Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
71
44
Giải bảy
742
723
Giải sáu
1661
5566
0903
9149
7005
1665
Giải năm
2223
0105
Giải tư
32970
21610
56768
16231
73408
73532
71158
07157
49242
80391
66195
93310
51328
46816
Giải ba
99646
57481
40652
43707
Giải nhì
72100
33961
Giải nhất
95661
53347
Đặc biệt
382954
237767
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 03; 08 05(2); 07
Đầu 1 10 10; 16
Đầu 2 23 23; 28
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 42; 46 42; 44; 47; 49
Đầu 5 54; 58 52; 57
Đầu 6 61(2); 66; 68 61; 65; 67
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 81
Đầu 9 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 31/10/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
82
43
Giải bảy
959
713
Giải sáu
9287
0532
3486
3511
1164
7065
Giải năm
8864
2240
Giải tư
92509
89584
56614
69850
28074
86636
44149
75033
25715
86148
58288
79566
04620
09198
Giải ba
48554
85640
45780
40667
Giải nhì
68083
94268
Giải nhất
46643
94186
Đặc biệt
238952
667397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09
Đầu 1 14 11; 13; 15
Đầu 2 20
Đầu 3 32; 36 33
Đầu 4 40; 43; 49 40; 43; 48
Đầu 5 50; 52; 54; 59
Đầu 6 64 64; 65; 66; 67; 68
Đầu 7 74
Đầu 8 82; 83; 84; 86; 87 80; 86; 88
Đầu 9 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 24/10/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
41
35
Giải bảy
825
341
Giải sáu
1909
3289
0063
8238
6210
1552
Giải năm
0340
7630
Giải tư
40528
95001
13651
69752
46239
23583
88203
67362
62587
15243
43218
40842
86542
88015
Giải ba
39690
38735
58217
34816
Giải nhì
06079
18048
Giải nhất
56327
57187
Đặc biệt
588358
191707
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 03; 09 07
Đầu 1 10; 15; 16; 17; 18
Đầu 2 25; 27; 28
Đầu 3 35; 39 30; 35; 38
Đầu 4 40; 41 41; 42(2); 43; 48
Đầu 5 51; 52; 58 52
Đầu 6 63 62
Đầu 7 79
Đầu 8 83; 89 87(2)
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 17/10/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
33
90
Giải bảy
390
906
Giải sáu
8327
3455
8489
8319
8658
9672
Giải năm
4783
6794
Giải tư
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
94557
38207
71599
47072
51068
26292
77372
Giải ba
21272
09081
91193
74576
Giải nhì
67527
45757
Giải nhất
19108
77531
Đặc biệt
177801
204042
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 08 06; 07
Đầu 1 19
Đầu 2 22; 27(2)
Đầu 3 33; 38 31
Đầu 4 43; 47 42
Đầu 5 55 57(2); 58
Đầu 6 68
Đầu 7 72; 78 72(3); 76
Đầu 8 81; 82; 83; 89
Đầu 9 90; 95 90; 92; 93; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 10/10/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
08
03
Giải bảy
746
817
Giải sáu
9147
3739
0358
5367
7079
1938
Giải năm
6950
4151
Giải tư
63856
86568
08245
47485
25671
66719
37102
78152
12938
31963
57387
85146
04418
99395
Giải ba
97291
55694
99702
10142
Giải nhì
77209
36487
Giải nhất
84838
18669
Đặc biệt
537879
728106
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 08; 09 02; 03; 06
Đầu 1 19 17; 18
Đầu 2
Đầu 3 38; 39 38(2)
Đầu 4 45; 46; 47 42; 46
Đầu 5 50; 56; 58 51; 52
Đầu 6 68 63; 67; 69
Đầu 7 71; 79 79
Đầu 8 85 87(2)
Đầu 9 91; 94 95