Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 30/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
05
39
Giải bảy
518
910
Giải sáu
6432
4419
3447
2537
4582
1753
Giải năm
4229
9775
Giải tư
32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
88531
32693
89623
54275
87467
52333
92840
Giải ba
14750
65224
74448
30537
Giải nhì
41908
92065
Giải nhất
80675
65541
Đặc biệt
188377
255126
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 05; 08
Đầu 1 18; 19 10
Đầu 2 20; 24; 26; 29 23; 26
Đầu 3 32 31; 33; 37(2); 39
Đầu 4 47 40; 41; 48
Đầu 5 50 53
Đầu 6 64(2); 66 65; 67
Đầu 7 74; 75; 77 75(2)
Đầu 8 82
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 29/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
99
68
85
Giải bảy
980
396
317
Giải sáu
8044
9973
4870
9962
2398
1229
6683
3236
5399
Giải năm
5411
0010
2771
Giải tư
58317
26527
24860
02798
18607
53148
01986
21319
19185
71943
14539
76731
77797
12864
97891
96429
26334
29575
89087
86038
48895
Giải ba
55498
86259
71642
42705
32422
14328
Giải nhì
42068
59161
04093
Giải nhất
10317
82696
00828
Đặc biệt
867076
664552
287057
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 07 05
Đầu 1 11; 17(2) 10; 19 17
Đầu 2 27 29 22; 28(2); 29
Đầu 3 31; 39 34; 36; 38
Đầu 4 44; 48 42; 43
Đầu 5 59 52 57
Đầu 6 60; 68 61; 62; 64; 68
Đầu 7 70; 73; 76 71; 75
Đầu 8 80; 86 85 83; 85; 87
Đầu 9 98(2); 99 96(2); 97; 98 91; 93; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 28/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
57
09
Giải bảy
407
321
Giải sáu
2694
8674
6421
9375
3532
9588
Giải năm
2540
6973
Giải tư
14551
28326
15754
46446
17315
98630
27031
62338
77724
58312
22241
04185
29483
22229
Giải ba
62071
84391
73176
04781
Giải nhì
91090
66482
Giải nhất
34802
19156
Đặc biệt
759570
405331
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 02; 07 09
Đầu 1 15 12
Đầu 2 21; 26 21; 24; 29
Đầu 3 30; 31 31; 32; 38
Đầu 4 40; 46 41
Đầu 5 51; 54; 57 56
Đầu 6
Đầu 7 70; 71; 74 73; 75; 76
Đầu 8 81; 82; 83; 85; 88
Đầu 9 90; 91; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
72
15
Giải bảy
878
064
Giải sáu
9147
5261
9524
6034
5045
9828
Giải năm
7895
5539
Giải tư
43119
12281
47442
98493
12177
30002
79339
93665
26439
96460
75831
17524
78582
41768
Giải ba
40405
99505
87210
39297
Giải nhì
48732
15535
Giải nhất
63913
47239
Đặc biệt
640526
634430
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 05(2)
Đầu 1 13; 19 10; 15
Đầu 2 24; 26 24; 28
Đầu 3 32; 39 30; 31; 34; 35; 39(3)
Đầu 4 42; 47 45
Đầu 5
Đầu 6 61 60; 64; 65; 68
Đầu 7 72; 77; 78
Đầu 8 81 82
Đầu 9 93; 95 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 26/11/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
05
49
Giải bảy
223
269
Giải sáu
4022
1208
1069
6260
3995
8140
Giải năm
4049
4174
Giải tư
89661
43005
12570
07614
61466
42955
16660
64380
48653
25061
84566
04482
60130
01343
Giải ba
47451
64704
30398
91274
Giải nhì
69297
30162
Giải nhất
43588
51616
Đặc biệt
120411
780323
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 04; 05(2); 08
Đầu 1 11; 14 16
Đầu 2 22; 23 23
Đầu 3 30
Đầu 4 49 40; 43; 49
Đầu 5 51; 55 53
Đầu 6 60; 61; 66; 69 60; 61; 62; 66; 69
Đầu 7 70 74(2)
Đầu 8 88 80; 82
Đầu 9 97 95; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 25/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
