Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 26/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
26
21
Giải bảy
656
662
Giải sáu
3155
8278
4206
2360
6262
5833
Giải năm
8081
1831
Giải tư
99930
46940
73155
54302
35690
12861
79154
32423
61064
99178
36486
78084
97688
96304
Giải ba
53109
73782
03711
35190
Giải nhì
91286
60844
Giải nhất
82474
40729
Đặc biệt
851389
145643
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 06; 09 04
Đầu 1 11
Đầu 2 26 21; 23; 29
Đầu 3 30 31; 33
Đầu 4 40 43; 44
Đầu 5 54; 55(2); 56
Đầu 6 61 60; 62(2); 64
Đầu 7 74; 78 78
Đầu 8 81; 82; 86; 89 84; 86; 88
Đầu 9 90 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 19/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
51
59
Giải bảy
393
658
Giải sáu
8962
4983
9160
6667
8009
3006
Giải năm
1426
3174
Giải tư
92655
68670
26327
42358
05443
19561
11756
64424
35819
32910
93038
54574
00808
70563
Giải ba
23848
32971
01710
37519
Giải nhì
51902
55377
Giải nhất
75302
87824
Đặc biệt
860986
267123
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02(2) 06; 08; 09
Đầu 1 10(2); 19(2)
Đầu 2 26; 27 23; 24(2)
Đầu 3 38
Đầu 4 43; 48
Đầu 5 51; 55; 56; 58 58; 59
Đầu 6 60; 61; 62 63; 67
Đầu 7 70; 71 74(2); 77
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
99
14
Giải bảy
164
339
Giải sáu
9733
4637
4610
8691
7146
1019
Giải năm
6132
6855
Giải tư
07761
58620
11470
30884
26426
78009
08516
28024
68327
41269
85421
94007
70127
71995
Giải ba
81069
71592
50603
52197
Giải nhì
80875
91248
Giải nhất
27165
13022
Đặc biệt
358884
692942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 03; 07
Đầu 1 10; 16 14; 19
Đầu 2 20; 26 21; 22; 24; 27(2)
Đầu 3 32; 33; 37 39
Đầu 4 42; 46; 48
Đầu 5 55
Đầu 6 61; 64; 65; 69 69
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 84(2)
Đầu 9 92; 99 91; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 05/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
03
63
Giải bảy
488
285
Giải sáu
9929
8170
4719
7727
7590
3495
Giải năm
1118
6106
Giải tư
64595
01737
60418
86602
34517
11012
21281
87976
61263
79322
20665
02616
87771
32313
Giải ba
15417
88109
92342
04219
Giải nhì
28644
94339
Giải nhất
03084
36541
Đặc biệt
531872
830920
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03; 09 06
Đầu 1 12; 17(2); 18(2); 19 13; 16; 19
Đầu 2 29 20; 22; 27
Đầu 3 37 39
Đầu 4 44 41; 42
Đầu 5
Đầu 6 63(2); 65
Đầu 7 70; 72 71; 76
Đầu 8 81; 84; 88 85
Đầu 9 95 90; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 26/02/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
19
60
Giải bảy
240
362
Giải sáu
7174
9982
1870
3769
2685
1111
Giải năm
7066
7856
Giải tư
63598
33497
95143
91154
90707
74596
60110
37996
32984
55583
06228
74765
67083
57107
Giải ba
99383
24986
62728
85779
Giải nhì
04940
12974
Giải nhất
91657
08252
Đặc biệt
459512
055393
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07 07
Đầu 1 10; 12; 19 11
Đầu 2 28(2)
Đầu 3
Đầu 4 40(2); 43
Đầu 5 54; 57 52; 56
Đầu 6 66 60; 62; 65; 69
Đầu 7 70; 74 74; 79
Đầu 8 82; 83; 86 83(2); 84; 85
Đầu 9 96; 97; 98 93; 96