Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 25/08/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
59
Giải bảy
738
Giải sáu
4188
4509
1781
Giải năm
7158
Giải tư
32417
42011
20926
71268
32452
09028
14908
Giải ba
06772
82875
Giải nhì
16322
Giải nhất
66970
Đặc biệt
55113
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 08; 09
Đầu 1 11; 13; 17
Đầu 2 22; 26; 28
Đầu 3 38
Đầu 4
Đầu 5 52; 58; 59
Đầu 6 68
Đầu 7 70; 72; 75
Đầu 8 81; 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/08/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
67
07
Giải bảy
751
454
Giải sáu
6690
9172
5935
7219
3981
7079
Giải năm
4373
8715
Giải tư
85903
73608
12101
52336
01268
85197
08477
99849
47130
14571
81596
40104
28717
19615
Giải ba
86845
83152
78493
28430
Giải nhì
65738
35135
Giải nhất
87293
40290
Đặc biệt
27969
23533
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 03; 08 04; 07
Đầu 1 15(2); 17; 19
Đầu 2
Đầu 3 35; 36; 38 30(2); 33; 35
Đầu 4 45 49
Đầu 5 51; 52 54
Đầu 6 67; 68; 69
Đầu 7 72; 73; 77 71; 79
Đầu 8 81
Đầu 9 90; 93; 97 90; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 11/08/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
09
73
Giải bảy
711
193
Giải sáu
9526
9684
9824
7354
8804
0923
Giải năm
9107
6679
Giải tư
87806
72753
49398
40595
25911
79996
50795
83698
69145
62291
87514
91706
66711
08166
Giải ba
96509
37433
27478
86008
Giải nhì
10382
56460
Giải nhất
76608
79963
Đặc biệt
83871
62433
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06; 07; 08; 09(2) 04; 06; 08
Đầu 1 11(2) 11; 14
Đầu 2 24; 26 23
Đầu 3 33 33
Đầu 4 45
Đầu 5 53 54
Đầu 6 60; 63; 66
Đầu 7 71 73; 78; 79
Đầu 8 82; 84
Đầu 9 95(2); 96; 98 91; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/08/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
84
50
Giải bảy
556
417
Giải sáu
1907
5296
3509
8551
4109
6928
Giải năm
0723
6750
Giải tư
87661
31696
30688
50341
13288
06466
16547
08045
04904
48541
87691
15725
37250
84541
Giải ba
70246
37501
12503
81622
Giải nhì
18501
52685
Giải nhất
69502
66046
Đặc biệt
54170
16460
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01(2); 02; 07; 09 03; 04; 09
Đầu 1 17
Đầu 2 23 22; 25; 28
Đầu 3
Đầu 4 41; 46; 47 41(2); 45; 46
Đầu 5 56 50(3); 51
Đầu 6 61; 66 60
Đầu 7 70
Đầu 8 84; 88(2) 85
Đầu 9 96(2) 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/07/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
44
00
Giải bảy
837
423
Giải sáu
8049
6348
4839
1384
7586
0017
Giải năm
3489
6119
Giải tư
65793
93116
53964
14233
62322
11099
37712
34478
23318
38042
28044
05217
23644
50491
Giải ba
96937
73430
35895
71382
Giải nhì
83139
80070
Giải nhất
89963
37238
Đặc biệt
88515
18345
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00
Đầu 1 12; 15; 16 17(2); 18; 19
Đầu 2 22 23
Đầu 3 30; 33; 37(2); 39(2) 38
Đầu 4 44; 48; 49 42; 44(2); 45
Đầu 5
Đầu 6 63; 64
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 89 82; 84; 86
Đầu 9 93; 99 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/07/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
11
Giải bảy
518
Giải sáu
1264
4109
4096
Giải năm
4443
Giải tư
09921
20116
57732
81535
41764
70731
98064
Giải ba
97821
62590
Giải nhì
56883
Giải nhất
05121
Đặc biệt
68100
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 00; 09
Đầu 1 11; 16; 18
Đầu 2 21(3)
Đầu 3 31; 32; 35
Đầu 4 43
Đầu 5
Đầu 6 64(3)
Đầu 7
Đầu 8 83
Đầu 9 90; 96