45
97
Giải bảy
652
758
Giải sáu
6612
9762
4938
4919
0694
2727
Giải năm
0496
0716
Giải tư
46111
74221
50812
97707
84844
80854
73243
18866
92171
79470
42801
79792
75120
71400
Giải ba
60317
19505
92928
44061
Giải nhì
04879
21163
Giải nhất
98424
95501
Đặc biệt
085124
760719
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 07 00; 01(2)
Đầu 1 11; 12(2); 17 16; 19(2)
Đầu 2 21; 24(2) 20; 27; 28
Đầu 3 38
Đầu 4 43; 44; 45
Đầu 5 52; 54 58
Đầu 6 62 61; 63; 66
Đầu 7 79 70; 71
Đầu 8
Đầu 9 96 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 24/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
38
67
07
Giải bảy
912
536
575
Giải sáu
7016
6615
5488
5923
6221
2633
9068
1521
0594
Giải năm
4608
5128
7628
Giải tư
27124
94883
27618
43610
05922
64816
79948
00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269
26790
78983
55625
43613
54308
58061
98337
Giải ba
90624
97623
03920
21169
15641
21843
Giải nhì
94530
10085
11173
Giải nhất
81438
53961
31362
Đặc biệt
830441
607102
945562
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 08 02 07; 08
Đầu 1 10; 12; 15; 16(2); 18 18 13
Đầu 2 22; 23; 24(2) 20; 21; 23; 24; 25; 26; 28 21; 25; 28
Đầu 3 30; 38(2) 33; 36 37
Đầu 4 41; 48 41; 43
Đầu 5
Đầu 6 61; 67; 68; 69(2) 61; 62(2); 68
Đầu 7 73; 75
Đầu 8 83; 88 85; 88 83
Đầu 9 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 23/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
58
47
Giải bảy
099
071
Giải sáu
1781
3388
6347
4521
9348
6390
Giải năm
7877
8099
Giải tư
60618
14670
18025
79235
67504
40930
23448
49136
12541
60753
64183
98113
31918
46215
Giải ba
31556
34364
21515
50355
Giải nhì
50564
05008
Giải nhất
00461
37546
Đặc biệt
506682
832244
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 04 08
Đầu 1 18 13; 15(2); 18
Đầu 2 25 21
Đầu 3 30; 35 36
Đầu 4 47; 48 41; 44; 46; 47; 48
Đầu 5 56; 58 53; 55
Đầu 6 61; 64(2)
Đầu 7 70; 77 71
Đầu 8 81; 82; 88 83
Đầu 9 99 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 22/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
62
36
40
Giải bảy
371
156
608
Giải sáu
1775
8965
2150
9512
6257
1280
4967
2896
2470
Giải năm
4760
3919
5600
Giải tư
78038
59623
24272
88745
67418
09721
24660
82031
95581
93571
87651
90970
95546
48422
57207
75552
67384
59799
73618
96033
90794
Giải ba
52255
34075
62322
85359
83988
28424
Giải nhì
65633
48376
60487
Giải nhất
58985
89101
04717
Đặc biệt
164521
031554
202236
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01 00; 07; 08
Đầu 1 18 12; 19 17; 18
Đầu 2 21(2); 23 22(2) 24
Đầu 3 33; 38 31; 36 33; 36
Đầu 4 45 46 40
Đầu 5 50; 55 51; 54; 56; 57; 59 52
Đầu 6 60(2); 62; 65 67
Đầu 7 71; 72; 75(2) 70; 71; 76 70
Đầu 8 85 80; 81 84; 87; 88
Đầu 9 94; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 21/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
05
56
Giải bảy
390
374
Giải sáu
1819
0750
8010
2548
1892
6080
Giải năm
7207
2911
Giải tư
12975
17479
48483
45570
44670
55773
72532
38432
89327
85524
74949
19881
48981
89308
Giải ba
20765
57711
50854
34001
Giải nhì
69646
31033
Giải nhất
72921
00807
Đặc biệt
391325
185011
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 05; 07 01; 07; 08
Đầu 1 10; 11; 19 11(2)
Đầu 2 21; 25 24; 27
Đầu 3 32 32; 33
Đầu 4 46 48; 49
Đầu 5 50 54; 56
Đầu 6 65
Đầu 7 70(2); 73; 75; 79 74
Đầu 8 83 80; 81(2)
