Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/07/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
58
84
Giải bảy
917
475
Giải sáu
8578
9286
5064
6392
1970
9858
Giải năm
0964
1630
Giải tư
03227
06284
59768
96735
07441
99118
21022
69709
80592
31980
57214
04585
42697
02238
Giải ba
42678
11115
01936
98497
Giải nhì
02721
20304
Giải nhất
68469
12668
Đặc biệt
688817
785999
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 09
Đầu 1 15; 17(2); 18 14
Đầu 2 21; 22; 27
Đầu 3 35 30; 36; 38
Đầu 4 41
Đầu 5 58 58
Đầu 6 64(2); 68; 69 68
Đầu 7 78(2) 70; 75
Đầu 8 84; 86 80; 84; 85
Đầu 9 92(2); 97(2); 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
33
72
Giải bảy
457
676
Giải sáu
8963
3866
3473
3606
2735
5127
Giải năm
3351
6915
Giải tư
96624
63647
23839
97302
46517
54188
23803
72581
11202
28218
47331
81024
36361
60920
Giải ba
81125
02484
24719
58240
Giải nhì
65050
90458
Giải nhất
18056
12725
Đặc biệt
719018
653939
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03 02; 06
Đầu 1 17; 18 15; 18; 19
Đầu 2 24; 25 20; 24; 25; 27
Đầu 3 33; 39 31; 35; 39
Đầu 4 47 40
Đầu 5 50; 51; 56; 57 58
Đầu 6 63; 66 61
Đầu 7 73 72; 76
Đầu 8 84; 88 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
26
45
Giải bảy
145
102
Giải sáu
1389
3547
0635
8087
0299
5272
Giải năm
7750
0857
Giải tư
09881
38502
67774
03695
92025
72308
20283
36826
71419
38033
84970
13574
12833
48724
Giải ba
58946
34021
09449
82085
Giải nhì
87119
75225
Giải nhất
79515
20424
Đặc biệt
727183
585375
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 08 02
Đầu 1 15; 19 19
Đầu 2 21; 25; 26 24(2); 25; 26
Đầu 3 35 33(2)
Đầu 4 45; 46; 47 45; 49
Đầu 5 50 57
Đầu 6
Đầu 7 74 70; 72; 74; 75
Đầu 8 81; 83(2); 89 85; 87
Đầu 9 95 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
45
55
Giải bảy
532
855
Giải sáu
1515
8344
5775
2402
9131
8957
Giải năm
6417
3208
Giải tư
68247
85804
10384
49603
26635
28143
75552
46399
98751
31463
62992
75608
12920
13900
Giải ba
45451
98693
62262
86606
Giải nhì
29855
51129
Giải nhất
24516
39189
Đặc biệt
022010
408965
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 04 00; 02; 06; 08(2)
Đầu 1 10; 15; 16; 17
Đầu 2 20; 29
Đầu 3 32; 35 31
Đầu 4 43; 44; 45; 47
Đầu 5 51; 52; 55 51; 55(2); 57
Đầu 6 62; 63; 65
Đầu 7 75
Đầu 8 84 89
Đầu 9 93 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
06
41
Giải bảy
952
449
Giải sáu
8460
5820
5999
1630
4055
0963
Giải năm
2820
8218
Giải tư
31617
26286
64919
31700
39977
21578
46716
61209
31235
25793
19931
62803
19905
23690
Giải ba
60144
24691
89414
21103
Giải nhì
38047
12155
Giải nhất
45811
49844
Đặc biệt
437377
454188
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 06 03(2); 05; 09
Đầu 1 11; 16; 17; 19 14; 18
Đầu 2 20(2)
Đầu 3 30; 31; 35
Đầu 4 44; 47 41; 44; 49
Đầu 5 52 55(2)
Đầu 6 60 63
Đầu 7 77(2); 78
Đầu 8 86 88
Đầu 9 91; 99 90; 93