Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
94
97
Giải bảy
595
446
Giải sáu
8998
1159
5150
8256
9541
4155
Giải năm
1708
0582
Giải tư
59308
15610
22512
94307
26278
80233
49015
25647
71519
51294
28558
51686
80385
50672
Giải ba
87736
79046
60516
29793
Giải nhì
67449
81479
Giải nhất
32270
17101
Đặc biệt
251683
539593
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07; 08(2) 01
Đầu 1 10; 12; 15 16; 19
Đầu 2
Đầu 3 33; 36
Đầu 4 46; 49 41; 46; 47
Đầu 5 50; 59 55; 56; 58
Đầu 6
Đầu 7 70; 78 72; 79
Đầu 8 83 82; 85; 86
Đầu 9 94; 95; 98 93(2); 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
98
23
Giải bảy
750
420
Giải sáu
0020
2065
9630
6554
4060
5140
Giải năm
7043
7588
Giải tư
42276
25411
84599
08341
35857
01607
76476
67255
08032
70513
71066
89048
75233
15281
Giải ba
29199
12459
68370
69313
Giải nhì
60779
67117
Giải nhất
96273
71524
Đặc biệt
198812
655742
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 07
Đầu 1 11; 12 13(2); 17
Đầu 2 20 20; 23; 24
Đầu 3 30 32; 33
Đầu 4 41; 43 40; 42; 48
Đầu 5 50; 57; 59 54; 55
Đầu 6 65 60; 66
Đầu 7 73; 76(2); 79 70
Đầu 8 81; 88
Đầu 9 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
90
36
Giải bảy
733
726
Giải sáu
4714
2733
6508
4106
6654
9926
Giải năm
1440
5954
Giải tư
94365
28158
59780
31567
21609
81803
26992
38403
99082
51792
38856
67724
79147
96893
Giải ba
41311
20674
38966
92971
Giải nhì
92511
76659
Giải nhất
39709
97724
Đặc biệt
899309
446716
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 08; 09(3) 03; 06
Đầu 1 11(2); 14 16
Đầu 2 24(2); 26(2)
Đầu 3 33(2) 36
Đầu 4 40 47
Đầu 5 58 54(2); 56; 59
Đầu 6 65; 67 66
Đầu 7 74 71
Đầu 8 80 82
Đầu 9 90; 92 92; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/11/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
71
44
Giải bảy
742
723
Giải sáu
1661
5566
0903
9149
7005
1665
Giải năm
2223
0105
Giải tư
32970
21610
56768
16231
73408
73532
71158
07157
49242
80391
66195
93310
51328
46816
Giải ba
99646
57481
40652
43707
Giải nhì
72100
33961
Giải nhất
95661
53347
Đặc biệt
382954
237767
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 03; 08 05(2); 07
Đầu 1 10 10; 16
Đầu 2 23 23; 28
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 42; 46 42; 44; 47; 49
Đầu 5 54; 58 52; 57
Đầu 6 61(2); 66; 68 61; 65; 67
Đầu 7 70; 71
Đầu 8 81
Đầu 9 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 31/10/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
82
43
Giải bảy
959
713
Giải sáu
9287
0532
3486
3511
1164
7065
Giải năm
8864
2240
Giải tư
92509
89584
56614
69850
28074
86636
44149
75033
25715
86148
58288
79566
04620
09198
Giải ba
48554
85640
45780
40667
Giải nhì
68083
94268
Giải nhất
46643
94186
Đặc biệt
238952
667397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09
Đầu 1 14 11; 13; 15
Đầu 2 20
Đầu 3 32; 36 33
Đầu 4 40; 43; 49 40; 43; 48
Đầu 5 50; 52; 54; 59
Đầu 6 64 64; 65; 66; 67; 68
Đầu 7 74
Đầu 8 82; 83; 84; 86; 87 80; 86; 88
Đầu 9 97; 98