Đầu 9 90 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
49
16
Giải bảy
253
710
Giải sáu
3147
2380
7404
3687
8514
5118
Giải năm
8765
5017
Giải tư
36503
27223
54669
95488
64683
83115
52762
58226
65351
24874
51828
74011
07107
48616
Giải ba
72137
54090
68465
49485
Giải nhì
79741
89528
Giải nhất
81664
73746
Đặc biệt
330543
533555
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04 07
Đầu 1 15 10; 11; 14; 16(2); 17; 18
Đầu 2 23 26; 28(2)
Đầu 3 37
Đầu 4 41; 43; 47; 49 46
Đầu 5 53 51; 55
Đầu 6 62; 64; 65; 69 65
Đầu 7 74
Đầu 8 80; 83; 88 85; 87
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 19/11/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
44
23
Giải bảy
565
962
Giải sáu
6105
5038
8553
9205
1877
4821
Giải năm
1599
6640
Giải tư
40807
58434
85005
73739
54614
73832
77853
29465
22693
48998
21734
42237
29547
51953
Giải ba
62061
96409
56103
95520
Giải nhì
85134
75359
Giải nhất
89617
80114
Đặc biệt
388232
766403
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 05(2); 07; 09 03(2); 05
Đầu 1 14; 17 14
Đầu 2 20; 21; 23
Đầu 3 32(2); 34(2); 38; 39 34; 37
Đầu 4 44 40; 47
Đầu 5 53(2) 53; 59
Đầu 6 61; 65 62; 65
Đầu 7 77
Đầu 8
Đầu 9 99 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 18/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
33
73
Giải bảy
171
460
Giải sáu
6308
6856
8206
6203
3609
7088
Giải năm
8504
0311
Giải tư
22686
56897
07984
11426
05178
75215
61784
28230
39547
66131
12070
64383
96250
30160
Giải ba
86528
60117
58218
01426
Giải nhì
06685
46190
Giải nhất
08339
46415
Đặc biệt
454464
732468
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 06; 08 03; 09
Đầu 1 15; 17 11; 15; 18
Đầu 2 26; 28 26
Đầu 3 33; 39 30; 31
Đầu 4 47
Đầu 5 56 50
Đầu 6 64 60(2); 68
Đầu 7 71; 78 70; 73
Đầu 8 84(2); 85; 86 83; 88
Đầu 9 97 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 17/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
26
18
80
Giải bảy
699
166
603
Giải sáu
6021
8930
9845
4855
6737
3568
9858
1639
4930
Giải năm
6357
7805
2018
Giải tư
72325
34427
22493
58221
67140
57963
02407
01605
00463
40941
25458
17787
21401
14259
03053
67898
41113
62349
90742
76267
90140
Giải ba
02653
03793
31693
83949
38105
28123
Giải nhì
83397
93991
12881
Giải nhất
64367
42019
20423
Đặc biệt
795499
425244
580161
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 07 01; 05(2) 03; 05
Đầu 1 18; 19 13; 18
Đầu 2 21(2); 25; 26; 27 23(2)
Đầu 3 30 37 30; 39
Đầu 4 40; 45 41; 44; 49 40; 42; 49
Đầu 5 53; 57 55; 58; 59 53; 58
Đầu 6 63; 67 63; 66; 68 61; 67
Đầu 7
Đầu 8 87 80; 81
Đầu 9 93(2); 97; 99(2) 91; 93 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 16/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
83
34
Giải bảy
234
570
Giải sáu
3756
7798
3568
8872
6481
7170
Giải năm
2220
3643
Giải tư
77302
94597
49189
01950
89165
55793
51059
21683
86738
39865
96191
84758
06339
22483
Giải ba
07446
02625
77273
96894
Giải nhì
87181
03823
Giải nhất
56144
83799
Đặc biệt
951309
136259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 02; 09
Đầu 1
Đầu 2 20; 25 23
Đầu 3 34 34; 38; 39
Đầu 4 44; 46 43
Đầu 5 50; 56; 59 58; 59
Đầu 6 65; 68 65
Đầu 7 70(2); 72; 73
Đầu 8 81; 83; 89 81; 83(2)
Đầu 9 93; 97; 98 91; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 15/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
60
99
86
Giải bảy
062
794
959
