
Giải nhất
26370
26376
Đặc biệt
940187
527546
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02(2) 08
Đầu 1 15 11; 14; 18
Đầu 2 28 22; 24
Đầu 3 33; 38 35; 36; 37
Đầu 4 46; 48
Đầu 5 52 55; 58; 59
Đầu 6 65; 69
Đầu 7 70 76; 78
Đầu 8 81; 82(2); 83(2); 87 86
Đầu 9 97; 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 18/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
86
53
50
Giải bảy
754
651
874
Giải sáu
4309
5563
4208
3421
9766
0117
7007
9807
6453
Giải năm
3978
9907
0291
Giải tư
51711
75764
66736
06834
51875
45631
48234
42992
86417
04175
43492
60024
19713
89471
23328
59893
47716
70133
14782
53491
35854
Giải ba
84410
26841
94255
94157
58865
71636
Giải nhì
09835
60233
33443
Giải nhất
02102
17270
45580
Đặc biệt
198475
235493
524843
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 02; 08; 09 07 07(2)
Đầu 1 10; 11 13; 17(2) 16
Đầu 2 21; 24 28
Đầu 3 31; 34(2); 35; 36 33 33; 36
Đầu 4 41 43(2)
Đầu 5 54 51; 53; 55; 57 50; 53; 54
Đầu 6 63; 64 66 65
Đầu 7 75(2); 78 70; 71; 75 74
Đầu 8 86 80; 82
Đầu 9 92(2); 93 91(2); 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 17/08/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
79
46
Giải bảy
695
274
Giải sáu
9814
9839
4245
2271
1902
4881
Giải năm
5720
1346
Giải tư
17724
99807
38404
45507
68518
64736
10051
00220
84051
66827
44755
13007
46620
37453
Giải ba
61492
02424
19721
02096
Giải nhì
29608
08615
Giải nhất
19090
01323
Đặc biệt
028920
908526
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04; 07(2); 08 02; 07
Đầu 1 14; 18 15
Đầu 2 20(2); 24(2) 20(2); 21; 23; 26; 27
Đầu 3 36; 39
Đầu 4 45 46(2)
Đầu 5 51 51; 53; 55
Đầu 6
Đầu 7 79 71; 74
Đầu 8 81
Đầu 9 90; 92; 95 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 16/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
80
13
13
Giải bảy
558
724
327
Giải sáu
1711
3543
1980
4211
7680
2577
4608
3395
8382
Giải năm
9527
8860
6146
Giải tư
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
91799
25557
77601
89837
67291
26459
84022
17652
17458
11985
86746
20251
12164
48115
Giải ba
82863
53562
99051
00457
74316
21685
Giải nhì
23486
65473
28894
Giải nhất
49104
05553
32172
Đặc biệt
270498
246236
849325
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04 01 08
Đầu 1 11; 12 11; 13 13; 15; 16
Đầu 2 27 22; 24 25; 27
Đầu 3 36; 37
Đầu 4 43 46(2)
Đầu 5 50; 51; 58 51; 53; 57(2); 59 51; 52; 58
Đầu 6 60; 62; 63(2) 60 64
Đầu 7 73; 77 72
Đầu 8 80(2); 86 80 82; 85(2)
Đầu 9 91; 94; 98 91; 99 94; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 15/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
67
41
Giải bảy
267
009
Giải sáu
6410
8856
5746
8971
3249
6215
Giải năm
7809
6566
Giải tư
69055
14781
52258
66009
33886
93378
39185
76356
91714
26543
10715
16100
57731
71171
Giải ba
03096
02135
76028
17739
Giải nhì
49153
03362
Giải nhất
77847
80127
Đặc biệt
028786
922452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 09(2) 00; 09
Đầu 1 10 14; 15(2)
Đầu 2 27; 28
Đầu 3 35 31; 39
Đầu 4 46; 47 41; 43; 49
Đầu 5 53; 55; 56; 58 52; 56
Đầu 6 67(2) 62; 66
Đầu 7 78 71(2)
Đầu 8 81; 85; 86(2)
