Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 08/08/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
86
63
Giải bảy
255
633
Giải sáu
3605
5205
9166
1921
0201
7610
Giải năm
9378
2422
Giải tư
23818
91725
33659
45220
18019
08095
31461
60470
97923
41363
22421
74956
50815
97219
Giải ba
43241
30368
94530
65355
Giải nhì
12802
44795
Giải nhất
86592
30452
Đặc biệt
508081
004722
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 05(2) 01
Đầu 1 18; 19 10; 15; 19
Đầu 2 20; 25 21(2); 22(2); 23
Đầu 3 30; 33
Đầu 4 41
Đầu 5 55; 59 52; 55; 56
Đầu 6 61; 66; 68 63(2)
Đầu 7 78 70
Đầu 8 81; 86
Đầu 9 92; 95 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 01/08/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
51
73
Giải bảy
778
585
Giải sáu
3271
5713
7892
5325
5261
4856
Giải năm
3364
7613
Giải tư
74529
94132
07310
84218
46807
72338
49445
97005
28932
42229
32877
02130
83319
87369
Giải ba
33235
89252
71497
48423
Giải nhì
19736
79554
Giải nhất
07243
68840
Đặc biệt
224100
768976
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 07 05
Đầu 1 10; 13; 18 13; 19
Đầu 2 29 23; 25; 29
Đầu 3 32; 35; 36; 38 30; 32
Đầu 4 43; 45 40
Đầu 5 51; 52 54; 56
Đầu 6 64 61; 69
Đầu 7 71; 78 73; 76; 77
Đầu 8 85
Đầu 9 92 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 25/07/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
41
78
Giải bảy
161
372
Giải sáu
5920
9576
1874
0922
1010
9641
Giải năm
9547
3316
Giải tư
27443
96427
14491
70735
83220
42670
79482
93195
10957
97279
45135
13093
83101
05020
Giải ba
61717
17789
37797
71873
Giải nhì
45501
51231
Giải nhất
31509
69005
Đặc biệt
345804
839069
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04; 09 01; 05
Đầu 1 17 10; 16
Đầu 2 20(2); 27 20; 22
Đầu 3 35 31; 35
Đầu 4 41; 43; 47 41
Đầu 5 57
Đầu 6 61 69
Đầu 7 70; 74; 76 72; 73; 78; 79
Đầu 8 82; 89
Đầu 9 91 93; 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/07/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
28
67
Giải bảy
311
233
Giải sáu
1066
2881
2859
0224
2437
7635
Giải năm
5620
2754
Giải tư
77674
95985
50853
44326
31284
04387
87313
56958
74550
59374
61775
70967
46938
00915
Giải ba
42869
40814
19603
27087
Giải nhì
93158
38727
Giải nhất
82622
10986
Đặc biệt
820970
379557
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03
Đầu 1 11; 13; 14 15
Đầu 2 20; 22; 26; 28 24; 27
Đầu 3 33; 35; 37; 38
Đầu 4
Đầu 5 53; 58; 59 50; 54; 57; 58
Đầu 6 66; 69 67(2)
Đầu 7 70; 74 74; 75
Đầu 8 81; 84; 85; 87 86; 87
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 11/07/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
95
70
Giải bảy
705
569
Giải sáu
8117
5310
7733
2587
0479
3498
Giải năm
4657
3080
Giải tư
30084
99929
60944
60294
04477
86505
04573
02530
48186
80770
74791
42255
69616
13906
Giải ba
58524
63556
51538
91681
Giải nhì
09188
77016
Giải nhất
75616
98135
Đặc biệt
488568
538299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05(2) 06
Đầu 1 10; 16; 17 16(2)
Đầu 2 24; 29
Đầu 3 33 30; 35; 38
Đầu 4 44
Đầu 5 56; 57 55
Đầu 6 68 69
Đầu 7 73; 77 70(2); 79
Đầu 8 84; 88 80; 81; 86; 87
Đầu 9 94; 95 91; 98; 99