Giải sáu
6055
9046
9389
9340
4336
9787
8464
6144
3569
Giải năm
9549
7985
3240
Giải tư
40043
93198
98671
56373
40865
95699
26405
56197
17461
85884
59403
54745
77879
35285
53119
28554
97283
04181
60220
61124
90212
Giải ba
63857
35351
63907
79370
58087
37495
Giải nhì
67076
38296
06877
Giải nhất
30598
90933
69906
Đặc biệt
354745
385960
571293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 05 03; 07 06
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 20; 24
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 43; 45; 46; 49 40; 45 40; 44
Đầu 5 51; 55; 57 54; 59
Đầu 6 60; 62; 65 60; 61 64; 69
Đầu 7 71; 73; 76 70; 79 77
Đầu 8 89 84; 85(2); 87 81; 83; 86; 87
Đầu 9 98(2); 99 94; 96; 97; 99 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 14/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
71
01
Giải bảy
414
506
Giải sáu
8592
0539
4237
4728
7235
1260
Giải năm
0125
4473
Giải tư
91767
17951
87614
06868
18207
73744
26864
88344
14234
96257
15048
18909
56647
03160
Giải ba
61381
80772
37407
12556
Giải nhì
74712
81212
Giải nhất
81241
53944
Đặc biệt
100046
249192
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 01; 06; 07; 09
Đầu 1 12; 14(2) 12
Đầu 2 25 28
Đầu 3 37; 39 34; 35
Đầu 4 41; 44; 46 44(2); 47; 48
Đầu 5 51 56; 57
Đầu 6 64; 67; 68 60(2)
Đầu 7 71; 72 73
Đầu 8 81
Đầu 9 92 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
74
34
Giải bảy
740
256
Giải sáu
9589
5776
5182
3274
0739
4776
Giải năm
2345
3451
Giải tư
90249
62317
91530
20323
54412
82972
37376
12102
30732
05390
37399
89376
16466
39188
Giải ba
33348
06521
21265
43177
Giải nhì
10291
59020
Giải nhất
57952
59084
Đặc biệt
323109
732205
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 02; 05
Đầu 1 12; 17
Đầu 2 21; 23 20
Đầu 3 30 32; 34; 39
Đầu 4 40; 45; 48; 49
Đầu 5 52 51; 56
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 72; 74; 76(2) 74; 76(2); 77
Đầu 8 82; 89 84; 88
Đầu 9 91 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 12/11/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
85
24
Giải bảy
101
074
Giải sáu
7159
6647
4685
3424
7342
2304
Giải năm
8387
0550
Giải tư
35220
81757
54023
45414
10343
51530
35559
61508
74333
90357
28773
31835
46978
87997
Giải ba
22416
54956
83394
91987
Giải nhì
22867
48442
Giải nhất
81714
79655
Đặc biệt
349096
402469
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01 04; 08
Đầu 1 14(2); 16
Đầu 2 20; 23 24(2)
Đầu 3 30 33; 35
Đầu 4 43; 47 42(2)
Đầu 5 56; 57; 59(2) 50; 55; 57
Đầu 6 67 69
Đầu 7 73; 74; 78
Đầu 8 85(2); 87 87
Đầu 9 96 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 11/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
87
98
Giải bảy
351
677
Giải sáu
0897
3144
4610
7025
0845
1175
Giải năm
1416
7015
Giải tư
92029
51235
49495
66784
22440
04600
54976
44721
05203
06577
15504
63057
74277
41539
Giải ba
74099
56445
04777
84855
Giải nhì
02898
52910
Giải nhất
40873
35480
Đặc biệt
399872
574513
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00 03; 04
Đầu 1 10; 16 10; 13; 15
Đầu 2 29 21; 25
Đầu 3 35 39
Đầu 4 40; 44; 45 45
Đầu 5 51 55; 57
Đầu 6
Đầu 7 72; 73; 76 75; 77(4)
Đầu 8 84; 87 80
Đầu 9 95; 97; 98; 99 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 10/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
25
11
65
Giải bảy
030
384
192
Giải sáu
9631
4920
6487
0891