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/08/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
46
13
Giải bảy
736
243
Giải sáu
5610
8045
2743
6222
7230
1695
Giải năm
6988
5440
Giải tư
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
Giải ba
34667
06022
61415
48172
Giải nhì
77044
79400
Giải nhất
66347
17978
Đặc biệt
968603
376409
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03(2) 00; 01; 07; 09
Đầu 1 10 12; 13; 15
Đầu 2 20; 22 22
Đầu 3 32; 36 30
Đầu 4 43; 44; 45; 46; 47(2) 40; 43
Đầu 5 54 51
Đầu 6 67; 68 68
Đầu 7 72; 74; 78
Đầu 8 88 85
Đầu 9 90 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 13/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
26
51
Giải bảy
689
378
Giải sáu
2964
3577
9123
1400
3360
5811
Giải năm
3039
1695
Giải tư
09903
60854
35362
27523
66386
23740
12361
53469
87427
03468
61252
86855
40007
43787
Giải ba
94781
11148
53228
30703
Giải nhì
67674
42556
Giải nhất
31017
11764
Đặc biệt
273318
608452
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 03 00; 03; 07
Đầu 1 17; 18 11
Đầu 2 23(2); 26 27; 28
Đầu 3 39
Đầu 4 40; 48
Đầu 5 54 51; 52(2); 55; 56
Đầu 6 61; 62; 64 60; 64; 68; 69
Đầu 7 74; 77 78
Đầu 8 81; 86; 89 87
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 12/08/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
64
90
Giải bảy
731
187
Giải sáu
5271
0809
7599
4365
6285
5136
Giải năm
4355
9380
Giải tư
16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
Giải ba
23313
53301
01301
84742
Giải nhì
07667
70592
Giải nhất
43077
15339
Đặc biệt
366417
720472
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 09 01
Đầu 1 13; 17
Đầu 2 24 22
Đầu 3 31 36; 39
Đầu 4 42; 49
Đầu 5 55 58
Đầu 6 64; 66; 67 65
Đầu 7 71; 73; 77 72; 75; 76
Đầu 8 84; 87 80; 85; 87
Đầu 9 95; 98; 99 90(2); 91; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 11/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
03
13
56
Giải bảy
782
397
638
Giải sáu
3655
6420
2278
4601
6971
6783
3721
7433
7712
Giải năm
1929
3958
8555
Giải tư
63181
80454
46375
47042
13298
61335
11172
08798
67792
67787
15206
71723
28062
17450
97800
73881
39738
44674
72067
54010
17672
Giải ba
99761
52261
81024
89120
45889
17009
Giải nhì
01017
27608
96023
Giải nhất
20314
27600
97107
Đặc biệt
469103
172847
066025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03(2) 00; 01; 06; 08 00; 07; 09
Đầu 1 14; 17 13 10; 12
Đầu 2 20; 29 20; 23; 24 21; 23; 25
Đầu 3 35 33; 38(2)
Đầu 4 42 47
Đầu 5 54; 55 50; 58 55; 56
Đầu 6 61(2) 62 67
Đầu 7 72; 75; 78 71 72; 74
Đầu 8 81; 82 83; 87 81; 89
Đầu 9 98 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 10/08/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
88
66
Giải bảy
841
216
Giải sáu
7931
6171
0589
0754
9304
4747
Giải năm
1227
4730
Giải tư
05923
87811
51588
36051
63711
90955
44724
72076
00921
78125
29111
96212
00253
23412
Giải ba
36843
36351
41822
51438
Giải nhì
07651
98415
Giải nhất
12227
84668
Đặc biệt
217015
525774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04
Đầu 1 11(2); 15 11; 12(2); 15; 16
Đầu 2 23; 24; 27(2) 21; 22; 25
Đầu 3 31 30; 38
