Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 16/06/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
26
Giải bảy
119
Giải sáu
1425
0008
5382
Giải năm
2535
Giải tư
96626
93963
93654
78461
53191
37741
58875
Giải ba
89024
83000
Giải nhì
61773
Giải nhất
44414
Đặc biệt
74060
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 14; 19
Đầu 2 24; 25; 26(2)
Đầu 3 35
Đầu 4 41
Đầu 5 54
Đầu 6 60; 61; 63
Đầu 7 73; 75
Đầu 8 82
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 09/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
50
02
Giải bảy
220
111
Giải sáu
2917
0308
2756
0787
5554
8255
Giải năm
6316
1091
Giải tư
73287
95940
08510
95986
20226
30632
50669
00156
12274
92342
88515
06041
48800
04554
Giải ba
52516
52516
21437
59685
Giải nhì
35483
17710
Giải nhất
51271
71570
Đặc biệt
80822
76493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 00; 02
Đầu 1 10; 16(3); 17 10; 11; 15
Đầu 2 20; 22; 26
Đầu 3 32 37
Đầu 4 40 41; 42
Đầu 5 50; 56 54(2); 55; 56
Đầu 6 69
Đầu 7 71 70; 74
Đầu 8 83; 86; 87 85; 87
Đầu 9 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 02/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
55
66
Giải bảy
741
843
Giải sáu
9837
5952
6076
0719
2656
5623
Giải năm
0011
4522
Giải tư
10827
26918
58621
60629
23160
37305
13630
31334
93664
30462
42248
85447
93850
48753
Giải ba
58013
11282
84731
11270
Giải nhì
27923
77998
Giải nhất
33994
26639
Đặc biệt
95512
24924
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05
Đầu 1 11; 12; 13; 18 19
Đầu 2 21; 23; 27; 29 22; 23; 24
Đầu 3 30; 37 31; 34; 39
Đầu 4 41 43; 47; 48
Đầu 5 52; 55 50; 53; 56
Đầu 6 60 62; 64; 66
Đầu 7 76 70
Đầu 8 82
Đầu 9 94 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 26/05/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
59
30
Giải bảy
952
688
Giải sáu
9365
1788
8682
4131
4956
7482
Giải năm
2397
4102
Giải tư
32798
73441
98001
49729
47587
08184
89822
84605
28155
09403
24063
44951
01765
07939
Giải ba
72683
94591
55175
45531
Giải nhì
18029
10139
Giải nhất
48430
02469
Đặc biệt
01530
39064
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01 02; 03; 05
Đầu 1
Đầu 2 22; 29(2)
Đầu 3 30(2) 30; 31(2); 39(2)
Đầu 4 41
Đầu 5 52; 59 51; 55; 56
Đầu 6 65 63; 64; 65; 69
Đầu 7 75
Đầu 8 82; 83; 84; 87; 88 82; 88
Đầu 9 91; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 19/05/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
45
99
Giải bảy
023
896
Giải sáu
2187
0997
6273
8826
4666
4224
Giải năm
9693
9122
Giải tư
27002
88881
83182
05978
47489
19908
91733
13981
12747
42450
12319
45710
57405
88298
Giải ba
12674
51348
97962
50205
Giải nhì
14098
37251
Giải nhất
36700
50696
Đặc biệt
07506
48048
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 02; 06; 08 05(2)
Đầu 1 10; 19
Đầu 2 23 22; 24; 26
Đầu 3 33
Đầu 4 45; 48 47; 48
Đầu 5 50; 51
Đầu 6 62; 66
Đầu 7 73; 74; 78
Đầu 8 81; 82; 87; 89 81
Đầu 9 93; 97; 98 96(2); 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 12/05/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
37
Giải bảy
993
Giải sáu
0530
4122
3688
Giải năm
8961
Giải tư
64679
68003
92108
55072
86525
91007
72637
Giải ba
94768
90673
Giải nhì
22887
Giải nhất
61791
Đặc biệt
86388
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 03; 07; 08
Đầu 1
Đầu 2 22; 25
Đầu 3 30; 37(2)
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 61; 68
Đầu 7 72; 73; 79
Đầu 8 87; 88(2)
Đầu 9 91; 93