5695
8421
2010
3805
2961
Giải năm
0616
0828
6475
Giải tư
25594
75750
12050
56492
69249
48781
13074
26399
44333
78857
41750
99117
64765
04870
01427
90930
78412
65317
13104
27636
97088
Giải ba
27855
66462
67911
06981
31403
24660
Giải nhì
95333
26746
79285
Giải nhất
20039
81757
39511
Đặc biệt
237156
476716
214708
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 03; 04; 05; 08
Đầu 1 16 11(2); 16; 17 10; 11; 12; 17
Đầu 2 20; 25 21; 28 27
Đầu 3 30; 31; 33; 39 33 30; 36
Đầu 4 49 46
Đầu 5 50(2); 55; 56 50; 57(2)
Đầu 6 62 65 60; 61; 65
Đầu 7 74 70 75
Đầu 8 81; 87 81; 84 85; 88
Đầu 9 92; 94 91; 95; 99 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 09/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
12
01
Giải bảy
439
134
Giải sáu
4895
4055
1816
8316
0398
0466
Giải năm
1305
8138
Giải tư
18483
87001
76872
55237
36478
46863
58930
63329
93804
37677
63169
35157
62105
95448
Giải ba
44735
31311
84537
95808
Giải nhì
16131
80422
Giải nhất
98968
61823
Đặc biệt
525986
177842
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 01; 05 01; 04; 05; 08
Đầu 1 11; 12; 16 16
Đầu 2 22; 23; 29
Đầu 3 30; 31; 35; 37; 39 34; 37; 38
Đầu 4 42; 48
Đầu 5 55 57
Đầu 6 63; 68 66; 69
Đầu 7 72; 78 77
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 95 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 08/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
19
44
79
Giải bảy
219
338
232
Giải sáu
7020
1901
9685
5426
3748
4040
1617
7348
2261
Giải năm
1156
0984
7029
Giải tư
89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888
73016
82007
02924
83864
03316
20059
32915
22019
71147
90258
82700
15402
54450
36772
Giải ba
24268
57264
61623
34038
62691
53339
Giải nhì
32348
89898
46929
Giải nhất
47827
17044
10360
Đặc biệt
296527
163728
581619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 01; 03 07 00; 02
Đầu 1 19(2) 15; 16(2) 17; 19(2)
Đầu 2 20; 23; 27(2) 23; 24; 26; 28 29(2)
Đầu 3 38(2) 32; 39
Đầu 4 48 40; 44(2); 48 47; 48
Đầu 5 56 59 50; 58
Đầu 6 64; 65; 68 64 60; 61
Đầu 7 72; 79
Đầu 8 84; 85(2); 87; 88 84
Đầu 9 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 4 ngày 07/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải tám
51
32
Giải bảy
761
409
Giải sáu
6892
8816
6740
6255
6689
6554
Giải năm
4727
5215
Giải tư
15679
50298
93683
58468
68033
17510
60407
08011
71814
24897
40825
40497
38792
77998
Giải ba
19941
75449
85850
56060
Giải nhì
77373
96082
Giải nhất
43417
31696
Đặc biệt
190540
615884
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
Đầu 0 07 09
Đầu 1 10; 16; 17 11; 14; 15
Đầu 2 27 25
Đầu 3 33 32
Đầu 4 40(2); 41; 49
Đầu 5 51 50; 54; 55
Đầu 6 61; 68 60
Đầu 7 73; 79
Đầu 8 83 82; 84; 89
Đầu 9 92; 98 92; 96; 97(2); 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
27
34
Giải bảy
835
322
Giải sáu
7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm
9828
2798
Giải tư
96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba
51692
63643
04809
31945
Giải nhì
13462
10396
Giải nhất
19395
84403
Đặc biệt
475403
341844
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 03; 08 00; 03; 09
Đầu 1 10; 19
Đầu 2 27; 28; 29 20; 22; 27
Đầu 3 35 34
Đầu 4 41; 43 41; 44; 45
Đầu 5 50; 55 55
Đầu 6 62; 68
Đầu 7 77 70; 75(2); 79
Đầu 8
Đầu 9 92; 95 96; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 2 ngày 05/11/2018