Đầu 4 41; 43 47
Đầu 5 51(3); 55 53; 54
Đầu 6 66; 68
Đầu 7 71 74; 76
Đầu 8 88(2); 89
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 09/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
12
25
66
Giải bảy
463
167
533
Giải sáu
8723
1807
6176
6822
4960
7957
1135
2090
6951
Giải năm
9790
8227
2243
Giải tư
55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
20431
86674
55581
15210
88406
04181
34934
33730
76257
12510
07561
04492
82078
33081
Giải ba
33328
00467
07600
09965
70759
02782
Giải nhì
49963
98439
58352
Giải nhất
84459
44798
50778
Đặc biệt
232178
523863
289062
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 00; 06
Đầu 1 12 10 10
Đầu 2 23; 28 22; 25; 27
Đầu 3 32; 39 31; 34; 39 30; 33; 35
Đầu 4 43
Đầu 5 51; 59(2) 57 51; 52; 57; 59
Đầu 6 63(2); 67 60; 63; 65; 67 61; 62; 66
Đầu 7 76; 78 74 78(2)
Đầu 8 80; 89 81(2) 81; 82
Đầu 9 90(2) 98 90; 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 08/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
58
87
Giải bảy
477
124
Giải sáu
9831
4351
4716
7604
4989
6205
Giải năm
1198
4987
Giải tư
75185
49501
51528
76320
19029
07623
16457
16800
36003
66050
09206
75351
68072
40451
Giải ba
78717
82496
53781
44914
Giải nhì
97049
73603
Giải nhất
54689
03144
Đặc biệt
368528
312615
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 01 00; 03(2); 04; 05; 06
Đầu 1 16; 17 14; 15
Đầu 2 20; 23; 28(2); 29 24
Đầu 3 31
Đầu 4 49 44
Đầu 5 51; 57; 58 50; 51(2)
Đầu 6
Đầu 7 77 72
Đầu 8 85; 89 81; 87(2); 89
Đầu 9 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/08/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
89
10
Giải bảy
599
264
Giải sáu
4982
7761
2585
1257
5139
3257
Giải năm
8250
9694
Giải tư
97727
07721
82745
91272
80868
63007
05835
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
Giải ba
14823
56959
33831
93757
Giải nhì
02586
51521
Giải nhất
24307
17818
Đặc biệt
401906
274108
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06; 07(2) 08
Đầu 1 10(3); 18
Đầu 2 21; 23; 27 21; 22
Đầu 3 35 31; 36; 39
Đầu 4 45
Đầu 5 50; 59 51; 57(3)
Đầu 6 61; 68 64
Đầu 7 72
Đầu 8 82; 85; 86; 89 86
Đầu 9 99 94; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 06/08/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
81
72
Giải bảy
847
061
Giải sáu
8696
3527
7414
3566
0823
9963
Giải năm
7791
5131
Giải tư
95970
46112
47874
62842
82222
48238
74302
35640
19877
98688
40230
23661
20894
76610
Giải ba
00133
24291
94482
86525
Giải nhì
81946
81784
Giải nhất
58163
88482
Đặc biệt
405541
601466
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 02
Đầu 1 12; 14 10
Đầu 2 22; 27 23; 25
Đầu 3 33; 38 30; 31
Đầu 4 41; 42; 46; 47 40
Đầu 5
Đầu 6 63 61(2); 63; 66(2)
Đầu 7 70; 74 72; 77
Đầu 8 81 82(2); 84; 88
Đầu 9 91(2); 96 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/08/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
90
73
Giải bảy
315
099
Giải sáu
9065
0720
1724
1677
7580
4087
Giải năm
5472
8681
Giải tư
26022
93868
63385
09594
33732
54460
95594
95719
00388
41406
14393
48473
04172
88346
Giải ba
19739
89599
18487
88923
Giải nhì
01500
22907
Giải nhất
07369
