Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 09/04/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
80
57
Giải bảy
493
343
Giải sáu
5127
1479
5081
4105
9105
4122
Giải năm
6057
2826
Giải tư
01570
32813
44626
08562
61095
74816
69046
23777
41746
37905
18395
34212
32454
60905
Giải ba
27837
49981
29531
04158
Giải nhì
17572
26900
Giải nhất
98962
16410
Đặc biệt
694679
622854
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 05(4)
Đầu 1 13; 16 10; 12
Đầu 2 26; 27 22; 26
Đầu 3 37 31
Đầu 4 46 43; 46
Đầu 5 57 54(2); 57; 58
Đầu 6 62(2)
Đầu 7 70; 72; 79(2) 77
Đầu 8 80; 81(2)
Đầu 9 93; 95 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 02/04/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
42
72
Giải bảy
982
548
Giải sáu
8122
0979
4527
8449
1973
4756
Giải năm
1408
9613
Giải tư
14837
73274
34110
81820
04480
00821
84745
17486
28979
39008
75923
76468
09626
84541
Giải ba
79624
81145
89708
92181
Giải nhì
51018
52936
Giải nhất
59401
66972
Đặc biệt
381919
435686
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 08 08(2)
Đầu 1 10; 18; 19 13
Đầu 2 20; 21; 22; 24; 27 23; 26
Đầu 3 37 36
Đầu 4 42; 45(2) 41; 48; 49
Đầu 5 56
Đầu 6 68
Đầu 7 74; 79 72(2); 73; 79
Đầu 8 80; 82 81; 86(2)
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 26/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
26
21
Giải bảy
656
662
Giải sáu
3155
8278
4206
2360
6262
5833
Giải năm
8081
1831
Giải tư
99930
46940
73155
54302
35690
12861
79154
32423
61064
99178
36486
78084
97688
96304
Giải ba
53109
73782
03711
35190
Giải nhì
91286
60844
Giải nhất
82474
40729
Đặc biệt
851389
145643
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 06; 09 04
Đầu 1 11
Đầu 2 26 21; 23; 29
Đầu 3 30 31; 33
Đầu 4 40 43; 44
Đầu 5 54; 55(2); 56
Đầu 6 61 60; 62(2); 64
Đầu 7 74; 78 78
Đầu 8 81; 82; 86; 89 84; 86; 88
Đầu 9 90 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 19/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
51
59
Giải bảy
393
658
Giải sáu
8962
4983
9160
6667
8009
3006
Giải năm
1426
3174
Giải tư
92655
68670
26327
42358
05443
19561
11756
64424
35819
32910
93038
54574
00808
70563
Giải ba
23848
32971
01710
37519
Giải nhì
51902
55377
Giải nhất
75302
87824
Đặc biệt
860986
267123
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02(2) 06; 08; 09
Đầu 1 10(2); 19(2)
Đầu 2 26; 27 23; 24(2)
Đầu 3 38
Đầu 4 43; 48
Đầu 5 51; 55; 56; 58 58; 59
Đầu 6 60; 61; 62 63; 67
Đầu 7 70; 71 74(2); 77
Đầu 8 83; 86
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/03/2019

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
99
14
Giải bảy
164
339
Giải sáu
9733
4637
4610
8691
7146
1019
Giải năm
6132
6855
Giải tư
07761
58620
11470
30884
26426
78009
08516
28024
68327
41269
85421
94007
70127
71995
Giải ba
81069
71592
50603
52197
Giải nhì
80875
91248
Giải nhất
27165
13022
Đặc biệt
358884
692942
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 03; 07
Đầu 1 10; 16 14; 19
Đầu 2 20; 26 21; 22; 24; 27(2)
Đầu 3 32; 33; 37 39
Đầu 4 42; 46; 48
Đầu 5 55
Đầu 6 61; 64; 65; 69 69
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 84(2)
Đầu 9 92; 99 91; 95; 97