Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/12/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
77
27
Giải bảy
489
960
Giải sáu
1197
4297
0886
9229
9989
5060
Giải năm
5894
9870
Giải tư
26772
79938
91092
71770
62361
07319
32614
40275
07164
47940
95287
44209
15384
51698
Giải ba
77727
70379
97968
21307
Giải nhì
72689
18612
Giải nhất
39320
62920
Đặc biệt
411596
626720
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07; 09
Đầu 1 14; 19 12
Đầu 2 20; 27 20(2); 27; 29
Đầu 3 38
Đầu 4 40
Đầu 5
Đầu 6 61 60(2); 64; 68
Đầu 7 70; 72; 77; 79 70; 75
Đầu 8 86; 89(2) 84; 87; 89
Đầu 9 92; 94; 96; 97(2) 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 05/12/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
43
68
Giải bảy
248
744
Giải sáu
9156
1364
5373
5430
8009
9950
Giải năm
0947
8671
Giải tư
72225
89068
72188
58797
08259
29956
91503
89914
41258
92463
34671
53623
12202
44445
Giải ba
11851
10732
01817
86758
Giải nhì
18305
55339
Giải nhất
61253
34583
Đặc biệt
324424
244221
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 05 02; 09
Đầu 1 14; 17
Đầu 2 24; 25 21; 23
Đầu 3 32 30; 39
Đầu 4 43; 47; 48 44; 45
Đầu 5 51; 53; 56(2); 59 50; 58(2)
Đầu 6 64; 68 63; 68
Đầu 7 73 71(2)
Đầu 8 88 83
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
94
97
Giải bảy
595
446
Giải sáu
8998
1159
5150
8256
9541
4155
Giải năm
1708
0582
Giải tư
59308
15610
22512
94307
26278
80233
49015
25647
71519
51294
28558
51686
80385
50672
Giải ba
87736
79046
60516
29793
Giải nhì
67449
81479
Giải nhất
32270
17101
Đặc biệt
251683
539593
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07; 08(2) 01
Đầu 1 10; 12; 15 16; 19
Đầu 2
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 46; 49 41; 46; 47
Đầu 5 50; 59 55; 56; 58
Đầu 6
Đầu 7 70; 78 72; 79
Đầu 8 83 82; 85; 86
Đầu 9 94; 95; 98 93(2); 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
98
23
Giải bảy
750
420
Giải sáu
0020
2065
9630
6554
4060
5140
Giải năm
7043
7588
Giải tư
42276
25411
84599
08341
35857
01607
76476
67255
08032
70513
71066
89048
75233
15281
Giải ba
29199
12459
68370
69313
Giải nhì
60779
67117
Giải nhất
96273
71524
Đặc biệt
198812
655742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07
Đầu 1 11; 12 13(2); 17
Đầu 2 20 20; 23; 24
Đầu 3 30 32; 33
Đầu 4 41; 43 40; 42; 48
Đầu 5 50; 57; 59 54; 55
Đầu 6 65 60; 66
Đầu 7 73; 76(2); 79 70
Đầu 8 81; 88
Đầu 9 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
90
36
Giải bảy
733
726
Giải sáu
4714
2733
6508
4106
6654
9926
Giải năm
1440
5954
Giải tư
94365
28158
59780
31567
21609
81803
26992
38403
99082
51792
38856
67724
79147
96893
Giải ba
41311
20674
38966
92971
Giải nhì
92511
76659
Giải nhất
39709
97724
Đặc biệt
899309
446716
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 08; 09(3) 03; 06
Đầu 1 11(2); 14 16
Đầu 2 24(2); 26(2)
Đầu 3 33(2) 36
Đầu 4 40 47
Đầu 5 58 54(2); 56; 59
Đầu 6 65; 67 66
Đầu 7 74 71
Đầu 8 80 82
Đầu 9 90; 92 92; 93