68864
Đặc biệt
615259
797517
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00 06; 07
Đầu 1 15 17; 19
Đầu 2 20; 22; 24 23
Đầu 3 32; 39
Đầu 4 46
Đầu 5 59
Đầu 6 60; 65; 68; 69 64
Đầu 7 72 72; 73(2); 77
Đầu 8 85 80; 81; 87(2); 88
Đầu 9 90; 94(2); 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 04/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
48
17
73
Giải bảy
606
139
400
Giải sáu
2084
8193
8686
7811
4981
3234
7069
2279
2340
Giải năm
6127
6130
1355
Giải tư
33112
52363
86118
33967
72767
79861
69068
01069
70798
42440
97015
50461
35694
83659
83423
13019
34743
70896
06414
16612
93563
Giải ba
39132
45763
54595
68069
36290
62907
Giải nhì
64795
96862
05089
Giải nhất
07217
72637
28979
Đặc biệt
979812
936776
624586
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 06 00; 07
Đầu 1 12(2); 17; 18 11; 15; 17 12; 14; 19
Đầu 2 27 23
Đầu 3 32 30; 34; 37; 39
Đầu 4 48 40 40; 43
Đầu 5 59 55
Đầu 6 61; 63(2); 67(2); 68 61; 62; 69(2) 63; 69
Đầu 7 76 73; 79(2)
Đầu 8 84; 86 81 86; 89
Đầu 9 93; 95 94; 95; 98 90; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 03/08/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
97
40
Giải bảy
168
749
Giải sáu
0902
7458
2672
7253
3911
9843
Giải năm
6612
3121
Giải tư
99379
77745
93152
41601
88438
78660
51252
21935
46253
50240
24848
21850
59526
56053
Giải ba
02390
97796
16629
87517
Giải nhì
92946
35023
Giải nhất
26236
31718
Đặc biệt
894092
713090
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 12 11; 17; 18
Đầu 2 21; 23; 26; 29
Đầu 3 36; 38 35
Đầu 4 45; 46 40(2); 43; 48; 49
Đầu 5 52(2); 58 50; 53(3)
Đầu 6 60; 68
Đầu 7 72; 79
Đầu 8
Đầu 9 90; 92; 96; 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 02/08/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
59
24
43
Giải bảy
493
688
819
Giải sáu
4667
2011
6054
1739
9050
1961
5186
0284
3756
Giải năm
0511
2951
4617
Giải tư
41547
69722
39839
55209
29314
84134
83255
73480
68388
55243
06836
93054
03858
60964
66696
32867
31854
81532
85142
13753
05418
Giải ba
13238
86283
70914
10390
46538
87519
Giải nhì
78658
42584
38211
Giải nhất
86470
20898
71786
Đặc biệt
868160
771547
272760
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 09
Đầu 1 11(2); 14 14 11; 17; 18; 19(2)
Đầu 2 22 24
Đầu 3 34; 38; 39 36; 39 32; 38
Đầu 4 47 43; 47 42; 43
Đầu 5 54; 55; 58; 59 50; 51; 54; 58 53; 54; 56
Đầu 6 60; 67 61; 64 60; 67
Đầu 7 70
Đầu 8 83 80; 84; 88(2) 84; 86(2)
Đầu 9 93 90; 98 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 01/08/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
24
91
Giải bảy
653
378
Giải sáu
0014
8331
3371
6397
7855
0827
Giải năm
7619
4352
Giải tư
55429
69100
87021
55973
09893
14561
30803
46075
54852
46662
22716
68789
25112
83020
Giải ba
90286
05739
87672
53698
Giải nhì
35014
46513
Giải nhất
74920
44372
Đặc biệt
741741
878472
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 00; 03
Đầu 1 14(2); 19 12; 13; 16
Đầu 2 20; 21; 24; 29 20; 27
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 41
Đầu 5 53 52(2); 55
Đầu 6 61 62
Đầu 7 71; 73 72(3); 75; 78
Đầu 8 86 89
Đầu 9 93 91; 97; 98