- Nhận KQXS Phú Yên : Soạn KQPY Gửi 8185

- Nhận KQXS Thừa Thiên Huế : Soạn KQTTH Gửi 8185

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Giải tám
91
60
Giải bảy
409
608
Giải sáu
0789
1051
4890
8850
2617
6814
Giải năm
3205
7213
Giải tư
22153
26601
79393
57239
68298
15676
27157
95688
49082
17841
54921
96169
18274
60510
Giải ba
59729
75371
79959
66025
Giải nhì
98846
94145
Giải nhất
92836
16728
Đặc biệt
596796
101059
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
Đầu 0 01; 05; 09 08
Đầu 1 10; 13; 14; 17
Đầu 2 29 21; 25; 28
Đầu 3 36; 39
Đầu 4 46 41; 45
Đầu 5 51; 53; 57 50; 59(2)
Đầu 6 60; 69
Đầu 7 71; 76 74
Đầu 8 89 82; 88
Đầu 9 90; 91; 93; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/11/2018

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
58
12
Giải bảy
782
244
Giải sáu
8909
8370
4151
2461
0590
6274
Giải năm
4669
4453
Giải tư
92192
06344
84150
50824
66616
03545
72175
82637
98444
25077
73360
10900
94795
43978
Giải ba
01342
14448
39522
63320
Giải nhì
45665
28302
Giải nhất
84173
31477
Đặc biệt
883476
564904
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 09 00; 02; 04
Đầu 1 16 12
Đầu 2 24 20; 22
Đầu 3 37
Đầu 4 42; 44; 45; 48 44(2)
Đầu 5 50; 51; 58 53
Đầu 6 65; 69 60; 61
Đầu 7 70; 73; 75; 76 74; 77(2); 78
Đầu 8 82
Đầu 9 92 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 7 ngày 03/11/2018

- Nhận KQXS Đà Nẵng : Soạn KQDNG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đắc Nông : Soạn KQDNO Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Ngãi : Soạn KQQNI Gửi 8185

Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Giải tám
21
20
77
Giải bảy
880
655
599
Giải sáu
7900
4001
7123
4685
5045
7909
2423
7129
3946
Giải năm
9604
8020
2118
Giải tư
59785
74710
46016
71268
96165
34278
94588
50710
30618
15599
17145
55095
25709
56698
71335
49912
35480
79286
21395
21823
10281
Giải ba
49475
71542
03841
51090
19225
75507
Giải nhì
14369
01724
29214
Giải nhất
48959
12172
50900
Đặc biệt
272595
827452
687297
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
Đầu 0 00; 01; 04 09(2) 00; 07
Đầu 1 10; 16 10; 18 12; 14; 18
Đầu 2 21; 23 20(2); 24 23(2); 25; 29
Đầu 3 35
Đầu 4 42 41; 45(2) 46
Đầu 5 59 52; 55
Đầu 6 65; 68; 69
Đầu 7 75; 78 72 77
Đầu 8 80; 85; 88 85 80; 81; 86
Đầu 9 95 90; 95; 98; 99 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 6 ngày 02/11/2018

- Nhận KQXS Gia Lai : Soạn KQGL Gửi 8185

- Nhận KQXS Ninh Thuận : Soạn KQNT Gửi 8185

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám
54
73
Giải bảy
615
617
Giải sáu
0572
5401
1210
8556
6687
4109
Giải năm
5434
1755
Giải tư
68792
15344
61272
15900
24108
10390
15005
93097
35614
22670
16829
51771
59305
35528
Giải ba
04088
28439
05244
52172
Giải nhì
57781
19325
Giải nhất
57623
59988
Đặc biệt
370117
659229
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 00; 01; 05; 08 05; 09
Đầu 1 10; 15; 17 14; 17
Đầu 2 23 25; 28; 29(2)
Đầu 3 34; 39
Đầu 4 44 44
Đầu 5 54 55; 56
Đầu 6
Đầu 7 72(2) 70; 71; 72; 73
Đầu 8 81; 88 87; 88
Đầu 9 90; 92 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 5 ngày 01/11/2018

- Nhận KQXS Bình Định : Soạn KQBDH Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Bình : Soạn KQQB Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Trị : Soạn KQQT Gửi 8185

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám
73
46
04
Giải bảy
319
929
817
Giải sáu
3712
1122
4236
6078
6337
1122
5880
6773
9166
Giải năm
5755
0108
6478
Giải tư
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
65001
88671
34995
32547
72356
52014
93342
34344
67629
47398
38739
37035
36814
47496
Giải ba
37132
14785
21614
52563
59717
16222
Giải nhì
16175
09453
42492
Giải nhất
34504
47115
99486
Đặc biệt
592806
646758
800850
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Đầu 0 04; 06 01; 08 04
Đầu 1 12(2); 18(2); 19 14(2); 15 14; 17(2)
Đầu 2 20; 22 22; 29 22; 29
Đầu 3 32; 33; 36 37 35; 39
Đầu 4 42; 46; 47 44
Đầu 5 55 53; 56; 58 50
Đầu 6 63 66
Đầu 7 73; 75 71; 78 73; 78
Đầu 8 80; 85 80; 86
Đầu 9 96 95 92; 96; 98