Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/12/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
89
70
Giải bảy
155
678
Giải sáu
6485
8671
4063
8475
9787
2482
Giải năm
0327
5303
Giải tư
10335
29741
24693
00736
89001
02706
37714
48017
74266
89317
23124
37133
62110
01178
Giải ba
44892
31427
28639
50972
Giải nhì
58085
41323
Giải nhất
41604
24078
Đặc biệt
844539
220762
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04; 06 03
Đầu 1 14 10; 17(2)
Đầu 2 27(2) 23; 24
Đầu 3 35; 36; 39 33; 39
Đầu 4 41
Đầu 5 55
Đầu 6 63 62; 66
Đầu 7 71 70; 72; 75; 78(3)
Đầu 8 85(2); 89 82; 87
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
72
15
Giải bảy
878
064
Giải sáu
9147
5261
9524
6034
5045
9828
Giải năm
7895
5539
Giải tư
43119
12281
47442
98493
12177
30002
79339
93665
26439
96460
75831
17524
78582
41768
Giải ba
40405
99505
87210
39297
Giải nhì
48732
15535
Giải nhất
63913
47239
Đặc biệt
640526
634430
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 05(2)
Đầu 1 13; 19 10; 15
Đầu 2 24; 26 24; 28
Đầu 3 32; 39 30; 31; 34; 35; 39(3)
Đầu 4 42; 47 45
Đầu 5
Đầu 6 61 60; 64; 65; 68
Đầu 7 72; 77; 78
Đầu 8 81 82
Đầu 9 93; 95 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
49
16
Giải bảy
253
710
Giải sáu
3147
2380
7404
3687
8514
5118
Giải năm
8765
5017
Giải tư
36503
27223
54669
95488
64683
83115
52762
58226
65351
24874
51828
74011
07107
48616
Giải ba
72137
54090
68465
49485
Giải nhì
79741
89528
Giải nhất
81664
73746
Đặc biệt
330543
533555
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04 07
Đầu 1 15 10; 11; 14; 16(2); 17; 18
Đầu 2 23 26; 28(2)
Đầu 3 37
Đầu 4 41; 43; 47; 49 46
Đầu 5 53 51; 55
Đầu 6 62; 64; 65; 69 65
Đầu 7 74
Đầu 8 80; 83; 88 85; 87
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
74
34
Giải bảy
740
256
Giải sáu
9589
5776
5182
3274
0739
4776
Giải năm
2345
3451
Giải tư
90249
62317
91530
20323
54412
82972
37376
12102
30732
05390
37399
89376
16466
39188
Giải ba
33348
06521
21265
43177
Giải nhì
10291
59020
Giải nhất
57952
59084
Đặc biệt
323109
732205
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 02; 05
Đầu 1 12; 17
Đầu 2 21; 23 20
Đầu 3 30 32; 34; 39
Đầu 4 40; 45; 48; 49
Đầu 5 52 51; 56
Đầu 6 65; 66
Đầu 7 72; 74; 76(2) 74; 76(2); 77
Đầu 8 82; 89 84; 88
Đầu 9 91 90; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/11/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
27
34
Giải bảy
835
322
Giải sáu
7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm
9828
2798
Giải tư
96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba
51692
63643
04809
31945
Giải nhì
13462
10396
Giải nhất
19395
84403
Đặc biệt
475403
341844
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 03; 08 00; 03; 09
Đầu 1 10; 19
Đầu 2 27; 28; 29 20; 22; 27
Đầu 3 35 34
Đầu 4 41; 43 41; 44; 45
Đầu 5 50; 55 55
Đầu 6 62; 68
Đầu 7 77 70; 75(2); 79
Đầu 8
Đầu 9 92; 95 96; 98(2)