Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 25/09/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
92
42
Giải bảy
081
813
Giải sáu
7712
4099
0900
2674
1974
2799
Giải năm
9871
8621
Giải tư
42910
80922
35391
77282
34876
00413
60715
44873
55511
60847
41596
55113
28026
39033
Giải ba
64471
58546
06547
12579
Giải nhì
71027
32835
Giải nhất
22289
55740
Đặc biệt
600061
000686
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00
Đầu 1 10; 12; 13; 15 11; 13(2)
Đầu 2 22; 27 21; 26
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 46 40; 42; 47(2)
Đầu 5
Đầu 6 61
Đầu 7 71(2); 76 73; 74(2); 79
Đầu 8 81; 82; 89 86
Đầu 9 91; 92; 99 96; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/09/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
18
77
Giải bảy
938
551
Giải sáu
4524
2193
9080
0906
6055
6541
Giải năm
2389
3672
Giải tư
09328
16693
74547
09402
84001
31806
77453
49114
08927
06685
23121
21452
70418
37775
Giải ba
72913
60136
67286
67968
Giải nhì
23493
69214
Giải nhất
78812
77516
Đặc biệt
892645
939923
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 02; 06 06
Đầu 1 12; 13; 18 14(2); 16; 18
Đầu 2 24; 28 21; 23; 27
Đầu 3 36; 38
Đầu 4 45; 47 41
Đầu 5 53 51; 52; 55
Đầu 6 68
Đầu 7 72; 75; 77
Đầu 8 80; 89 85; 86
Đầu 9 93(3)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 11/09/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
75
57
Giải bảy
902
955
Giải sáu
4325
8965
0579
1629
4433
2104
Giải năm
1198
6751
Giải tư
88298
27749
79391
84124
23108
87019
26794
09473
22869
07722
05462
43856
10320
92102
Giải ba
96253
49904
03629
52752
Giải nhì
72011
24110
Giải nhất
82954
10285
Đặc biệt
413480
803130
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 04; 08 02; 04
Đầu 1 11; 19 10
Đầu 2 24; 25 20; 22; 29(2)
Đầu 3 30; 33
Đầu 4 49
Đầu 5 53; 54 51; 52; 55; 56; 57
Đầu 6 65 62; 69
Đầu 7 75; 79 73
Đầu 8 80 85
Đầu 9 91; 94; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/09/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
23
25
Giải bảy
575
922
Giải sáu
7505
5151
9996
6828
5771
4113
Giải năm
0815
8444
Giải tư
62235
31311
88400
41841
58405
75478
54370
09091
62974
82477
29615
60814
95999
87315
Giải ba
88087
38850
49576
34329
Giải nhì
72688
54325
Giải nhất
16220
21741
Đặc biệt
042191
683451
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 05(2)
Đầu 1 11; 15 13; 14; 15(2)
Đầu 2 20; 23 22; 25(2); 28; 29
Đầu 3 35
Đầu 4 41 41; 44
Đầu 5 50; 51 51
Đầu 6
Đầu 7 70; 75; 78 71; 74; 76; 77
Đầu 8 87; 88
Đầu 9 91; 96 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/08/2018

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
58
17
Giải bảy
940
070
Giải sáu
1610
2940
1093
2112
9636
4242
Giải năm
9308
1477
Giải tư
33931
82704
88481
46264
27842
77131
08609
53045
57165
37029
37668
24233
24598
89480
Giải ba
65415
73790
04740
65335
Giải nhì
25394
79769
Giải nhất
50668
54320
Đặc biệt
198536
889293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04; 08; 09
Đầu 1 10; 15 12; 17
Đầu 2 20; 29
Đầu 3 31(2); 36 33; 35; 36
Đầu 4 40(2); 42 40; 42; 45
Đầu 5 58
Đầu 6 64; 68 65; 68; 69
Đầu 7 70; 77
Đầu 8 81 80
Đầu 9 90; 93; 94 93; 98